Lärande och samarbete - framtidens lärande

966 views
888 views

Published on

Redovisning av ett projekt om hur man lär och samarbetar i en digital lärmiljö. Projektet är genomfört i Umeå på Midgårdsskolan.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
966
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Berätta lite om umeå och en till en Inskolning i åk 1 Problembaserat, t ex ”En rökri duo” åt VL Projektet sträcker sig ca 6 veckor Lärare ansvarar för genomgång och gruppindelning Elever ansvarar för planering och genomförande Under infokampanjen används Fronter främst som en plattform för samarbete inom varje grupp. Projektet avslutas med en stor redovisning för hela MP med beställare och inbjuden jury.
 • Definition av kollaborativt lärande? Gemensam arbetsinsats där det kontinuerligt samarb kring det gemensamma intresset, svårt att skilja på den enskilda insatsen en situation där interaktion mellan deltagarna utlöser mekanismer som leder till lärande. En aktiv pedagog kan skapa en sådan situation genom att arrangera goda yttre förutsättningar, arrangera scenario med en stimulerande uppgift där eleverna får givna roller, genom att ge regler för interaktionen och genom att i viss mån styra interaktionen. På så sätt tror vi att vi kan att vår lärgemenskap Fronter, kan gå från att vara ”bara” informationskanal till lärandemiljö.
 • Sommaren i city
 • Källhänvisningar!! http://mediatedcultures.net/ksudigg/ Svenskarna och Internet 2008 > 1000 000 000 000 webbsidor > 1 500 000 000 internetanvändare 7 000 000 000 sms/dag 2 000 000 000 visningar på youtube varje dag 200 miljoner bad romance på YT 1 000 000 Kissies blogg i februari Fler än 7 av 10 har egen dator på rummet Ungdomar är 20 - 40h / v på nätet Sociala medier är störst - tjejerna regerar Global kunskap fördubblas snabbt Nya digitala klyftor uppstår
 • Nya kompetenser som inte mäts Dia logos gemensamt skapa kunskaper, Communis gemensam, behålla förstärka den digitala utvecklingen kan ha positiva effekter när det gäller tillägnandet av kunskaper och färdigheter, och även att det informella, intressestyrda lärandet på nätet blir allt viktigare. Digitala medier snabbar upp sökprocesser och ökar mängden tillgänglig information. Men de utrustar inte sina användare med en ny kunskapsförmåga. Roger Säljö menar att digital kompetens i många avseenden är en utvecklad variant av textkompetensen och består av samma grundkompetenser. Med andra ord rör det sig om kritiskt tänkande, förmågan att bedöma och organisera information, ett demokratiskt kunskapsbegrepp m.m. Grundproblemet är att omvandla information till kunskap. ” Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT - färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram , bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.” Diskussionspaus Hur har IT förändrat din skola din pedagogik? EU: s åtta nyckelkompetenser Definitionen av Digital kompetens som ingår i Europaparlamentet och rådet rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande och som antogs den 18 december 2006 Ur ett medborgligt perspektiv Stöd i det pedagogiska arbetet IT finns redan som en naturlig del i barn och ungdomars liv 4. Förberedelser för arbetslivet och för fortsatta studier 5. Innovation
 • Definition av kollaborativt lärande?
 • Informationsskräphög Medier och teknik i centrum Information blir ett objekt som transporteras Effektiv kanal ger effektiv kommunikation? Endast i en kontext blir det kunskap!
 • Youtubeklipp? Diskussionspaus?
 • Youtubeklipp? Diskussionspaus?
 • Mimmi om loggbok i Fronter
 • Ge exempel Anslutningsproblem – Jag säger - de hör
 • Konsekvent design Genomgång av kursrum / lärmiljön Liknande grundstruktur i alla rum Lärobjekt och PM har enhetlig layout Konsistent design Innehållet är förväntat Länkar fungerar på samma sätt hela tiden Lärobjekt och PM fyller samma funktion från gång till gång Aktiv lärare ger aktiva elever Planering av resurser innan kursen Tydliga(re) gränser och målsättningar Uppdatering av resurser under kursens gång
 • Konsekvent design Genomgång av kursrum / lärmiljön Liknande grundstruktur i alla rum Lärobjekt och PM har enhetlig layout Konsistent design Innehållet är förväntat Länkar fungerar på samma sätt hela tiden Lärobjekt och PM fyller samma funktion från gång till gång Aktiv lärare ger aktiva elever Planering av resurser innan kursen Tydliga(re) gränser och målsättningar Uppdatering av resurser under kursens gång
 • Elevröster Förtroende – inspektion – razzia Hur brukar ni göra. Aktiv lärare ger aktiva elever Planering av resurser innan kursen Tydliga(re) gränser och målsättningar Uppdatering av resurser under kursens gång Ge feedback på aktivitet – statistik mm betyg
 • Elevröster
 • Källhänvisningar!! http://mediatedcultures.net/ksudigg/ Svenskarna och Internet 2008 Enligt undersökning så har mer än 90% av alla tjejer i 19årsålder FB Xxx miljoner svenskar FB I kina är det XX som gäller Global kunskap enligt konf på UMU Youtubeklipp med socilog? Youtubehöjdare på 4 min?
 • Lärande och samarbete - framtidens lärande

  1. 1. Lärande och samarbete i digitala lärmiljöer
  2. 2. Projektets utgångspunkter <ul><li>IT är den viktigaste förändringsfaktorn för skolan </li></ul><ul><li>Vi vill nå målen på ett bättre och roligare sätt </li></ul><ul><li>Vi vill att eleverna skall samarbeta och kommunicera på ett sätt som liknar arbetslivet </li></ul><ul><li>Vi vill arbeta med kollaborativt lärande </li></ul>Foto: Marlene Bergmark, Midgårdsskolan
  3. 3. Frågor att besvara <ul><li>Vilka fördelar finns det med att samarbeta i en digital lärmiljö? </li></ul><ul><li>Hur skapar vi en god informationsstruktur i lärmiljön? </li></ul><ul><li>Hur ska vi som lärare arbeta för att handleda och ge feedback? </li></ul>Foto: Marlene Bergmark, Midgårdsskolan
  4. 4. Gymnasiet 1990
  5. 5. Gymnasiet 2010
  6. 6. Skolan påverkas av IT <ul><li>Från formellt till informellt lärande </li></ul><ul><li>” The Millenium Learner” </li></ul><ul><li>Dia logos, Communis, deltagandekultur </li></ul><ul><li>Lärarroll och elevroll förändras </li></ul><ul><li>Digital kompetens - en nyckelkompetens </li></ul>
  7. 7. Varför digital kompetens? <ul><li>Ur Skolverkets PM om digital kompetens 2008: </li></ul><ul><li>Medborgarperspektiv </li></ul><ul><ul><li>allt mer av de medborgerliga rättigheterna och skyldigheterna utförs med hjälp av digitala verktyg. </li></ul></ul><ul><li>Stöd i det pedagogiska arbetet </li></ul><ul><ul><li>det finns forskning som visar att IT hjälper elever i att nå målen för deras studier. Det gäller både elever med och utan funktionshinder. </li></ul></ul><ul><li>IT finns redan som en naturlig del i barn och ungdomars liv </li></ul><ul><ul><li>Det påverkar och kommer att påverka lärprocessen. </li></ul></ul><ul><li>Förberedelser för arbetslivet och för fortsatta studier </li></ul><ul><ul><li>Arbetslivet och studier på högskolan innehåller allt flera inslag som kräver en viss digital kompetens. </li></ul></ul><ul><li>Innovation </li></ul><ul><ul><li>det finns en inneboende innovativ kraft i IT som många barn och ungdomar redan utnyttjar. Utbildningen måste ta tillvara på denna kraft och utveckla den hos våra barn och ungdomar. </li></ul></ul>
  8. 8. Risker med samarbete i en digital lärmiljö <ul><li>Kan befästa omodern pedagogik </li></ul><ul><ul><li>Transmission istället för kommunikation </li></ul></ul><ul><ul><li>Bok på burk, envägskommunikation </li></ul></ul><ul><ul><li>IT som medium kan ej skapa förståelse och sammanhang </li></ul></ul><ul><li>Stängda miljöer stänger in kunskaperna </li></ul><ul><li>Teknikintresserade premieras </li></ul>
  9. 9. Fördelar med samarbete i en digital lärmiljö <ul><li>Nätbaserad </li></ul><ul><ul><li>Allt material tillgängligt oberoende av tid och rum </li></ul></ul><ul><ul><li>Nätresurser ett klick bort </li></ul></ul><ul><ul><li>Innehållet kan förändras i realtid </li></ul></ul><ul><li>Individanpassad </li></ul><ul><ul><li>Repetition och fördjupning för den enskilde </li></ul></ul><ul><ul><li>Personliga uppgifter - personlig feedback </li></ul></ul><ul><ul><li>Behörighet kan baseras på grupptillhörighet </li></ul></ul>
  10. 10. Fördelar med samarbete i en digital lärmiljö <ul><li>Nya samarbetsformer </li></ul><ul><ul><li>Eleven kan vara medskapare, producenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Elever kan ge varandra feedback </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupparbeten bromsas inte upp av frånvaro </li></ul></ul><ul><ul><li>Lättare att följa loggbok och processer </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontakt med olika aktörer utanför skolan </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicering för målgrupper utanför skolan </li></ul></ul>
  11. 11. Loggbok i Fronter
  12. 12. Handledning i lärmiljön <ul><li>Teknisk process </li></ul><ul><ul><li>Anslut eleverna till informationskällor, allt från planering, personer, bibliotek, webbaserad material PM etc </li></ul></ul><ul><li>Mellanmänsklig process </li></ul><ul><ul><li>Bekräfta och ge återkoppling på elevernas aktivitet </li></ul></ul><ul><li>Kunskapsbildande process </li></ul><ul><ul><li>Utmana med uppgifter till mer avancerat tänkande </li></ul></ul>
  13. 13. Att inreda en digital lärmiljö Foto: GUSTAV MÅRTENSSON Aftonbladet
  14. 14. Att inreda en digital lärmiljö <ul><li>Städa och gör hemtrevligt </li></ul><ul><ul><li>Förbered planering, material och länkar </li></ul></ul><ul><ul><li>Lägg in meddelande och bilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Fyll på med inspiration </li></ul></ul><ul><li>Gör en visning och skriv kontrakt </li></ul><ul><ul><li>Gå igenom olika sätt att hämta och lämna uppgifter </li></ul></ul><ul><ul><li>Visa vad eleven kan göra och testa </li></ul></ul><ul><ul><li>Tydliga, konsekventa PM som avgränsar </li></ul></ul><ul><ul><li>Led med länkar internt och externt </li></ul></ul>
  15. 15. Att inreda en digital lärmiljö <ul><li>Öppna dörrarna och bjud in </li></ul><ul><ul><li>Infoga RSS-flöden, film, ljud, bild </li></ul></ul><ul><ul><li>Länka till tidningar och Slideshares </li></ul></ul><ul><ul><li>Låt deltagarkulturen flöda </li></ul></ul><ul><li>Håll minglet vid liv </li></ul><ul><ul><li>Ge kommentarer och använd portfolio </li></ul></ul><ul><ul><li>Gör quiz och forumdebatter </li></ul></ul><ul><ul><li>Fyll på med ny information </li></ul></ul>
  16. 16. Utvärdering av Elevprojektet <ul><ul><li>” Genom att lämna in uppgifter och kolla scheman. Dessutom att skriva i loggboken.” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Det värsta är ju när man frågar ngt och så säger dom kolla fronter! :( :( :(” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Det är svårt att hitta då lärare använder olika namn på allting” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Det enda som gör att jag använder fronter är på grund av att uppgifter och PM ligger där ” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Fronter känns inte så taggande, så fort allting handlar om något skolgrejs så blir det lite automatiskt tråkigt. Men man kan inte jämföra med t.ex. facebook för det är såpass olika saker. Facebook och apis är mer att hålla kontakt med vänner och sådant.” </li></ul></ul>
  17. 17. Framtiden <ul><li>Lärandemiljöer? </li></ul><ul><li>Lärarkompetens? </li></ul>

  ×