Mesyuarat JK Kokurikulum 2/2011

 • 5,242 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
5,242
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
338
Comments
0
Likes
5

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. MESYUARAT JK KOKURIKULUM KE 2
  Tarikh : 7 Mei 2011
  Tempat : Bilik Seminar
  Masa : 12.45 ptg
 • 2. AGENDA MESYUARAT
  Ucapan Alu-aluan Pengerusi
  Pengesahan Minit Mesyuarat JK Kokurikulum 1
  Perkara Berbangkit
  Laporan Unit Kokurikulum
  Laporan Guru Rumah Sukan
  GPS Unit Kokurikulum
  Kehadiran Pelajar
  Folder Kokurikulum
  Laporan Kewangan
  Hal-hal Lain
 • 3. Laporan Unit Kokurikulum
  Setiap unit diminta membuat laporan ringkas tentang aspek-aspek yang berikut :
  Bilangan Perjumpaan
  Kehadiran Semasa (%)
  Aktiviti / Projek Utama
 • 4. Laporan Guru Rumah Sukan
  Setiap unit diminta membuat laporan ringkas tentang aspek-aspek yang berikut :
  Kehadiran (%)
  Latihan
  Agihan Tugas
  Persiapan Sukan Tahunan
 • 5. GPS Kokurikulum 2010
  Mulai tahun 2011, semua unit kokurikulum akan dinilai berdasarkan ketiga-tiga aspek diatas. Penilaian ini juga akan diambil kira sebagai salah satu kriteria penilaian guru penasihat
 • 6. Contoh Pengiraan
  Contoh Pengiraan
  GPS = Jumlah xy
  Jumlah y
  = 162
  50
  = 3.24
  Contoh Pengiraan min Gred C
  = 5 + 4 + 25 x 100%
  50
  = 68%
  Contoh Pengiraan Gred A
  = 5 x 100%
  50
  = 10%
 • 7. Kehadiran Pelajar
  SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1986
  Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak KerjaKo‑Kurikulum Pelajar
  Senarai kehadiran pelajar dikemaskini dan dimasukkan ke dalam folder unit kokurikulum
  Tindakan disiplin – poin demerit dan rotan
  Surat Amaran – ikut jadual
 • 8. Folder Kokurikulum
 • 9. Folder Kokurikulum
 • 10. Folder Kokurikulum
 • 11. Folder Kokurikulum
 • 12. Folder Kokurikulum
 • 13. Folder Kokurikulum
 • 14. Laporan Kewangan
 • 15. Dasar 1 Murid 1 Sukan
  Perjumpaan minima unit sukan – 18 kali
  Kem 1M1S – penyertaan 4 murid (2L2P) 1 guru pengiring
  Guru terpilih akan dilatih untuk program latihan 1M1S – untuk menjalankan program-program sukan di
  sekolah
  Larian 1M1S – semua sekolah di seluruh Malaysia secara serentak pada 2 Julai 2011 jam 7.45 pagi.
  Hari persekolahan/Cuti Ganti
  Pelancaran di Ipoh oleh TPM
 • 16. Hal-hal Lain
  Surat Perlantikan Guru Penasihat
  Papan Notis
  Penilaian Unit dan Guru Penasihat (LNPT)
  Pertandingan antara Unit Kokurikulum
  Pakian Pelajar untuk Aktiviti
  Keselamatan Pelajar
  Peringatan tarikh-tarikh penting
 • 17. Papan Notis
 • 18. Papan Notis
 • 19. Papan Notis
 • 20. Papan Notis
 • 21. Papan Notis
  Unit yang masih belum kemaskan papan notis
 • 22. Papan Notis
  Kriteria Pemarkahan
  Maklumat Asas
  Senarai AJK
  Aktiviti (Gambar)
  Pencapaian/Penyertaan
  Pengumuman/Notis
 • 23. Penilaian Unit dan Guru Penasihat
  Aspek yang dinilai :
  Pengurusan Fail
  Pengurusan Aktiviti
  Profesionalisme Guru
  Markah GPS
  Pencapaian
  Pameran dan Demonstrasi Hari Kokurikulum
  Laporan Prestasi Unit oleh penyelaras
  Pertandingan Unit Koko Terbaik
  Pertandingan Papan Notis
  Pencapaian pertandingan dalam dan luar sekolah
 • 24. Pertandingan Antara Unit Kokurikulum
  Pertandingan Unit Pakaian Seragam Terbaik
  Pertandingan Kelab/Persatuan Terbaik
  Pertandingan Unit Sukan Terbaik
  Pertandingan Papan Notis Terbaik
 • 25. Pakaian Pelajar untuk Aktiviti
  Hari Rabu
  • Pemakaian T-shirt/Pakaian Seragam lengkap
  • 26. Pemakaian T-shirt Kelab/Persatuan/Sukan tidak dibenarkan
  • 27. Guru penasihat kenal pasti pelajar yang memakai pakaian unit lain
  • 28. PJ
  • 29. Pakaian T-shirt sekolah/Rumah Sukan dan seluat trek sahaja
  • 30. T-shirt putih tidak dibenarkan mulai hari Selasa 10 Mei 2011
  Pakaian Guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985
  Pakaian Murid
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1983
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1985
 • 31. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH.
 • 32. Fungsi dan kepentingan undang-undang dan peraturan dalam pelaksanaan kokurikulum.
  • kelancaran pelaksanaan
  • 33. keselamatan dan kebajikan peserta terjamin
  • 34. memberi keyakinan kepada penganjur dan
  pegawai-pegawai pengelola.
 • 35. Fungsi dan kepentingan…
  • Mengurangkan kemungkinan implikasi
  undang-undang.
  • Sebarang tindakan sah dan berwibawa.
 • Pengabaian undang-undang dan peraturan menyebabkan…
  • penganjur/pengeloladisabitkandenganpelbagai
  kesalahan dankecuaian.
  • kes-kestuntutandimahkamahsukardiketepikan.
  • 36. mencetuskankebimbangandantekanankepada
  penganjur/pengelola/peserta.
  • maruahinstitusitercemar.
 • 30
  KeselamatanPelajar
  PanduanKeselamatanDiriPelajar Semasa
  Pengajaran PendidikanJasmaniDan
  Kesihatan serta Kegiatan KokurikulumDan
  Sukan Di Dalam Dan Di LuarKawasan
  Sekolah SPI 9/2000 (M/S 159)
 • 37. 31
  …sambunganKeselamatanPelajar(SPI 9/00)
  Menjagakeselamatanmuriddenganrapisemasadidalamataudiluarbilikdarjah
  Bertanggungjawabmengeluar, menggunadanmenyimpanperalatansukanwalaupundibantuolehmurid.
  Mestimengawasidanpekaterhadapkeselamatanmurid yang melibatkandiridalamaktivitikokurikulumdansukan.
  Mestimemastikansemuaperalatansukandalamkeadaanbaikdanselamatsebelumdigunakan.
 • 38. 32
  …sambunganKeselamatanPelajar(SPI 9/00)
  Muridperlumendapatkebenaranbertulisdrpdibubapaataupenjagadanpengetua/ GB untukmengambilbahagiandidalamsukandanaktivitikokurikulumdiluarsekolah.
  Keselamatandankebajikanmuridperludiberikeutamaansptmakanan, minuman, dll.
  Guru mestimengiringimuriddalamsemuaaktivitidiluarkawasansekolah. Guru wanitauntukmengiringimuridperempuan.
 • 39. 33
  …sambunganKeselamatanPelajar(SPI 9/00)
  Kesihatanmuridperludiberiperhatiandandiambilkira.
  Murid yang mempunyaipenyakitkroniktidakbolehdipaksamengambilbahagian.
  Untukaktivitilasak, muriddikehendakimenjalanipemeriksaandoktorterlebihdahulu.
  Murid yang cedera, semputataulelahtidakdibenarkanmengambilbahagian.
 • 40. 34
  …sambunganKeselamatanPelajar(SPI 9/00)
  Peralatanygsudahrosakhendaklahdilaporkanpadapentadbirsamaadauntukdiperbaikiataudimusnahkan.
  Peralatansukanspttianggolhendaklahada ‘warranty’ drppembekalselaindaripadapiawaian yang diluluskan.
  Adalahsalahutkmembeli, meminjamataumemberipinjam, menggunaperalatansukanygtidakmendapatpengiktirafan drpBadanSukan.
 • 41. 35
  …sambunganKeselamatanPelajar(SPI 9/00)
  Kawasanlarangandanberbahayaadalahkawasanygdibenarkankpd guru/jurulatihsahajautkmengawasiaktivitisukan.
  Kolamrenang
  Dewangimnastik
  Bilikkecergasan / latihanbadan / gym
  Storsukan
  e) Kawasanberpagartempatmenyimpanperalatansukanygbesarspttianggol.
 • 42. 36
  …sambunganKeselamatanPelajar(SPI 9/00)
  Adalahdilarangsamasekalimenjalankanaktivitisukanditempatlapangsemasacuacaburukdanadanyakilatataupetir.
  Adalahtidakdibenarkanmengadakanaktivitisukansemasahujandanributpetirsamaadadipadangataukolamrenang.
  Berhentikanaktivitisukanapabilakeadaanmenjadigelapkeranahendakhujan.
 • 43. 37
  …sambunganKeselamatanPelajar(SPI 9/00)
  Sebarangkemalanganataukecederaan yang berlakuhendaklahdisiasatdandilaporkankepadaPengetuaatau Guru Besardengansegera.
  Semuajeniskemalanganmestilahdirekodkan.
  Segalaaktivitisukansepertigimnastik, terjundan lain-lain ygmemerlukankemahirantinggiperludiajaroleh guru sukan yang bertauliah.
 • 44. 38
  …sambunganKeselamatanPelajar(SPI 9/00)
  Penyelamatkelemasanygbertauliahmestibertugassemasaaktiviti-aktivitisukanrenangdijalankan.
  Guru pengiringmestilahmembuatlaporanbertuliskpdpihaksekolahmengenaisebarangaktiviti yang dijalankanataudisertai.
 • 45. Dokumen-dokumen sokongan dari aspek undang-undang dan peraturan.
  • Surat-surat perlantikan dan penurunan kuasa.
  • 46. Surat-surat kelulusan dan kebenaran.
  • 47. Permit atau perakuan- perakuan khusus.
  • 48. Surat kebenaran ibu bapa.
 • Peringatan Tarikh-tarikh Penting
 • 49. MESYUARAT JK KOKURIKULUM KE 2
  Sekian
  Terima kasih