‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫יכולות‬ ‫מפתחי‬ ‫ארגונים‬ ‫סקירת‬
‫רקע‬
‫אבי‬ ‫קרן‬‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫יכולות‬ ‫בפיתוח‬ ‫העוסקים‬ ‫חברתיים...
‫יכולות‬ ‫מפתחי‬ ‫וארגונים‬ ‫תכניות‬ ‫טבלת‬‫השלישי‬ ‫במגזר‬
‫תחומים‬‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬‫סדנאות‬‫עיון‬ ‫ימי‬‫הדרכה‬ ‫ימי‬‫תכני...
‫תחומים‬‫וליו‬ ‫ייעוץ‬‫וי‬‫סדנאות‬‫עיון‬ ‫ימי‬‫הדרכה‬ ‫ימי‬‫תכניות‬
‫הכשרה‬
‫והשתלמות‬
‫פורומים‬
‫מקצועיים‬
‫וגיוס‬ ‫איתור...
‫תחומים‬‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬‫סדנאות‬‫עיון‬ ‫ימי‬‫הדרכה‬ ‫ימי‬‫תכניות‬
‫הכשרה‬
‫והשתלמות‬
‫פורומים‬
‫מקצועיים‬
‫וגיוס‬ ‫איתור‬
...
‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫אג‬'‫נדה‬
‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫אג‬'‫נדה‬-‫תקשורתית‬ ‫לאסטרטגיה‬ ‫ישראלי‬ ‫מרכז‬,‫מסוגו‬ ‫ראשון‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬,‫...
‫השירותים‬ ‫תוצרי‬
1.‫תקשורתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬‫לארגון‬-‫את‬ ‫התואמת‬ ‫תקשורתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬‫משאבי‬
‫וצרכיו‬ ‫הא...
‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫ה‬‫להתנדבות‬ ‫הלאומית‬ ‫מועצה‬
‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫המועצה‬‫הינה‬‫הגוף‬‫ההתנדבותי‬‫הוותיק‬‫ביותר‬‫בישראל‬,‫העוס...
‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬–
‫הת‬‫קשרות‬‫עם‬‫המועצה‬
‫תקשורת‬ ‫דרכי‬
‫כתובת‬:‫רח‬'‫החשמל‬18‫אביב‬ ‫תל‬65117
‫אינטר...
‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫ג‬'‫וינט‬"‫ע‬ ‫מתנדבת‬ ‫למנהיגות‬ ‫המרכז‬"‫וינברג‬ ‫וסטיבן‬ ‫פני‬ ‫ש‬"
‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫למען‬ ‫פועל‬ ‫מתנדב...
‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬-
‫עם‬ ‫אישי‬ ‫ראיון‬‫המנכ‬"‫והיו‬ ‫ל‬"‫ר‬,‫פעיל‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬,‫לתהליך‬ ‫ומחויב‬ ‫מעוניין...
‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫התנד‬ ‫לניהול‬ ‫המכון‬‫ע‬ ‫בות‬"‫לר‬ ‫ש‬,‫שרה‬ ‫יד‬
‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫ע‬ ‫התנדבות‬ ‫לניהול‬ ‫המכון‬"‫בארגוני...
‫ו‬.‫ההתנדבות‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועיים‬ ‫פרסומים‬–‫עת‬ ‫כתב‬,‫מקוונים‬ ‫עלונים‬,‫וספרות‬ ‫מאמרים‬
‫מקצועית‬.
‫עלות‬
300₪‫הנחיה‬ ...
‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫אזרחית‬ ‫מנהיגות‬
‫קצר‬ ‫תיאור‬–'‫מ‬‫נהי‬‫אזרחית‬ ‫גות‬'‫והמלכ‬ ‫העמותות‬ ‫של‬ ‫הגג‬ ‫ארגון‬ ‫הינו‬"‫ב‬ ‫...
‫ב‬.‫הכשרות‬–
‫המגזר‬ ‫יועצי‬–‫משפטי‬ ‫ייעוץ‬,‫חשבונאי‬ ‫ייעוץ‬,‫אסטרטגי‬ ‫ייעוץ‬,‫חדשות‬ ‫לעמותות‬ ‫ייעוץ‬
‫ועוד‬.
‫ממש...
‫סקירת‬‫תכנית‬–‫ג‬'‫וינ‬‫ט‬"‫משמעות‬ ‫תכנית‬"
‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫משמעות‬ ‫תכנית‬‫את‬ ‫ליצור‬ ‫שואפת‬"‫העתיד‬ ‫קבוצת‬"‫המקצועית...
‫ג‬.‫וניהול‬ ‫מנהיגות‬
‫בלתי‬ ‫מפגש‬-‫שונים‬ ‫מתחומים‬ ‫מנהיגים‬ ‫עם‬ ‫אמצעי‬
‫עצמו‬ ‫עם‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫מפגש‬
‫הש‬ ‫במגז...
‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫מתן‬
‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫שותפויות‬ ‫מפתח‬ ‫מתן‬,‫עסקית‬ ‫חברה‬ ‫לכל‬ ‫לאפשר‬ ‫שמטרתן‬,‫פרטי‬ ‫תורם‬ ‫או‬ ‫קרן‬...
‫לדעת‬ ‫חשוב‬:‫בשנת‬2009‫אי‬ ‫ועדיין‬ ‫פיתוח‬ ‫בשלבי‬ ‫נמצאת‬ ‫התכנית‬‫כשירות‬ ‫מוצעת‬ ‫ננה‬
‫לעמותות‬.‫ממאי‬ ‫החל‬ ‫לפנות...
‫ארגון‬ ‫סקירת‬"‫נובה‬"-‫ניהול‬‫ואקדמיה‬‫בשירות‬‫הקהילה‬
‫קצר‬ ‫תיאור‬–
‫ה‬‫מטרה‬‫היא‬ ‫נובה‬ ‫של‬‫לה‬‫טמיע‬‫וליישם‬‫בפועל...
‫מההתערבות‬ ‫המתקבלים‬ ‫התוצרים‬ ‫סוגי‬
‫המקבלים‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫הייחודיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מותאמים‬ ‫והם‬ ‫מאחר‬ ‫מראש‬ ‫מוגד...
‫תקשורת‬ ‫דרכי‬
‫כתובת‬-‫ת‬"‫ד‬39731‫אביב‬ ‫תל‬61397
‫כתובת‬E Mail-info@novaproject.org
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬-http://www.nova...
‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫פראדלר‬ ‫תכנית‬
‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫מטרת‬‫התכנית‬‫ישראליות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫יכולות‬ ‫לבנות‬ ‫היא‬(‫מלכ‬"‫רים‬)‫...
‫ההדרכה‬ ‫תוצרי‬(‫למקרה‬ ‫ממקרה‬ ‫להשתנות‬ ‫עשויים‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫עמותה‬ ‫לכל‬ ‫פרטני‬ ‫באופן‬ ‫מותאמים‬)
‫בד‬"‫הבאים‬ ‫הנוש...
‫לקבלה‬ ‫קריטריונים‬:
‫העמותות‬ ‫מציבור‬ ‫פניות‬ ‫מקבלת‬ ‫התכנית‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬,‫ביוזמתה‬ ‫ופונה‬ ‫מאתרת‬ ‫אם‬ ‫כי‬‫למ...
‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫שיתופים‬
‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫החברה‬ ‫לקהילות‬ ‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫וצומת‬ ‫מקצועי‬ ‫בית‬ ‫מהווה‬ ‫שיתופים‬ ‫מרכ...
‫מנהלים‬ ‫פיתוח‬-‫למנכ‬ ‫למידה‬ ‫תהליכי‬"‫ולמנהלים‬ ‫לים‬‫הניהולית‬ ‫האיכות‬ ‫לפיתוח‬
‫החברתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫בקרב‬ ‫הניהו...
‫ג‬.‫לפילנתרופיה‬ ‫המרכז‬–‫חברתיים‬ ‫למשקיעים‬ ‫מקצועי‬ ‫מפגש‬ ‫מקום‬‫ישראלים‬
‫בינלאומיים‬ ‫ולמפגשים‬.‫מרכ‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬...
‫ה‬.‫שיתופים‬ ‫בית‬-‫השימוש‬ ‫את‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫לרשות‬ ‫מעמיד‬ ‫שיתופים‬ ‫מרכז‬
‫במתקני‬‫שיתופים‬ ‫בית‬:‫למידה‬ ‫מר...
‫עלות‬
‫השונים‬ ‫לשירותים‬ ‫בהתאם‬ ‫משתנה‬ ‫העלות‬:
‫העלו‬‫בעבור‬ ‫ת‬‫לעמותות‬ ‫השמה‬ ‫שירותי‬‫ומלכ‬"‫רק‬ ‫הינו‬ ‫רים‬50%...
‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫שתיל‬
‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬ ‫שתיל‬,‫האזרחים‬ ‫לכלל‬ ‫שוויון‬ ‫קידום‬ ‫למען‬ ‫הפועל...
‫ג‬.‫משא‬ ‫פיתוח‬‫בים‬-‫היועצים‬ ‫צוות‬‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫בתחום‬‫מעניק‬‫ליצירת‬ ‫וייעוץ‬ ‫ליווי‬
‫ייצור‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫...
‫ניטור‬(‫מוניטורינג‬)‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬:‫ו‬ ‫לארגונים‬ ‫כלים‬ ‫במתן‬ ‫יסייעו‬ ‫המרכז‬ ‫יועצי‬/‫או‬
‫ויישומן‬ ‫החלטות‬ ‫...
‫ו‬.‫ואינטרנט‬ ‫טכנולוגיה‬–‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫בבניית‬ ‫ליווי‬,‫משאבים‬ ‫לגיוס‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬:
‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫...
‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ארגונים‬‫ועוד‬.‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונכתבים‬ ‫נכתבו‬ ‫הפרסומים‬
‫בתחומם‬ ‫רב‬.‫בתש...
‫שירות‬ ‫קבלת‬–
‫ש‬ ‫במשרדי‬ ‫לסיוע‬ ‫ראשוניות‬ ‫פניות‬ ‫על‬ ‫האחראית‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫יש‬‫בטלפון‬ ‫בירושלים‬ ‫תיל‬0732-
445...
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי

1,902
-1

Published on

בשנתיים האחרונות אנו עדים להתעניינות הולכת וגוברת בנושאים שונים הקשורים לפיתוח יכולות ארגוניות וניהוליות בעמותות.
התמקצעות המגזר השלישי בכלל והמשבר הכלכלי האחרון בפרט גרם להצפה בהיצע מחד ולביקוש הולך וגובר של העמותות במגוון השירותים מאידך.
זירה זו, שבעבר היתה נחלתם של נותני שירות מעטים, הפכה לאחרונה לזירה צפופה של ארגונים, חברות ויועצים המבקשים לסייע לפיתוח המקצועי של המגזר השלישי.

כדי שנוכל כולנו לבחון באופן מושכל יותר את המצאי ביצענו לאחרונה בסיוע אורטל שמלץ מיפוי של ארגונים חברתיים (שאינם למטרות רווח) העוסקים בפיתוח יכולות ארגוניות במגוון תחומים:
ניהול, פיתוח ארגוני ותכנון אסטרטגי, פיתוח משאבים ניהול פיננסי, טכנולוגיה, שיווק ויח"צ, פיתוח ועד מנהל, התנדבות, הערכה ומדידה וניהול משאבי אנוש.
מיפוי זה אינו כולל חברות עסקיות ויועצים פרטיים.
עשינו את מירב המאמצים למפות את כלל הארגונים התחום אולם ברור לנו שאין בידנו את כל המידע.
במידה ויש בידכם מידע על ארגונים נוספים, שאינם למטרות רווח, נשמח לקבלו מכם.
שימו לב! אם תרצו להפיץ את המידע לשותפיכם, אנא עשו זאת עם ציון הקרדיט לקרן אבי חי.
אנו מקווים שהמיפוי המצורף יסייע בידכם בשעת הצורך לעשות שימוש מושכל בשפע ההיצע הקיים ולצרוך באופן המיטבי את השירותים המוצעים.

בברכה,
צוות קרן אבי חי

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,902
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי

 1. 1. ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫יכולות‬ ‫מפתחי‬ ‫ארגונים‬ ‫סקירת‬ ‫רקע‬ ‫אבי‬ ‫קרן‬‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫יכולות‬ ‫בפיתוח‬ ‫העוסקים‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫מיפוי‬ ‫ביצעה‬ ‫חי‬.‫המיפוי‬ ‫התעניינות‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הוא‬‫ו‬ ‫הולכת‬‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬ ‫הקשורים‬ ‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫גוברת‬ ‫וניהוליות‬ ‫ארגוניות‬. ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬‫א‬‫ת‬‫רשימת‬‫ה‬‫ה‬ ‫ארגונים‬‫במגוון‬ ‫ארגוניות‬ ‫יכולות‬ ‫בפיתוח‬ ‫עוסקים‬ ‫תחומים‬:‫ניהול‬,‫אסטרטגי‬ ‫ותכנון‬ ‫ארגוני‬ ‫פיתוח‬,‫משאבים‬ ‫פיתוח‬‫פיננסי‬ ‫ניהול‬,‫טכנולוגיה‬,‫שיווק‬ ‫ויח‬"‫צ‬,‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫פיתוח‬,‫התנדבות‬,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫וניהול‬ ‫ומדידה‬ ‫הערכה‬. ‫שאינם‬ ‫ארגונים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫הם‬ ‫בסקירה‬ ‫המופיעים‬ ‫הארגונים‬‫רווח‬ ‫למטרות‬,‫לסקירה‬ ‫נכנסו‬ ‫לא‬ ‫בשוק‬ ‫קיימים‬ ‫שבודאי‬ ‫עצמאיים‬ ‫ויועצים‬ ‫מסחריות‬ ‫חברות‬. ‫מידע‬ ‫ישנו‬ ‫ארגון‬ ‫כל‬ ‫עבור‬‫את‬ ‫המתאר‬ ‫מורחב‬‫אותם‬ ‫לצרוך‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬ ‫והאופן‬ ‫השונים‬ ‫השירותים‬ ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כולל‬.‫מהארגונים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להפצה‬ ‫ואושר‬ ‫נכתב‬ ‫בסקירה‬ ‫המצוי‬ ‫המידע‬, ‫הבל‬ ‫באחריותם‬ ‫והוא‬‫עדית‬.‫נותנים‬ ‫בהם‬ ‫המרכזיים‬ ‫התחומים‬ ‫של‬ ‫פירוט‬ ‫ישנו‬ ‫שלהלן‬ ‫בטבלה‬ ‫שירות‬ ‫הארגונים‬(‫ה‬ ‫ציר‬-Y),‫נוקטים‬ ‫הם‬ ‫בהם‬ ‫ההתערבויות‬ ‫סוגי‬ ‫של‬ ‫פירוט‬ ‫וכן‬(‫ה‬ ‫ציר‬-X.)‫כל‬ ‫ארגון‬ ‫מתאר‬ ‫בטבלה‬ ‫ריבוע‬,‫מסוים‬ ‫התערבות‬ ‫ובסוג‬ ‫מסוים‬ ‫בתחום‬ ‫שירות‬ ‫או‬ ‫תכנית‬.‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫ב‬ ‫המפורט‬ ‫לדף‬ ‫אתכם‬ ‫תוביל‬ ‫הקישור‬‫אותו‬ ‫המספק‬ ‫והארגון‬ ‫השירות‬ ‫אודות‬ ‫המידע‬ ‫מופיע‬ ‫ו‬. ‫יכולות‬ ‫מפתחים‬ ‫ארגונים‬ ‫אודות‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בידנו‬ ‫שאין‬ ‫לכך‬ ‫מודעים‬ ‫אנו‬,‫בידכם‬ ‫ויש‬ ‫ובמידה‬ ‫רווח‬ ‫למטרות‬ ‫שאינם‬ ‫נוספים‬ ‫ארגונים‬ ‫על‬ ‫מידע‬,‫מכם‬ ‫לקבל‬ ‫נשמח‬. ‫בברכה‬,‫אבי‬ ‫קרן‬ ‫צוות‬‫חי‬
 2. 2. ‫יכולות‬ ‫מפתחי‬ ‫וארגונים‬ ‫תכניות‬ ‫טבלת‬‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫תחומים‬‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬‫סדנאות‬‫עיון‬ ‫ימי‬‫הדרכה‬ ‫ימי‬‫תכניות‬ ‫הכשרה‬ ‫והשתלמות‬ ‫פורומים‬ ‫מקצועיים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬ ‫כ‬"‫א‬ ‫אחר‬ ‫ניהול‬‫שיתופים‬‫שתיל‬‫שיתופים‬‫שיתופים‬‫שיתופים‬ ‫תכנית‬ "‫משמעות‬" ‫מתן‬ ‫מסלול‬ ‫מנהלי‬ ‫לפיתוח‬ ‫עמותות‬ ‫שתיל‬ ‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫מפתח‬ ‫תכנית‬‫מפתח‬ ‫תכנית‬ ‫ארגוני‬ ‫פיתוח‬ ‫ותכנון‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שתיל‬‫שתיל‬‫שיתופים‬‫נובה‬‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫נובה‬‫שיתופים‬‫שיתופים‬ ‫שיתופים‬ ‫משאבים‬ ‫פיתוח‬‫שתיל‬‫שתיל‬‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫פרדלר‬ ‫תכנית‬ ‫פרדלר‬ ‫תכנית‬‫נובה‬ ‫נובה‬ ‫לחיזוק‬ ‫מיזם‬ ‫תשתיות‬ ‫פיננסיות‬- ‫ניהוליות‬ ‫בעמותות‬
 3. 3. ‫תחומים‬‫וליו‬ ‫ייעוץ‬‫וי‬‫סדנאות‬‫עיון‬ ‫ימי‬‫הדרכה‬ ‫ימי‬‫תכניות‬ ‫הכשרה‬ ‫והשתלמות‬ ‫פורומים‬ ‫מקצועיים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬ ‫כ‬"‫א‬ ‫אחר‬ ‫פיננסי‬ ‫ניהול‬‫שיתופים‬‫שתיל‬‫שיתופים‬‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבו‬‫ת‬ ‫שיתופים‬‫שיתופים‬ ‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫נובה‬‫נובה‬‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫שתיל‬ ‫לחיזוק‬ ‫מיזם‬ ‫תשתיות‬ ‫פיננסיות‬- ‫ניהוליות‬ ‫בעמותות‬ ‫טכנולוגיה‬‫שתיל‬‫שתיל‬‫שתיל‬‫שתיל‬‫גיידסטאר‬ ‫ישראל‬ ‫לתרומת‬ ‫תוכנית‬ ‫לארגונים‬ ‫תוכנה‬ ‫חברתיים‬ ‫פיילוט‬Sales force ‫צרכים‬ ‫אפיון‬ ‫למערכת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫ולובי‬ ‫סנגור‬‫מנהיגות‬ ‫אזרחית‬ ‫שתיל‬‫מנהיגות‬ ‫אזרחית‬ ‫מנהיגות‬ ‫אזרחית‬ ‫מנהיגות‬ ‫אזרחית‬ ‫שתיל‬‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫ויח‬ ‫שיווק‬"‫צ‬‫אג‬'‫נדה‬‫שתיל‬‫אג‬'‫נדה‬‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫שתיל‬
 4. 4. ‫תחומים‬‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬‫סדנאות‬‫עיון‬ ‫ימי‬‫הדרכה‬ ‫ימי‬‫תכניות‬ ‫הכשרה‬ ‫והשתלמות‬ ‫פורומים‬ ‫מקצועיים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬ ‫כ‬"‫א‬ ‫אחר‬ ‫ועד‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהל‬ ‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫המרכז‬ ‫למנהיגות‬ ‫מתנדבת‬ ‫התנדבות‬‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫לר‬ ‫מכון‬‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫של‬ ‫תנועת‬"‫ם‬‫של‬ ‫תנועת‬"‫ם‬ ‫לר‬ ‫מכון‬ ‫ומדידה‬ ‫הערכה‬‫נובה‬‫נובה‬‫מתן‬ ‫מסלול‬ "‫מדידה‬ ‫ככלי‬ ‫והערכה‬ ‫ניהולי‬" ‫מפתח‬ ‫תכנית‬‫מפתח‬ ‫תכנית‬ ‫משאבי‬ ‫ניהול‬ ‫אנוש‬ ‫שיתופים‬‫שיתופים‬
 5. 5. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫אג‬'‫נדה‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫אג‬'‫נדה‬-‫תקשורתית‬ ‫לאסטרטגיה‬ ‫ישראלי‬ ‫מרכז‬,‫מסוגו‬ ‫ראשון‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬,‫שפועל‬ ‫בישראל‬ ‫התקשורת‬ ‫בכלי‬ ‫ומחשבתי‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬.‫אג‬'‫הדרך‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫למטרה‬ ‫לה‬ ‫שמה‬ ‫נדה‬ ‫נוש‬ ‫מוצגים‬ ‫שבה‬‫התקשורתי‬ ‫בשיח‬ ‫חברתיים‬ ‫אים‬,‫חברתי‬ ‫בשינוי‬ ‫העוסקים‬ ‫לארגונים‬ ‫ולסייע‬ ‫יעילות‬ ‫ביתר‬ ‫מטרותיהם‬ ‫את‬ ‫לקדם‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫ויח‬ ‫שיווק‬"‫צ‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫עיון‬ ‫ימי‬,‫ייעוץ‬‫וליווי‬. 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫והארגונים‬ ‫השירותים‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫חברתיי‬ ‫נושאים‬ ‫קידום‬‫ם‬‫בתקשורת‬-‫שהארגונים‬ ‫הנושאים‬ ‫של‬ ‫קידומם‬‫החברתיים‬ ‫נושאים‬ ‫באותם‬ ‫המדיה‬ ‫שטחי‬ ‫והגדלת‬ ‫התקשורת‬ ‫באמצעות‬ ‫בהם‬ ‫מטפלים‬(‫כתבות‬ ‫בעיתונות‬,‫בטלוויזיה‬ ‫מסך‬ ‫וזמן‬ ‫ברדיו‬ ‫אוויר‬ ‫זמן‬.‫הייחוס‬ ‫נקודת‬ ‫על‬ ‫השפעה‬(Framing ‫חברתי‬ ‫צדק‬ ‫כמו‬ ‫נושאים‬ ‫בכיסוי‬ ‫התקשורת‬ ‫של‬,‫אדם‬ ‫זכויות‬,‫מיעוטי‬ ‫זכויות‬‫ם‬,‫צדק‬ ‫ופלורליזם‬ ‫סביבתי‬. ‫ב‬.‫אסטרטגי‬ ‫ייעוץ‬-‫תקשורתי‬ ‫ג‬.‫מידע‬ ‫למאגרי‬ ‫גישה‬‫ו‬‫כתובים‬ ‫עזר‬ ‫חומרי‬ ‫ד‬.‫מעשי‬ ‫הדרכות‬‫והכש‬ ‫וסדנאות‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫במסגרת‬ ‫ות‬‫פרטניות‬ ‫רות‬-‫מקצועיות‬ ‫השתלמויות‬ ‫תקשורת‬ ‫מומחי‬ ‫עם‬‫השתלמויות‬ ‫שכוללים‬ ‫ומהעולם‬ ‫מהארץ‬,‫סדנאות‬,‫ומרתונים‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫מקצועיים‬. ‫ה‬.‫בעתיד‬‫יעמיד‬‫ומאבקים‬ ‫תקשורת‬ ‫בנושאי‬ ‫ארכיון‬ ‫הרחב‬ ‫והציבור‬ ‫הארגונים‬ ‫לרשות‬ ‫המרכז‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬.
 6. 6. ‫השירותים‬ ‫תוצרי‬ 1.‫תקשורתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬‫לארגון‬-‫את‬ ‫התואמת‬ ‫תקשורתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬‫משאבי‬ ‫וצרכיו‬ ‫הארגון‬.‫התקשורת‬ ‫עם‬ ‫במגעיו‬ ‫הארגון‬ ‫צרכי‬ ‫והבנת‬ ‫ניתוח‬,‫חוזק‬ ‫נקודות‬‫ומוקדי‬ ‫חולשה‬,‫הכנ‬‫ממוקדת‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫ת‬,‫בו‬ ‫מסוימים‬ ‫נושאים‬ ‫מטופלים‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫בחינת‬‫עוסק‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫ושדרוג‬ ‫בתקשורת‬ ‫הארגון‬,‫מול‬ ‫העבודה‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫ההבנה‬ ‫והעמקת‬ ‫לימוד‬‫התקשורת‬. 2.‫יכולות‬ ‫שדרוג‬‫ומיומנויות‬-‫של‬ ‫ומיומנויות‬ ‫יכולות‬ ‫שדרוג‬‫התקשורת‬ ‫מול‬ ‫בעבודתו‬ ‫הארגון‬ ‫הארג‬ ‫דוברי‬ ‫של‬ ‫המיומנויות‬ ‫ושיפור‬‫עם‬ ‫בדיאלוג‬ ‫ומנהליו‬ ‫ון‬‫התקשורת‬:‫עיתונאים‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬, ‫המדיה‬ ‫מיפוי‬,‫לעיתונות‬ ‫הודעות‬ ‫של‬ ‫נכונה‬ ‫כתיבה‬,‫בניית‬‫תקשורתיים‬ ‫קמפיינים‬,‫יחסי‬ ‫מערך‬ ‫ועוד‬ ‫לארגון‬ ‫ציבור‬. ‫עלות‬ ‫סמלי‬ ‫בתשלום‬ ‫או‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫ברובו‬ ‫הוא‬ ‫הייעוץ‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬– ‫חבר‬ ‫בשינוי‬ ‫העוסקים‬ ‫ארגונים‬‫תי‬,‫וא‬‫רגונים‬‫המתעסקים‬‫בנושא‬‫שבו‬‫אג‬'‫נדה‬‫עוסקת‬(‫משתנה‬‫כל‬ ‫שנה‬‫שנתיים‬)‫יקבלו‬‫עדיפות‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫רח‬'‫אלון‬ ‫יגאל‬159‫אביב‬ ‫תל‬,67443 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.agenda.org.il/ ‫דוא‬"‫ל‬:agenda@agenda.org.il ‫טלפונים‬:03-6096585 ‫פקס‬:03-6096595 ‫לראש‬‫המסמך‬
 7. 7. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫ה‬‫להתנדבות‬ ‫הלאומית‬ ‫מועצה‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫המועצה‬‫הינה‬‫הגוף‬‫ההתנדבותי‬‫הוותיק‬‫ביותר‬‫בישראל‬,‫העוסק‬‫במתן‬‫שירותים‬ ‫למתנדבים‬‫ולארגוני‬‫ההתנדבות‬‫בארץ‬.‫המועצה‬‫התגבשה‬‫כמסגרת‬‫גג‬‫לפעולות‬‫התנדבות‬‫של‬ ‫יחידים‬‫ושל‬‫ארגוני‬‫מתנדבים‬‫ומפעילי‬‫מתנדבים‬‫והתבססה‬‫כארגון‬‫מייצג‬‫של‬‫ההתנדבות‬‫בא‬‫רץ‬ ‫ובחו‬"‫ל‬.‫המועצה‬‫עוסקת‬‫בקידום‬‫מפעלים‬‫לאומיים‬‫בתחומי‬‫ההתנדבות‬,‫בהענקת‬‫האותות‬ ‫הבכירים‬‫להתנדבות‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫התנדבות‬,‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫פיתוח‬,‫פיתוח‬‫משאבים‬,‫פיננ‬ ‫ניהול‬‫סי‬ ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫הדרכה‬ ‫ימי‬,‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬. 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫והאר‬ ‫השירותים‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬‫גונים‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫התנדבות‬ ‫בנושאי‬ ‫הדרכות‬. ‫ב‬.‫מקצועיים‬ ‫בנושאים‬ ‫הדרכות‬-‫לא‬‫רגונים‬:‫מיסים‬-‫עבודה‬ ‫דיני‬-‫לאומי‬ ‫בטוח‬-‫ההתנהגות‬ ‫מדעי‬- ‫חשבונאיים‬ ‫דוחות‬ ‫ניתוח‬-‫משאבים‬ ‫גיוס‬-‫וועד‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫חבר‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬. ‫ג‬.‫מתנדבים‬ ‫המפעילים‬ ‫לארגונים‬ ‫הדרכות‬-‫לארגו‬ ‫לימוד‬ ‫תכניות‬ ‫והפעלת‬ ‫הצעת‬‫צרכים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ן‬ ‫מראש‬ ‫מוגדרים‬ ‫ומטרות‬. ‫ד‬.‫התנדבות‬ ‫בנושאי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫מידע‬ ‫מרכז‬. ‫ה‬.‫ייעוץ‬‫והכוונה‬‫בנושאי‬‫התנדבות‬. ‫עלות‬ ‫ככלל‬‫פעולות‬‫ההדרכה‬‫אותן‬‫יוזמת‬‫המועצה‬‫אינן‬‫מסחריות‬‫או‬‫רווחיות‬,‫המועצה‬‫גובה‬‫שכר‬‫לימוד‬ ‫סמלי‬‫הנועד‬‫לכסות‬‫הוצאותיה‬‫בלבד‬.
 8. 8. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬– ‫הת‬‫קשרות‬‫עם‬‫המועצה‬ ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫רח‬'‫החשמל‬18‫אביב‬ ‫תל‬65117 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://ivolunteer.org.il/ ‫דוא‬"‫ל‬(‫מנור‬ ‫יורם‬):yoram@ivolunteer.org.il ‫דוא‬"‫ל‬‫מזכירות‬‫המועצה‬:pnina@ivolunteer.org.il ‫טלפונים‬:03-560-8888 ‫פקס‬:03-5606670 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 9. 9. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫ג‬'‫וינט‬"‫ע‬ ‫מתנדבת‬ ‫למנהיגות‬ ‫המרכז‬"‫וינברג‬ ‫וסטיבן‬ ‫פני‬ ‫ש‬" ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫למען‬ ‫פועל‬ ‫מתנדבת‬ ‫למנהיגות‬ ‫המרכז‬‫יוזמת‬ ‫מתנדבת‬ ‫מנהיגות‬ ‫יצירת‬,‫משפיעה‬ ‫החברתי‬ ‫בשדה‬ ‫ארגונים‬ ‫להובלת‬ ‫אחריות‬ ‫ולוקחת‬.‫החברה‬ ‫את‬ ‫יובילו‬ ‫אשר‬ ‫הנהלות‬ ‫קידום‬ ‫האזר‬‫אל‬ ‫הוצאתם‬ ‫על‬ ‫ופיקוח‬ ‫והמדיניות‬ ‫החזון‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לקיחת‬ ‫תוך‬ ‫בישראל‬ ‫חית‬ ‫הפועל‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫פיתוח‬‫מנהל‬ ‫ועד‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫ו‬ ‫ייעוץ‬‫ל‬‫י‬‫ווי‬ 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫לארגון‬ ‫מארגון‬ ‫משתנה‬ ‫אך‬ ‫כשנה‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫והמנכ‬ ‫המנהל‬ ‫לוועד‬ ‫ליווי‬"‫ל‬‫יועץ‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫מומ‬‫בתחום‬ ‫חה‬,‫במטרה‬‫ול‬ ‫לפתח‬‫חזק‬‫ועדים‬ ‫בארגונים‬ ‫מנהלים‬,‫הייחודיים‬ ‫לצרכיהם‬ ‫בהתאם‬.‫הוועד‬ ‫חיזוק‬ ‫הן‬ ‫התהליך‬ ‫מטרות‬ ‫המנהל‬,‫בו‬ ‫שקיימים‬ ‫האנושיים‬ ‫והמשאבים‬ ‫היכולות‬ ‫מינוף‬,‫בין‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ושיפור‬ ‫השכיר‬ ‫לצוות‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫חברי‬. ‫בליווי‬ ‫לעלות‬ ‫שיכולים‬ ‫תחומים‬: ‫הארגונ‬ ‫החזון‬ ‫בחינת‬‫ותיקופו‬ ‫י‬,‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬ ‫כתיבת‬. ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫המשאבים‬ ‫זיהוי‬,‫בהם‬ ‫השימוש‬ ‫ושיפור‬. ‫בין‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫ושיפור‬ ‫הקשר‬ ‫חיזוק‬‫השכיר‬ ‫לצוות‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫נוספים‬ ‫הנהלה‬ ‫חברי‬ ‫גיוס‬ ‫עלות‬ ‫מראש‬ ‫מוגדרת‬ ‫אינה‬,‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫בקבלת‬ ‫צורך‬ ‫יש‬.
 10. 10. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬- ‫עם‬ ‫אישי‬ ‫ראיון‬‫המנכ‬"‫והיו‬ ‫ל‬"‫ר‬,‫פעיל‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬,‫לתהליך‬ ‫ומחויב‬ ‫מעוניין‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫האגף‬‫להתנדבות‬‫ופילנתרופיה‬‫׀‬‫ג‬'‫וינט‬‫ישראל‬‫חל‬"‫צ‬‫׀‬‫ת‬.‫ד‬.3489,‫ירושלים‬91034 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.layleadership.org.il/ ‫דוא‬"‫ל‬:michall@jdc.org.il ‫טלפונים‬:02-6557986 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 11. 11. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫התנד‬ ‫לניהול‬ ‫המכון‬‫ע‬ ‫בות‬"‫לר‬ ‫ש‬,‫שרה‬ ‫יד‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫ע‬ ‫התנדבות‬ ‫לניהול‬ ‫המכון‬"‫בארגוני‬ ‫הניהוליים‬ ‫הדרגים‬ ‫בהכשרת‬ ‫מתמחה‬ ‫לר‬ ‫ש‬ ‫וניהולה‬ ‫ההתנדבות‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫בישראל‬ ‫האזרחית‬ ‫החברה‬.‫לפיתוח‬ ‫פועל‬ ‫המכון‬‫ידע‬,‫ו‬‫כלים‬ ‫מתנדבים‬ ‫והפעלת‬ ‫ניהול‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועיים‬,‫ויישומיי‬ ‫תיאורטיים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫ומנגיש‬ ‫מרכז‬‫ם‬ ‫בישראל‬ ‫התנדבות‬ ‫למנהלי‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫התנדבות‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫סדנאות‬,‫ייעוץ‬‫וליווי‬ 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫לשירות‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫צוותים‬ ‫פיתוח‬ ‫סדנאות‬ ‫הנחיית‬‫מעורבים‬–‫ושכירים‬ ‫מתנדבים‬-‫לכידות‬ ‫בטיפוח‬ ‫המסייעות‬ ‫בצוות‬,‫יע‬ ‫ורענון‬ ‫גיבוש‬‫צוותיים‬ ‫דים‬,‫מתנדבים‬ ‫עם‬ ‫לעבודה‬ ‫כלים‬ ‫והקניית‬. ‫ב‬.‫אישי‬ ‫וייעוץ‬ ‫מנהלים‬ ‫ליווי‬-‫המתנדבים‬ ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬ ‫תפיסת‬,‫קונפליקטים‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫ארגוניים‬ ‫פנים‬ ‫משבר‬ ‫ומצבי‬,‫המתנדבים‬ ‫ניהול‬ ‫מערך‬ ‫בניית‬,‫סיום‬ ‫ותהליכי‬ ‫משוב‬ ‫מתן‬ ‫מתנדבים‬ ‫של‬ ‫ופרישה‬ ‫תפקיד‬. ‫ג‬.‫בארגונ‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫בהובלת‬ ‫ייעוץ‬‫י‬‫מתנדבים‬-‫שינוי‬ ‫סוכן‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ‫פיתוח‬‫מול‬ ‫העובד‬ ‫המתנדבים‬‫השינוי‬ ‫להובלת‬ ‫הבכיר‬ ‫הצוות‬ ‫ורתימת‬,‫בכירה‬ ‫להנהלה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫סדנאות‬ ‫קהילתית‬ ‫חשיבה‬ ‫ופיתוח‬. ‫ד‬.‫עיון‬ ‫ימי‬,‫הרלוונטי‬ ‫בנושאים‬ ‫מוזמנים‬ ‫וקורסים‬ ‫סדנאות‬‫י‬‫לארגון‬ ‫ם‬. ‫מתנדב‬ ‫מנהלי‬ ‫של‬ ‫ולאימון‬ ‫להכשרה‬ ‫ידע‬ ‫להקניית‬ ‫המיועדים‬‫אתגרי‬ ‫עם‬ ‫בהתמודדות‬ ‫ים‬ ‫והזדמנויותיו‬ ‫התפקיד‬. ‫ה‬.‫עיון‬ ‫ימי‬,‫וקורסים‬ ‫סדנאות‬‫של‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫העומדים‬ ‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫לציבור‬ ‫פתוחים‬ ‫המתנדבים‬ ‫ארגוני‬‫בישראל‬.
 12. 12. ‫ו‬.‫ההתנדבות‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועיים‬ ‫פרסומים‬–‫עת‬ ‫כתב‬,‫מקוונים‬ ‫עלונים‬,‫וספרות‬ ‫מאמרים‬ ‫מקצועית‬. ‫עלות‬ 300₪‫הנחיה‬ ‫לשעת‬,200₪‫יעוץ‬ ‫לשעת‬.‫הנחה‬ ‫ניתנת‬ ‫בתשלום‬ ‫למתקשים‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬–‫אין‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬-‫שרה‬ ‫יד‬ ‫בית‬,‫שד‬'‫הרצל‬124,‫קרי‬‫י‬‫ויינברג‬ ‫ת‬,‫הכרם‬ ‫בית‬,‫ירושלים‬,96187 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬-http://www.hitnadvut.org ‫דוא‬"‫ל‬:machonm@yadsarah.org.il ‫טלפונים‬:02-6444696 ‫פקס‬:02-6444496 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 13. 13. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫אזרחית‬ ‫מנהיגות‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–'‫מ‬‫נהי‬‫אזרחית‬ ‫גות‬'‫והמלכ‬ ‫העמותות‬ ‫של‬ ‫הגג‬ ‫ארגון‬ ‫הינו‬"‫ב‬ ‫רים‬‫ה‬ ‫ארץ‬‫ביוזמת‬ ‫וקם‬ ‫הג‬'‫וינ‬‫ט‬.‫יי‬‫מייצג‬ ‫כגוף‬ ‫לשמש‬ ‫הארגון‬ ‫עוד‬‫ומוביל‬ ‫מדרבן‬ ‫וכגורם‬ ‫בישראל‬ ‫החברתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ואתיקה‬ ‫להתמקצעות‬‫לקידום‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫לפעול‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫לארגוני‬ ‫הנתינה‬,‫ההדדי‬ ‫והעזרה‬ ‫ההתנדבות‬‫ת‬‫הפרט‬ ‫בתחומי‬,‫והחברה‬ ‫הקהילה‬.‫ארגון‬'‫מנהיגות‬ ‫אזרחית‬'‫מייצג‬‫את‬‫העמותות‬‫בפני‬‫מקבלי‬‫החלטות‬‫בכנסת‬‫ובממשלה‬–‫יוזם‬‫חקיקה‬‫מאפשרת‬ ‫ומעצימה‬,‫מנהל‬‫מעקב‬‫אחר‬‫החלטות‬‫הממשלה‬‫בוועדות‬‫הכנסת‬,‫מעלה‬‫ניירות‬‫עמדה‬‫לדיון‬, ‫מבצע‬‫מחקרים‬‫וסקרים‬‫לטובת‬‫קידום‬‫המגזר‬. ‫התמחו‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬‫ת‬–‫ולובי‬ ‫סנגור‬ ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫תכניות‬‫הכשרה‬‫והשתלמות‬,‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬,‫עיון‬ ‫ימי‬,‫פורומים‬ 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫לשירות‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬. 3.‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬:‫אין‬ 4.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫מידע‬ ‫שירותי‬– ‫מנהיגות‬ ‫של‬ ‫הרבעוני‬ ‫העת‬ ‫כתב‬‫אזרחית‬. ‫חודשי‬ ‫ניוזלטר‬‫ב‬ ‫העוסק‬‫נושאים‬‫במגזר‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ "‫אזרחית‬ ‫מנהיגות‬ ‫אתר‬"–‫מאמרים‬ ‫הכולל‬,‫ועוד‬ ‫טיפים‬.
 14. 14. ‫ב‬.‫הכשרות‬– ‫המגזר‬ ‫יועצי‬–‫משפטי‬ ‫ייעוץ‬,‫חשבונאי‬ ‫ייעוץ‬,‫אסטרטגי‬ ‫ייעוץ‬,‫חדשות‬ ‫לעמותות‬ ‫ייעוץ‬ ‫ועוד‬. ‫ממשל‬ ‫שומר‬–‫הרגולטיבי‬ ‫בתחום‬ ‫סיוע‬. ‫עיון‬ ‫ימי‬‫להעשרה‬‫נושאים‬ ‫במגוון‬ ‫מקצועית‬:‫לובינג‬,‫צ‬ ‫יחסי‬‫יבור‬,‫משאבים‬ ‫פיתוח‬,‫ניהול‬ ‫ועוד‬ ‫מתנדבים‬. ‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫הכנס‬‫בישראל‬–‫מנהיגות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫המופק‬ ‫כנס‬ ‫הנושאים‬ ‫לכל‬ ‫במה‬ ‫ומשמש‬ ‫אזרחית‬‫אחת‬ ‫גג‬ ‫קורת‬ ‫תחת‬ ‫למגזר‬ ‫הרלוונטיים‬. ‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬–‫ו‬ ‫העשרה‬ ‫הזדמנות‬- networking‫נושאים‬ ‫במגוון‬:‫משאבים‬ ‫גיוס‬, ‫חשבים‬,‫ועוד‬ ‫ג‬.‫מיזם‬"‫נאות‬"‫איכותי‬ ‫לניהול‬ ‫סטנדרטים‬–‫יי‬‫סטנדרטים‬ ‫להטמעת‬ ‫ארגונים‬ ‫וליווי‬ ‫עוץ‬ ‫תו‬ ‫לקבלת‬"‫נאו‬ ‫ניהול‬‫ת‬." ‫עלות‬ 1.‫חבר‬ ‫דמי‬: ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫בודדים‬(‫ציבור‬ ‫אנשי‬)100‫ש‬"‫ח‬ ‫שנתי‬ ‫במחזור‬ ‫עמותות‬‫עד‬ ‫של‬5‫מליון‬‫שקלים‬100‫ש‬"‫ח‬ ‫שנתי‬ ‫במחזור‬ ‫עמותות‬‫עד‬ ‫של‬15‫מיליון‬‫שקלים‬1000‫ש‬"‫ח‬ ‫שנתי‬ ‫במחזור‬ ‫עמותות‬‫מעל‬ ‫של‬15‫שקלים‬ ‫מיליון‬2500‫ש‬"‫ח‬ ‫דמי‬‫החבר‬‫מקנים‬‫הנחה‬‫משמעותית‬‫בהשתתפות‬‫בימי‬‫עיון‬,‫השתלמויות‬,‫כנסים‬,‫רכישת‬ ‫פרסומים‬‫שונים‬‫של‬‫הארגון‬‫וכתב‬‫העת‬.‫שירותי‬‫הייעוץ‬‫שלנו‬‫בנושאים‬‫משפטיים‬,‫חשבונאים‬‫וכו‬' ‫ניתנים‬‫אך‬‫ורק‬‫לחברים‬‫בארגון‬,‫ללא‬‫תשלום‬. 2.‫ימי‬‫עיון‬:50₪‫לחבר‬,150₪‫ללא‬‫חבר‬. 3.‫כנסים‬:‫משתנה‬ 4.‫כתב‬‫עת‬,‫פרסומים‬‫אחרים‬:‫משתנה‬‫בהתאם‬‫לסוג‬‫פרסום‬ 5.‫יעוץ‬:‫ניתן‬‫רק‬‫לחברים‬‫בארגון‬,‫בחינם‬.‫לא‬‫ניתן‬‫יעוץ‬‫למי‬‫שאינו‬‫חבר‬,‫בתשלום‬‫או‬‫לא‬ ‫בתשלום‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫איילון‬ ‫פנינת‬ ‫בית‬,‫אלון‬ ‫יגאל‬157‫ב‬ ‫כניסה‬'‫חדר‬731‫תל‬-‫מיקוד‬ ‫אביב‬67443. ‫אתר‬‫אינטרנט‬:http://www.migzar3.org.il ‫דוא‬"‫ל‬:office@migzar3.org.il‫כחברים‬ ‫להצטרפות‬:simona@migzar3.org.il ‫מידע‬ ‫תחום‬ ‫מנהלת‬‫ואינטרנט‬einat@migzar3.org.il ‫טלפון‬:03-6094199 ‫פקס‬:03-6090175 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 15. 15. ‫סקירת‬‫תכנית‬–‫ג‬'‫וינ‬‫ט‬"‫משמעות‬ ‫תכנית‬" ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫משמעות‬ ‫תכנית‬‫את‬ ‫ליצור‬ ‫שואפת‬"‫העתיד‬ ‫קבוצת‬"‫המקצועית‬ ‫המנהיגות‬ ‫של‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬,‫מגזרית‬ ‫כלל‬ ‫תודעה‬ ‫בעלי‬ ‫יהיו‬ ‫שחבריה‬ ‫ולהבטיח‬,‫הבנה‬‫המגזר‬ ‫של‬ ‫מעמיקה‬ ‫השלישי‬,‫המגזר‬ ‫של‬ ‫והמקצועי‬ ‫הערכי‬ ‫לקידומו‬ ‫אחריות‬ ‫ליטול‬ ‫ורצון‬ ‫ניהולית‬ ‫למצוינות‬ ‫שאיפה‬ ‫השל‬‫כולה‬ ‫החברה‬ ‫ושל‬ ‫בישראל‬ ‫ישי‬.‫משותף‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫עוברת‬ ‫התוכנית‬‫של‬ ‫ופילנתרופיה‬ ‫להתנדבות‬ ‫האגף‬,‫ג‬'‫ו‬ ‫ישראל‬ ‫וינט‬‫הבא‬ ‫המחזור‬ ‫לקראת‬ ‫שיתופים‬ ‫מרכז‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫ניהול‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫תכניות‬‫הכשרה‬‫והשתלמות‬. 2.‫הקורס‬ ‫משך‬:‫כ‬-180‫שעות‬. 3.‫ה‬ ‫תכנית‬‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫עוסקת‬ ‫קורס‬: ‫א‬.‫שלישי‬ ‫מגזר‬,‫ומדינה‬ ‫חברה‬-‫של‬ ‫מעמיקה‬ ‫הבנה‬‫אחרים‬ ‫למגזרים‬ ‫וזיקתו‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬: ‫שלישי‬ ‫ומגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫מהי‬ ‫עולמיות‬ ‫ומגמות‬ ‫בישראל‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫התפתחות‬:‫כלכלית‬ ‫פרספקטיבה‬-‫חברתית‬ ‫מגזרית‬ ‫בין‬ ‫ציבורית‬ ‫מדיניות‬-‫והמו‬ ‫מגזר‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ייחודו‬"‫המת‬ ‫מ‬‫ביניהם‬ ‫מיד‬ ‫השלישי‬ ‫והמגזר‬ ‫הפילנתרופי‬ ‫המגזר‬-‫מגזר‬ ‫בתוך‬ ‫מגזר‬ ‫השלישי‬ ‫למגזר‬ ‫ייחודיות‬ ‫ויוזמות‬ ‫מודלים‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫ב‬.‫עמותה‬ ‫בניהול‬ ‫מרכזיות‬ ‫ודילמות‬ ‫סוגיות‬: ‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬-‫נכון‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬? ‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫מתנדבת‬ ‫מנהיגות‬ ‫פיתוח‬-‫ש‬ ‫מרכזיותו‬‫בעמותה‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫ל‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬–‫קיימא‬ ‫ברי‬ ‫ארגונים‬ ‫בבניית‬ ‫ארגוניים‬ ‫כלים‬ ‫משאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬–‫מתמיד‬ ‫לשיפור‬ ‫ניהול‬ ‫תפישת‬
 16. 16. ‫ג‬.‫וניהול‬ ‫מנהיגות‬ ‫בלתי‬ ‫מפגש‬-‫שונים‬ ‫מתחומים‬ ‫מנהיגים‬ ‫עם‬ ‫אמצעי‬ ‫עצמו‬ ‫עם‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫מפגש‬ ‫הש‬ ‫במגזר‬ ‫מנהיגות‬ ‫מאפייני‬ ‫על‬ ‫התבוננות‬‫לישי‬ ‫וברשתות‬ ‫בממשקים‬ ‫ניהול‬ ‫ד‬.‫התהליך‬ ‫מן‬ ‫כחלק‬‫תוגדר‬‫משתתף‬ ‫כל‬ ‫עם‬‫הניהולי‬ ‫הסוגיה‬‫ליווי‬ ‫יינתן‬ ‫שבה‬ ‫ת‬,‫כן‬ ‫כמו‬,‫יותאם‬ ‫הליווי‬ ‫סוג‬(‫מנטורינג‬,‫ייעוץ‬,‫וכד‬ ‫אישי‬ ‫אימון‬'),‫והיקפו‬ ‫התהליך‬ ‫משך‬. ‫עלות‬ ‫לתכנית‬ ‫התשלום‬ ‫הוגדר‬ ‫טרם‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬- ‫להצטרף‬ ‫מוזמנים‬‫לתכני‬‫משמעות‬ ‫ת‬‫מנהלי‬‫עמותות‬‫רחבים‬ ‫תהליכים‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫המעוניינים‬ ‫בכללותה‬ ‫הישראלית‬ ‫ובחברה‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬,‫זו‬ ‫מטרה‬ ‫במימוש‬ ‫פעילים‬ ‫שותפים‬ ‫עצמם‬ ‫ורואים‬: ‫מ‬‫ללמוד‬ ‫מה‬ ‫עוד‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫בכך‬ ‫שמכירים‬ ‫נהלים‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫יומי‬ ‫היום‬ ‫המאבק‬ ‫כדי‬ ‫שתוך‬ ‫מנהלים‬,‫לצדדים‬ ‫להביט‬ ‫מתפנים‬, ‫להו‬‫יותר‬ ‫רחבות‬ ‫למטרות‬ ‫ולהתגייס‬ ‫יד‬ ‫שיט‬ ‫דמוקרטית‬ ‫בחברה‬ ‫חיוני‬ ‫נדבך‬ ‫הוא‬ ‫השלישי‬ ‫שהמגזר‬ ‫שמאמינים‬ ‫מנהלים‬,‫פחות‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫החיוני‬ ‫מקומה‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫מכך‬,‫אותה‬ ‫להחליף‬ ‫ממהרים‬ ‫ולא‬ ‫מחרתיים‬ ‫על‬ ‫חושבים‬ ‫שהיום‬ ‫מנהלים‬ ‫בתכנית‬ ‫ההשקעה‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫שישכילו‬ ‫מנהלים‬ ‫הגשת‬ ‫טופס‬ ‫מילוי‬ ‫לאחר‬‫מועמד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫התאמתו‬ ‫תיבחן‬ ‫מועמדות‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫ג‬ ‫׀‬ ‫ופילנתרופיה‬ ‫להתנדבות‬ ‫האגף‬'‫חל‬ ‫ישראל‬ ‫וינט‬"‫ת‬ ‫׀‬ ‫צ‬.‫ד‬.3489,‫ירושלים‬91034 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:www.jdc.org.il ‫דוא‬"‫ל‬(‫לוי‬ ‫לסטר‬ ‫מיכל‬,‫עמותות‬ ‫מנהיגות‬ ‫מנהלת‬:)michall@jdc.org.il ‫טלפונים‬(‫לסטר‬ ‫מיכל‬:)02-6557986,‫נייד‬:050-8996046 ‫פקס‬:02-5664221 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 17. 17. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫מתן‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫שותפויות‬ ‫מפתח‬ ‫מתן‬,‫עסקית‬ ‫חברה‬ ‫לכל‬ ‫לאפשר‬ ‫שמטרתן‬,‫פרטי‬ ‫תורם‬ ‫או‬ ‫קרן‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫למצוא‬‫של‬ ‫בחייהם‬ ‫משמעות‬ ‫בעל‬ ‫שינוי‬ ‫וליצור‬ ‫בקהילה‬ ‫להשקיע‬ ‫שלהם‬ ‫הייחודית‬ ‫אנשים‬.‫השקעה‬ ‫מקדם‬‫בקהילה‬ ‫האפקטיבית‬,‫מעמיק‬ ‫ידע‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬,‫ומעקב‬ ‫נאותות‬ ‫בדיקת‬ ‫וב‬‫קרה‬.‫לפיתוח‬ ‫פועל‬‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫והניהול‬ ‫המנהיגות‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫ניהול‬,‫ומדידה‬ ‫הערכה‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫תכניות‬‫הכשרה‬‫והשתלמות‬. 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫לערך‬ ‫חודשיים‬. 3.‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬:‫בהמשך‬ ‫מפורט‬. 4.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫עמותות‬ ‫מנהלי‬ ‫לפיתוח‬ ‫מתן‬ ‫מסלול‬-‫ת‬‫ייחודית‬ ‫כנית‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫בעמותות‬ ‫הניהול‬ ‫לקידום‬ ‫ה‬‫העסקי‬ ‫מהעולם‬ ‫וידע‬ ‫כלים‬ ‫קניית‬.‫למנכ‬ ‫מיועדת‬ ‫התכנית‬"‫משני‬ ‫ובנויה‬ ‫עמותות‬ ‫לי‬ ‫נדבכים‬–‫האחד‬:‫עיוני‬ ‫מסלול‬,‫הניתנות‬ ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬‫מומחים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫העסקי‬ ‫מהמגזר‬ ‫מתנדבים‬‫והשני‬-"‫אישי‬ ‫מסלול‬",‫ליווי‬ ‫תהליך‬‫אישי‬ ‫וייעוץ‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫הניתן‬ ‫מנהלים‬‫העסקי‬ ‫מהמגזר‬ ‫מתנדבים‬.‫חברת‬ ‫עם‬ ‫אסטרטגית‬ ‫בשותפות‬ ‫נערכת‬ ‫התכנית‬ ‫החשבון‬ ‫וראיית‬ ‫הייעוץ‬KPMG‫חייקין‬ ‫סומך‬,‫מאי‬ ‫בחודשים‬ ‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫מתקיימת‬-‫יולי‬ ‫ל‬ ‫ומיועדת‬15–20‫מחזור‬ ‫בכל‬ ‫משתתפים‬. ‫ב‬.‫מתן‬ ‫מסלול‬–‫ניהולי‬ ‫ככלי‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫והער‬ ‫מדידה‬ ‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬ ‫תכנית‬‫בארגונים‬ ‫ותוצאות‬ ‫ביצועים‬ ‫לשיפור‬ ‫ניהולי‬ ‫ככלי‬ ‫כה‬ ‫בישראל‬ ‫חברתיים‬.‫ובתוך‬ ‫בין‬ ‫משותף‬ ‫ולימוד‬ ‫הדרכה‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫אינטנסיבית‬ ‫תכנית‬ ‫ארגונים‬,‫הארגון‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫הנושא‬ ‫של‬ ‫והטמעה‬ ‫יישום‬,‫ארגון‬ ‫לכל‬ ‫פרטני‬ ‫ליווי‬ ‫תוך‬.
 18. 18. ‫לדעת‬ ‫חשוב‬:‫בשנת‬2009‫אי‬ ‫ועדיין‬ ‫פיתוח‬ ‫בשלבי‬ ‫נמצאת‬ ‫התכנית‬‫כשירות‬ ‫מוצעת‬ ‫ננה‬ ‫לעמותות‬.‫ממאי‬ ‫החל‬ ‫לפנות‬ ‫יוכלו‬ ‫התכנית‬ ‫על‬ ‫פרטים‬ ‫לקבל‬ ‫המעוניינים‬ ‫ארגונים‬2010. ‫עלות‬ 1.‫עמותות‬ ‫מנהלי‬ ‫פיתוח‬-‫ל‬ ‫המחיר‬-2010‫נקבע‬ ‫טרם‬.‫בשנת‬2009‫הייתה‬ ‫ההשתתפות‬ ‫עלות‬ 1400₪. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬- ‫למנכ‬ ‫מיועדת‬ ‫התכנית‬"‫בלבד‬ ‫לים‬.‫העמו‬ ‫של‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬‫תה‬:‫שנתיים‬ ‫לפחות‬ ‫הקיימת‬ ‫רשומה‬ ‫עמותה‬ ‫בתוקף‬ ‫תקין‬ ‫ניהול‬ ‫אישור‬ ‫ובעלת‬.‫ב‬ ‫לנוכחות‬ ‫מתחייבים‬ ‫המשתתפים‬-80%‫לפחות‬ ‫מהמפגשים‬, ‫לקחת‬‫העמי‬ ‫ובמפגש‬ ‫מקרים‬ ‫ניתוח‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬‫תים‬,‫במסלול‬ ‫מלאה‬ ‫ושותפות‬ ‫מטלות‬ ‫למילוי‬ ‫האישי‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫עמותות‬ ‫למנהלי‬ ‫מתן‬ ‫מסלול‬ ‫קשר‬ ‫אשת‬:‫שוכר‬ ‫עינת‬,‫רכ‬‫מסלול‬ ‫תכנית‬ ‫זת‬,‫מתן‬–‫לתת‬ ‫שלך‬ ‫הדרך‬ ‫כתובת‬:‫בנימין‬ ‫נחלת‬41,‫תל‬-‫אביב‬65162 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.matanisrael.org.il/site/he/homepage.asp ‫דוא‬"‫ל‬:info@matanisrael.org.il‫מסלול‬ ‫תכנית‬ ‫בנושא‬:einats@matanisrael.org.il ‫טלפון‬:03-5602121‫שלוחה‬225 ‫פקס‬:03-5603131 ‫מתן‬ ‫מסלול‬–‫ניהולי‬ ‫ככלי‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫קשר‬ ‫אשת‬:‫חורב‬ ‫טליה‬,‫התכנית‬ ‫מנהלת‬ ‫כתובת‬:‫בנימין‬ ‫נחלת‬41,‫תל‬-‫אביב‬65162 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬http://www.matanisrael.org.il ‫דוא‬"‫ל‬:info@matanisrael.org.il‫מסלול‬ ‫תכנית‬ ‫בנושא‬:talia@matanisrael.org.il ‫טלפון‬:03-5602121‫שלוחה‬209 ‫פקס‬:03-5603131 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 19. 19. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬"‫נובה‬"-‫ניהול‬‫ואקדמיה‬‫בשירות‬‫הקהילה‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬– ‫ה‬‫מטרה‬‫היא‬ ‫נובה‬ ‫של‬‫לה‬‫טמיע‬‫וליישם‬‫בפועל‬,‫עסקית‬ ‫תרבות‬‫בארגונים‬‫חברתי‬‫ים‬.‫נובה‬‫מסייעת‬ ‫קיימים‬ ‫משאבים‬ ‫ולהקצות‬ ‫לנהל‬ ‫לעמותות‬,‫ב‬‫משופרים‬ ‫שירותים‬ ‫לספק‬ ‫ולכן‬ ‫ומועיל‬ ‫יעיל‬ ‫יותר‬ ‫אופן‬, ‫זמן‬ ‫לאורך‬,‫וכלכלית‬ ‫תפעולית‬ ‫מיציבות‬ ‫נהנים‬ ‫שהם‬ ‫תוך‬.‫של‬ ‫צוותים‬ ‫מפעילה‬ ‫נובה‬ ‫כך‬ ‫לצורך‬ ‫סטודנטים‬,‫ואנשי‬ ‫מתנדבים‬ ‫יועצים‬‫עסקים‬‫ע‬ ‫ייעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫המספקים‬‫חברתיים‬ ‫לארגונים‬ ‫סקי‬ ‫ב‬‫השלישי‬ ‫מגזר‬.‫מציעה‬ ‫נובה‬‫ואסטרטגי‬ ‫עסקי‬ ‫יעוץ‬,‫המ‬‫העסקים‬ ‫מעולם‬ ‫כלים‬ ‫שלב‬‫והאקדמיה‬ ‫השלישי‬ ‫מהמגזר‬ ‫וניסיון‬ ‫נצבר‬ ‫ידע‬ ‫עם‬ ‫יחד‬.‫עסקי‬ ‫ייעוץ‬ ‫שמאפשרת‬ ‫היא‬ ‫הזו‬ ‫הייחודית‬ ‫הסינתזה‬ ‫המותאם‬ ‫חברתי‬‫העמותה‬ ‫לצרכי‬.‫מפעילה‬ ‫נובה‬‫צוותי‬‫מ‬ ‫המורכבים‬ ‫יעוץ‬4-5‫סטודנטים‬‫מצטיינים‬ ‫עסקים‬ ‫למנהל‬,‫וכלכלה‬ ‫חשבונאות‬.‫בראש‬‫כל‬‫יוע‬ ‫עומד‬ ‫צוות‬‫ץ‬‫מתנדב‬,‫מובילות‬ ‫ייעוץ‬ ‫מחברות‬. ‫מנטור‬ ‫גם‬ ‫מוצמד‬ ‫צוות‬ ‫לכל‬,‫קרי‬‫בכיר‬‫העסקי‬ ‫מהמגזר‬,‫בהכוונת‬ ‫ולסייע‬ ‫מניסיונו‬ ‫לתת‬ ‫שתפקידו‬ ‫הצוות‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫פיתוח‬‫אסטרטגי‬ ‫ותכנון‬ ‫ארגוני‬,‫פיננסי‬ ‫ניהול‬,‫ומ‬ ‫הערכה‬‫ופיתוח‬ ‫דידה‬ ‫משאבים‬ ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫ייעוץ‬‫וליווי‬,‫הדרכה‬ ‫ימי‬. 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫ייעוץ‬-800‫שעות‬,‫לשנה‬ ‫אפשרות‬ ‫עם‬ ‫שנה‬ ‫למשך‬ ‫נוספת‬.‫הדרכה‬,‫יומית‬ ‫חד‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫מקצועי‬ ‫עסקי‬ ‫יעוץ‬,‫נרחב‬ ‫שעות‬ ‫בהיקף‬‫זמן‬ ‫ולאורך‬. ‫ב‬.‫חשיפת‬‫וא‬ ‫עסקים‬ ‫לאנשי‬ ‫הפעילות‬‫מובילים‬ ‫קדמיה‬,‫מצטיינים‬ ‫סטודנטים‬ ‫לצד‬(‫מנהלי‬ ‫המחר‬.) ‫ג‬.‫בעמותה‬ ‫קיימים‬ ‫ושירותים‬ ‫פרויקטים‬ ‫בחינת‬,‫עסקיים‬ ‫ובכלים‬ ‫מקצועי‬ ‫בגוף‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫מוכחים‬. ‫ד‬.‫כלכלית‬ ‫היתכנות‬ ‫ברמת‬ ‫חדשות‬ ‫ויוזמות‬ ‫פרויקטים‬ ‫לבחון‬ ‫יכולת‬,‫מניבי‬ ‫מרכזים‬ ‫ויצירת‬ ‫לטובתם‬ ‫רווח‬. ‫ה‬.‫ל‬ ‫העבודה‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫ובקרה‬ ‫ליווי‬‫הפרויקט‬ ‫מתום‬ ‫שנה‬ ‫משך‬. ‫ו‬.‫יצירתית‬ ‫וחשיבה‬ ‫אסטרטגי‬ ‫ייעוץ‬ ‫בנושא‬ ‫הדרכה‬ ‫ימי‬‫על‬ ‫המבוססים‬‫מקרה‬ ‫סיפורי‬ ‫השלישי‬ ‫מהמגזר‬.
 20. 20. ‫מההתערבות‬ ‫המתקבלים‬ ‫התוצרים‬ ‫סוגי‬ ‫המקבלים‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫הייחודיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מותאמים‬ ‫והם‬ ‫מאחר‬ ‫מראש‬ ‫מוגדרים‬ ‫אינם‬ ‫התוצרים‬ ‫השירות‬ ‫את‬.‫למנות‬ ‫ניתן‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬‫נפוצים‬ ‫תוצרים‬ ‫סוגי‬: 1.‫עסקיות‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫וכתיבה‬ ‫פיתוח‬-‫מחקר‬ ‫כולל‬ 2.‫עבודה‬ ‫ומודלי‬ ‫שיטות‬ ‫פיתוח‬ 3.‫אסטרטגיות‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫וכתיבה‬ ‫פיתוח‬ 4.‫למיזם‬ ‫היתכנות‬ ‫בדיקות‬/‫חדש‬ ‫פרויקט‬ 5.‫מניבות‬ ‫פעילויות‬ ‫ומיסוד‬ ‫איתור‬,‫בארגון‬ ‫רווח‬ ‫להניב‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעלות‬ ‫או‬ 6.‫תוכנית‬‫עסקיים‬ ‫תהליכים‬ ‫ייעול‬ 7.‫תק‬ ‫איזון‬‫ציבי‬‫לעמותה‬ 8.‫שיווקית‬ ‫תוכנית‬ ‫תיק‬ ‫עלות‬ ‫הייעוץ‬ ‫שירותי‬(‫סעיפים‬1-4‫ב‬‫ה‬ ‫סקירת‬‫שירותים‬‫למעלה‬)–‫העלות‬‫הריאלית‬‫של‬‫צוות‬‫ייעוץ‬,‫הי‬‫א‬ 35,000₪.‫בשנה‬‫הראשונה‬‫ה‬‫עמותות‬‫מקבלות‬‫סיבסוד‬‫של‬‫כ‬90%,‫כלומר‬‫עבור‬ ‫התשלום‬ ‫בודדים‬ ‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫הוא‬ ‫הייעוץ‬(‫ב‬ ‫תלוי‬ ‫הסכום‬ ‫גובה‬‫תקציב‬‫העמותה‬.) ‫עמותות‬‫ה‬‫לפרויקט‬ ‫להמשיך‬ ‫מבקשות‬‫ייעוץ‬‫שנה‬‫שנייה‬,‫משלמות‬‫סכום‬‫גבוה‬‫יותר‬‫משמעותית‬, ‫מסובסד‬ ‫עדיין‬ ‫כי‬ ‫אם‬,‫העמותה‬ ‫לתקציב‬ ‫בהתאם‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫המשתנה‬.‫במהלך‬‫השנה‬,‫נובה‬‫מ‬‫גישה‬ ‫ביחד‬‫עם‬‫ה‬‫מסייעת‬ ‫היא‬ ‫להם‬ ‫החברתיים‬ ‫ארגונים‬,‫בקשות‬‫שונים‬ ‫מימון‬ ‫לגורמי‬‫על‬‫מנת‬‫לממן‬‫את‬ ‫עלותו‬‫של‬‫צוות‬. ‫הדרכה‬ ‫ימי‬(‫סעיף‬5‫למעלה‬ ‫השירותים‬ ‫בסקירת‬)–‫מרוכזת‬ ‫בצורה‬ ‫נערכים‬ ‫ההדרכה‬ ‫ימי‬,‫כאשר‬ ‫בין‬ ‫נעה‬ ‫הדרכה‬ ‫יום‬ ‫עלות‬400‫ל‬-600₪‫ל‬‫ל‬ ‫משתתף‬‫מלא‬ ‫הדרכה‬ ‫יום‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬ ‫הכולל‬ ‫מיון‬ ‫תהליך‬-‫מילוי‬‫שאלון‬‫העמותה‬ ‫הכרת‬ ‫שמטרתו‬,‫שלה‬ ‫הצרכים‬ ‫הבנת‬,‫מידת‬ ‫והערכת‬ ‫למ‬ ‫ההתאמה‬‫מספקת‬ ‫שנובה‬ ‫השירותים‬ ‫אפייני‬.‫לאחר‬‫מילוי‬‫השאלון‬,‫העמותות‬‫המתאימות‬ ‫מגיעות‬‫לראיון‬‫ראשון‬.‫במידה‬‫והעמותה‬‫עברה‬‫את‬‫הראיון‬‫הראשון‬,‫נערך‬‫ראיון‬‫שני‬(‫לרוב‬ ‫בעמותה‬‫עצמה‬)‫ובו‬‫נדרש‬‫גם‬‫נציג‬‫ועד‬‫מנהל‬‫של‬‫העמותה‬.‫לאחר‬‫כל‬‫ראיון‬,‫כל‬‫העמותות‬‫שעברו‬ ‫זה‬ ‫שלב‬,‫עולות‬‫לדיון‬‫בהנהלת‬‫נוב‬‫ה‬.‫בשלב‬‫השני‬,‫העמותה‬‫נדרשת‬‫להגיש‬‫דוחות‬‫כספיים‬,‫דוחות‬ ‫מילוליים‬,‫תוכניות‬‫עבודה‬‫וכו‬'. ‫תנאי‬‫הסף‬‫השירות‬ ‫לקבלת‬–‫ארגון‬‫העוסק‬‫בתחום‬‫חברתי‬‫בלבד‬.
 21. 21. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬-‫ת‬"‫ד‬39731‫אביב‬ ‫תל‬61397 ‫כתובת‬E Mail-info@novaproject.org ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬-http://www.novaproject.org ‫אברוצק‬ ‫גיא‬‫י‬ ‫מנכ‬"‫ל‬ 054-4726366 ‫גולדשטיין‬ ‫ברק‬ ‫יו‬"‫משותף‬ ‫ר‬ 054-4202050 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 22. 22. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫פראדלר‬ ‫תכנית‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫מטרת‬‫התכנית‬‫ישראליות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫יכולות‬ ‫לבנות‬ ‫היא‬(‫מלכ‬"‫רים‬)‫בתחום‬ ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬‫ז‬ ‫בדרך‬ ‫להן‬ ‫ולספק‬‫ידע‬ ‫ו‬,‫בעתיד‬ ‫ביסוסן‬ ‫לשם‬ ‫הנחוצים‬ ‫וכלים‬ ‫תובנות‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫משאבים‬ ‫פיתוח‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫תכניות‬‫הכשרה‬‫והשתלמות‬,‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬ 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫שנה‬ ‫חצי‬(‫לאחריו‬ ‫וליווי‬ ‫קורס‬.) 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫הדרכה‬ ‫תכנית‬‫הכוללת‬: ‫הכישורים‬ ‫וניתוח‬ ‫מיפוי‬,‫ו‬ ‫היכולות‬‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫בתחום‬. 7‫שבועיים‬ ‫מפגשים‬‫משותף‬ ‫ידע‬ ‫בסיס‬ ‫ליצירת‬ ‫המשמשים‬ ‫קבוצתיים‬‫הלוקחות‬ ‫לעמותות‬ ‫בתכני‬ ‫חלק‬‫ת‬. ‫עמותה‬ ‫כל‬‫מקבלת‬‫כ‬-3‫למשך‬ ‫אישית‬ ‫חונכות‬ ‫של‬ ‫שבועיות‬ ‫שעות‬5‫חודשים‬.‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫תקופת‬ ‫השתלמות‬ ‫ימי‬ ‫בעזרת‬ ‫הנועצים‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫נשמר‬ ‫ההדרכה‬ ‫תקופת‬ ‫תום‬‫יים‬ ‫יעוץ‬ ‫ובעזרת‬‫צורך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫טלפוני‬. ‫של‬ ‫והטמעה‬ ‫למעקב‬ ‫נוסף‬ ‫צמוד‬ ‫וליווי‬ ‫יעוץ‬ ‫חודש‬ ‫לעמותה‬ ‫ניתן‬ ‫התכנית‬ ‫תום‬ ‫לאחר‬ ‫כשנה‬ ‫העמותה‬ ‫בעבודת‬ ‫שונות‬ ‫סוגיות‬. ‫ב‬.‫בוגרים‬ ‫ליווי‬:‫יישום‬ ‫להבטיח‬ ‫בכדי‬ ‫מתמשך‬ ‫וליווי‬ ‫מעקב‬ ‫לבוגריה‬ ‫מציעה‬ ‫פראדלר‬ ‫תכנית‬ ‫הישגי‬ ‫של‬ ‫מלא‬‫ו‬ ‫החונכות‬‫והתמקצ‬ ‫למידה‬ ‫קדם‬‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫עות‬,‫מקצועיים‬ ‫סמינרים‬ ‫כולל‬.
 23. 23. ‫ההדרכה‬ ‫תוצרי‬(‫למקרה‬ ‫ממקרה‬ ‫להשתנות‬ ‫עשויים‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫עמותה‬ ‫לכל‬ ‫פרטני‬ ‫באופן‬ ‫מותאמים‬) ‫בד‬"‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫נפוצים‬ ‫כ‬: ‫העמותה‬ ‫חזון‬ ‫גיבוש‬,‫אף‬ ‫הצורך‬ ‫ובמידת‬ ‫השונות‬ ‫הפעילויות‬ ‫הגדרת‬‫תקצובן‬‫למטרות‬ ‫שיווק‬‫לתורמים‬. ‫חומר‬ ‫מבחר‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬‫ומשאבים‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫המיועדים‬ ‫כתובים‬ ‫ים‬‫אחרים‬‫בעמותה‬. ‫אופטימ‬ ‫מעורבות‬ ‫פיתוח‬‫א‬‫משאבי‬ ‫בפיתוח‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫של‬ ‫לית‬‫העמותה‬. ‫תורמים‬ ‫טיפוח‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫מערך‬ ‫בניית‬,‫ושמירתם‬ ‫קשרים‬ ‫יצירת‬,‫וביצוע‬ ‫משלחות‬ ‫אירוח‬ ‫התרמה‬ ‫אירועי‬. ‫אח‬ ‫ארגונים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫והיכולת‬ ‫בעמותה‬ ‫המודעות‬ ‫הגברת‬‫רים‬‫איגום‬ ‫למען‬ ‫בהם‬ ‫וחסכון‬ ‫משאבים‬. ‫כגון‬ ‫השונים‬ ‫המשאבים‬ ‫מגזרי‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬:‫הפילנתרופיות‬ ‫הקרנות‬‫ובחו‬ ‫בארץ‬"‫ל‬,‫אפיקי‬ ‫הלאומיים‬ ‫המוסדות‬ ‫של‬ ‫המימון‬,‫בארה‬ ‫היהודיות‬ ‫הפדרציות‬"‫ובעולם‬ ‫ב‬,‫המימון‬ ‫מקורות‬ ‫הממשלתיים‬,‫הפיס‬ ‫מפעל‬,‫הרחב‬ ‫והציבור‬ ‫העסקי‬ ‫המגזר‬. ‫לפיתוח‬ ‫האפשרות‬ ‫נבחנת‬‫עצמיים‬ ‫הכנסה‬ ‫אפיקי‬. ‫תכנית‬ ‫ובניית‬ ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫למערך‬ ‫אסטרטגית‬ ‫ראיה‬ ‫גיבוש‬‫שנתית‬ ‫עבודה‬. ‫עלות‬ ‫בתשלום‬ ‫כרוכה‬ ‫אינה‬ ‫בתכנית‬ ‫ההשתתפות‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬– ‫פראדלר‬ ‫בתכנית‬ ‫להשתתף‬ ‫הנבחרות‬ ‫העמותות‬,‫משרתות‬‫ומגווני‬ ‫רבים‬ ‫בתחומים‬ ‫הציבור‬ ‫את‬‫ם‬, ‫הוע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנקבעו‬ ‫כפי‬‫לתכנית‬ ‫המייעצת‬ ‫דה‬: ‫רווחה‬,‫עוני‬ ‫עם‬ ‫והתמודדות‬ ‫תעסוקה‬ ‫קהילתי‬ ‫פיתוח‬ ‫חינוך‬/‫בסיכון‬ ‫ונוער‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫מיעוט‬ ‫וקבוצות‬ ‫חדשים‬ ‫עולים‬ ‫העצמת‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫ושיקום‬ ‫זכויות‬ ‫אלימות‬ ‫לנפגעי‬ ‫ותמיכה‬ ‫אלימות‬ ‫מניעת‬ ‫ופלורלי‬ ‫התחדשות‬‫יהודי‬ ‫זם‬
 24. 24. ‫לקבלה‬ ‫קריטריונים‬: ‫העמותות‬ ‫מציבור‬ ‫פניות‬ ‫מקבלת‬ ‫התכנית‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬,‫ביוזמתה‬ ‫ופונה‬ ‫מאתרת‬ ‫אם‬ ‫כי‬‫למועמדים‬ ‫רלוונטיים‬.‫ככל‬ ‫ולוודא‬ ‫לבדוק‬ ‫בכדי‬ ‫וזאת‬ ‫ומפורט‬ ‫ממושך‬ ‫והקבלה‬ ‫המיון‬ ‫תהליך‬‫התאמה‬ ‫הניתן‬ ‫האינטנ‬ ‫ההתערבות‬ ‫של‬ ‫ההתאמה‬ ‫מידת‬ ‫של‬ ‫והן‬ ‫לתכנית‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הן‬ ‫הדדית‬‫סיבית‬‫שאנו‬ ‫הגיע‬ ‫אליו‬ ‫והארגוני‬ ‫ההתפתחותי‬ ‫בשלב‬ ‫לארגון‬ ‫מבצעים‬.‫הקרן‬‫עומד‬‫ת‬‫מחו‬ ‫שתהיה‬ ‫כך‬ ‫על‬‫יבות‬ ‫יו‬ ‫של‬ ‫ומוכחת‬ ‫מלאה‬"‫ומנכ‬ ‫ר‬"‫להשקיע‬ ‫העמותה‬ ‫ל‬‫כ‬ ‫משאבי‬‫ו‬‫הולמים‬ ‫אדם‬ ‫ח‬,‫כדי‬ ‫וכסף‬ ‫זמן‬ ‫פרי‬ ‫תישא‬ ‫פראדלר‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫שההשקעה‬. ‫כך‬ ‫בשל‬,‫התכנית‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ‫דורשים‬ ‫אנו‬‫י‬‫המנכ‬ ‫לפחות‬ ‫חלק‬ ‫יקחו‬"‫הארגון‬ ‫של‬ ‫המשאבים‬ ‫ומגייס‬ ‫ל‬. ‫הצורך‬ ‫במידת‬,‫אחרי‬ ‫גורמים‬ ‫מוזמנים‬‫מסוי‬ ‫במפגשים‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫מהארגון‬ ‫ם‬‫מים‬(‫מנהל‬ ‫ועד‬,‫רכז‬‫י‬ ‫פעילות‬,‫גזבר‬,‫השיווק‬ ‫גורמי‬/‫יח‬"‫וכד‬ ‫צ‬'.) ‫בנוסף‬,‫הבאים‬ ‫לקריטריונים‬ ‫הנבחרות‬ ‫העמותות‬ ‫מתאימות‬: ‫המקצועי‬ ‫בתחום‬ ‫מוכח‬ ‫רקורד‬ ‫לעמותה‬ ‫יש‬‫מענה‬ ‫נותנת‬ ‫והיא‬ ‫שלה‬‫לצרכים‬ ‫איכותי‬ ‫אמיתיים‬,‫נוסף‬ ‫ממקור‬ ‫מענה‬ ‫מקבלים‬ ‫שאינם‬. ‫משאבים‬ ‫לפיתוח‬ ‫טוב‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬ ‫לעמותה‬,‫וכלים‬ ‫ידע‬ ‫לה‬ ‫חסרים‬ ‫אך‬‫אסטרטגיה‬ ‫לפתח‬ ‫כדי‬ ‫בתחום‬ ‫פעולה‬ ‫של‬ ‫שנתית‬. ‫והוגנים‬ ‫מלאים‬ ‫דיווחים‬ ‫ומספקת‬ ‫מלאה‬ ‫בשקיפות‬ ‫נוהגת‬ ‫העמותה‬‫פעילותה‬ ‫לגבי‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כת‬‫ובת‬:‫פראדלר‬ ‫תכנית‬,‫ת‬.‫ד‬.9080‫ירושלים‬91090 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.pradler.org.il ‫דוא‬"‫ל‬:pradler1@gmail.com ‫טלפונים‬(‫רוסלר‬ ‫נירית‬,‫התכנית‬ ‫מנהלת‬:)02-6431380 ‫פקס‬:02-6427387 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 25. 25. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫שיתופים‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫החברה‬ ‫לקהילות‬ ‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫וצומת‬ ‫מקצועי‬ ‫בית‬ ‫מהווה‬ ‫שיתופים‬ ‫מרכז‬ ‫האזרחית‬-‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫ארגוני‬,‫פילנתרופיה‬,‫חברת‬ ‫שותפויות‬‫אזרחיות‬ ‫והתארגנויות‬ ‫יות‬. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫לקידום‬ ‫פועל‬ ‫המרכז‬,‫אפקטיבית‬ ‫ישראלית‬ ‫פילנתרופיה‬ ‫לביסוס‬ ‫ומשמעותית‬,‫עמותות‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫ושיתופי‬ ‫דיאלוג‬ ‫ולגיבוש‬,‫וממשל‬ ‫עסקים‬.‫מרכז‬"‫שיתופים‬"‫הנו‬ ‫וביצירת‬ ‫בישראל‬ ‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫בקידום‬ ‫המתמקדת‬ ‫חברתית‬ ‫יוזמה‬‫תומכת‬ ‫אשר‬ ‫תרבות‬ ‫הפרטי‬ ‫המגזר‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬ ‫הגומלין‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫ומסדירה‬ ‫החברתיים‬ ‫בארגונים‬‫הממשלה‬ ‫ועם‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫פיתוח‬‫אסטרטגי‬ ‫ותכנון‬ ‫ארגוני‬,‫פיננסי‬ ‫ניהול‬,‫ניהול‬,‫משאבי‬ ‫ניהול‬ ‫אנוש‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫והשתלמות‬ ‫הכשרה‬ ‫תכנית‬,‫ייעו‬‫וליווי‬ ‫ץ‬,‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬,‫וגיוס‬ ‫איתור‬ ‫כ‬"‫א‬. 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫השירותים‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫להתמקצעות‬ ‫המרכז‬–‫וייעוץ‬ ‫ליווי‬ ‫שירותי‬ ‫מעמיד‬,‫וכלים‬ ‫הדרכה‬‫ומתקדמים‬ ‫מקצועיים‬ ‫מנהלי‬ ‫לרשות‬‫החברתיים‬ ‫הארגונים‬.‫לתת‬ ‫נועד‬ ‫שיתופים‬ ‫של‬ ‫להתמקצעות‬ ‫המרכז‬ ‫להתמודדו‬ ‫מקצועי‬ ‫מענה‬‫עם‬ ‫אפקטיבית‬ ‫ת‬‫למנהל‬ ‫ולסייע‬ ‫הניהוליים‬ ‫האתגרים‬‫ולארגון‬ ‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫שלשמה‬ ‫המטרה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬.‫המרכז‬ ‫שירותי‬:
 26. 26. ‫מנהלים‬ ‫פיתוח‬-‫למנכ‬ ‫למידה‬ ‫תהליכי‬"‫ולמנהלים‬ ‫לים‬‫הניהולית‬ ‫האיכות‬ ‫לפיתוח‬ ‫החברתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫בקרב‬ ‫הניהולי‬ ‫והשיח‬:‫אישי‬ ‫ייעוץ‬,‫מנטורינג‬,‫פורומים‬ ‫מקצועיים‬. ‫פיתוח‬‫ארגונים‬-‫ליווי‬ ‫תהליכי‬,‫לשם‬ ‫ארגוניות‬ ‫בתשתיות‬ ‫לארגונים‬ ‫וסיוע‬ ‫ייעוץ‬ ‫חיזוק‬,‫החברה‬ ‫על‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫יכולת‬ ‫והעצמת‬ ‫מיסוד‬‫בנושאים‬: ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬,‫ניהול‬ ‫שיטות‬,‫אסטרטגי‬ ‫ניהול‬,‫ארגוני‬ ‫מבנה‬,‫עבודה‬ ‫תוכניות‬. Marketplace‫וניהול‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬-‫לכ‬ ‫הפתוחים‬ ‫שירותים‬‫לל‬‫המגזר‬ ‫מקצוע‬ ‫באנשי‬ ‫השימוש‬ ‫היקף‬ ‫להרחיב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫השלישי‬,‫ויצירת‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫תהליכים‬‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫בארגוני‬ ‫מקצועיים‬: ‫השמה‬ ‫מרכז‬–‫לתפקיד‬ ‫הנכון‬ ‫האדם‬ ‫התאמת‬ ‫את‬ ‫למקסם‬ ‫שנועד‬ ‫ייחודי‬ ‫שירות‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫והובלה‬ ‫ניהול‬ ‫בתפקידי‬ ‫הנכון‬. ‫ניהוליים‬ ‫ומאמרים‬ ‫כלים‬–‫י‬ ‫אשר‬ ‫כלים‬‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫המנהל‬ ‫לך‬ ‫סייעו‬‫ליישם‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫ולהרחיב‬ ‫מקצועיות‬ ‫ניהוליות‬ ‫שיטות‬.‫הכלים‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬‫שיתופים‬ ‫של‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫העשיר‬ ‫המקצועי‬ ‫הידע‬. ‫תחומים‬ ‫במגוון‬ ‫מקצועיים‬ ‫מומחים‬. ‫ב‬.‫חברתיות‬ ‫לשותפויות‬ ‫המרכז‬–‫ל‬ ‫פועל‬‫מושכל‬ ‫חיבור‬,‫ומשותף‬ ‫מתואם‬‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫השונ‬‫המגזרים‬ ‫משלושת‬ ‫ים‬-‫הציבורי‬,‫והשלישי‬ ‫העסקי‬‫זה‬ ‫שחיבור‬ ‫התפישה‬ ‫מתוך‬ ‫שינוי‬ ‫לייצר‬ ‫עשוי‬‫קיימא‬ ‫ובר‬ ‫אסטרטגי‬.‫לבניית‬ ‫תהליכים‬ ‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ‫שותפויות‬,‫בין‬ ‫שותפויות‬ ‫על‬ ‫בדגש‬-‫מגזריות‬.‫המרכז‬ ‫שירותי‬: ‫מקומית‬ ‫ברמה‬ ‫עגולים‬ ‫שולחנות‬ ‫להקמת‬ ‫ייעוץ‬/‫נושאית‬. ‫וה‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬‫מגזרי‬ ‫בין‬ ‫שיח‬ ‫בנושא‬ ‫רצאות‬. ‫הפעלת‬"‫הממשקי‬ ‫העגול‬ ‫השולחן‬"‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫מטעם‬–‫המ‬‫ר‬‫משמש‬ ‫כז‬ ‫המפעיל‬ ‫הגורם‬,‫המייעץ‬‫המיזם‬ ‫של‬ ‫והמלווה‬.
 27. 27. ‫ג‬.‫לפילנתרופיה‬ ‫המרכז‬–‫חברתיים‬ ‫למשקיעים‬ ‫מקצועי‬ ‫מפגש‬ ‫מקום‬‫ישראלים‬ ‫בינלאומיים‬ ‫ולמפגשים‬.‫מרכ‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫פרטני‬ ‫וייעוץ‬ ‫ליווי‬ ‫מציע‬ ‫המרכז‬‫מידע‬ ‫ז‬‫וידע‬ ‫מרשת‬ ‫גורם‬ ‫ומהווה‬‫חברתיות‬ ‫השקעות‬ ‫של‬ ‫לנושאים‬.‫המרכז‬ ‫שירותי‬: ‫חברתיות‬ ‫בהשקעות‬ ‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬. ‫פילנתרופיים‬ ‫קואליציות‬. ‫ומהעולם‬ ‫מארץ‬ ‫אקדמי‬ ‫וידע‬ ‫מחקר‬ ‫פיתוח‬. ‫קרנות‬ ‫למנהלי‬ ‫כלים‬ ‫ופיתוח‬ ‫הכשרות‬. ‫ציבורית‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬. ‫ד‬.‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫מאגר‬-‫ערוצים‬ ‫מבחר‬ ‫מעמיד‬‫ה‬‫המגזר‬ ‫בארגוני‬ ‫העוסק‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫הופכים‬ ‫השלישי‬–‫יותר‬ ‫לנגיש‬,‫וממוקד‬ ‫יותר‬ ‫עשיר‬‫יותר‬.‫וקלה‬ ‫נוחה‬ ‫חיפוש‬ ‫מערכת‬ ‫במאגר‬, ‫והתמצאות‬ ‫ניווט‬ ‫ואפשרות‬.‫את‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫במאגר‬: ‫הכלים‬ ‫ארגז‬–‫במגזר‬ ‫מנהל‬ ‫לכל‬ ‫מעשית‬ ‫כלים‬ ‫ערכת‬ ‫בניית‬ ‫הינו‬ ‫הארגז‬ ‫חזון‬ ‫בארגון‬ ‫הניהול‬ ‫תחומי‬ ‫במגוון‬ ‫השלישי‬.‫רלוונטי‬ ‫מענה‬ ‫לספק‬ ‫הינה‬ ‫הארגז‬ ‫מטרת‬, ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫מנהלים‬ ‫של‬ ‫ותפעוליים‬ ‫ניהוליים‬ ‫לצרכים‬ ‫ונגיש‬ ‫מעשי‬.‫מדי‬ ‫שלנו‬ ‫התפוצה‬ ‫לרשימת‬ ‫נוסף‬ ‫כלי‬ ‫מפיצים‬ ‫אנו‬ ‫שבועיים‬. ‫המומחה‬ ‫את‬ ‫הכה‬-‫מהיר‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬,‫המגיעות‬ ‫לשאלות‬ ‫ביותר‬ ‫ומקצועי‬ ‫מדויק‬ ‫בתחומ‬ ‫מומחים‬ ‫נבחרת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיתופים‬ ‫למרכז‬‫השונים‬ ‫ים‬. ‫קרנות‬ ‫מאגר‬:‫פוטנציאליים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫ריכוז‬. ‫מאמרים‬ ‫מאגר‬:‫מאמרים‬ ‫ריכוז‬,‫אקדמיות‬ ‫עבודות‬,‫ועוד‬ ‫עמדה‬ ‫ניירות‬. ‫והשתלמויות‬ ‫הכשרות‬ ‫קורסים‬ ‫מאגר‬:‫לימוד‬ ‫מסגרות‬ ‫ריכוז‬,‫והעשרה‬ ‫הכשרה‬ ‫הרלוונטיים‬‫השלישי‬ ‫למגזר‬. ‫ופרסים‬ ‫אותות‬ ‫מאגר‬:‫במלאכה‬ ‫לעוסקים‬ ‫והוקרה‬ ‫הכרה‬
 28. 28. ‫ה‬.‫שיתופים‬ ‫בית‬-‫השימוש‬ ‫את‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫לרשות‬ ‫מעמיד‬ ‫שיתופים‬ ‫מרכז‬ ‫במתקני‬‫שיתופים‬ ‫בית‬:‫למידה‬ ‫מרכז‬,‫ואולם‬ ‫הפעילות‬ ‫חדרי‬‫גדול‬ ‫כנסים‬.‫בבית‬ ‫ניתן‬ ‫שיתופים‬‫לקיים‬: ‫ישיבות‬‫צוות‬/‫הנהלה‬ ‫צוותיים‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫לקיים‬ ‫ליהנות‬‫במרכז‬ ‫המצויים‬ ‫המקצועיים‬ ‫מהחומרים‬,‫בתחומים‬:‫שליש‬ ‫מגזר‬‫וחברה‬ ‫י‬ ‫אזרחית‬,‫מקצועיים‬ ‫ותחומים‬ ‫ניהול‬,‫וקרנות‬ ‫פילנתרופיה‬,‫התנדבות‬,‫שותפויות‬ ‫מגזרי‬ ‫בין‬ ‫ושיח‬,‫בישראל‬ ‫חברה‬-‫יעד‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫חברתיים‬ ‫שדות‬,‫מדיניות‬. ‫ו‬.‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫לארגוני‬ ‫עובדים‬ ‫והשמת‬ ‫מיון‬ ‫איתור‬(‫העבודה‬ ‫תהליך‬:) ‫האחראי‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫משותפת‬ ‫בפגישה‬ ‫נתחיל‬/‫בארג‬ ‫הגיוס‬ ‫על‬ ‫ת‬‫ון‬.‫משותפת‬ ‫בשיחה‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫נכיר‬,‫מטרותיו‬,‫עולמו‬ ‫השקפת‬,‫נבחרים‬ ‫פרויקטים‬,‫הארגונית‬ ‫התרבות‬, ‫התנהלותו‬ ‫דרכי‬,‫המועמד‬ ‫בחירת‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫שיכול‬ ‫אפשרי‬ ‫פרט‬ ‫וכל‬ ‫העובד‬ ‫הצוות‬/‫ת‬ ‫עבודה‬ ‫כמקום‬ ‫בארגון‬. ‫לגיוס‬ ‫המשרות‬ ‫את‬ ‫במשותף‬ ‫נגדיר‬ ‫בהמשך‬,‫והמועמד‬ ‫התפקיד‬ ‫הגדרות‬/‫הדרוש‬ ‫ת‬/‫ה‬. ‫בשלב‬‫כל‬ ‫את‬ ‫נפעיל‬ ‫אנחנו‬ ‫הבא‬"‫החיפוש‬ ‫מנועי‬"‫שלנו‬ ‫והמיון‬:‫במאגר‬ ‫נבדוק‬ ‫המועמדים‬/‫שלנו‬ ‫ות‬,‫נברר‬,‫נראיין‬,‫נחשוב‬,‫ננתח‬,‫ולבסוף‬ ‫נתייעץ‬‫נתאים‬‫מספר‬ ‫לכם‬ ‫מועמדים‬/‫בהצלחה‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ויוכלו‬ ‫דרישותיכם‬ ‫על‬ ‫יענו‬ ‫שלדעתנו‬ ‫ות‬. ‫המועמדים‬/‫על‬ ‫שנבחרו‬ ‫ות‬-‫ו‬ ‫ראיון‬ ‫יעברו‬ ‫ידנו‬/‫תהליך‬ ‫כל‬ ‫או‬‫בארגון‬ ‫שמקובל‬ ‫פנימי‬ ‫מיון‬. ‫החיצוניים‬ ‫במיונים‬ ‫לעזרה‬ ‫ותזדקקו‬ ‫במידה‬(‫פסיכולוג‬,‫גרפולוג‬,‫מחשב‬ ‫מבחני‬, ‫וכו‬ ‫קבוצתיות‬ ‫דינאמיקות‬')‫בתחום‬ ‫המובילים‬ ‫המומחים‬ ‫את‬ ‫לרשותכם‬ ‫נעמיד‬ ‫אנו‬ ‫עמותות‬ ‫עבור‬ ‫במיוחד‬ ‫מוזלים‬ ‫תעריף‬ ‫בהסכמי‬ ‫איתנו‬ ‫הקשורים‬. ‫המועמדים‬ ‫את‬ ‫שתראיינו‬ ‫לאחר‬/‫ובתקווה‬ ‫ות‬‫האחד‬ ‫את‬ ‫תמצאו‬ ‫כי‬/‫שחיפשתם‬ ‫האחת‬ ‫לארגון‬ ‫אותו‬ ‫ותקלטו‬,‫בצורת‬ ‫בתמונה‬ ‫נשאר‬ ‫אנו‬"‫הגנה‬ ‫מטריית‬"‫ימים‬ ‫חודש‬ ‫בת‬ ‫נאתר‬ ‫אנו‬ ‫התפקיד‬ ‫ובין‬ ‫המועמד‬ ‫בין‬ ‫התאמה‬ ‫אי‬ ‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫תגלו‬ ‫אם‬ ‫במסגרתה‬ ‫נוספת‬ ‫עלות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫חדש‬ ‫מועמד‬ ‫עבורכם‬.
 29. 29. ‫עלות‬ ‫השונים‬ ‫לשירותים‬ ‫בהתאם‬ ‫משתנה‬ ‫העלות‬: ‫העלו‬‫בעבור‬ ‫ת‬‫לעמותות‬ ‫השמה‬ ‫שירותי‬‫ומלכ‬"‫רק‬ ‫הינו‬ ‫רים‬50%‫העובד‬ ‫משכר‬/‫שאותר‬ ‫ת‬/‫ה‬‫על‬ ‫ידה‬‫לתפקיד‬(‫לעומת‬100%‫העובד‬ ‫משכר‬/‫במשק‬ ‫ההשמה‬ ‫חברות‬ ‫שאר‬ ‫שגובות‬ ‫ת‬.) ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬– ‫למנכ‬ ‫מיועדים‬ ‫השירותים‬"‫לים‬,‫אלכ‬ ‫של‬ ‫מקצועיות‬ ‫ולהנהלות‬"‫רים‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫ל‬ ‫שיתופים‬‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫קידום‬,‫ת‬.‫ד‬.3225‫יהושע‬ ‫בית‬40591 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.sheatufim.org.il ‫דוא‬"‫ל‬:‫מנהלת‬‫יעקבי‬ ‫מירי‬ ‫וידע‬ ‫מידע‬-‫הורוביץ‬miri@sheatufim.org.il ‫דוא‬"‫ל‬(‫פרנקל‬ ‫שרון‬:)sharonf@sheatufim.org.il+‫טלפו‬‫נים‬:052-6146463 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 30. 30. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫שתיל‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬ ‫שתיל‬,‫האזרחים‬ ‫לכלל‬ ‫שוויון‬ ‫קידום‬ ‫למען‬ ‫הפועל‬ ‫בישראל‬ ‫והתושבים‬;‫והאזרח‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫קידום‬;‫והתרבותי‬ ‫הדתי‬ ‫והפלורליזם‬ ‫השונות‬ ‫כיבוד‬ ‫החברתי‬ ‫הצדק‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫המושתתת‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫וקיומה‬,‫והסביבתי‬ ‫הכלכלי‬.‫כיום‬,‫באמצעות‬ ‫סניפ‬ ‫חמישה‬‫ים‬,‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫שתיל‬ ‫מסייע‬-1500‫בשנה‬ ‫ארגונים‬,‫ובפעולתם‬ ‫הקמתם‬ ‫משלבי‬ ‫השוטפת‬.‫השותפים‬ ‫של‬ ‫וחיזוק‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫ומדיניות‬ ‫תהליכים‬ ‫לעיצוב‬ ‫להביא‬ ‫היא‬ ‫שתיל‬ ‫מטרת‬ ‫החברתי‬ ‫השינוי‬ ‫לחזון‬.‫כך‬ ‫לצורך‬,‫וכוחות‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫יכולת‬ ‫לבניית‬ ‫פועל‬ ‫שתיל‬,‫רשתות‬ ‫ליצירת‬ ‫שונים‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ‫של‬,‫ק‬ ‫לגיבוש‬‫לדרך‬ ‫חדשים‬ ‫שותפים‬ ‫ולצירוף‬ ‫ושותפויות‬ ‫ואליציות‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫פיתוח‬‫אסטרטגי‬ ‫ותכנון‬ ‫ארגוני‬,‫משאבים‬ ‫פיתוח‬,‫ולובי‬ ‫סנגור‬, ‫טכנולוגיה‬,‫פיננסי‬ ‫ניהול‬,‫ניהול‬,‫ויח‬ ‫שיווק‬"‫צ‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫תכניות‬‫הכשרה‬‫והשתלמות‬,‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬,‫סדנאות‬,‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬ 2.‫מש‬‫ההתערבות‬ ‫ך‬:‫השירותים‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫ארגוני‬ ‫וניהול‬ ‫פיתוח‬-‫סדנאות‬ ‫באמצעות‬ ‫לארגונים‬ ‫מסייעים‬ ‫הארגוני‬ ‫הפיתוח‬ ‫יועצי‬ ‫צוות‬ ‫ארגוניות‬ ‫פנים‬,‫כגון‬ ‫בנושאים‬ ‫וצוותי‬ ‫אישי‬ ‫וייעוץ‬ ‫ארגוניות‬ ‫בין‬ ‫השתלמויות‬‫פיתוח‬‫חזון‬ ‫עבודה‬ ‫ותוכניות‬ ‫ארגוני‬,‫פרויקטים‬ ‫ניהול‬,‫צו‬ ‫פיתוח‬‫ות‬,‫ניהול‬‫קונפליקטים‬‫ועוד‬. ‫ב‬.‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫המנהיגות‬ ‫מרכז‬-‫למען‬ ‫פועל‬‫השינוי‬ ‫בשדה‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫יכולותיהם‬ ‫חיזוק‬ ‫החברתי‬,‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫ערכים‬ ‫ומכווני‬ ‫ביקורתית‬ ‫חשיבה‬ ‫בעלי‬ ‫שהנם‬,‫ושוויון‬ ‫צדק‬. ‫מרכזיים‬ ‫עשייה‬ ‫צירי‬ ‫בשלושה‬ ‫פועל‬ ‫המרכז‬:‫מובילים‬ ‫הכשרת‬/‫בישראל‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ות‬, ‫רי‬‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫מנהיגות‬ ‫תוכניות‬ ‫ומובילי‬ ‫תוכניות‬ ‫בין‬ ‫שות‬‫ו‬‫מנהיגות‬ ‫על‬ ‫ידע‬ ‫והפצת‬ ‫פתוח‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬.‫המרכז‬ ‫שמפעיל‬ ‫התוכניות‬ ‫בין‬: ‫מאפשרת‬ ‫מנהיגות‬-‫אסטרטגי‬ ‫באופן‬ ‫להוביל‬ ‫איך‬,‫וגמיש‬ ‫משתף‬ ‫למנהלים‬ ‫עגולים‬ ‫שולחנות‬ ‫לש‬ ‫מנהיגות‬ ‫תוכנית‬ ‫למובילי‬ ‫עגול‬ ‫שולחן‬‫י‬‫חברתי‬ ‫נוי‬
 31. 31. ‫ג‬.‫משא‬ ‫פיתוח‬‫בים‬-‫היועצים‬ ‫צוות‬‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫בתחום‬‫מעניק‬‫ליצירת‬ ‫וייעוץ‬ ‫ליווי‬ ‫ייצור‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫גיוון‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫משאבים‬ ‫לפיתוח‬ ‫ארגונית‬ ‫תשתית‬ ‫מקומיים‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ‫אל‬ ‫ופנייה‬ ‫עצמיים‬ ‫הכנסה‬ ‫מקורות‬.‫סוגי‬ ‫ארבעה‬ ‫כולל‬ ‫בתחום‬ ‫הליווי‬ ‫שירותים‬,‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫ומעשירים‬ ‫המשלימים‬:‫י‬‫ישיר‬ ‫יעוץ‬,‫וקורסים‬ ‫השתלמויות‬,‫פרסומים‬ ‫מקצועיים‬‫משאבים‬ ‫לפיתוח‬ ‫מקורות‬ ‫וספריית‬.‫ושיטות‬ ‫כלים‬ ‫ברכישת‬ ‫סיוע‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ‫בארגון‬ ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫מערך‬ ‫לבניית‬ ‫יסייעו‬ ‫אשר‬ ‫עבודה‬,‫ביניהם‬: ‫חברים‬ ‫לגיוס‬ ‫באינטרנט‬ ‫שימוש‬/‫וכספים‬ ‫ות‬ ‫אפקטיביים‬ ‫חברתי‬ ‫שיווק‬ ‫חומרי‬ ‫הפקת‬ ‫פרו‬ ‫כרטיסי‬ ‫הכנת‬‫יקט‬ ‫תורמים‬ ‫בפני‬ ‫אפקטיבית‬ ‫הצגה‬ ‫תורמים‬ ‫שימור‬ ‫באמצעות‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫המימון‬ ‫מקורות‬ ‫גיוון‬:‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫קרנות‬"‫פרטיים‬ ‫ותורמים‬ ‫ל‬ ‫ד‬.‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫המרכז‬–‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫מגוון‬(‫לובי‬,‫תקשורת‬,‫אינטרנט‬, ‫ועוד‬ ‫ציבורי‬ ‫מאבק‬.)‫המרכז‬‫לשינוי‬‫מדיניות‬‫לה‬ ‫לארגונים‬ ‫מסייע‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫קולם‬ ‫את‬ ‫עצים‬ ‫המקצועיות‬ ‫יכולותיהם‬ ‫בניית‬,‫כלים‬ ‫ומתן‬ ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫מגוונות‬ ‫באסטרטגיות‬ ‫שימוש‬ ‫בפוליטיקה‬ ‫משמעותיים‬ ‫ומהלכים‬ ‫מגמות‬ ‫ואבחון‬ ‫לזיהוי‬,‫הציבורי‬ ‫ובשיח‬ ‫בתקשורת‬. ‫בפני‬ ‫שיעמדו‬ ‫המרכזים‬ ‫באתגרים‬ ‫ומיקוד‬ ‫אסטרטגית‬ ‫וחשיבה‬ ‫ניתוח‬ ‫מקדם‬ ‫המרכז‬ ‫בשני‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬‫הקרובות‬ ‫ם‬.‫המרכז‬ ‫שירותי‬: ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫שונות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫המשלבת‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬:‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬ ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬,‫ציבוריים‬ ‫ומאבקים‬ ‫קמפיינים‬. ‫תקשורת‬ ‫ייעוץ‬:‫התקשורת‬ ‫עולם‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫ביצירת‬ ‫יסייעו‬ ‫שתיל‬ ‫של‬ ‫התקשורת‬ ‫יועצי‬, ‫מדינ‬ ‫ושינוי‬ ‫להשפעה‬ ‫מרכזית‬ ‫זירה‬ ‫המהווה‬‫יות‬,‫התקשורת‬ ‫באמצעי‬ ‫לשימוש‬ ‫כלים‬ ‫וייקנו‬ ‫הארגון‬ ‫מטרות‬ ‫לקידום‬ ‫המגוונים‬. ‫מדיניות‬ ‫שינוי‬ ‫למטרות‬ ‫אינטרנט‬ ‫ייעוץ‬:‫בזירות‬ ‫לשימוש‬ ‫וכלים‬ ‫יעוץ‬ ‫מציעים‬ ‫המרכז‬ ‫יועצי‬ ‫מדיניות‬ ‫בשינוי‬ ‫השפעה‬ ‫כזירות‬ ‫גם‬ ‫המשמשות‬ ‫השונות‬ ‫האינטרנט‬. ‫לובי‬ ‫ייעוץ‬:‫ע‬ ‫היכרות‬ ‫לכם‬ ‫יערכו‬ ‫שתיל‬ ‫של‬ ‫הלובי‬ ‫יועצי‬‫גישה‬ ‫לכם‬ ‫שיאפשרו‬ ‫הכלים‬ ‫ם‬ ‫הארגון‬ ‫מטרות‬ ‫וקידום‬ ‫להשפעה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫ויפתחו‬ ‫החלטות‬ ‫למקבלי‬.
 32. 32. ‫ניטור‬(‫מוניטורינג‬)‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬:‫ו‬ ‫לארגונים‬ ‫כלים‬ ‫במתן‬ ‫יסייעו‬ ‫המרכז‬ ‫יועצי‬/‫או‬ ‫ויישומן‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫במוניטורינג‬ ‫העוסקים‬ ‫אנשים‬.‫היא‬ ‫הפיקוח‬ ‫מטרת‬ o‫נכו‬ ‫תהליכים‬ ‫הבטחת‬‫ההחלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫נים‬ o‫כשורה‬ ‫פועלים‬ ‫אינם‬ ‫הדברים‬ ‫כאשר‬ ‫אחרים‬ ‫החלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫הקהל‬ ‫דעת‬ ‫יידוע‬ o‫לבג‬ ‫פנייה‬"‫פעולה‬ ‫או‬ ‫ההחלטות‬ ‫קיום‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫במטרה‬ ‫אחרים‬ ‫לגורמים‬ ‫או‬ ‫צ‬ ‫על‬-‫חוק‬ ‫פי‬ ‫קמפיינים‬ ‫בבניית‬ ‫ייעוץ‬:‫תוכנית‬ ‫בבניית‬ ‫יסייעו‬ ‫המרכז‬ ‫יועצי‬(‫קמפיין‬)‫המיועד‬ ‫אפקטיבי‬ ‫ש‬ ‫השינוי‬ ‫להשגת‬‫ליצור‬ ‫מבקש‬ ‫הארגון‬.‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫בהם‬ ‫שונים‬ ‫כלים‬ ‫מציע‬ ‫המרכז‬, ‫בשאלת‬ ‫מקצועיות‬ ‫החלטות‬ ‫ומכוון‬‫התזמון‬‫הכלים‬ ‫הפעלת‬ ‫של‬,‫ובאילו‬ ‫גורמים‬ ‫אלו‬ ‫מול‬ ‫עוצמות‬. ‫חברתי‬ ‫בשיווק‬ ‫ייעוץ‬:‫בלבד‬ ‫העסקי‬ ‫לעולם‬ ‫השייכת‬ ‫כמילה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫נתפס‬ ‫שיווק‬,‫גם‬ ‫אך‬ ‫נוכחו‬ ‫המבקשים‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ארגונים‬‫את‬ ‫לשווק‬ ‫נדרשים‬ ‫הציבורית‬ ‫בזירה‬ ‫והשפעה‬ ‫ת‬ ‫שלהם‬ ‫המסר‬,‫אף‬ ‫ולעיתים‬ ‫הערכים‬ ‫את‬"‫מוצרים‬."‫בהיכרות‬ ‫יסייעו‬ ‫החברתי‬ ‫השיווק‬ ‫יועצי‬ ‫השיווק‬ ‫תחום‬ ‫מרכיבי‬ ‫והבנת‬,‫החברתי‬ ‫לעולם‬ ‫דגשים‬ ‫תוך‬-‫שלו‬ ‫היעד‬ ‫וקהלי‬ ‫מוצריו‬. ‫ומיתוג‬ ‫במיצוב‬ ‫ייעוץ‬:‫משאבים‬ ‫על‬ ‫הגדולה‬ ‫התחרות‬ ‫מול‬ ‫אל‬,‫וד‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬‫קהל‬ ‫עת‬,‫יועצי‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ‫מול‬ ‫ומיצובו‬ ‫הארגון‬ ‫מעמד‬ ‫את‬ ‫ולחדד‬ ‫לרענן‬ ‫יסייעו‬ ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫המרכז‬ ‫והשפעה‬ ‫כוח‬ ‫לצבור‬ ‫במטרה‬ ‫שונים‬. ‫ה‬.‫ושינוי‬ ‫קונפליקט‬ ‫תהליכי‬ ‫לניהול‬ ‫המרכז‬-‫וקונפליקט‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫לניהול‬ ‫המרכז‬ ‫העוסק‬ ‫והכשרה‬ ‫ידע‬ ‫מרכז‬ ‫הוא‬ ‫בשתיל‬‫וקונפליקט‬ ‫שינוי‬ ‫שבין‬ ‫בקשר‬.‫מסייע‬ ‫המרכז‬ ‫בבחינת‬‫הסלמה‬ ‫של‬ ‫צמצום‬ ‫תוך‬ ‫הקונפליקט‬ ‫אנרגיית‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫שיאפשרו‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬, ‫והרס‬ ‫אלימות‬,‫בנייה‬ ‫של‬ ‫קידום‬ ‫ותוך‬,‫וצמיחה‬ ‫התחדשות‬.‫בשיתוף‬ ‫פועל‬ ‫המרכז‬‫פעולה‬ ‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫ומקצועיים‬ ‫אקדמיים‬ ‫וגורמים‬ ‫פעילים‬ ‫עם‬"‫ל‬,‫חשיבה‬ ‫המובילים‬‫ופ‬‫י‬‫ידע‬ ‫של‬ ‫תוח‬ ‫ק‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫בנושא‬‫ונפליקטים‬. ‫של‬ ‫ההתמחות‬ ‫תחומי‬‫המרכז‬: ‫קבוצות‬ ‫או‬ ‫לארגונים‬ ‫וליווי‬ ‫אישי‬ ‫ייעוץ‬‫המנהלות‬‫מאבק‬‫ים‬ ‫הבונה‬ ‫המאבק‬ ‫עקרונות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫למאבקים‬ ‫וייעוץ‬ ‫אסטרטגית‬ ‫חשיבה‬ ‫במרחב‬ ‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ‫בין‬ ‫דיאלוג‬ ‫וניהול‬ ‫קונפליקטים‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫מוניציפאלי‬/‫ארגוני‬ ‫קונפליקט‬ ‫במצב‬ ‫משותפים‬ ‫חיים‬ ‫קידום‬ ‫וקונפליקט‬ ‫שותפות‬:‫פוטנציאל‬ ‫שותפים‬ ‫זיהוי‬‫י‬‫ים‬,‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫שותפויות‬ ‫בניית‬, ‫ומשברים‬ ‫קונפליקטים‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫קונפליקט‬ ‫זירת‬ ‫לניתוח‬ ‫כלים‬
 33. 33. ‫ו‬.‫ואינטרנט‬ ‫טכנולוגיה‬–‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫בבניית‬ ‫ליווי‬,‫משאבים‬ ‫לגיוס‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬: ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מחיפוש‬ ‫החל‬,‫המודע‬ ‫ניהול‬ ‫דרך‬‫איתם‬ ‫והקשרים‬ ‫התורמים‬ ‫על‬, ‫ברשת‬ ‫ואוהדים‬ ‫מגולשים‬ ‫תרומות‬ ‫וגיוס‬ ‫באינטרנט‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫בפרסום‬ ‫וכלה‬. ‫ז‬.‫בעמותות‬ ‫כספים‬ ‫וניהול‬ ‫משפטיים‬ ‫היבטים‬–‫המסגרת‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מעניקים‬ ‫שתיל‬ ‫יועצי‬ ‫עמותה‬ ‫של‬ ‫המשפטית‬,‫מוסדותיה‬ ‫על‬,‫ועל‬ ‫והפיננסיות‬ ‫המשפטיות‬ ‫וזכויותיה‬ ‫חובותיה‬ ‫ר‬ ‫של‬ ‫המשמעויות‬‫כעמותה‬ ‫הארגון‬ ‫ישום‬. ‫הי‬ ‫נושאי‬ ‫בין‬‫י‬‫עוץ‬: ‫הרישום‬ ‫טפסי‬ ‫במילוי‬ ‫עזרה‬‫והדרכה‬ ‫כעמותה‬‫בהתאם‬ ‫עמותה‬ ‫לניהול‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫החוק‬ ‫לדרישות‬ ‫כלים‬ ‫פיתוח‬‫ופרקטיות‬‫תיעוד‬ ‫של‬,‫פנימית‬ ‫בקרה‬,‫וניהולו‬ ‫תקציב‬ ‫בניית‬,‫דיווחים‬ ‫כספיים‬. ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫מודעת‬ ‫צריכה‬ ‫פיתוח‬(‫וב‬ ‫חשבון‬ ‫ראיית‬ ‫כגון‬‫נקים‬) ‫ל‬ ‫התאמה‬ ‫תוך‬ ‫זאת‬ ‫כל‬‫ו‬ ‫חוקי‬‫והאיד‬ ‫החוקית‬ ‫בסביבה‬ ‫והתחשבות‬ ‫המיסוי‬ ‫נהלי‬‫י‬‫אולוגית‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ארגונים‬ ‫פועלים‬ ‫שבה‬ ‫הייחודית‬ ‫ח‬.‫השתלמויות‬-‫שתי‬ ‫של‬ ‫וההכשרות‬ ‫ההשתלמויות‬ ‫מערך‬”‫השינוי‬ ‫לארגוני‬ ‫לסייע‬ ‫בא‬ ‫ל‬ ‫בעבודתם‬ ‫החברתי‬.‫תוכנית‬‫ההכשרה‬‫ה‬ ‫המיומנויות‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ ‫להקנות‬ ‫נועדה‬‫ניהוליות‬ ‫החברתי‬ ‫השינוי‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ ‫והתפקודיות‬:‫ייחודי‬ ‫הכשרה‬ ‫מרחב‬ ‫מהווה‬ ‫היא‬,‫ההכשרות‬ ‫בו‬ ‫עולם‬ ‫בהשקפת‬ ‫קשורות‬ ‫המתקיימות‬,‫למציאות‬ ‫ביקורתית‬ ‫גישה‬ ‫ובפיתוח‬ ‫בערכים‬ ‫הקיימת‬ ‫החברתית‬,‫יותר‬ ‫צודקת‬ ‫מציאות‬ ‫לקדם‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫במטרה‬.‫התכניות‬ ‫והא‬ ‫הערכי‬ ‫השיח‬ ‫לפיתוח‬ ‫הזדמנות‬ ‫מהוות‬‫ידיאולוגי‬,‫ולעשייה‬ ‫קשרים‬ ‫ליזום‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫משותפת‬:‫בין‬ ‫חיבורים‬ ‫של‬ ‫חשובה‬ ‫רשת‬ ‫מהווה‬ ‫שתיל‬ ‫בהשתלמויות‬ ‫המשתתפים‬ ‫קהילת‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫להכיר‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫ומקום‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫הארגונים‬,‫זה‬ ‫של‬ ‫מניסיונו‬ ‫זה‬ ‫ללמוד‬ ‫ולהתמקצע‬.‫כגון‬ ‫מגוונים‬ ‫בנושאים‬ ‫עוסקות‬ ‫ההשתלמויות‬:‫מדיניות‬,‫לק‬ ‫שירות‬‫וחות‬, ‫וטכנולוגיה‬ ‫אינטרנט‬,‫ארגוני‬ ‫פיתוח‬,‫ניהול‬,‫וכד‬ ‫כספים‬'.‫הפתוחות‬ ‫ההשתלמויות‬ ‫לרשימת‬ ‫להרשמה‬:http://www.shatil.org.il/courses/open_courses ‫ט‬.‫שתיל‬ ‫פרסומי‬–‫ה‬ ‫ופעילי‬ ‫לעובדי‬ ‫המסייעים‬ ‫מקצועיים‬ ‫פרסומים‬‫בפעולתם‬ ‫ארגונים‬ ‫השוטפת‬.‫ותחומים‬ ‫נושאים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫נוגעים‬ ‫שתיל‬ ‫פרסומי‬:‫משאבים‬ ‫גיוס‬ ‫מהקהילה‬;‫רוו‬ ‫כוונות‬ ‫ללא‬ ‫בארגונים‬ ‫תוכניות‬ ‫והערכת‬ ‫ארגונית‬ ‫ללמידה‬ ‫מדריך‬‫ח‬,‫מדריך‬ ‫אזרחים‬ ‫של‬ ‫והתנדבות‬ ‫מעורבות‬ ‫לעידוד‬;‫קונפליקטים‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬-‫מיומנויות‬ ‫לפעולה‬ ‫ואסטרטגיות‬;‫סבי‬ ‫צדק‬‫בתכנון‬ ‫הציבור‬ ‫והשתתפות‬ ‫בתי‬;‫מד‬‫של‬ ‫לובי‬ ‫לעבודת‬ ‫ריך‬
 34. 34. ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ארגונים‬‫ועוד‬.‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונכתבים‬ ‫נכתבו‬ ‫הפרסומים‬ ‫בתחומם‬ ‫רב‬.‫בתשלום‬ ‫כרוך‬ ‫בפרסומים‬ ‫שימוש‬. ‫י‬.‫משאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫ספריית‬-‫מקצועית‬ ‫ספריה‬ ‫היא‬ ‫שתיל‬ ‫של‬ ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫ספרית‬ ‫חב‬ ‫לארגונים‬ ‫המיועדת‬‫שלהם‬ ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫עבודת‬ ‫לצורך‬ ‫רתיים‬.‫כוללת‬ ‫הספרייה‬: ‫משאבים‬ ‫גיוס‬ ‫בנושא‬ ‫כללית‬ ‫ספרות‬,‫קרנות‬ ‫של‬ ‫מודפסים‬ ‫מידע‬ ‫מאגרי‬,‫מאגרים‬ ‫ועוד‬ ‫ממוחשבים‬.‫הספר‬‫י‬‫ובבאר‬ ‫בחיפה‬ ‫סניפים‬ ‫לה‬ ‫ויש‬ ‫בירושלים‬ ‫נמצאת‬ ‫המרכזית‬ ‫יה‬ ‫שבע‬.‫כולל‬ ‫בספרייה‬ ‫מנוי‬:‫בס‬ ‫השימוש‬ ‫אופן‬ ‫לגבי‬ ‫מקיפה‬ ‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫הדרכה‬‫פריה‬ ‫המידע‬ ‫ובמאגרי‬‫ו‬‫הספרייה‬ ‫בשירותי‬ ‫מוגבל‬ ‫בלתי‬ ‫שימוש‬,‫הראשונה‬ ‫ההדרכה‬ ‫לאחר‬ (‫מראש‬ ‫בתיאום‬.)‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬ ‫בספריה‬ ‫למנוי‬ ‫בקשה‬ ‫טופס‬ ‫לבקשת‬ ‫או‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ ‫עם‬‫ארקין‬ ‫קרני‬,‫שתיל‬ ‫ספרנית‬‫טל‬':0732-445142sifiria@shatil.nif.org.il ‫עלות‬ ‫תמורה‬ ‫ללא‬ ‫לרוב‬ ‫לארגונים‬ ‫ניתנים‬ ‫שתיל‬ ‫של‬ ‫הייעוץ‬ ‫שירותי‬,‫פניה‬ ‫בכל‬ ‫נבחנת‬ ‫הסיוע‬ ‫רמת‬ ‫לבקשה‬ ‫להיענות‬ ‫שתיל‬ ‫ליכולת‬ ‫בהתאם‬ ‫ומאידך‬ ‫הארגון‬ ‫צרכי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מחד‬ ‫ונקבעת‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫תנאים‬ ‫הבאים‬ ‫בתחומים‬ ‫הפועלים‬ ‫רווח‬ ‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫לארגונים‬ ‫ניתנים‬ ‫השירותים‬: ‫ה‬ ‫זכויות‬‫והאזרח‬ ‫אדם‬ ‫חברתי‬ ‫צדק‬ ‫ותרבותי‬ ‫דתי‬ ‫פלורליזם‬ ‫בישראל‬ ‫הפלסטינית‬ ‫החברה‬ ‫זכויות‬ ‫דו‬-‫יהודי‬ ‫קיום‬-‫ערבי‬ ‫נשים‬ ‫זכויות‬ ‫שלום‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬
 35. 35. ‫שירות‬ ‫קבלת‬– ‫ש‬ ‫במשרדי‬ ‫לסיוע‬ ‫ראשוניות‬ ‫פניות‬ ‫על‬ ‫האחראית‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫יש‬‫בטלפון‬ ‫בירושלים‬ ‫תיל‬0732- 445181‫במייל‬ ‫או‬:pniyot@shatil.nif.org.il‫הראשונות‬ ‫הפניות‬ ‫על‬ ‫האחראית‬ ‫עם‬ ‫בשיחה‬, ‫הארגון‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫לנו‬ ‫ויאפשרו‬ ‫הראשוני‬ ‫לסינון‬ ‫לנו‬ ‫שיסייעו‬ ‫שאלות‬ ‫מספר‬ ‫תישאלו‬(‫או‬ ‫ההתארגנות‬)‫סיוע‬ ‫לקבלת‬ ‫הבסיסיים‬ ‫הקריטריונים‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫שלכם‬.‫בשיחה‬ ‫לקבל‬ ‫תוכלו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫נוס‬ ‫מידע‬‫שתיל‬ ‫על‬ ‫ף‬.‫הבסיסיים‬ ‫הקריטריונים‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫שלכם‬ ‫והארגון‬ ‫במידה‬,‫אליכם‬ ‫יישלח‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫פרטים‬ ‫ולספק‬ ‫לספר‬ ‫תתבקשו‬ ‫ובו‬ ‫הכרות‬ ‫שאלון‬.‫בשתיל‬ ‫הטופס‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬,‫ייבחן‬ ‫לשירות‬ ‫הזכאות‬ ‫לגבי‬ ‫בדיקה‬ ‫ותתקיים‬ ‫ההכרות‬ ‫שאלון‬,‫הקריטריונים‬ ‫לפי‬ ‫והיקפו‬ ‫הסיוע‬ ‫סוגי‬ ‫שתיל‬ ‫של‬ ‫והאפשרויות‬.‫מה‬‫ועד‬ ‫שמילאתם‬ ‫ההכרות‬ ‫שאלון‬ ‫את‬ ‫במשרדנו‬ ‫מקבלים‬ ‫אנו‬ ‫שבו‬ ‫זמן‬ ‫תשובה‬ ‫שתקבלו‬,‫כ‬ ‫לחלוף‬ ‫צפויים‬-3‫שבועות‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬‫ראשי‬ ‫משרד‬ ‫כתובת‬:‫רח‬'‫חרוצים‬ ‫יד‬9‫למכתבים‬ ‫כתובת‬ ‫ירושלים‬:‫ת‬.‫ד‬.53395,‫ירושלים‬,91533 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.shatil.org.il ‫דוא‬"‫ל‬:shatil@shatil.nif.org.il ‫עבור‬‫מוזמנים‬ ‫שירותים‬:‫בסודו‬ ‫גלי‬,‫מייל‬galib@shatil.nif.org.il;‫טלפון‬0732-445422 ‫טלפון‬:0732-445100 ‫פקס‬:02-6735149 ‫המסמך‬ ‫לראש‬

×