P.cemas (pengenalan)[1]

430 views
367 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P.cemas (pengenalan)[1]

 1. 1. j0186002j0240719Sedia Pantas Berintegriti
 2. 2. SKOP DAN PRINSIP PERTOLONGAN CEMAS 1.Difinisi 1.1Pertolongan cemas ditakrif sebagai bantuan permulaan atau rawatan pertama yang diberikan kepada seseorang yang tercedera dalam sebarang kemalangan sebelum ketibaan bantuan perkhidmatan kecemasan atau doktor. Sedia Pantas Berintegriti
 3. 3. 2.Prinsip-Perinsip Pertolongan Cemas 2.1Menyalamat nyawa. 2.2Memberi pertolongan semasa mangsa tercedera atau memerlukan rawatan perubatan. 2.3Melindungi dan mengurangkan kecemasan mangsa apabila ada sesuatu bencana berlaku. 2.4Menyediakan ubatan, alat-alat untuk melindungi orang-orang yang cedera. 2.5menghadkan kesan-kesan kecederaan. 2.6Menggalakan pemulihan. 2.7Perhubungan/ tindakan apabila sesuatu kejadian. Sedia Pantas Berintegriti
 4. 4. Pertolongan Cemas 3.Seorang Ahli Pertolongan Cemas Yang Baik dan Mahir 3.1Tajam Pemerhatian –nampak segala tanda-tanda dan gejala kecederaan. 3.2Pantas Ikthiar –menggunakan dengan sebaik-baiknya apa-apa yang ada sekelilingnya. 3.3Tidak Kasar –jangan menyakitkan orang yang tercedera 3.4Berakhlak Budi –tidak menambah kesakitan. 3.5Bertimbang Rasa –menghiburkan hati orang yang tercedera. 3.6Sentiasa tersenyum –muka yang tersenyum memberi keyakinan kepada pesakit. Sedia Pantas Berintegriti
 5. 5. 4.Tanggunjawab Ahli Pertolongan Cemas 4.1Sentiasa tenang dan dapat tanda dan gejala sesuatu kecederaan. 4.2Memberi rawatan yang sesuai kepada mangsa 4.3Panggil Doktor atau hantarkan ke hospital. 4.4Berikan maklumat yang terang kepada Doktor. Pertolongan Cemas Sedia Pantas Berintegriti
 6. 6. Pertolongan Cemas 5.Tugas Ahli Pertolongan Cemas Iatu memberi bantuan rawatan kecemasan kepada pesakit: 5.1Menahan pendarahan. 5.2Berikan perlindungan di tempat yang teduh dan selesa. 5.3Berikan pemulihan pernafasan jika mangsa tidak bernafas. 5.4Tanggalkan sebarang objek yang boleh menyukarkan mangsa untuk bernafas. 5.5Jika mukanya pucat, baringkan dan selimutkan mangsa itu 5.6Berikan layanan tertentu yang dikehendaki. 5.7Jangan memberi orang ramai berkerumun keranapesakit perlukan udara yang bersih. Sedia Pantas Berintegriti
 7. 7. Pertolongan Cemas 6.Jangan Memberi Apa-apa Minuman 6.1Jika pesakit itu tidak sedar 6.2Jika pesakit itu tercedera di bahagian paru-paru atau perutnya. MUSTAHAK:Dengan segera panggil Doktor atau hantar ke hospital. INGATAN:Seorang Ahli Pertolongan Cemas adalah bukan seorang Doktor. Sedia Pantas Berintegriti
 8. 8. Nadi Nadimerupakangelombangtekananyangmengalirdisepanjangarteriyangwujudakibatdenyuta njantung.Lazimnyanadidapatdirasaiapabilaterdapatarteriyangrapatpadapermukaanbada n.Bagiorangdewasa,kadardenyutannadibiasanyaantara60- 80denyutanseminit.Kadariniadalahlebihcepatpadakanak- kanak.Iamungkinlebihperlahanbagiorangdewasayangsihat.Kadardenyutannadimungkinmen ingkatketikadalamkeadaantakut, demam,letih,kehilangandarahdansakit.Pengsan, fungsijantungyangtidakteraturdantekananserebralmungkinmemperlahankandenyutannadi . Pertolongan Cemas Sedia Pantas Berintegriti
 9. 9. Dimanakah Nadi Dapat Dirasai Denyutannadilazimnyadirekodkandaripergelangantangan(nadiradial).Jikaberlakukecem asan,pemeriksaandenyutannadidilakukandileher,iatunadikarotid.Bagibayipula,pemeri ksaandenyutannadidibuatpadabahagianataslenganbayi,iatunadibrakial.Nadiinimudahun tukdirasai. Pertolongan Cemas Sedia Pantas Berintegriti
 10. 10. Pertolongan Cemas Gunakan hujung jari anda jangan gunakan ibu jari kerana ia mempunyai nadinya tersendiri Untukmendapatkandenyutannadiradial,letakantigajaripadabahagianlekukpergelanganta ngan,iatupadapangkalataudasaribujaritangan.Kemudiantekanperlahan- lahan.Periksadanrekodkan: •Kadar denyutan nadi •Daya kekuatan (kuat atau lemah) •Nada (tetap atau tidak tetap) Sedia Pantas Berintegriti
 11. 11. LUKA LUKA 1.Difinisi 1.1Sebarangkecederaanyangtidaknormalpadakulitataupadapermukaanbadaniadinamakanse bagailuka.Kebanyakanlukaadalahterkoyakdanterbukayangmenyebabkandarahsertacecairl ainmengalirkeluardaripadabadan.Lukayangtertutuppulamembenarkandarahterlepasdaris istemperedarantetapitidakmengalirkeluar. Sedia Pantas Berintegriti
 12. 12. 2.Jenis-Jenis Luka 2.1Luka Terhiris Lukayanglurusdanbersihakibatterkenabendatajamsepertipisaucukurataupecahankacayan gmenyebabkandarahmeleleh. 2.2Luka Melecet Lukayangkesatdankasardisebabkanolehdayatekananyangteruktetapilukainitidakmenyeba bkanpengalirandarahsepertilukaterhiris. LUKA Sedia Pantas Berintegriti
 13. 13. LUKA 2.3Luka Calar Balar Luka pada permukaan yang menyebabkan lapisan atas pada kulit tergesel. Luka calar balar sering mengandungi partikel asing yang terbenam didalamnya dan akan menyebabkan infeksi. 2.4Luka Lebam Sebarang tamparan yang kasar boleh memecahkan kapilari dibawah lapisan kulit dan darah yang masuk kedalam tisu-tisu menyebabkan lebam. Sedia Pantas Berintegriti
 14. 14. 2.5Luka Tercucuk Lukaakibatdaripadaterpijakpakuatautercucukatautertikambendatajamyangmenghasilkan lukapadatitikkemasukanyangkeciltetapidalamdanmeyebabkankerosakandalaman. 2.6Luka Tembakan Tembakanpeluruataulain- lainpelontarmungkintermasukkedalambadanyangmenyebabkankecederaandalamyangsirius. Lukapadatitikkemasukanpelurumungkinkecildanbersihtetapilukadidalammungkinlebihsi riussertalebihbesar. LUKA Sedia Pantas Berintegriti
 15. 15. PENDARAHAN Sebagai seorang ahli pertolongan cemas anda akan bertemu dengan mangsa yang mengalami luka berdarah. Terdapat dua jenis pendarahan: a.Pendarahan Dalaman (Internal) b.Pendarahan Luaran (External) Pendarahan dalaman tidak boleh dilihat oleh mata kasar. Ia berlaku dalam badan apabila salur darah mengalami kecederaan. Pendarahan luaran boleh dilihat dengan mata kasar kerana terdapat perpecahan pada kulit badan kita. Sedia Pantas Berintegriti
 16. 16. A.Pendarahan Dalaman Akibatdaripadapendarahanyangbolehmenimbulkanmasaalahhinggabolehmeragutnyawaseseo rang. Sebagaiorangpertamamemberibantuan,kitaperlumemberiperhatianseriusterhadappendara hankeranarenjatanbolehberlaku. Kehilangandarahyangbanyakakanmenjejaskanfungsiotak,jantung,buahpinggangdanlain- lainorganpentingdanbolehmenyebabkanorgan-organtersebutgagalberfungsisamasekali. Pendarahan Sedia Pantas Berintegriti
 17. 17. PENDARAHAN Pendarahan Luaran a.Pendarahan Arteri Arterimembawadarahdarijantungkeseluruhanbahagianbadan.Darahinikayadenganoksigen. Iaberwarnamerahcerah.Ianyamemancutkeluarjikatidakdikawaldengancepat,pesakitboleh kehilangandarahyangbanyakdalambeberapaminitsahaja. Sedia Pantas Berintegriti
 18. 18. b.Pendarahan Kapilari kapilari merupakan salur darah yang kecil yang menghubungkan vena dengan arteri. Pendarahan dari kapalari selalunya meleleh sahaja dan tidak menyebabkan renjatan. Contohnya, pendarahan apabila terjatuh atau tercalar dawai. c.Pendarahan Vena Vena membawa darah dari bahagian badan yang lain terus kejantung untuk dicuci. Pendarahan dari vena selalunya keluar lebih perlahan dari arteri disebabkan tekanan yang lebih rendah. Darah berwarna merah gelap PENDARAHAN Sedia Pantas Berintegriti
 19. 19. PENDARAHAN Mengawal Pendarahan Mengawal Pendarahan Dalaman Pendarahandalamantidakdapatdikawaldenganmudah.Iaseringkalimemerlukanpembedahan.P esakityangdisyakimempunyailukadalamanharuslahdikejarkankehospitaldengansegera. Mengawal Pendarahan Luaran (Pastikanandamemakaisarungtangangetahsebelummemegangbahagianyangberdarah)basuhta nganselepasmemegangpesakit.Sekiranyadarahmemancutdaribahagian- bahagianyangluka,gunakangogglesuntukmelindungimata. Sedia Pantas Berintegriti
 20. 20. Terdapat 4 cara mengawal pendarahan luaran. 1.Direct Pressure-memberi tekanan pada tempat luka 2.Elevation-meninggikan tempat yang luka. 3.Pressure point-memberi tekanan pada tempat yang tertentu 4. Tourniquet PENDARAHAN Sedia Pantas Berintegriti
 21. 21. PENDARAHAN Direct Pressure Cara-caranya: –Jangan buang masa dapatkan kain yang bersih. –Lekapkan tangan anda (pastikan anda mamakai sarung tangan) pada tempat luka dan berikan tekanan pada tempat luka tersebut. –Pastikan tekanan yang diberikan itu cukup kuat untuk menghentikan pendarahan. –Apabila pertolongan tiba, dapatkan gauze atau kain yang bersih dan teruskan memberi tekanan sehingga darah berhenti. –Apaila darah telah berhenti, balutkan luka itu dengan bandage Sedia Pantas Berintegriti
 22. 22. PENDARAHAN Elevation Disampingmemberitekananberterusan, pendarahanjugabolehdikurangkandenganmeninggikanbahagianyanglukasupayalebihtinggi darikedudukanjantung. Pressure Point Untukmenggunakancaraini,kitamestitahukedudukansalur- salurdaraharteri.Menekanbahagian- bahagiantertentu(dimanaterletakdibawahkulit)kadangkalaiabolehmemberhentikanpenda rahan. Posisiterbaikpesakitadalahberbaringataududuk. Sedia Pantas Berintegriti
 23. 23. Membalut Luka Fungsi Bandage a.Melekapkan dressing yang dibuat kepada luka. b.Memberikan tekanan terhadap pendarahan c. Memberikan sokongan/ imobilisasi seperti kain anduh. Sedia Pantas Berintegriti
 24. 24. Prinsip-prinsip Merawat dan Membalut. 1.Untuk mengawal pendarahan, betulkan posisi pesakit, gunakan kaedah memberi tekanan dan meninggikan tempat luka (direct pressure and elevation) jika boleh. 2.Dedahkan luka dengan memotong kain yang menutupi bahagian yang luka. 3.Jangan mengeluarkan sebarang objek tajam yang tertanam pada luka. 4.Lindungi luka dengan gauze yang steril untuk mengurangkan risiko infeksi. Membalut Luka Sedia Pantas Berintegriti
 25. 25. Prinsip-prinsip Merawat dan Membalut. 5.Balut seluruh luka dengan bandage yang secukupnya, 6.Pastikan tekanan bandage mencukupi, tetapi tidak terlampau ketat sehingga boleh menghalang pengaliran darah. 7.Pastikan tidak ada bahagian kain yang terlepas atau pun longgar kerana ini boleh tersangkut atau terburai. 8.Jangan simpul kain pada permukaan kulit, kerana ia boleh menybabkan iritasi. Membalut Luka Sedia Pantas Berintegriti
 26. 26. Membalut Luka Prinsip-prinsip Merawat dan Membalut. 9.Jangantutuphujungjaritangandanhujungjarikakisupayadapatmemeriksapengalirandara hdanfungsisaraf-saraf. 10.Bandingkanpengalirandarah,warnadansuhudiatasdandibawahkawasanyangberbalut. 11.Jikapembalutmenjadibasahdengandarah, tambahkandressingdanketatkandenganbandagelain. 12.Jikaobjektajamterlekatpadaluka,jangancabut. Gunakandreassingyangtebalsupayaiatidakbergerak. Sedia Pantas Berintegriti
 27. 27. 13.Longgarkan bandage dengan segera sekiranya: •Kulit di sekeliling pembalut menjadi pucat atau kebiru-biruan. •Pesakit mengadu kesakitannya bertambah selepas lukanya dibalut. •Kulit di sekeliling menjadi sejuk •Pesakit mengadu rasa kebas dan mencucuk-cucuk di bawah bandage. Membalut Luka Sedia Pantas Berintegriti
 28. 28. Menahan Pendarahan Memberi Tekanan Pada Pressure Piont 1.Tekanan pada arteri femoral 2.Tekanan pada arteri brakial Tourniquet penggunaan tournique tidak digalakan. Ini adalah kerana ia boleh menyebabakan tissue ischeamia dimana tisu-tisu kekurangan oksigen. Jika boleh gunakan cara lain untuk mengawal pendarahan. Sedia Pantas Berintegriti
 29. 29. Menahan Pendarahan PenggunaanDRESSINGDANBANDAGE Apabiladarahtidaklagimengalirdenganbanyak, andabolehmerawatdanmenbalutnyadenganmenggunakanbandage. Fungsi Rawatan Luka a.Melindungi luka dari pendarahan. b.Melindungi luka dari jangkitan c. Menstabilkan objek yang tajam. d.Melindungi luka-luka yang terbelah besar. Pastikan dressing itu tebal, lembut dan steril (bebas dari kuman), pastikan saiznya lebih besar dari luka dan cukup padat untuk luka tersebut. Sedia Pantas Berintegriti

×