Лекц 11<br />Диск төлөвлөлт, хуваалт, Тасалдал боловсруулах<br />
Тасалдлууд<br />Процессорынхэвийнявагдажбайгааүйлявцыгкомпьютерийнбусадмодулиуд (О/Г , санахой ) ньтасалдуулахмеханизмбүхк...
Процессорхэвлэхтөхөөрөмжрүүмэдээлэлдамжуулжбайгааүйлявцыгавчүзье. <br />а. Процессорхэвлэгчрүү  блокөгөгдлийгдамжуулна.<br...
Зурагт  хэрэглэгчийнпрограммхэдхэдэн  БИЧИХ үйлдлийггүйцэтгэжбайгаабөгөөдэнэньпроцессорынбиелэлтийгсулзогсоожбайна.  1, 2,...
Тасалдлуудболонтасалдлынцикл<br /> Тасалдалашиглавал  О/Г-ынүйлдэлгүйцэтгэгдэжбайхүедпроцессорөөрбусадүйлдлүүдийггүйцэтгэх...
 Гадаадтөхөөрөмжсанахойгоосөгөгдөлхүлээнавчтүүнийгхэвлэжэхэлнэ. <br /> Гадаадтөхөөрөмжпроцессортүйлчилэхэдбэлэнболмогцөөрө...
Хэрэглэгчийнпрограммынзүгээсхарвалтасалдалгэдэгньердөө л  программынхэвийнбиелэгдэжбайсандарааллыгтасалдуулахгэсэнойлголтю...
Тасалдалболовсруулахынтулдкомандынүндсэнциклдээр ТАСАЛДЛЫН ЦИКЛ нэмэгдэнэ. (Зураг 1.7-д үзүүлэв.)<br />Тасалдлынциклдпроце...
О/Г- ынүйлдэлдшаардагдаххугацааньхарьцангуйбагабөгөөдхэрэглэгчийнпрограммдахь  бичихүйлдлүүдийнхоорондохкомандуудыгбиелүүл...
Энэмеханизмынтасалдалашигласанболонашиглаагүйүеийнхугацааныүечлэлийг<br />Зураг1.9-д үзүүлэв.  <br />Энэтохиолдолдпроцессо...
Тасалдлыгболовсруулах <br />Тасалдал боловсруулагдахдарааллыгЗураг1.10-т үзүүлэв . <br /> Дээрхүйлдлүүдийндарааллыгдэлгэрэ...
4. Процессорудирдлагыгтасалдлынболовсруулагчидшилжүүлэхэдбэлтгэнэ.  Тухайнпрограммыгтасалдуулсангазраасэргэнажиллуулахадша...
7. Одоотасалдлынболовсруулагчийнүйлажиллагааявагдахадбүрэнбэлэнболлоо. Энэпрограммажилласнаар О/Г-ынүйлдэлгүйцэтгэгдсэнтух...
Олонтасалдал  <br />Урьдньбидзөвхөннэгтасалдалүүсэх  түүнийгболовсруулахтухайүзсэн. Гэвчзаримтохиолдолдтасалдлуудзэрэгүүсэ...
Тасалдалболовсруулагдажбайхявцадөөртасалдал  боловсруулахыгхориглохаргабайдаг. ТАСАЛДЛЫГ ХОРИГЛОХ гэдэгмаань  төхөөрөмжөөс...
Өөрнэгарганьтасалдлуудадзэрэглэлтогтоожөгөхбаөндөрзэрэглэлтэйтасалдалньбагазэрэглэлтэйтасалдалболовсруулагдажбайхадтүүнийг...
Хэрэглэгчийнпрограмм t=0 үедэхэлжбайна.  t=10 үедпринтертасалдалүүсгэхбөгөөдсистемийнстекдпрограммынтөлөвбайдалхадгалагдаа...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lecture11

674 views
631 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lecture11

 1. 1. Лекц 11<br />Диск төлөвлөлт, хуваалт, Тасалдал боловсруулах<br />
 2. 2. Тасалдлууд<br />Процессорынхэвийнявагдажбайгааүйлявцыгкомпьютерийнбусадмодулиуд (О/Г , санахой ) ньтасалдуулахмеханизмбүхкомпьютерийнсистемдбайдаг.  1.1-р хүснэгтэд  тасалдлуудынөргөнтохиолддогтөрлүүдийгүзүүлэв. <br />БоловсруулалтынүрашигтайбайдлыгдээшлүүлэхүүднээсТасалдлынмеханизмыгашигладаг.  Жишээнь :   Гадаадтөхөөрөмжүүдийнхурдньпроцессорынхурдаасхэддахинбагабайдаг.  <br />
 3. 3. Процессорхэвлэхтөхөөрөмжрүүмэдээлэлдамжуулжбайгааүйлявцыгавчүзье. <br />а. Процессорхэвлэгчрүү  блокөгөгдлийгдамжуулна.<br />b. Үүнийдараахэвлэгчийнбуферцэвэрлэгдтэл  ө.х  блок  өгөгдлийгхэвлэж <br />c. дуусталпроцессорюу ч хийхгүйсулзогсохбуюухүлээнэ. Энэньхичнээн ч хугацааавчболно.  Процессорыгингэжашиглахньмашихүрэлгэнбайдалмөн.<br />
 4. 4. Зурагт  хэрэглэгчийнпрограммхэдхэдэн  БИЧИХ үйлдлийггүйцэтгэжбайгаабөгөөдэнэньпроцессорынбиелэлтийгсулзогсоожбайна.  1, 2, 3 –р кодсегментнь О/Г-ынүйлдлийгагуулаагүйкомандуудындараалал  юм.  БИЧИХ үйлдэлнь О/Г-ынүйлдлийггардангүйцэтгэх ОГ-ынпрограммыгдуудажбайна. О/Г-ынпрограммнь 3 хэсгээстогтожбайна. <br /> 4 гэждугаарлагдсанбүлэгкомандууднь О/Г-ынүйлдлийггүйцэтгэхэдбэлтгэжбайна. Бэлтгэхүйлажиллагаандөгөгдлийгтусгайбуфертхуулах  батөхөөрөмжидилгээхкомандыгбэлтгэхгэхүйлдлүүдбагтажболно.<br />Оролтгаралтынүйлдлийггүйцэтгэнэ. Тасалдалашиглаагүйүедпрограмм О/Г-ынүйлдэлгүйцэтгэгдэждуусахыгхүлээнэ. Оролтгаралтынүйлдэлгүйцэтгэгдсэнэсэхийгхүлээжбайхявцдаашалгана.<br />5 гэждугаарлагдсанбүлэгкомандууднь ОГ-ынүйлдлийгдуусгах  үйлажиллагааггүйцэтгэнэ. Оролтгаралтынүйлдэламжилттайгүйцэтгэгдсэнэсэхийгзаасантөлөвийнутгыгтогтооно. <br />
 5. 5. Тасалдлуудболонтасалдлынцикл<br /> Тасалдалашиглавал  О/Г-ынүйлдэлгүйцэтгэгдэжбайхүедпроцессорөөрбусадүйлдлүүдийггүйцэтгэхболомжтойболно.  Зураг 1.5b –ынудирдлагынурсгалыгавчүзье.  <br /> Хэрэглэгчийнпрограмм БИЧИХ үйлдлийгдуудна. <br /> О/Г-ынпрограммньзөвхөнүйлдлийггүйцэтгэхэдбэлдээд , үйлдэлгүйцэтгэхкомандыгилгээнэ. <br /> Эдгээрүйлдлүүдгүйцэтгэгдсэнийдарааудирдлагабуцажпроцессортшилжинэ.<br />
 6. 6.  Гадаадтөхөөрөмжсанахойгоосөгөгдөлхүлээнавчтүүнийгхэвлэжэхэлнэ. <br /> Гадаадтөхөөрөмжпроцессортүйлчилэхэдбэлэнболмогцөөрөөрхэлбэлпроцессороосдахинөгөгдөлхүлээнавахадбэлэнболмогцтухайнгадаадтөхөөрөмжийноролтгаралтынмодульпроцессорруу ТАСАЛДЛЫН сигналявуулдаг.  <br /> Процессоридэвхтэйажиллажбайгаапрограммынбүхтөлөвбайдлыгхадгалаад ТАСАЛДЛЫН боловсруулагчгэжнэрлэгдэхтухайноролтгаралтынтөхөөрөмжидүйлчилдэгпрограммыгажиллуулдаг.  <br /> Төхөөрөмжидүйлчилждууссаныдарааидэвхтэйажиллажбайсанпрограммынбүхтөлөвбайдлыгсэргээнажиллуулдаг. <br />(  Зураг 1.5b –д тасалдалболжбайгаахэсгийг x гэжтэмдэглэсэнболно.  )<br />
 7. 7. Хэрэглэгчийнпрограммынзүгээсхарвалтасалдалгэдэгньердөө л  программынхэвийнбиелэгдэжбайсандарааллыгтасалдуулахгэсэнойлголтюм. Тасалдлыгболовсруулждуусмагцпрограммынүйлажиллагаадахинхэвийндараалалдааорно. <br /> (Зураг 1.6)<br />Хэрэглэгчийнпрограммньтасалдлынболовсруулалтандямар ч үүрэггүй, учирньүйлдлийнсистемньхэрэглэгчийнпрограммыгтүрзогсоож , дарааньзогссонцэгээсүргэлжлүүлэнажиллуулдаг<br />
 8. 8. Тасалдалболовсруулахынтулдкомандынүндсэнциклдээр ТАСАЛДЛЫН ЦИКЛ нэмэгдэнэ. (Зураг 1.7-д үзүүлэв.)<br />Тасалдлынциклдпроцессорямарнэгэнтасалдлынсигналирсэнэсэхийгшалгадаг.  Хэрэвямарнэгэнтасалдалүүсээгүйболуншихциклийгболовсруулжпрограммындараагийнкомандыгуншина.  Хэрэвтасалдалүүссэнболпроцессорпрограммынүйлажиллагаагзогсоож,  тасалдлынболовсруулагчийгажиллуулна.  Тасалдалболовсруулагчпрограммньүндсэндээүйлдлийнсистемийннэгхэсэгюм. <br />
 9. 9.
 10. 10. О/Г- ынүйлдэлдшаардагдаххугацааньхарьцангуйбагабөгөөдхэрэглэгчийнпрограммдахь  бичихүйлдлүүдийнхоорондохкомандуудыгбиелүүлэххугацаанаасбагабайна. Харинпринтергэхмэтийнудаанажилладагтөхөөрөмжтэйхарьцажбайхүедхугацаанькомандуудыгбиелүүлэххугацаанаасхавьгүйудаанбайхболно.   ЭнэтохиолдолдЗураг 1.5с –д үзүүлснийдагуушинэоролтгаралтынүйлдэлэхлэхийнөмнөөмнөхоролтгаралтынүйлдлийгбүрэндуусгаад, дарааньшинэүйлдэлэхлэдэгмеханизмыгашигладаг.  <br />
 11. 11. Энэмеханизмынтасалдалашигласанболонашиглаагүйүеийнхугацааныүечлэлийг<br />Зураг1.9-д үзүүлэв.  <br />Энэтохиолдолдпроцессормөн л үрашиггүйхүлээлтгүйцэтгэжбайна. <br />
 12. 12. Тасалдлыгболовсруулах <br />Тасалдал боловсруулагдахдарааллыгЗураг1.10-т үзүүлэв . <br /> Дээрхүйлдлүүдийндарааллыгдэлгэрэнгүйтайлбарлая.<br />1. Төхөөрөмжтасалдлынсигналыгпроцессортилгээнэ. <br />2. Процессортухайнагшиндгүйцэтгэжбайсанкомандынбиелэлтийгдуусгана.<br />3. Процессортасалдлыгшалгаадтасалдлыгхүлээнавсангэдэгсигналыгтөхөөрөмжрүүилгээнэ. Төхөөрөмжүүнийгхүлээнаваадпроцессорлуусигналявуулжбайгааүйлдлээзогсооно. <br />
 13. 13. 4. Процессорудирдлагыгтасалдлынболовсруулагчидшилжүүлэхэдбэлтгэнэ.  Тухайнпрограммыгтасалдуулсангазраасэргэнажиллуулахадшаардлагатайөгөгдлүүдийгхадгалаххэрэгтэй.  Хамгийнбагадаа ПТҮ (Программынтөлөвийнүг)  болон ПТ (Программынтоолууррегистр) –ынутгуудыгхадгалахшаардлагатай.  Эдгээрийгсистемийнстекгэжнэрлэгдэхоронзайдхадгална. <br />5. Процессор ПТ-д  биелэгдэхгэжбайгаатасалдлынболовсруулагчийнхаягийгхийжөгнө. Хэрэвтасалдлынболовсруулагчньнэгээсолонболалийгньдуудахаапроцессоршийднэ.  Альтасалдалдуудагдахвэгэдэгньтөхөөрөмжөөсиржбуйсигналд ч тодорхойлогдсонбайжболно.  <br />ПТ-ынутгыголгосонболпроцессорынкомандынциклажиллажэхлэхбаингэснийүрдүндтасалдлынболовсруулагчидудирдлагашилжинэ. <br />6. Хэдийгээр ПТҮ болон ПТ –ынутгыгхадгалсанболовчпрограммынажиллагаандхэрэгтэй, хадгалахшаардлагатай  бусадөгөгдөл  байдаг.  Жишээньпроцессорынрегистрүүдийгзаавалхадгалаххэрэгтэй. Учирньтасалдлынболовсруулагчтэдгээррегистрүүдийгашиглана. Иймээстасалдлынболовсруулагчньэхлэхдээхадгалахшаардлагатайбусадбүхөгөгдлийгхадгалдаг.  Зураг 1.11a-д энгийнжишээүзүүлэв.  <br />
 14. 14. 7. Одоотасалдлынболовсруулагчийнүйлажиллагааявагдахадбүрэнбэлэнболлоо. Энэпрограммажилласнаар О/Г-ынүйлдэлгүйцэтгэгдсэнтухаймэдээллийг  төхөөрөмжөөсуншина.<br />8. Тасалдалболовсруулагдаждуусмагцхадгалагдсанрегистрүүдийнутгыгстекээсавчсэргээнтогтооно.   (Зураг 1.11b)<br />9. Хамгийнсүүлднь ПТҮ болон ПТ-ынутгыгсэргээнтогтоож  тасарсанпрограммынүйлажиллагаагүргэлжлүүлнэ.  <br />
 15. 15. Олонтасалдал  <br />Урьдньбидзөвхөннэгтасалдалүүсэх  түүнийгболовсруулахтухайүзсэн. Гэвчзаримтохиолдолдтасалдлуудзэрэгүүсэхнөхцөл  байдаг.  Жишээнь : Программсүлжээнийшугамаасболонхэвлэгчээснэгэнзэрэгтасалдлынсигналхүлээнавчболно.  Хэвлэгчньхэвлэхүйлажиллагаагаадуусах  болгоныхоодараатасалдлынсигналыгилгээдэг. Мөнсүлжээгээрөгөгдөлдамжинирэхтоолондтасалдлынсигналүүсдэг.  Ингэхээрпринтерийнилгээсэнтасалдлынсигналыгболовсруулжбайхявцад  өгөгдлирлээгэсэнтасалдлынсигналсүлжээнээсиржболно.  Иймтохиолдлуудыг 2  аргааршийддэг. <br />
 16. 16.
 17. 17. Тасалдалболовсруулагдажбайхявцадөөртасалдал  боловсруулахыгхориглохаргабайдаг. ТАСАЛДЛЫГ ХОРИГЛОХ гэдэгмаань  төхөөрөмжөөсиржбуйтасалдлынсигналдпроцессорхариуөгөхгүйгэсэнүгюм.  Төхөөрөмжтасалдлынсигналыгявуулсаарбайхбөгөөдпроцессор ТАСАЛДЛЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ үйлдлийггүйцэтгэснийдараа л туссигналдхариуөгнө.  Энэаргындагуухэрэглэгчийнпрограммажиллажявцадтасалдалүүсмэгцөөртасалдалболовсруулахыгхориглодог.  Тасалдлынболовсруулагчдуусмагцхэрэглэгчийнпрограммүйлажиллагаагааүргэлжлүүлэхээсөмнөпроцессорөөртасалдалүүссэнэсэхийгшалгажүзээдтасалдлыгзөвшөөрдөг.  Хэрвээтасалдалүүссэнбайвалтүүнийгшуудболовсруулдаг.  (Зураг 1.12a).   <br />
 18. 18. Өөрнэгарганьтасалдлуудадзэрэглэлтогтоожөгөхбаөндөрзэрэглэлтэйтасалдалньбагазэрэглэлтэйтасалдалболовсруулагдажбайхадтүүнийгтасалдуулжчадна.  (Зураг 1.12b)  Энэаргыг  дараахоролтгаралтынтөхөөрөмжүүдтэйсистемийгсонгонавч  хэлэлцэе .<br />Принтер (Зэрэглэл =2 ), <br />Диск (Зэрэглэл=4),<br />Сүлжээ  (Зэрэглэл=5) <br />
 19. 19. Хэрэглэгчийнпрограмм t=0 үедэхэлжбайна.  t=10 үедпринтертасалдалүүсгэхбөгөөдсистемийнстекдпрограммынтөлөвбайдалхадгалагдаадпринтерийнтасалдалдүйлчлэхмодуль (ТҮМ) ажиллажбайна.  Энэмодульажиллажбайхадбуюу t=15 байхадсүлжээнийтасалдалүүсчбайна. Учирньэнэтасалдалньөмнөхөөсөөилүүөндөрзэрэглэлтэйболно. <br />Принтерийн ТҮМ таслагдаж , түүнийтөлөвстектхадгалагдахбөгөөдсүлжээний ТҮМ ажиллажэхэлнэ.  Энэтасалдалболовсруулагдажбайхявцад  буюу (t=20) байхаддискийнтасалдалүүсэв. Гэвчтүүнийзэрэглэлньажиллажбайгаатасалдлаасбагаучирсүлжээнийтасалдалүйлажиллагаагаахэвийнүргэлжлүүлнэ. Сүлжээнийтасалдалажиллаждуусмагц (t=25), принтерийн ТҮМ ажиллахболомжтойболсонболовчтүүнээсилүүөндөрзэрэглэлтэйдискийнтасалдлынсигналыгпроцессорхүлээнавахбөгөөддискийн ТҮМ ажиллана. <br />Ингээддискийн ТҮМ ажиллагаагаадуусгасныдараа л (t=35)  принтерийн ТҮМ үйлажиллагаагааүргэлжлүүлнэ.  Принтерийн ТҮМ ажиллаждуусахадхэрэглэгчийнпрограммдудирдлагаэргэжирнэ. <br />

×