• Save
Tema 6 el treball
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tema 6 el treball

on

 • 662 views

 

Statistics

Views

Total Views
662
Slideshare-icon Views on SlideShare
543
Embed Views
119

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

5 Embeds 119

http://monicavictoriamas.blogspot.com.es 51
http://ecopineda.blogspot.com.es 33
http://monicavictoriamas.blogspot.com 19
http://www.ecopineda.blogspot.com.es 15
http://www.monicavictoriamas.blogspot.com.es 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Tema 6 el treball Tema 6 el treball Presentation Transcript

  • El treball i la legislació laboral Què és el treball?
   • És l’aportació de l’element humà a l’empresa
    • Voluntarietat
    • Per compte d’altri
    • Retribució
    • Subordinació
  • Marc normatiu laboral Constitució Espanyola Tractats internacionals Estatut dels treballadors Convenis Col·lectius Contracte de treball
  • La Constitució Espanyola Drets fonamentals Drets i llibertats dels ciutadants/es Principis rectors de la pº social i eª
   • Dret a no ser discriminat …
   • Dret a la vaga
   • Dreta a afiliar-se lliurament al sindicat que es vulgui
   • Llibertat per fundar sindicats
   • Dret al treball
   • Dret a la promoció a través del treball
   • Dret a l’elecció d’ofici
   • Dret a la negociació col·lectiva
   • Dret a un salari adequat
   • Dret a la llibertat d’empresa
   • Els poders públics hauran de:
   • Mantenir règim públic de Seg. Soc.
   • Polítiques orientades a la plena ocupació
   • Vetllar per la Seguretat e higiene en el treball
   • Garantir el descans
   • Fomentar la formació
  • Tractats Internacionals
   • Convenis OIT
   • Promoció de la millora de les condicions laborals i del nivell de vida dels treballadors
   • Normes de la UE
   • Garantir mínim nivell de vida dels treballadors
   • Equiparació de les condicions de treball als diferents països membres
  • Drets i deures laborals Facultats de l’empresari : Poder de direcció i poder disciplinari Drets relacionats amb el treball Obligacions fonamentals
   • Ocupació efectiva del lloc de treball
   • Promoció i formació professional
   • Aplicació de les normes de salut laboral
   • Respecte a la intimitat i a la dignitat
   • Observar les obligacions del lloc de treball amb bona fe i diligència
   • Complir mesures de seguretat i higiene
   • Obeir les ordres i instruccions de l’empresari
   • Contribuir a la millora de la productivitaat de l’empresa
   • No competir amb l’activitat de l’empresa
  • Representació dels treballadors
   • Organitzacions sindicals
    • CCOO, UGT, CGT, USO…
   • Delegats de personal
   • Comité d’empresa
   Representació dels empresaris
   • D’àmbit nacional
    • CEOE
    • CEPYME
   • Patronal
   Negociació col·lectiva
  • COMITÉ D’EMPRESA O DELEGATS DE PERSONAL Nº Treballadors Delegats de personals Fins a 30 De 31 a 49 1 3 Comité d’empresa De 50 a 100 De 101 a 250 De 251 a 500 De 501 a 650 De 651 a 1000 De 1000 en endavant 5 9 13 16 21 Se n’afegeixen 2 per cada mil
  • CONVENIS COL·LECTIUS Acord negociat i celebrat entre els representats dels treballadors i de l’empresa, on es regulen les condicions de treball i les normes de convivencia laboral que s’aplicaran a l’empresa durant un període de temps determinat. Dos tipus:D’empresa i sectorial
  • CONVENIS COL·LECTIUS
   • Contingut mínim:
   • Determinació de les parts que l’han concertat
   • Definició de l’ambit: Personal
   • Territorial
    • Funcional
    • Temporal
   • Forma i condicions de la denúncia del conveni
   • Formació de la comissió paritària
   • Condicions per a la no-aplicació del règim salarial
  • Conflictes laborals Conflicte col·lectiu Vaga Tancament de la patronal
  • Conflicte col·lectiu
   • La solució pot ser de diferents tipus:
   • Acord entre les parts de caràcter voluntari
   • Conciliació (No s’aporten solucions)
   • Mediació (ofereix propostes, no dona solucions)
   • Arbitratge (S’imposa la solució al conflicte)
   • La no solució pot portar a fer VAGA
   SMAC
  • Conflicte laboral: LA VAGA Interrupció de la prestació laboral
   • Perquè sigui legal s’ha de notificar per escrit 5 dies abans (10 en cas d’empresa de servei públic) especificant:
   • Objectius
   • Gestions realitzades amb anterioritat per solucionar el conflicte
   • Data d’inici
   • Composició del comité de vaga
  • Conflicte laboral: LA VAGA
   • Característiques de la vaga
   • Els treballadors no tenen dret al seu salari
   • S’ha de respectar el dret a treballar
   • L’empresa no pot sancionar als treballadors en vaga
   • L’empresa no pot substituir als treballadors en vaga
   • El comité de vaga ha de vetllar per garantir els serveis
   • necesaris per a la seguretat de les persones i de les
   • instal·lacions de l’empresa
  • El tancament de la patronal Tancament del centre de treball per part de l’empresa
   • Sempre que es doni una de les següents circumstàncies:
   • Notori perill de violència per a les persones o de danys greus per als bens de l’empresa
   • Ocupació il·legal del centre de treball
   • Inassistència o irregularitats en el treball que dificultin greument el procès normal de producció
   L’empresa ho ha de comunicar en el termini de 12h i no pagarà els salaris als treballadors
  • EL CONTRACTE DE TREBALL Acord on es reflecteixen les voluntats d’una empresa i un treballador, el qual es compromet a prestar personalment a l’empresa els seus serveis retribuïts
   • Subjectes:
   • Treballador (>16 anys)
   • Empresa (persona física o jurídica)
   • La direcció i organització és competència de l’empresa
   • Els fruits del treball pertanyen a l’empresa
  • EL CONTRACTE DE TREBALL
   • Contingut
   • Tipus de treball
   • Durada (contracte indefinit o durada determinada)
   • Remuneració salarial
   • Període de prova 6 mesos titulats universitaris i tècnics en fp
       • 3 mesos empreses <25 treballadors
   • 2 mesos a la resta
   • Temps de treball (jornada laboral, descansos, vacances…)
  • EL TEMPS LABORAL
   • JORNADA LABORAL
   • Setmanal: màxim 40h com a mitja anual
   • Diària: màxim 9h, per conveni col·lectiu es pot ampliar.
   • Els menors màxim 8h
   • Descansos
   • Dins de la jornada: 15’ cada 6h (Menors 30’ cada 4,30h)
   • Entre jornades: 12h
   • Setmanal: un dia i mig ininterromput. (Menors 2 dies)
   • (es pot acumular: 11 dies seguits i 3 de descans)
  • EL TEMPS LABORAL
   • Vacances: 30 dies per any treballat
   • Jornada nocturna (mínim de 3h en horari de 22,00 a 6.00h)
   • Menors no poden
   • Treball a torns: no es pot obligar a estar en torn de nit més de 2
   • setmanes consecutives
   • Hores extraordinàries (màxim 80h/any, els menors no poden):
   • Normals (voluntàries o pactades en el conveni)
   • Per força major (obligatòries)
  • MODALITATS DE CONTRACTACIÓ
   • Contractes indefinits:
   • Contracte de foment de la contractació indefinida
   • Objectiu: estimular contractació indefinida de:
   • - <30 i >45 anys
   • - Dones desocupades en certes professions
   • - Desocupats de llarga durada
   • - Discapacitats
   • - Altres
  • MODALITATS DE CONTRACTACIÓ
   • Contractes indefinits:
   • Contracte de foment de la contractació indefinida
   • Les empreses reben a canvi:
   • - Bonificacions en la quota de SS
   • - Cost més reduït d’acomiadament
   • - Subvencions directes
  • MODALITATS DE CONTRACTACIÓ
   • Contractes temporals:
   • Contracte d’obra o servei determinat
   • Contracte eventual per circumstàncies de la producció
   • Contracte d’interinitat
   • Contracte en pràctiques
   • Contracte per a la formació
   Contracte de durada determinada Contractes formatius
  • EL SALARI Totalitat de les percepcions econòmiques del treballador, en diners o espècie, per la prestació professionaldels serveis laborals per compte aliè Remuneració o retribució salarial SMI (Salari Mínim Interprofessional): 600€
  • EL SALARI
   • Garanties del salari:
   • FOGASA (Fons de Garantia Salarial)
   • Preferència dels salaris
   • Inembargabilitat del SMI
   Remuneració o retribució salarial
  • COMPOSICIÓ DEL SALARI
   • SALARI BASE
   • COMPLEMENTS SALARIALS
   • Antiguitat
   • Coneixements especials
   • Penositat, toxicitat, perillositat, tornicitat o nocturnitat
   • Incentius, primes de productivitat, assistècnia o puntualitat
   • Hores extraordinàries
   • Gratificacions extraordinàries ( mínim 2 extraord. Salari base)
  • ESTRUCTURA DE LA NÒMINA Percepcions salarials salari base complements salarials percepcions no salarials salari brut (total meritat) - Retenció SS - Deduccions IRPF salari net Meritacions Deducccions