Your SlideShare is downloading. ×
Filosofisk Samtale Som Metode
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Filosofisk Samtale Som Metode

1,288

Published on

Forelesning, metodekurs for masterstudenter i statsvitenskap, om mitt delprosjekt "Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske", del av prosjektet "Konjunktur og kultur. En analyse av …

Forelesning, metodekurs for masterstudenter i statsvitenskap, om mitt delprosjekt "Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske", del av prosjektet "Konjunktur og kultur. En analyse av omstillingsprosessene i Store Norske.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,288
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Filosofisk samtale som metode?
  Forelesning til metodekurs
  19. november 09
  Førstelektor Mariann Solberg
 • 2. Konjunktur og kultur - Hovedproblemstilling
  Hvilke interne og eksterne forhold kan forklare den positive utviklingen Store Norske har gjennomgått de siste 5- 10 årene, hvordan spiller disse forholdene sammen og hvilken betydning vil disse ha for bedriftens fremtidige utvikling?
 • 3. Konjunktur og kultur –Forskningsprofil
  Tilnærmet aksjonsforskningsprofil
  ”at forskerne gjennom hele perioden både gir kontinuerlig tilbakemelding om sine funn og på andre måter kan inngå i dialog med bedriften om erfaringer og videre utvikling
  Flerfaglig, ikke tverrfaglig
 • 4. Filosofi i et empirisk prosjekt?
  Filosofien kan i liten grad gi konkrete svar på hvorfor en utvikling i en bedrift har forløpt slik den har.
  Filosofien stiller spørsmål ved det opplagte. Gjennom spørsmålene kan man bli mer oppmerksom på det man tar for gitt. Dette kan åpne opp for å se problemer på nye måter og finne andre løsninger.
 • 5. Innhold i dette innlegget
  Den filosofiske samtalen - hvordan vi brukte den som metode i Store Norske-prosjektet
  Forskningsdesign - metode
  Idealer og normative føringer
  Empiri og filosofi
 • 6. Menneskesyn i omstillings-prosessene i Store Norske
  Har omstillingen medført en endring i menneskesynet i bedriftskulturen?
  Hva slags menneskesyn ligger i den ”nye” bedriftskulturen, kan en merke at dette skiller seg fra den ”gamle”?
  Hvordan er det å være menneske i Store Norske?
 • 7. Utgangspunkt
  Filosofisk teori: Opplysningsfilosofi, Kant, Marx, Vetlesen
  Arbeidslivsforskning: New publicmanagement, Røvik, Sollund m. fl., Karlsen, Hardy & Leiba-O’Sullivan
  Tidligere forskning på Svalbard & Store Norske
  Filosofisk samtale, dokumentstudier
 • 8. Begreper vi ville forholde oss til
  Myndighet
  Myndiggjøring
  Autonomi
  Verdighet
  sentrale for en forståelse av de grepene ledelsen peker ut som viktige i forhold til medarbeiderne i bedriften
  er forbundet med det menneskesynet som råder i bedriftskulturen
 • 9. Mål for samtalene
  å få de ansattes, fagforeningenes og ledelsens perspektiv på omstillings-prosessene
  justere det jeg foreløpig hadde tenkt om dette – avkrefte antakelser
  justere de teoretiske perspektivene jeg på forhånd hadde antatt som sentrale
  åpne opp for ”realitetene” i erfaringene
 • 10. Myndiggjøring problematisert
  Demokratisering og maktutjevning eller effektiv ressursutnyttelse og produktforbedring?
  Individualisering?
  Mer frihet – økt ansvar, en fordel eller en ulempe?
  Kan myndighet gis eller må det tas?
  Målet om en fleksibel organisasjon eller humanisme – eller begge deler?
  ”Hva var ledelsens begrunnelse?” kontra ”Hva er arbeidernes opplevelse?”
  Har ledelsen fortsatt makten og kontrollen?
 • 11. Spørsmål vi ville stille
  Hva var bakgrunnen for at ledelsen satte inn de ulike tiltakene som peker mot en myndiggjøring av arbeiderne?
  Hva var begrunnelser for å gi tilbud om utdanning?
  Hvorfor ville en redusere antall regler?
  Hvordan var det ifølge medarbeidere før en fikk ny ledelse, før en satte i gang utdanningstiltakene og før en reduserte antallet regler og instrukser?
  Hvordan opplevde man endringene, og hva er forskjellig etterpå?
 • 12. Føringer I
  ikke ha for fastlåste spørsmål
  åpen for det samtalen fører med seg,
  lytte
  viktigste spørsmål: hvorfor, hvordan er dette for deg, hva mener du med det?
  introduserer ikke de spesifikke begrepene
 • 13. Føringer II
  snakke om de konkrete tiltakene
  kronologisk gjennomgang på:
  hva tiltakene har betydd for den enkelte
  hva den enkelte har tenkt om det
  hvilken forskjell har det gjort (praktisk, i forhold til identitet, etc.)
 • 14. ”Setting”
  Møtes rundt et bord med en kaffekopp, på opphold i gruva, på kontor, på kafe, i messa
  Forsker, filosofisk praktiker og en ansatt, fra fagforening, mellomleder eller leder
  Praktikeren fører ordet, forsker noterer
  Ikke opptak (ikke lurt!)
 • 15. Myndiggjort medarbeider
  Takler arbeidshverdagen uten detaljstyring
  Er bevisst egne kvaliteter
  Tar avgjørelser
  Tar det ansvar som tilligger stillingen
  Tar ansvar for eget arbeidsmiljø og egen sikkerhet
  Ber om hjelp når det trengs
  Bestemmer over egen utvikling
  Tar selvstendig initiativ
  - selvstendighet og ansvar
 • 16. Tema for samtalene
  Tre konkrete tiltak som vi gikk ut fra bedriften hadde gjennomført:
  tilbud om utdanning (videregående nivå og teknisk fagskole)
  reduksjon av regler og instrukser
  eventuelt endringer i mellomledernes posisjon og myndighetsområde
 • 17. Filosofisk samtale - kjennetegn
  Utviklingssamtale med filosofisk praktiker
  dialog (ekte samtale vs ”terapi”)
  svake / manglende konsistens- og koherenskrav
  flertydig ikke entydig
  ikke intervjuer versus informant, men to samtalepartnere. Likeverd?
  skal være refleksiv og selvrefleksiv
  prosessorientert, ikke resultatorientert (?)
 • 18. Filosofisk samtale som metode?
  Forskjell fra intervju?
  Kan ikke ha for fastsatt dagsorden
  Detaljert intervjuguide kan ikke nyttes
  ”Resultatet” kan i liten grad planlegges
  Forskjell fra filosofisk samtale?
  Kan ikke legge så mye vekt på det selvrefleksive
 • 19. Hvem er samtalen til for?
  I filosofisk samtale er det samtalepartner som skal komme inn i en prosess, få ”resultater” av samtalen
  I våre samtaler: vi som forskere skulle inn i en forståelsesprosess, og få ut noen ”resultater”, men også mål om at det skulle bety noe for de ansattes forståelse av omstillingen
 • 20. Vitenskapelig metode? Vitenskapelig metode?
  Problematiske trekk?
  Svake / manglende konsistens- og koherenskrav
  Prosessorientert
  Problematisk ideal?
  Flertydighet
  Apori (dilemma, villrede, uvisse)
 • 21. Kan filosofisk samtale bidra med noe andre metoder ikke kan bringe fram?
  Hvis kombinert med teoretisk/filosofiske refleksjoner i forkant og etterkant…
  En ro i forhold til det uavsluttede, uavklarte
  Glidende overganger i forskjell mellom filosofi og andre samfunnsvitenskapelige disipliner heller enn prinsipielle
 • 22. Samtalene versus begreper og teorier
  Begrepene brakt inn på forhånd - og koplet inn i etterkant – i skriftlige refleksjoner over samtalenes innhold
  Nye distinksjoner trådte fram i løpet av samtalene

×