Java da kod yazmağa başlamaq(if else)

443 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Java da kod yazmağa başlamaq(if else)

 1. 1. Java-da kod yazmağa başlayaq Murad İmanbəyli 2012
 2. 2. İdarə etmə ifadələri Javada kodları idarə etmək üçün əsasən üçifadə var• If,else ifadəsi• Switch,case ifadəsi• Ternar ifadəsi
 3. 3. If ,elseKod yazarkən kodları idarə etmək üçün istifadəolunur.Verilən şərt yoxluyur və əgər şərt ödənirsəonda verilən verilen blok mötərizə içindəkikodları kompliyasiya edir. Əgər ödənmirsə heçbir kod işləmir.else ifadəsi varsa verilən kodödənmədiyi halda yerdə qalan bütün hallarınolması təqdirdə else blok mötərizə içindəkikodları kompliyasiya edir.
 4. 4. If, else skleti• Yanlız if olarsaif(/*verilən şərt */ ){// Kompliyasiya ediləcək kodlar}• Həm if həmdə else olarsaif(/*verilən şərt */ ){/* Kompliyasiya ediləcək kodlar */} else { /*şərt ödənmirsə burdaki kodlar işləyir */}
 5. 5. Kiçik bir MisalVerilən a dəyişəni əgər 2 dən böyükdürsə ondaekrana «ikidən boyuk» deyilse «İkidən kicik yada beraber» yazdirsin
 6. 6. Birdən çox şərt olarsa?Əgər birdən çox şərt yoxlamaq istəyiriksə hərşərt üçün ayırca if yazacıq.Burda əsas iki şeyəfikir vermək lazımdır :1. Yoxlamaq istədiyimiz şərtlərin birdən çoxu ödəndiyi hal üçün yazmaq2. Şərtlərin yanlız birinin ödəndiyini hal üçün yazmaq.
 7. 7. Birdən çox şərt olarsa?1. Birinci Hal üçün if(/* şərt1 */){ //kodlar1}If(/*şərt2*/){//kodlar2}.................................If(/*şərt(n)*/){// kodlar (n)}
 8. 8. Birdən çox şərt olarsa?2.İkinci hal üçünif(/* şərt1 */){ //kodlar1} elseIf(/*şərt2*/){//kodlar2}else.................................If(/*şərt(n)*/){// kodlar (n)}
 9. 9. Aralarındakı fərqGöründüyü kimi birinci hal və ikinci hal birbirinə çox oxşayır.Amma onlar arsındaki əsasfərq ondadır ki birinci halda ola bilər ki birdənçox şərt ödənsin,ikinci hada isə yalnız bir şərtödənə bilər.Buda onu göstərir ki birinci haldaolar bilər ki kodlar1,kodlar2,..,kodlar(n) hamsıişləsin.İkinci halda isə bunlardan yaznlı birişləyəcək.
 10. 10. Switch ifadəsi• İf ifadəsində olduğu kimi javada kodları idarə etmək üçün istifadə olunur.• Switch əsasən seçmələr üçün istifadə olunur• If ifadəsinin daha nizamlı forması kimi başa düşmək olar
 11. 11. Switch Skleti Switch(/*dəyişən*/){ case /*qiymət1*/:/*kodlar1*/; break; case /*qiymət2*/:/*kodlar2*/; break;............................. case /*qiymət(n-1)*/:/*kodlar(n-1)*/; break;Default:/*kodlar(n) */;}
 12. 12. Break acarsözü• Bu açar söz dövrdən çıxmağı sağlıyır.• Əgər Switch ifadəsində break acarsözünü istifadə etməsək onda uyğun qiyməti tapdığdan sonra ,digər yoxlanmayan case-lerdəki bütün kodları işləyəcək.Bu isə əlverişsizdir.
 13. 13. Kiçik bir nümünəHəftənin günlərini Switch ifadəsi ilə qurulması
 14. 14. Ternar İfadəsi• Bu ifadə məhz dəyişəni elan edildikdə yazılır• Yoxlanan şərtin ödənib ödənməməyinə uyğun olaraq Dəyişənə dəyər mənimsədilir
 15. 15. Ternar ifadəsinin skletiTipi adi=şərt?ödəndiyihalda:ödənmədiyihalda;
 16. 16. Suallarınız?• Mövzu ilə bağlı bütün suallarınızı bizə formumuzda göndərə bilərsiz.http://www.compuser.info/forum/

×