Delprosjekt ”Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske” Det store kullrushet: Et case - flere problemstillinger o...
Konjunktur og kultur –Forskningsprofil<br />Tilnærmet aksjonsforskningsprofil :<br />”at forskerne gjennom hele perioden b...
Konjunktur og kultur - Hovedproblemstilling<br />Hvilke interne og eksterne forhold kan forklare den positive utviklingen ...
Innhold i denne forelesningen<br />Hvilke tema og problemstillinger kunne vi se?<br />Hvilke metoder har man tilgjengelig ...
Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske – problemstillinger <br />Har omstillingen medført en endring i mennesk...
Utgangspunkt<br />Filosofisk teori: Opplysningsfilosofi, Kant, Marx, Vetlesen<br />Arbeidslivsforskning: New publicmanagem...
Begreper vi ville forholde oss til<br />Myndighet <br />Myndiggjøring <br />Autonomi <br />sentrale for å forstå de grepen...
Mål for samtalene<br />Å få de ansattes, fagforeningenes og ledelsens perspektiv på omstillingsprosessene<br />Justere det...
Spørsmål vi ville stille<br />Hva var bakgrunnen for at ledelsen satte inn de ulike tiltakene som peker mot en myndiggjøri...
Føringer I<br />ikke ha for fastlåste spørsmål <br />åpen for det samtalen fører med seg, <br />lytte <br />viktigste spør...
Føringer II<br />snakke om de konkrete tiltakene <br />kronologisk gjennomgang på: <br />hva tiltakene har betydd for den ...
Tema for samtalene<br />	Tre konkrete tiltak som vi gikk ut fra bedriften hadde gjennomført – samtalepartners historisk g...
Filosofisk samtale - kjennetegn<br />	Utviklingssamtale med filosofisk praktiker <br />dialog (ekte samtale vs ”terapi”) <...
Filosofisk samtale som metode?<br />	Forskjell fra intervju? <br />Kan ikke ha for fastsatt dagsorden<br />Detaljert inter...
Hvem er samtalen til for?<br />I filosofisk samtale er det samtalepartner som skal komme inn i en prosess, få ”resultater”...
Kan filosofisk samtale sies å være en- vitenskapelig metode? - vitenskapelig metode? <br />	Problematiske trekk? <br />Sva...
Kan filosofisk samtale bidra med noe andre metoder ikke kan bringe fram?<br />Hvis kombinert med teoretisk/filosofiske ref...
Samtalene versus begreper og teorier<br />Begrepene brakt inn på forhånd - og koplet inn i etterkant – i skriftlige refle...
Har menneskesyn noe å si for suksessen?<br />Ansatte, uavhengig av posisjon, er begeistret over arbeidsplassen<br />Ledels...
Hva er bakgrunnen for – og hvordan kommer man fram til – ulike problemstillinger i samme case?<br />Se side 274, 277 og 27...
Takk for oppmerksomheten!<br />Førstelektor Mariann Solberg<br />U-vett, University of Tromsø<br />9012 Tromsø <br />Norwa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metodekurs 2010

483 views
413 views

Published on

Forelesning til kurs Vitenskaplig metode, STV 3074 ved UiT, problemstillinger og metode i case Omstillingen av Store Norske

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metodekurs 2010

 1. 1. Delprosjekt ”Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske” Det store kullrushet: Et case - flere problemstillinger og metoder <br />Forlesning til metodekurs 25. mars 2010<br />Førstelektor Mariann Solberg<br />
 2. 2. Konjunktur og kultur –Forskningsprofil<br />Tilnærmet aksjonsforskningsprofil :<br />”at forskerne gjennom hele perioden både gir kontinuerlig tilbakemelding om sine funn og på andre måter kan inngå i dialog med bedriften om erfaringer og videre utvikling<br />Flerfaglig, ikke tverrfaglig<br />25.03.2010<br />2<br />
 3. 3. Konjunktur og kultur - Hovedproblemstilling<br />Hvilke interne og eksterne forhold kan forklare den positive utviklingen Store Norske har gjennomgått de siste 5- 10 årene, <br />hvordan spiller disse forholdene sammen og <br />hvilken betydning vil disse ha for bedriftens fremtidige utvikling?<br />25.03.2010<br />3<br />
 4. 4. Innhold i denne forelesningen<br />Hvilke tema og problemstillinger kunne vi se?<br />Hvilke metoder har man tilgjengelig som filosof? <br />Empiri og filosofi <br />Den filosofiske samtalen - hvordan vi brukte den som metode i Store Norske-prosjektet<br />Om ”blikk” og normative føringer som følger av fag og metode<br />25.03.2010<br />4<br />
 5. 5. Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske – problemstillinger <br />Har omstillingen medført en endring i menneskesynet i bedriftskulturen?<br />Hva slags menneskesyn ligger i den ”nye” bedriftskulturen, kan en merke at dette skiller seg fra den ”gamle”?<br />Har de ansatte blitt myndiggjort i omstillingen?<br />Hvordan er det å være menneske i Store Norske?<br />
 6. 6. Utgangspunkt<br />Filosofisk teori: Opplysningsfilosofi, Kant, Marx, Vetlesen<br />Arbeidslivsforskning: New publicmanagement, Røvik, Sollund m. fl., Karlsen, Hardy & Leiba-O’Sullivan<br />Tidligere forskning på Svalbard & Store Norske<br />Filosofisk samtale, dokumentstudier<br />
 7. 7. Begreper vi ville forholde oss til<br />Myndighet <br />Myndiggjøring <br />Autonomi <br />sentrale for å forstå de grepene ledelsen peker ut som viktige i forhold til medarbeiderne i bedriften <br />er forbundet med det menneskesynet som råder i bedriftskulturen?<br />
 8. 8. Mål for samtalene<br />Å få de ansattes, fagforeningenes og ledelsens perspektiv på omstillingsprosessene<br />Justere det jeg foreløpig hadde tenkt om dette – evt avkrefte antakelser & justere teoretisk innretning<br />Åpne opp for ”realitetene” i erfaringene<br />Få et materiale å reflektere ut fra <br />Å gi de ansatte og ledere noen ”verktøy” å tenke med - om menneskesyn & vise en resonansbunn <br />
 9. 9. Spørsmål vi ville stille<br />Hva var bakgrunnen for at ledelsen satte inn de ulike tiltakene som peker mot en myndiggjøring av arbeiderne? <br />Hva var begrunnelser for å gi tilbud om utdanning? <br />Hvorfor ville en redusere antall regler? <br />Hvordan var det ifølge medarbeidere før en fikk ny ledelse, før en satte i gang utdanningstiltakene og før en reduserte antallet regler og instrukser? <br />Hvordan opplevde man endringene, og hva er forskjellig etterpå? <br />
 10. 10. Føringer I<br />ikke ha for fastlåste spørsmål <br />åpen for det samtalen fører med seg, <br />lytte <br />viktigste spørsmål: hvorfor, hvordan er dette for deg, hva mener du med det?<br />introduserer ikke de spesifikke begrepene<br />
 11. 11. Føringer II<br />snakke om de konkrete tiltakene <br />kronologisk gjennomgang på: <br />hva tiltakene har betydd for den enkelte<br />hva den enkelte har tenkt om det <br />hvilken forskjell har det gjort (praktisk, i forhold til identitet, etc.)<br />
 12. 12. Tema for samtalene<br /> Tre konkrete tiltak som vi gikk ut fra bedriften hadde gjennomført – samtalepartners historisk gjennomgang :<br />tilbud om utdanning (videregående nivå og teknisk fagskole) <br />reduksjon av regler og instrukser <br />eventuelt endringer i mellomledernes posisjon og myndighetsområde<br />
 13. 13. Filosofisk samtale - kjennetegn<br /> Utviklingssamtale med filosofisk praktiker <br />dialog (ekte samtale vs ”terapi”) <br />svake / manglende konsistens- og koherenskrav <br />flertydig ikke entydig<br />ikke intervjuer versus informant, men to samtalepartnere. Likeverd?<br />skal være refleksiv og selvrefleksiv<br />prosessorientert, ikke resultatorientert (?) <br />
 14. 14. Filosofisk samtale som metode?<br /> Forskjell fra intervju? <br />Kan ikke ha for fastsatt dagsorden<br />Detaljert intervjuguide kan ikke nyttes<br />”Resultatet” kan i liten grad planlegges<br /> Forskjell fra filosofisk samtale?<br />Kan ikke legge så mye vekt på det selvrefleksive<br />
 15. 15. Hvem er samtalen til for?<br />I filosofisk samtale er det samtalepartner som skal komme inn i en prosess, få ”resultater” av samtalen<br />I våre samtaler: vi som forskere skulle inn i en forståelsesprosess, og få ut noen ”resultater”, men også mål om at det skulle bety noe for de ansattes forståelse av omstillingen<br />
 16. 16. Kan filosofisk samtale sies å være en- vitenskapelig metode? - vitenskapelig metode? <br /> Problematiske trekk? <br />Svake / manglende konsistens- og koherenskrav <br />Prosessorientert <br /> Problematisk ideal? <br />Flertydighet <br />Apori (dilemma, villrede, uvisse) <br />
 17. 17. Kan filosofisk samtale bidra med noe andre metoder ikke kan bringe fram?<br />Hvis kombinert med teoretisk/filosofiske refleksjoner i forkant og etterkant… Kan gi et alternativt blikk på virkeligheten ifht andre fag <br />En ro i forhold til det uavsluttede, uavklarte, åpne<br />Glidende overganger i forskjell mellom filosofi og andre samfunnsvitenskapelige disipliner heller enn prinsipielle <br />
 18. 18. Samtalene versus begreper og teorier<br />Begrepene brakt inn på forhånd - og koplet inn i etterkant – i skriftlige refleksjoner over samtalenes innhold<br />Nye distinksjoner trådte fram i løpet av samtalene, eks; gyldiggjøring heller enn myndiggjøring som hadde foregått? <br />
 19. 19. Har menneskesyn noe å si for suksessen?<br />Ansatte, uavhengig av posisjon, er begeistret over arbeidsplassen<br />Ledelsens konsekvente fokus på og samarbeid med gruvearbeiderne er et særpreg<br />Ledertroikaens holdninger, politiske & moralske verdier har hatt stor betydning<br />Noe må tilskrives det særegne samfunnet (historie & kultur)<br />Noe må tilskrives felles ytre ”fiender”<br />25.03.2010<br />19<br />
 20. 20. Hva er bakgrunnen for – og hvordan kommer man fram til – ulike problemstillinger i samme case?<br />Se side 274, 277 og 278 i Det Store Kullrushet, Eksempelet med avgrensning av begrepet omstilling<br />Ulike fag åpner opp et felt, et case på ulike måter<br />Ulikhet mht tema og metoder gir ulikt blikk<br />25.03.2010<br />20<br />
 21. 21. Takk for oppmerksomheten!<br />Førstelektor Mariann Solberg<br />U-vett, University of Tromsø<br />9012 Tromsø <br />Norway<br />E-post: mariann.solberg@uit.no<br />Hjemmeside: http://bit.ly/bu7LUI<br />Twitter: http://twitter.com/msolberg<br />25.03.2010<br />21<br />

×