Penilaian kendalian sekolah rendah (pksr)

4,811 views
4,443 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
199
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penilaian kendalian sekolah rendah (pksr)

 1. 1. Merupakan proses penilaian selaras dengan prosespengajarandalambilikdarjah untuk mengesan kemajuanpelajar dalam konteks perkembanganindividu secaramenyeluruh.Mempertingkatkan mutu penilaiandengan menggunakan ujian ujian yangdibina dan dikawal mutunya supayaproses pengukuran pembelajaranpelajar menjadi lebihbermakna dan bermanfaat.Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usahamembina dan mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu
 2. 2. Pengertian Satu bentuk penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSR dan PenilaianKendalian Sekolah Menengah (PKSM) pula ialah satu penilaian yang dibuatdalam sukatan KBSM. Hanya melalui proses penilaian yang berterusan, guru dapat memastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid iaitu samaada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan
 3. 3. Prinsip Satu prinsip PKSR/PKSM yang penting untuk guru ialah bagi mengetahui tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan- kelemahan pembelajaranmenjadi lebih kronis.
 4. 4.  Dalam PKSR, guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasilpembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan. Aspek-aspek yang dinilai dalam mata pelajaran yang berlainan dalam PKSRmeliputi:a)pengetahuan,kemahiran berfikir ,kem ahiran berbahasa,kemahiran mengira,kemahiran belaj ar ,kemahiran amali,kemahiran manipulatif ,kemahiran bersosial,daya kreatif ,kemahiran proses sains,perlakuan dan amalan nilai-nilai murni,sikap,kesihatan dan kecergasan. kemahiran kenestetik,bahan pembelajaran,minat.
 5. 5. Tujuan Untuk membaiki pembelajaran pelajar dengan mengubahs uai aktivitipengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang diperoleh daripadaPBS. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar supayatindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu merekamengatasi kelemahan yang telah dikenal pasti. Untuk merangsang pelajar supaya terus membaiki pembelajarannya melaluitunjuk agar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PBS.
 6. 6.  Untuk menyediakan pelajar menyesuaikan diri dalam alam kehidupanmanusia melalui penilaian berterusan yang melatih mereka sentiasa sediamenerima teguran, bimbingan dan ajaran guru. Untuk mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian ujian yang dibina dan dikawal mutunya di peringkat tempatan supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guru dalam usaha membina jenis jenis ujian dengan lebih bermutu dan seterusnya meningkat prestasi mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 7. 7. Ciri-ciri Menekan penilaian secara tak formal, seperti pemerhatian, soal jawab secaralisan dan ujian kertas- pensel untuk mengesan peringkat penguasaan dankemajuan pelajar dalam bilik darjah. Menekan penilaian formatif daripada penilaian sumatif – maklumat yangdiperoleh daripada PBS adalah digunakan untuk membantu perkembanganpelajar dalam semua bidang yang berkaitan dengan pendidikan. Menekankan tindakan susulan daripada laporan pencapaian atau pensijilan –membaiki pembelajaran seterusnya. Menekankan penilaian secara berterusan – membolehkan gurumengubahsuai strategi dan teknik, pengajaran mengikut maklumat penilaianyang diperoleh dari semasa ke semasa
 8. 8.   INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA  KAMPUS BAHASA MELAYU  PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR)    NAMA :SITI MUNIRA BT HASHIM   KAD PENGENALAN : 791116-02-5714   NAMA PENSYARAH : 
 9. 9. Kendalian Sekolah Rendah (PKSR  1.Merancang guru perlu menentukan hasil pembelajaran,kaedah penilaian sertainstrumen yangdigunakan dalam proses penilaian.  2.Menjalankan pemerhatian secara individu/kumpulan- guru menggunakan instrumen spt senarai semak/catatan anekdot.- mengesan kekuatan dan kelemahan murid setelah beberapa kali sesipembelajaran. 3. Melaksanakan penilaian melalui ujian– ujian lisan atau bertulis.
 10. 10. 4. Membina instrumenmerujuk kpd Jadual Penentuan Ujian (JPU) –membina soalan-soalan kognitif (Taksonomi Bloom)yang berlainan 5.Melaksanakan Penilaiancara lisan/penulisan- penilaian secara profesionalsupaya terdapat kebolehpercayaan yangtinggi.
 11. 11. 6.Merekodmencatat kemajuan dan pencapaian murid secarasistematik.- menganalisis & mentafsir rekod untukmembuat tindakan susul ataupenambahbaikan. 7.Melapor -penyampaian maklumat penilaian tentangperkembangan dan pencapaianmuriddalam bentukmarkah atau gred dari semasa ke semasa kepadapihak-pihak tertentu.

×