Kozmetik ürünleri lojistiği, muhafaza ve taşıma özellikleri

2,000 views
1,817 views

Published on

kozmetikte depo tasarımı, talep tahmini, depo yeri seçimi, araç park alanı ve rampa seçimi, depo işgücü seçimi, depo ekipman seçimi, depo raf ve depolama ekipmanı, depo alanı ve palet sayısı, zemin özellikleri, depo güvenlik önlemleri, depo asma kat,

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kozmetik ürünleri lojistiği, muhafaza ve taşıma özellikleri

 1. 1. Bahceşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tedarik Zinciri ve Yönetimi Programı Depo Yönetimi Dersi Ödevi Kozmetik Ürünleri Lojistiği Murat Gülci 120
 2. 2. İçindekilerKozmetik Sektörüne Kısa Bir BakıĢ (1)................................................................................................................................................. 2Kozmetik Lojistiğinin Genel Sorunları .................................................................................................................................................. 2Kozmetik Ürünlerinin Muhafaza ve TaĢıma Özellikleri ........................................................................................................................ 3 6 Yıllık Talep Tahmini ..................................................................................................................................................................... 4 Depo Yeri Seçimi ............................................................................................................................................................................. 5 Depo yeri seçimini etkileyen faktörler: ........................................................................................................................................ 5 Depo Yeri Seçim Yöntemleri ........................................................................................................................................................... 5 Makro Analizler .......................................................................................................................................................................... 5 Mikro Analizler ........................................................................................................................................................................... 5Kapı Sayısı ve SipariĢ Alanı .................................................................................................................................................................. 7 Çapraz Sevkiyat : .............................................................................................................................................................................. 7Ekipman Seçimi (5) ............................................................................................................................................................................... 9 Transpalet ......................................................................................................................................................................................... 9 Stacker .............................................................................................................................................................................................. 9 Reachtruck ........................................................................................................................................................................................ 9 Dar Koridor Ġstif Makinesi (Narrow Aisle Truck) .......................................................................................................................... 10 SipariĢ Toplama Makinesi (Order Picker) ...................................................................................................................................... 10 Order Picking Trolleys ................................................................................................................................................................... 10 Forklift............................................................................................................................................................................................ 10Raf ve Depolama Ekipmanı (7) ........................................................................................................................................................... 11Toplam depo alanı ve Palet alanı ......................................................................................................................................................... 12ĠĢ Gücü Tür ve Sayısı .......................................................................................................................................................................... 13 Ekipman sayısı: .............................................................................................................................................................................. 13Araç park alanı ve düzeni .................................................................................................................................................................... 14Zemin Özellikleri................................................................................................................................................................................. 14Rampa Özellikleri ve Yönü ................................................................................................................................................................. 15Güvenlik Önlemleri ............................................................................................................................................................................. 16 Yangın güvenliği sistemleri; ........................................................................................................................................................... 16 Uyarı ve önlem sistemleri: .............................................................................................................................................................. 17 Deprem: .......................................................................................................................................................................................... 17 Depoda Temizlik: ........................................................................................................................................................................... 17 Dezenfektanlar:............................................................................................................................................................................... 17 HaĢereler ve önlemler: .................................................................................................................................................................... 18Aydınlatma ve Ġklimlendirme .............................................................................................................................................................. 18Asmakat Yerleri ve Özellikleri ............................................................................................................................................................ 19Depo’nun üstten görünüĢü ................................................................................................................................................................... 20Kullanılacak Bilgi teknolojileri............................................................................................................................................................ 20Sonuç ................................................................................................................................................................................................... 20TeĢekkür .............................................................................................................................................................................................. 21Kaynakça ............................................................................................................................................................................................. 211
 3. 3. Kozmetik Ürünleri Muhafaza ve TaşımaÖzellikleriKozmetik Sektörüne Kısa Bir Bakış (1) AB, ABD ve Japonya ile birlikte dünyanın en büyük kozmetik üreticilerinden biridir. AB’deki baĢlıca üretici ülkeler ise Fransa, Almanya, Ġtalya, Ġspanya ve Ġngiltere’dir. AB’de, Unilever (Hollanda), L’Oreal (Fransa), Wella (Almanya), Sanofi (Fransa), Schwarzkopf (Almanya) ve Beiersdorf (Almanya) gibi uluslararası düzeyde faaliyet gösteren büyük firmalar mevcuttur. Bu firmaların pek çoğu çok geniĢ bir alanda (ilaç, kozmetik, kimya, gıda gibi) faaliyet göstermektedir. 1997 yılında, AB’de kozmetik ürün satıĢları yaklaĢık 45,7 milyar Dolar (26 milyar ECU) olarak gerçekleĢmiĢtir. SatıĢlardaki en büyük pay %22,5 ile Almanya’nındır. Bu ülkeyi Fransa (%19), Ġngiltere (%16,2), Ġtalya (%15) ve Ġspanya (%9,5) izlemektedir. 1998 ve 1999 yıllarında Avrupa kozmetik pazarı büyümeyi sürdürmüĢtür. 1999 yılında Ġspanya’nın satıĢlarında %8,7 oranında önemli bir artıĢ olmuĢtur. Bu ülkeyi Ġtalya (%6,9), Fransa (%5,8), Almanya (%2,9) ve Ġngiltere (%2,6) izlemiĢtir. AB’de kozmetik sanayindeki farklı ürün gruplarının pazar payları aĢağıda verilmektedir: 1997 yılında, kadın kokuları satıĢ oranlarında %41 ile Fransa en büyük paya sahiptir. Bunu %23 ile Almanya, %16 ile Ġngiltere ve %8 ile Ġspanya izlemektedir. Avrupa’da doğal bakım ve kozmetik ürünlerine olan eğilim giderek artmaktadır, dolayısıyla bu durum uçucu yağlara ve diğer bitkisel katkı maddelerine talebi de arttırmaktadır. BaĢlıca kozmetik pazarlarındaki Pazar bölümlendirmesi: ABD: Parfümler, saç ve cilt bakım ürünleri AB: Saç ve cilt bakım ürünleri Japonya:Cilt ve saç bakım ürünleri. Kozmetik sanayindeki büyüme, ABD’de yeĢil (doğal) kozmetik ürünlerde, AB’de erkek parfümlerinde ve Japonya’da cilt bakım ürünlerinde meydana gelmektedir. Sektör geliĢirken, lojistik operasyonlarının yönetimi de önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Gerek toptan gerekse de perakende çalıĢan, yurt içi veya yurt dıĢı pazarlara satıĢ yapan, e-ticaret uygulamaları bakımından da zenginlik arz eden bu sektörde lojistik firmalarının verecekleri proje bazlı çözümler de sayıca çok fazla görülmektedir.Kozmetik Lojistiğinin Genel Sorunları - Raf seçim sorunları : Gerek adetsel, gerekse koli veya palet bazlı hareket olduğundan yerleĢim ve istiflemede çok değiĢken parametreler yerleĢim Ģeklini etkilemektedir. Adetsel hareketler için küçük tip sipariĢ hazırlama rafları, koliler için özel sipariĢ hazırlama rafları, paletli ürünler için ise yüksek seviyeli raf sistemleri kullanılmaktadır. - Ambalajlama / kolileme : Yukarıda da bahsettiğim üzere hem tek tek sevkiyat hem de orijinal koli, set, palet olarak hareket eden ürünlerin sevki sırasında gerekli2
 4. 4. ambalajlama türü de bir o kadar karmaĢık ve maliyetli görünmektedir. Adetsel ürünlere özel kolileme, ambalajlama, set yapımı maliyetsel artıĢı getiren operasyonlar olmaktadır. - Mevzuata Uygunluk Sorunları : Aerosol içerikli gazlı tüplerin, yangın ve patlama riskleri olduğu bilinen bir konudur. Bu nedenle depolanmasında yeterli yangın söndürme, patlamada parçaların etrafa sıçramasını engelleyici sık örgülü kafes tel, duvar uygulama mecburiyeti, yangın söndürme sistemleri ( toz ve köpük destekli) aerosol ürünlerin depolandığı sağa ile diğer depolar arasında gerekli emniyet sahası bırakma konuları bu sektörde düĢünülmesi gereken, depolama aĢamasında karĢılaĢılan yasal güvenlik uygulama sorunudur. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın yürürlüğe geçirdiği mevzuat gereği ürünlerin üzerinde Türkçe kullanım bilgileri ( bu ithalatçı firmalar için önemli ), TSB izin numarası gibi bilgilerini içeren etiketler bulundurulması gerektiğinden ürünlerin orijinal ambalajından çıkarılarak ( son zamanlarda Avrupalı üreticiler bunları kendi bantlarında yapıp Türkiye’ye göndermekte ) etiketlemekte veya özel kitler haline getirerek piyasaya sunmaktadırlar. Bu da firmalara ikinci bir iĢ, ek iĢ gücü, elleçleme sayısında artıĢ olarak yük getirmektedir. - Envanter Takibi : Ürünlerin fiziki stokları, depo içinde yapılan operasyonların karmaĢıklığı nedeniyle kaydi stoklara göre farklılık gösterebilmektedir. Neden olarak koli bozma, paletten veya koliden adede dönüĢümde veya ürünlerin yukarıda bahsettiğim farklı raf türlerinde stoklanması, bu lokasyonlar arası hareket iĢlemleri eğer otomasyon sistemleri doğru kurulmadıysa -ki çoğunlukla görülen insana dayalı eski sisteme dayalı stok kartları oluĢturma sistematiği kullanılmakta - Sistemlerde kaçakların olması kaçınılmaz bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Diğer bir açık yaratan neden de yine yukarıda bahsettiğim insana dayalı sistemlerle alakalı olarak, ürünlerin tip sayılarının, spesifikasyonlarının benzer olmasıdır. Örneğin bir ruj, aynı kutularda olduğu halde içeriğinde değiĢik renkler ihtiva etmekte, yanlıĢ sevklere zemin hazırlamaktadır.Kozmetik Ürünlerinin Muhafaza ve Taşıma Özellikleri Kozmetik ürünlerinin, özellikle bakım ürünlerinin son kullanma tarihi önemlidir. FIFOya göre sevkiyat yapılır. AĢırı nem, aĢırı sıcak ortamlardan uzak tutulmalıdır. KokularınkarıĢmaması için belli ürünler birbirinden(mesela deterjan ürünlerinden) uzak tutulmalıdır.Kutu ve koli olarak sevkiyat yapılabilinir.3
 5. 5. 6 Yıllık Talep Tahminiġuanki stok durumu: Stok Ürün Grubu Gün 1.Ay 2.Ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay En Büyük sayısıAĞIZ BAKIM 15 161 125 165 95 112 103 187 101 182 154 104 95 1488BEBEK BAKIM 15 246 239 341 321 387 266 306 545 668 465 596 563 4380BRAUN-PG 30 179 217 296 414 465 424 134 249 321 240 312 356 3252CĠLT BAKIM 15 86 161 178 176 94 101 62 81 149 162 129 81 1380DĠĞER(PĠL,DETERJAN) 15 160 105 191 152 43 196 199 249 201 130 138 197 1764GILLETTE 15 122 93 212 195 163 133 132 141 142 132 133 93 1596KADIN BAKIM 15 203 171 285 192 167 185 191 133 233 181 255 371 2196MAKYAJ 55 112 190 176 303 157 179 115 160 179 173 176 173 1920PARFUM MASS 75 397 517 1094 905 886 675 484 368 681 536 453 527 6996PARFUM MASTIGE 90 319 204 267 268 281 305 209 337 260 386 415 394 3252SAÇ BAKIM 15 343 287 296 336 273 184 271 425 246 406 209 264 3276WELLA 15 550 667 675 676 660 1079 692 617 707 695 520 533 75366 Yıl sonraki stok durumu: Stok Ürün Grubu Gün 1.Ay 2.Ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay En Büyük sayısı 331,9AĞIZ BAKIM 15 285 222 293 168 199 182 332 179 322 272 184 167 1183,0BEBEK BAKIM 15 436 423 604 568 686 471 542 966 1183 824 1056 998 824,3BRAUN-PG 30 317 384 525 733 824 752 238 442 569 425 552 630 315,1CĠLT BAKIM 15 152 286 315 311 167 179 110 144 263 288 228 143 441,2DĠĞER(PĠL,DETERJAN) 15 283 186 338 269 75 347 353 441 356 231 245 349 375,3GILLETTE 15 216 165 375 345 289 235 235 249 251 233 235 164 657,8KADIN BAKIM 15 360 303 505 341 295 328 338 236 412 321 451 658 536,5MAKYAJ 55 198 337 312 536 279 317 203 283 317 307 311 307 1938,3PARFUM MASS 75 704 916 1938 1604 1570 1195 857 651 1206 950 803 934 735,2PARFUM MASTIGE 90 566 362 473 475 497 540 371 598 461 683 735 698 752,3SAÇ BAKIM 15 607 509 524 595 483 327 480 752 436 719 371 468 1911,5WELLA 15 974 1181 1195 1197 1168 1912 1225 1093 1252 1232 922 944 10002,4 5098 5274 7398 7143 6532 6785 5285 6034 7029 6484 6092 6461 tesadüfi 73984
 6. 6. Depo Yeri Seçimi“Depo yeri seçiminde bir takım rekabet unsurları önem kazanmaktadır. Bunlar, zamana karĢıyarıĢ, nakliye maliyetleri göz önüne alındığında müĢteriye yakın üretim veya depolama veuygun iĢgücü piyasasına yakın olmak olarak özetlenebilmektedir. Uluslar arası yer seçimi ileilgili maddeler dıĢında yerel bir piyasada seçim kriterleri detaylandırıldığında baĢta müĢteriyeulaĢılabilirlik olmak üzere ticari çevre, toplam maliyet, altyapı, iĢgücü kalitesi, tedarikçiler vediğer iĢletme yerleĢimleri göz önüne alınmaktadır.” (2)Depo yeri seçimini etkileyen faktörler:1.Ekonomik Faktörler2.Doğal Faktörler3.Sosyal Faktörler4.Psikolojik, Fizyolojik ve Politik Faktörler Ekonomik Faktörler; Hammadde, enerji, iĢçilik v.b. gibi faktörler bu grupta elealınmaktadırlar. UlaĢtırma olanakları, arazi ve inĢaat maliyetleri, pazara yakınlık, iĢgörensağlama kolaylıkları, altyapı ve hizmetlerin varlığı. Doğal Faktörler ; Ġklim ve arazinin durumu depo yeri seçimini etkileyebilir. Araziyapısı, yüksekliği, ısı farklılıkları, yerin deprem kuĢağında olup olmaması, nemlilik derecesi,hatta rüzgar durumu, karar vermede etkindir. Sosyal Faktörler; Gürültü, hava kirliliği gibi gerekçeler ile toplumun direniĢi,iĢletmenin yerinin seçimini etkileyebilir. Toplumun sağlığını, Ģehirlerin kuruluĢunu vegeliĢmelerini göz önüne tutmak gerekir. Psikolojik, Fizyolojik ve Politik Faktörler; GiriĢimcinin, bir ülkenin belirli birbölgesine duyduğu yakınlığın da depo yerinin seçiminde rolü olabilir Devlet, iktisadi vesosyal yararlar sağlayacağı düĢüncesiyle, deponun belirli yerlerde kurulmasını öngörebilirveya iĢletmecilik bakımından kurulmaması gereken yerlerde depolar kurulabilir.Depo Yeri Seçim YöntemleriMakro Analizler1. Faktör karĢılaĢtırma ve değerlendirme Yöntemleri a. Etmen Puan Yöntemi b. Ağırlıklı Sıralama Yöntemi2. Ağırlık merkezi yöntemi3. Doğrusal Programlama Modeli4. Sevkiyat-uzaklık modeli5. Electre yöntemiMikro Analizler1. Maliyetlerin KarĢılaĢtırılması Yöntemi2. Analitik Delphi Yöntemi3. BaĢabaĢ analizi5
 7. 7. Örnek Olarak Ağırlıklı Sıralama Yöntemi ve maliyetleri karĢılaĢtırılması yöntemleriniinceleyelim:Ağırlıklı Sıralama Yöntemi Bu sistemin uygulanmasında pek çok değiĢkeni aynı andaanalize tabi tutarak, yalnız kuruluĢ yeri seçiminde değil pek çok iĢletme faaliyetinde karararacı olarak kullanılmaktadır. ilk olarak kuruluĢ yerini etkileyen faktörler bir liste halindetespit edilir. Daha sonra, faktörlerin çeĢitli yoğunluk dereceleri için bir sıralama yapılır.Ağırlıklar verilir. Her aday yerin her faktör için aldığı puanlar belirlenir. Sonraki aĢamada,alınan puanlar, faktör ağırlıkları ile çarpılarak ağırlıklı puanlar bulunur. Tüm puanlartoplanarak her aday yerin aldığı toplam puanlar hesaplanır. En yüksek puanı alan yer tercihedilir. Yönetimin derecelemesinde ve puanlamasında sübjektifliğin fazla oluĢu, sakıncalıolarak kabul edilmektedir. Yararlı tarafı ise, basit ve uygulanabilir olmasıdır.Maliyetlerin Karşılaştırılması Yöntemi; Birim maliyetlerin hesaplanmasında, maliyetmuhasebesinde kullanılan tahmini ve standart maliyet hesaplama usullerinden yararlanılır. Buda maliyet karĢılaĢtırmaya dayandığından, baĢka firmaları gerektirir Bu yolun en büyükgüçlüğü, geçerli bir hesaplama yapabilmek için, aday kuruluĢ yerlerinde aynı mamulü üretenbir iĢletmenin varlığına ihtiyaç duyulmasıdır. Çünkü maliyetlerin önceden somut biçimdetahmini son derece güçtür. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; bütün özellikleribelirlenmiĢ bir fabrika için A, B, C, D, E ile adlandırılan beĢ aday kuruluĢ yeri olduğunudüĢünelim. Bu yerleri, toplam maliyetteki paylarına göre bir histogramla gösterip aĢağıdakiĢekli elde ettiğimizi kabul edelim. Histogram bize her aday bölgeye ait toplam maliyetlerigöstermektedir ve bu basit sıralama sayesinde kıyaslama yapmak oldukça kolaylaĢmıĢtır.Aday kuruluĢ yerlerinin arazi, iĢçilik, vergi vb her maliyeti için de benzer histogramlaroluĢturmak iĢimizi oldukça kolaylaĢtıracaktır. Ancak son kararı verirken bu verilerleyetinmemek gerekir.Görünmeyen maliyet unsurlarını da en azından kabaca incelemekte yarar vardır. Böyle birinceleme için de, bu unsurlara sübjektif değerler vererek bir kıyaslama tablosu oluĢturabiliriz.Ve bu sübjektif değerlere daha sonra bir ağırlık veya puan verilerek sayısal bir kıyaslamayapılabilir. Fakat Ģunu da unutmamak gerekir ki, daha geniĢ kapsamlı araĢtırmalar yapılmadankarar vermek sağlıklı olmayacaktır.Kozmetik deposu seçerken alternatiflerimizi yazalım:A= Sultanbeyli : 5.000.000,00 TLB= Tuzla/Tepeören: 4.500.000,00 TLC= Sancaktepe: 7.500.000,00 TLD= Gebze: 6.300.000,00 TLE= Hadımköy:5.500.000,00 TL6
 8. 8. Bu alternatif lere göre kriterlerimize göre değerlendirmede bulunalım.Maliyetlerin KarĢılaĢtırılması yöntemi ile:Ağırlıklı sıralama ile:Ağırlıklı ortalamaya arsa maliyetlerini de hesaba katıp istediğimiz bölgeyi seçebiliriz.AĢağıdaki tablodan görüleceği üzere en uygun yer Tuzla bölgesi olarak çıkmaktatır.Sultanbeyli 5.000.000,00 TL 79,25% 3.962.500,00 TLTuzla 4.500.000,00 TL 82,15% 3.696.750,00 TLSancaktepe 7.500.000,00 TL 80,80% 6.060.000,00 TLKapı Sayısı ve Sipariş Alanı Kapılar, tüm makinelerin ve taĢıma araçlarının geçiĢine izin verecek yükseklik vegeniĢlikte olmalı ve güvenli bir Ģekilde kapatılıp kilitlenebilir olmalıdır. Büyük depolamabinalarında genel bir uygulama olarak tekerlekli kapılar önerilir. Binanın ön tarafında veyaarka tarafında yapılabilirler. Yazın havalandırma için bu konum elveriĢlidir ama; kıĢın bukapıların uzun süre açık kalması, ısıtma sorunlarını ortaya çıkarır. Kapı, döĢeme düzeyininbiraz altında olmalıdır ve herhangi bir yağmur veya su baskınlarını düĢünerek iyi bir drenajsistemi kurulmalıdır.(3)Çapraz Sevkiyat : Çapraz sevkiyatın yapılabilmesi için çeĢitli ön koĢulları vardır. MeselaOrtaklık gereklilikleri, PaydaĢlar arasında mükemmel iletiĢim, Operasyonlardaki7
 9. 9. karmaĢıklığın doğru yönetilmesi, Çapraz sevkiyatın maliyetlerinin ve kazanımlarınınpaylaĢılması, Kaynak kullanımları üzerinde uzlaĢma sağlanması, Mükemmel kalitegereklilikleri vs gibi. Bu koĢullar yerine getirilemediğinden çapraz sevkiyat yapılmayacaktır.(4)Kapı sayısını hesaplamak için aĢağıdaki hesaplara bakalım:Barkodlu sistem kullanılacağından tesadüflü yerleĢim kullanılacak. Buna göre stok adedimiz7397,824 palettir. Raf yüksekliği 1,5m olarak alındı ve binanın kiriĢaltı yüksekliği 9m dir.Kapı adetleri ise, 1 adet mal kabul, bir adet sevkiyat olmak üzere 2 tanedir.SipariĢ alanının eni tır’ın kasasının mesafesi kadar alındı.m: Gerekli olan stok pozisyonu 7397,824αy: Stok pozisyonunun y-eksenindeki uzunluğu 0,90αx: Stok pozisyonunun x-eksenindeki uzunluğu 1wx: Ara koridorun x-eksenindeki geniĢliği 3wy: Ana koridorun y-eksenindeki geniĢliği 4nz: z-eksenindeki stok pozisyonu 5nx: x-eksenindeki stokpozisyonu=karekök((2*Ay*M)/(Nz*(Ax+Wx/2))) 32,63873ny: y-eksenindeki stokpozisyonu=karekök(((Ax+Wx/2)*M)/2*Ay*Nz) 50,68224v: Toplayıcının(Forklift, Reach Truck, ĠĢçi, vd.) hızıLx=(Ax+(1/2*Wx))Nx 81,59682Ly=(Ay*Ny+Wy) 49,61401Toplayıcının Ortalama Mesafesi= 2(Lx/4+Ly/2) 90,41242Toplam Palet yeri sayısı = Nx*Ny*Nz 8271,019Ürün Depo Alanı = Lx*Ly 4048,346SipariĢ Hazırlama alanı=Lx*13(kasa uzunluğu) 1060,759Depo eni= 13+Ly 62,61401Depo Alanı = sipariĢ alanı + Ürün Depo alanı 5109,105Kapı Sayısı= n=((D/Q)*t)/T 0,757576D=en yoğun gündeki çıkacak olan paket sayısı 200Q=aracın kapasitesi 33t=aracın kapı iĢgal süresi 1T=günlük çalıĢma saati 88
 10. 10. Ekipman Seçimi (5)Transpalet Transpaletler, palet taĢımak için tasarlanmıĢ çatallara entegre edilen bir kol yardımı ile yaya olarak kontrol edilen araçlardır. Kontrol mekanizması hidrolik veya elektrik sistemli olabilmektedir. Yönlendirmeyi sağlayan kolun altında bulunan tekerlek yük altına giren çatalların altında bulunan tekerlerden daha büyüktür. Çatallar paletleri kaldırabilmek için yükselip alçalabilmektedir. Depo içerisinde hafif palet hareketlerini sağlamakta, özellikle fazla yer kaplamadığı ve esnek hareket yeteneği sağladığı için depolardan mağaza raflarına ürünsevkiyatında ya da az sayıda ve ağırlıkta ürünün biryerden baĢka bir yere taĢınmasındakullanılmaktadır.Stacker Stacker, hafif yükleri kaldırmakta kullanılan, maksimum kapasitesi yaklaĢık 2000 kg. kadar olan ve akü gücü ile çalıĢan araçlardır. Bu araçlar genel olarak 6 m. yüksekliğe kaldırma kapasitesi olan fakat 90° acılık dönüĢ yapılması gereken operasyonlarda kaldırma kapasitesi 2m. veya daha az olan istif makineleridir. Palet operasyonları; araç hareket ettirilerek, çatalların taĢınacak paletlere oturması sağlanarak yapılmaktadır. Stackerların çatallarının reachtrucklar gibi ileri geri hareket etme yeteneği yoktur.Reachtruck Reach Truck, dar alanlarda yapılmakta olan operasyonlarda kullanılan ve akü gücü ile çalıĢan araçlardır. Palet taĢıma çatalları ileri ve geri hareket etme yeteneğine sahiptir. Otomatik yükseklik seçim özelliği bulunan veya kamera sistemi ile donatılmıĢ modeller yüksek seviyelerdeki palet operasyonlarında operatöre kolaylık sağlamaktadır. 1000 kg ile 3500 kg arasında taĢıma kapasitesi yaklaĢık 16 m yüksekliğe kaldırma kapasitesi bulunmaktadır. 2,8 m. ile 3 m.lik dar alanlarda operasyonlarını gerçekleĢtirebilmektedir.9
 11. 11. Dar Koridor İstif Makinesi (NarrowAisle Truck) Ġsminden de anlaĢılacağı gibi depolarda dar koridor alanlarında istifleme yapmak için kullanılan araçlardır. Telli ya da raylı sistem üzerinde çalıĢabilmektedir. Çatalları koridor tarafında istifleme yapabilecek Ģekilde 180° dönebilmektedir. Günümüzde 16 metreye kadar istifleme yapabilen modelleri bulunmaktadır. Sipariş Toplama Makinesi (OrderPicker) SipariĢ toplama makinesinin yükselebilen kabin yapısı ile operatörün raflara yetiĢerek sipariĢ iĢlemesini sağlayan araçlardır.OrderPickingTrolleys Özellikle e-ticaret gibi adetli veya küçük hacimli ürünlerde ve rafların elle eriĢilebilir yerlerde olduğu durumlarda en iyi tercihtir.Forklift SipariĢ toplama makinesinin yükselebilen kabin yapısı ile operatörün raflara yetiĢerek sipariĢ iĢlemesini sağlayan araçlardır.Oldukça geniĢ bir alanda çalıĢabilen, taĢıma iĢlemini hem deponun içinde hem de dıĢındaki alanlarda gerçekleĢtirebilen araçlardır . Ön kısımlarında yer alan çatal ile yükün veya yükü taĢıyan paletin altına girilerek taĢıma ve kaldırma yapılmaktadır. Forklift makineleri diğer istifleme araçlarından daha büyüktür bu nedenle operasyonlarda geniĢ dönüĢ alanına ihtiyaç10
 12. 12. duyulmaktadır. Depo içerisinde rahat hareket edebilmeleri için yaklaĢık 3,5 metrelik geniĢkoridorlara ihtiyaç duyulmaktadır.Forkliftler dayanıklı, hızlı ve araç yükleme boĢaltma operasyonlarında çok kullanıĢlıolmalarına rağmen, koridorlara girebilmesi için ihtiyaç duyduğu alan nedeniyle, depo içioperasyonlarda daha az tercih edilmektedir.Ekipman seçiminde aĢağıdaki tablodan yararlanabiliriz. Ekipman seçimi olarak, 1.-4.katlardaki paletler için stacker, 4.-5. katlardaki paletler için reachtruck, adetli sipariĢler içinorderpicker kullanılacaktır. Ekipmanların adetleri ise iĢgücü tür ve sayısı konusundahesaplanacaktır. (6)Raf ve Depolama Ekipmanı (7) Palet, koli ve adet bazlı sevkiyat olmasından dolayı, paletlerde yüksek seviyeli raflar,kolilerde özel raflar, adetlerde küçük özel raflar kullanılmalıdır. Aerosol içerikli gazlı tüplerinyangın riski doğurması sebebiyle, yeterince yangın söndürme tüpü, patlamada parçalarınetrafa sıçramasını engelleyici için sık örgülü kafes kullanılmalıdır.Palet ve kutulu ürünler için backtoback raf sistemi kullanılmalıdır. Özellikle çok sayıda artikelle ( ürün çeĢidi ) ve miktarda çalıĢan firmalar için kullanılan bu sistem alanın optimum kullanılması için efektif bir seçim olmaktır. Genellikle paletli ürünlerin depolanması için uygun olan bir sistem tüm artikellere direkt ulaĢım imkânı, serbest alan tertibi, manuel veya otomatik istif makineleri ile kullanım olanağı, raf yükseklik ve derinliğinde esneklik ve FIFO çalıĢma sistemine uyum gibi avantajlar sağlamaktadır.11
 13. 13. Adetli ürünler için sipariĢ hazırlaması kolay, istifi rahat ve insanın eriĢebileceği seviyedeolmalıdır. Ayarlanabilir raf gözü geniĢliği ve derinliği özelliğine sahip olan bu sistem 4 ton üzerinde taĢıma kapasitesi ile istenilen Ģekilde kombine edilebilinmektedir. SipariĢ hazırlama, en yoğun iĢlem ve personel gerektiren iĢlemdir ve depo/sevkiyat bölümlerinin kesiĢme noktasıdır. Malın hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken nokta, malın, sipariĢ hazırlayan kiĢinin direk ulaĢım alanında bulunmasıdır.Toplam depo alanı ve Palet alanıÖrnek Dairesel akıĢ Ģeması Örnek Tek-yön akıĢ Ģeması12
 14. 14. m: Gerekli olan stok pozisyonu 7397,824αy: Stok pozisyonunun y-eksenindeki uzunluğu 0,90αx: Stok pozisyonunun x-eksenindeki uzunluğu 1wx: Ara koridorun x-eksenindeki geniĢliği 3wy: Ana koridorun y-eksenindeki geniĢliği 4nz: z-eksenindeki stok pozisyonu 5nx: x-eksenindeki stokpozisyonu=karekök((2*Ay*M)/(Nz*(Ax+Wx/2))) 32,63873ny: y-eksenindeki stokpozisyonu=karekök(((Ax+Wx/2)*M)/2*Ay*Nz) 50,68224v: Toplayıcının(Forklift, Reach Truck, ĠĢçi, vd.) hızıLx=(Ax+(1/2*Wx))Nx 81,59682Ly=(Ay*Ny+Wy) 49,61401Toplam Palet yeri sayısı = Nx*Ny*Nz 8271,019Ürün Depo Alanı = Lx*Ly 4048,346SipariĢ Hazırlama alanı=Lx*13(kasa uzunluğu) 1060,759Depo eni= 13+Ly 62,61401Depo Alanı = sipariĢ alanı + Ürün Depo alanı 5109,105İş Gücü Tür ve SayısıEkipman sayısı: ortalamaEkipman Günlük araç standart toplamTürü hareket sayısı adedi sürereachtruck 116 4 464 1,031111stacker 441 2,5 1027 2,282222Orderpicker 300 2 600 1,33313
 15. 15. gerekli Standart Günlü gerekli gerekli gerekliforklif el Faaliyet Birim Zaman(dk k İşlem çalışan bilgisaya t sayısı terminal ) adedi sayısı r sayısı i sayısıboşaltma palet 2 200 0,89 0,89 0,89kontrol palet 1 200 0,44 0,44sistemekayıt SKU 0,5 2000 2,22 2,22 2,22yerleştirme palet 3 400 2,67 2,67adrestenalma palet 3 400 2,67 2,67paketleme palet 3 400 2,67 2,67 2,67yükleme palet 2 200 0,89 0,89 0,89iade alma SKU 2 100 0,44 0,44iade kontrol SKU 5 100 1,11 1,11iade kayıt SKU 2 100 0,44 0,44 0,44TOPLAM 14,44 5,333333Araç park alanı ve düzeni Yükleme rampası oluĢturulurken manevra için önde en uzun kamyonun uzunluğununiki misli kadar mesafe bırakmak gereklidir. Kamyon sürücülerinin depoya giriĢ-çıkıĢı için birkapı oluĢturulmalıdır. KıĢ aylarında buzlanma için tedbirler alınmalıdır.Zemin ÖzellikleriDuvarlar düz yüzeyli, su geçirmez, yıkanabilir, haĢere yerleĢmesine izin vermeyen, pürüzsüzve açık renkli malzemelerden yapılmıĢ olmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir veüretime uygun olmalıdır. Tavan; yoğunlaĢma, damlama, kir birikmesi ve küf oluĢmasına izinvermeyecek Ģekilde düzenlenmiĢ olmalıdır. Zemin; su geçirmez, kırık, çatlak ve kayganolmayan, yıkanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmıĢ, sıvılarıngiderlere kolayca akabileceği bir eğimde olmalıdır. Duvar ve zeminin birleĢim yerleriyuvarlatılmıĢ veya hijyeni sağlayacak benzeri yapıda ve toz birikmesini önleyecek tarzdayapılmıĢ olmalıdır. Drenaj sistemi istenilen amaca uygun, bulaĢma riskini ortadan kaldıracakbiçimde tasarlanmıĢ, drenaj kanallarının tamamen veya kısmen açık olması hâlinde, atıklarınbulaĢık alandan temiz alana akmasını engelleyecek Ģekilde olmalıdır. Pencereler ve benzeriaçık yerler kirlenmeye izin vermeyecek biçimde yapılmalı, pencere eĢikleri raf olarakkullanılmamalıdır.Merdivenler, asansör kabinleri ve boĢaltma olukları gibi yardımcı yapılar gıdalarınkirlenmesine yol açmayacak konum ve yapıda olmalıdır. Kapılar, düzgün yüzeyli, sıvıemmeyen malzemeden, gerektiğinde kendi kendine kapanabilir olmalıdır. Yakıt depolarıuygun yerlerde depoya doğrudan açılmayan Ģekilde yerleĢik ve mevzuata uygun olmalıdır.14
 16. 16. Zemin toz yapmayan, endüstriyel zemin kaplama ile kaplatıldı. Çünkü ürünler kimyasalolduğundan ve adetli sipariĢ toplama yapıldığından dolayı, bozulmaması ve tozlanmamasıadına gerekli önlemler alındı.Rampa Özellikleri ve YönüRampalar; depolardan araçlara mal yüklemede ve yine araçlara mal bindirmede taĢımaaraçlarıyla tır, kamyon gibi araçlar arasında ara yüz oluĢturan çeĢitli malzemelerden yapılanaraçlardır. Otomatik veya mekanik olmak üzere iki tipi olan rampalar; araç boĢaltmalarındadeponun yerden yüksek olarak tasarlanması sebebiyle, araç kasası ile depo zemini arasındainsan ve makine hareketine olanak tanıyan küçük köprülerdir. Amaç; araç kasasına göreayarlanabilir bir zemin yaratmaktır. Genelde tercih edilen tipi, mekanik olanlarıdır.Rampalar tasarlanırken; yapılan en büyük hata, genelde araç kasa büyüklüğü baz almadanayarlanan deponun yerden yüksekliğidir. Genel olarak 110–130 cm arasında değiĢen araçyüksekliğine göre tasarlanması gerekmektedir. Rampa yüksekliği belirlenirken; yüklü enalçak kamyon ile yüksüz en yüksek kamyon yüksekliği dikkate alınmalı veya rampa-kamyonyükseklik farkının azaltılabilmesi için aĢağıya çekilmiĢ bir yükleme rampası inĢa edilmelidir.Bu rampa Ģu açılardan da önemlidir; kapak açıldığında yüklerin düĢmesi önlenir, kamyonüzerindeki suyun depoya akması önlenir, rampa-kamyon seviye farkı azaltıldığı için yükleme-boĢaltma iĢlemi kolaylaĢtırılmıĢ olur (rampa eğimi en fazla %10 olmalıdır).15
 17. 17. Rampalar inĢa edilirken bir takım etmenlerin göz önüne alınması gerekmektedir. Gün içindebirkaç kamyonun bile gelmesi kimi zaman darboğaza neden olur ve yükleme iĢleminigeciktirir. Bu nedenle birden fazla yükleme noktası inĢa etmek avantajlıdır. Ayrıca kamyonunyükleme noktasına yaklaĢması bir kısıt olarak düĢünüldüğünde Ģunlara da dikkat etmekgerekecektir.Güvenlik ÖnlemleriYangın güvenliği sistemleri;Depolarda mutlaka bulunması gereken yangın güvenliğimaliyeti, raf maliyetleri ile kıyaslandığında yüksek maliyetle karĢılaĢılmaktadır. Ancaközellikle tekstil, kozmetik, kimyasal, ilaç ürün depolarında mutlaka kullanılmalıdır. Farklısöndürme sistemleri mevcuttur. Bunlar; toz, köpük destekli söndürme sistemleri ve lokal veyagenel söndürme sistemleridir. Her ne kadar binalarda yangın tehlikesine karĢın pek çok önlemalınsa da yangın olasılığı her zaman vardır. Depoda çıkacak yangın, binanın yanı sıradepolanan malzeme üzerinde de yanma riski oluĢturur. Bu nedenle binada olabildiğince azkereste bulunmalıdır. Ayrıca kaplama malzemesi olarak zift veya diğer yanıcı maddelerinyerine yanmaz boyalar yeğlenmelidir. Uygun yerlere su kaynakları koymak veya tavandansöndürme sistemleri yerleĢtirmek, önerilen çözümler arasındadır.16
 18. 18. Uyarı ve önlem sistemleri:Depolama binaları yeterli sağlamlıkta olmalıdır. Kapılarsayıca az ama, yeterli iĢlem kapasitesinde olmalı ve yeterli sayıda kilitle donatılmıĢbulunmalıdır. Tüm pencereler ve tavan camları güvenli olarak yerleĢtirilmiĢ olmalı, eğer açıkbir tehlike veya izinsiz giriĢ olasılığı varsa (örneğin pencereler bir anayola bakıyorsa) ekkoruma olarak çubuk veya tel pervaz kullanılmalıdır. Anahtarların korunması konusundaalınan önlemlere tipik örnekler verilebilir. Depolama binası ve alanına ait tüm kilitlernumaralandırılmalı, kaydedilmeli ve bunlardan kimin sorumlu olduğunu belirten yazılıyönergeler dağıtılmalıdır. Mesai dıĢı zamanlarda anahtarlar uygun olan bir yerde, örneğin;depolama bölgesinin giriĢindeki ana giriĢ binasında kilitli bir bölmede korunmalıdır.Çalınma riskini en aza indirmek için bazen malzemenin üzerine firmanın adı, baĢ harfleriveya bir sembol kazınabilir. Bu sayede bir Ģey çalınırsa bulunan malzemenin firmanın olduğukanıtlanabilir. Olabilen yerlerde, alıcı, alacağı malzemenin iĢaretlenmesini alım Ģartnamesindeöne sürebilir ancak bu olmazsa iĢaretlemenin depoda yapılması gereklidir. Değerlimalzemelere ek güvenlik önlemlerinin alınmasının gerekliliği açıktır. Bunlar için anadepolama binası içinde ayrılmıĢ, kilitli bir oda tavsiye edilebilir. Buranın sorumluluğu ise; tekbir güvenilir personele, anahtarlar ve giriĢ izni yetkisi verilerek devredilebilir.Kapalı devre tv sistemi, video kaynakları, telli alarm sistemleri, ultrasonic ıĢın kesmelisistemler ve teknoloji ilerledikçe kullanılabilecek diğer donanım, depolama yeriningüvenliğini sağlamakta kullanılabilir.Aerosol içerikli gazlı tüplerin yangın riski doğurması sebebiyle, yeterince yangın söndürmetüpü, patlamada parçaların etrafa sıçramasını engelleyici sık örgülü kafes kullanıldı.Deprem:Deprem etkileri altında bir yapının enerji yutması isteniyorsa yapı malzemesininsünek davranıĢı gereklidir. Çeliğin, kopmadan büyük deformasyon yapabilme özelliği yanibüyük bir Ģekil değiĢtirme sığası olması ve yüksek dayanımı, malzemeyi deprem bölgelerindeinĢa edilecek olan yapılar için ideal bir malzeme durumuna getirmektedir. (8)Depoda Temizlik:Çöpler depo dıĢında tutulmalı, atılacak malzeme depodanuzaklaĢtırılmalıdır. Gıda maddeleri özelliklerine göre temizlik malzemelerinden ayrıbölmelerde depolanmalı ve taĢınmalıdır. Tuvaletler ayrı olmalı ve iĢletme içi alanına direktaçılmamalıdır. Tesisin temiz ve kirli bölümleri arasında iĢ akıĢını engellemeyecek yapıda,uygun ayırma yapılmalı ve bu geçiĢ yerinde uygun bir dezenfeksiyon sistemibulundurulmalıdır.Dezenfektanlar:Gıda iĢletmelerinde, yetkili merci tarafından kullanımına izin verilmiĢgıda endüstrisine uygun deterjan, kimyasallar ya da dezenfektanlar veya bunların etken hammaddeleri kullanılmalıdır. Su, deterjan veya dezenfektan ve bunların çözeltileri aracılığıylaiĢletmenin, malzeme, alet ve ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sırasında gıdamaddesinin kirlenmesi ve bulaĢmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Malzeme, alet,ekipman ve yerler temizlikten sonra mümkün olduğu kadar çabuk kurutulmalı, temizliktekullanılan araç ve gereçler yıpranmıĢ ve kirli olmamalı, zemin ve alet ekipman temizliğindekullanılan malzemelerin ayrımı yapılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri17
 19. 19. etiketlenerek açıkça tanımlanmalı ve üretim alanlarından bulaĢmaya sebep olmayacakuzaklıkta tutulmalıdırHaşereler ve önlemler:Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlınıngirmesini önleyecekuygun donanıma sahip olmalıdır. Kapı ve pencereler sinek, haĢere vediğer zararlılarıngiriĢini engelleyecek Ģekilde olmalı, kafes kullanımı hâlinde kafesler incegözenekli, kolaytemizlenebilir, sökülüp takılabilir özellikte olmalı ve düzenli bakımlarıyapılmalıdır. ĠĢyerinde zararlı mücadelesi, program dâhilînde düzenli olarak yapılmalı, tümyemleme vefiziksel önlem noktaları için iĢletme içi yerleĢim planı olmalı ve sürekli kontrolaltındatutulmalı, kullanılan kapan, elektrikli sinek tutucu ve fiziksel önlemler için düzenlitemizlikve bakım faaliyetleri yürütülmeli ve tüm bu faaliyetler kayıt altına alınmalıdır.Zararlımücadele ilaçları veya sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler;üzerlerinde toksin etkilerive kullanımları açısından uyarılar bulunan uygun etiketlertaĢımalı, sadece bu amaç içinkullanılan kilitlenebilir odalar veya dolaplarda saklanmalı,eğitilmiĢ personel tarafındannakledilmeli ve kullanılmalıdır. KuruluĢ içinde zararlımücadelesi programından sorumlu birkiĢi olmalıdır. Zararlılarla mücadelede, ilgilibakanlıklarca izin verilen ilaçlar, amacına vegenel halk sağlığına uygun olarak kullanılmalı,zehirli ilaçlardan sadece iĢletme dıĢındayararlanılmalıdır. Güvenlikle ilgili bölümlerindıĢında, iĢyerinde gıda maddeleri ve insanlarlatemas edebilecek hayvanbulundurulmamalıdır.Aydınlatma ve İklimlendirmeDoğru ıĢıklandırma verimli çalıĢma ortamları yaratır. IĢıklandırma, göz kamaĢtırmamalı,kedigözü yaratmamalı, çalıĢmaya yardımcı olmalıdır. IĢıklandırma raf sistemli depolardakoridorlara denk gelmelidir. Aksi takdirde aydınlatma verimi düĢer. Depolanan ürünün cinsive depolarda yapılan iĢlere göre uygun aydınlatma lambası seçilmelidir. Örneğin bir kumaĢdeposunda kontrol iĢlemi yapılıyorsa burada kumaĢlar için özel belirlenmiĢ flourasanlambalar tercih edilmelidir. 58 w full-colourflourasan lambalar en ekonomik- verimliaydınlatmayı sağlar. Yüksek irtifa depolarında ise; en uygun aydınlatmayı sodyum buharlılambalar sağlar. Gün ıĢığından olabildiğince fazla yararlanılmalıdır. Pek çok depoda raflar vekutular, duvarlar boyunca yerleĢtirilir, böylece pencereler biraz daha yükseğe yapılarakıĢıktan yeterince yararlanılır. Tavan aydınlatmaları, genellikle büyük binalarda birgereksinimdir. En az ıĢıklandırma gereksinimi, çeĢitli yönetmeliklerde belirlenmiĢtir amauygulamada daha iyi sonuçlar almak için bunlardan daha üstün standartlara sahip olmakgereklidir.18
 20. 20. Raf aralarındaki koridorların üstüne gelecek Ģekilde günıĢığından azami istifade etmek içingünıĢığı yansıtıcı sistemleri kuruldu. ÇalıĢanların yanlıĢ ürün seçmemeleri ve hatayapmamaları için ölçüp yaptırılarak aydınlatma yeterli miktarda sağlandı.Depolanan ürünün özelliklerine göre depoda iklimlendirme yapılmalıdır. Yani her ürününsaklanması gereken bir ısı vardır. Bu durum dikkate alınarak depolar iklimlendirilmelidir.Tropik ülkelerdekiler dıĢındaki tüm depolarda ısıtma gereksinimi vardır. Uygun olan pek çokısıtma sistemi vardır ama buhar veya basınçlı sıcak su kullanılan sistemler en uygunolanlarıdır. En önemli sorunlardan biri ise; ısıtıcıların veya ısıtma sistemine ait borularınyerinin; kutuların, rafların, koridorların veya taĢıyıcı âletlerin yerleriyle çakıĢmasıdır. Busorunu çözmek için tavandan sarkıtılan fanlı ısıtma birimleri veya duvarların en üst kısmınakonan düz panellerin kullanılması yararlı olacaktır veya ikinci sistemin tavanda uygulanmasıolanaklıdır. Bir de zeminden ısıtmalı sistemler teknolojinin geliĢmesi ile birlikteyaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Zeminden ısıtmalı sistemlerde; boruların zemin altında bulunmasısebebiyle; kutuların, rafların, koridorların ve taĢıyıcı âletlerin yerlerinin çakıĢması önlenir.Nemli, çok kuru, eĢit ısıtılmamıĢ tesisler rahatsız bir çalıĢma ortamı yaratır; verimdüĢüklüğüne sebep olmaktadır. Hassas ürünler için nemin kontrol altında tutulmasıgerekmektedir. TaĢıma araçları ve depolarda havalandırma, sıcaklık ve rutubet ürünözelliklerine uygun olmalı, depolarda sıcaklık ve rutubet ölçer cihazlar bulundurulmalı,bilgiler sürekli olarak kaydedilmelidir. Tavan ve çatılar sıcaklık değiĢimini engelleyecekĢekilde yalıtımlı olmalıdır. Ürünler için rutubet geçirmeyen taĢıyıcı malzemeler bulunmalıdır.Yapılan iĢin özelliğine göre sıcaklığın aĢırı oranda yükselmesini, buhar yoğunlaĢmasını, tozoluĢumunu önlemek ve kirli havayı değiĢtirmek için mekanik veya doğal havalandırmasistemi bulundurulmalı, hava akımı çapraz bulaĢmaya neden olmayacak ve bunu önleyeceknitelikte olmalıdır. Havalandırma giriĢleri filtreli veya korumalı olmalıdır.Asmakat Yerleri ve Özellikleri Mal kabul ve sevkiyat alanı,adetli sipariĢ toplama alanında asma kat kullanılmaktadır.Mal kabul ve sevkiyat alanının üstü iade kontrol ve iade depo için kullanılmakta ve adetli19
 21. 21. sipariĢ toplama alanı ise adetli ek depo ihtiyacı için kullanılmaktadır. 2 kat asma kat çıkılarakyükseklikten azami istifade sağlanmalıdır.Depo’nun üstten görünüşüKullanılacak Bilgi teknolojileriDepo yönetim sistemleri yazılım, barkodlama ekipmanları ve RF (radyo frekansı) iletisimini,deponun veya dağıtım merkezinin dört duvarı içinde bilgisayarla süreç yönetimi veenvanterkontolü sağlamak için entegre eden teknolojilerdir.DYS bir deponun isletimesindeçalısanların islerini oldukça kolaylastırmakta, hizmetseviyesini, kalitesini yükseltmektedir. DYS’nin faydaları asağıdaki gibi sıralanabilir:1. Sıfır bilgi hatası2. Kısaltılmıs bilgi erisim süresi3. Arttırılmıs depolama kapasitesi4. Alan kullanım optimizasyonu5. Çalısan veriminin arttırılmasıMevsimsellik arz eden ürünler, son kullanma tarihi olan ürünler, adet ve koli bazlı ürünlerolması ve adetlerin fazla ve ürün kırılımlarının ve çeĢitlerinin fazla olması sebebiyle barkoddestekli uygulamaların kullanılması zorunlu olmaktadır. (9)SonuçBu makalede Kozmetik sektörü hakkında genel bilgi verilmiĢ, kozmetik sektörünün lojistiksorunlarından kısaca bahsedilmiĢ ve kozmetik ürünleri için örnek bir depo tasarımı ile depoyeri seçilmesi, talep tahmini yapılıp bu tahmine göre kapı sayısı ve sipariĢ alanı, depo alanı ,buna göre ekipman ve iĢgücü sayısının belirlenmesi, raf ve depolama ekipmanlarının20
 22. 22. seçilmesinden bahsedilmiĢtir. Araç park alanı ve rampa özelliklerinden bahsederken,ürünlerin muhafazası için güvenlik önemlerinden, aydınlatma ve iklimlendirmeden vekullanılacak bilgi teknolojilerinden bahsedilmiĢtir.TeşekkürBu ödevin hazırlanmasında katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, bana vakit ayırarakyardımcı olan Yöntem Kozmetik Lojistik Müdürü Sitem Altınbilek, Yöntem kozmetik Depo müdürüİlker Akın’a ve ödevi hazırlarken yararlandığım kaynakların sahiplerine teşekkürü bir borç bilirim.Kaynakça 1. kozmetik sektörünün lojistik problemi - http://www.slideshare.net/cafersalcan/kozmetik-sektrnde-temel-lojistik-problemler-ve- zmleri 2. (Alıntı: CAN – ÇĠLĠNGĠRTÜRK – KOÇAK; 2006; s:18) http://www.belgeler.com/blg/2vo5/depo-yeri- seim-yntemleri 3. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul_pdf/840UH0034.pdf 4. http://research.sabanciuniv.edu/14781/1/ertek_capraz_sevkiyat.pdf 5. http://www.temesist.com/de/depo-sistemleri-akademik-makaleler.html?start=1 6. http://www.slideshare.net/cafersalcan/lojistikte-depolama-warehousing#btnNext 7. http://www.slideshare.net/cafersalcan/lojistikte-depolama-warehousing#btnNext 8. http://www.belgeler.com/blg/1iyj/depreme-kari-dayanikli-elik-yapi-tasarimi 9. http://www.belgeler.com/blg/1e39/depo-ynetiminde-bilgi-teknolojileri-kullanimi-usage-of-information- technologies-in-warehouse-management21

×