Kmahiran Hidup Elektronik tingkatan 3

17,265 views
16,532 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
86
Actions
Shares
0
Downloads
1,410
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kmahiran Hidup Elektronik tingkatan 3

 1. 1. ELEKTRONIKTingkatan 3<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4. JENISKOMPONENELEKTRONIK<br />LITARBERSEPADU (I.C)<br />SUISMIKRO<br />MIKROFON<br />PEMBESARSUARA<br />GEGANTI<br />
 5. 5. LITARBERSEPADU (I.C)<br />LitarTerkamil/ IC-Integrated Circuit<br />LitarBersepadumembentuksatulitardalampakejkecil. Mengecilkansaizlitardanmenjimatkanruang<br />IC adalahgabungankomponen-komponensepertiperintang, kapasitor, transistor dandioddalamsatucipsilikon.<br />Binaanlitarbergantungdenganfungsinya.<br />3 bentuk IC:<br />a)IC kuasarendah<br />b)IC kuasasederhana<br />c)IC kuasatinggi<br />
 6. 6. Kenalpasti IC berkuasatinggi?<br />
 7. 7. Cipsilikondihubungkandengan pin/ kaki IC melaluiwayaremas. <br />IC NE 555-Berfungsi sebagaiPemasa.<br />IC hendaklahdisimpanatau<br />dibenamkankedlmpolistirenatau<br /> span.<br />IC MUZIK<br />IC Muzik-3 tamatan (BT66T-19L,FT66T-68L)<br />Berfungsimenghasilkaniramamengikutnombor.<br />Tamatan 1-Bumi, 2-Punca positif, 3-Keluaran<br />
 8. 8. SUISMIKRO<br />3 kaki: kaki COM,kaki NO, Kaki NC<br />Berfungsisebagaisuistekanbukadansuistekantutup<br />Suistekantutup: kaki yang dipateri COM/NO<br />Suistekanbuka: Kaki yang dipateri COM/ NC<br />tuilpenolak<br />Penolak<br /> spring<br />COM NO NC<br />
 9. 9. MIKROFON<br />Komponenelektronikygmenerimagelombangbunyidanmenukarkanyakepadagelombangelektrik.<br />Digunakandlm set telefon,perakamkaset<br />Transducer- berfungsiutkmenukartenagakepadasuatubentuktenagayg lain.cth: mikropondanpembesarsuara.<br />Jenis-jenismikrofon<br />
 10. 10. PEMBESARSUARA<br />Pembesarsuaraberfungsimenukartenagaelektrikkepadatenagabunyi.<br />Digunakandalamperalatanseperti radio dantelevisyen<br />Unit kuasapembesarsuaradiukurdalamkadarankuasa(watt) dankadarrintangandalaman (ohm)<br />Cara kendalian: kerangka<br />Diafragma<br /> magnet<br />kekal<br />gegelung<br />tamatan<br />
 11. 11. GEGANTI/RELAY<br />Sebagaisuiskawalanlitarberarustinggisepertilitarkawalanlampuisyarat. <br />dikawaloleharuhan magnet <br />5 bahagianutama, gegelung, terasbesi, armatur, plat sesentuhdantamatan<br />
 12. 12. Cara berfungsi<br />arusmengalirmelaluigegelung<br />aruhanelektromagnetterhasil<br />armaturtertarikketerasbesi<br />plat sesentuhbersentuhanmakaarusmengalirdalamlitar<br />tanpaarusdigegelung, armaturterlepas (dariterasbesi) dan plat sesentuhtidakbersentuhan<br />
 13. 13. Jenisgegantidansimbolnya<br />
 14. 14.
 15. 15. Jawapsoalanygberikut<br />Namakan 4 peralatanelektronik yang menggunakan IC?<br />Namakankomponen-komponenygterdapatdalam IC?<br />Bagaimanakahcaranyauntukmenyimpan IC?<br />Apakahfungsi IC muzik?<br />Apakahfungsitransduser?<br />Nyatakanfungsimikrofon?<br />Apakahfungsipembesarsuara?<br />Apakahfungsigeganti<br />Nyatakan 5 bahagianutamadalamgeganti?<br />Nyatakanciri-cirigegantikutubtunggalsatuarahdangegantikutubtunggalduaarah?<br />
 16. 16. MenterjemahLukisanSkematikKepadaLukisanBergambar<br />
 17. 17. Contoh 2<br />

×