‫סוד‬
‫הפרח‬
‫המכושף‬
‫אמיתי‬ ‫סיפור‬
‫מבוסס‬ ‫לא‬
‫ומושון‬ ‫אורי‬ ,‫תמר‬ ‫מאת‬
‫בין‬ ‫רחוקה‬ ‫רחוקה‬ ‫בארץ‬ ,‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫לפני‬
,‫מושלגים‬ ‫והרים‬ ‫צלולים‬ ‫אגמים‬ ,‫מוריקות‬ ‫גבעות‬
‫גדלה‬ ‫היא‬ .‫יודיתלי‬ ‫ושמה‬ ‫קטנה‬ ‫ילדה‬ ‫חיה‬
‫לטייל‬ ‫מאוד‬ ‫אהבה‬ ‫מכל‬ ‫ויותר‬ ‫ושלווה‬ ‫בנחת‬
.‫פרחים‬ ‫ולקטוף‬ ‫...
‫פרח‬ ‫לעינייה‬ ‫נקרה‬ ‫בטיול‬ ‫בהולכה‬ ‫אחד‬ ‫יום‬
‫הקטנה‬ ‫ויודיתלי‬ ‫ביופיו‬ ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫קוצני‬
.‫אותו‬ ‫לקטוף‬ ‫החל...
‫סתם‬ ‫עוד‬ ‫לא‬ ‫אני‬ !‫קטנה‬ ‫ילדה‬ ‫עשית‬ ‫מה‬ ‫"הו‬
"‫הבחנה‬ ‫בלי‬ ‫שקוטפים‬ ‫פרח‬
.‫המופתעת‬ ‫יודיתלי‬ ‫אל‬ ‫שדיבר‬ ‫...
‫אותך‬ ‫ילוו‬ ‫קוציי‬ ‫אך‬ ,‫אני‬ ‫ועדין‬ ‫יפה‬ ‫"אמנם‬
."‫תפני‬ ‫שלא‬ ‫לאן‬
‫הסוד‬ ‫פרח‬ ‫מאשר‬ ‫אחר‬ ‫לא‬ ‫היה‬ ‫שקטפה‬ ...
‫וחמש‬ ‫חמישים‬ ‫ולמשך‬ ‫מעתה‬ ‫תיהי‬ ‫"מכושפת‬
,"‫ימים‬ ‫וחמישה‬ ‫חודשים‬ ‫חמישה‬ ,‫שנים‬
.‫הנורא‬ ‫הפרח‬ ‫אמר‬
‫ללא‬ ‫לח...
:‫בפחד‬ ‫הפרח‬ ‫את‬ ‫יודיתלי‬ ‫שאלה‬
,‫מכושף‬ ‫פרח‬ ?‫מה‬ ‫"אבל‬
"?‫לחפש‬ ‫עלי‬ ‫מה‬ ‫אחר‬
‫בין‬ ‫נמצא‬ ‫אינו‬ ‫וודאי‬ ‫הו...
‫הפרח‬ ‫את‬ ‫יודיתלי‬ ‫הכניסה‬ ‫רועדת‬ ‫ביד‬
‫יאמין‬ ‫לא‬ ‫איש‬ ‫כי‬ ‫ידעה‬ ‫בליבה‬ ‫עמוק‬ .‫לתיקה‬
.‫לסיפורה‬
‫בישר‬ ,‫השולחן‬ ‫סביב‬ ,‫בביתה‬ ‫ערב‬ ‫באותו‬
‫בה‬ ‫לארץ‬ ‫לעלות‬ ‫עומדת‬ ‫המשפחה‬ ‫כי‬ ‫אביה‬
.‫האבות‬ ‫ארץ‬ ,‫גדל‬
,"‫המסע‬ ‫לו‬ ‫מתחיל‬ ‫"הנה‬
‫רמז‬ ‫כך‬ ‫בדיוק‬ ‫הרי‬ ,‫יודיתלי‬ ‫לעצמה‬ ‫חשבה‬
.‫המכושף‬ ‫הפרח‬ ‫לה‬
‫יודיתלי‬ ‫מצאה‬ ,‫שבועות‬ ‫מספר‬ ‫כעבור‬ ,‫ואכן‬
- ‫הקטנה‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫בנוף‬ ‫ביתה‬ ‫את‬
‫רבים‬ ‫צבעוניים‬ ‫פרחים‬ ‫ובה‬ ‫פוריה‬ ‫במושבה‬
.‫שהכירה‬ ‫מאלו‬ ‫מאוד‬ ‫ושונים‬
,‫בפוריה‬ ‫השנים‬ ‫עם‬
‫וגדלה‬ ‫התרחבה‬ ‫יודיתלי‬ ‫של‬ ‫משפחתה‬
.‫בינהם‬ ‫הבכורה‬ ‫והיא‬ ‫ואחיות‬ ‫אחים‬ ‫לה‬ ‫נולדו‬
‫דבש‬ ‫ליקקה‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫הקטנה‬ ‫יודיתלי‬ ‫אבל‬
‫סבלה‬ ,‫פוריה‬ ‫עבודה‬ ‫בכפר‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬
‫הייתה‬ ‫התימנים‬ ‫הילדים‬ ‫שבין‬ ‫מפני‬ ‫מהצקות‬
.‫כחולות‬ ‫ועיניה‬ ‫לבן‬ ‫ע...
,‫נחת‬ ‫תמצא‬ ‫לא‬ ,‫הבינה‬ ‫היא‬ ,‫בפוריה‬
.‫לתחת‬ ‫הקוצים‬ ‫חזרו‬ 15 ‫בגיל‬ ‫וכך‬
‫כשעברה‬ ‫לעצמה‬ ‫אמרה‬ ,"‫הקודש‬ ‫בעי...
‫פגשה‬ ,‫בחורשה‬ ‫מטיילת‬ ‫בעודה‬ ,‫אחד‬ ‫יום‬
.‫וחכם‬ ‫זקן‬ ‫בינשוף‬
‫עלי‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫אתה‬ ‫אולי‬ ‫לי‬ ‫ספר‬ ,‫יקר‬ ‫"י...
‫ראשו‬ ‫את‬ ‫סובב‬ ,‫בה‬ ‫הביט‬ ‫רק‬ ‫הינשוף‬ ‫אך‬
.‫אחר‬ ‫למקום‬ ‫ועף‬ ‫לאחור‬
‫ללא‬ ‫לחפש‬ ‫המשיכה‬ ‫ויודיתלי‬ ‫חלפו‬ ‫ימים‬
‫הפרח‬ ‫סוד‬ ‫את‬ ‫אך‬ .‫בתחת‬ ‫קוצים‬ ‫עם‬ ,‫נחת‬
.‫בספרים‬ ‫גם‬ ‫מצאה‬ ‫ל...
.‫ישראל‬
‫ישראל‬ ‫והפרח‬ ‫יודיתלי‬
,‫התאהבו‬
,‫התחתנו‬
‫פרחים‬ ‫שלושה‬ ‫להם‬ ‫ונולדו‬.
.‫ן‬‫מ‬‫ז‬‫ה‬ ‫ל‬‫ע‬ ‫ם‬‫כ‬‫ל‬ ‫ל‬‫ב‬‫ח‬‫ש‬ ‫ם‬‫י‬‫כ‬‫י‬‫ת‬‫ח‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫ח‬‫ל‬‫צ‬‫ו‬‫מ‬ ,‫...
‫לגור‬ ‫ומשפחתה‬ ‫יודיתלי‬ ‫נסעו‬ ‫שנה‬ ‫כעבור‬
‫אולי‬ .‫מהבית‬ ‫רחוקה‬ ‫"אפריקה‬ .‫באפריקה‬
,"‫המכושף‬ ‫הפרח‬ ‫סוד‬ ‫את‬ ...
‫חתולי‬ ‫של‬ ‫מקהלה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חלפה‬ ‫אחד‬ ‫יום‬
.‫עבורה‬ ‫משהו‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫כאילו‬ ‫שנראו‬ ‫רחוב‬
‫"היודעים‬ ,‫שאלה‬ "‫...
‫אך‬ ,‫מפניה‬ ‫נסתר‬ ‫החיפוש‬ ‫פשר‬ ‫אמנם‬
‫יודיתלי‬ ‫הגיעה‬ ‫פורים‬ ‫בחגי‬ ‫ילדיה‬ ‫בחיפוש‬
‫קינאו‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫ילדי‬ ‫...
‫בבית‬ ,‫בעבודה‬ ‫העיסוק‬ ‫בין‬ ‫אך‬ ,‫השנים‬ ‫עברו‬
.‫מתוקים‬ ‫תמיד‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫ החיים‬ - ‫ובילדים‬
‫להיפרד‬ ‫החליטו‬ ‫ה...
,‫חושבים‬ ‫בטח‬ ‫אתם‬ ‫לחפש‬ ‫שוב‬ ‫חופשיה‬
…‫אומרים‬ ‫בטח‬ ‫אתם‬ ‫בתחת‬ ‫וקוץ‬ ‫נחת‬ ‫חוסר‬
,‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫כשמחפשים‬ ‫שקור...
‫שאוהב‬ ‫זהב‬ ‫לב‬ ‫עם‬ ‫בחור‬ ,‫חיים‬ ‫לו‬ ‫קוראים‬
.‫אותו‬ ‫והיא‬ ‫מאוד‬ ‫אותה‬
‫בעולם‬ ‫בכבוד‬ ‫פרנסה‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫אחרי‬
‫רבים‬ ‫כמו‬ ‫עצמה‬ ‫מצאה‬ ,‫טק‬ ‫וההיי‬ ‫הפרסום‬
.‫עבודה‬ ‫מחוסרת‬ ‫אחר...
‫ולחפש‬ ‫לצאת‬ ‫להזדמנות‬ ‫מהר‬ ‫הפך‬ ‫הקושי‬ ‫אך‬
.‫חדשה‬ ‫דרך‬
‫אמא‬ ‫של‬ ‫העוגות‬ ‫של‬ ‫המופלא‬ ‫טעמן‬ ‫זיכרון‬
‫ללמוד‬...
‫שכשיודיתלי‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫גילו‬ ‫מהר‬ ‫די‬
.‫נהדרים‬ ‫דברים‬ ‫מגלה‬ ‫היא‬ ,‫משהו‬ ‫מחפשת‬
‫ליצג‬ ‫ונשלחה‬ ‫בפרסים‬ ‫זכתה...
‫לפרחים‬ ‫אהבתה‬ ‫את‬ ‫שכחה‬ ‫שלא‬ ‫וכמובן‬
,‫שכחה‬ ‫כבר‬ ‫מהעבר‬ ‫המוזר‬ ‫הפרח‬ ‫את‬ ‫אמנם‬
‫ועם‬ ‫נחת‬ ‫בחוסר‬ .‫אותה‬ ‫עזב‬ ‫לא‬ ‫הכישוף‬ ‫אך‬
…‫לחפש‬ ‫המשיכה‬ ‫בת...
?‫בלחם‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אולי‬
‫בסוכר‬ ‫אולי‬
?‫במקרונים‬ ‫אולי‬
?‫בגפילטע‬ ‫אפילו‬ ‫או‬
…‫במעמולים‬ ‫בכלל‬ ‫או‬
…‫דודים‬ ‫הבני‬ ‫של‬
‫את‬ ‫שמחפשים‬ ‫אחרים‬ ‫להדריך‬ ‫החלה‬ ‫יודיתלי‬
.‫במתוקים‬ ‫דרכם‬
‫תחרות‬ ‫עוד‬ ‫לקראת‬ ‫שארזה‬ ‫בזמן‬ ,‫אחד‬ ‫יום‬
‫ישנה‬ ‫מזוודה‬ ‫בתוך‬ ‫לגלות‬ ‫הופתעה‬ ,‫באירופה‬
‫הוא‬ ‫צלופן‬ ‫נייר‬ ...
‫חודשים‬ ‫חמישה‬ ,‫שנים‬ ‫וחמש‬ ‫חמישים‬
‫והוא‬ ,‫אותו‬ ‫קטפה‬ ‫מאז‬ ‫בדיוק‬ ‫ימים‬ ‫וחמישה‬
‫הכישוף‬ ‫את‬ ‫ממנה‬ ‫להפיג‬ ...
"‫התראינו‬ ‫לא‬ ‫רב‬ ‫"זמן‬
.‫הפרח‬ ‫לה‬ ‫אמר‬
-  ‫לחפש‬ ‫להפסיק‬ ‫תוכלי‬ ‫מהיום‬ .‫יפה‬ ‫"גדלת‬
."‫הכישוף‬ ‫את‬ ‫מעלייך‬ ...
‫יודיתלי‬ ‫לו‬ ‫ענתה‬ ,"!‫מצאתי‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫"אבל‬
‫לא‬ ‫שלעולם‬ ‫יודעת‬ ‫אני‬ ‫"וגם‬ ,‫בבלבול‬
."‫אמצא‬
.‫חכמה‬ ‫היא‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫ראה‬ ‫כי‬ ‫הפרח‬ ‫לה‬ ‫קרץ‬
‫החיפוש‬ ‫הוא‬ ‫שהסוד‬ ‫מזמן‬ ‫כבר‬ ‫הבנת‬ ,‫כן‬ ‫“אם‬
.‫לגילוי‬ ‫הת...
‫משורש‬ ‫זרעים‬ ‫כמה‬ ‫חילצה‬ ‫השמחה‬ ‫יודיתלי‬
‫בתוך‬ ‫בעדינות‬ ‫הפרח‬ ‫את‬ ‫ארזה‬ ,‫הקסום‬ ‫הפרח‬
…‫מזוודה‬
,‫ממנו‬ ‫שדות‬ ‫לשתול‬ ‫לאירופה‬ ‫לה‬ ‫וטסה‬
.‫לבד‬ ‫ישאר‬ ‫שלא‬
‫לנצח‬ ‫היא‬ ‫מחפשת‬ ‫יודיתלי‬ ‫עוד‬ ‫שכל‬ ‫אומרים‬
- ‫מאושרת‬ ‫תהיה‬
.‫בתחת‬ ‫קוצים‬ ‫עם‬ ‫תמיד‬ ,‫נחת‬ ‫ללא‬ ‫תמיד‬
‫המכושף‬ ‫הפרח‬ ‫סוד‬
(‫האיורים‬ ‫על‬ ‫לאמא‬ ‫)ותודה‬
סוד הפרח המכושף - יהודית בת 60
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

סוד הפרח המכושף - יהודית בת 60

630 views

Published on

סיפור ילדים בהשראת סיפורה של יהודית זר-אביב.
לכבוד יום ההולדת ה-60 שלה מאת ילדיה: תמר, אורי ומושון
כל האיורים הם עוגות ועיצובים מסוכרים של יהודית (יוד) עצמה:
www.yuditlee.com

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

סוד הפרח המכושף - יהודית בת 60

 1. 1. ‫סוד‬ ‫הפרח‬ ‫המכושף‬ ‫אמיתי‬ ‫סיפור‬ ‫מבוסס‬ ‫לא‬ ‫ומושון‬ ‫אורי‬ ,‫תמר‬ ‫מאת‬
 2. 2. ‫בין‬ ‫רחוקה‬ ‫רחוקה‬ ‫בארץ‬ ,‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫לפני‬ ,‫מושלגים‬ ‫והרים‬ ‫צלולים‬ ‫אגמים‬ ,‫מוריקות‬ ‫גבעות‬
 3. 3. ‫גדלה‬ ‫היא‬ .‫יודיתלי‬ ‫ושמה‬ ‫קטנה‬ ‫ילדה‬ ‫חיה‬ ‫לטייל‬ ‫מאוד‬ ‫אהבה‬ ‫מכל‬ ‫ויותר‬ ‫ושלווה‬ ‫בנחת‬ .‫פרחים‬ ‫ולקטוף‬ ‫בטבע‬
 4. 4. ‫פרח‬ ‫לעינייה‬ ‫נקרה‬ ‫בטיול‬ ‫בהולכה‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫הקטנה‬ ‫ויודיתלי‬ ‫ביופיו‬ ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫קוצני‬ .‫אותו‬ ‫לקטוף‬ ‫החליטה‬ ‫פרח‬ ‫לעינייה‬ ‫נקרה‬ ‫בהרים‬ ‫בהולכה‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫הקטנה‬ ‫ויודיתלי‬ ‫ביופיו‬ ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫קוצני‬ .‫אותו‬ ‫לקטוף‬ ‫החליטה‬ ‫מתוך‬ ‫בקע‬ ‫כי‬ ‫שנדמה‬ ,‫קול‬ ‫שמעה‬ ‫לפתע‬ :‫הגבעול‬
 5. 5. ‫סתם‬ ‫עוד‬ ‫לא‬ ‫אני‬ !‫קטנה‬ ‫ילדה‬ ‫עשית‬ ‫מה‬ ‫"הו‬ "‫הבחנה‬ ‫בלי‬ ‫שקוטפים‬ ‫פרח‬ .‫המופתעת‬ ‫יודיתלי‬ ‫אל‬ ‫שדיבר‬ ‫הפרח‬ ‫זה‬ ‫היה‬
 6. 6. ‫אותך‬ ‫ילוו‬ ‫קוציי‬ ‫אך‬ ,‫אני‬ ‫ועדין‬ ‫יפה‬ ‫"אמנם‬ ."‫תפני‬ ‫שלא‬ ‫לאן‬ ‫הסוד‬ ‫פרח‬ ‫מאשר‬ ‫אחר‬ ‫לא‬ ‫היה‬ ‫שקטפה‬ ‫הפרח‬ .‫באגדות‬ ‫רק‬ ‫יודיתלי‬ ‫שמעה‬ ‫עליו‬ ‫המכושף‬
 7. 7. ‫וחמש‬ ‫חמישים‬ ‫ולמשך‬ ‫מעתה‬ ‫תיהי‬ ‫"מכושפת‬ ,"‫ימים‬ ‫וחמישה‬ ‫חודשים‬ ‫חמישה‬ ,‫שנים‬ .‫הנורא‬ ‫הפרח‬ ‫אמר‬ ‫ללא‬ ‫לחפש‬ ‫עליך‬ ‫מטיל‬ ‫אני‬ ‫הכישוף‬ ‫יפוג‬ ‫"עד‬ "!‫בתחת‬ ‫קוצים‬ ‫עם‬ ‫להיות‬ ‫תמיד‬ ,‫נחת‬
 8. 8. :‫בפחד‬ ‫הפרח‬ ‫את‬ ‫יודיתלי‬ ‫שאלה‬ ,‫מכושף‬ ‫פרח‬ ?‫מה‬ ‫"אבל‬ "?‫לחפש‬ ‫עלי‬ ‫מה‬ ‫אחר‬ ‫בין‬ ‫נמצא‬ ‫אינו‬ ‫וודאי‬ ‫הוא‬ ,‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫"מה‬ "‫האלה‬ ‫השלווים‬ ‫ההרים‬ .‫המיסתורי‬ ‫הפרח‬ ‫לה‬ ‫ענה‬ ,‫קטנה‬ ‫ילדה‬ ‫לך‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ‫מזה‬ ‫"יותר‬ "!‫לחפש‬ ‫צאי‬ - ‫ועכשיו‬
 9. 9. ‫הפרח‬ ‫את‬ ‫יודיתלי‬ ‫הכניסה‬ ‫רועדת‬ ‫ביד‬ ‫יאמין‬ ‫לא‬ ‫איש‬ ‫כי‬ ‫ידעה‬ ‫בליבה‬ ‫עמוק‬ .‫לתיקה‬ .‫לסיפורה‬
 10. 10. ‫בישר‬ ,‫השולחן‬ ‫סביב‬ ,‫בביתה‬ ‫ערב‬ ‫באותו‬ ‫בה‬ ‫לארץ‬ ‫לעלות‬ ‫עומדת‬ ‫המשפחה‬ ‫כי‬ ‫אביה‬ .‫האבות‬ ‫ארץ‬ ,‫גדל‬
 11. 11. ,"‫המסע‬ ‫לו‬ ‫מתחיל‬ ‫"הנה‬ ‫רמז‬ ‫כך‬ ‫בדיוק‬ ‫הרי‬ ,‫יודיתלי‬ ‫לעצמה‬ ‫חשבה‬ .‫המכושף‬ ‫הפרח‬ ‫לה‬
 12. 12. ‫יודיתלי‬ ‫מצאה‬ ,‫שבועות‬ ‫מספר‬ ‫כעבור‬ ,‫ואכן‬ - ‫הקטנה‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫בנוף‬ ‫ביתה‬ ‫את‬
 13. 13. ‫רבים‬ ‫צבעוניים‬ ‫פרחים‬ ‫ובה‬ ‫פוריה‬ ‫במושבה‬ .‫שהכירה‬ ‫מאלו‬ ‫מאוד‬ ‫ושונים‬
 14. 14. ,‫בפוריה‬ ‫השנים‬ ‫עם‬ ‫וגדלה‬ ‫התרחבה‬ ‫יודיתלי‬ ‫של‬ ‫משפחתה‬ .‫בינהם‬ ‫הבכורה‬ ‫והיא‬ ‫ואחיות‬ ‫אחים‬ ‫לה‬ ‫נולדו‬
 15. 15. ‫דבש‬ ‫ליקקה‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫הקטנה‬ ‫יודיתלי‬ ‫אבל‬
 16. 16. ‫סבלה‬ ,‫פוריה‬ ‫עבודה‬ ‫בכפר‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫הייתה‬ ‫התימנים‬ ‫הילדים‬ ‫שבין‬ ‫מפני‬ ‫מהצקות‬ .‫כחולות‬ ‫ועיניה‬ ‫לבן‬ ‫עורה‬ ;‫שונה‬
 17. 17. ,‫נחת‬ ‫תמצא‬ ‫לא‬ ,‫הבינה‬ ‫היא‬ ,‫בפוריה‬ .‫לתחת‬ ‫הקוצים‬ ‫חזרו‬ 15 ‫בגיל‬ ‫וכך‬ ‫כשעברה‬ ‫לעצמה‬ ‫אמרה‬ ,"‫הקודש‬ ‫בעיר‬ ‫"אולי‬ .‫בירושלים‬ ‫בפנימייה‬ ‫ללמוד‬ ‫לבדה‬
 18. 18. ‫פגשה‬ ,‫בחורשה‬ ‫מטיילת‬ ‫בעודה‬ ,‫אחד‬ ‫יום‬ .‫וחכם‬ ‫זקן‬ ‫בינשוף‬ ‫עלי‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫אתה‬ ‫אולי‬ ‫לי‬ ‫ספר‬ ,‫יקר‬ ‫"ינשוף‬ .‫בורקות‬ ‫בעיניים‬ ‫יודיתלי‬ ‫שאלה‬ "?‫לחפש‬
 19. 19. ‫ראשו‬ ‫את‬ ‫סובב‬ ,‫בה‬ ‫הביט‬ ‫רק‬ ‫הינשוף‬ ‫אך‬ .‫אחר‬ ‫למקום‬ ‫ועף‬ ‫לאחור‬
 20. 20. ‫ללא‬ ‫לחפש‬ ‫המשיכה‬ ‫ויודיתלי‬ ‫חלפו‬ ‫ימים‬ ‫הפרח‬ ‫סוד‬ ‫את‬ ‫אך‬ .‫בתחת‬ ‫קוצים‬ ‫עם‬ ,‫נחת‬ .‫בספרים‬ ‫גם‬ ‫מצאה‬ ‫לא‬ ‫המכושף‬ ‫שם‬ ,‫לצה"ל‬ ‫והתגייסה‬ ‫הפתיעה‬ 18 ‫בגיל‬ …‫בישראל‬ ‫ושמו‬ ‫קצונה‬ ‫פרח‬ ‫פגשה‬
 21. 21. .‫ישראל‬
 22. 22. ‫ישראל‬ ‫והפרח‬ ‫יודיתלי‬ ,‫התאהבו‬ ,‫התחתנו‬
 23. 23. ‫פרחים‬ ‫שלושה‬ ‫להם‬ ‫ונולדו‬. .‫ן‬‫מ‬‫ז‬‫ה‬ ‫ל‬‫ע‬ ‫ם‬‫כ‬‫ל‬ ‫ל‬‫ב‬‫ח‬‫ש‬ ‫ם‬‫י‬‫כ‬‫י‬‫ת‬‫ח‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫ח‬‫ל‬‫צ‬‫ו‬‫מ‬ ,‫ם‬‫י‬‫מ‬‫י‬‫ה‬‫ד‬‫מ‬.
 24. 24. ‫לגור‬ ‫ומשפחתה‬ ‫יודיתלי‬ ‫נסעו‬ ‫שנה‬ ‫כעבור‬ ‫אולי‬ .‫מהבית‬ ‫רחוקה‬ ‫"אפריקה‬ .‫באפריקה‬ ,"‫המכושף‬ ‫הפרח‬ ‫סוד‬ ‫את‬ ‫אמצא‬ ‫כאן‬ ‫מה‬ ‫נמצא‬ ‫פה‬ ‫"אולי‬ ,‫יודיתלי‬ ‫לעצמה‬ ‫חשבה‬ ."‫ילדה‬ ‫שהייתי‬ ‫מאז‬ ‫מחפשת‬ ‫שאני‬ ‫להגיד‬ ‫ידע‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫לשם‬ ‫כשהגיעה‬ ‫אך‬ ‫הבינו‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫כי‬ ‫אולי‬ .‫מחפשת‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ‫לה‬ .‫שפתה‬ ‫את‬
 25. 25. ‫חתולי‬ ‫של‬ ‫מקהלה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חלפה‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ .‫עבורה‬ ‫משהו‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫כאילו‬ ‫שנראו‬ ‫רחוב‬ ‫"היודעים‬ ,‫שאלה‬ "‫נחמדים‬ ‫חתולים‬ ‫"סליחה‬ ?"‫המכושף‬ ‫הפרח‬ ‫סוד‬ ‫על‬ ‫משהו‬ ‫אולי‬ ‫אתם‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫בתשובה‬ ‫היא‬ ‫זכתה‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אך‬ .‫נוראה‬ ‫אלרגיה‬ ‫עם‬ ‫הבייתה‬ ‫הגיעה‬
 26. 26. ‫אך‬ ,‫מפניה‬ ‫נסתר‬ ‫החיפוש‬ ‫פשר‬ ‫אמנם‬ ‫יודיתלי‬ ‫הגיעה‬ ‫פורים‬ ‫בחגי‬ ‫ילדיה‬ ‫בחיפוש‬ ‫קינאו‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫ילדי‬ ‫כל‬ .‫היצירה‬ ‫לפסגת‬ .‫תפרה‬ ‫אותן‬ ‫בתחפושות‬
 27. 27. ‫בבית‬ ,‫בעבודה‬ ‫העיסוק‬ ‫בין‬ ‫אך‬ ,‫השנים‬ ‫עברו‬ .‫מתוקים‬ ‫תמיד‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫ החיים‬ - ‫ובילדים‬ ‫להיפרד‬ ‫החליטו‬ ‫הקצונה‬ ‫ופרח‬ ‫יודיתלי‬ .‫כידידים‬
 28. 28. ,‫חושבים‬ ‫בטח‬ ‫אתם‬ ‫לחפש‬ ‫שוב‬ ‫חופשיה‬ …‫אומרים‬ ‫בטח‬ ‫אתם‬ ‫בתחת‬ ‫וקוץ‬ ‫נחת‬ ‫חוסר‬ ,‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫כשמחפשים‬ ‫שקורה‬ ‫כמו‬ ‫אך‬ .‫אחר‬ ‫מוצאים‬ ‫לרוב‬
 29. 29. ‫שאוהב‬ ‫זהב‬ ‫לב‬ ‫עם‬ ‫בחור‬ ,‫חיים‬ ‫לו‬ ‫קוראים‬ .‫אותו‬ ‫והיא‬ ‫מאוד‬ ‫אותה‬
 30. 30. ‫בעולם‬ ‫בכבוד‬ ‫פרנסה‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫אחרי‬ ‫רבים‬ ‫כמו‬ ‫עצמה‬ ‫מצאה‬ ,‫טק‬ ‫וההיי‬ ‫הפרסום‬ .‫עבודה‬ ‫מחוסרת‬ ‫אחרים‬
 31. 31. ‫ולחפש‬ ‫לצאת‬ ‫להזדמנות‬ ‫מהר‬ ‫הפך‬ ‫הקושי‬ ‫אך‬ .‫חדשה‬ ‫דרך‬ ‫אמא‬ ‫של‬ ‫העוגות‬ ‫של‬ ‫המופלא‬ ‫טעמן‬ ‫זיכרון‬ ‫ללמוד‬ ‫בחרה‬ ‫והיא‬ ‫הכף‬ ‫את‬ ‫הכריע‬ ‫שלה‬ .‫קונדיטוריה‬
 32. 32. ‫שכשיודיתלי‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫גילו‬ ‫מהר‬ ‫די‬ .‫נהדרים‬ ‫דברים‬ ‫מגלה‬ ‫היא‬ ,‫משהו‬ ‫מחפשת‬ ‫ליצג‬ ‫ונשלחה‬ ‫בפרסים‬ ‫זכתה‬ ‫כבר‬ ‫מאוד‬ ‫מהר‬ ‫ליצירות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫בתחרויות‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ .‫מתוקות‬
 33. 33. ‫לפרחים‬ ‫אהבתה‬ ‫את‬ ‫שכחה‬ ‫שלא‬ ‫וכמובן‬
 34. 34. ,‫שכחה‬ ‫כבר‬ ‫מהעבר‬ ‫המוזר‬ ‫הפרח‬ ‫את‬ ‫אמנם‬ ‫ועם‬ ‫נחת‬ ‫בחוסר‬ .‫אותה‬ ‫עזב‬ ‫לא‬ ‫הכישוף‬ ‫אך‬ …‫לחפש‬ ‫המשיכה‬ ‫בתחת‬ ‫קוצים‬
 35. 35. ?‫בלחם‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אולי‬
 36. 36. ‫בסוכר‬ ‫אולי‬
 37. 37. ?‫במקרונים‬ ‫אולי‬
 38. 38. ?‫בגפילטע‬ ‫אפילו‬ ‫או‬
 39. 39. …‫במעמולים‬ ‫בכלל‬ ‫או‬
 40. 40. …‫דודים‬ ‫הבני‬ ‫של‬
 41. 41. ‫את‬ ‫שמחפשים‬ ‫אחרים‬ ‫להדריך‬ ‫החלה‬ ‫יודיתלי‬ .‫במתוקים‬ ‫דרכם‬
 42. 42. ‫תחרות‬ ‫עוד‬ ‫לקראת‬ ‫שארזה‬ ‫בזמן‬ ,‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ישנה‬ ‫מזוודה‬ ‫בתוך‬ ‫לגלות‬ ‫הופתעה‬ ,‫באירופה‬ ‫הוא‬ ‫צלופן‬ ‫נייר‬ ‫בתוך‬ .‫בילדותה‬ ‫ששמרה‬ ‫פרח‬ ‫נובל‬ ‫שאינו‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫וכבר‬ ‫עטוף‬ ‫היה‬ ‫יודיתלי‬ ‫לעצמה‬ ‫חשבה‬ .‫נושרים‬ ‫לא‬ ‫ועליו‬ ."‫מדהים‬ ‫פרח‬ ‫מין‬ ‫"איזה‬ ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫בזוהר‬ ‫הבחינה‬ ,‫מהרהרת‬ ‫בעודה‬ ‫הכל‬ ‫בו‬ ‫הרגע‬ ‫זה‬ ‫היה‬ .‫הצלופן‬ ‫מתוך‬ ‫בוקע‬ .‫היום‬ ‫הגיע‬ ‫כי‬ ‫מיד‬ ‫הבינה‬ ‫היא‬ ,‫אליה‬ ‫חזר‬
 43. 43. ‫חודשים‬ ‫חמישה‬ ,‫שנים‬ ‫וחמש‬ ‫חמישים‬ ‫והוא‬ ,‫אותו‬ ‫קטפה‬ ‫מאז‬ ‫בדיוק‬ ‫ימים‬ ‫וחמישה‬ ‫הכישוף‬ ‫את‬ ‫ממנה‬ ‫להפיג‬ ‫לה‬ ‫חיכה‬ ‫שם‬ ‫קוצים‬ ‫ועם‬ ‫נחת‬ ‫ללא‬ ‫ותמיד‬ ‫לחפש‬ ‫לה‬ ‫שקורא‬ .‫בתחת‬
 44. 44. "‫התראינו‬ ‫לא‬ ‫רב‬ ‫"זמן‬ .‫הפרח‬ ‫לה‬ ‫אמר‬ -  ‫לחפש‬ ‫להפסיק‬ ‫תוכלי‬ ‫מהיום‬ .‫יפה‬ ‫"גדלת‬ ."‫הכישוף‬ ‫את‬ ‫מעלייך‬ ‫מסיר‬ ‫הנני‬
 45. 45. ‫יודיתלי‬ ‫לו‬ ‫ענתה‬ ,"!‫מצאתי‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫"אבל‬ ‫לא‬ ‫שלעולם‬ ‫יודעת‬ ‫אני‬ ‫"וגם‬ ,‫בבלבול‬ ."‫אמצא‬
 46. 46. .‫חכמה‬ ‫היא‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫ראה‬ ‫כי‬ ‫הפרח‬ ‫לה‬ ‫קרץ‬ ‫החיפוש‬ ‫הוא‬ ‫שהסוד‬ ‫מזמן‬ ‫כבר‬ ‫הבנת‬ ,‫כן‬ ‫“אם‬ .‫לגילוי‬ ‫התשוקה‬ ”‫ממך‬ ‫למדים‬ ‫כולנו‬ ‫זה‬ ‫את‬
 47. 47. ‫משורש‬ ‫זרעים‬ ‫כמה‬ ‫חילצה‬ ‫השמחה‬ ‫יודיתלי‬ ‫בתוך‬ ‫בעדינות‬ ‫הפרח‬ ‫את‬ ‫ארזה‬ ,‫הקסום‬ ‫הפרח‬ …‫מזוודה‬
 48. 48. ,‫ממנו‬ ‫שדות‬ ‫לשתול‬ ‫לאירופה‬ ‫לה‬ ‫וטסה‬ .‫לבד‬ ‫ישאר‬ ‫שלא‬
 49. 49. ‫לנצח‬ ‫היא‬ ‫מחפשת‬ ‫יודיתלי‬ ‫עוד‬ ‫שכל‬ ‫אומרים‬ - ‫מאושרת‬ ‫תהיה‬ .‫בתחת‬ ‫קוצים‬ ‫עם‬ ‫תמיד‬ ,‫נחת‬ ‫ללא‬ ‫תמיד‬
 50. 50. ‫המכושף‬ ‫הפרח‬ ‫סוד‬ (‫האיורים‬ ‫על‬ ‫לאמא‬ ‫)ותודה‬

×