Your SlideShare is downloading. ×
Activitats tema 3
Activitats tema 3
Activitats tema 3
Activitats tema 3
Activitats tema 3
Activitats tema 3
Activitats tema 3
Activitats tema 3
Activitats tema 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Activitats tema 3

50

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
50
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Activitats tema 3 La població2.Quina relació tenen els avenços sanitaris (vacunes, medicines...) amb laugmentde la població?Que Europa va registrar un gran augment de la població per el descobriment devacunes i medicines noves.3. La població mundial creix o disminueix? Calcula la diferència entre el nombreactual dhabitants de la Terra i el que es preveu que hi haurà a le acaballes delsegle XXI.La població creix, perquè al final del segle XXI hi haurà 6,000 millons de personesmes.4. Amb les dades de la graella, calcula la densitat de població que té cada país.Ordena en el teu quadern aquests països en funció de la densitat de poblavió quetenen, de menys a mes. DensitatLibia-358641122Xina-1394830059Austràlia-2746678301Països Baixos-40237823467. En quins continents estan situats els països amb una taxa de mortalitat inferior al9%o? I els països amb una mortalitat superior al 12%o?Els països amb una taxa de mortalitat inferior al 9%o estàn en America i Oceania iels països amb una taxa de mortalitat superior als 12%o estàn en Africa i Asia.
  • 2. 8. Calcula la taxa de mortalitat ™ dÀfrica si la població total és de 968 042 075 iel nombre de defuncions en un any és d11 997 553. Compara el resultat amb lallegenda del mapa de mortalitat al món i indica si és elevada o reduïda.TM és igual 11997553/968042075x1000=123936279. Calcula la taxa de mortalitat infantil (TMi) dEuropa si el nombre de defuncionsde xiquets menors dun any és de 55 208, i el de naiximents, de 7 424 397.Tmi =55208/424397x1000=743602411. Calcula la taxa de creiximent natural (TCN) de Mali, tenint en compte que lataxa de natalitat és de 46,8%o i la taxa de mortalitat és del 15,3%o.TCN =46,8-15,3=3,15%12. Repeteix lactivitat anterior amb les dades dAlemanya, que té una natalitat del8,2%o i una mortalitat del 10,8%o.TCN=8,2-10,8=-0,26%13. Observa el gràfic i explica com és el creicement natural al començament i alfinal del model de transició demogràfica.En la fase inicial el creiximent és positiu (baix) després negatiu i després positiu enla fase de transició en molt alt en la evolucionada també en la fase de regressióés baix (negatiu)14. Indica si aquestes frases, relatives al model de transició demogràfica, sónverdaderes o falses, i corregeix aquestes últimes en el teu quadern:- Al final de la fase de transició, el creixement natural disminueix.V- En la fase evolucionada, la taxa de natalita tés molt alta i el creixement natural,reduït.F, en la fase evolucionada la taxa de natalita tés molt reduïda i el creiximentnatural alt.- En la fase de regressió, el creixement natural és molt elevat.F, en la fase de regressió el creiximent naturales molt reduït.- Tots els països del món han experimentat el model de transició demográfica.F
  • 3. 15. Quines conseqüències creus que té per a una societat el descens de lapoblación?El descens de la población per una societat té com a coseqüències que no hi hapoblación jove que puga treballar ni estudiar per el futur, i la población tendeix aenvellir.16. Elabora en el teu quadern un quadre comparatiu dels moviments habituals imigratoris.-Moviment habituals: -No impliquen un canvi de faena-No impliquen un canvi de residencia -Son constants o esporàdics -Poden fer-se en llocs pròxims o distants -Poden ser relacionats amb l’oci-Moviments migratoris:-Impliquen un canvi de faena-Impliquen un canvi de residencia-No solen ser constants-Solen fer-se en llocs distants18. Que és saldo migratori?La diferencia entre el nombre d’immigrants i el d’emigrants en un lloc determinat ien un período de temps concret.20. Observa els gràfics i explica en el quadern quines característiques presental’estructura de la población per edat a Àustria i a la República del Congo.-Àustria: Presenta una población envellida amb un 17.7% que supera a lapoblación jove amb un 14.8%, la població adulta predomina amb un 67.5%.Podem dir que Àustria es un païs desenvolupat perquè mostra una esperança devida alta.-República del Congo: Presenta una población anciana escassa amb un 2.9%que no supera a la población jove amb un 46.1% la población adulta predominaamb un 51% és un païs amb una població jove, podem dir també que és un païssubdesenvolupat.
  • 4. 24. Observa el mapa i respon a les qüestions següents:a) Quines són les províncies d’Espanya que presenten una densitat de poblaciónmes elevada?La provincia d’Alacant, Madrid Barcelona i Vizvaya.b)On es localitzen les provincies amb una densitat de poblacio per davall de 85hab/km(quadrats)? En quines àrees geografiques la densitat de població és mésbaixa de 25 hab/km(quadrats)?Lugo, Orense, Leon, Burgos, Lleida, Salamanca, Toledo,Badajoz, Ciudad Real,Jaen, Albacete, Valladolid, La Rioja, Zaragoza, Cordoba, Granada, Almeria.Zamora, Palencia, Segovia, Soria, Huesca, Avila, Caceres, Guadalajara, Cuenca,Teruel.PG-68.25.Quines van ser les causes del descens de la natalitat a Espanya a partir del1980?L´augment de l´edat en que es contrau matrimoni.La incorporació creixent de la dona al món laboral.S´ha incrementat el nombre de llars unipersonals.PG-70.29.Esbrina si entre la teua familia o coneguts en un altre pais o ciutat durant unperiode de temps prolongat. Informa-te´n i resumeix en el teu quadern elsapartats següents:La meua avia va emigrar a França perque a Espenya no hi havia treball i lasituació economica social era inestable.Va estar en França durant 3 anys i va decidir tornar a espanya per a viure en unaciutat i donar-li estudis als seus fills.El principal problema era que na sabia parlar el idioma del pais.PG-72.32. Amb les dades de la taula, calcula en el teu quadern la densitat de lapoblacio de cada provincia.
  • 5. Povincia. Habitants. Extensio (km2) Alacant. 1 891 477 5 817 Castello. 594 915 6 632 Valencia 2 543 290 10 806Alacant: 325,16/km2Castello: 89,70/km2Valencia: 235,35/km233. Qins trets presenta el creiximent natural a la nostra comunitat?La carecteristica que presenta es que es concretament 0,33%34.Observa la taula dels estrangers a la Comunitat Valenciana. De quins trespaïsos arriben mes persones a la nostra comunitat? En quins continents estansituats aquest paisos?De Romania, de Regne Unit i de Marroc. Romania es troba en el continentEuropeu, el Regne Unit es troba en el continent America i Marroc es troba en elcontinent anomenat Africa.1.Defineix els termes següents:Creiximent natural: Es la diferencia que hi ha entre el nombre de naiximents i el dedefuncions d´una poblacio en un moment donat.Saldo migratori: Ladiferencia entre el nombre d´immigrants i el d´emigrantsen unlloc determinat i en un periode de temps concret.Moviment pendular: Desplaçament de la poblacio. Es produeix quan s´estudia oes treballa en una localitat diferent de la residencia.2. Copia aquestes columnes en el teu quadern i uneix-les amb fletxes:Deserts tropicals i continentals--------------------- Zona poblada escassament.Arees proximes a l´equador------------------------- Zona poblada denssamentHemisferi nord------------------------------------------ Zona poblada denssamentZones polars---------------------------------------------Zona poblada escassamentSud-est asiatic-------------------------------------------Zona poblada escassament
  • 6. Zones d´alta muntanya--------------------------------Zona poblada escassamentNord-est dels Estats Units-----------------------------Zona poblada densamentEuropa central-------------------------------------------Zona poblada densament3. La informacio d´aquesta taula esta desordenada. Copia-la en el quadern. Indicador. Definició Nrn. De naiximent registrats al llarg de TN l´any entre la poblacio d´aquell mateix lloc; el resultat es multiplica per mil. Nre. De definicions de xiquets mes TMi menuts d´un any d´estat entre els naiximent registrats; el resultat es multiplica per mil. Nre. DE nascuts vius entre el nombre de TFG dones en edat fertil; el resultat es multiplica per mil. Deficencia entre la taxa de natalitat i la TCN mortalitat.5.Lllig el text següent i contesta les preguntes que hi ha tot seguit:a)Per que els immigrants han rejovenit la poblacio espanyola?Perque quant venen al nostre pais porten els seus fills, aleshores com tenen moltsfills han rejovenit la poblacio.b) Quins avantatges creus que te una poblacio amb una proporció elevada dejoves?Els avantatges son que poden estudiar per a portar el pais en davant, que no hiha tantes pensions que pagar...6. Indica si les afirmacions seguents son verdaderes o falses i corregeix aquestesultimes en el teu quadern.La densitat de poblacio elevada es caracteristica d´arees geografiques moltestenses. FLa densitat de poblacio elevada es caracteristica d´arees geografiques moltpetites.
  • 7. El equilibri entre la poblacio i recursos pot causar pobresa. VEn els paisos amb un percentatge elevat de poblacio de gent gran, la mortalitattendeix a disminuir. FEn els paisos amb un persentatge de poblacio de gent gran, la mortalitat tendeixa augmentar.En la fase inicial del model de trancicio demografica, la natalitat i la mortalitat sonreduides i el creiximent de la poblacio es escas. V.Es calcula que al final d´aquestes segles, els habitants de la terra s´haura duplicat.7. Observa les dades d´aquesta taula i respon a les preguntes:a) Quins paisos tenen el nombre mes elevat de fills per dona? Quins tenen elnombre mes baix?Primer Mali amb 6,70 fills per dona, despres Somalia amb 6,60 fills per dona i perultim Burkina Faso amb 6,34 fills per dona. Els paisos en el nombre mes baix sonAustria amb1,38 fills per dona, despres Canada amb 1,57 fills per dona i per ultimSuecia amb 1,67 fills per dona.b) En quins es mes elevada la taxa de mortalitat infantil? Quins paisos presentenuna taxa mes baixa?Els paisos amb una taxa de mortalitat elevada son: Mali amb 118,1 de mortalitat,despres Somalia amb 111,0 de mortalitat i despres Burkina Faso amb 86,0 demortalitat. Els paisos amb una taxa de mortalitat mes baixa son: Suecia amb un2,8 de mortalitat, despres. Dinamarca amb un 4,4 de mortalitat i per ultim Austriaamb un 4,5 de mortalitat.8. En un poble d´Espanya viu una familia els membres de la qual fan aquestesmoviments espacials:a) El pare s´ha traslladat a França per treballar en la verema.b) El fill ha estat contractat com a cambrer en un establiment de la Cost del Sol.c) La mare treballarà tots els dies al poble del veí.-Quin tipus de moviment espacial ha fet cada un els membres d´aquesta familia?El pare ha fet un moviment migratori exterior.El fill ha fet un moviment migratori interior.La mare ha fet un moviment habitual pendular.
  • 8. 10. Observa el mapa que representa l´estructura de la poblacio per edat en elsdistints continents i repon a les preguntes:a) Quin continent te el percentatge mes elevat de poblacio de gent gran?El continent amb un percentatge mes gran de poblacio es gent gran es Europaamb un 16,3.b) En quin es mes elevat la proporcio de poblacio jove?El continent amb un persentatge mes elevat de pobalcio jove es Africa ambun40,9%.c) Quines conseqüencies te per a un pais que la poblacio jove siga moltnombrosa?Moltes ventatges per example es no tindre que pagar tantes pensions i que lagent jove pot estudiar.d) Com influeix el creiximent de la poblacio un persentatge elevat de gent gran?Que es una poblacio envellida, que no naixen molt de xiquets i es te que mantenira la gent gran perdent diners...11. Amb les dades següents de la población de Txad (Àfrica), fes en el teu quadernuna pirámide de població. Segueix les pautes de l’apartat Tècniques de treball;després, analitza-la.La forma de la pirámide és de Pagoda, indica una natalitat i una mortalitat alta. És carac-teristica dels països joves i en creiximent, ja que es tracta d’una població en expansió . Éscaracterística dels països subdesenvolupats.Té una base ampla i un persentatge de joves molt elevat, per la cual cosa indica una nata-litat elevada. La cúspide és estreta, com correspon a una proporció escassa de gent gran,això es deu a l’alta mortalitat i la poca esperança de vida que equival a un païs subdesen-volupat.També s’observa un predomini de la població masculina fins al grup d’edat de vint a vint-i-cuatre anys. És deu a que naixen més xiquets que xiquetes i també perquè més els ho-mes.A partir dels trenta anys s’hi observa un percentatge molt elevat de dones perquèl’esperança de vida femenina és mes llarga.

×