the sekret

755 views
704 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

the sekret

 1. 1. Vežba 9 Cilj Vežbe: Upoznati se kreiranjem i upotrebom: Padajućeg menija Popup menija toolbara Rada sa bojama Menjanja veličine forme u toku rada A.Kreiranje Interfejsa Projekat treba da sadrži jednu formu.. slika 1 Forma: sadrži padajući meni i toolbar koji odgovara meniju.
 2. 2. Slika 2
 3. 3. 2.Pre pokretanja VB-a kreirajte folder u kome će te smestiti projekat (npr C:MyProject VBVezba4). Pokrenite VB. 3.Kreiranje forme Kreirajte formu bez menija i tool bara, zahtevi su dati u tabeli, vidi sliku 1) Objekat Svojstvo Vrednost Name frmColors Caption The Colors Program BorderStyle 1 FixedSingle BackColor bela (&H00000005&) 6.Da bi dodali padajući meni, kliknite na Tools/Menu Edit i dobićete prozor 9.Polje Caption je ime koje se pojavljuje u padajućem meniju, Name je ime koje se korisiti u programu, u polju Shortcut možete definisati prečicu za aktiviranje stavke menija sa tastature. 10.Stavke koje treba da sadrži meni možete videti na slici2. Treba da postoje tri osnovna menija: Colors, Size i Options. 11.Kreirajmo meni Colors i njegove pod menjie. U polje Caption unesite &Colors a u polje Name mnuColors (vidi sliku).
 4. 4. 12.Pritisnite taster Next i u polje Caption unesite &Set color a u polje Name mnuSetColor (vidi sliku). 16.Neka plava linija (selekcija) bude kao na prethodnoj slici. Uočite polje sa strelicama i pritisnite strelicu da bi mnuSetColor postavili kao prvi podmeni menija mnuColors. Uočite položaj mnuSetColor i tačkice ispred njega (vidi sliku)
 5. 5. 17.Pritisnite taster Next i u polje Caption unesite &Red, u polje Name mnuRed a u polje Shortcut: Ctrl+R (vidi sliku) 18..mnuRed treba da bude podmeni menija mnuSetColor. Da bi to postigli pritisnite (jednom!) taster .
 6. 6. 21.Na sličan način unesite vrednosti za: Caption: &Blue, Name: mnuBlue, Shortcut: Ctrl+B i Caption: &White, Name: mnuWhite, Shortcut: Ctrl+W. Slika treba da bude: 25.Sada treba označiti separator (liniju) u meniju. Kliknite na taster Next i unesite u polje : Caption: -, Name: mnuSep1. Kada god polje Caption označite sa crticom ono će imati izgled separatora!. Potom jednom kliknite na taster da bi separator bio u ravni menija mnuSetColor.
 7. 7. 26. Kliknite na taster Next i unesite u polje : Caption: E&xit, Name: mnuExit. 27.Završili smo sa menijem Colors. Preostala su još dva (Size i Options). Kliknite na taster Next i unesite u polje : Caption: &Size, Name: mnuSize a potom taster da bi naglasili da se meni Size pojavljuje u osnovnoj liniji.
 8. 8. 28.Dovršite formiranje menija prema tabeli: Nivo Caption Name Shortcut Checked osnovni &Colors mnuColors 1 &Set Color mnuSetColor 2 &Red mnuRed (Ctrl+R) 2 &Blue mnuBlue (Ctrl+B) 2 &White mnuWhite (Ctrl+W) 1 - mnuSep1 1 E&xit mnuExit Osnovni &Size mnuSize 1 &Small mnuSmall 1 &Large mnuLarge Osnovni &Options mnuOptions 1 &Color Enable mnuColorEnable  1 &Size Enable mnuSizeEnable  1 &View Set Color mnuViewSetColor  30.Kliknite na taster Ok, zatvoriće se prozor za kreiranje menija. Možete videti meni na vašoj formi. Snimite, formu pod imenom Colors.frm a projekat pod imenom MenuColor.vbp. 31.Završili smo kreiranje menija, sad mu treba pridružiti kod. Bez obzira što aplikacija nije pokrenuta možete se “šetati” po meniju koji ste definisali. Odaberite stavku Exit iz menija i dva puta kliknite na nju. Otvoriće vam se prozor za unos koda. Modifikujte ga tako da izgleda: Private Sub mnuExit_Click() End End Sub 33.Snimite projekat, pokrenite aplikaciju i probajte da li radi stavka Exit iz padajućeg menija. Ukoliko nije bilo grešaka, prekinuli ste rad aplikacije i možemo da nastavimo da
 9. 9. pisemo kod. 34.Meni Colors odnosno njegov prvi podmeni sadrži stavke Red, Blue i White. Ukoliko korisnik klikne na jedan od njih treba da se promeni boja forme. Boja forme se kontroliše preko svojstva BackColor (frmColors.BackColor=Vrednost). Vrednost je broj tipa Long koji definiše boju. Vrednosti možete je videti u prozoru Properties kad odaberete stavku BackColor. Drugi način da specificirate boju je da pozovete funkciju QBColor(x) koja vraća Long vrednost vezanu za određenu boju. U narednoj tabeli su date vrednosti argumenta x za određene boje. x QBColor(x) Boja 0 QBColor(0) Crna 1 QBColor(1) Plava 2 QBColor(2) Zelena 3 QBColor(3) Sv. Plava 4 QBColor(4) Crvena 5 QBColor(5) Ljubičasta 6 QBColor(6) Žuta 7 (15) QBColor(7) Bela ... Kada korisnik klikne na meni Red, boja forme treba da bude crvena a potom stavka Red u meniju treba da bude zabranjena jer njeno dalje aktiviranje u ovom slučaju nema smisla. Kliknite na stavku menija Red da bi vam se otvorio prozor za unos koda. Dopunitega da bude: Private Sub mnuRed_Click() frmColors.BackColor = QBColor(4) ‘ Postavi Crvenu boju forme mnuRed.Enabled = False ‘ Zabrani pristup ovom podmeniju mnuBlue.Enabled = True mnuWhite.Enabled = True End Sub 39.Kada korisnik klikne na meni Blue, boja forme treba da bude plava a potom stavka Blue u meniju treba da bude zabranjena jer njeno dalje aktiviranje u ovom slučaju nema smisla. Kliknite na stavku menija Blue da bi vam se otvorio prozor za unos koda. Dopunitega da bude: Private Sub mnuBlue_Click() frmColors.BackColor = QBColor(1) ’Plava boja mnuRed.Enabled = True mnuBlue.Enabled = False mnuWhite.Enabled = True End Sub
 10. 10. 41.Kada korisnik klikne na meni White, boja forme treba da bude bela a potom stavka White u meniju treba da bude zabranjena jer njeno dalje aktiviranje u ovom slučaju nema smisla. Kliknite na stavku menija White da bi vam se otvorio prozor za unos koda. Dopunitega da bude: Private Sub mnuWhite_Click() frmColors.BackColor = QBColor(15) mnuWhite.Enabled = False mnuRed.Enabled = True mnuBlue.Enabled = True End Sub 45.Pri kreiranju forme smo postavili svojstvo BackColor (Odabrali smo da bude bela). Prema tome čim se pokrene aplikacija (odnosno kada se učita forma) njena pozadina će biti bela, pa ovaj podmeni treba zabraniti. Kliknite na formu (ali tamo gde je prazna) da bi vam se otvorio prozor za pisanje koda i dopunite ga da bude: Private Sub Form_Load() mnuWhite.Enabled = False End Sub 52.Za sada smo završili sa menijem Colors, preostaje nam da napisemo kod za meni Size i Options. Poćićemo od menija Size. Preko njega trega u toku rada aplikacije da menjamo veličinu forme. Ovo se može postići preko svojstva WidowSize. WinowSize može imati tri vrednosti: vrednost 0 -tada forma ima veličinu koju ste definisali pri crtanju; vrednost 1 - forma je minimizovana i vrednost 2 kada forma ima maksimalnu veličinu. Kliknite na meni Small i dopišite kod da bude: Private Sub mnuSmall_Click() frmColors.WindowState = 0 mnuSmall.Enabled = False mnuLarge.Enabled = True End Sub Potom kliknite na meni Large i dopišite kod da bude: Private Sub mnuLarge_Click() frmColors.WindowState = 2 mnuSmall.Enabled = True mnuLarge.Enabled = False End Sub Kako je na po;etku rada aplikacije veli;ina forme Small treba zabraniti ovaj podmeni. Kliknite na formu da vam se otvori prozor za pisanje koda i dopunite ga tako da bude: Private Sub Form_Load() mnuWhite.Enabled = False mnuSmall.Enabled = False End Sub
 11. 11. Na taj način smo definisali i menu Size. Prelazimo na meni Options. 53.Namena menija Options je da dozvoli korisniku da pristupi nekom meniju ili podmeniju. Kliknite na meni Color Enable i dopišite kod: Private Sub mnuColorEnable_Click() If mnuColorEnable.Checked = True Then ‘ Ako je “čekiran” skini oznaku mnuColorEnable.Checked = False mnuColors.Enabled = False Else mnuColorEnable.Checked = True mnuColors.Enabled = True End If End Sub Svojstvo Checked pokazuje da li je neki podmeni “čekiran” ili nije. U ovm primeru se menja njegova vrednost a potom zabranjuje ili dozvoljava upotreba drugog podmenija. 56.Na sličan način se definišu i preostala dva podmenija. Kliknite na podmeni Size Enable i dopunite kod:“ Private Sub mnuSizeEnable_Click() If mnuSizeEnable.Checked = True Then mnuSizeEnable.Checked = False mnuSize.Enabled = False Else mnuSizeEnable.Checked = True mnuSize.Enabled = True End If End Sub 57.Kliknite na meni View set Color i dopunite kod da bude: Private Sub mnuViewSetColor_Click() If mnuViewSetColor.Checked = True Then mnuViewSetColor.Checked = False mnuSetColor.Visible = False Else mnuViewSetColor.Checked = True mnuSetColor.Visible = True End If End Sub 59.Možete pokrenuti program i videti kako funkcioniše meni. Ako je sve uredu preostaje nam da kreiramo toolbar i da mu pridružimo kod. Ako niste, prekinite rad aplikacije i vratite se u razvojno okruženje. Desnim tasterom miša kliknite na Toolbox i odaberite stavku Components...
 12. 12. Otvoriće vam se novi prozor iz koga treba odabrati stavku Microsoft Windows Common Controls 6.0 i kliknite na taster OK kako bi u toolbox dobili nove kontrole neophodne za rad sa toolbarom. 60.Da bi definisali toolbar u vašoj aplikaciji prvo morate odrediti slike koje će biti pridružene tasterima. Kako u aplikaciji postoje tri tastera potrebne su nam tri slike. Slike pridružujemo aplikaciji preko liste slika odnosno preko kontole ImageList. Kliknite na ovu kontolu u toolbox-u i prenesite je na bilo koje mesto na formi. Potom desnim tasterom miša kliknite na nju kako bi joj pridružili željene slike. Odaberite stavku Properties, pojaviće se prozor
 13. 13. 64.Odaberite karticu Images. Pritisnite taster Insert Picture a potom odaberite fajl: C:Program FilesMicrosoft Visual StudioCommonGraphicsIconsWritingPencil09. i potvrdite izbor pritiskom na taster Open. Kliknite ponovo na taster Insert Picture i odaberite fajl Pencil08. Na isti način odaberite i fajl Pencil06 sada slika treba da bude: Pritisnite taster Ok. Definisali smo listu slika koje će se pojaviti na toolbaru ali još nismo definisali toolbar. 68.Izaberite iz toolbox-a kontrolu za toolbar i prenesite je na bilo koje mesto na formi, ona će se već sama postaviti na svoje mesto, neposredno ispod menija. Postavite joj svojstvo Name u tbrBoje. Desnim tasterom miša kliknite na ovu kontrolu (koju ste postavili na formu) i odaberite stavku Properties. Pojaviće se prozor:
 14. 14. U polje ImageList upišite ImageList1 (što je ime liste slika koje smo formirali) a potom pritisnite karticu Buttons da definišemo kom tasteru pripada koja slika. Pritisnite taster Insert Button 71.U polje Key unesite ColorBlue i na taj način imenujete prvi taster toolbar-a. U polje ToolTip Text upišite prizvoljan tekst koji će se pojavljivati kada korisnik mišem priđe tasteru (npr. Plava pozadina). Da bi tasteru pridružili sliku u polje Image upišite 1. (Ovo je redni broj slike koje ste odabrali u ImageListi). 72.Pritisnite taster Insert Button i za drugi taster unesite podatke: U polje Key unesite ColorRed i na taj način imenujete drugi taster. U polje ToolTip Text upišite “Crvena pozadina” a u polje Image upišite 2. 73.Pritisnite taster Insert Button i za treći taster unesite podatke: U polje Key unesite ColorWhite, u polje ToolTip Text upišite “Bela pozadina” a u polje Image upišite 3. Pritisnite taster OK
 15. 15. 74.Kliknite dvaputa na na ikonu toolbara i dopišite sledeći kod: Private Sub tbrBoje_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button) If Button.Key = "ColorBlue" Then tbrBoje.Buttons("ColorBlue").Enabled = False tbrBoje.Buttons("ColorRed").Enabled = True tbrBoje.Buttons("ColorWhite").Enabled = True frmColors.BackColor = QBColor(1) mnuWhite.Enabled = True mnuRed.Enabled = True mnuBlue.Enabled = False ElseIf Button.Key = "ColorRed" Then tbrBoje.Buttons("ColorBlue").Enabled = True tbrBoje.Buttons("ColorRed").Enabled = False tbrBoje.Buttons("ColorWhite").Enabled = True frmColors.BackColor = QBColor(4) mnuWhite.Enabled = True mnuRed.Enabled = False mnuBlue.Enabled = True Else tbrBoje.Buttons("ColorBlue").Enabled = True tbrBoje.Buttons("ColorRed").Enabled = True tbrBoje.Buttons("ColorWhite").Enabled = False frmColors.BackColor = QBColor(15) mnuWhite.Enabled = False mnuRed.Enabled = True mnuBlue.Enabled = True End If End Sub 79.Da bi sinhronisali padajući meni sa akcijama toolbara treba dopuniti kod menija. Kliknite na podmeni Red i dopunite ga da bude: Private Sub mnuRed_Click() frmColors.BackColor = QBColor(4) ' Postavi Crvenu boju forme mnuRed.Enabled = False ' Zabrani pristup ovom podmeniju mnuBlue.Enabled = True mnuWhite.Enabled = True tbrBoje.Buttons("ColorBlue").Enabled = True tbrBoje.Buttons("ColorRed").Enabled = False tbrBoje.Buttons("ColorWhite").Enabled = True End Sub 80.Kliknite na podmeni Blue i dopunite ga da bude Private Sub mnuBlue_Click() frmColors.BackColor = QBColor(1) 'Plava boja mnuRed.Enabled = True mnuBlue.Enabled = False mnuWhite.Enabled = True tbrBoje.Buttons("ColorBlue").Enabled = False tbrBoje.Buttons("ColorRed").Enabled = True
 16. 16. tbrBoje.Buttons("ColorWhite").Enabled = True End Sub 81.Kliknite na podmeni White i dopunite ga da bude Private Sub mnuWhite_Click() frmColors.BackColor = QBColor(15) mnuWhite.Enabled = False mnuRed.Enabled = True mnuBlue.Enabled = True tbrBoje.Buttons("ColorBlue").Enabled = True tbrBoje.Buttons("ColorRed").Enabled = True tbrBoje.Buttons("ColorWhite").Enabled = False End Sub 82.Završen je unos koda koda vezan za toolbar. Snimite projekat, i pokrenite aplikaciju. 83.Preostaje nam da definišemo PopUp meni. To je meni koji dobijate kada desnim tasterom miša kliknete negde na formu. Kliknitie dvaputa na formu da vam se otvori prozor za pisanje koda. Ponudiće vam se procedura Form_Load(). Odaberite iz padajućeg menija u gornjem desnom uglu događaj (event) MouseDown. Dobićete telo nove procedure i dopunite je da bude: Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If Button = vbPopupMenuRightButton Then ' Ako je pritisnut desni taster ‘misa PopupMenu mnuColors End If End Sub Pokrenite aplikaciju

×