Panduan Imam Bilal Tarawih

103,507 views

Published on

Panduan Solat Tarawih Johor.

Published in: Education, Spiritual, Technology
3 Comments
31 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
103,507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73,508
Actions
Shares
0
Downloads
743
Comments
3
Likes
31
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan Imam Bilal Tarawih

 1. 1. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 1 (SIRI EBOOK PERCUMA)
 2. 2. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 2 ِ‫ِم‬‫ي‬‫ح‬َّ‫ِِٱلر‬‫ِن‬‫ـ‬ِ‫م‬‫ح‬َّ‫ِٱلر‬‫ِٱهلل‬ِ‫م‬‫س‬‫ب‬ Bilal berdiri dan berseru untuk bersolat Tarawih dengan katanya: BILAL ُ‫ة‬ َ ‫ال‬َ‫ص‬ُ‫ٱ‬ُ‫لت‬ُ‫ي‬ِ‫او‬َ‫ر‬ُِ‫ح‬َُُ‫م‬ ِ‫ح‬َ‫ر‬‫هللا‬ ‫م‬‫ك‬ ORANG RAMAI ُِ‫لل‬‫ُُٱ‬‫ل‬‫ُو‬‫ُس‬‫ر‬ ُ‫د‬‫ُم‬َ‫ح‬‫م‬ ُ‫ُُهللا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َُ‫ُه‬‫ـ‬ُ َ ‫ل‬ِ‫آلإ‬ َُ‫ُم‬‫ُل‬َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ُه‬‫ُي‬ َ ‫ُل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬‫ُل‬َ‫ص‬
 3. 3. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 3 Pada malam pertama Ramadhan hingga malam kelima belas: Rakaat pertama: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah At- Takaathur )﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ...................ُ‫ر‬‫ُاث‬ َ ‫ك‬‫الت‬ ُ‫ُم‬‫ـك‬ُ‫ـ‬َُ‫ه‬‫ُل‬ َ ‫(أ‬ Rakaat kedua: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas )﴾﴿ُ‫إلخ‬* ............ُ‫ُد‬َ‫ُح‬ َ ‫أ‬ ُ‫ُهللا‬َ‫ُو‬‫ه‬ ُ‫ُل‬‫(ق‬
 4. 4. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 4 Selepas imam memberi salam kedua, bilal membaca: BILAL ُ‫ُة‬َ‫ُم‬‫ُع‬ِ‫ن‬َ‫و‬ ُِ‫ُُهللا‬َ‫ُن‬ِ‫ـ‬ُ‫ُُم‬‫ال‬‫ض‬ َ ‫ف‬ ORANG RAMAI ،ُ‫اب‬‫ُو‬ َ ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ،‫ُة‬َ‫ُم‬‫ح‬ َ‫ر‬ُ‫و‬ ُ‫ة‬َ‫ُر‬ِ‫ُف‬‫ُغ‬َ‫م‬َ‫و‬ َُ‫ُم‬َ‫ح‬‫ر‬ُ َ ‫أ‬ ‫ا‬َ‫،ُي‬ِ‫ة‬َ‫ُر‬ِ‫ف‬‫ُغ‬ َ ‫ُُال‬َ‫ع‬ ِ‫اس‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ ِ‫ُاح‬‫الر‬
 5. 5. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 5 BILAL ُُِ‫ل‬‫ُىُا‬ َ ‫ُل‬َ‫ُع‬َ‫و‬ ُ‫د‬‫ُم‬َ‫ُح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫ُد‬ِ‫ـ‬ُ‫ُي‬َ‫ىُس‬ َ ‫ل‬َ‫ُُع‬ِ‫ل‬َ‫ص‬ ُ‫م‬‫ه‬‫الل‬ ُ‫د‬‫ُم‬َ‫ُح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ِ‫ـ‬‫ي‬ َ‫س‬ ORANG RAMAI ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ُل‬َ‫ع‬ ُ‫ُم‬ِ‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ُل‬َ‫ص‬ ُ‫ُم‬‫ه‬‫الل‬ Rakaat ketiga: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-‘Asr ُ...ُ‫ـر‬‫ـ‬‫س‬‫خ‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ َ ‫ل‬ َُ‫ُان‬َ‫ُنس‬ِ‫ُُْا‬‫ُن‬ِ‫إ‬ .ُِ‫ُر‬‫ُص‬َ‫ُع‬‫ال‬َ‫(و‬ ُ)﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ.................................
 6. 6. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 6 Rakaat keempat: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..................ُ‫د‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬‫ه‬ ُ‫ل‬‫)ق‬ BILAL ‫ى‬‫ل‬َ‫ُُص‬ِ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫و‬‫ُس‬‫ر‬ُُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ُ‫هللا‬‫ل‬ِ‫ُُإ‬َ‫ُه‬‫ـ‬ َ ‫ُل‬ِ‫آلإ‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ُح‬‫م‬ ‫ُا‬ َ ‫ن‬‫ُد‬ِ‫ـ‬ُ‫ُي‬َ‫س‬ ُ‫ر‬‫د‬َ‫ب‬‫،ُال‬ َ‫م‬‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ُِ‫ه‬‫ُي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ُا‬‫ُو‬‫ل‬َ‫ص‬ ORANG RAMAI ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ل‬َ‫ص‬ ُ‫م‬‫ه‬‫ُلل‬ َ ‫ا‬
 7. 7. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 7 Rakaat kelima: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al- Humazah (ُ‫ل‬‫ي‬َ‫و‬ُِ‫ـ‬‫ل‬ُِ‫ل‬‫ك‬ُُ‫ة‬َ‫ز‬ َ‫م‬‫ه‬..................ُ*‫إلخ‬ُ﴾﴿) :enamkeRakaat Ikhlas-AlSurahmembacaimam,Fatihah-AlSelepas (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..................ُ‫د‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬‫ه‬ ُ‫ل‬‫)ق‬ BILAL ُ‫ة‬ َ‫م‬‫ع‬ِ‫ن‬َ‫و‬ ُِ‫ُُهللا‬َ‫ن‬ِ‫ـ‬ُ‫ُُم‬‫ال‬‫ض‬ َ ‫ف‬ ORANG RAMAI ،‫اب‬‫و‬ َ ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ،‫ة‬ َ‫م‬‫ح‬ َ‫ر‬‫و‬ ُ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫ف‬‫غ‬ َ‫م‬َ‫و‬
 8. 8. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 8 َُ‫م‬ َ‫ح‬‫ر‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ،ِ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫ف‬‫غ‬ َ ‫ُُال‬َ‫ع‬ ِ‫اس‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ ِ‫اح‬‫الر‬ BILAL ‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ُع‬‫و‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫ُد‬ِ‫ـ‬ُ‫ي‬ َ‫س‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ُُع‬ِ‫ل‬َ‫ص‬ ُ‫م‬‫ه‬‫ُلل‬ َ ‫ا‬ ُ‫د‬‫ُم‬َ‫ح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ِ‫ـ‬‫ي‬ َ‫ُُس‬ِ‫ل‬‫ا‬ ORANG RAMAI ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ل‬َ‫ص‬ ُ‫م‬‫ه‬‫لل‬ َ ‫ا‬ ___________________________________________
 9. 9. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 9 Rakaat ketujuh: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Fiil َُ‫ك‬‫ب‬َ‫ر‬ َُ‫ل‬َ‫ع‬ َ ‫ف‬ ُ َ ‫ف‬‫ي‬ َ ‫ُك‬َ‫ُر‬ َ ‫ت‬ ُ‫م‬ َ ‫ُل‬ َ ‫(أ‬ )﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ...................ُِ‫ُل‬‫ي‬ِ‫ف‬‫ال‬ ُِ‫ُب‬‫ـ‬‫ـ‬َُ‫ح‬‫ص‬ َ ‫أ‬ِ‫ـ‬‫ب‬ Rakaat kelapan: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..................ُ‫د‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬‫ه‬ ُ‫ل‬‫)ق‬
 10. 10. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 10 BILAL ُ‫ى‬‫ل‬َ‫ص‬ ُِ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫و‬‫س‬‫ر‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ُ‫هللا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َُ‫ُه‬‫ـ‬‫ـ‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ ‫آل‬ ، َ‫م‬‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ُِ‫ن‬ُِ‫ُر‬‫ك‬َ‫وب‬‫ب‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬‫ُد‬ِ‫ـ‬ُ‫ُي‬َ‫س‬ َُ‫ُن‬‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤ‬‫ال‬ ُ‫ر‬‫ُي‬ِ‫م‬ َ ‫أ‬ ُ‫ه‬‫ُن‬َ‫ع‬ ‫ا‬‫و‬‫ض‬َ‫ر‬ َ ‫ُُت‬ِ‫ق‬‫ُي‬ِ‫ُد‬ِ‫ـ‬ُ‫الص‬ ORANG RAMAI ُُِ‫ه‬ِ‫ـ‬‫ب‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ع‬ َ ‫ف‬ َ ‫ن‬َ‫و‬ ُ‫ه‬‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ َُ‫ي‬ ِ‫ض‬َ‫ر‬ ُِ‫ة‬َ‫ر‬ ِ‫ُخ‬‫ْا‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ن‬‫الد‬َ‫و‬ ُِ‫ن‬‫ي‬ ِ‫الد‬ ‫ى‬ِ‫ف‬
 11. 11. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 11 Rakaat kesembilan: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Quraisy )﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ.....................ُ‫ش‬‫ي‬َ‫ُر‬‫ق‬ ُِ‫ـف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ َ ‫ُل‬‫ُي‬ِ‫ِل‬( Rakaat kesepuluh: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..................ُ‫د‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬‫ه‬ ُ‫ل‬‫)ق‬ BILAL ُ‫ة‬ َ‫م‬‫ع‬ِ‫ن‬َ‫و‬ ُِ‫هللا‬ َُ‫ن‬ِ‫ـ‬‫م‬ ُ‫ال‬‫ض‬ َ ‫ف‬ ORANG RAMAI ،‫اب‬‫و‬ َ ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ،‫ة‬ َ‫م‬‫ح‬ َ‫ر‬‫و‬ ُ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫ف‬‫غ‬ َ‫م‬َ‫و‬
 12. 12. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 12 َُ‫م‬ َ‫ح‬‫ر‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ،ِ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫ف‬‫غ‬ َ ‫ال‬ َُ‫ع‬ ِ‫اس‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ ِ‫اح‬‫الر‬ BILAL ‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬‫و‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ِ‫ـ‬‫ي‬ َ‫س‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُِ‫ل‬َ‫ص‬ ُ‫م‬‫ه‬‫لل‬ َ ‫ا‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ِ‫ـ‬‫ي‬ َ‫س‬ ُِ‫ل‬‫ا‬ ORANG RAMAI ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ل‬َ‫ُُص‬‫م‬‫ه‬‫لل‬ َ ‫ا‬ ___________________________________________
 13. 13. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 13 Rakaat kesebelas: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ma`un ُُ‫ب‬ ِ‫ذ‬ َ ‫ك‬‫ي‬ ‫ى‬ ِ‫ُذ‬‫ال‬ َُ‫ت‬‫ي‬َ‫ء‬ َ‫ر‬ َ ‫(أ‬ )﴾﴿ُ‫إلخ‬* ...............................ُِ‫ُن‬‫ي‬ ِ‫ـد‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ـ‬‫ب‬ Rakaat kedua belas: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..................ُ‫د‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬‫ه‬ ُ‫ل‬‫)ق‬
 14. 14. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 14 BILAL ُ‫ى‬‫ل‬َ‫ص‬ ُِ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫و‬‫س‬‫ر‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ُ‫هللا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َُ‫ُه‬‫ـ‬‫ـ‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ ‫آل‬ ، َ‫م‬‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ُ‫ن‬‫اب‬ ُ‫ر‬ َ‫م‬‫ع‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬‫د‬ِ‫ي‬ َ‫س‬ َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤ‬‫م‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ُ‫ر‬‫ي‬ِ‫م‬ َ ‫أ‬ ُ‫ه‬‫ُن‬َ‫ع‬ ‫ا‬‫و‬‫ض‬َ‫ر‬ َ ‫ُُت‬ِ‫ُاب‬‫ـ‬‫ط‬ُ َ ‫ُخ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ORANG RAMAI ُُِ‫ه‬ِ‫ـ‬‫ب‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ع‬ َ ‫ف‬ َ ‫ن‬َ‫و‬ ُ‫ه‬‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ َُ‫ي‬ ِ‫ض‬َ‫ر‬ ُِ‫ة‬َ‫ر‬ ِ‫ُخ‬‫ْا‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ن‬‫الد‬َ‫ُُو‬ِ‫ن‬‫ي‬ ِ‫الد‬ ‫ى‬ِ‫ف‬
 15. 15. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 15 Rakaat ketiga belas: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al- Kauthar )﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ.....................َُ‫ُك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َُ‫ن‬‫ي‬ َ ‫ـ‬‫ط‬ُ‫ع‬ َ ‫ـآُأ‬ُ‫ـ‬‫ن‬ِ‫(إ‬ Rakaat keempat belas: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..................ُ‫د‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬‫ه‬ ُ‫ل‬‫)ق‬ BILAL ُ‫ة‬ َ‫م‬‫ع‬ِ‫ن‬َ‫و‬ ُِ‫هللا‬ َُ‫ن‬ِ‫ـ‬‫م‬ ُ‫ال‬‫ض‬ َ ‫ف‬
 16. 16. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 16 ORANG RAMAI ،‫اب‬‫و‬ َ ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ،‫ة‬ َ‫م‬‫ح‬ َ‫ر‬‫و‬ ُ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫ف‬‫غ‬ َ‫م‬َ‫و‬ َُ‫م‬ َ‫ح‬‫ر‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ،ِ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫ف‬‫غ‬ َ ‫ال‬ َُ‫ع‬ ِ‫اس‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ ِ‫اح‬‫الر‬ BILAL ‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬‫و‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ِ‫ـ‬‫ي‬ َ‫س‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُِ‫ل‬َ‫ص‬ ُ‫م‬‫ه‬‫لل‬ َ ‫ا‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ِ‫ـ‬‫ي‬ َ‫س‬ ُِ‫ل‬‫ا‬ ORANG RAMAI ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ل‬َ‫ص‬ ُ‫م‬‫ه‬‫لل‬ َ ‫ا‬
 17. 17. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 17 Rakaat kelima belas: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Kafirun (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..............َُ‫ُن‬‫و‬ُ‫ُر‬ِ‫ُف‬‫ـ‬ُ َ ‫ُك‬‫ـ‬‫ل‬‫اا‬َ‫ه‬‫ُي‬ َ ‫آأ‬َ‫ي‬ ُ‫ُل‬‫(ق‬ Rakaat keenam belas: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..................ُ‫د‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬‫ه‬ ُ‫ل‬‫)ق‬ BILAL ُ‫ى‬‫ل‬َ‫ص‬ ُِ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫و‬‫س‬‫ر‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ُ‫هللا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َُ‫ُه‬‫ـ‬‫ـ‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ ‫آل‬ ، َ‫م‬‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬
 18. 18. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 18 ُُ‫ن‬‫اب‬ ُ‫ُان‬َ‫م‬‫ث‬‫ع‬ ‫ا‬ َ ‫ـ‬‫ن‬‫د‬ِ‫ي‬ َ‫س‬ َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤ‬‫ُُال‬‫ر‬‫ي‬ِ‫م‬ َ ‫أ‬ ُ‫ه‬‫ن‬َ‫ع‬ ‫ا‬‫و‬‫ض‬َ‫ر‬ َ ‫ت‬ َُ‫ان‬‫ف‬َ‫ع‬ ORANG RAMAI ُُِ‫ه‬ِ‫ـ‬‫ب‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ع‬ َ ‫ف‬ َ ‫ن‬َ‫و‬ ُ‫ه‬‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ َُ‫ي‬ ِ‫ض‬َ‫ر‬ ُِ‫ة‬َ‫ر‬ ِ‫ُخ‬‫ْا‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ن‬‫الد‬َ‫و‬ ُِ‫ن‬‫ي‬ ِ‫الد‬ ‫ى‬ِ‫ف‬
 19. 19. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 19 Rakaat ketujuh belas: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah An Nasr )﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ...............ُِ‫ُهللا‬‫ُر‬‫ُص‬ َ ‫ن‬ َُ‫آء‬ َ‫ج‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ِ‫ُ(إ‬ Rakaat kelapan belas: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..................ُ‫د‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬‫ه‬ ُ‫ل‬‫)ق‬ BILAL ُ‫ة‬ َ‫م‬‫ع‬ِ‫ن‬َ‫و‬ ُِ‫هللا‬ َُ‫ن‬ِ‫ـ‬‫م‬ ُ‫ال‬‫ض‬ َ ‫ف‬ ORANG RAMAI ،‫اب‬‫و‬ َ ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ،‫ة‬ َ‫م‬‫ح‬ َ‫ر‬‫و‬ ُ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫ف‬‫غ‬ َ‫م‬َ‫و‬
 20. 20. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 20 َُ‫م‬ َ‫ح‬‫ر‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ،ِ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫ف‬‫غ‬ َ ‫ال‬ َُ‫ع‬ ِ‫اس‬َ‫اُو‬َ‫ي‬ َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ ِ‫اح‬‫الر‬ BILAL ‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬‫و‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ِ‫ـ‬‫ي‬ َ‫س‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُِ‫ل‬َ‫ص‬ ُ‫م‬‫ه‬‫لل‬ َ ‫ا‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ِ‫ـ‬‫ي‬ َ‫س‬ ُِ‫ل‬‫ا‬ ORANG RAMAI ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ل‬َ‫ص‬ ُ‫م‬‫ه‬‫لل‬ َ ‫ا‬ ______________________________
 21. 21. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 21 BILAL berseru memberitahu orang ramai bahawa Solat Tarawih hanya tinggal dua rakaat sahaja lagi iaitu dengan berkata: BILAL ُِ‫اخ‬َ‫ء‬ُ‫الت‬‫ر‬ُِ‫او‬َ‫ر‬ُ‫هللا‬ ‫م‬‫ك‬ َ‫م‬ ِ‫ح‬َ‫ر‬ ِ‫ح‬‫ي‬ُ ORANG RAMAI ُ‫ى‬‫ل‬َ‫ص‬ ُِ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫و‬‫س‬‫ر‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ُ‫هللا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َُ‫ُه‬‫ـ‬‫ـ‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ ‫آل‬ ، َ‫م‬‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ Rakaat kesembilan belas: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Masad ُ)﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ....ُ‫ُب‬ َ ‫ت‬َ‫ُُو‬‫ُب‬َ‫ُه‬ َ ‫ل‬ ‫ُى‬ِ‫ـ‬‫ب‬ َ ‫أ‬ ‫ُآ‬َ‫د‬َ‫ي‬ ُ‫ت‬‫ب‬ َ ‫ـ‬‫ت‬(
 22. 22. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 22 Rakaat kedua puluh: Selepas Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..................ُ‫د‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬‫ه‬ ُ‫ل‬‫)ق‬ BILAL ُ‫ى‬‫ل‬َ‫ص‬ ُِ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫و‬‫س‬‫ر‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ُ‫هللا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َُ‫ُه‬‫ـ‬‫ـ‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ ‫آل‬ ، َ‫م‬‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ُ‫ن‬‫اب‬ ُ‫ي‬ ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬‫د‬ِ‫ي‬ َ‫س‬ َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤ‬‫م‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ُ‫ر‬‫ي‬ِ‫م‬ َ ‫أ‬ ُ‫ه‬‫ن‬َ‫ع‬ ‫ا‬‫و‬‫ض‬َ‫ر‬ َ ‫ت‬ ُ‫ب‬ِ‫ُال‬ َ ‫ـ‬‫ط‬ ‫ى‬ِ‫ـ‬‫ب‬ َ ‫أ‬
 23. 23. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 23 ORANG RAMAI ُُِ‫ه‬ِ‫ـ‬‫ب‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ع‬ َ ‫ف‬ َ ‫ن‬َ‫و‬ ُ‫ه‬‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ َُ‫ي‬ ِ‫ض‬َ‫ر‬ ُِ‫ة‬َ‫ر‬ ِ‫ُخ‬‫ْا‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ن‬‫الد‬َ‫و‬ ُِ‫ن‬‫ي‬ ِ‫الد‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ BILAL TERUS MEMBACA DOA TARAWIH SEPERTI DI BAWAH: ُ‫ُى‬ َ ‫ُل‬َ‫ُع‬َ‫و‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ُح‬‫م‬ ‫ُا‬ َ ‫ن‬ ِ‫ُد‬ِ‫ي‬ َ‫س‬ ‫ُى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ِ‫ُل‬َ‫ص‬ ‫م‬‫ُه‬‫ُلل‬ َ ‫ا‬ ،‫ُم‬ِ‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ُه‬ِ‫ـ‬‫ب‬ُ‫ُح‬َ‫ص‬َ‫ُُو‬ِ‫ُه‬ِ‫ل‬‫ا‬ .‫ُلل‬ َ ‫ُآا‬َ‫ي‬ َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫آم‬
 24. 24. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 24 ، َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ل‬ِ‫ئ‬‫ُآ‬‫الس‬ ِ‫ُآء‬َ‫ع‬‫ُُد‬َ‫ب‬‫ي‬ ِ‫ج‬‫ام‬َ‫ي‬ ُ‫م‬‫ه‬‫ُلل‬ َ ‫ا‬ ُُِ‫ُآء‬ َ ‫ف‬َ‫ع‬‫الض‬ َُ‫م‬ ِ‫اح‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ُي‬َ‫ُ،ُو‬َ‫ُن‬‫ُي‬ِ‫ـ‬‫ب‬ُِ‫ئ‬‫ُآ‬‫الت‬ َُ‫ُل‬ِ‫ـ‬‫ب‬‫ُا‬ َ ‫اق‬َ‫ُي‬َ‫و‬ .َُ‫ُن‬‫ي‬ ِ‫اك‬ َ‫س‬ َ ‫ال‬َ‫ُُو‬ِ‫آء‬َ‫ر‬ َ ‫ق‬‫ف‬‫ال‬َ‫و‬ ‫ى‬ َ‫ُم‬‫ـ‬َُ‫ت‬َ‫ي‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َُ‫ك‬ َ‫د‬‫ن‬ِ‫ُُع‬َ‫ُن‬‫ُي‬ِ‫ل‬‫ُو‬‫ب‬‫ق‬ َ ‫ُُال‬َ‫ُن‬ِ‫ُام‬َ‫ن‬‫ُل‬َ‫ُع‬‫ُُاج‬‫م‬‫ه‬‫ُلل‬ َ ‫ا‬ .َُ‫ُن‬‫ُي‬ِ‫ع‬ َ‫ُم‬‫ج‬ َ ‫أ‬ ُ َ ‫ل‬َ‫ُ،ُو‬‫م‬ ِ‫اح‬َ‫ر‬ ‫ُا‬َ‫ُن‬ِ‫ـ‬‫ب‬ َُ‫ك‬‫ن‬ِ‫إ‬ َ ‫ـ‬‫ف‬ ‫ُا‬َ‫ن‬‫ُم‬َ‫ح‬‫ر‬‫ا‬ ُ‫م‬‫ه‬‫الل‬ .ُ‫ر‬ ِ‫ُاد‬ َ ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ي‬ َ ‫ُل‬َ‫ع‬ َُ‫ُك‬‫ن‬ِ‫إ‬ َ ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ب‬ ِ‫ُذ‬َ‫ع‬‫ـ‬‫ت‬
 25. 25. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 25 ُِ‫ُه‬ِ‫ـ‬‫ب‬ ُ‫ت‬َ‫ُر‬َ‫اج‬ َ‫م‬‫ُي‬ِ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ـ‬‫ب‬ُُ‫ف‬‫ط‬‫ال‬ ُ‫م‬‫ه‬‫ُلل‬ َ ‫ا‬ ،ُ‫ر‬‫ُي‬ِ‫اد‬ َ ‫ق‬ َ‫م‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ُِ‫ك‬ َ‫ز‬َ‫و‬ ُ‫ف‬‫اع‬َ‫ُ،ُو‬َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ر‬ ِ‫ُاض‬َ‫ُح‬‫ال‬َ‫و‬ ‫ُا‬َ‫ُن‬‫ي‬ َ ‫ُل‬َ‫ع‬ ُ‫ُب‬‫ت‬َ‫و‬ ُ‫هللا‬ ‫ُى‬‫ُل‬َ‫ص‬َ‫ُ.ُو‬َ‫ن‬‫ي‬ِ‫آم‬ ، َ‫ن‬‫ي‬ِ‫آم‬ ُ‫ل‬‫و‬‫ق‬َ‫ي‬ ُ‫ُن‬‫م‬َ‫ع‬ ُِ‫ه‬ِ‫ـ‬‫ب‬‫ح‬ َ‫ص‬َ‫ُُو‬ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ىُا‬ َ ‫ُل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ُ‫ُد‬‫م‬ َ‫ُح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ِ‫ـ‬ُ‫ي‬ َ‫س‬ ‫ُى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ .َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ َ ‫ُل‬‫ـ‬َُ‫ُع‬‫ال‬ ُِ‫ب‬َ‫ر‬ ُِ‫ُه‬‫ل‬ِ‫ل‬ ُ‫د‬‫ُم‬َ‫ُح‬‫ال‬َ‫ُ،ُو‬َ‫م‬‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬
 26. 26. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 26 PERINGATAN: Pada malam yang keenam belas Ramadhan hingga akhir Ramadhan: (Selepas Surah Al-Fatihah) Rakaat pertama dan semua rakaat yang ganjil dibaca Surah Al-Qadr ............ُِ‫ر‬‫ُد‬ َ ‫ق‬‫ال‬ ُِ‫ة‬ َ ‫ل‬‫ي‬ َ ‫ىُل‬ِ‫ف‬ ُ‫ُاه‬ َ ‫ـ‬‫ن‬‫ل‬َ‫نز‬ َ ‫أ‬ ‫ـآ‬ُ‫ـ‬‫ن‬ِ‫(إ‬ ،)﴾﴿ُ‫إلخ‬* Dan surah yang dibaca pada rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah ialah mengikut sebagaimana susunan surah-surah pada rakaat yang pertama pada malam 1 hingga 15 Ramadhan. (Surah At-Takathur hingga Surah Al-Masad)
 27. 27. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 27 Selepas Doa Tarawih tamat dibaca oleh bilal, beliau akan berseru untuk mendirikan SOLAT WITIR pula. BILAL MENYERU UNTUK SOLAT WITIR UNTUK MALAM PERTAMA HINGGA MALAM KELIMA BELAS RAMADHAN: َُ‫ص‬ُ‫ة‬ َ ‫ال‬ُ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ُِ‫ر‬‫ـ‬‫ت‬ِ‫و‬َُ‫ج‬‫ا‬َُ‫ر‬ُ‫ك‬ُ‫م‬ُ‫هللا‬ُ APABILA TIBA MALAM YANG KEENAM BELAS RAMADHAN HENDAKLAH MENGINGATKAN PARA JEMAAH BERKENAAN DOA QUNUT IAITU DENGAN SERUANNYA:
 28. 28. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 28 ُ َ ‫أ‬ُ‫ا‬‫و‬‫ر‬ِ‫ت‬‫و‬َُ‫م‬َ‫و‬ُ‫وا‬‫د‬ ِ‫ج‬َُ‫ع‬َ‫و‬ُِ‫ظ‬ُ‫وا‬‫م‬‫ٱ‬َ‫و‬ُ‫ن‬‫ق‬ُ‫وا‬‫ت‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ ُ َ ‫ش‬ُ‫ه‬ُ ِ‫الص‬ِ‫ر‬َُ‫ي‬‫ا‬ُِ‫م‬ُُِ‫ح‬َ‫ر‬َُ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫هللا‬ ‫م‬ُ ORANG RAMAI menyambut seruan bilal itu dengan berkata: ُ‫ى‬‫ل‬َ‫ص‬ ُِ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫و‬‫س‬‫ر‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ُ‫هللا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َُ‫ُه‬‫ـ‬‫ـ‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ ‫آل‬ ، َ‫م‬‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬
 29. 29. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 29 Imam dan makmum bersolat Witir. (Selepas Surah Al-Fatihah) Rakaat pertama imam membaca Surah Al-a`laa ،(﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ......‫ُى‬ َ ‫ُل‬‫ُع‬ َ ‫ْا‬ َُ‫ك‬ِ‫ب‬َ‫ر‬ َُ‫ُم‬‫ُُٱس‬ِ‫ُح‬ِ‫ب‬ َ‫)س‬ Rakaat kedua imam membaca Surah Al-Kafirun (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ...........َُ‫ن‬‫و‬‫ر‬ِ‫ُف‬‫ـ‬ُ َ ‫ُك‬‫اُٱل‬َ‫ُه‬‫ي‬ َ ‫أ‬ ‫آ‬َ‫ي‬ ُ‫ُل‬‫)ق‬ Selepas imam memberi salam kedua, BILAL berseru memberitahu orang ramai solat witir hanya tinggal satu rakaat sahaja lagi iaitu dengan katanya: ُ‫ك‬َ‫ر‬ُِ‫ر‬‫ت‬ِ‫و‬‫ال‬ َ ‫ة‬َ‫ع‬ُُ‫ك‬ َ‫م‬ ِ‫ح‬َ‫ر‬ُ‫م‬ُُ‫هللا‬ُ
 30. 30. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 30 Imam dan makmum menyempurnakan Solat Sunat Witir SATU rakaat. Selepas membaca Surah Al-Fatihah dalam solat yang hanya satu rakaat itu, imam membaca tiga surah iaitu; Mula-mula Surah Al-Ikhlas (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..................ُ‫د‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬‫ه‬ ُ‫ل‬‫)ق‬ Kemudian Surah Al-Falaq )﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ........ُِ‫ق‬ َ ‫ل‬ َ ‫ف‬‫ـ‬‫ل‬‫ُُٱ‬ِ‫ب‬َ‫ر‬ِ‫ـ‬‫ب‬‫وذ‬‫ع‬ َ ‫أ‬ ُ‫ُل‬‫(ق‬ Selepas itu Surah An-Nas (﴾﴿ُ‫إلخ‬*ُ..........ُِ‫ُاس‬‫ُُٱلن‬ِ‫ب‬َ‫ُر‬ِ‫ـ‬‫ب‬‫ُوذ‬‫ع‬ َ ‫أ‬ ُ‫ُل‬‫(ق‬
 31. 31. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 31 Selesai Solat Witir, IMAM membaca bersama ORANG RAMAI serentak beramai-ramai: َُ‫ان‬ َ‫ح‬‫ب‬‫س‬ُُِ‫ك‬ِ‫ل‬ َ‫م‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ُ‫ق‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ُِ‫س‬‫و‬‫د‬(3X) ُ‫ح‬‫و‬‫ب‬‫س‬ُ‫ق‬ُ‫س‬‫و‬‫د‬ُ‫ب‬َ‫ر‬َُ‫ن‬‫ا‬ُ‫ب‬ َ‫ر‬َ‫و‬‫ا‬ُ‫ل‬ َ ‫ل‬ُ َ ‫ك‬ِ‫ئ‬ُِ‫ة‬ ُ‫الر‬َ‫و‬ُِ‫ح‬‫و‬(3X)
 32. 32. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 32 IMAM membaca DOA WITIR dan diaminkan oleh para MAKMUM. ُِ‫يم‬ ِ‫ح‬‫ُُٱلر‬ِ‫ُن‬‫ـ‬‫ـ‬َُ‫م‬‫ح‬‫ٱلر‬ ِ‫لل‬‫ُُٱ‬ِ‫م‬‫س‬ِ‫ـ‬‫ب‬ ‫ٱ‬ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫ل‬ُِ‫ه‬‫ل‬ِ‫ل‬ُِ‫ب‬َ‫ر‬َُ‫ع‬‫ال‬ُ‫ـ‬ُ‫ي‬ِ‫م‬ َ ‫ل‬، َ‫ن‬ُ ‫ا‬‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫ا‬‫ر‬‫ي‬ِ‫ث‬ َ ‫ك‬ُِ‫ي‬ َ ‫ط‬‫ا‬‫ب‬ُ‫م‬‫ا‬‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬ُِ‫ف‬، ِ‫ه‬‫ي‬َُُ‫ح‬‫ا‬‫د‬‫م‬ ‫ى‬ِ‫اف‬َ‫و‬‫ي‬ُ*ُِ‫ن‬َُ‫ع‬ُ‫ه‬ َ‫م‬ُ‫ىء‬ِ‫اف‬ َ ‫ك‬‫ي‬َ‫و‬ُ‫ه‬ َ‫د‬‫ي‬ِ‫ز‬ َ‫م‬.‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ب‬َ‫ر‬ َُ‫ك‬ َ ‫ـ‬‫ل‬ُ‫ٱ‬َُ‫ح‬‫ل‬ُ‫د‬‫م‬‫ا‬ َ‫م‬ َ ‫ك‬ُ‫ن‬َ‫ي‬‫ى‬ ِ‫غ‬َ‫ب‬ُِ‫ل‬ َ ‫ال‬ َ‫ج‬ ِ‫ل‬َُ‫ك‬ِ‫ـ‬‫ه‬‫ج‬َ‫و‬ ُِ‫م‬‫ي‬ ِ‫ظ‬َ‫ع‬َ‫و‬ُ َ ‫ط‬‫ل‬‫س‬َُ‫ك‬ِ‫ن‬‫ا‬.ُ
 33. 33. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 33 ‫ٱ‬ُ‫لل‬ُ‫م‬‫ه‬ُِ‫ـل‬َ‫ص‬ُِ‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ُ‫م‬َُ‫ع‬‫ى‬ َ ‫ل‬َُُ‫س‬ُِ‫ي‬‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ َُ‫ع‬َ‫و‬ُ َ ‫ل‬‫ى‬ُُِ‫ل‬‫ا‬ُُِ‫ي‬ َ‫س‬‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬. َُ‫ـل‬َ‫ض‬‫ف‬ َ ‫أ‬َُ‫ص‬ُ َ ‫ل‬َُ‫و‬َُ‫ك‬ِ‫ت‬‫ى‬ ِ‫ت‬‫ال‬ُ‫ل‬َ‫ص‬َُ‫ت‬‫ي‬ُِ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ي‬ ُ َ ‫ذ‬‫اٱ‬ُِ‫ل‬ َ ‫ال‬ َ‫ج‬‫ل‬ُِ‫ْا‬ َ‫و‬ُِ‫ام‬َ‫ر‬‫ك‬،ُ َُ‫ي‬‫ا‬َُ‫م‬ َ‫ح‬‫ر‬ َ ‫أ‬ُُ‫الر‬‫ا‬َُ‫ن‬‫ـي‬ِ‫م‬ ِ‫ح‬،ُ ُ ِ‫ض‬ َ‫ر‬َ‫و‬َُ‫ي‬ُ‫هللا‬َُ‫ك‬َ‫ر‬‫ا‬َ‫ب‬ َ ‫ت‬ُ َ ‫ت‬َ‫و‬َُ‫ع‬‫ى‬ َ ‫ال‬ُ‫ـن‬َ‫ع‬ُ‫ص‬ َ ‫أ‬َُ‫ح‬ُِ‫اب‬ ُِ‫ل‬‫ـو‬‫س‬َ‫ر‬ُِ‫هللا‬ُِ‫ع‬ َ‫م‬‫ج‬ َ ‫أ‬ُ‫ي‬، َ‫ن‬ُ
 34. 34. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 34 ُ ِ‫ض‬ َ‫ر‬َ‫و‬َُ‫ي‬ُ‫ن‬َ‫ع‬‫ا‬ُِ‫د‬ِ‫ال‬ َ‫و‬َ‫و‬ُ‫ي‬‫ا‬َ‫ن‬َُ‫ج‬َ‫و‬ُِ‫م‬ُِ‫ع‬‫ي‬ ُِ‫ل‬‫س‬‫ال‬ُِ‫م‬َُ‫ن‬‫ي‬. ُ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ُ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َُ‫ه‬َُ‫ن‬‫ا‬ُ‫د‬ َ ‫ق‬ُ َ ‫ت‬َُ‫ع‬َُ‫ض‬‫ر‬َُُ‫ك‬ َ ‫ل‬‫ى‬ِ‫ف‬ُِ‫ه‬ ِ‫ـذ‬‫ـ‬ َ‫ه‬ُ‫ي‬‫الل‬ُ َ ‫ل‬ُِ‫ة‬ ُِ‫ر‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ال‬ُ‫ض‬، َ‫ن‬‫و‬ُ َُ‫و‬ُ َ ‫ق‬َُ‫ك‬ َ‫د‬َ‫ص‬ُ‫ال‬‫ا‬ َ ‫ق‬ُ ِ‫ص‬، َ‫ن‬‫و‬‫د‬ُِ‫غ‬ َ‫ر‬َ‫و‬َُ‫ب‬‫ى‬ ِ‫ف‬ ُ‫ج‬َُ‫ك‬ ِ‫د‬‫و‬َُ‫م‬َ‫و‬َُ‫ك‬ِ‫ف‬‫و‬‫ر‬‫ع‬ُِ‫ال‬‫الط‬ُ‫و‬‫ب‬ُ َ‫ن‬.ُ َ ‫ل‬َ‫و‬َُ‫ك‬‫ى‬ِ‫ف‬ ُِ‫ه‬ ِ‫ذ‬‫ـ‬ َ‫ه‬ُ‫الل‬ُ‫ي‬ُِ‫ة‬ َ ‫ل‬ُِ‫ل‬‫ك‬َ‫و‬ُ َ ‫ل‬‫ي‬ َ ‫ل‬ُ‫ة‬ُ‫ن‬ِ‫م‬‫ى‬ِ‫ال‬َ‫ي‬ َ ‫ل‬ُِ‫ـر‬‫ه‬ َ ‫ش‬
 35. 35. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 35 َُ‫ان‬َ‫ض‬ َ‫م‬َ‫ر‬ُ َ ‫ن‬ُ َ ‫ف‬ُ‫ات‬ َ‫اح‬َُ‫ج‬َ‫و‬ُ‫ز‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫و‬َُ‫ع‬َ‫و‬‫ا‬َ‫اي‬ َ ‫ط‬ ُ‫د‬‫و‬‫ج‬ َ ‫ت‬َُ‫ه‬ِ‫ـ‬‫ب‬‫ا‬َُ‫ع‬ُ َ ‫ل‬‫ى‬ُ‫ن‬ َ‫م‬ُ َ ‫ش‬ َ ‫ت‬‫آ‬ُ‫ء‬ُِ‫م‬ُ‫ن‬َُ‫ب‬ِ‫ع‬، َ‫ك‬ ِ‫اد‬ُ ُ َ ‫ف‬‫ٱ‬ُ‫ل‬َ‫ع‬‫ج‬َُ‫ن‬‫ا‬ُ‫ٱ‬ُ‫م‬‫ه‬‫لل‬َُ‫ن‬‫ي‬ ِ‫د‬ِ‫ال‬ َ‫و‬َ‫و‬‫ا‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬َ‫د‬ َ ‫ل‬‫و‬ َ ‫أ‬َ‫و‬َُ‫ن‬ َ‫اج‬ َ‫و‬‫ز‬ َ ‫أ‬َ‫و‬‫ا‬‫ا‬َ‫ن‬ َ ‫خ‬ِ‫ئ‬‫ا‬ َ ‫ش‬ َ‫م‬َ‫و‬ُ‫م‬َ‫و‬َُ‫ع‬ُِ‫ل‬ُِ‫م‬َُ‫ن‬‫ي‬ َُ‫ن‬َ‫ب‬ِ‫ر‬‫ا‬ َ ‫ق‬ َ ‫أ‬َ‫و‬‫ا‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫اب‬ َ‫ح‬‫ص‬ َ ‫أ‬َ‫و‬َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ِ‫ل‬‫س‬‫م‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َُ‫م‬‫ج‬ َ ‫أ‬َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ع‬ُِ‫م‬ُ‫م‬ُ‫ن‬َُ‫س‬ُ‫ت‬ َ ‫ق‬َ‫ب‬ُ َ ‫ل‬ُ‫ه‬َُُ‫ك‬‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬َُ‫ن‬ِ‫ع‬َُ‫اي‬ُ‫ة‬.ُ
 36. 36. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 36 ُ‫ح‬ َ ‫ن‬ ‫ا‬ َ‫ه‬ُ‫ع‬‫د‬ َ ‫ن‬ ‫ن‬َُ‫م‬ َ ‫ك‬ َ‫ك‬‫و‬،‫ا‬َ‫ن‬ َ ‫ت‬‫ر‬ َ‫م‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬ ُ َ ‫ف‬‫ٱ‬َُ‫ت‬‫س‬‫ج‬ُ‫ـدت‬َ‫ع‬َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫م‬ َ ‫ك‬ ‫ا‬‫ن‬ِ‫م‬ ‫ب‬ِ‫ـ‬،‫ا‬َ‫ن‬ُ ُ‫ن‬ِ‫إ‬ُ‫ت‬ َ ‫ل‬ َ‫ك‬ُِ‫ل‬‫خ‬ُِ‫ال‬ ‫ف‬،َ‫اد‬َ‫ع‬‫ي‬ َُ‫ي‬‫آ‬ُ‫الر‬ َ‫م‬ َ‫ح‬‫ر‬ َ ‫أ‬‫ا‬ُِ‫م‬ ِ‫ح‬َُ‫ن‬‫ي‬.ُ ‫ٱ‬ُ َ ‫ف‬ ‫م‬‫ه‬‫لل‬‫ا‬ُ‫ف‬‫ال‬ َ‫ق‬ِ‫ر‬ِ‫ان‬َ‫ء‬‫ر‬‫ق‬‫ال‬ َ‫ل‬ِ‫ز‬‫ن‬‫م‬َ‫و‬ ، ِ‫ان‬ َ ‫ق‬‫ر‬ ‫ب‬ُِ‫ـ‬ُِ‫ان‬َ‫ي‬َ‫ب‬‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ة‬ َ‫م‬‫ك‬ ِ‫ح‬‫ال‬.ُ (ِ‫ك‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ب‬‫ٱ‬ُ‫لل‬ُ‫ه‬ُِ‫ر‬‫ه‬ َ ‫ش‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ن‬ َ ‫ل‬ ‫م‬َُ‫ض‬ َ‫م‬َ‫ر‬َُ‫ان‬) .MAKMUMdengan diikuti oleh)3X(
 37. 37. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 37 ‫ه‬‫د‬ِ‫ع‬ َ ‫أ‬َ‫و‬‫ٱ‬َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫ن‬ ِ‫س‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ‫م‬‫ه‬‫لل‬، َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ن‬‫ـ‬ ِ‫س‬ َ‫ـد‬‫ع‬َ‫ب‬ ُ‫ع‬ َ ‫أ‬َ‫و‬ُ‫ام‬َ‫و‬ُ‫ع‬َ‫ب‬ ‫ا‬ُ‫ع‬ َ ‫أ‬ َ‫د‬ُ‫ام‬َ‫و‬،َُ‫ع‬ُ‫ت‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ‫ى‬ َ ‫ـ‬‫ل‬ُ‫ب‬ ِ‫ح‬‫ه‬ ُ َ ‫ت‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ض‬‫ر‬ُ‫ه‬، ‫ى‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬ َ ‫ل‬ ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫م‬‫ه‬‫.ُٱلل‬َُ‫ن‬‫ـي‬ِ‫ـم‬ ِ‫ُاح‬‫الر‬َُ‫م‬ َ‫ح‬‫ر‬ َ ‫أ‬ ‫ُآ‬َ‫ي‬ ُِ‫ـر‬‫ـه‬ َ ‫ش‬ ‫ى‬ِ‫ال‬َ‫ي‬ َ ‫ل‬ ُ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ة‬ َ ‫ل‬‫ي‬ َ ‫ل‬ ُِ‫ل‬‫ك‬َ‫و‬ ُِ‫ُة‬ َ ‫ل‬‫ُي‬‫ُُٱلل‬ِ‫ه‬ ِ‫ـذ‬‫ـ‬ َ‫ه‬ ،ِ‫ار‬‫الن‬ َُ‫ن‬ِ‫م‬ َُ‫اء‬ َ ‫ق‬َ‫ت‬‫ع‬ َُ‫ُان‬َ‫ُض‬َ‫م‬َ‫ر‬ ُ َ ‫ـ‬‫ف‬‫ٱ‬ُ‫ل‬َ‫ع‬‫ج‬َُ‫ن‬‫ا‬ُ‫ٱ‬ُ‫م‬‫ه‬‫لل‬َُ‫ن‬‫ي‬ ِ‫د‬ِ‫ال‬ َ‫و‬َ‫و‬‫ا‬
 38. 38. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 38 ‫ا‬ َ ‫ن‬َ‫د‬ َ ‫ل‬‫و‬ َ ‫أ‬َ‫و‬َُُ‫و‬‫ز‬ َ ‫أ‬َ‫و‬‫ا‬‫ا‬َ‫ن‬ َ‫ج‬ُ َ ‫خ‬ِ‫ئ‬‫ا‬ َ ‫ش‬ َ‫م‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ن‬ُ‫م‬َ‫و‬َُ‫ع‬ُِ‫ل‬‫ا‬َ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ُ ُ َ ‫ق‬ َ ‫أ‬َ‫و‬‫ا‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫ب‬ِ‫ر‬َُ‫ح‬‫ص‬ َ ‫أ‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫اب‬َُ‫و‬‫ٱ‬ُِ‫ر‬ ِ‫اض‬ َ‫ح‬‫ل‬َُ‫ن‬‫ي‬ُ ُِ‫ال‬ َ‫و‬َ‫و‬ُ‫م‬ِ‫ـ‬‫ه‬‫ي‬ ِ‫د‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُ َ ‫ق‬َ‫ـت‬‫ع‬‫آ‬َُ‫ك‬ِ‫ئ‬َُ‫ن‬ِ‫م‬ُ‫ٱ‬ُِ‫ار‬‫لن‬.ُ (‫ٱ‬ُ‫لل‬ُ‫م‬‫ه‬ُِ‫ج‬ َ ‫أ‬‫ا‬ َ ‫ن‬‫ر‬َُ‫ن‬ِ‫م‬ُ‫ٱ‬ُِ‫ار‬‫لن‬َُ‫س‬َُ‫ن‬‫ي‬ِِ‫ال‬)(3X) ramai secara-beramaiMAKMUMdengan diikuti oleh serentak. ‫ا‬‫ي‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ـ‬‫ل‬ ِ‫خ‬‫د‬ َ ‫أ‬َ‫و‬‫ٱ‬ ‫م‬‫ه‬ َ ‫ة‬‫ن‬ َ‫ج‬‫ل‬‫آ‬َُ‫ن‬‫ـي‬ِ‫ن‬ِ‫م‬.ُ .mengaminkanMAKMUMmembacaIMAM
 39. 39. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 39 (‫ٱ‬َُ‫ك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ‫م‬‫ه‬‫لل‬َُ‫ع‬ُ‫ت‬ ٌّ‫و‬‫ف‬ُ‫ب‬ ِ‫ح‬ُ‫ٱ‬ُ‫ل‬ُ َ ‫ف‬ َ‫و‬‫ـف‬َ‫ع‬‫ٱ‬ُ‫ع‬‫ف‬ ‫ا‬‫ن‬َ‫ع‬)ُ .)2X(membacaMAKMUMdan sekalianIMAM (‫ٱ‬َُ‫ع‬ َ‫ك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ‫م‬‫ه‬‫لل‬ٌُّ‫و‬‫ف‬ُ‫ت‬ُ‫ب‬ ِ‫ح‬ُ‫ٱ‬ُ َ ‫ف‬ َ‫و‬‫ف‬َ‫ع‬‫ل‬‫ٱ‬ُ‫ع‬‫ف‬ ُ‫ي‬ِ‫ر‬ َ ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬َ‫ع‬ُ‫م‬)ُ .)1X(membacaMAKMUMdan sekalianIMAM ُ‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫ُد‬ِ‫ي‬ َ‫س‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ُى‬‫ُل‬َ‫ص‬َ‫و‬ ُُِ‫ب‬َ‫ر‬ ُِ‫ه‬‫ل‬ِ‫ل‬ ُ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫ُٱل‬َ‫ُ،ُو‬َ‫م‬‫ـل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ُِ‫ُه‬ِ‫ـ‬‫ب‬‫ح‬ َ‫ص‬َ‫و‬ ُِ‫ُه‬ِ‫ل‬‫ا‬ .َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ َ ‫ُل‬‫ـ‬َُ‫ع‬‫ـ‬‫ل‬‫ٱ‬
 40. 40. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 40 Sebaik tamat IMAM membaca doa, IMAM dan sekalian MAKMUM bersaingan membaca: ُ َ ‫آل‬ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ‫د‬َ‫ه‬‫ش‬ َ ‫أ‬ُ‫ـ‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬َُ‫ه‬ُُ‫ل‬ِ‫إ‬،‫هللا‬ُ َُ‫ت‬‫س‬ َ ‫أ‬،َ‫هللا‬‫ر‬ِ‫ف‬‫غ‬ُ‫س‬ َ ‫ن‬َُ‫ك‬‫ل‬ َ ‫أ‬َُُ‫ج‬‫ال‬ُ‫ن‬ُ َ ‫ة‬َُُ‫و‬َُ‫ك‬ِ‫ـ‬‫ب‬‫ذ‬‫و‬‫ع‬ َ ‫ن‬ َُ‫ن‬ِ‫م‬ُِ‫ار‬‫الن‬.(3X) ‫ٱ‬َُ‫ع‬ َ‫ك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ‫م‬‫ه‬‫لل‬ُ‫ف‬ُ‫ت‬ ٌّ‫و‬ُ‫ب‬ ِ‫ح‬ُ‫ٱ‬َُ‫ع‬‫ل‬ُ َ ‫ف‬ َ‫و‬‫ف‬‫ٱ‬‫ف‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬َ‫ع‬.(2X) .
 41. 41. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 41 ‫ٱ‬‫ب‬ ِ‫ح‬‫ت‬ ٌّ‫و‬‫ف‬َ‫ع‬ َ‫ك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ‫م‬‫ه‬‫لل‬‫ٱ‬ُ َ ‫ف‬ َ‫و‬‫ف‬َ‫ع‬‫ل‬‫ٱ‬‫ف‬‫ع‬ ُ َ ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬َ‫ع‬ُ‫ي‬ِ‫ر‬ُ‫م‬.(1X) mengingatkan sekalian makmum supayaBILAL. berniat puasa dengan katanya: ُ‫وا‬‫د‬ِ‫ق‬َ‫ت‬‫ع‬ِ‫ا‬َُ‫ع‬ُ‫الص‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ُ‫و‬ُ‫هللا‬ ‫م‬‫ك‬ َ‫م‬ ِ‫ح‬َ‫ر‬ ِ‫م‬ُ berniat puasa:ORANG RAMAI ُ َ ‫غ‬ َ‫م‬‫و‬َ‫ص‬ ‫ت‬‫ي‬َ‫و‬ َ ‫ن‬َُ‫د‬ َ ‫أ‬ ‫ن‬َ‫ع‬ ‫د‬‫آ‬ُِ‫ض‬‫ر‬ َ ‫ف‬ ِ‫ء‬ُُِ‫ر‬‫ه‬ َ ‫ش‬ َ‫ان‬َ‫ض‬ َ‫م‬َ‫ر‬َُ‫ه‬ُ‫ـ‬ُِ‫ه‬ ِ‫ذ‬َُ‫ن‬‫الس‬ُِ‫ة‬ُُِ‫ل‬ُ‫ل‬ُ َ ‫ت‬ ِ‫ه‬‫ى‬ َ ‫ال‬َ‫ع‬ُ
 42. 42. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 42 -meminta makmum membaca Surah AlIMAM Fatihah dengan katanya: ‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ُ َ ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ِ‫ل‬‫و‬‫ب‬ َ ‫ق‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫ي‬ِ‫ن‬َُ‫ح‬ ‫ى‬ِ‫ل‬‫و‬‫س‬‫الر‬ ِ‫ة‬َ‫ر‬‫ض‬ ُِ‫ي‬ َ‫س‬‫ى‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ِ‫د‬ُِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ا‬ُ ُ‫ص‬ َ ‫أ‬َ‫و‬ُِ‫ـك‬‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫ـ‬‫ب‬‫ا‬ َ‫ح‬ُ َ ‫ة‬ َ‫ح‬ِ‫ت‬‫ا‬ َ ‫ف‬‫ال‬ ِ‫ام‬َ‫ر‬ُ Setelah selesai membaca Al-Fatihah, IMAM membaca doa penutup: ُ َ ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ب‬َ‫ر‬ُِ‫م‬ ‫ل‬‫ـب‬ َ ‫ق‬ُ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫ن‬ُ‫الس‬ َ‫ت‬‫ن‬ َ ‫أ‬ َ‫ك‬ُِ‫م‬ُ‫ي‬ُ‫ع‬ ُ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ َ ‫ـ‬‫ن‬ َ ‫ل‬‫و‬ َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ب‬‫ت‬َ‫و‬ ،‫م‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬‫ال‬ُ‫ن‬ َ ‫أ‬ َ‫ك‬َ‫ت‬
 43. 43. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 43 ُ‫الت‬ُِ‫ح‬‫الر‬ ‫اب‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫د‬ ،‫م‬‫ي‬ُِ‫ف‬ ‫م‬‫اه‬َ‫و‬ُ‫ي‬‫ا‬َ‫ه‬ َ‫ك‬ َ ‫ان‬ َ‫ح‬‫ب‬‫س‬‫ٱ‬ُ َ ‫ت‬َ‫و‬ ‫ـم‬‫ه‬‫لل‬ُ‫ي‬ ِ‫ح‬‫ـ‬ُ‫ت‬ُ‫ه‬ُ‫م‬ُ‫ي‬ِ‫ف‬َُ‫ه‬َُ‫س‬ ‫ا‬،‫م‬ َ ‫ال‬ ‫آ‬َ‫و‬ُ‫اه‬َ‫و‬‫ع‬َ‫د‬‫ر‬ ِ‫خ‬ُ‫م‬ُُ َ ‫أ‬ُِ‫ن‬ُ‫ٱ‬ِ ‫د‬‫م‬ َ‫ح‬‫ل‬ِ‫لل‬ُُِ‫ب‬َ‫ر‬ .َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫م‬ َ ‫ـل‬ُ‫ـ‬َُ‫ع‬‫ال‬ Bersurai atau berkumpul semula kerana bertadarus (membaca Al-Qur’an) dalam kaedah seorang membaca dan yang lain menyemak secara bergilir- gilir.
 44. 44. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 44 Nota:‫٭‬ 1. ‫إلخ‬* adalah singkatan kepada perkataan ‫إ‬ُِ‫ه‬ِ‫ر‬ ِ‫اخ‬َ‫ء‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ُ Ilaa aakhirihi maknanya ‘hingga ke akhir surah’. 2. ُ‫ه‬ َ‫ُم‬َ‫ُع‬ِ‫ن‬*ُ‫ى‬ِ‫اف‬َ‫و‬‫ي‬ ‫ا‬‫د‬‫م‬ َ‫ح‬ ~ Dibaca : ُ‫ه‬ َ‫ُم‬َ‫ُع‬ِ‫ن‬ (huruf ain berbaris di atas bukan mati ُ‫ه‬ َ‫ُم‬‫ع‬ِ‫ن‬) ~ َُ‫م‬َ‫ع‬ِ‫ن‬ adalah jamak atau kata ganda atau plural kepada perkataan ُ‫ُة‬َ‫ُم‬‫ع‬ِ‫ن‬ yang membawa makna nikmat => nikmat-nikmat ~ ُ‫ه‬pula maknanya ‘nya’
 45. 45. http://ArabMykrk.Com Ramadan 1436H/Jun 2015 45 Kredit: ‫ڬادوت‬ ‫نوح‬ ‫حاج‬ ‫داتوء‬.٩١١١.‫تراويح‬ ‫سمبهيڠ‬ ‫ڤندوان‬.‫جوهر‬ ‫بهرو‬:‫جوهر‬ ‫اڬام‬ ‫جباتن‬

×