Program årsmøte i Wikimedia Norge 2008

568 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program årsmøte i Wikimedia Norge 2008

 1. 1. Årsmøte i Bergen 21. J uni 2008
 2. 2. Program <ul><li>Velkommen til Bergen </li></ul><ul><li>Vox Publica , Dag Elgesem </li></ul><ul><li>Pause </li></ul><ul><li>Årsmøte </li></ul><ul><li>Valg </li></ul><ul><li>Pause </li></ul><ul><li>Byvandring i Bergen, Erlend Hofstad </li></ul><ul><li>Middag </li></ul>
 3. 3. Vedtektsendringer <ul><li>Godkjenning av Chapter Commitee </li></ul><ul><li>Forslag fra styret </li></ul><ul><li>Forslag fra valgkomite </li></ul><ul><li>Forslag fra Hans Rosbach </li></ul>
 4. 4. §1 Innledning a) Organisasjonens navn er Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg og Wikimedia Norga som likeverdige former. b) Wikimedia Norge forholder seg til Wikimedia Foundations visjon og retningslinjer for arbeidet med å utbre fri kunnskap. Ved uenighet mellom Wikimedia Norge og Wikimedia Foundation, skal «Agreement between chapters and Wikimedia Foundation» ligge til grunn for avklaring. c) Wikimedia Norge er en medlemsorganisasjon. d) Norsk bokmål, nynorsk og nordsamisk likestilles i organisasjonen. Vedtektene skal foreligge på fire – 4 – likelydende språk, språkformer: norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk. Vedtektene oversettes fra norsk bokmål-versjonen, som dermed regnes som originalen.
 5. 5. §2 Formål a) Wikimedia Norges formål er å styrke Wikimedias prosjekter på norsk og samisk, ved å: endres til Wikimedia Norges formål er å styrke Wikimedias prosjekter , spesielt de på norsk og samisk, ved å:
 6. 6. §2 Formål 1. samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene. 2. delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene Wikimedias prosjekter. 3. styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land. 4. markedsføre Wikimedias prosjekter.
 7. 7. §2 Formål 5. være et forhandlingsorgan overfor myndigheter og organisasjoner i forhold til opphavsrettslige spørsmål. Styrets forslag: 5. bli brukt som en høringspart overfor myndigheter og organisasjoner i forhold til opphavsrettslige spørsmål. 6. stå som formell eier av internettdomener på vegne av prosjektene. Foreningen skal ikke selv ta beslutninger om bruken av disse, men følge avgjørelser tatt av de enkelte prosjektene. Styrets forslag: strykes.
 8. 8. §3 Medlemskap a) Enhver som støtter foreningens formål kan bli medlem. b) Årsmøtet fastsetter en årlig kontingent. c) Styret kan suspendere medlemmer som måtte være til skade for Wikimedia Norges eller Wikipedias virksomhet eller omdømme. Eventuell eksklusjon avgjøres av årsmøte og anke på avgjørelse rettes til årsmøtet. Suspenderte og ekskluderte medlemmer er ikke stemmeberettigede, da de ikke lenger regnes som medlemmer. De kan heller ikke inneha verv for Wikimedia Norge. Styrets forslag: eller Wikipedias strykes
 9. 9. §4 Årsmøtet e) Alle som har betalt kontingent og har vært registrert på minst ett av Wikimedias norsk- eller samiskspråklige prosjekter i minst tre måneder og har minst 400 redigeringsbidrag har stemmerett. Styret foreslår at den endres til: e) Alle som har betalt kontingent og har vært medlem i minst tre måneder har stemmerett.
 10. 10. §5 Styret a) Wikimedia Norges styre består av ni – 9 – medlemmer. Valg- og kontrollkomiteen foreslår den endret til: a) Wikimedia Norges styre består av mellom fem – 5 – og ni – 9 – medlemmer. I tillegg velges inntil 3-tre varamedlemmer til styret, også etter årsmøtets beslutning.
 11. 11. §5 Styret f) Vedtak fattes med alminnelig flertall. Styret er vedtaksdyktig når minst fem stemmeberettigede er tilstede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. valg- og kontrollkomiteen foreslår den endret til: f) Vedtak fattes med alminnelig flertall. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.
 12. 12. §7 Valgkomite b) Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer som er faste bidragsytere på et av de tilknyttede prosjektene. Retningslinjer for Valg- og kontrollkomiteens arbeid fastsettes av årsmøte. Valg- og kontrollkomiteen foreslår paragrafen utvidet:

×