• Like
 • Save
Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania

on

 • 7,361 views

Wykład wygłoszony w dniu 19 marca 2011 w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w ramach przedmiotu „Dowodzenie”. Prowadzący: Marcin Paweł Sadowski, ...

Wykład wygłoszony w dniu 19 marca 2011 w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w ramach przedmiotu „Dowodzenie”. Prowadzący: Marcin Paweł Sadowski, Elżbieta Jamrozy

Statistics

Views

Total Views
7,361
Views on SlideShare
6,918
Embed Views
443

Actions

Likes
1
Downloads
37
Comments
0

4 Embeds 443

http://www.sadowski.edu.pl 436
http://szkoleniedlatrenerowwebquest20.pbworks.com 5
http://www.slideshare.net 1
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania Presentation Transcript

  • PODEJMOWANIE DECYZJIW TEORII ZARZĄDZANIAElżbieta JamrozyMarcin SadowskiWSOWL 2011
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 2 CZYM JEST DECYDOWANIE? 1
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 3Czym jest zarządzanie?• dla cybernetyka to sterowanie procesami zachodzącymi w organizacji• dla socjologa to przede wszystkim władza nad osobami wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, urzędu itp.• w klasycznej teorii organizacji to zbiór „funkcji kierowniczych”, spośród których najczęściej wymienianymi są: planowanie, organizowanie, koordynacja, motywowanie i kontrolaA. K. Koźmiński, W. Piotrowski, „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 1996, s. 88
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 4Co robią zarządzający? podejmują decyzje
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 5DecyzjeNowoczesne zarządzanie można więc bez większegouproszczenia rozpatrywać jako jeden ciąg decydowania itworzenia warunków skutecznej realizacji decyzji.J. Penc, „Decyzje w zarządzaniu”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków1995, s. 126-127
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 6Decyzje„Management” należy traktować jako formę praktycznejdziałalności związanej z procesem podejmowania decyzjidotyczących jak najlepszego wykorzystania posiadanychzasobów rzeczowych, kapitałowych i ludzkich w celurealizacji założonych zadań, zapewniających stały rozwójfirmy.L. H. Haber, „Management. Zarys zarządzania małą firmą”, Wydawnictwo ProfesjonalnejSzkoły Biznesu, Kraków 1995 , s. 19
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 7Podejmowanie decyzji to wybór jednej z co najmniej dwu• możliwości• rozwiązań• wariantów• dróg• kierunków postępowania pożądanych z punktu widzenia interesu (potrzeb) systemu, w ramach którego wybór ten jest dokonywanyJ. Penc, „Decyzje w zarządzaniu”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków1995, s. 126-127
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 8Podejmowanie decyzji• świadomy akt woli decydenta• dokonującego nielosowego wyboru jednego, ze zbioru możliwych wariantów rozwiązania problemu decyzyjnegoJ. Targalski, „Podejmowanie decyzji” [w] „Organizacja i zarządzanie”, pod red. A.Stabryły, J. Trzcienieckiego, Warszawa 1986
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 9Proces podejmowania decyzji• Faza rozpoznania• Faza projektowania• Faza wyboruJ. Tragalski: A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie, PWN,Warszawa 1986, s. 204
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 10Proces podejmowania decyzji Ustalenie wariantówObserwacja, rozpoznanie rozwiązania problemu Przewidywanie i ocenę problemu i określenie (wariantów wyboru) oraz ewentualnych wyników celu do działania rozwiązań każdego z wariantów alternatywnych Wybór ostatecznej Wydanie decyzji decyzjiJ. Tragalski: A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie, PWN,Warszawa 1986, s. 204
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 11
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 12Rodzaje decyzji• strategiczne• taktyczne• operacyjne
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 13Rodzaje decyzji• zaprogramowane • posiada kompletną strukturę i/lub powtarzają się z pewną częstotliwością• niezaprogramowane • mają niezbyt wyraźną strukturę, podejmowane są znacznie rzadziej niż decyzje zaprogramowane
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 14Rodzaje decyzji• inicjowane przez jednostki nadrzędne• inicjowane przez kierownika• inicjowane przez podwładnych
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 15Rodzaje decyzji• regulacyjne• sterujące• innowacyjne
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 16Rodzaje decyzji• podejmowane w warunkach pewności• podejmowane w warunkach ryzyka• podejmowane w warunkach niepewności
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 17Rodzaje decyzji• zamknięte • problemy oceny• otwarte • problemy poszukiwawcze i rozwojowe
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 18Rodzaje decyzji• indywidualne • podejmowane jednoosobowo• indywidualne ze zbiorowym rozpoznaniem• zbiorowe • kolektywne
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 19 DECYDOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 2
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 20Zarządzanie firmą jest• procesem podejmowania decyzji w warunkach pewności, ryzyka i niepewności• w celu realizacji założeń strategicznych przedsiębiorstwa (celów organizacyjnych)• poprzez funkcje planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 21Znaczenie informacji• Przy podejmowaniu decyzji musimy mieć odpowiednią liczbę informacji. Ilość ich zależy od istoty i problematyki zagadnienia.
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 22Decyzje a ryzyko• Menedżerowi nigdy nie uda się ustalić wszystkich faktów, które powinien znać.• Większość decyzji musi opierać się na wiedzy niepełnej: • albo z powodu niedostępności informacji, • albo dlatego, że jej zdobycie wymagałoby za dużo czasu i pieniędzy.A. Peszko, A. Gazda, Podstawy zarządzania, WSIiZ, Rzeszów 2000, s. 81za P. Drucker
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 23Bariery podczas podejmowania decyzji• informacyjna• zasobowa• kompetencyjna• społeczna• organizacyjna• biurokratyczna• konkurencyjna
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 24Modele podejmowania decyzji (1)• Racjonalny – decyzja wynika z logicznego, uporządkowanego działania, obejmuje wszystkie operacje myślowe od rozpoznania problemu, aż do jego finalizacji.• Proceduralny (biurokratyczny) – decyzja musi być podjęta zgodnie z przyjętymi regułami, procedurami, przepisami.• Fundamentalistyczny – decyzje wynikają z przyjętych koncepcji, teorii lub narzuconego systemu wartości.
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 25Modele podejmowania decyzji (2)• Pragmatyczny (kompromisowy) – decyzja stanowi rozwiązanie kompromisowe, uwzględniające sprzeczne stanowiska.• Tradycyjny – decyzja podejmowana jest pod wpływem zgromadzonych doświadczeń i tradycji w działaniu.• Wizjonerski – decyzja oparta jest na wewnętrznym przekonaniu decydenta, inspiracji czy olśnieniu. Polityczny – decyzja jest wynikiem gry sił, przewagi jednej grupy nad drugą.
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 26Jednoosobowe podejmowanie decyzji Zalety Wady• Stosunkowo duża • Podejmowanie decyzji w szybkość podejmowania oparciu o ograniczoną decyzji. ilość informacji.• Jednoznaczna • Rozważanie małej liczby odpowiedzialność wariantów rozwiązania decydenta za podjętą danego problemu decyzję decyzyjnego. • Nieakceptowanie decyzji przez podwładnych
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 27Grupowe podejmowanie decyzji Zalety Wady• Posiadanie dużej ilości • Wysoka czasochłonność. informacji. • Wysokie nakłady.• Wygenerowanie większej • Wypracowywanie liczby wariantów rozwiązań kompromisów. problemu decyzyjnego. • Przyjęcie strategii dyrektora.• Dobre rozpoznanie • Przyjęcie strategii zwykłej problemu decyzyjnego i jego większości. wariantów. • Wystąpienie zjawiska myślenia grupowego.• Wybór dobrego rozwiązania. • Wystąpienie zjawiska• Duży stopień akceptacji przesunięcia ryzyka w wybranego wariantu. grupie.
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 28Syndrom Grupowego Myślenia Grupa podejmująca decyzję przedkłada osiągnięcie konsensusu nad podjęcie jak najlepszej decyzji.
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 29Zjawisko przesunięcia ryzyka Grupa podejmuje bardziej ryzykowne decyzje niż podjęłyby poszczególne osoby wchodzące w skład grupy.
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 30Decyzja stanowi o być albo nie być firmy Dlatego też przy podejmowaniu decyzji nie można kierować się tylko i wyłącznie intuicją czy też doświadczeniami minionych lat, lecz należy wykorzystywać możliwości drzemiące w różnych technikach, narzędziach oraz systemach wspomagających podjęcie trafnej decyzji w przedsiębiorstwie.
  • 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Pytania, uwagi…?