IES SERRALLARGA 3r ESO

1,462 views

Published on

XERRADES PARES

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IES SERRALLARGA 3r ESO

  1. 1. educació ecundària E S O <ul><li>CARACTERÍSTIQUES </li></ul><ul><li>obligatoria i gratuïta </li></ul><ul><li>organització en diferents matèries </li></ul><ul><li>4 cursos acadèmics </li></ul><ul><li>el 4t curs té caràcter orientador (estudis posteriors/ integració a la vida laboral) </li></ul>bligatòria 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 12-13 13-14 14-15 15-16
  2. 2. Finalitat de l’ESO a) permetre un desenvolupament personal sòlid b) adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a : <ul><li>- l'expressió i comprensió oral </li></ul><ul><li>- a l'escriptura </li></ul><ul><li>- al càlcul </li></ul><ul><li>- a la resolució de problemes de la vida quotidiana, </li></ul><ul><li>al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, </li></ul><ul><li>la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, </li></ul><ul><li>- l'autonomia personal, </li></ul><ul><li>- la corresponsabilitat i la interdependència personal </li></ul><ul><li>la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. </li></ul>c) Desenvolupar habilitats socials de: <ul><li>- treball, </li></ul><ul><li>d'estudi amb autonomia i esperit crític, </li></ul><ul><li>la sensibilitat artística, </li></ul><ul><li>la creativitat i l'afectivitat de tots els nois i les noies. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>El currículum de l'ESO inclou les competències bàsiques següents: </li></ul><ul><li>Competències transversals </li></ul><ul><li>Les competències comunicatives </li></ul><ul><li>1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural </li></ul><ul><li>Les competències metodològiques </li></ul><ul><li>3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d'aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Les competències personals </li></ul><ul><li>6. Competència d'autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>Competències específiques centrades en conviure i habitar el món </li></ul><ul><li>7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana </li></ul>competències comunicatives competències metodològiques competències personals Competències específiques centrades en conviure i habitar el món
  4. 4. Projecte de recerca En el 4t curs l'alumnat ha de portar a terme un projecte de recerca en equip . A aquest projecte ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat entorn d'un tema escollit i acotat , en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. El projecte de recerca tindrà la consideració d'una matèria optativa. Treball de síntesi El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals. S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l'etapa. El treball de síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d'una matèria optativa. 4t ESO 1r ESO 2n ESO 3r ESO
  5. 5. Normativa D ecret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria. [DOGC núm. 4915 del 29/06/2007] 35 h 315 hores Treball de síntesi/ Recerca 105 h - Tecnologia (**) 105 h - Biologia i geologia (**) -  105 h - Segona llengua estrangera (**)- 105 h - Informàtica (**)- 105 h -   Llatí (**)- 105 h -   Física i química (**)- 105 h - Música (**)- 105 h - Educació visual i plàstica (**)- 3 matèries 245 hores Matèries optatives (les ofereix el centre s’ha d’incloure segona llengua estrangera i la cultura clàssica). 35 hores 149 hores Religió (voluntària) 35 hores 105 hores Tutoria - 210 hores Tecnologies - 140 hores Música 105 hores 315 hores * Matemàtiques 105 hores 315 hores * Llengua estrangera 105 hores 315 hores * Llengua castellana i literatura 105 hores 315 hores * Llengua catalana i literatura - 140 hores * Educació visual i plàstica 35 hores 35 hores * Educació per a la ciutadania i els drets humans 70hores 210 hores * Educació física 105 hores 315 hores * Ciències socials, geografia i història - 350 hores * Ciències de la naturalesa 4t ESO 1r, 2n i 3r d'ESO matèries Organització dels ensenyaments
  6. 6. Treball de síntesi Projecte de Recerca Matèries optatives les ofereix el centre s’ha d’incloure segona llengua estrangera i la cultura clàssica Matèries 4t ESO-LOE 30 h Total L’alumnat ha de cursar tres matèries optatives específiques a raó de tres hores setmanals d’entre les següents: Biologia i geologia. Física i química. Educació visual i plàstica. Música. Tecnologia. Informàtica. Llatí. Segona llengua estrangera. 9 Matèries optatives específiques 1 Projecte de recerca 1 Educació eticocívica 1 Religió (opcional) (Mat. Optatives) 1 Tutoria 2 Educació física 3 Ciències socials, geografia i història 3 Matemàtiques 3 Llengua estrangera 3 Llengua castellana i literatura 3 Llengua catalana i literatura Quart curs. Mitjana setmanal
  7. 7. Informàtica Informàtica Educació visual i plàstica Segona llengua estrangera Música Llatí Tecnologia Física i química Biologia i geologia Franja 3 Franja 2 Franja 1 L’alumnat ha de cursar tres matèries optatives específiques a raó de tres hores setmanals d’entre les següents: Biologia i geologia. Física i química. Educació visual i plàstica. Música. Tecnologia. Informàtica. Llatí. Segona llengua estrangera . 9 Matèries optatives específiques
  8. 8. <ul><li>permetre un desenvolupament personal sòlid </li></ul><ul><li>b) adquirir i d esenvolupar les habilitats i les competències culturals i socials necessàries per conviure en societat </li></ul>En un principi, i segons les exigències del Ministeri d'Educació, tots els alumnes que suspenguin més de dues assignatures , o només dues si són algunes d'aquestes tres: Llengua Catalana, Llengua Castellana i Matemàtiques , hauran de repetir,estiguin al curs que estiguin. Avaluació SI l’alumne/a ha assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa obtindrà el títol de graduat d'educació secundària obligatòria . Promoció Finalitat de l’ESO

×