Asean

69,038 views
76,480 views

Published on

Nota untuk pelajar tingkatan 6

Published in: Education, Business
0 Comments
21 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
69,038
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49,995
Actions
Shares
0
Downloads
1,251
Comments
0
Likes
21
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asean

 1. 1. ASEANhttp://www.aseansec.org/Disediakan olehPn. Munni Mbssklmunni
 2. 2. LATAR BELAKANGmunni
 3. 3. Pertubuhan PersatuanAsia Tenggara (ASA)Januari 1959 - Tunku Abdul Rahman lawat ke Filipina.Filipina bersetuju membentuk pertubuhan serantau untukkepentingan bersama.Filipina, Malaya dan Negara Thai - Persatuan AsiaTenggara (ASA) pada 31 Julai 1961 di Bangkok.ASA-pertubuhan bebas, tidak terikat kepada mana-• mana blok.ASA gagal kerana pertelingkahan ekoran rancangan• untuk menubuhkan Malaysia pada tahun 1963.munni
 4. 4. MAPHILINDOPercubaan kedua-MaphilindoKerjasama antara Malaysia, Filipina danIndonesiaMaphilindo gagal kerana KonfrontasiIndonesia dan konflik Filipinamunni
 5. 5. Persatuan Negara-negaraAsia Tenggara (ASEAN)Ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 di Bangkok (DeklarasiBangkok)Keahlian –Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia,Negara Thai (awal)Ahli lain: Brunei - 7 Januari 1984Vietnam- 28 Julai 1995Kemboja- 1999Laos dan Myanmar- 1997munni
 6. 6. MATLAMATmunni
 7. 7. Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, sosialdan perkembangan kebudayaan.Menggalakan keamanan dan kestabilan politik diAsia Tenggara-mematuhi prinsip Piagam Bangsa-bangsa Bersatu.Menyediakan bantuan dalam bentuk kemudahanlatihan dan penyelidikan.Matlamat Aseanmunni
 8. 8. Meningkatkan taraf hidup penduduk negara ahlimelalui kerjasama bidang pertanian, perusahaan danperdagangan.Mengadakan hubungan erat dan menguntungkandengan persatuan antarabangsa dan serantau.Meneruskan usaha pengajian Asia Tenggara.munni
 9. 9. STRUKTUR ASEANmunni
 10. 10. 1. Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta,Indonesia.2. ASEAN mengandungi jawatankuasa –jawatankuasa ekonomi dan bukanekonomi.3. ASEAN juga mempunyai sebuah badanbukan kerajaan, iaitu Dewan Perniagaandan Perindustrian ASEAN.Struktur Aseanmunni
 11. 11. MESYUARAT ASEAN/JAWATANKUASAmunni
 12. 12. Persidangan ASEAN yang tetap termasuklah :(a) Persidangan Menteri-menteri Luar ASEANyang diadakan tahunan. (AMM)- badanpembuat keputusan tertinggi bagi kerjasamapolitik dan sosiokebudayaan.(b) Persidangan Menteri-menteri EkonomiASEAN (AEMM) yang diadakan dua kalisetahun. Badan pembuat keputusan tertinggibagi kerjasama ekonomi.munni
 13. 13. AMM dan AEMM dibantu oleh jawatankuasa.AMM dibantu oleh:1) Jawatankuasa Tetap- dipengerusi oleh Menteri LuarNegara tuan rumah2) Jawatankuasa pegawai kanan dikenali MesyuaratPegawai-pegawai Kanan (SOM)munni
 14. 14. AEMM dibantu oleh jawatankuasa pegawai kanan dikenaliJawatankuasa Pegawai-pegawai Ekonomi Kanan (SEOM)Jawatankuasa ekonomi:1) Jawatankuasa Perdagangan dan Pelancongan (COTT)2) Jawatankuasa Perindustrian, Galian, dan Tenaga(COIME)3) Jawatankuasa Makanan, Pertanian dan Perhutanan(COFAF)4) Jawatankuasa Pengangkutan dan Telekomunikasi(COTAC)5) Jawatankuasa Kewangan dan Urusan Bank (COFAB)munni
 15. 15. Jawatankuasa tetap bukan ekonomi:1)Jawatankuasa Sains dan Teknologi (COST)2)Jawatankuasa Pembangunan Sosial (COSD)3)Jawatankuasa Kebudayaan dan Penerangan (COCI)Jawatankuasa ekonomi melaporkan perkembangankepada AEMMJawatankusa bukan ekonomi melaporkan perkembangankepada Jawatankuasa Tetap, seterusnya kepada AMM.munni
 16. 16. Persidangan Kemuncak ASEAN, yang dihadiri olehketua-ketua kerajaan ASEAN, diadakan padatahun dan di tempat yang berikut :(a) Bali (1976)(b) Kuala Lumpur (1977)(c) Manila (1987)(d) Singapura (1992)(e) Bangkok (1995)(f) Hanoi (1998)(g) Bandar Seri Begawan (2001)(h) Phnom Penh (2002)munni
 17. 17. Antara perkara yang terkandung dalam DeklarasiHanoi 1998:(a) mempercepat pembaharuan ekonomi dan kewanganuntuk memperkukuh ekonomi negara-negara anggota(b) mengimplementasikan Kawasan Perdagangan BebasASEAN (AFTA) seperti yang dijadualkan(c) menggalakkan menggunakan mata wang ASEANdalam perdagangan intra-ASEAN(d) bekerjasama dalam mengawal dan menghalangpenyakit AIDSmunni
 18. 18. KerjasamaKerjasamaPolitikPolitikKerjasamaKerjasamaPolitikPolitik*ZOPFAN*ZOPFAN (Zon yang Aman, Bebas, danBerkecuali)*SEANWFZ*SEANWFZ (Zon Bebas SenjataNuklear Asia Tenggara)munni
 19. 19. Pengenalan• Negara-negara ASEAN menghadapi pelbagaicabaran.• Wujudnya krisis kepimpinan di beberapa negaraASEAN seperti yang berlaku di Filipina danIndonesia.• Hampir kesemua negara ASEAN mengenakansekatan tertentu terhadap kebebasan politikseperti yang diamalkan oleh negara-negaraBarat.munni
 20. 20. ZOPFAN (Zon yang Aman,Bebas, danBerkecuali)• Konsep ZOPFAN disuarakan oleh negara Malaysiadalam Deklarasi Kuala Lumpur pada 27 November,1971 dan mendapat sokongan daripada negara-negara anggota ASEAN.• Melalui ZOPFAN, rantau Asia Tenggara diistiharkansebagai zon yang aman, bebas, dan berkecuali.munni
 21. 21. Objektif ZOPFAN adalah untuk:(a) menjamin keamanan dan kestabilan politikrantau Asia Tenggara(b) menyelesaikan pertikaian di Asia Tenggarasecara rundingan(c) mengelakkan campur tangan kuasa-kuasabesar di Asia Tenggaramunni
 22. 22. SEANWFZ ( Zon Bebas SenjataNuklear Asia Tenggara)1. SEANWFZ merupakan konsep untukmenjadikan Asia Tenggara sebagai rantau yangbebas daripada senjata nuklear.2. Konsep tersebut ditimbulkan dalam PersidanganMenteri-menteri Luar ASEAN di Singapura pada16 December 1987.munni
 23. 23. 3.3. Matlamat SEANWFZ adalah untuk:(a) Membebaskan rantau Asia Tenggara daripadapencaturan politik kuasa-kuasa besar(b) Mengelakkan kemungkinan perlumbaan senjatanuklear di rantau Asia Tenggara(c) Menjamin keselamatan perairan di Asia Tenggaramunni
 24. 24. (d) memastikan kawasan ASEAN bebasdaripada ancaman senjata nuklear(e) setiap negara harus dibenarkanmenetukan nasib sendiri~Oleh itu, terdapat seruan agar tenteraasing berundur dari Asia Tenggara(tentera Amerika Syarikat yangberpangkalan di Teluk Subic danPangkalan Clarke di Filipina)munni
 25. 25. KERJASAMAEKONOMImunni
 26. 26. Peraturan Perdagangan• Peraturan Perdagangan Istimewa(Preferential Trading Arrangements-PTA)1977• Merangkumi kontrak kuantiti jangkapanjang, perolehan istimewa entitykerajaan, pelonggaran langkah-langkahbukan tariff dan peluasan tariff istimewamunni
 27. 27. Kawasan Perdagangan Bebas (AFTA)• Bersetuju untuk menubuhkan kawasanperdagangan bebas 15 tahun dari 1991• Semua barangan ASEAN boleh masuktanpa tariff atau tariff minimum• AFTA dilaksanakan menerusi Skim TariffKeistimewaan Sama Rata (CommonEffective Preferential Tariff Scheme –CEPT)munni
 28. 28. Perkembangan Segi Tiga KawasanPertumbuhan• Konsep untuk menggalakkan pembangunanmenerusi gabungan pelbagai kelebihannegara ahli dengan kerajaan menyediakankemudahan dan sektor swasta bertindaksebagai pengusahamunni
 29. 29. • Segi tiga pertumbuhan ialah:1. Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT)2. Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT)3. Kawasan pertumbuhan ASEAN TimurBrunei- Indonesia-Malaysia-Filipina(BIMP-EAGA)munni
 30. 30. Projek• ASEAN bersepakat untuk mengadakanprojek berikut:-a. Projek baja urea ASEAN di Malaysiab.Projek baja urea ASEAN di Indonesiac. Projek Perlombongan garam potasium diThailandd.Pojek Fabrikasi tembaga ASEANFilipinaojek Vaksin Hepatitis B diSingapuramunni
 31. 31. ASEAN + 3• Mahu memperluas rakan dagang dirantau Asia dengan mengadakandialog dan pertemuan dengan rantauAsia Timur.• Mesyuarat dalam kalangan NegaraASEAN dijemput Negara China,Jepun dan Korea Selatanmunni
 32. 32. KERJASAMA SOSIALmunni
 33. 33. • SARS• PEMBANGUNAN KAWASAN LUARBANDAR DAN PEMBASMIANKEMISKINAN• AIDS• DADAH• BENCANA ALAM• PENDIDIKAN• KEBUDAYAANKERJASAMA SOSIALmunni
 34. 34. SARS• Kerjasama dengan China• Penyelidikan dan pembangunan• Pemeriksaan kesihatan• Pertukaran maklumat• “Workshop” untuk sesi latihanmunni
 35. 35. Pembangunan Luar Bandar danHapus Kemiskinan• Bantuan AusAID dan UNDP• Pemerhatian berpusat di Malaysia• Pelatihan berpusat di Indoneisa• FASID:Foundation for Advanced Studieson International Development1. Kerjasama dengan Bank Dunia2. Pertukaran pengalaman dan maklumatmunni
 36. 36. AIDS1. Akses yang lebih luas dan mudah terhadap rawatan2. Kerjasama dengan pelbagai sektor dan pemimpin agama3. Kewujudan persekitaran yang positif• Lain-lain1. SOMY - ASEAN Senior Official Meeting on Youth2. SOMSWD – ASEAN Official Meeting on Social Welfareand Development3. SOMHD - ASEAN Official Meeting on HealthDevelopment4. “Workshop” dan Konferensmunni
 37. 37. DADAH• ASOD – ASEAN Senior Officials on Drugs1. Bantuan kewangan daripada UNDP – United NationsDevelopment Programme2. Penyelidikan, penguatkuasaan, pendidikan, dan rawatan• ASEAN Training Centre for Narcotics LawEnforcement• ASEAN Training Centre for Preventive Drug Education1. Perancangan dan Pengkoordinasian di sekolah2. Penyelidikan dalam pelatihan dan pendidikanmunni
 38. 38. Bencana Alam• ACDM - ASEAN Committee of DisasterManagement1. Pengstrukturan semula AEGDM (ASEANExperts Group of Disaster Management)2. Perjumpaan setiap tahun3. Penyedianan rancangan menghadapi bencanaalam4. Kerjasama dengan PBB• ARPDM –ASEAN Regional Program ofDisaster Management• Pusat menerima bantuan bagi Tsunamimunni
 39. 39. Pendidikan• AUN – ASEAN University Network• Kerjasama antara universiti-universitiASEAN• Penghasilan sumber manusia berintelek• Program penyelidikan dan pertukaranmaklumat• Program pertukaran penuntut/pendidikmunni
 40. 40. • Semangat ASEAN1. Kuiz, program media2. Kesedaran terhadap pentingnya ASEAN3. Pertandingan dan Pameran ASEAN4. Perjumpaan antara media negara ASEAN• Interaksi dengan kebudayaan lain1. ASEAN-Japan Year of Exchange 20032. Perlindungan warisan budaya ASEANKebudayaanmunni
 41. 41. KEJAYAANASEANmunni
 42. 42. • Setakat ini, kejayaan ASEAN yang utama ialahdalam bidang kerjasama politik. ASEAN telahberjaya mengeratkan hubungan persahabatandan menunjukkan kata sepakat dalammenghadapi isu-isu politik dan ekonomiantarabangsa.• Kemajuan dalam bidang ekonomi tidak begitumembanggakan. Bilangan projek-projekusahasama yang telah dilaksanakan adalah jugaterhad.munni
 43. 43. • Keadaan ini disebabkan terutamanya olehsemangat nasionalisme ekonomi negara-negaraanggota yang lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan nasional daripada kepentinganbersama.• Sebab yang lain ialah perbezaan dalam strukturdan tahap perrkembangan ekonomi yangmerupakan batu penghalang yang utama bagiperkembangan perdagangan di kalangan negara-negara ASEAN.munni
 44. 44. • Masa depan ASEAN bergantungan padakeupayaan politik pemimpin-pemimpin negaraanggotanya untuk mengorbankan sebahagiandaripada kepentingan-kepentingan nasionaldemi meningkatkan kemakmuran bersamadalam jangka panjang.munni
 45. 45. KELEMAHANASEANmunni
 46. 46. • Disebabkan oleh kepentingan domestik,negara-negara anggota ASEANbersaing sengit dalam bidang ekonomimunni
 47. 47. • Singapura merupakan antara negarayang mencetuskan kelemahan ASEANa) Penyediaan kemudahan pangkalan kepadaAmerika Syarikat;menjejaskan konsep ZOPFANb) Sokongan terhadap negara Israel;menjejasan sepakat ASEAN dalam bidangpolitik dunia kususnya isu Palestinmunni
 48. 48. • Rebutan beberapa wilayah antaranegara anggota ASEAN masih belumdiselesaikana) Tuntutan hak terhadap Sabah oleh Filipinab) Tuntutan hak terhadap Pulau Batu Putihantara Malaysia dengan Singapurac) Pertikaian Pulau terumbu Peninjau danPulau Terumbu Siput antara Malaysiadangan Filipinamunni
 49. 49. ISU-ISU antaraASEANmunni
 50. 50. Bil NEGARA ISU1 Singapura 1. Perebutan Pulau Batu Putih2. Tambak Laut3. Jambatan enggantikan tambak Johor4. Bekalan air mentah2 Indonesia 1.Pendatang tanpa izin2. Pertindihan sempadan3 Thailand 1. Pencerobohan nelayan ke perairan Malaysia2. Keganasan di selatan Thailand3. Pendatang tanpa izin4 Filipina 1. Tuntutan ke atas Sabah2. Pendatang tanpa izin5 Vietnam 1. Tuntutan ke atas Kepulauan Spratly6 Myanmar 1. Pekerja tanpa izinmunni
 51. 51. PENYELESAIAN ISUmunni
 52. 52. 1. Pertikaian perebutan Pulau Sipadan danLigatan dengan Indonesia2. Pertikaian terhadap Pulau Batu Putihdengan Singapuramunni

×