Taustalla vaikuttavia kysymyksiä. <br />Jos koulutus keskittyy yhä merkittävämmin aikuiskoulutukseen ja työelämää tukevii...
Mikä ongelmamme?<br />Alueemme koulutusorganisaatioihin on kertynyt verkko-opetuksen teknistä ja pedagogista osaamista, ni...
VERKOTUTVerkostoituneen oppimiskeskuksen koordinointi jatvt-palvelujen tutkimus- ja kehitystoiminta<br /><ul><li>Kehittää ...
Kokoaa verkko-opetusta tukevia palveluja verkostomaisesti toimivaan oppimiskeskukseen.
Tutkii ja kehittää opetusteknologisia käytänteitä, jotka mahdollistavat joustavan työn ohessa tapahtuvan opiskelun sekä hu...
Verkotut projekti ja KaVeri hankekokonaisuus<br />”Verkotut projektin tavoitteena on koota kampusalueen organisaatioiden v...
Uusi hanke?<br />Uusi hanke?<br />Uusi hanke?<br />
Mitä Verkotut projektissa tiivistettynä tehdään?<br />Kehitetään verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamallia<br />Edis...
Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamalli<br />Pyrimme luomaan toimintamallia koulutusorganisaatioiden rajat ylittävä...
Koordinaatio ja yhteistyöverkostot <br />Verkoston jäsenten tehtävänä on:<br />Tehdä verkostoituneen oppimiskeskuksen toim...
Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamalli <br />Verkostoitunut oppimiskeskus tulee välittämään tieto- ja viestintä-te...
Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamalli <br />
Joustavat opiskelumuodot ja tietotekniikan opetuksen työelämärelevanssi<br />Tavoitteena:<br />Vaihtaahyviä, toimiviakäytä...
Joustavat opiskelumuodot ja tietotekniikan opetuksen työelämärelevanssi<br />
TVT-palveluihin liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta:<br />Tavoitteena:<br />Uusienopetusteknologistenratkaisujenetsimine...
TVT-palveluihin liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta:<br />Tutkimus- jakehitystoimintaatoteutetaan case-pohjaisestija se ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verkotut projektiesittely

691 views
629 views

Published on

Verkotut projektin yleisesittely

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verkotut projektiesittely

 1. 1.
 2. 2. Taustalla vaikuttavia kysymyksiä. <br />Jos koulutus keskittyy yhä merkittävämmin aikuiskoulutukseen ja työelämää tukeviin koulutusmalleihin niin, missä ja mitä silloin opiskellaan?<br />Kaikki samassa paikkaa ja yhtä aikaa samoilla opetuksen keinoilla?<br />Kuinka työelämän asettamat vaatimukset huomioidaan koulutuksen sisällöissä ja sen järjestelyissä?<br />Riittääkö se, että opettajat hallitsevat esim. yhden oppimisalustan käytön vai onko meillä käytössä erilaisia verkossa toimivia opetus- , opiskelu- ja ohjaustiloja?<br />Pysähtyykö tekniikan kehitys vai tuleeko aivan uusia laitteita myös opetukseen?<br />Kasvaako sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen merkitys verkossa?<br />Johtopäätös: tarvitsemme monipuolisempia ja joustavampia opetusratkaisuja, joita myös kehitetään tiiviisti lähellä lopullisia käyttäjiä ja heidän vaatimuksiaan kuunnellen ja paikallisiin tarpeisiin sovittaen.<br />
 3. 3. Mikä ongelmamme?<br />Alueemme koulutusorganisaatioihin on kertynyt verkko-opetuksen teknistä ja pedagogista osaamista, niin se on kuitenkin yksiköissä hajallaan ja yksittäisten osaajien varassa.<br />Osaajia ei myöskään aina tunneta laajalti ja yhteistyöverkostojen ylläpitäminen on ollut haasteellista.<br />Uusien joustavien opiskelumuotojen tutkiminen ja kehittäminen sekä hyväksi havaittujen toimintatapojen tuominen on ollut hajanaista.<br />Usein on lähdetty ”soitellen sotaan”, mikä aina ei ole hyvä ratkaisu.<br />Yksittäisillä koulutusyksiköllä ei ole yksinkertaisesti taloudellisesti mahdollista ylläpitää monipuolista osaamista hallitsevaa teknistä ja pedagogista tukiorganisaatioita.<br />Tuen keskittäminen kauempana oleviin yksiköihin irrottaa sen asiayhteydestä.<br />Harvat tekniset tukihenkilöt eivät voi olla kaikkien sovellusten mestariosaajia. <br />Virtuaaliopetuksen ja tvt-palvelujen kehittäminen on perustunut projekteihin.<br />Ongelmana jatkuvuus, monipuolisuus ilman kohtuuttomia kustannuksia.<br />Palveluiden todellisen tarpeen arvioinnin/ennakoinnin ongelma.<br />Johtopäätös: tarvitaan uudenlaisia toimintamenetelmiä ja tapoja asioiden ratkaisemiseksi…<br />
 4. 4. VERKOTUTVerkostoituneen oppimiskeskuksen koordinointi jatvt-palvelujen tutkimus- ja kehitystoiminta<br /><ul><li>Kehittää koulutusorganisaatioiden yhteistyötä tieto- ja viestintekniikan käytössä.
 5. 5. Kokoaa verkko-opetusta tukevia palveluja verkostomaisesti toimivaan oppimiskeskukseen.
 6. 6. Tutkii ja kehittää opetusteknologisia käytänteitä, jotka mahdollistavat joustavan työn ohessa tapahtuvan opiskelun sekä huomioivat erityisesti tietotekniikan opetuksen yhteydessä työelämärelevanssin.</li></ul>Päätoteuttaja:<br />”Seinien rakentamisen sijaan toimivien yhteistyöverkostojen luomista.”<br />”Palvelut ja osaaminen esille Verkotut verkkopalvelun kautta.”<br />”Tieto- ja viestintätekniikan käytöllä joustavuutta aikuisopiskeluun.”<br />
 7. 7. Verkotut projekti ja KaVeri hankekokonaisuus<br />”Verkotut projektin tavoitteena on koota kampusalueen organisaatioiden verkko-opetusta tukevia palveluja verkostomaisesti toimivaan oppimiskeskukseen sekä kehittää opetusteknologisia käytänteitä, jotka mahdollistavat joustavan työn ohessa tapahtuvan opiskelun sekä huomioivat erityisesti tietotekniikan opetuksen yhteydessä työelämärelevanssin.”<br />Verkotut on osa KaVeri-hankeverkostoa, joka koostuu Kokkolan kampusalueen koulutusorganisaatioiden verkko-opetusta ja sen tukipalveluja kehittävistä hankkeista.<br />Kokonaisuuteen kuuluvia muita hankkeita ovat koulutusyhtymän "e-Pakki" ja ammattikorkeakoulun "Tulevaisuuden eOppia” projektit.<br />Hankeverkoston alle toivotaan syntyvän lisää verkostomaista oppimiskeskusta kehittäviä ja tukevia hankkeita.<br />Pentti Impiö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius<br />
 8. 8. Uusi hanke?<br />Uusi hanke?<br />Uusi hanke?<br />
 9. 9. Mitä Verkotut projektissa tiivistettynä tehdään?<br />Kehitetään verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamallia<br />Edistetään aikuiskoulutuksena toteutettavan tietotekniikan maisterikoulutusohjelman työelämärelevanssia ja joustavia opiskelumuotoja<br />Tehdään tieto- ja viestintätekniikan palveluihin liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa<br />Kehitetään videoviestintäteknologioiden käyttöä paikallisesti.<br />Pentti Impiö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius<br />
 10. 10. Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamalli<br />Pyrimme luomaan toimintamallia koulutusorganisaatioiden rajat ylittävästä verkostomaisena yhteistyönä toimivasta oppimiskeskuksesta. <br />Oppimiskeskuksen toimintamallia kehitetään yhdessä yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun ja koulutusyhtymän kanssa.<br />Erityisenä kohteena on yhteistyöverkostojen rakentaminen koulutusorganisaatioiden sisälle ja niiden välille.<br />Kumpi on oleellisempaa: seinien rakentaminen vai toimivat ja sitoutuneet yhteistyöverkostot?<br />Pentti Impiö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius<br />8<br />
 11. 11.
 12. 12. Koordinaatio ja yhteistyöverkostot <br />Verkoston jäsenten tehtävänä on:<br />Tehdä verkostoituneen oppimiskeskuksen toiminta-ajatusta tunnetuksi yksikössään.<br />Kerätä tietoa opettajien tvt:n käyttöön liittyvistä teknisistä ja pedagogisista tukipalvelutarpeista.<br />Nostaa esille sellaista osaamisesta, jota yksikkö voisi tarjota palveluna muiden toimijoiden käyttöön Verkotut-palvelumallin kautta.<br />Projektin aikana koordinaatio- ja verkostoyhteistyö resursoitu projektin kautta projektin aikana<br />Pentti Impiö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius<br />10<br />
 13. 13. Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamalli <br />Verkostoitunut oppimiskeskus tulee välittämään tieto- ja viestintä-tekniikan käytön pedagogisia ja teknisiä tukipalveluja, joihin kampusalueen koulutusorganisaatioiden toimijoiden kesken on tarvetta.<br />Ideana on nostaa esille tvt-palveluita, joita ei ole ollut kestävää luoda pelkästään yhtä organisaatiota varten.<br />Voisiko esim. yhdessä yksikössä tärkeänä pidettyä osaamista tai tuotteistettua palvelua tarjota myös muille, jos yksikkö ei tarvitse tätä vuosittain täyttä 12 kk omaan käyttöönsä?<br />Voisiko yksikkö/projekti/koulutusohjelma tms. hankkia joustavasti esim. vuosittain muuttuvan tarpeensa mukaisesti haluamaansa tvt-palvelua verkoston kautta?<br />Oppimiskeskus toimii hajautetusti eri yksiköissä ja sen ilmentymänä toimii Verkotut-sivusto, jonka kautta palvelut ovat löydettävissä.<br />Pentti Impiö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius<br />11<br />
 14. 14. Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamalli <br />
 15. 15. Joustavat opiskelumuodot ja tietotekniikan opetuksen työelämärelevanssi<br />Tavoitteena:<br />Vaihtaahyviä, toimiviakäytänteitäorganisaatioidenkeskenkoskientyönohessaopiskeluajasitenlisätäopiskelijoittenjaksamistajamotivaatiota.<br />Kehittäätyökalujaajastajapaikastariippumattomaanopiskeluun.<br />Lisätäyritystentietoisuuttaopintojensisällöstäjotta he voivatentistäparemminhyödyntääniitäomissatoiminnoissaan.<br />Hyötyäkoulutusorganisaatiossayritystenerityisosaamisesta.<br />Luodamallivalmistuneittenopiskelijoittenosaamisenylläpitoon.<br />Pilotoidakäytänteitätietotekniikanmaisterikoulutuksessa.<br />
 16. 16. Joustavat opiskelumuodot ja tietotekniikan opetuksen työelämärelevanssi<br />
 17. 17. TVT-palveluihin liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta:<br />Tavoitteena:<br />Uusienopetusteknologistenratkaisujenetsiminen, tutkiminenjasoveltaminenopetukseenjaetäohjaukseen.<br />TVT-palvelujen vaikuttavuuden ja soveltuvuuden tutkiminen työn ohessa tapahtuvan aikuiskoulutuksen näkökulmasta.<br />Tutkimustyöntuloksetraportoidaankansallisissajakansainvälisissäjulkaisuissajakonferensseissa.<br />
 18. 18. TVT-palveluihin liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta:<br />Tutkimus- jakehitystoimintaatoteutetaan case-pohjaisestija se jakautuu:<br />tutkimukseenjaarviointiin, <br />tutkimustulostentuotteistamiseen, <br />näinsyntyneentoiminnanbenchmarkkaukseenja<br />siitäsaaduntiedonpohjaltatapahtuvaanjatkokehittämiseen.<br />
 19. 19. Videoteknologioihin ja -palveluihin liittyvien palvelin- ja verkkoratkaisujen kehitystoiminta:<br />Toteutuksesta vastaavat KaseNet ja RegiOnline.<br />Alueelle hankitaan alueille kaksi flash-teknologiaan perustuvaa palvelinalustaa, jotka räätälöidään selaimista riippumattoman videon välittämiseen sopiviksi.<br />Mahdollistaa koulutusorganisaatioiden omat ja hallitut ”youtube”-tyyppiset ratkaisut videoiden käytössä.<br />
 20. 20. Mitä toivomme?<br />TVT-osaaminen on osa opettajan ammattitaitoa.<br />Yhteistyössä toimimalla turvataan opettajien verkko-opetuksen osaamisen kehittymistä ja koulutuksen kilpailukykyä.<br />Alueen organisaatioissa on vahvaa työelämälähtöisen aikuiskoulutuksen osaamista, minkä vahvistamiseen ja kehittämiseen yhteistyö osaltaan tähtää.<br />Pystymme tutkimaan- ja kehittämään alueen koulutusratkaisuihin sopivia joustavia tvt:n käyttöä soveltavia ratkaisuja<br />Toimintamalli tulee olemaan pysyvä tapa tarjota TVT:n pedagogisia ja teknisiä tukipalveluja kampusalueen toimijoiden käyttöön.<br />Pentti Impiö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius<br />18<br />

×