Perbezaan Solat Jamak dan Qasar dan Haji dan Umrah

5,274 views

Published on

Published in: Spiritual
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • Asalnya sholat musyafir adalah qosor dan asalnya sholat mukimin adalah sempurna, semoga kita dapat mengamalkan ilmu sehingga mendapatkan rohmat dan ridho Alloh SWT
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
5,274
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
83
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perbezaan Solat Jamak dan Qasar dan Haji dan Umrah

 1. 1. Islamic Studies 1PENSYARAH: USTAZ AZMI BIN AHMAD Rafiq Bin Rehir Mohd Khidhir Bin Eddy Yusrizal Muhammad Shukri Bin Abd Hamid Muhammad Huzaifah Bin Ismail Muhammad Azli Bin Abd Hamid
 2. 2. Solat Jamak dan Qasar
 3. 3. Solat Qasar makna Qasar ialah memendekkan. Contohnya solat Zuhur dari 4 rakaat dipendekkan ke 2 rakaat. Solat yg dibenarkan untuk diqasarkan ialah solat 4 rakaat. Hendaklah pelayaran atau perjalanan itu diharuskan oleh syara‟. Jarak perjalanan itu tidak kurang daripada 2 marhalah (90 KM). Berniat qasar di dalam takbiratul ihram. Tidak berimam dengan orang yang solat tamam (sempurna/ Jemaah tempatan).
 4. 4. Apa itu solat Jamak Dan Qasar? Solat jamak dan qasar merupakan rukhsah atau kemudahan yg dibenarkan untuk umat Islam dalam mengerjakan ibadat solat. Ia diperuntukkan bagi mereka yang sedang musafir ataupun berada dalam keadaan darurat.
 5. 5. DalilAn-Nisa (Ayat 101) : Dan apabila kamu musafir di muka bumi,maka kamu tidaklah berdosa "mengqasarkan" (memendekkan)sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir.Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amatnyata bagi kamu.
 6. 6. Contoh niat Solat Qasar;(Sahaja aku solat fardhu Zuhur dua rakaat Qasar kerana Allah Taala)
 7. 7. Solat Jamak Makna Jamak ialah menghimpunkan. Terbahagi kepada 2:-  Taqdim iaitu mengerjakan solat Zuhur dan solat Asar dalam waktu Zuhur atau solat Maghrib dan solat Isya‟ dalam waktu Maghrib.  Ta’khir iaitu mengerjakan solat Zuhur dan solat Asar dalam waktu Asar atau solat Maghrib dan solat Isya‟ dalam waktu Isya‟.
 8. 8.  Niat jamak taqdim Solat Maghrib dan „Isya ialah: (Sahaja aku solat fardhu Maghrib tiga rakaat, dijamakkan kepada Isyak jamak taqdim tunai kerana Allah Taala)
 9. 9.  Niat jamak taqdim untuk Solat Zuhur dan „Asar: (Sahaja aku solat fardhu Zohor dua rakaat qasar, dijamakkan kepada fardhu Asar jamak taqdim tunai kerana Allah Taala.)
 10. 10. Perbezaan Qasar Jamak Memendekka n Menghimpunkan Dibenarkan bagi orang yang Dibenarkan pada pelbaga i sedang bermusafir melebihi 2 keadaan mengikut keperlua n marhalah dan singga h tidak yang syari’e melebihi 3 hari yang penuh (Jamak Qasar)Hanya boleh dilakukan kepada Hanya boleh dilakukan pada solat zuhur bersama asar, atau solat yang rakaatnya empat maghrib bersama isyak
 11. 11. Haji dan Umrah
 12. 12. Haji Haji  Haji berasal daripada istilah Bahasa Arab Ḥajj iaitu "ziarah". Ibadat Haji difardhukan sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam, sama ada lelaki atau perempuan.
 13. 13. Dalil Haji: Al-Hajj:27
 14. 14. Perkara Wajib dalam Haji Berniat ihram di Miqat tertentu Bermalam di Muzdalifah Melontar Jamrah Aqabah Bermalam di Mina selama dua atau tiga malam Tasyriq Melontar ketiga-tiga Jamrah pada hari Tasyriq Meninggalkan perkara-perkara larangan semasa ihram
 15. 15. Perkara Sunat Dalam Haji Mandi sunat Ihram Bertalbiah Melakukan Tawaf Qudum bagi bagi orang yang mengerjakan Haji Ifrad dan Haji Qiran Bermalam di Mina pada malam Arafah Berlari-lari anak dan sopan-santun ketika melakukan Tawaf Qudum
 16. 16. Jenis-Jenis Haji HAJI TAMATTU HAJI QIRAN HAJI IFRAD
 17. 17. Haji Tamattu‟ Mengerjakan Umrah pada bulan-bulan Haji, kemudian mengerjakan Haji pada tahun yang sama, di mana ketika berniat ihram Haji jemaah Haji berniat secara "Haji Tamattu. Berniat dan berihram untuk mengerjakan Umrah secara berasingan seperti yang dijelaskan sebagaimana berikut. Hendaklah menyebut yang bermaksud: “Aku telah menyahut seruanMu untuk menunaikan Umrah kerana ingin mengerjakan Haji Tamattu, wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku ingin mengerjakan Umrah, maka permudahkanlah bagiku, maka terimalah ibadat Umrah daripadaku”
 18. 18. Haji Qiran Menghimpunkan antara Haji dan Umrah dalam satu perjalanan musafir (sekali pergi). Jemaah Haji berniat Haji dan Umrah dengan satu niat dari miqat yang ditetapkan dengan berkata: "Aku telah memenuhi seruanMu untuk menunaikan ibadat Haji dan Umrah."
 19. 19. Haji Ifrad Berihram Haji sahaja (mengerjakan ibadat Haji secara berasingan). Jemaah Haji hanya berniat ihram Haji sahaja di miqat yang ditetapkan, kemudian menyebut yang bermaksud: "Wahai Tuhanku! Aku ingin mengerjakan ibadat Haji, oleh itu permudahkanlah bagiku dan terimalah ibadat Hajiku." Kemudian bertalbiah.
 20. 20. UMRAHRukun umrah adalah;  Adapun wajib umrah hanya satu, iaitu -Ihram memulai ihram dari miqat. -Tawaf -Sa’i -Mencukur rambutkepala atau memotongsebahagiannya(tahalul) -Tertib
 21. 21. Perkara Wajib Umrah Niat ihram di Miqat. Meninggalkan perkara-perkara larangan semasa dalam ihram.
 22. 22. Jenis-jenis Umrah Umrah yang paling biasa dilakukan adalah umrah yang digabungkan dengan pelaksanaan haji seperti pada haji tamattu‟. Terdapat juga umrah yang dilaksanakan sendiri, iaitu tidak melibatkan ibadah haji. Umrah Mufradah Umrah Tamattu Umrah Sunah
 23. 23. Haji UmrahBoleh di l a k s a na ka n pa da b ul a n Se pa nj a ng t a hu n ke c ua l i ha r i - ha r it e r t e nt u , t i da k bo l e h di l a kuka n pa da m e ng e r j a ka n ha j i ba g i o r a ng y a ngb ul a n y a ng l a i n da n t i da k s a h n i a t b e r n i a t m e l a k uk a nny aha j i ke c ua l i pa da bul a n t e r s e but .A nt a r a bul a n - b ul a n ha j i i a l a h pa dab ul a n Sy a wa l , Z ul ka e da h da ns e p u l uh p e r t a m a b u l a n Z u l h i j a hT i da k ke s e m ua r u kun y a ng a da pa da K e s e m ua r u kun y a ng t e r da pa t da l a mi b a da h h a j i a d a p a d a i b a d a h u m r a h i ba da h u m r a h a da pa da i ba da h ha j i ( w uqu f di pa da ng A r a f a h , be r m a l a m di M uz da l i f a h da n M i na da n j ug a m e l o nt a r k e t i g a - t i g a J u m r a h )Niat: Niat:( Sa ha j a a ku be r ni a t m e nu na i ka n ha j i ( Sa ha j a a ku be r ni a t um r a h da nda n be r i h r a m de n g a nny a ke r a na b e r i hr a m k e r a n a A l l a h T a ’ a l a )Allah Taala)
 24. 24. Kesimpulan
 25. 25. RUJUKAN Niat, Syarat & Cara Solat Jamak & Qasar. Rujuk dari http://www.ustaznoramin.com/2010/03/niat-syarat-cara-solat-jamak- qasar.html3) Panduan Solat Jamak & Qasar . Rujuk dari http://www.e- solat.gov.my/solahBM.php Ibadat Haji & Umrah. Rujuk dari http://www.scribd.com/doc/3285796/Haji- dan-umrah Umrah & Haji. Rujuk dari http://shafiqolbu.wordpress.com/haji-dan-umrah/ Jamak & Qasar. Rujuk dari http://www.tayibah.com/eIslam/solat_jamak_dan_qasar.htm

×