Predstavitev projekta in tecaja pp2

549 views
529 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Predstavitev projekta in tecaja pp2

 1. 1. Predstavitev projekta inPredstavitev projekta in tečajatečaja Margareta VrtačnikMargareta Vrtačnik 20102010
 2. 2. Spoštovani tečajniki!Spoštovani tečajniki! Prijavili ste se v tečaj, ki je del Leonardo da Vinci projekta Sloop2desc (Izmenjava prosto dostopnih učnih objektov za razvoj evropskih spretnosti in kompetenc). Gotovo se sprašujete, kaj so cilji tega projekta, kaj Vam bo tečaj ponudil novega in kakšne koristi boste imeli od tečaja. Na ta vprašanja boste našli odgovore v nadaljevanju te predstavitve.
 3. 3. Cilji projektaCilji projekta • Nudenje pomoči učiteljem osnovnih, poklicnih in strokovnih srednjih šol, gimnazij ter višjih šol pri učinkovitem uvajanju izobraževalnih programov, ki temeljijo na učnih dosežkih in kompetenceh, v učno prakso. • Razvijanje inovativnih strategij e-učenja za razvoj kompetenc, usklajenih z okvirjem Evropskih poklicnih kvalifikacij (EPK).
 4. 4. PartnerjiPartnerji • Koordinator projekta:Koordinator projekta: – ITD-CNR Palermo (Italija) • Partnerske institucije:Partnerske institucije: – ITSOS M. Curie (Italija), METID (Italija), AICA (Italija), IIS Dolci (Italija), Consorzio Med Europe Export (Italija), Univerza v Ljubljani - Naravoslovnotehniška fakulteta (Slovenija), DEIS - Cork Institute of Technology (Irska), “Dunarea De Jos” - Univerza Galati (Romunija), Slovensko društvo Informatika SDI (Slovenija)
 5. 5. Komu je namenjen projekt?Komu je namenjen projekt? Slovenski partnerji na projektu smo kot specifični primer evropskega kvalifikacijskega sistema izbrali EUCIP (European Cerfification of Informatics Professionals – Evropska certifikacija za poklice v informatiki), ki ga želimo postopno uvesti tudi pri nas. Projekt je zato namenjen učiteljem in posredno učencem, dijakom ter študentom šol, ki izobražujejo profile za področje informatike oz. vsem tistim, ki se ukvarjajo z e-izobraževanjem na šolah.
 6. 6. Kaj boste pridobili na tečaju?Kaj boste pridobili na tečaju? V prvi vrstiV prvi vrsti znanjeznanje, ki ga boste preko aktivnosti in forumov delili in, ki ga boste preko aktivnosti in forumov delili in bogatili z vsemi udeleženci izobraževanja in tako sodelovali pribogatili z vsemi udeleženci izobraževanja in tako sodelovali pri snovanju učeče se skupnosti za področjesnovanju učeče se skupnosti za področje informatikeinformatike.. Dobili bosteDobili boste potrdilopotrdilo o sodelovanju na e-izobraževanju v sklopuo sodelovanju na e-izobraževanju v sklopu mednarodnega projekta Leonardo da Vinci, ki ga bo izdalo SDI.mednarodnega projekta Leonardo da Vinci, ki ga bo izdalo SDI. Za vse tiste, ki morate še napredovati, bo največja vrednost VašZa vse tiste, ki morate še napredovati, bo največja vrednost Vaš končni izdelekkončni izdelek, ki bo vrednoten kot učbenik, priročnik ali zbirka vaj in, ki bo vrednoten kot učbenik, priročnik ali zbirka vaj in ga boste lahko navajali med svojo bibliografijo za napredovanje.ga boste lahko navajali med svojo bibliografijo za napredovanje.
 7. 7. O online tečajuO online tečaju • Tečaj, ki traja od novembra 2010 do marca 2011, ima modularno zgradbo. • Vključuje pet modulov, od tega je zadnji modul namenjen izdelavi e-gradiv, ki so namenjena neposredni uporabi v Vaši učni praksi.
 8. 8. ModuliModuli 1. Uporaba okolja Moodle za učenje in poučevanje, iz vidika učenca in učitelja 2. Strategije on-line učenja in tutorstva (učitelj – stroka, tutor – učenje na daljavo) 3. Uporaba in razvoj prostih učnih gradiv/virov 4. Evropski okvir kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EQF), evropski sistem certifikacij za poklice v informatiki (EUCIP) 5. Sodelovalna zasnova in razvoj odprtih učnih gradiv na temo EUCIP
 9. 9. Didaktična zasnovaDidaktična zasnova Vsak modul praviloma vključuje: • Predvideni čas trajanja • Predstavitev vsebine modula* • Aktivnosti oz. naloge za tečajnike • Diskusijski forum • Samoocenjevanje ravni pridobljenega znanja in spretnosti ter vrednotenje modula *V kolikor ste z vsebino modula že seznanjeni, Vam svetujemo, da opravite zahtevane aktivnosti in se aktivno vključite v diskusijski forum.
 10. 10. Modul 1Modul 1 Prvi modul ima dva dela.Prvi modul ima dva dela. 1.1 Uporaba Moodla iz vidika učenca • Kako se prijavimo v platformo Moodle in tečaj? • Kako uporabljamo diskusijski forum? 1.2 Uporaba Moodla iz vidika učitelja • Vključitev v poskusni tečaj • Učni viri in njihova uporaba Samoocenjevanje in ocena modula
 11. 11. Modul 2Modul 2 ““Vloga online tutorja in uporaba orodijVloga online tutorja in uporaba orodij spleta 2.0”spleta 2.0” • Uvod v Modul 2 • Pričakovani učni dosežki Modula 2 • Diskusijski forum Modula 2 2.1 Vloga online tutorja 2.2 Iskanje, organizacija in izmenjava online učnih virov 2.3 E-sodelovanje Samoocenjevanje in ocena modula
 12. 12. Modul 3Modul 3 ““Uporaba in razvoj učnih virov za e-Uporaba in razvoj učnih virov za e- učenje”učenje” • Uvod v Modul 3 • Pričakovani učni dosežki Modula 3 • Diskusijski forum Modula 3 3.1 Izmenljivost in ponovna uporaba učnih virov 3.2 Orodja spleta 2.0 3.3 Standard SCORM in orodja za pripravo e- gradiv v skladu s tem standardom 3.4 FreeLoms Samoocenjevanje in ocena modula
 13. 13. Modul 4Modul 4 ““Evropski kvalifikacijski okvir, e-Evropski kvalifikacijski okvir, e- kompetence in EUCIP standard”kompetence in EUCIP standard” • Uvod v Modul 4Uvod v Modul 4 • Pričakovani učni dosežki Modula 4Pričakovani učni dosežki Modula 4 • Diskusijski forum Modula 4Diskusijski forum Modula 4 4.1 Evropski okvir poklicnih kvalifikacij 4.2 Okvir e-kompetenc 4.3 EUCIP 4.4 Praktična uporaba pridobljenega znanja Samoocenjevanje in ocena modula
 14. 14. Modul 5Modul 5 ““Sodelovalna priprava izmenljivihSodelovalna priprava izmenljivih učnih virov na osnovi standardaučnih virov na osnovi standarda EUCIP”EUCIP” • Uvod v Modul 5 • Pričakovani rezultati Modula 5 • Diskusijski forum Modula 5 • Diskusijski forum delovnih skupin 5.1 Zasnova učnih virov in tečajev 5.2 Zagotavljanje izmenljivosti in prostodostopnosti učnih virov Samoocenjevanje in ocena modula
 15. 15. Za zaključekZa zaključek Pri delu Vam želimo veliko uspehov. PriPri delu Vam želimo veliko uspehov. Pri napredovanju skozi tečaj naj vas spremlja spodnjanapredovanju skozi tečaj naj vas spremlja spodnja misel.misel. ““Nikoli ni prepozno, da se naučim nekajNikoli ni prepozno, da se naučim nekaj novega zase, ali za svoje učence, dijake,novega zase, ali za svoje učence, dijake, in študente. Morda bo ta tečaj vsaj maloin študente. Morda bo ta tečaj vsaj malo prispeval k temu, da bom postal/a še boljšiprispeval k temu, da bom postal/a še boljši učitelj-ica.”učitelj-ica.”

×