REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Materijal za sjednicu
IZVJEŠĆE O
OSTVARIVANJU INVESTICIJSKIH
PROJE...
SADRŽAJ
1. UVOD 1
2. ULAGANJA U PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
2.1. Izgradnja pristupne ceste za Centar za gospodare...
7.31. Dom zdravlja Našice - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 69
7.32. Dom zdravlja Našice - nabavka pr...
9.10. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 124
9.11. Dom za starije i nemoćne os...
14. ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
14.1. Izgradnja županijskih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku 181
14.2. Revizija st...
1
1. UVOD
Informacija o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna OBŽ u
2012. godini daje pr...
2
Ulaganja u komunalnu infrastrukturu odnose se na sljedeće investicije:
- Izgradnja županijskih luka u Aljmašu, Batini i ...
3
Projekt se sastoji od tri glavne aktivnosti a to su: Uređenje putova postojećih vinskih cesta,
Uređenje četiri mini-muze...
4
cijeloj Županiji pa je stoga tijekom 2007. godine ukupno dodijeljeno 1.250.000,00 kuna
kapitalnih donacija, u 2008. godi...
5
PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
2012. GODINE
6
7
2. ULAGANJA U PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
2.1. Izgradnja pristupne ceste za Centar za gospodarenje otpadom "Orl...
8
9
2.1. IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA CENTAR ZA GOSPODARENJE
OTPADOM "ORLOVNJAK"
1. RAZDJEL:
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐ...
10
2.2. NABAVA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA ZA POTREBE JAVNE
USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJ...
11
2.3. NABAVA LICENCI ZA SOFTWARE ZA POTREBE JAVNE USTANOVE
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
1. RAZ...
12
2.4. NABAVA PRIJEVOZNOG SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU ZA
POTREBE JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRO...
13
3. ULAGANJA U ENERGETSKU UČINKOVITOST
3.1. Gospodarenje energijom
14
15
3.1. GOSPODARENJE ENERGIJOM
1. RAZDJEL:
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ
PROGRAM:
GOSPODARENJE ENERGIJ...
16
Ivana Brlić Mažuranić, Strizivojna, Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić, Koška, Srednja škola
Valpovo, Valpovo, Trgovač...
17
4. ULAGANJA U POLJOPRIVREDU
4.1. Financiranje razvojnih projekata iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i
turiz...
18
19
4.1. FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA IZ PODRUČJA
POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I TURIZMA
1. RAZDJEL:
UPRAVNI ODJEL...
20
4.2. PROJEKT "USKLAĐIVANJE HIGIJENSKIH STANDARDA RADI
SMANJENJA RIZIKA I PRIJENOSA KLASIČNE SVINJSKE KUGE U
PREKOGRANIČ...
21
4.3. PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
1. RAZDJEL:
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO...
22
2011.
Sustav navodnjavanja Karašica -
Podsustavi Miholjac-Vijlevo,
Kapelna i Kitišanci - Koncepcijsko
rješenje i predin...
23
4.4. WINE TOUR
1. RAZDJEL:
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO
PROGRAM:
RURALNI RAZVOJ
POTPROGRAM:
PROJEKT:
W...
24
6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:
ULAGANJE IZ OSTALIH
IZVORA FINANCIRANJA
GODINA OPIS ULAGANJA
IZN...
25
5. ULAGANJA U KULTURU
5.1. Opremanje Galerije likovnih umjetnosti
5.2. Otkup umjetnina i knjiga
5.3. Restauriranje umje...
26
27
5.1. OPREMANJE GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI
1. RAZDJEL:
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU
P...
28
5.2. OTKUP UMJETNINA I KNJIGA
1. RAZDJEL:
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU
PROGRAM:
GALERI...
29
5.3. RESTAURIRANJE UMJETNINA
1. RAZDJEL:
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU
PROGRAM:
GALERIJ...
30
5.4. UREĐENJE PROČELJA GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI
1. RAZDJEL:
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU K...
31
6. ULAGANJA U SAKRALNE OBJEKTE
6.1. Pregled kapitalnih donacija za sakralne objekte Osječko-baranjske županije
32
33
6.1. PREGLED KAPITALNIH DONACIJA ZA SAKRALNE OBJEKTE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE
U razdoblju od 2007. do 2011. godine i...
34
Rimokatolička župa Sv. Antuna Padovanskog iz Levanjske
Varoši
Levanjska Varoš 10.000,00
Rimokatolička župa Sv. Marije M...
35
Rimokatolička župa Bezgrješnog začeća Blažene Djevice
Marije iz Valpova, za filijalnu crkvu Sv. Katarine u Nardu
Valpov...
36
37
7. ULAGANJA U ZDRAVSTVO
7.1.Dom zdravlja Beli Manastir - dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
7.2.Dom zdravlja Be...
38
7.37.Dom zdravlja Osijek - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
7.38.Dom zdravlja Osijek - nabavka medicinske i l...
39
7.1. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - DODATNA ULAGANJA NA
GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I...
40
7.2. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA MEDICINSKE I
LABORATORIJSKE OPREME
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I...
41
7.3. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA UREDSKE OPREME I
NAMJEŠTAJA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJA...
42
7.4. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA OPREME ZA
ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOC...
43
7.5. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA INSTRUMENATA,
UREĐAJA I STROJEVA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I S...
44
7.6. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I
OPREME ZA OSTALE NAMJENE
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA Z...
45
7.7. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA PRIJEVOZNOG SREDSTVA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKR...
46
7.8. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA LICENCI
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PROGRAM:
KA...
47
7.9. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA KOMUNIKACIJSKE
OPREME
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK...
48
7.10. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA OSTALE
NEMATERIJALNE PROIZVEDENE IMOVINE
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRA...
49
7.11. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - DODATNA ULAGANJA NA
GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO...
50
7.12. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - NABAVKA MEDICINSKE I
LABORATORIJSKE OPREME
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO...
51
7.13. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - NABAVKA UREDSKE OPREME I
NAMJEŠTAJA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCI...
52
7.14. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - NABAVKA INSTRUMENATA,
UREĐAJA I STROJEVA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I...
53
7.15. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I
OPREME ZA OSTALE NAMJENE
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA...
54
7.16. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - ULAGANJA U RAČUNALNE
PROGRAME
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ...
55
7.17. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM
OBJEKTIMA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJ...
56
7.18. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - NABAVKA MEDICINSKE I
LABORATORIJSKE OPREME
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJ...
57
7.19. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - NABAVKA UREDSKE OPREME I
NAMJEŠTAJA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK...
58
7.20. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I
ZAŠTITU
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU...
59
7.21. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA
IMOVINA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJAL...
60
7.22. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ - NABAVKA MEDICINSKE I
LABORATORIJSKE OPREME
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO...
61
7.23. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ - NABAVKA UREDSKE OPREME I
NAMJEŠTAJA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCI...
62
7.24. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I
OPREME ZA OSTALE NAMJENE
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA...
63
7.25. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ - NABAVKA PRIJEVOZNIH
SREDSTAVA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ...
64
7.26. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM
OBJEKTIMA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJ...
65
7.27. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJ...
66
7.28. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK...
67
7.29. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I
ZAŠTITU
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU...
68
7.30. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - NABAVKA INSTRUMENATA, UREĐAJA I
STROJEVA
1. RAZDJEL: 7
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJAL...
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)

725 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

17 izvjesce o_ostvarivanju_investicijskih_projekata_financiranih_sredstvima_proracuna_obz_u_2012_godini(1)

 1. 1. REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU INVESTICIJSKIH PROJEKATA FINANCIRANIH SREDSTVIMA PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2012. GODINI Osijek, svibnja 2013. Materijal pripremljen u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 2. 2. SADRŽAJ 1. UVOD 1 2. ULAGANJA U PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 2.1. Izgradnja pristupne ceste za Centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak" 9 2.2. Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije 10 2.3. Nabava licenci za software za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije 11 2.4. Nabava prijevoznog sredstva u cestovnom prometu za potrebe Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko- baranjske županije 12 3. ULAGANJA U ENERGETSKU UČINKOVITOST 3.1. Gospodarenje energijom 15 4. ULAGANJA U POLJOPRIVREDU 4.1. Financiranje razvojnih projekata iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i turizma 19 4.2. Projekt "Usklađivanje higijenskih standarda radi smanjenja rizika i prijenosa klasične svinjske kuge u prekograničnom podruju-CBP projekt" 20 4.3. Provedba NAPNAV-a na području Osječko-baranjske županije 21 4.4. Wine tour 23 5. ULAGANJA U KULTURU 5.1. Opremanje Galerije likovnih umjetnosti 27 5.2. Otkup umjetnina i knjiga 28 5.3. Restauriranje umjetnina 29 5.4. Uređenje pročelja Galerije likovnih umjetnosti 30 6. ULAGANJA U SAKRALNE OBJEKTE 6.1. Pregled kapitalnih donacija za sakralne objekte Osječko-baranjske županije 33 7. ULAGANJA U ZDRAVSTVO 7.1. Dom zdravlja Beli Manastir - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 39 7.2. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 40 7.3. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka uredske opreme i namještaja 41 7.4. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 42 7.5. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 43 7.6. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 44 7.7. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka prijevoznog sredstva 45 7.8. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka licenci 46 7.9. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka komunikacijske opreme 47 7.10. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka ostale nematerijalne proizvedene imovine 48 7.11. Dom zdravlja Donji Miholjac - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 49 7.12. Dom zdravlja Donji Miholjac - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 50 7.13. Dom zdravlja Donji Miholjac - nabavka uredske opreme i namještaja 51 7.14. Dom zdravlja Donji Miholjac - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 52 7.15. Dom zdravlja Donji Miholjac - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 53 7.16. Dom zdravlja Donji Miholjac - ulaganje u računalne programe 54 7.17. Dom zdravlja Đakovo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 55 7.18. Dom zdravlja Đakovo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 56 7.19. Dom zdravlja Đakovo - nabavka uredske opreme i namještaja 57 7.20. Dom zdravlja Đakovo - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 58 7.21. Dom zdravlja Đakovo - ostala nematerijalna proizvedena imovina 59 7.22. Zavod za hitnu medicinu OBŽ- nabavka medicinske i laboratorijske opreme 60 7.23. Zavod za hitnu medicinu OBŽ- nabavka uredske opreme i namještaja 61 7.24. Zavod za hitnu medicinu OBŽ- nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 62 7.25. Zavod za hitnu medicinu OBŽ- nabavka prijevoznih sredstava 63 7.26. Dom zdravlja Našice - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 64 7.27. Dom zdravlja Našice - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 65 7.28. Dom zdravlja Našice - nabavka uredske opreme i namještaja 66 7.29. Dom zdravlja Našice - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 67 7.30. Dom zdravlja Našice - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 68
 3. 3. 7.31. Dom zdravlja Našice - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 69 7.32. Dom zdravlja Našice - nabavka prijevoznog sredstva 70 7.33. Dom zdravlja Našice - nabavka licenci 71 7.34. Dom zdravlja Našice - nabavka komunikacijske opreme 72 7.35. Dom zdravlja Osijek - nadogradnja ambulante Donji Grad 73 7.36. Dom zdravlja Osijek - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 74 7.37. Dom zdravlja Osijek - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 75 7.38. Dom zdravlja Osijek - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 76 7.39. Dom zdravlja Osijek - nabavka uredske opreme i namještaja 77 7.40. Dom zdravlja Osijek - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 78 7.41. Dom zdravlja Osijek - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 79 7.42. Dom zdravlja Osijek - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 80 7.43. Opća županijska bolnica Našice - ostali građevinski objekti 81 7.44. Opća županijska bolnica Našice - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 82 7.45. Opća županijska bolnica Našice - izmjena krovišta i obnova prostora ginekologije i pedijatrije 83 7.46. Opća županijska bolnica Našice - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 84 7.47. Opća županijska bolnica Našice - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 85 7.48. Poliklinika SUVAG - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 86 7.49. Poliklinika SUVAG - nabavka uredske opreme i namještaja 87 7.50. Poliklinika SUVAG - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 88 7.51. Dom zdravlja Valpovo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 89 7.52. Dom zdravlja Valpovo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 90 7.53. Dom zdravlja Valpovo - nabavka uredske opreme i namještaja 91 7.54. Dom zdravlja Valpovo - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 92 7.55. Dom zdravlja Valpovo - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 93 7.56. Dom zdravlja Valpovo - nabavka prijevoznog sredstva 94 7.57. Dom zdravlja Valpovo - ulaganja u računalne programe 95 7.58. Zavod za javno zdravstvo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 96 7.59. Zavod za javno zdravstvo - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 97 7.60. Zavod za javno zdravstvo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 98 7.61. Rekapitulacija ulaganja u zdravstvo 99 8. ULAGANJA U ZDRAVSTVO - IZVORNA SREDSTVA 8.1. Dom zdravlja Osijek - nabavka licenci 103 8.2. Dom zdravlja Osijek - nabavka uredske opreme i namještaja 104 8.3. Dom zdravlja Osijek - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 105 8.4. Zavod za javno zdravstvo - nabavka licenci 106 8.5. Zavod za javno zdravstvo - nabavka uredske opreme i namještaja 107 8.6. Zavod za javno zdravstvo - nabavka komunikacijske opreme 108 8.7. Zavod za javno zdravstvo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 109 8.8. Opća županijska bolnica Našice - nabavka uredske opreme i namještaja 110 8.9. Opća županijska bolnica Našice - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 111 8.10. Rekapitulacija ulaganja u zdravstvo - izvorna sredstva 112 9. ULAGANJA U SOCIJALNU SKRB 9.1. Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - nabavka uredske opreme i namještaja 115 9.2. Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 116 9.3. Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 117 9.4. Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - nabavka prijevoznog sredstva 118 9.5. Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 119 9.6. Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 120 9.7. Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 121 9.8. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka uredske opreme i namještaja 122 9.9. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka komunikacijske opreme 123
 4. 4. 9.10. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 124 9.11. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 125 9.12. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 126 9.13. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 127 9.14. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 128 9.15. Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka uredske opreme i namještaja 129 9.16. Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 130 9.17. Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 131 9.18. Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 132 9.19. Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 133 9.20. Rekapitulacija ulaganja u domove za starije i nemoćne 134 10. ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO 10.1. Izgradnja novog objekta OŠ Drenje, Drenje 137 10.2. Izgradnja športske dvorane OŠ Hinka Juhna Podgorač 138 10.3. Izgradnja športske dvorane OŠ "M. Gubec", Piškorevci 139 10.4. Izgradnja športske dvorane OŠ Popovac, Popovac 140 10.5. Izgradnja športske dvorane OŠ J.A.Ćolnića Đakovo PŠ Satnica Đakovačka 141 10.6. Izgradnja športske dvorane OŠ V.Nazora Feričanci PŠ Donja Motičina 142 10.7. Izgradnja športske dvorane OŠ Hrvatski sokol Podgajci Podravski 143 10.8. Ugradnja dizala u OŠ "Dr. Franjo Tuđman" Beli Manastir 144 10.9. Adaptacija potkrovlja OŠ "August Harambašić" Donji Miholjac 145 10.10. Izrada projektne dokumentacije OŠ "Matija Gubec" Magadenovac PŠ Marijanci 146 10.11. Izrada projektne dokumentacije OŠ Ante Starčevića Viljevo PŠ Ivanovo 147 10.12. Opremanje školskih objekata osnovnih škola Osječko-baranjske županije 148 10.13. Sufinanciranje opremanja školskih knjižnica osnovnih škola obaveznom školskom lektirom 149 11. ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLSTVO 11.1. Dogradnja Medicinske škole Osijek 153 11.2. Izrada projektne dokumentacije Ekonomske škole "Braća Radić" Đakovo 154 11.3. Ugradnja dizala u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 155 11.4. Opremanje školskih objekata srednjih škola Osječko-baranjske županije 156 11.5. Izgradnja nastavno-športske dvorane Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku 157 11.6. Opremanje Obrtničke škole Osijek 159 12. ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU 12.1. Opremanje dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije 163 12.2. Izgradnja športskih objekata i terena 164 13. ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU ŽUPANIJSKIH TIJELA 13.1. Ulaganje u računala i računalnu opremu 167 13.2. Ulaganje u uredski namještaj 168 13.3. Ulaganje u ostalu uredsku opremu 169 13.4. Ulaganje u komunikacijsku opremu 170 13.5. Ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu 171 13.6. Ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 172 13.7. Ulaganje za potrebe provođenja aktivnosti zaštite i spašavanja 173 13.8. Ulaganje za potrebe provođenja aktivnosti civilne zaštite 174 13.9. Ulaganje za izradu revizije Procjene opasnosti iz područja zaštite na radu 175 13.10. Ulaganje za izradu revizije Procjene pri radu na računalu 176 13.11. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 177
 5. 5. 14. ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 14.1. Izgradnja županijskih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku 181 14.2. Revizija studije opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje vode i zemljišta (VS Osijek) i studije procjene utjecaja na okoliš 184 14.3. Prostorno prometna studija cestovno-željezničkog prometnog sustava šireg područja grada Osijeka 186 15. PREGLED KAPITALNIH POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 15.1. Kapitalna ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju 191 15.2. Kapitalna ulaganja u zone malog gospodarstva 192 15.3. Izgradnja društvenih domova 193 15.4. Kapitalna ulaganja u sanitarno-tehničku infrastrukturu 194 15.5. Kapitalna ulaganja u protupožarnu zaštitu 194
 6. 6. 1 1. UVOD Informacija o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna OBŽ u 2012. godini daje prikaz i tijek kapitalnih ulaganja Osječko-baranjske županije u 2012. godini kako za projekte koji su pokrenuti i realizirani u 2012. godini tako i za projekte čija je realizacija u tijeku i njihovo praćenje od trenutka pokretanja. Postupak odlučivanja o pokretanju investicijskih projekata je skup odluka o ulaganjima financijskih sredstava i provođenje aktivnosti gdje Osječko-baranjska županija angažira financijska sredstva i stručne službe sa svrhom realizacije investicijskih projekata u cilju što boljeg i ravnomjernijeg razvoja svih segmenata Osječko-baranjske županije sukladno trenutnim mogućnostima. U cilju ravnomjernog razvoja, Osječko-baranjska županija je u 2012. godini nastavila ulagati u prioritetne investicije u području prostornog uređenja i zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, poljoprivrede, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, znanosti i obrazovanja, športa i ostalih projekata u svrhu razvoja zajednice. Sustavno rješavanje ovih projekata ne može se u cijelosti realizirati samo iz proračuna općina i gradova. Stoga, u cilju osiguranja preduvjeta za brži gospodarski razvoj, kao i stvaranja povoljnih i kvalitetnijih uvjeta života na cijelom području Županije, izdvojena su znatna proračunska sredstva u kapitalne investicije. Ukupno je iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2012. godini za kapitalne investicije osiguran iznos od 48.664.970,77 kuna, a za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave iznos od 6.172.666 kuna. Investicije ili kapitalna ulaganja u proračunskom smislu jesu ulaganja u povećanje i očuvanje vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine, opremu i drugu materijalnu i nematerijalnu imovinu. To znači da su u ovoj Informaciji obuhvaćeni rashodi vezani za ulaganja koja su u Proračunu Osječko-baranjske županije računovodstveno evidentirani kao vlastita imovina Osječko-baranjske županije (razred 4 računskog plana Proračuna). Nakon završetka postupka investiranja, u velikom broju slučajeva, Osječko-baranjska županija prenosi pravo vlasništva bez naknade krajnjim korisnicima (primjerice, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, zdravstvenim ustanovama, te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima). Tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, kapitalne pomoći i subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, te trgovačkim društvima, nisu obuhvaćene ovom Informacijom iz razloga što u računovodstvenom smislu predstavljaju tekuće rashode (evidentirani su u razredu 3 računskog plana Proračuna). Tako je primjerice iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2006. godini za poticanje razvoja poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva kroz subvenciju kamata utrošeno 11.200.000,00 kuna, 2007. godine 11.600.000,00 kuna, 2008. godine 9.667.724,60 kuna, 2009. godine 8.162.925,37 kuna, 2010. godine 6.316.608,93 kuna, 2011. godine 5.657.138,99 kuna, a u 2012. još 4.325.658,46 kuna. U razvoj poljoprivrede kroz razne poticajne mjere utrošeno je 16.300.000,00 kuna u 2006. godini, u 2007. godini 20.500.000,00 kuna, u 2008. godini 24.116.000,00 kuna, u 2009. godini 29.632.843,40 kuna, u 2010. godini 22.819.362,57 kuna, u 2011. godini 25.139.591,12 kuna, dok je za istu namjenu u 2012. godini utrošeno 19.117.980,73 kuna što predstavlja značajna proračunska sredstva koja nisu u cijelosti sadržana u ovoj Informaciji. U nastavku se daje pregled kapitalnih ulaganja po područjima i pregled kapitalnih pomoći koje su iz Proračuna dane jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije.
 7. 7. 2 Ulaganja u komunalnu infrastrukturu odnose se na sljedeće investicije: - Izgradnja županijskih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku. Zbog iskorištenja gospodarskih potencijala Osječko-baranjske županije na lokacijama u Baranji, posebice oživljavanja turizma na području Parka prirode Kopački rit i Vinske ceste Zmajevac - Suza, od izuzetne je važnosti mogućnost prihvata riječnih brodova koji prevoze turiste Dunavom. Kako na području Osječko-baranjske županije ne postoji nijedno izgrađeno riječno putničko pristanište na Dunavu i Dravi, Osječko- baranjska županija pokrenula je projekt izgradnje Javnih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku, otvorenih za javni promet putnika. Osječko-baranjska županija je za tu namjenu iz svog Proračuna do 2012. izdvojila 1.027.453,75 kuna, a tijekom 2012. godine još ukupno 2.281.321,10 kuna. U cilju realizacije projekta 2012. godine bilo je potrebito izgraditi rasvjetu i priključak brodova za putničko pristanište u Aljmašu (76.676,25 kune), priključak na vodoopskrbni sustav za putničko pristanište u Aljmašu (85.781,33 kune) i izradu elaborata hidrografskog snimanja korita rijeke Dunav od riječnog km 1380+100 do riječnog km 1380+300 za putničko pristanište u Aljmašu (11.250,00 kuna), prometno tehnološki elaborat (18.750,00 kuna) te projektiranje i geodetske usluge (7.257,00 kuna). Radovi su završeni 30. srpnja 2012. godine, a 16. studenoga 2012. godine izdana je uporabna dozvola. - Revizija studije opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje vode i zemljišta (VS Osijek) i studije procjene utjecaja na okoliš. Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek definiran je Prostornim planom Osječko-baranjske županije i Strategijom prostornog razvitka Republike Hrvatske. U okviru ovog projekta trebalo bi izgraditi branu, postrojenje za proizvodnju električne energije te brodsku prevodnicu. Na ovaj način, projekt bi imao dvojnu funkciju: funkciju u okviru sustava navodnjavanja te energetsku funkciju. Ukupna planirana vrijednost izrade Stručne revizije i izrade Studije o utjecaju na okoliš je 3.380.750,00 kuna (s PDV-om). U siječnju 2012. godine proveden je postupak javne nabave za izradu Studije o utjecaju na okoliš i odabrana je ponuda Elektroprojekta d.d. Zagreb s ukupnom cijenom ponude od 2.474.500,00 kuna (s PDV-om). U tijeku je izrada Studije o utjecaju na okoliš. - Prostorno prometna studija cestovno-željezničkog prometnog sustava šireg područja grada Osijeka. Osijek kao važno prometno križanje u Hrvatskoj, ishodište je i cilj velikog broja cestovnih i željezničkih prometnih tokova, na koje treba odgovoriti redefiniranjem postojeće mreže prometnica i terminala kao i planiranjem hijerarhijski jasnog međusobnog usklađenja ponude cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog prometa, vodeći računa da se u Osijeku stječe i prepliće prometna potražnja roba i ljudi u rasponu od najširih daljinskih do prigradskih i gradskih putovanja. U poljoprivredu se ulagalo u tri značajna projekta: Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) ima za cilj da se organiziranjem navodnjavanja, te okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta, izmjenom strukture poljoprivredne proizvodnje, uvođenjem dohodovnih kultura, osiguraju preduvjeti za primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo rezultirati boljim korištenjem prirodnim resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u konačnici voditi razvoju ruralnih prostora. Projekt "Usklađivanje higijenskih standarda radi smanjenja rizika i prijenosa klasične svinjske kuge u prekograničnom podruju-CBP projekt" ima za svrhu podići standarde higijensko - zdravstvene zaštite u svinjogojstvu pograničnog područja i smanjiti rizik od pojavljivanja i prenošenja svinjske kuge, te izravno djelovati na smanjenje gospodarskih šteta. Projekt Wine tour ima za temeljni cilj unaprjeđenje i razvoj vinskog turizma na području Osječko-baranjske županije koji bi trebao rezultirati smanjenjem nezaposlenosti i povećanjem bruto nacionalnog dohotka po stanovniku u Osječko-baranjskoj županiji. Uz nositelja Osječko-baranjsku županiju u projektu sudjeluju kao partneri gradovi Beli Manastir i Osijek, općine Drenje, Draž, Kneževi Vinogradi, Popovac, Feričanci i Erdut te Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Turistička zajednica Baranje i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.
 8. 8. 3 Projekt se sastoji od tri glavne aktivnosti a to su: Uređenje putova postojećih vinskih cesta, Uređenje četiri mini-muzeja i regionalnog muzeja vina i Promocije. Kapitalnim ulaganjem u školstvo Osječko-baranjska županija je ulagala u izgradnju brojnih školskih objekata i njihovo opremanje. Ukupno je u osnovno školstvo na području Županije u razdoblju 2006 -2011. godine uloženo 71.555.138,62 kuna, a 2012. još 8.338.187,47 kuna. U srednje školstvo je u razdoblju 2006.-2011. godine uloženo 35.434.766,93 kuna., a 2012. još 3.169.691,17 kuna. Iz Proračuna Osječko-baranjske županije financirana je izgradnja Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku, a u drugoj etapi i izgradnja nastavno-športske dvorane. Za izgradnju škole i dvorane u razdoblju od 1997. do 2011. godine ukupno je uloženo 20.900.874,72 kuna, a u 2012. godini još 2.327.415,37 kuna. Osječko-baranjska županija u svom Proračunu redovito izdvaja sredstva za kulturu. Od kapitalnih ulaganja treba izdvojiti ulaganje u Galeriju likovnih umjetnosti u ukupnom iznosu od 313.662,85 kuna. U zdravstvo je u 2012. godini uloženo ukupno 14.496.230,46 kuna. Sredstva se odnose na kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove u vlasništvu Osječko-baranjske. Tijekom 2012. godine završena su ulaganja u višegodišnje investicije i to: - Adaptaciju, dogradnju i opremanje Zdravstvene stanice Donji Grad - procijenjena vrijednost investicije je 5.350.000 kuna (u razdoblju od 2008.- 2012. godine uloženo je 4.411.186,22 kune iz Proračuna Županije, uz to 100.000,00 kuna kao kapitalnu pomoć za ovaj projekt dao je Grad Osijek, te 990.000,00 kuna Ljekarna Osijek) - Izgradnja nove zgrade fizikalne medicine, rehabilitacije i specijalističkih ambulanti - procijenjena vrijednost investicije je 5.700.000 kuna (od 2006. - 2011. godine za izgradnju uloženo je ukupno 5.657.283,92 kuna, u 2012. godini uloženo je 641.781,00 kuna za opremanje), dakle ukupno je uloženo 6.299.064,92 kune - Dodatna ulaganja na građevinskom objektu na lokaciji Drinska 8 (Ambulanta Industrijska četvrt u Osijeku) - procijenjena vrijednost investicije je 16.500.000 kuna (od 2008. - 2012. godine uloženo je ukupno 13.258.063,14 kuna) - Izmjena krovišta i dogradnja prostora ginekologije i pedijatrije Opće županijske bolnice Našice - procijenjena vrijednost investicije je 8.000.000 kuna (od 2007. - 2012. godine uloženo je ukupno 9.984.779,64 kuna). Ulaganja u socijalnu skrb sadrže kapitalna ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe. U 2012. godini za njihove potrebe uloženo je 4.071.861,83 kuna. U 2011. godine završen je projekt Dogradnje i opremanja jedinice za pojačanu njegu Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu, a u 2012. godini završeno je i njegovo opremanje. Procijenjena vrijednost ove investicije je 16.000.000 kuna. U razdoblju od 2006. - 2011. godine u istu je uloženo 10.921.763,76 kuna, a za opremanje je uloženo 3.429.132,36 kuna, dakle ukupno je uloženo 14.350.896,12 kuna (Grad Đakovo je 2006. godine oslobodio Dom plaćanja 25% komunalnog doprinosa u iznosu 144.223,20 kuna). Osječko-baranjska županija ulagala je znatna sredstva u šport i rekreaciju. - Županija kontinuirano ulaže u opremanje dječjih igrališta na cijelom svom području. U 2006. godini opremljeno je 20 dječjih igrališta, u 2007. godini 10, u 2008. godini 13, u 2009. godini 10, u 2010. 8, u 2011. 8 igrališta, kao i igrala za djecu s posebnim potrebama Centra za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark", a u 2012. još 7 igrališta. Ukupni iznos ulaganja iznosi 5.382.248,43 kuna, od čega je u 2012. godini utrošeno 43.750,00 kuna. - u razdoblju od 2005. do 2011. godine izgrađeno je 38 športskih terena u koje je ukupno uloženo 9.430.238,01 kuna. U 2012. godini predviđena su lokacije za izgradnja dva športska terena (rukometna igrališta) i izvođenje radova na održavanju jednog športskog terena (rukometnog igrališta). Za projektnu dokumentaciju u 2012. godini izdvojeno je iz Proračuna Županije 28.125,00 kuna. Osječko-baranjska županija pomaže obnovu sakralnih objekata u
 9. 9. 4 cijeloj Županiji pa je stoga tijekom 2007. godine ukupno dodijeljeno 1.250.000,00 kuna kapitalnih donacija, u 2008. godini 2.085.000,00 kuna, u 2009. godini 2.309.000,00 kuna, u 2010. godini 592.000,00 kuna, u 2011. godini još 564.500,00 kuna, a u 2012. godini još 639.500,00 kuna. Ulaganjem u objekte gospodarske infrastrukture stvaraju se pretpostavke za razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. U našoj Županiji potrebe su još uvijek puno veće od mogućnosti te se u tom kontekstu svi sudionici u procesu razvoja naše regije nužno trebaju koristiti mogućnostima financiranja i putem drugih izvora kao što su fondovi Europske unije, Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Europske investicijske banke, donatori i drugo. Iz svega navedenog vidljivo je da, unatoč fiskalnim ograničenjima, Osječko-baranjska županija izdvaja znatna sredstva za kapitalne projekte u svrhu razvoja zajednice i poboljšanja kvalitete življenja stanovništva na svom području. Važno je napomenuti da se, osim ulaganja navedenih u ovoj Informaciji, iz Proračuna Osječko-baranjske županije izdvajaju značajna sredstva kroz razne programe, potprograme i projekte namijenjene ravnomjernom razvoju cijelog područja. O tome se u cijelosti izvješćuje Skupština Osječko-baranjske županije putem Godišnjeg obračuna Proračuna za pojedinu godinu. Pregled kapitalnih ulaganja po područjima i pojedinim projektima daje se u nastavku.
 10. 10. 5 PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2012. GODINE
 11. 11. 6
 12. 12. 7 2. ULAGANJA U PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 2.1. Izgradnja pristupne ceste za Centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak" 2.2. Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije 2.3. Nabava licenci za software za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije 2.4. Nabava prijevoznog sredstva u cestovnom prometu za potrebe Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko- baranjske županije
 13. 13. 8
 14. 14. 9 2.1. IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM "ORLOVNJAK" 1. RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA POTPROGRAM: ZBRINJAVANJE OTPADA PROJEKT: EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM 2. NAZIV INVESTICIJE: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM "ORLOVNJAK" 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sukladno odredbama Zakona o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.), županije su odgovorne za gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasni otpad i spaljivanje otpada, za što je odgovorna država. U skladu s propisima, Osječko-baranjska županija donijela je Plan gospodarenja otpadom na području Županije za razdoblje 2007.-2014. godine ("Županijski glasnik" broj 15/06.). Planom gospodarenja otpadom Osječko-baranjske županije predviđena je mogućnost realizacije CGO-a na lokaciji "Orlovnjak" na području općine Antunovac. U svrhu omogućavanja realizacije CGO- a potrebno je obaviti prethodne radnje od koji je jedna i izgradnja pristupne ceste. Sukladno navedenom Osječko-baranjska županija pokrenula je postupke nabave projektne dokumentacije i ishođenje akata potrebnih za izgradnju pristupne ceste. Tijekom 2012. godine nabavljena je projektna dokumentacija (idejni i glavni projekt) i ishođene lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta te plaćen vodni doprinos za izgradnju pristupne ceste. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. - 2014. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Idejni i glavni projekt za ishođenje akata za izgradnju pristupne ceste za Centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak" 75.000,00 - Vodni doprinos za ishođenje glavnog projekta za izgradnju pristupne ceste 2.911,48 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 77.911,48 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. - Idejni i glavni projekt za ishođenje akata za izgradnju pristupne ceste za Centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak" - Vodni doprinos za ishođenje glavnog projekta za izgradnju pristupne ceste 75.000,00 2.911,48 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 77.911,48 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 77.911,48
 15. 15. 10 2.2. NABAVA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA ZA POTREBE JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1. RAZDJEL: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PROGRAM: PROSTORNO PLANIRANJE POTPROGRAM: PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: NABAVA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko- baranjske županije. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2008. - 2012. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS Uredska oprema i namještaj 23.999,06 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 23.999,06 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2008. Nabava uredske opreme i namještaja 5.000,00 2009. Nabava uredske opreme i namještaja 20.943,47 2010. Nabava uredske opreme i namještaja 4.968,59 2011. Nabava uredske opreme i namještaja 59.289,10 2012. Nabava uredske opreme i namještaja 23.999,06 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 114.200,22 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 114.200,22
 16. 16. 11 2.3. NABAVA LICENCI ZA SOFTWARE ZA POTREBE JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1. RAZDJEL: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PROGRAM: PROSTORNO PLANIRANJE POTPROGRAM: PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: NABAVA LICENCI 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Nabava licenci za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2009. - 2012. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS Licence 42.148,50 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 42.148,50 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2009. Nabava licenci 45.646,39 2010. Nabava licenci 4.784,70 2011. Nabava licenci 4.784,70 2012. Nabava licenci 42.148,50 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 97.364,29 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 97.364,29
 17. 17. 12 2.4. NABAVA PRIJEVOZNOG SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU ZA POTREBE JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1. RAZDJEL: JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRDONIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE PROGRAM: ZAŠTITA PRIRODE POTPROGRAM: ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: NABAVA PRIJEVOZNOG SREDSTVA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Nabava prijevoznog sredstva u cestovnom prometu za potrebe Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS Prijevozno sredstvo u cestovnom prometu 120.000,05 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 120.000,05 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabava prijevoznog sredstva u cestovnom prometu 120.000,05 SVEUKUPNA ULAGANJA 120.000,05
 18. 18. 13 3. ULAGANJA U ENERGETSKU UČINKOVITOST 3.1. Gospodarenje energijom
 19. 19. 14
 20. 20. 15 3.1. GOSPODARENJE ENERGIJOM 1. RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ PROGRAM: GOSPODARENJE ENERGIJOM POTPROGRAM: - PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST 2. NAZIV INVESTICIJE: 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: • Donošenje planskih dokumenata, provođenje mjera i aktivnosti koje proizlaze iz Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske, Nacionalnog programa, Nacionalnog akcijskog plana i Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji. • Provođenje energetskih pregleda i izrada energetskih certifikata • Realizacija projekata sukladno Natječaju za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Objašnjenje: Osječko-baranjska županija prijavila je u rujnu 2010. godine na Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, dva projekta što je i najviše bilo dozvoljeno ovim natječajem. Radi se o projektu „Uvođenje prirodnog plina kao energenta, termoregulacija sustava grijanja te zamjena dotrajale stolarije Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir" i projektu „Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade Gimnazije Beli Manastir", koja su ujedno i prihvaćena. Jednako tako Osječko-baranjska županija potpomogla je u pripremi i izradi sve potrebne dokumentacije za još 20 javnih objekata koji se nalaze na području posebne državne skrbi u Osječko-baranjskoj županiji. Radi se o projektima zamjene odnosno rekonstrukcije novog sustava grijanja (lož ulje koje treba zamijeniti sa prirodnim plinom) i promjene stolarije Kako škole nemaju vlastitih sredstava potrebnih za provođenje projekta, za škole kojima je Županija osnivač i/ili osnivačka prava isplaćena je razlika između ukupne vrijednosti radova uvećana za stručni nadzor te umanjena za dio koji sufinancira Fond. Isplate su izvršene u korist: Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman" Beli Manastir, Darda, Čeminac, Šećerana, Popovac (područna škola Branjina i Kneževo), Bijelo Brdo, Laslovo, Ernestinovo, Draž, Zmajevac, Bilje, Jagodnjak i Srednja škola Dalj, Prva srednja škola Beli Manastir i Gimnazija Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir i Dom zdravlja Beli Manastir zdravstvene stanice Batina,Bilje i Kneževi Vinogradi. Sukladno zakonskim obvezama tijekom 2012. godine provedeno je ukupno 45 energetskih pregleda i izrađeno ukupno 45 energetskih certifikata za objekte koji se nalaze u vlasništvu institucija kojima je Županija osnivač i/ili ima osnivačka prava. Od toga je 8 projekata provedeno u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je za 33 objekta troškove financirala u cijelosti Županija. Certificirane su nekretnine sljedećih institucija: Osnovna škola Antunovac, Antunovac. Osnovna škola Bilje, Bilje, Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, Osnovna škola Jagodnjak, Jagodnjak, Osnovna škola Ernestinovo, Ernestinovo, Osnovna škola Laslovo, Laslovo, Osnovna škola Šećerana, Šećerana, Osnovna škola Čeminac, Čeminac, Osnovna škola Zmajevac, Zmajevac, Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci, Semeljci, Osnovna škola Ante Starčevića Viljevo, Viljevo, Osnovna škola Kralja Tomislava, Našice, Osnovna škola Dore Pejačević, Našice, Osnovna škola Vladimir Nazor, Đakovo, Osnovna škola Luka Botić, Viškovci, Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci, Osnovna škola Ladimirevci, Ladimirevci, Osnovna škola Matija Gubec, Piškorevci, Osnovna škola Bratoljuba Klaića, Bizovac, Osnovna škola J.A.Čolnića, Đakovo, Osnovna škola A.Harabmašića, Donji Miholjac, Osnovna škola Josip Kozarac, Josipovac Punitovački, Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Levanjska varoš, Osnovna škola Mate Lovraka, Vladislavci, Osnovna škola Vladimir Nazor, Feričanci, Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Belišće, Osnovna škola Budrovci, Budrovci, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Đakovo, Osnovna škola Josipa Kozarca, Semeljci, područna škola Koritna, Osnovna škola Izidora Kršnjavog Našice, Našice, Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Trnava, Trnava, Osnovna škola Matija Gubec, Magadenovac, Osnovna škola Matije Petra Katančića, Valpovo, Osnovna škola Draž, područna škola Batina, Osnovna škola
 21. 21. 16 Ivana Brlić Mažuranić, Strizivojna, Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić, Koška, Srednja škola Valpovo, Valpovo, Trgovačka i komercijalan škola Davor Milas, Osijek, Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, Osijek, Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Obrtnička škola Osijek, Osijek S obzirom da je Republika Hrvatska preuzela EU ciljeve, Osječko-baranjske županija je financirala izradu Elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite za osnovnu školu Šećerana, Ernestinovo, Popovac, Zmajevac, Bilje i Gimnaziju Beli Manastir, koji predstavljaju stručnu podlogu doprinosa Županije u ostvarenju nacionalnih ciljeva. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2011.-2013. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS 2011. Usklađivanje tender dokumentacije - sukladno uvjetima natječaja - izrada planskih dokumenata 2012. Usklađivanje tender dokumentacije, sufinanciranje izrade energetskih pregleda i energetskih certifikata, izrada elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite 2012. godine ulaganja u građevinske objekte 337.464,26 816.094,67 3.824.218,82 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 4.977.777,75 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2011. - Usklađivanje tender dokumentacije sukladno uvjetima natječaja - Izrada planskih dokumenata 337.464,26 - - 2012. Usklađivanje tender dokumentacije, sufinanciranje izrade energetskih pregleda i energetskih certifikata, izrada elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, Ulaganja u građevinske objekte 3.493.337,35 1.146.976,14 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 3.830,801,61 1.146.976,14 4.977.777,75 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 4.977.777,75
 22. 22. 17 4. ULAGANJA U POLJOPRIVREDU 4.1. Financiranje razvojnih projekata iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i turizma 4.2. Projekt "Usklađivanje higijenskih standarda radi smanjenja rizika i prijenosa klasične svinjske kuge u prekograničnom podruju-CBP projekt" 4.3. Provedba NAPNAV-a na području Osječko-baranjske županije 4.4. Wine tour
 23. 23. 18
 24. 24. 19 4.1. FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I TURIZMA 1. RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PROGRAM: RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POLJOPRIVREDE POTPROGRAM: POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE PROJEKT: FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I TURIZMA 2. NAZIV INVESTICIJE: Izrada tipskog glavnog projekta za izgradnju dezinfekcijskih barijera u sklopu provedbe projekta odobrenog u prekograničnoj suradnji Hrvatska-Srbija 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: U cilju realizacije projekta "Usklađivanje higijenskih standarda radi smanjenja rizika i prijenosa klasične svinjske kuge u prekograničnom podruju-CBP projekt" kroz izgradnju 22 dezobarijera, izrađen je tijekom tipski glavni projekt za izgradnju dezobarijere dimenzije 3x6m od strane ovlaštene osobe . 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS 5.000,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 5.000,00 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. 5.000,00 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 5.000,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 5.000,00
 25. 25. 20 4.2. PROJEKT "USKLAĐIVANJE HIGIJENSKIH STANDARDA RADI SMANJENJA RIZIKA I PRIJENOSA KLASIČNE SVINJSKE KUGE U PREKOGRANIČNOM PODRUJU-CBP PROJEKT" 1. RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO PROGRAM: RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POLJOPRIVREDE POTPROGRAM: POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE PROJEKT: USKLAĐIVANJE HIGIJENSKIH STANDARDA RADI SMANJENJA RIZIKA I PRIJENOSA KLASIČNE SVINJSKE KUGE PREKOGRANIČNOM PODRUJU-CBP PROJEKT" 2. NAZIV INVESTICIJE: Izgradnja dezinfekcijskih barijera i nabavka informatičke i druge opreme u sklopu provedbe projekta odobrenog u prekograničnoj suradnji Hrvatska-Srbija 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Svrha provedbe projekta "Usklađivanje higijenskih standarda radi smanjenja rizika i prijenosa klasične svinjske kuge u prekograničnom podruju-CBP projekt" je podići standarde higijensko - zdravstvene zaštite u svinjogojstvu pograničnog područja i smanjiti rizik od pojavljivanja i prenošenja svinjske kuge, te izravno djelovati na smanjenje gospodarskih šteta. Temeljni cilj projekta je izgradnja dezobarijera, ukupno 22 na području Osječko-baranjske županije na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave svinjogojskom proizvodnjom. U sklopu projekta nabavka je i potrebne informatička i druga opreme. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2011. i 2012. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS Izgradnja preostalih 10 dezinfekcijska barijera sa sabirnim jamama za dezinfekcijsku tekućinu 296.111,74 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 296.111,74 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2011. Ulaganje u nabavku potrebne opreme 2 laplotapa, fotoaparat, projektor i projekcijsko platno 17.726,00 Sredstva EU u sklopu programa IPA-CBC Hrvatska- Srbija 2011 Izgradnja 12 dezinfekcijska barijera s sabirnim jamama za dezinfekcijsku tekućinu 469.387,28 Sredstva EU u sklopu programa IPA-CBC Hrvatska- Srbija 2012. Izgradnja preostalih 10 dezinfekcijska barijera s sabirnim jamama za dezinfekcijsku tekućinu 296.111,74 Sredstva EU u sklopu programa IPA-CBC Hrvatska- Srbija UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 783.225,02 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 783.225,02
 26. 26. 21 4.3. PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1. RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE POTPROGRAM: PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: Izrada potrebne projektne i druge dokumentacije za pojedine sustave navodanjvanja 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) ima za cilj da se organiziranjem navodnjavanja, te okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta, izmjenom strukture poljoprivredne proizvodnje, uvođenjem dohodovnih kultura, osiguraju preduvjeti za primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo rezultirati boljim korištenjem prirodnim resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u konačnici voditi razvoju ruralnih prostora. Sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije osiguravaju nadležno Ministarstvo putem Hrvatskih voda, Županija i krajnji korisnici pojedinih sustava navodnjavanja. Prema NAPNAV-u projektna dokumentacija se sufinancira s 50% sredstava iz državnog proračuna, osim kod SN Karašica gdje je sufinanciranje sredstvima državnog proračuna u 80% iznosu, a preostali iznos osigurava Županija. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2011. i 2012. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS 1. Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek - Izrada Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš-SN poljoprivredni institut Osijek 2. Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek - Izrada geodetskog snimka i posebne geodetske podloge, 3. Sustav navodnjavanja Karašica - Podsustavi Miholjac-Vijlevo, Kapelna i Kitišanci - Koncepcijsko rješenje i predinvesticijska studija; Idejni projekt, Investicijska studija te elaborat za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu odabranog tehničkog rješenja 4. Sustav navodnjavanja Baranja - Studija o utjecaju na okoliš i izrada Glavnog projekta 50.000,00 6.250,00 322.558,74 33.988,69 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 412.797,13 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2011. Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek - Izrada Idejnog i Glavnog projekta 159.408,00 Hrvatske vode i Poljoprivredni institut Osijek 2011. Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek - Izrada geodetskog snimka i posebne geodetske podloge, 13.837,50 41.512,50 Hrvatske vode i Poljoprivredni institut Osijek
 27. 27. 22 2011. Sustav navodnjavanja Karašica - Podsustavi Miholjac-Vijlevo, Kapelna i Kitišanci - Koncepcijsko rješenje i predinvesticijska studija; Idejni projekt, Investicijska studija te elaborat za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu odabranog tehničkog rješenja 423.800,00 2011. Sustav navodnjavanja Baranja - Studija o utjecaju na okoliš 60.577,50 2012. Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek - Izrada Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš-SN poljoprivredni institut Osijek 50.000,00 Hrvatske vode i Poljoprivredni institut Osijek 2012. Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek - Izrada geodetskog snimka i posebne geodetske podloge, 1.562,50 4.687,50 Hrvatske vode i Poljoprivredni institut Osijek 2012. Sustav navodnjavanja Karašica - Podsustavi Miholjac-Vijlevo, Kapelna i Kitišanci - Koncepcijsko rješenje i predinvesticijska studija; Idejni projekt, Investicijska studija te elaborat za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu odabranog tehničkog rješenja 322.558,44 2012. Sustav navodnjavanja Baranja - Studija o utjecaju na okoliš i Glavni projekt 33.988,69 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 856.324,63 255.608,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 1.111.932,63
 28. 28. 23 4.4. WINE TOUR 1. RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO PROGRAM: RURALNI RAZVOJ POTPROGRAM: PROJEKT: WINE TOUR 2. NAZIV INVESTICIJE: 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: U sklopu Programa IPA IIIc Regionalna konkurentnost odobren je Projekt Wine Tour, čija je provedba započela 1. ožujka 2013. godine. Temeljni cilj projekta Wine tour jest unapređenje i razvoj vinskog turizma na području Osječko-baranjske županije koji bi trebao rezultirati smanjenjem nezaposlenosti i povećanjem bruto nacionalnog dohotka po stanovniku u Osječko-baranjskoj županiji. Uz nositelja Osječko-baranjsku županiju u projektu sudjeluju kao partneri gradovi Beli Manastir i Osijek, općine Drenje, Draž, Kneževi Vinogradi, Popovac, Feričanci i Erdut te Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Turistička zajednica Baranje i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje. Ukupna vrijednost projekta "Wine Tour" u iznosu od 1.248.519,29 eura, a rok za realizaciju je18 mjeseci. Ukupan iznos koji je osigurava Europska unija je 936.389,92 eura, dok Županija osigurava 25% sredstava, odnosno 312.129,97 eura. Projekt se sastoji od tri glavne aktivnosti a to su: 1. Uređenje putova postojećih vinskih cesti, 2. Uređenje četiri mini-muzeja i regionalnog muzeja vina i 3. Promocije. U sklopu uređenja postojećih vinskih cesti planira se urediti 11 vinskih ceste na području sedam jedinica lokalne samouprave i to jednostavnim zahvatima na infrastrukturi puta, ukupne dužine 17,003 km. Pod drugom aktivnosti u sklopu projekta uredit će se četiri mini muzeja u svakom od četiri vinogorja Županije u sljedećim mjestima: Dalju, Zmajevcu, Drenju i Feričancima i regionalni muzej vina u Osijeku. Prostore za muzeje osigurale su jedinice lokalne samouprave-partneri na projektu, a biti će opremljeni potrebnim namještajem i informatičkom opremom. Aktivnosti promocije obuhvaćaju tiskanje promotivnog materijala, edukaciju članova turističko- vinskih cesti te održavanje konferencije. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS Izvođenje radova na uređenju vinskih cesta u ukupnoj dužini od 1,17 km na području općine Drenje i Feričanci, a koje su obuhvaćene odobrenim Projektom Wine Tour 267.838,85 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 267.838,85
 29. 29. 24 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Izvođenje radova na uređenju vinskih cesta u ukupnoj dužini od 1,17 km na području općine Drenje i Feričanci, a koje su obuhvaćene odobrenim Projektom Wine Tour 267.838,85 Sredstva EU u sklopu programa IPA IIIC Regionalna konkurentnost UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 267.838,85
 30. 30. 25 5. ULAGANJA U KULTURU 5.1. Opremanje Galerije likovnih umjetnosti 5.2. Otkup umjetnina i knjiga 5.3. Restauriranje umjetnina 5.4. Uređenje pročelja
 31. 31. 26
 32. 32. 27 5.1. OPREMANJE GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI 1. RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU PROGRAM: GALERIJSKA DJELATNOST POTPROGRAM: PROJEKT: OPREMANJE GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI 2. NAZIV INVESTICIJE: 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstvima je kupljeno za uredsku opremu i namještaj: ormari za knjižnicu, arhivski i kartotečni ladičar, ovlaživač zraka, metalni ormar, otvorene police, dvd playeri, projektor, printer, scaner, računalo, komunikacijska oprema: nadzorne kamere, fotoaparat, oprema za održavanje i zaštitu: vitrina za zaštitu umjetnina, sustav videonadzora 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS Opremanje Galerije likovnih umjetnosti - uredska oprema i namještaj 102.381,19 Opremanje Galerije likovnih umjetnosti - komunikacijska oprema 27.975,00 Opremanje Galerije likovnih umjetnosti - oprema za održavanje i zaštitu 30.632,15 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 160.988,34 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Opremanje Galerije likovnih umjetnosti 160.988,34 738,65 Ministarstvo kulture UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 160.988,34 738,65 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 161.726,99
 33. 33. 28 5.2. OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 1. RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU PROGRAM: GALERIJSKA DJELATNOST POTPROGRAM: PROJEKT: OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 2. NAZIV INVESTICIJE: 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Galerija pretežito otkupljuje djela autora koji su određeno vrijeme živjeli i djelovali u Osijeku ili regiji, ali se otkupljuju i djela velikana hrvatske povijesti umjetnosti, te suvremenih autora. U protekloj godini su otkupljene sljedeće slike: Josip Franjo Mucke: Karl Mergenthaler i Vilhelmine istog autora, Johann Friedrich: Gustav Barun Hilleprand von Prandau, Adela barunica istog autora, te Jerolim Mire: konjanik te knjige: Jugoslavenska grafika, Barokni defter te Slavoniens schlosser von Zagreb bis Vukovar. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS Otkup knjiga 1.447,31 Otkup umjetnina 48.731,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 50.178,31 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Otkup knjiga 1.447,31 2012. Otkup umjetnina 28.731,00 20.000,00 Ministarstvo kulture UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 30.178,31 20.000,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 50.178,31
 34. 34. 29 5.3. RESTAURIRANJE UMJETNINA 1. RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU PROGRAM: GALERIJSKA DJELATNOST POTPROGRAM: PROJEKT: RESTAURIRANJE UMJETNINA 2. NAZIV INVESTICIJE: 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Galerija posjeduje fundus od preko 4800 umjetnina iz 18., 19. i 20. stoljeća. Na dijelu slika, osobito starijih, pojavljuju se različita mehanička oštećenja zbog čega su na njima bili potrebni restauratorski radovi. U 2012. godini nastavilo se s restauriranjem. Restauriralo su se 19 umjetnina (ulja na platnu, ukrasni okviri, olovka, i litografija. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS Restauriranje umjetnina 22.680,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 22.680,00 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Restauriranje umjetnina 22.680,00 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 22.680,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 22.680,00
 35. 35. 30 5.4. UREĐENJE PROČELJA GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI 1. RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU PROGRAM: GALERIJSKA DJELATNOST POTPROGRAM: PROJEKT: UREĐENJE PROČELJA GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI 2. NAZIV INVESTICIJE: 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Tijekom vremena, a posebno uslijed ratnih oštećenja, pročelje zgrade Galerije je znatno oštećeno. Kako su počeli otpadati dijelovi fasade, naročito dekorativni elementi, poduzete su hitne mjere zaštite da se ne ugroze prolaznici, djelatnici i posjetitelji Galerije likovnih umjetnosti Osijek. U potprogramu uređenje pročelja utrošeno je 99.816,20 a ostatak do ugovorenog iznosa će se završiti u 2013. godini. I privremenom situacijom su odrađeni pripremni radovi, dio zidarskih radova, izrada šablona, dio stolarskih radova, dio ličilačkih radova te dio staklorezačkih radova. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. godina 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS Uređenje pročelja 99.816,20 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 399.816,20 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Uređenje pročelja 99.816,20 300.000,00 Grad Osijek UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 99.816,20 300.000,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 399.816,20
 36. 36. 31 6. ULAGANJA U SAKRALNE OBJEKTE 6.1. Pregled kapitalnih donacija za sakralne objekte Osječko-baranjske županije
 37. 37. 32
 38. 38. 33 6.1. PREGLED KAPITALNIH DONACIJA ZA SAKRALNE OBJEKTE OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE U razdoblju od 2007. do 2011. godine iz Proračuna Osječko-baranjska županije za sakralne objekte isplaćena su sredstva u iznosu 6.800.000,00 kuna. NAZIV VJERSKE USTANOVE MJESTO 2012. Rimokatolička župa Sv. Mateja apostola i evangeliste iz Bizovca Bizovac 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Filipa i Jakova Apostola iz Bocanjevaca Bocanjevci 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Filipa i Jakova Apostola iz Bocanjevaca, za filijalnu crkvu u Gorici Valpovačkoj Bocanjevci, Gorica Valpovačka 5.000,00 Rimokatolička župa Uzvišenje svetog Križa iz Branjinog Vrha Branjin Vrh 4.000,00 Karmel Sv. Josipa iz Breznice Đakovačke Breznica Đakovačka 10.000,00 Rimokatolička župa Mučeništva Sv. Ivana Krstitelja iz Brijesta Brijest 14.000,00 Rimokatolička župa Sv. Ane iz Brođanaca, za filijalnu crkvu u Novakima Bizovačkim Brođanci, Novaki Bizovački 5.000,00 Rimokatolička župa Presvetog Trojstva iz Čepina Čepin 5.000,00 Rimokatolička župa Presvetog Trojstva iz Čepina, za kapelicu Sv.Antuna na Ovčari Čepin, Ovčara 10.000,00 Rimokatolička župa Sv. Josipa iz Dalja Dalj 9.000,00 Rimokatolička župa Sv. Josipa iz Dalja, za filijalnu crkvu Svih Svetih u Erdutu Dalj, Erdut 9.000,00 Rimokatolička župa Rođenja Sv. Ivana Krstitelja iz Darde Darda 5.000,00 Rimokatolička župa Rođenja Sv. Ivana Krstitelja iz Darde, za crkvu Sv. Josipa u Dardi Darda 5.000,00 Rimokatoličkoj župa Sv. Mihaela Arkanđela iz Donjeg Miholjca Donji Miholjac 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Barbare iz Draža, za crkvu Srca Isusova u Dražu Draž 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Mihaela Arkanđela iz Drenja, za filijalnu crkvu Sv. Andrije Apostola u Paljevinama Drenje, Paljevina 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Mihaela Arkanđela iz Drenja, za filijalnu crkvu Sv. Martina u Preslatincima Drenje, Preslatinci 5.000,00 Rimokatolička župa Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Duboševice Duboševica 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Jakova Apostola iz Gorjana, za crkvu Sv. Petra na mjesnom groblju u Gorjanima Gorjani 10.000,00 Rimokatolička župa Snježne Gospe iz Harkanovaca, za filijalnu crkvu Imena Marijina u Zelčinu Harkanovci, Zelčin 5.000,00 Srpska pravoslavna crkvena opština u Kneževim Vinogradima, za pravoslavni hram Vaveđenja Presvete Bogorodice u Kneževim Vinogradima Kneževi Vinogradi 5.000,00 Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj - Crkvena općina Kotlina Kotlina 4.000,00 Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj - Crkvena općina Kotlina, za filijalni objekt u Podolju Kotlina, Podolje 4.000,00 Rimokatolička župa Sv. Petra i Pavla iz Koške Koška 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Petra i Pavla iz Koške, za filijalnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Topolinama Koška, Topoline 5.000,00 Rimokatolička župa Kraljice Svete Krunice iz Kuševca Kuševac 5.000,00 Rimokatolička župa Uzvišenje Svetog Križa iz Ladimirevaca Ladimirevci 4.000,00 Rimokatolička župa Uzvišenje Svetog Križa iz Ladimirevaca, za filijalnu crkvu u Marjančacima Ladimirevci, Marjančaci 4.000,00
 39. 39. 34 Rimokatolička župa Sv. Antuna Padovanskog iz Levanjske Varoši Levanjska Varoš 10.000,00 Rimokatolička župa Sv. Marije Magdalene iz Luča, za crkvu Sv. Josipa Radnika u Šumarini Luč, Šumarina 8.000,00 Rimokatolička župa Sv. Petra i Pavla apostola iz Marijanaca Marijanci 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Petra i Pavla apostola iz Marijanaca, za kapelicu Sv. Antuna Padovanskog u Kunišincima Marijanci, Kunišinci 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Petra i Pavla apostola iz Osijeka Osijek 40.000,00 Rimokatolička župa Sv. Mihaela iz Osijeka Osijek 10.000,00 Rimokatolička župa Sv. Leopolda Bogdana Mandića iz Osijeka Osijek 10.000,00 Rimokatolička župa Preslavnog Imena Marijinog iz Osijeka, za Pastoralni centar Osijek 40.000,00 Rimokatolička župa Uzvišenja Sv. Križa iz Osijeka Osijek 35.000,00 Samostan Kćeri Milosrđa iz Osijeka Osijek 5.000,00 Nadbiskupski vikarijat u Osijeku Osijek 100.000,00 Rimokatolička župa Sv. Ćirila i Metoda, Slavenskih apostola iz Osijeka Osijek 40.000,00 Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj Osijek 5.000,00 Franjevački samostan iz Osijeka Osijek 15.000,00 Evanđeoska pentekostna crkva Radosne vijesti iz Osijeka Osijek 2.500,00 Vojni ordinarijat u Republici Hrvatsko za kapelaniju Svetog Jeronima u PU Osječko-baranjskoj Osijek 3.000,00 Kapucinski samostan Sv. Jakova iz Osijeka Osijek 10.000,00 Rimokatolička župa Sv. Petar Apostol iz Petrijevaca Petrijevci 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Petar Apostol iz Petrijevaca, za filijalnu crkvu u Satnici Petrijevci, Satnica 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Nikole biskupa iz Podgorača, za kapelicu Rođenja Sv. Ivana Krstitelja u Razbojištu Podgorač, Razbojište 5.000,00 Rimokatolička župa sv. Martina biskupa iz Podravskih Podgajaca Podravski Podgajci 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Josipa iz Popovca Popovac 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Ladislava Kralja iz Punitovaca Punitovci 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Roka iz Satnice Đakovačke Satnica Đakovačka 7.000,00 Rimokatolička župa Blažene Djevice Marije iz Semeljaca Semeljci 5.000,00 Srpska pravoslavna crkvena opština iz Silaša, za crkvu Sv. proroka Ilije u Silašu Silaš 10.000,00 Rimokatolička župa Sv. Martina biskupa iz Strizivojne, za Pastoralni centar "Mitar Dragutinac" u Strizivojni Strizivojna 7.000,00 Hrvatska Starokatolička crkva, župa Sv. Vida iz Šaptinovaca Šaptinovci 5.000,00 Rimokatolička župa Sv. Grgura Velikog Pape iz Šljivoševaca, za kampelicu Snježne Gospe u Malinovcu Šljivoševci, Malinovac 10.000,00 Srpska Pravoslavna Crkvena Općina Tenjska iz Tenja Tenja 10.000,00 Rimokatolička župa Sv. Petra i Pavla iz Topolja, za crkvu Sv. Marka u Topolju Topolje 5.000,00 Rimokatolička župa Našašća Sv. Križa iz Trnave, za filijalnu crkvu Uznesenja Blažene Marije Djevice u Dragotinu Trnava, Dragotin 5.000,00 Srpska pravoslavna crkvena opština u Valpovu za hram Svetog Petke u Gorici Valpovačkoj Valpovo, Gorica Valpovačka 5.000,00 Rimokatolička župa Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Valpova, za filijalnu crkvu u Vinogradcima Valpovo, Vinogradci 5.000,00
 40. 40. 35 Rimokatolička župa Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Valpova, za filijalnu crkvu Sv. Katarine u Nardu Valpovo, Nard 5.000,000 Rimokatolička župa Sv. Roka iz Veliškovaca, za filijalnu crkvu u Tiborjancima Veliškovci, Tiborijanci 5.000,00 Rimokatolička župa Pohođenja Blažene Djevice Marije iz Vrbice Vrbica 10.000,00 Rimokatolička župa Svetog Josipa iz Vuke, za filijalnu crkvu u Beketincima Vuka, Beketinci 5.000,00 UKUPNO 639.500,00
 41. 41. 36
 42. 42. 37 7. ULAGANJA U ZDRAVSTVO 7.1.Dom zdravlja Beli Manastir - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.2.Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 7.3.Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka uredske opreme i namještaja 7.4.Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 7.5.Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 7.6.Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 7.7.Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka prijevoznog sredstva 7.8.Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka licenci 7.9.Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka komunikacijske opreme 7.10.Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka ostale nematerijalne proizvedene imovine 7.11.Dom zdravlja Donji Miholjac - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.12.Dom zdravlja Donji Miholjac - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 7.13.Dom zdravlja Donji Miholjac - nabavka uredske opreme i namještaja 7.14.Dom zdravlja Donji Miholjac - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 7.15.Dom zdravlja Donji Miholjac - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 7.16.Dom zdravlja Donji Miholjac - ulaganje u računalne programe 7.17.Dom zdravlja Đakovo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.18.Dom zdravlja Đakovo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 7.19.Dom zdravlja Đakovo - nabavka uredske opreme i namještaja 7.20.Dom zdravlja Đakovo - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 7.21.Dom zdravlja Đakovo - ostala nematerijalna proizvedena imovina 7.22.Zavod za hitnu medicinu OBŽ - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 7.23.Zavod za hitnu medicinu OBŽ - nabavka uredske opreme i namještaja 7.24.Zavod za hitnu medicinu OBŽ - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 7.25.Zavod za hitnu medicinu OBŽ - nabavka prijevoznih sredstava 7.26.Dom zdravlja Našice - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.27.Dom zdravlja Našice - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 7.28.Dom zdravlja Našice - nabavka uredske opreme i namještaja 7.29.Dom zdravlja Našice - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 7.30.Dom zdravlja Našice - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 7.31.Dom zdravlja Našice - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 7.32.Dom zdravlja Našice - nabavka prijevoznog sredstva 7.33.Dom zdravlja Našice - nabavka licenci 7.34.Dom zdravlja Našice - nabavka komunikacijske opreme 7.35.Dom zdravlja Osijek - nadogradnja ambulante Donji Grad 7.36.Dom zdravlja Osijek - dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 43. 43. 38 7.37.Dom zdravlja Osijek - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 7.38.Dom zdravlja Osijek - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 7.39.Dom zdravlja Osijek - nabavka uredske opreme i namještaja 7.40.Dom zdravlja Osijek - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 7.41.Dom zdravlja Osijek - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 7.42.Dom zdravlja Osijek - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 7.43.Opća županijska bolnica Našice - ostali građevinski objekti 7.44.Opća županijska bolnica Našice - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.45.Opća županijska bolnica Našice - izmjena krovišta i obnova prostora ginekologije i pedijatrije 7.46.Opća županijska bolnica Našice - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 7.47.Opća županijska bolnica Našice - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 7.48.Poliklinika SUVAG - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 7.49.Poliklinika SUVAG - nabavka uredske opreme i namještaja 7.50.Poliklinika SUVAG - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 7.51.Dom zdravlja Valpovo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.52.Dom zdravlja Valpovo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 7.53.Dom zdravlja Valpovo - nabavka uredske opreme i namještaja 7.54.Dom zdravlja Valpovo - nabavka opreme za održavanje i zaštitu 7.55.Dom zdravlja Valpovo - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 7.56.Dom zdravlja Valpovo - nabavka prijevoznog sredstva 7.57.Dom zdravlja Valpovo - ulaganja u računalne programe 7.58.Zavod za javno zdravstvo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.59.Zavod za javno zdravstvo - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 7.60.Zavod za javno zdravstvo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme 7.61.Rekapitulacija ulaganja u zdravstvo
 44. 44. 39 7.1. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za ulaganja na građevinskim objektima. Sredstva doznačena za sudjelovanje u sufinanciranju zamjene zastarjelog sustava grijanja na plin (ambulante Bilje, Kneževi Vinogradi, Batina, Darda i Čeminac). 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Zamjena zastarjelog sustava grijanja na plin (ambulante Bilje, Kneževi Vinogradi i Batina) 86.907,80 - Zamjena zastarjelog sustava grijanja na plin (ambulante Darda i Čeminac) 86.327,75 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 173.235,55 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Dodatna ulaganja na građ. objektima 173.235,55 223.477,00 +129.728,70 Fond za zaštitu okoliša i ener. učinkovitost + Izvorna sred. Žup. UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 173.235,55 353.205,70 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 526.441,25
 45. 45. 40 7.2. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku medicinske opreme, radi poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Videotoskopi 12.495,00 - EKG uređaj 46.500,00 - Defibrilator 77.500,00 - Ginekološka Tv sonda za UZV 10.437,50 - UZV uređaj Digital color doppler system 81.487,50 - EKG s stetoskopima 17.477,50 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 245.897,50 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka medicinske i laboratorijske opreme 245.897,50 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 245.897,50 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 245.897,50
 46. 46. 41 7.3. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku uredske opreme i namještaja. Nabavkom informatičke opreme radi osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Računala i računalna oprema 42.000,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 42.000,00 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka uredske opreme i namještaja 42.000,00 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 42.000,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 42.000,00
 47. 47. 42 7.4. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku opreme za održavanje i zaštitu. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Klima uređaji 3.625,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 3.625,00 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka opreme za održavanje i zaštitu 3.625,00 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 3.625,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 3.625,00
 48. 48. 43 7.5. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA INSTRUMENATA, UREĐAJA I STROJEVA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku instrumenata, uređaja i strojeva. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Mali kirurški set inox za ordinacije opće medicine 15.359,62 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 15.359,62 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 15.359,62 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 15.359,62 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 15.359,62
 49. 49. 44 7.6. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I OPREME ZA OSTALE NAMJENE 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Sredstva su utrošena za zamjenu stare pokvarene perilice rublja novom. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Perilica rublja 2.845,29 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 2.845,29 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 2.845,29 4,71 HZZO UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 2.845,29 4,71 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 2.850,00
 50. 50. 45 7.7. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA PRIJEVOZNOG SREDSTVA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku sanitetskog vozila za potrebe prijevoza pacijenata na hemodijalizu. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Nabavka sanitetskog vozila 204.938,09 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 204.938,09 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka prijevoznog sredstva 204.938,09 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 204.938,09 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 204.938,09
 51. 51. 46 7.8. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA LICENCI 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA KOMUNIKACIJSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: LICENCE 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku licenci radi osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Licence 2.863,96 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 2.863,96 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka licenci 2.863,96 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 2.863,96 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 2.863,96
 52. 52. 47 7.9. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA KOMUNIKACIJSKE OPREME 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA KOMUNIKACIJSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: KOMUNIKACIJSKA OPREMA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku TV prijemnika radi lakšeg održavanja prezentacija. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - TV prijemnik 5.289,99 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 5.289,99 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka komunikacijske opreme 5.289,99 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 5.289,99 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 5.289,99
 53. 53. 48 7.10. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA OSTALE NEMATERIJALNE PROIZVEDENE IMOVINE 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA KOMUNIKACIJSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice u ambulantama Darda i Čeminac, te ambulantama Bilje, Kneževi Vinogradi i Batina. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Projektna dokumentacija, troškovnici, geodetski 22.775,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 22.775,00 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka ostale nematerijalne proizvedene imovine 22.775,00 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 22.775,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 22.775,00
 54. 54. 49 7.11. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Donji Miholjac za izmjenu krovišta u ambulanti Podravska Moslavina. Sredstva utrošena radi poboljšanja uvjeta rada i pružanja kvalitetnije usluge. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Izmjena krovišta u ambulanti Podravska Moslavina 53.426,60 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 53.426,60 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 53.426,60 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 53.426,60 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 53.426,60
 55. 55. 50 7.12. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Donji Miholjac za nabavku medicinske i laboratorijske opreme za opremanje nove zgrade fizikalne medicine i rehabilitacije. Sredstva utrošena za nabavku medicinske opreme radi poboljšanja uvjeta rada i pružanja kvalitetnije usluge. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Color doppler 167.400,00 - Internistički pregledni ležaj 4.475,00 - Polivalentni uređaj za elektroterapiju 26.537,00 - Uređaj za terapiju ultrazvukom 19.300,00 - Uređaj za lasersku terapiju 27.665,00 - Uređaj za magnoterapiju sa stolom 42.100,00 - Uređaj za biomagnetnu rezonancu 68.375,00 - Uređaj za limfnu drenažu (limfomat) 46.025,00 - Kinetek za noge 40.700,00 - Stolni ultrazvučni doppler sa bezičnom sondom 6.457,00 - Reflektor bluephase 7.957,00 - Ortodontska jedinica 84.375,00 - Ostala medicinska oprema za opremanje nove zgrade fizikalne medicine i rehabilitacije 10.387,50 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 551.753,50 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka medicinske i laboratorijske opreme 551.753,50 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 551.753,50 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 551.753,50
 56. 56. 51 7.13. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Donji Miholjac za nabavku uredske opreme i namještaja. Sredstva utrošena za nabavku opreme radi poboljšanja uvjeta rada i pružanja kvalitetnije usluge. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Ormar - vitrina za spise 7.900,00 - Garderobni ormar - metalni s bravicom 1.975,00 - Radni stol s nastavkom za računalo 10.275,00 - Ostala uredska oprema i namještaj za opremanje nove zgrade fizikalne medicine i rehabilitacije 8.515,00 - Računala i računalna oprema 5.191,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 33.856,00 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka uredske opreme i namještaja 33.856,00 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 33.856,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 33.856,00
 57. 57. 52 7.14. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - NABAVKA INSTRUMENATA, UREĐAJA I STROJEVA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Donji Miholjac za nabavku instrumenata, uređaja i strojeva. Sredstva utrošena za nabavku opreme radi poboljšanja uvjeta rada i pružanja kvalitetnije usluge. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Pribor za punkciju i lokalne blokade 2.312,00 - Instrumentarij za ginekologiju 17.248,50 - Pribor za fizijatrijsku dijagnostiku 3.350,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 22.910,50 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 22.910,50 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 22.910,50 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 22.910,50
 58. 58. 53 7.15. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I OPREME ZA OSTALE NAMJENE 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja za nabavku uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Sredstva utrošena za nabavku opreme radi poboljšanja uvjeta rada i pružanja kvalitetnije usluge. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Vaga digitalna s visinomjerom 4.012,50 - Stol za masažu dvodjelni 4.975,00 - Kolica za aparate 6.700,00 - Ležaj za kineziterapiju 2.487,50 - Ormar zatvoreni za spremanje rekvizita 6.000,00 - Pokretna košara za odlaganje medicinskih lopti 3.062,00 - Ostala oprema za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 11.215,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 38.452,00 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 38.452,00 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 38.452,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 38.452,00
 59. 59. 54 7.16. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja za ulaganje u računalne programe radi poboljšanja uvjeta rada i pružanja kvalitetnije usluge. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Ulaganja u računalne programe 1.459,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 1.459,00 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Ulaganja u računalne programe 1.459,00 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 1.459,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 1.459,00
 60. 60. 55 7.17. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Sredstva su doznačena za izmjenu dijela stolarije u ambulanti Levanjska Varoš i za rekonstrukciju instalacija centralnog grijanja, te sanaciju toplovoda u Domu zdravlja. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Izmjena dijela stolarije u ambulanti Levanjska Varoš 28.661,47 - Rekonstrukcija grijanja unutar objekta u Domu zdravlja Đakovo 78.540,24 - Sanacija toplovoda u Domu zdravlja Đakovo 74.935,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 182.136,71 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 182.136,71 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 182.136,71 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 182.136,71
 61. 61. 56 7.18. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za nabavku medicinske i laboratorijske opreme. Opremanje ordinacija novom medicinskom opremom koja nije postojala u pojedinim ordinacijama, a nužna je za obavljanje djelatnosti i radi povećanja stupnja zdravstvene zaštite i brige za pacijente. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Sitna medicinska oprema 22.445,59 - Sterilizator suhi 7.500,00 - Autoklav 6.175,00 - EKG uređaj 34.050,00 - Vaga s visinomjerom 8.025,00 - Pulsni oksimetar 3.725,00 - Defibrilator 22.812,50 - Aspirator 3.687,50 - Set za reanimaciju 5.337,50 - Oprema za oftalmološku ordinaciju 202.447,50 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 316.205,59 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka medicinske i laboratorijske opreme 316.205,59 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 316.205,59 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 316.205,59
 62. 62. 57 7.19. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za nabavku uredske opreme i namještaja. Zbog dotrajalosti starog drvenog namještaja u ordinacijama postojala je velika potreba za izmjenom postojećeg namještaja. Isto tako, zbog potpune informatizacije zdravstvenog sustava zamijenjen je dio dotrajale i neupotrebljive informatičke opreme. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Uredska oprema i namještaj 78.257,46 - Računala i računalna oprema 58.855,00 - Printeri 4.444,20 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 141.556,66 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka uredske opreme i namještaja 141.556,66 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 141.556,66 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 141.556,66
 63. 63. 58 7.20. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za nabavku opreme za održavanje i zaštitu. Opremanje ambulanti i čekaonica klima uređajima pokazalo se potrebom za održavanje normalnih uvjeta rada liječnicima i pacijentima. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Klima uređaji 15.742,50 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 15.742,50 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka opreme za održavanje i zaštitu 15.742,50 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 15.742,50 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 15.742,50
 64. 64. 59 7.21. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu. Sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju i troškovnike. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Projektna dokumentacija, troškovnici, geodetski elaborati i etažiranje (projektiranje instalacija u DZ Đakovo, troškovnici za unutarnje uređenje hodnika i čekaonica…) 24.978,50 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 24.978,50 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Ostala nematerijalna proizvedena imovina 24.978,50 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 24.978,50 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 24.978,50
 65. 65. 60 7.22. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije za nabavku medicinske i laboratorijske opreme. Sredstva su utrošena za nabavu medicinske opreme radi poboljšanja uvjeta rada. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Transportni EKG uređaj 24.750,00 - Kardiološka stolica 80.747,00 - Samoutovarna nosila 87.000,00 - Vakum udlage za imobilizaciju 39.448,80 - Vakum madrac za imobilizaciju 8.926,20 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 240.872,00 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka medicinske i laboratorijske opreme 240.872,00 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 240.872,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 240.872,00
 66. 66. 61 7.23. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije za nabavku uredske opreme i namještaja za opremanje nastavnog centra. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Uredski namještaj 40.399,87 - Računalo s monitorom 42.635,50 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 83.035,37 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka uredske opreme i namještaja 83.035,37 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 83.035,37 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 83.035,37
 67. 67. 62 7.24. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I OPREME ZA OSTALE NAMJENE 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije za nabavku uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Sredstva su utrošena za nabavu opreme za nastavni centar. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Hladnjak 4.964,63 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 4.964,63 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 4.964,63 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 4.964,63 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 4.964,63
 68. 68. 63 7.25. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ - NABAVKA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije za nabavku vozila za hitnu medicinsku pomoć i vozila za sanitetski prijevoz. Sredstva su utrošena za nabavu vozila radi poboljšanja uvjeta rada. Sredstva su nužna za organizaciju rada u skladu s ugovorom s HZZO-om. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Vozila za hitnu medicinsku pomoć 510.000,00 - Vozila za sanitetski prijevoz 1.019.000,00 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 1.529.000,00 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka prijevoznih sredstava 1.529.000,00 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 1.529.000,00 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 1.529.000,00
 69. 69. 64 7.26. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Našice za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a u svrhu poboljšanja uvjeta rada. Zbog dotrajalosti stolarije sredstva su utrošena za ugradnju PVC stolarije u matičnoj zgradi Doma zdravlja Našice, u prostorijama uprave Doma zdravlja Našice i ambulanti Đurđenovac 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Ugradnja stolarije 67.787,50 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 67.787,50 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 67.787,50 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 67.787,50 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 67.787,50
 70. 70. 65 7.27. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Našice za nabavku medicinske opreme, a u svrhu poboljšanja uvjeta rada. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - UZV uređaj 84.000,00 - Oprema za Kavo zubnu mašinu 33.098,23 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 117.098,23 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka medicinske i laboratorijske oprema 117.098,23 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 117.098,23 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 117.098,23
 71. 71. 66 7.28. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Našice za nabavku uredske opreme i namještaja, a u svrhu poboljšanja uvjeta rada. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Garderobni ormar 1.151,38 - Cubo stolić 249,99 - Stepenice s dva gazišta 528,90 - Stolac za pacijenta okrugli 602,70 - Računalo, monitor, UPS 9.675,99 - Računalo, monitor 5.751,22 - Računalo, monitor, čitač smart kartica 3.472,02 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 21.432,20 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka uredske opreme i namještaja 21.432,20 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 21.432,20 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 21.432,20
 72. 72. 67 7.29. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Našice za nabavku klima uređaja, a u svrhu poboljšanja uvjeta rada. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Klima uređaji 19.238,04 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 19.238,04 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka opreme za održavanje i zaštitu 19.238,04 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 19.238,04 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 19.238,04
 73. 73. 68 7.30. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - NABAVKA INSTRUMENATA, UREĐAJA I STROJEVA 1. RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO POTPROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU PROJEKT: 2. NAZIV INVESTICIJE: INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 3. OPIS I SVRHA PROJEKTA: Sredstva doznačena Domu zdravlja Našice za nabavku instrumenata, uređaja i strojeva, a u svrhu poboljšanja uvjeta rada. 4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 2012. 5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: IZNOS - Otoskop 606,00 - Kompresorski inhalator 290,00 - Posuda za špatule inox „čisto“ 120,54 - Posuda za špatule inox „nečisto“ 120,54 - Špatule inox za ordinaciju 1.107,00 - Bubanj za sterilizaciju inox 504,30 - Mali kirurški set 1.399,43 - Štrcaljka za ispiranje uha 701,10 - Instrumenti za ginekološku ordinaciju 8.018,72 - Instrumenti za pedijatrijsku ordinaciju 3.020,31 - Tlakomjer sanafon 370,00 - Tacna za instrumente 59,04 UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI: 16.316,98 6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA: ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA GODINA OPIS ULAGANJA IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE IZNOS NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 2012. Nabavka instrumenata, uređaja i strojeva 16.316,98 UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 16.316,98 SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA 16.316,98

×