• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Cyflwyniad i SOLO (Daear 8T)
 

Cyflwyniad i SOLO (Daear 8T)

on

 • 243 views

 

Statistics

Views

Total Views
243
Views on SlideShare
241
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
1

1 Embed 2

http://daearpreseli.edublogs.org 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Hi Serena, I have just had a look and like how you have translated a presentation I saw on David's site and please remember to add Pam Hook http://pamhook.com/ who created the images and learning structures using HOT maps and Rubrics.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Cyflwyniad i SOLO (Daear 8T) Cyflwyniad i SOLO (Daear 8T) Presentation Transcript

  • TacsonomegSOLO
  • Beth yw e?!SOLO = ‘Structure of Observed Learning Outcomes’( Model sy’n ein cynorthwyo i ddeall y broses o ddysgu)
  • Tasg?• Mewn parau trefnwch y 5 gosodiad mewn trefn• Defnyddiwch y daflen SOLO i’ch helpu• Mae gennych 3 munud!
  • 5 ffordd gyffredin o ateb cwestiwn UNSTRWYTHUROL Mae gen i un syniad perthnasol CYNSTRWYTHUROL am y pwnc hwn.. AMLSTRWYTHUROL Dydw i ddim yn Mae gen i o syniadau sicr am… ynglŷn â ... CRYNODEB ESTYNEDIG PERTHYNOL Gallaf edrych ar y Medraf gysylltu fy syniadau hyn mewn syniadau at ei gilydd i ffordd newydd a weld y ‘darlun mawr’... gwahanol...
  • Dysgu Dwfn!
  • Gyda SOLO medrwn…• Ddeall sut i gyrraedd y lefelau uchaf mewn tasg• Adnabod a defnyddio meini prawf yn bwrpasol• Darparu adborth a gwybodaeth ‘symud ymlaen’• Deall beth i wneud nesaf!
  • IAITH DDYSGU Lefel SOLO BerfauUnstrwythurol diffiniwch, adnabyddwch, enwch, tynnwch lun, darganfyddwch, labelwch, dilynwch...Amlstrwythurol disgrifiwch, rhestrwch, amlinellwch, cwblhewch, cyfunwch, parhewchPerthynol gwnewch gyfres, dosbarthwch, cymharwch, gwrthgyferbynnwch, esboniwch (achosion& effeithiau), dadansoddwch, trefnwch, gwahaniaethwch, cwestiynwch, cymhwyswchCrynodeb rhagwelwch, gwerthuswch, damcaniaethwch,Estynedig crewch, profwch, dadleuwch, cyfansoddwch, blaenoriaethwch, dyluniwch, perfformiwch
  • Tasg SOLO 1
  • EICH CWESTIWN ESTYNEDIG!
  • WYTHNOS NESAF?!
  • GwaithCartref!21/1
  • Gwaith Cartref• Mewngofnodi i edublogs.org (dolen ar edmodo)• Darllenwch eich blog CHI! (daearpreseli.edublogs.org)• Adborth yr wythnos nesaf plis!
  • DISGRIFIO Segmentu’r Farchnad!2. Ceisiwch nodi mwy o wybodaeth drwy greu map meddwl! ? ? Segmentau’r Farchnad... ? ?
  • ASTUDIAETH ACHOS3. Sut mae NIVEA wedi segmentu ei farchnad?* Meddyliwch am “NIVEA SUNCARE” neu “NIVEA FOR MEN”
  • DOSBARTHU Segmentu’r Farchnad!
  • GWAITHCARTREF
  • CWESTIWN ESTYNEDIG“Ymchwiliwch i sut mae’r gyfundrefn yn segmentu ei chwsmeriaid yn ôl nodweddion allweddol: er enghraifft, yn ôl oedran, rhyw/rhywedd, ffordd o fyw, statws economaidd gymdeithasol, lleoliad, a/neu nodweddion dilys eraill”
  • MEINI PRAWF (PWYSIG!)• Mae ymwybyddiaeth gynhwysfawr o berthnasedd, a chymhwyso, gwybodaeth am y gyfundrefn a’i segmentu cwsmeriaid. Mae theori berthnasol yn cael ei chymhwyso’n drylwyr ac yn ofalus ac mae cyfeirio clir at agweddau allweddol ar y sefyllfa fusnes, e.e. egluro’n llawn …•• Mae gwybodaeth wedi’i chymhwyso’n glir ac yn llawn drwy egluro’r cyd-destunau galwedigaethol a’r perthnasedd. Mae’r holl bwyntiau allweddol wedi’u datblygu’n llawn a’u cymhwyso’n briodol, heb ddibyniaeth ar theori yn unig.•• Mae ffurf ac arddull yr ysgrifennu yn briodol, gan
  • Connecting your learning Deep & Language of surface learning learning Multi Relational Outcomesstructural Progress feedbackExtended Understanding assessment abstract success Knowledge criteria
  • Thinking SquaresDoes Shakespeare influence all modern writers? How does Shakespeare compare to a modern playwright? What did he do and why? Who is Shakespeare?
  • REVIEWDesign an activity which could introduce SOLO to your students How could you use SOLO? What do you know about SOLO?