Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
254
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PHP
  Les 4
  Webformulieren
  Mediatechnologie Blok 8
 • 2. PHP programmeren 2
  Formulieren in HTML
  Een webformulier bestaat uit 2 gedeeltes
  nl. een invoer en een uitvoergedeelte.De invoer vindt plaat bij de client in html
  en de uitvoer op de server in een php
  script .
  Invoerveld!
  uitvoerscript!
  Invoervelden!
 • 3. PHP programmeren 2
  Methoden GET en POST
  Een formulier kan op 2 manieren naar de server worden gestuurd!Nl. via de methode GET of POST!
  GET – Verwerkt alle variabelen die meegestuurd worden in het url.als je in het voorbeeld marcel zou meesturen ziet dat er als volgt uit:
  Dit kan problemen voor oorzaken omdat er ook spaties mee gestuurd kunnen worden, en deze worden niet door alle browsers ondersteund!
  POST – Gebruikt de http-header. Wanneer een pagina over het internet wordtgestuurd om in een pagina bekeken te worden gebruikt deze het http-protocol.Behalve de webpagina worden nog een aantal extra gegevens meegestuurd.De varabelen maken ook deel uit van de http-header in een gecodeerde vorm.De lengte van de code is geen probleem en ook speciale tekens niet.Ook kunnen er binaire bestanden (bijv. foto’s) meegestuurdworden.
 • 4. PHP programmeren 2
  Afhandelen van een formulier!
  Het attribuut ‘action’ in de form-tag bepaaltwelk script wordtaangeroepen!
  voorbeeld1.php
  actionroept voorbeeld2.php aan
  voorbeeld2.php
  Het script maakeenvariabele $naamaanen leestd.m.v. $_POST[] de meegestuurdevariabelenaamuit.
 • 5. PHP programmeren 2
  Afhandelen van een formulier!
  Het attribuut ‘action’ in de form-tag bepaaltwelk script wordtaangeroepen!
  voorbeeld3.php
  actionroept voorbeeld4.php aan
  voorbeeld4.php
  Het script maakeenvariabele $naamaanen leestd.m.v. $_GET[] de meegestuurdevariabelenaamuit.
 • 6. PHP programmeren 2
  Superglobals
  Superglobalszijnvariabelen van het type array die overal en altijdbeschikbaarzijn. Zebevattenbijvoorbeeldinformatie over gepostewaarden, GET-variabelen, servervariabelen etc.De belangrijkstezijn $_POST, S_GET en S_SERVER.
 • 7. PHP programmeren 2
  Formulier die naar een txt bestand schrijft.
  nieuwsbriefaanmelden.php
  Nadateropverzendenwordtgedrukt. Worden de variabele
  doorgestuurd en gecontrolleerd.Daarnaworden de variabelen inhet textbestand toegevoegd.
  mailadressen.txt
 • 8. Formulier die naar een txt bestand schrijft.
 • 9. PHP programmeren 2
  Formulier die naar een txt bestand schrijft.
  action=$_SERVER
  Als op de verzendknopwordtgedruktwordt de functie valid_mail aangeroepen.
  Dezecontroleerd het mailadres of de juiste
  tekensgebruiktworden! Zonietdanwordtde melding weergeven!
  De waarde van het veldmailadreswordtuitgelezen en gecontroleerd teruggestuurd.
 • 10. PHP programmeren 2
  Formulier die naar een txt bestand schrijft.
  De waarde van het veld naam wordt na het invullen gepost ($_POST)in de variabele ‘naam’. Ditzelfde geld voor het veldmailadresdezewordtgeplaatst in de variabele ‘mailadres’.
  Na het controleren of alles is ingevoerdwordt het textbestandgeopenden wordt het adres en de naamtoegevoegdaan het textbestand!Daarnawordt de boodschapweergegeven!
 • 11. Formulier die een mail verstuurd.
  Nadateropverzendenwordtgedrukt. Worden de variabele
  nacontroledoorgestuurdd.m.v.
  eenmailtje.
 • 12. Formulier die een mail verstuurd.
  Voor het versturen van mail gebruiktPHP een SMTP-server. Het adres kun jeaangeven maar staat ook in het systeembestand van PHP. Php.ini.
  Het mail commandozorgtervoordat het
  Verzondenwordt.
 • 13. Opdracht:
  Maakeenaanvraagformuliervoor de Vrolijkedruif.De styling moethetzelfdezijnzoalsgewoonlijk.
  Je magzelfkiezen hoe je ditaanvraagformuliert.b.v. de nieuwsbriefmaaktd.m.v. een text bestand of eenmailtje.
  Upload allebestandennaarNatschool in de mapopdracht PHP les 4.