ศัพท์น่ารู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ศัพท์น่ารู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

on

 • 1,027 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,027
Views on SlideShare
711
Embed Views
316

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

2 Embeds 316

http://www.qd.mahidol.ac.th 315
file:// 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ศัพท์น่ารู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ศัพท์น่ารู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ Document Transcript

 • ศัพทนารู กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • F / ก ก (Mechanism) F ก F F ก ก ก Fก F ก F F ก F (Criteria) ก F F ก ก ก F F F ก ก ก F F ก ก ก ก F F F F F F FF ก ก ก ก ก ก ก F F ก กก ก ก FF F F F F F F ก ก F F FF ก F กก กก ก ก F ก F F ก ก ก F F FF ก ก F F ก ก ก (Student- Centered Learning) interactive learning, ก ก ,ก ก F F F F ก ก กก ก F ก F Fก (Learning ก F F ก ก F ก F กก Centered Education) F ก ก ก F ก ก ก FF F ก F F ก ก F กก F ก F F ก F F F ก ก ก ก กF F กก F F F ก F ก ก F ก ก ก ก ก ก F F ก F/ F F Fก F ก F (Strategy) ก F ก ก กก F F กก ก (Quality Control) F F F ก F ก F ก F F ก F ก ก F ก Fก Fก ก ก F ก F ก F ก F F FF ก ก ก F F F F ก F F F Fก 1
 • F / ก ก ก F 1) ก ก ก ก Fก Fก F (Strategic Management) F ก ก ก F F F ก ก F F Fก F ก F ก F Fก Fก ก กก ก ก ก F F กF F F กF F 2) F ก ก กก ก F ก ก ก F (strategic planning) ก ก F (strategic implementation) ก ก F (strategic control and evaluation) ก ก F ก ก Fก F F F F F ก F (Knowledge Management) F Fก F Fก ก F F F ก F F ก ก F ก F F F ก ก ก F F ก F ก ก ก F F F FF Capture F , F Create F Distill ก ก ก ก Share ก Use ก F F Leverage ก ก F ก F Fก F ก F F ก F กF (Marketing) ก F ก ก ก F ก F ก F Fก (Marketing : - n. the theory and practice of presenting, advertising and selling things : purpose effective /high-powered marketing strategies.) ก ก ก ก ก ก ก (Monitoring) / ก /ก ก F ก ก FF ก ก /ก ก ก ก F ก ก ก ก ก (Action Plan) ก F F Fก 2
 • F / (Strategic Implementation) Fก F F F ก Fก ก ก F Fก ก ก ก F ก F F F (Quality Evaluation) F ก ก ก ก ก F F (Evaluate) ก ก / F ก ก / ก ก ก F F ก F ก Fก ก F ก F ก ก ก F F F (Quality Assurance) ก ก ก ก ก ก ก ก ก F (Education Quality Assurance) F ก F ก ก ก กF F F ก F F F F ก ก ก ก F ก F กF F ก F F ก F F ก F ก F ก F ก ก Fก F ก F ก ก ก ก (Integrated Public Relations) F F ก F F ก F Fก (Marking Public Relations-MPR) ก F F Fก (Corporate Public Relations-CPR) ก F F (Advertising Public Relations-APR) ก Fก (Communication) F ก ก ก F ก F (Operation Assessment) F ก ก F F ก ก ก ก ก F FF F (Research) ก F ก ก F F F ก ก ก F F F ก F ก ก ก ก ก ก F F F ก F F F Fก 3
 • F / (Appeal) กก กก กก / ก กก กก F ก F ก Fก F F กF ก ก F F F F ก F F ก F กF F F F F F FF ก ก F F ก F F ก F ก F F F F ก F ก F F F ก F ก F F F ก F F ก ก FF F ก ก F ก ก ก F ก F F F F Fก ก F F กF F F ก (Organization Structure) F ก Fก ก ก F ก F ก ก ก F F ก Fก F FF F F F F (Teacher, Master) ก F F F ก ก ก กก ก F F F (Control) ก ก Fก F F ก ก F F ก ก ก ก F ก F F F ก ก (Unsatisfaction) Fก F F ก F F ก ก F F F ก ก F F (Creativity) ก F ก F F ก Fก F F ก ก F F F ก F ก F F F F ก F ก ก F F กF ก กก F ก ก F F F F ก F ก ก กF F ก ก ก F F Fก 4
 • F / ก F ก F F ก ก กF ก F ก F ก ก F F กF F F กก Fก F ก F ก F ก ก F F FF F F F F ก F กF F ก F F F F ก F Fก F F F กF Fก ก F ก F F ก (Satisfaction) ก F F F F F F ก F ( F กก ก) F F F F (Well-rounded Education) F กF F F ก F F F กก FF ก F F (Value) F F (Virtue) F product-based : F F (Quality) F user-based : F/ ก ก F F ก ก F F ก F value-based : F/ ก F ก ก F ก ก ก F ก ก ก ก ก (Education Quality) ก ก ก ก ก ก ก F F (Quality of Life) F ก F F F F Fก 5
 • F / F F ก ก ก F ก ก F F F F ก F F F F ก ก (Competitor) ก ก F ก F F ก F F F ก ก ก F F F F F F F F F F F ก ก ก F ก กF F ก F F F ก FF F F ก ก ก F ก ก F F ก ก (Code of Conduct) F ก ก ก Fก Fก F ก ก F กก (Ethics) ก F F F กก F F F F ก FF ก F F F F F ก Fก กก F (Goal) 1) F ก F F F ก F ก F F ก (Community) ก กก F F F ก ก Fก F F Fก ก ก 2) F ก F F ก ก F ก FF ก ก ก F ก F ก ก FF ก (Community of Practices CoPs) Fก F F F F F Fก 6
 • F / F ก F Fก ก ก ก F ก ก ก F ก F F ก FF F F Fก ก FF ก F F F ก F F ก ก F F F F F (Information F Fก ก F ก ก F F Database) F ก F (Quality Index) F ก (Inputs) F กF F F F (Expenses) F (Cost) ก ก กก F (Process) กF F ก (Outputs) F F F F F (Unit Cost) (Indicator) F ก F (Information 1) ก F ก ก ก ก ก F Technology) ก F F ก F ก 2) ก ก F F F F Fก ก ก ก F F F F F ก F ก F ก FF F F F ก ก F F F F F F F F (High Technology) ก ก ก ก F F F F F ก F F F F F F F ก ก F ก F F ก F ก ก F (value) F Fก / F (Human Resource) ก (Skill) F F Fก 7
 • F / ก ก ( F กก ก) ก F F ก (Life Skills) F F F กก F ก F กก Fก ก ก ก F F (Guideline) ก F ก (Policy) ก F ก กก F F F F FF ก (Innovation) F ก ก F F F กF (Breakthrough Innovation) F ก F ก F F F F (Incremental Innovation) Fก ก Fก F / / ก ก ก / ก / ก Fก F (Best Practice) / ก F F ก ก ก ก ก F F F Fก F ก ก ก (Atmosphere) F ก F ก ก 1) ก ก ก F F F ก F ก F F F ก F F ก F ก Fก ก ก F ก F ก ก ก ก ก F F F F F F F F ก F F Fก ก ก ก F F F ก ก ก ก F ก F F F ก Fก F F กก ก F F กก F ก ก F 2) ก ก ก F F F ก F Fก F ก ก F F ก ก ก F ก ก F F ก (Management) กก F ก ก ก ก Fก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก F F Fก 8
 • F / (Integrate) ก Fก F ก F F ก Fก ก ก Fก F F ก F F ก ก ก Fก F F (Target) F Fก F ก F F (Effectiveness) ก F F F F ก ก F ก (Efficiency) ก ก F F ก (resources) (efforts) F F F F F (outputs) F F (inputs) ก F ก ก Fก F (Strategic Plan) ก กก ก F F Fก F F ก ก กก F ก F ก Fก F ก F ก ก ก Fก F F ก F ก F ก F ก ก F ก F ก ก ก F ก ก F ก F ก F Fก F ก F ก ก FF ก (Plan, Program) ก F กก F กF F / F F ก (Research Result) F ก ก F F ก F F F ก F กก ก ก (Output) ก ก ก ก ก ก ก F ก ก ก ก (Education Output) ก ก ก ก ก F ก ก F ก F F (Outcome) F F Fก - ก ก F F ก - F F ก F F Fก 9
 • F / F ก / ก/ / F - F ก F ก ก F ก ก F F F F ก F F F F ก Fก F F (Stakeholders) ก กก F ก - F ก ก F ก F (ก ก F ก (Excellent Service Behavior) F F ) F F ก F F ก ก ก ก F ก F F (Development) ก ก ก Fก ก Fก F ก F F (Mission) ก ก ก F Fก กF F ก F 1) F Fก ก F (Image) ก F ก ก ก F ก 2) F ก F ก (mental picture) F F ก F ก F F ก ก ก ก F (Intelligence) ก F F F ก (Unity) F F ก ก F (Identity) F ก F ก กF F ก F ก ก F F ก F ก F ก ก F F F F F (Measure) F ก F ก Fก ก ก (Standard) ก ก ก ก F ก F ก Fก F ก F F F F Fก 10
 • F / ก F ก ก F F F ก F ก ก Fก ก ก ก F F ก Fก (Standard of Education) ก ก F F ก ก ก F กก ก ก ก ก ก ก Fก ก ก ก ก F ก Fก ก F ก ก F ก กก ก ก ก ก ก ก Fก ก F ก Fก (Quality Standard) F F กFก ก ก ก (International Standard) (System) ก F F (objective) F (input) ก ก (process) (output) F ก F ก . F (system) F ก ก ก ก ก F F F F Fก ก F ก ก F ก F ก FF ก ก ก F ก ก ก ก F ก ก (Quality System) F F F ก ก F ก ก ก F F ก F F F F Fก ก ก ก ก ก ก ก F F F F F F F กก F F กก ก F F F F F ก ก F F F F F F FF F ก F ก F F F F F ก ก F F F F ก F F F ก F F F F Fก 11
 • F / /ก กก ก F กก ก F (Good Governance) ก F กF ก ก ก F F F F กก F ก F ก F กF ก ก F F ก F ก F ก F F F F F F F F F F ก F ก F F F ก F F F กF ก ก F ก F F กก F F F กF F ก F ก ก F F F F ก ก F F F FFก F ก F F F กF ก ก ก F ก ก Fก F F F F ก ก กก F F F Fก ก (Innovation System) ก (Management ก F F ก ก F System) F Fก F ก F Fก ก F ก ก F F ก F F ก ก ก ก F F (Information System) FF ก F ก ก ก F ก F ก ก ก F/ F ก F 3-5 ก ก F/ F F 10-15 ก F F 1-3 F ก ก F ก Fก F F Fก 12
 • F / Fก ก ก F ก F ก F ก ก กF ก F ก F F ก ก F ก (The way of life) / ก ก ก F F F / / ก ก F F F F FF ก F F F ก ก ก Fก F ก ก ก ก F F ก F ก ก ก ก ก F F กก ก F ก ก ก F ก F ก ก F กF ก ก กF F F ก F ก (International Culture) Fก ก F ก Fก ก F ก ก ก Fก ก ก Fก F ก F ก F F F F ก Fก ก F ก F ก F ก F F F ก Fก ก Fก F F Fก F F F F ก F F ก ก F ก ก F ก F F F ก Fก ก (Objectives) F F F Fก F ก F ก ก ก (Scholarly Journals) F F F F F Fก 13
 • F / (Peer-reviewed Journals/Refereed F F F ก F Journals) (accepted) (rejected) Fก กF (revised) กF F F F ก ก F F ก F F F ก ก F (Referees) F ก ก ก F Peer-reviewed Journals Refereed Journals F F F ก F F ก F ก F ก F F F F 1 F F F ก ก F กF F(Peer Review) ก ก F ก F FF F F F F F ก F ก ก ก F ก F F ก F ก F ก F F กF F 25 F F F ก ก F กF F(Peer Review) ก ก F F ก FF ก F F F Fก ก F F F ก (Vision) ก F ก F F F F F ก ก F ก ก ก Fก F F ก F ก ( F F = The ability or an instance of great perception ) Fก Fก F กF (Imagination) F ก F Fก ก F ก F F (Potential) F F F F ก ก F F F F ก F F F ก F F Fก 14
 • F / ก กF F ก F กF F F F F ก F F F F ก F ก F ก กF F กF ( F ก ก F F F Fก ก F) ก F ก ก ก F ก ก F F F ก ก ก Fก F F ก (Competency) F Fก F F F ก ก (Market Sharing) F ก ก ก F ก ก F กF F ก (Convert) F ก (Formatting) ก ก ก (Filtering) ก (Summarizing) F F ( F F F) ก F ก Fก F F (Environment) F F F F F F (Knowledge ก ก Fก F Fก ก Assets) F F F F ก F F F ก ก F ก F F F F F F F F Fก F ก F F F F F F F F F F F F F ก (Know-how) Fก ก F F ก ก ก F ก F F Fก F ก ก F F F F F F F Fก F F (Well-being) F ก F ก F F ก (Central Unit) ก /F ก ก ก ก ก F F Fก 15
 • F / (Unity) Fก F ก F F F (Organization) Fก Fก ก Fก Fก F Fก F ก F / Fก F Fก ก ก ก Fก ก FF ก (Learning Organization) ก Fก ก F Fก ก ก FF ก ก F ก F ก F ก Fก 5 ก ก Fก F ก F F กF 1. ก F F (Personal Mastery) 2. ก ก F (Mental Models) 3. ก F F F (Shared Vision) 4. ก FF ก (Team Learning) 5. ก F (Systems Thinking) Fก F F F ก ก ก F F ก Fก กก ก F F ก ก F ก ก F ก กFก ก FF ก F F F F F F ก F F F ก Fก F ก ก ก ก F F ก Fก F F ก F ก ก ก F F ก ก F ก ก F F F F F ก F FF F ก ก ก F F (Quality Component) ก F ก ก ก F F F ก ก F ก ก ก ก ก ก F F ก Fก ก ก Fก ก ก F F F F F F F F Impact Factor ก F ก F F (A measure of the F F Fก 16
 • F / frequency with which the "average article" in a journal has been cited in a particular year or period) F ก F ก F Impact Factor F ก ก F ก ก ก ก F ก ก F ก ก Fก F ก F Impact Factor F ก F ก F ก F F / ก F F ก F F ก F ก ก F ก Fก Fก ก ก F ก F ก F (ก F F FF ก ก ก F F F Fก F ) F F Fก 17