Ulasan Buku

1,406
-1

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,406
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulasan Buku

 1. 1. PRACTITIONER RESEARCH FOR EDUCATORS: A Guide to Improving Classrooms and Schools By: Viviane Robinson & Mei Kuin Lai
 2. 2. <ul><li>MAKSUD KAJIAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar, kritis dan bersedia untuk mengubah amalan pengajarannya. Kajian tindakan juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing. Kesimpulannya, kajian tindakan adalah “belajar daripada apa yang telah dilakukan” </li></ul><ul><li>(learning by doing). </li></ul>
 3. 3. <ul><li>MENGAPA GURU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran pelajar, keadaan pelajar, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, memudahkan pencapaian objektif serta dapat memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri. </li></ul><ul><li>Dapat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang lebih aktif dan efektif. </li></ul><ul><li>Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>BILA GURU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>Apabila guru ingin melakukan penambahbaikan terhadap amalan pengajarannya di dalam kelas bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Mencari alternatif baru terhadap permasalahan yang wujud di dalam bilik darjah atau di sekolah. </li></ul><ul><li>Menilai amalan pengajaran sendiri di dalam kelas untuk menjadikan pengajaran lebih berkesan. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>DI MANAKAH GURU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>Bilik Darjah </li></ul><ul><li>Sekolah </li></ul><ul><li>Institut Pengajian Tinggi </li></ul>
 8. 8. <ul><li>BAGAIMANA GURU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>Guru melakukan kajian menggunakan kaedah penyelesaian masalah ( problem based methodology ) bagi menilai amalan pengajaran yang dilakukan di dalam kelas. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>PROSEDUR </li></ul><ul><li>1) Perancangan </li></ul><ul><li>Membuat perancangan penambahbaikan yang ingin dilakukan terhadap isu/masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Menganalisis isu, persoalan dan apa yang perlu dipelopori. </li></ul><ul><li>2) Tindakan </li></ul><ul><li>Penyelidik dan rakan sepasukan (kolaboratif) bertindak ke atas permasalahan kajian. </li></ul><ul><li>Cuba mencari jalan untuk berhadapan dengan isu. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>3) Pemantauan </li></ul><ul><li>Memantau aktivi atau proses yang sedang berlaku dalam penyelidikan. </li></ul><ul><li>Bertujuan untuk melihat perubahan yang berlaku dalam proses penyelidikan </li></ul><ul><li>Selepas pemantauan dilakukan, proses mendokumentasi dapat dilakukan dan perlu dilaksanakan dengan teratur. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>4) Refleksi </li></ul><ul><li>Penyelidik membuat refleksi terhadap data yang terkumpul dari perlaksanaan yang sudah dirancang pada fasa perancangan. </li></ul><ul><li>Penyelidik juga membuat refleksi pada tindakan dan proses yang telah dijalankan. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA </li></ul><ul><li>1) Pemerhatian </li></ul><ul><li>Penyelidik boleh melakukan pemerhatian secara tidak langsung untuk mengetahui apa yang berlaku sepanjang proses pengajaran berlangsung. </li></ul><ul><li>Pemerhatian juga boleh dilakukan secara langsung seperti menggunakan rakaman video. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>2) Skala penilaian </li></ul><ul><li>Penyelidik boleh memasukkan skala penilaian semasa melakukan temubual dan soal selidik bagi tujuan pengumpulan data. </li></ul><ul><li>Hasilnya boleh digunakan bagi membandingkan pencapaian dan minat pelajar di dalam kelas. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>3) Dokumen </li></ul><ul><li>Penyelidik boleh menggunakan segala dokumen yang berkaitan dengan sekolah seperti pencapaian pelajar, kad laporan pelajar dan sebagainya untuk memperoleh maklumat bagi membantu dalam proses pengumpulan data. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>4) Diari </li></ul><ul><li>Penyelidik boleh menggunakan pendekatan diari berstruktur dan tidak berstruktur semasa proses pengumpulan data. </li></ul><ul><li>Pendekatan diari berstruktur boleh digunakan semasa aktiviti tertentu seperti memantau pembahagian masa untuk sesuatu aktiviti semasa proses P&P berlangsung. </li></ul><ul><li>Pendekatan diari tidak berstruktur pula biasanya digunakan dalam problem based methodology untuk penyelidik lebih memahami pengalaman individu dalam kehidupan mereka. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>ANALISIS DATA </li></ul><ul><li>Penyelidik boleh melakukan analisis data semasa pengumpulan data dijalankan. Berikut merupakan langkah-langkah bagi menganalisis data yang diperolehi: </li></ul><ul><li>- Baca dan asingkan mengikut jenis maklumat </li></ul><ul><li>- Tentukan titik permulaan analisis </li></ul><ul><li>- Analisis tindakan </li></ul><ul><li>- Analisis kekangan </li></ul><ul><li>- Analisis akibat </li></ul>
 17. 17. <ul><li>ETIKA DALAM MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>Bukti atau data yang diperoleh tidak boleh melibatkan pengenalan identiti kecuali dengan kebenaran. </li></ul><ul><li>Hak-hak kerahsiaan terpelihara </li></ul><ul><li>Penyelidik juga perlu memberikan kebebasan kepada responden untuk mereka membuat pilihan </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Penyelidik perlu memastikan proses dan prosedur tidak akan menyebabkan kecederaan atau mendedahkan individu kepada risiko hasil daripada kajian. </li></ul><ul><li>Penyelidik perlu jujur dan ikhlas sewaktu mengumpul, menganalisis dan menulis apa jua laporan mengenai kajian yang dijalankan. </li></ul>

×