Filosofisk samtale som metode?<br />Forelesning til metodekurs<br />19. november 09<br />Førstelektor Mariann Solberg<br />
Konjunktur og kultur - Hovedproblemstilling<br />	Hvilke interne og eksterne forhold kan forklare den positive utviklingen...
Konjunktur og kultur –Forskningsprofil<br />Tilnærmet aksjonsforskningsprofil <br />”at forskerne gjennom hele perioden bå...
Filosofi i et empirisk prosjekt?<br />Filosofien kan i liten grad gi konkrete svar på hvorfor en utvikling i en bedrift ha...
Innhold i dette innlegget<br />Den filosofiske samtalen - hvordan vi brukte den som metode i Store Norske-prosjektet<br />...
Menneskesyn i omstillings-prosessene i Store Norske<br />Har omstillingen medført en endring i menneskesynet i bedriftskul...
Utgangspunkt<br />Filosofisk teori: Opplysningsfilosofi, Kant, Marx, Vetlesen<br />Arbeidslivsforskning: New publicmanagem...
Begreper vi ville forholde oss til<br />Myndighet <br />Myndiggjøring <br />Autonomi <br />Verdighet<br />sentrale for en ...
Mål for samtalene<br />å få de ansattes, fagforeningenes og ledelsens perspektiv på omstillings-prosessene<br />justere de...
Myndiggjøring problematisert<br />Demokratisering og maktutjevning eller effektiv ressursutnyttelse og produktforbedring? ...
Spørsmål vi ville stille<br />Hva var bakgrunnen for at ledelsen satte inn de ulike tiltakene som peker mot en myndiggjøri...
Føringer I<br />ikke ha for fastlåste spørsmål <br />åpen for det samtalen fører med seg, <br />lytte <br />viktigste spør...
Føringer II<br />snakke om de konkrete tiltakene <br />kronologisk gjennomgang på: <br />hva tiltakene har betydd for den ...
”Setting”<br />Møtes rundt et bord med en kaffekopp, på opphold i gruva, på kontor, på kafe, i messa<br />Forsker, filosof...
Myndiggjort medarbeider<br />Takler arbeidshverdagen uten detaljstyring <br />Er bevisst egne kvaliteter <br />Tar avgjøre...
Tema for samtalene<br />	Tre konkrete tiltak som vi gikk ut fra bedriften hadde gjennomført:<br />tilbud om utdanning (vid...
Filosofisk samtale - kjennetegn<br />	Utviklingssamtale med filosofisk praktiker <br />dialog (ekte samtale vs ”terapi”) <...
Filosofisk samtale som metode?<br />	Forskjell fra intervju? <br />Kan ikke ha for fastsatt dagsorden<br />Detaljert inter...
Hvem er samtalen til for?<br />I filosofisk samtale er det samtalepartner som skal komme inn i en prosess, få ”resultater”...
Vitenskapelig metode? Vitenskapelig metode? <br />	Problematiske trekk? <br />Svake / manglende konsistens- og koherenskra...
Kan filosofisk samtale bidra med noe andre metoder ikke kan bringe fram?<br />Hvis kombinert med teoretisk/filosofiske ref...
Samtalene versus begreper og teorier<br />Begrepene brakt inn på forhånd - og koplet inn i etterkant – i skriftlige refle...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Filosofisk Samtale Som Metode

2,672 views

Published on

Forelesning, metodekurs for masterstudenter i statsvitenskap, om mitt delprosjekt "Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske", del av prosjektet "Konjunktur og kultur. En analyse av omstillingsprosessene i Store Norske.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Filosofisk Samtale Som Metode

 1. 1. Filosofisk samtale som metode?<br />Forelesning til metodekurs<br />19. november 09<br />Førstelektor Mariann Solberg<br />
 2. 2. Konjunktur og kultur - Hovedproblemstilling<br /> Hvilke interne og eksterne forhold kan forklare den positive utviklingen Store Norske har gjennomgått de siste 5- 10 årene, hvordan spiller disse forholdene sammen og hvilken betydning vil disse ha for bedriftens fremtidige utvikling?<br />
 3. 3. Konjunktur og kultur –Forskningsprofil<br />Tilnærmet aksjonsforskningsprofil <br />”at forskerne gjennom hele perioden både gir kontinuerlig tilbakemelding om sine funn og på andre måter kan inngå i dialog med bedriften om erfaringer og videre utvikling<br />Flerfaglig, ikke tverrfaglig<br />
 4. 4. Filosofi i et empirisk prosjekt?<br />Filosofien kan i liten grad gi konkrete svar på hvorfor en utvikling i en bedrift har forløpt slik den har. <br />Filosofien stiller spørsmål ved det opplagte. Gjennom spørsmålene kan man bli mer oppmerksom på det man tar for gitt. Dette kan åpne opp for å se problemer på nye måter og finne andre løsninger.<br />
 5. 5. Innhold i dette innlegget<br />Den filosofiske samtalen - hvordan vi brukte den som metode i Store Norske-prosjektet<br />Forskningsdesign - metode <br />Idealer og normative føringer <br />Empiri og filosofi <br />
 6. 6. Menneskesyn i omstillings-prosessene i Store Norske<br />Har omstillingen medført en endring i menneskesynet i bedriftskulturen?<br />Hva slags menneskesyn ligger i den ”nye” bedriftskulturen, kan en merke at dette skiller seg fra den ”gamle”?<br />Hvordan er det å være menneske i Store Norske?<br />
 7. 7. Utgangspunkt<br />Filosofisk teori: Opplysningsfilosofi, Kant, Marx, Vetlesen<br />Arbeidslivsforskning: New publicmanagement, Røvik, Sollund m. fl., Karlsen, Hardy & Leiba-O’Sullivan<br />Tidligere forskning på Svalbard & Store Norske<br />Filosofisk samtale, dokumentstudier<br />
 8. 8. Begreper vi ville forholde oss til<br />Myndighet <br />Myndiggjøring <br />Autonomi <br />Verdighet<br />sentrale for en forståelse av de grepene ledelsen peker ut som viktige i forhold til medarbeiderne i bedriften <br />er forbundet med det menneskesynet som råder i bedriftskulturen<br />
 9. 9. Mål for samtalene<br />å få de ansattes, fagforeningenes og ledelsens perspektiv på omstillings-prosessene<br />justere det jeg foreløpig hadde tenkt om dette – avkrefte antakelser<br />justere de teoretiske perspektivene jeg på forhånd hadde antatt som sentrale <br />åpne opp for ”realitetene” i erfaringene<br />
 10. 10. Myndiggjøring problematisert<br />Demokratisering og maktutjevning eller effektiv ressursutnyttelse og produktforbedring? <br />Individualisering?<br />Mer frihet – økt ansvar, en fordel eller en ulempe?<br />Kan myndighet gis eller må det tas? <br />Målet om en fleksibel organisasjon eller humanisme – eller begge deler? <br />”Hva var ledelsens begrunnelse?” kontra ”Hva er arbeidernes opplevelse?”<br />Har ledelsen fortsatt makten og kontrollen?<br />
 11. 11. Spørsmål vi ville stille<br />Hva var bakgrunnen for at ledelsen satte inn de ulike tiltakene som peker mot en myndiggjøring av arbeiderne? <br />Hva var begrunnelser for å gi tilbud om utdanning? <br />Hvorfor ville en redusere antall regler? <br />Hvordan var det ifølge medarbeidere før en fikk ny ledelse, før en satte i gang utdanningstiltakene og før en reduserte antallet regler og instrukser? <br />Hvordan opplevde man endringene, og hva er forskjellig etterpå? <br />
 12. 12. Føringer I<br />ikke ha for fastlåste spørsmål <br />åpen for det samtalen fører med seg, <br />lytte <br />viktigste spørsmål: hvorfor, hvordan er dette for deg, hva mener du med det?<br />introduserer ikke de spesifikke begrepene<br />
 13. 13. Føringer II<br />snakke om de konkrete tiltakene <br />kronologisk gjennomgang på: <br />hva tiltakene har betydd for den enkelte<br />hva den enkelte har tenkt om det <br />hvilken forskjell har det gjort (praktisk, i forhold til identitet, etc.)<br />
 14. 14. ”Setting”<br />Møtes rundt et bord med en kaffekopp, på opphold i gruva, på kontor, på kafe, i messa<br />Forsker, filosofisk praktiker og en ansatt, fra fagforening, mellomleder eller leder<br />Praktikeren fører ordet, forsker noterer<br />Ikke opptak (ikke lurt!)<br />
 15. 15. Myndiggjort medarbeider<br />Takler arbeidshverdagen uten detaljstyring <br />Er bevisst egne kvaliteter <br />Tar avgjørelser <br />Tar det ansvar som tilligger stillingen <br />Tar ansvar for eget arbeidsmiljø og egen sikkerhet <br />Ber om hjelp når det trengs <br />Bestemmer over egen utvikling <br />Tar selvstendig initiativ<br /> - selvstendighet og ansvar<br />
 16. 16. Tema for samtalene<br /> Tre konkrete tiltak som vi gikk ut fra bedriften hadde gjennomført:<br />tilbud om utdanning (videregående nivå og teknisk fagskole) <br />reduksjon av regler og instrukser <br />eventuelt endringer i mellomledernes posisjon og myndighetsområde<br />
 17. 17. Filosofisk samtale - kjennetegn<br /> Utviklingssamtale med filosofisk praktiker <br />dialog (ekte samtale vs ”terapi”) <br />svake / manglende konsistens- og koherenskrav <br />flertydig ikke entydig<br />ikke intervjuer versus informant, men to samtalepartnere. Likeverd?<br />skal være refleksiv og selvrefleksiv<br />prosessorientert, ikke resultatorientert (?) <br />
 18. 18. Filosofisk samtale som metode?<br /> Forskjell fra intervju? <br />Kan ikke ha for fastsatt dagsorden<br />Detaljert intervjuguide kan ikke nyttes<br />”Resultatet” kan i liten grad planlegges<br /> Forskjell fra filosofisk samtale?<br />Kan ikke legge så mye vekt på det selvrefleksive<br />
 19. 19. Hvem er samtalen til for?<br />I filosofisk samtale er det samtalepartner som skal komme inn i en prosess, få ”resultater” av samtalen<br />I våre samtaler: vi som forskere skulle inn i en forståelsesprosess, og få ut noen ”resultater”, men også mål om at det skulle bety noe for de ansattes forståelse av omstillingen<br />
 20. 20. Vitenskapelig metode? Vitenskapelig metode? <br /> Problematiske trekk? <br />Svake / manglende konsistens- og koherenskrav <br />Prosessorientert <br /> Problematisk ideal? <br />Flertydighet <br />Apori (dilemma, villrede, uvisse) <br />
 21. 21. Kan filosofisk samtale bidra med noe andre metoder ikke kan bringe fram?<br />Hvis kombinert med teoretisk/filosofiske refleksjoner i forkant og etterkant…<br />En ro i forhold til det uavsluttede, uavklarte<br />Glidende overganger i forskjell mellom filosofi og andre samfunnsvitenskapelige disipliner heller enn prinsipielle <br />
 22. 22. Samtalene versus begreper og teorier<br />Begrepene brakt inn på forhånd - og koplet inn i etterkant – i skriftlige refleksjoner over samtalenes innhold<br />Nye distinksjoner trådte fram i løpet av samtalene<br />

×