Sbs 2008 wsus

883 views
795 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
357
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • İnternet WSUS sunucusunda gerçekleştirilecek işlemler; İnternet sunumcusu üzerinde Start menüsünden Run seçilir. Gelen kutuya cmd yazılır ve OK seçilir. Açılan Command prompt penceresinde cd \\Program Files\\Update Services\\Tools yazılarak ilgili dizine geçilir. Bu dizinde wsusutil.exe export paket.cab kayıt.log komutu çalıştırılır. Burada paket.cab ve kayıt.log dosyalarının isimleri uygun şekilde değiştirilebilir (örneğin paket_%tarih%.cab ve kayıt_%tarih%.log gibi) (Şekil 3-14). Güncellemelerin bulunduğu WsusContent dizini (örneğin D:\\WSUS\\WsusContent) ve bir önceki adımda oluşturulan paket.cab dosyası harici bir ortama alınır ve internete bağlı olmayan WSUS sunucusuna aktarılır.
 • İnternete bağlı olmayan WSUS sunucusunda gerçekleştirilecek işlemler; Harici ortamdaki WsusContent dizini WsusContent dizinine (örneğin E:\\WSUS\\WsusContent) kopyalanır. Kopyalama sırasında var olan dosyalar yenileriyle değiştirilir. Harici ortamdaki paket.cab dosyası C:\\Program Files\\Update Services\\Tools altına kopyalanır. Start menüsünden Run seçilir. Gelen kutuya cmd yazılır ve OK seçilir. Açılan Command prompt penceresinde cd \\Program Files\\Update Services\\Tools yazılarak ilgili dizine geçilir. Burada wsusutil.exe import paket.cab kayıt.log komutu çalıştırılarak güncelleştirmeler veritabanına yazılır. Son olarak WSUS yönetim arayüzü açılarak yeni eklenen güncelleştirmeler yükleme için onaylanır.
 • Sbs 2008 wsus

  1. 1. Windows Small Business Server 2008WSUS 3.0 Update Yönetimi<br />Mustafa KARA<br />mustafa.kara@bilgeadam.com<br />Sistem ve Network <br />Bölüm Başkan Yardımcısı<br />BilgeAdam BTA<br />
  2. 2. Ajanda<br /><ul><li>Microsoft Update Nedir?
  3. 3. Microsoft Update Güncelleme Yükleme
  4. 4. Automatic Update
  5. 5. WSUS Çalışma Mantığı
  6. 6. WSUS Mimarisi
  7. 7. WSUS Client Mimarisi
  8. 8. WSUS Kurulum Senaryoları
  9. 9. WSUS Güncelleme Sınıfları
  10. 10. WSUS Konfigürasyonu
  11. 11. WSUS Update Yönetimi
  12. 12. Demo
  13. 13. Soru - Cevap</li></li></ul><li>Microsoft Update<br />
  14. 14. Microsoft Update <br />
  15. 15. Güncelleme Yükleme Çeşidi<br />Express Install: Önerilen opsiyondur ve en güncel kritik güncellemleri yükler<br />Custom Install: Kullanıcının kendisi yükleme paketlerini seçer ve yükler<br />
  16. 16. Microsoft Update<br />
  17. 17. Automatic Updates<br />Otomatik downlod eder<br />Sizin belirlediğiniz saatte yükler<br />
  18. 18. WSUS Çalışma Mantığı<br />Microsoft Update<br />WSUS Server<br />Administrator<br />İstemci Bilgisayar Grupları Windows XP<br />Windows Vista,Windows 7<br />Server Bilgisayar Grupları Windows Server<br />
  19. 19. İstemciler<br />Admininstrator<br /> WSUS Server<br />Server/Server<br />Web service<br />Client/Server<br />Web service<br />Reporting<br />Web service<br />Admin UI<br />Content<br />sync<br />Catalog<br />sync<br />Server API<br />Metadata Store<br />MSDE/SQL<br />File Store<br />(NTFS)<br />WSUS Mimarisi<br />
  20. 20. WUo WSUS<br />IE (WU Site)<br />Scripts<br />WU Clients<br />API Cliente WU <br />Automaticupdates<br />Updatemanager<br />UpdateProcess<br />Contents<br />Metadata DB<br />BITS<br />WSUS MimarisiClient Side<br />
  21. 21. WSUS Kurulum SenaryolarıGenel Dizayn<br />
  22. 22. WSUS Kurulum SenaryolarıDelegation WSUS<br />
  23. 23. WSUS Kurulum SenaryolarıŞube bazlı WSUS<br />
  24. 24. Microsoft Update<br />WSUS Server<br />WSUS Server<br />Desktop Clients<br />WSUS Kurulum SenaryolarıOffline WSUS<br />
  25. 25. WSUS Kurulum SenaryolarıOffline WSUS<br />
  26. 26. WSUS Kurulum SenaryolarıOffline WSUS<br />
  27. 27. WSUS Tarafından KullanılanGüncelleme Sınıfları<br />Kritik Güncelleştirmeler (Critical Updates) <br />Kritik güncelleştirme, güvenlikle ilgili olmayan kritik bir hatayı gidermeye yönelik olarak yayımlanan bir düzeltmedir. <br />Geliştirme Setleri (Development kits) <br />Geliştirme seti, uygulama geliştiricilerin yeni programlar yazmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış yazılımdır. Geliştirme setleri genel olarak bir görsel oluşturucu, bir düzenleyici ve bir derleyici içerir. <br />Sürücüler (Drivers) <br />Sürücü, yeni bir donanımı desteklemek amacıyla tasarlanmış bir yazılım bileşenidir. <br />
  28. 28. WSUS Tarafından KullanılanGüncelleme Sınıfları<br />Özellik Paketleri (Feature packs) <br />Özellik paketi, ilk olarak bir ürün sürümü haricinde dağıtılan ve tipik olarak bir sonraki tam ürün sürümüne dahil edilen yeni ürün işlevleridir. <br />Düzeltmeler (Hotfix) <br />Düzeltme, bir üründeki bir sorunu gidermek için kullanılan bir veya daha fazla dosyayı içeren tek bir birikimli pakettir. Düzeltmeler, özel bir müşteri sorununu gidermeye yöneliktir ve müşteri kuruluşunun dışına dağıtılamaz. Düzeltmeler, Microsoft Ürün Destek Hizmetleri tarafından dağıtılır. Müşteriler, Microsoft'un yazılı yasal izni olmadan düzeltmeleri yeniden dağıtamaz. <br />
  29. 29. WSUS Tarafından KullanılanGüncelleme Sınıfları<br />Güvenlik Güncelleştirmesi (Security updates) <br />Güvenlik güncelleştirmesi, ürüne özgü ve güvenlikle ilgili bir açık nedeniyle yayımlanan bir düzeltmedir. Güvenlik açıkları, tehlike düzeylerine göre derecelendirilir. Tehlike düzeyi, Microsoft güvenlik bülteninde kritik, önemli, orta veya düşük olarak belirtilir. <br /><ul><li>Kritik (Critical): Açıklığın gerçekleştirilmesi, kullanıcı hatası olmadan bir İnternet solucanının (worm) yayılmasına neden olabilir.
  30. 30. Önemli (important): Açıklığın gerçekleştirilmesi kullanıcı verilerinin ele geçirilmesine ve kaynaklarının erişilemez hale gelmesine neden olabilir.
  31. 31. Orta (Moderate): Açıklığın gerçekleştirilmesi ciddi zarar verebilir fakat, varsayılan yapılandırmalar veya denetimler bunu engeller veya açıklığın gerçekleştirilmesi zordur.
  32. 32. Düşük (Low): Açıklığın gerçekleştirilmesi çok zordur veya etkisi çok düşüktür. </li></li></ul><li>WSUS Tarafından KullanılanGüncelleme Sınıfları<br />Hizmet Paketi (Service pack) <br />Hizmet paketi, tüm düzeltmelerin, güvenlik güncelleştirmelerinin, kritik güncelleştirmelerin ve güncelleştirmelerin sınanmış ve birikimli olarak paketlenmiş halidir. Hizmet paketleri ayrıca, ürünün yayınlanmasından sonra iç sınamalarda bulunan sorunlara yönelik düzeltmelerin yanı sıra müşterilerin istediği bazı tasarım değişikliklerini veya özellikleri içerebilir. <br />Güncelleştirme (Update) <br />Güncelleştirme, belirli bir soruna yönelik yayımlanan bir düzeltmedir. Güncelleştirme, kritik olmayan ve güvenlikle ilgili olmayan bir hatayı giderir. <br />
  33. 33. WSUS Tarafından KullanılanGüncelleme Sınıfları<br />Güncelleştirme Toplaması (Update Rollup) <br />Güncelleştirme toplaması, sınanmış ve birikimli bir dizi düzeltme, güvenlik güncelleştirmesi, kritik güncelleştirme ve güncelleştirmenin kolay dağıtım için paketlenmiş halidir. Toplama genellikle güvenlik gibi özel bir alanı veya Internet Information Services (IIS) gibi bir ürünün bir bileşenini hedefler. <br />Yükseltme (Upgrade) <br />Yükseltme, bir ürünün yüklü sürümünü aynı ürünün daha yeni bir sürümüyle değiştiren bir yazılım paketidir. Yükseltme işlemi, var olan müşteri verilerini ve tercihlerini olduğu gibi bırakarak var olan yazılımı yeni sürümüyle değiştirir. <br />
  34. 34. WSUS Konfigürasyonu<br />http://windowsupdate.microsoft.com <br />http://*.windowsupdate.microsoft.com <br />https://*.windowsupdate.microsoft.com <br />http://*.update.microsoft.com <br />https://*.update.microsoft.com <br />http://*.windowsupdate.com <br />http://download.windowsupdate.com<br />http://download.microsoft.com <br />http://*.download.windowsupdate.com <br />http://wustat.windows.com <br />http://ntservicepack.microsoft.com<br />
  35. 35. WSUS Konfigürasyonu<br />
  36. 36. WSUS Konfigürasyonu<br />
  37. 37. WSUS Konfigürasyonu<br />
  38. 38. WSUS Konfigürasyonu<br />
  39. 39. WSUS Konfigürasyonu<br />
  40. 40. WSUS Konfigürasyonu<br />
  41. 41. WSUS Konfigürasyonu<br />
  42. 42. WSUS Konfigürasyonu<br />
  43. 43. WSUS Update Yönetimi<br />
  44. 44. WSUS Update Yönetimi<br />
  45. 45. WSUS Update Yönetimi<br />
  46. 46. WSUS Update Yönetimi<br />
  47. 47. WSUS Update Yönetimi<br />
  48. 48. WSUS Update Yönetimi<br />
  49. 49. demo<br />Small Business Server 2008 üzerinde WSUS 3.0 yapılandırması ve yönetimi uygulaması<br />
  50. 50. Özet<br /><ul><li>Microsoft Update ve Automatic Update Mantığını inceledik
  51. 51. WSUS Tanımı ve Çalışma Şekilini inceledik
  52. 52. WSUS Kurulum Senaryoları öğrendik
  53. 53. WSUS Temel Konfigürasyonları ve Bilgisayar Gruplarının Yönetimini öğrenik
  54. 54. WSUS ile Update Yönetimini gerçekleştirdik</li></li></ul><li>Soru - Cevap<br />
  55. 55. Teşekkürler<br />Mustafa KARA<br />http://www.mustafakara.net.tr<br />SBS Resource Site<br />http://www.sbs-2008.com<br />System Center Çözümleri Blogu<br />http://systemcenterblog.wordpress.com<br />

  ×