Mathmagics Abeam 08

396 views

Published on

Presentació jornada ABEAM 2008

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mathmagics Abeam 08

 1. 1. Màgia i MATEMÀTIQUES Pili Royo Regueiro IES Montilivi (Girona) 8 de Novembre de 2008
 2. 2. El grup 4ºE ESO En el grupo classe no hi ha ambiente de treball, més aviat de “disbauxa infantil”. També es constaten comentaris xenòfobs en el grup i en particular en A.A.. Alguns professors comenten fets i situacions viscudes, però que no han arribat a incidència. Per tot això el tutor demana consensuar algunamesura contudent. [impressions recollides a l’equip docent a principis del curs 2007/08]
 3. 3. Altres activitats de revisió de comprensió i habilitats de càlcul numèric. AVALUACIÓ: De cada alumne. De l’activitat. De la tasca docent. Reajustaments Continguts matemàtics. Habilitats. Actituds i valors. Estratègies d’aprenentatge i adquisició d’autonomia 4 setmanes. 3 h setmanals. Aula ordinaria i aula d’informàtica Recursos bibliogràfics i de la red. Programa ppt., canó, Fitxes de treball. Càmera de vídeo Producte: Presentació d’un “espectacle de matemàgia”. Planificació del treball: Individual, en petit grup i en gran grup. Enregistraments Connexions amb llenguatge, comunicació, expressió artística i tecnologia. L’ACTIVITAT Càlcul i matemàgia
 4. 4. Febrer 2008
 5. 5. El número màgic 12345679 <ul><li>Pensa un número de l’1 al 9, un número que t’agradi. </li></ul><ul><li>Multiplica’l pel número màgic. </li></ul><ul><li>A continuació multiplica el resultat per 9 (ajudant del número màgic). </li></ul><ul><li>T’agrada el producte final? </li></ul>
 6. 6. Un altre número màgic… 686601 <ul><li>Pensa un número de 5 xifres, de manera que la primera i la cinquena no siguin iguals. </li></ul><ul><li>Intercanvia el primer dígit amb l’últim. </li></ul><ul><li>Dels dos números de 5 xifres que has escrit, resta el menor del major. Obtindràs un altre nombre de 5 xifres. </li></ul><ul><li>Intercanvia la primera i l’última xifra d’aquest resultat, i suma’l amb el resultat del tercer pas . </li></ul>
 7. 7. 68660I 68660I Has obtingut el número màgic?
 8. 8. Pensa un número <ul><li>Pensa un número de l’1 al 9. Jo pensaré un altre. </li></ul><ul><li>Suma 2 al teu número. </li></ul><ul><li>Multiplica el resultat per 5. </li></ul><ul><li>Resta 6 al número que t’ha quedat. </li></ul><ul><li>Multiplica ara per 2 el total anterior. </li></ul><ul><li>El resultat serà un número de 2 xifres. Escriu-les a les caselles següents: </li></ul><ul><li>  </li></ul>A la 2a casella segur que has escrit un 8, que és el número que jo havia pensat. A la 1a casella has escrit precisament …
 9. 9. Cara i creu
 10. 10. Un nombre de l’1 al 15 A B C D <ul><li>3 </li></ul><ul><li>5 9 </li></ul><ul><li>11 </li></ul><ul><li>13 15 </li></ul><ul><li>3 </li></ul><ul><li>7 </li></ul><ul><li>11 </li></ul><ul><li>14 15 </li></ul><ul><li>5 </li></ul><ul><li>12 </li></ul><ul><li>7 13 </li></ul><ul><li>14 15 </li></ul><ul><li>9 </li></ul><ul><li>12 </li></ul><ul><li>11 13 </li></ul><ul><li>14 15 </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Pensa un número de dues xifres. </li></ul><ul><li>Suma les dues xifres. </li></ul><ul><li>Resta la suma anterior anterior del número que havies pensat. </li></ul><ul><li>Observa a la taula següent quin és el símbol que acompanya el resultat obtingut. Concentra’t en ell!!! </li></ul>LA BOLA MÀGICA
 12. 12. La bola màgica
 13. 13. La bola màgica
 14. 14. <ul><li>Pensar matemàticament* comprèn l’alternança de 4 processos fonamentals: </li></ul><ul><li>PARTICULARITZAR GENERALITZAR </li></ul><ul><li>CONJECTURAR CONVÈNCER </li></ul><ul><li>* Mason, Burton, Stacey Thinking Mathematically THAILAND KwanKao’94 & Pearson </li></ul>Pensar matemàticament
 15. 15. La bola màgica
 16. 16. Referències <ul><li>Blasco, F. (2007). Matemagia. Los mejores trucos para entender los números. Madrid: Ed. Temas de Hoy. Col. Tanto por saber . </li></ul><ul><li>www.mysticalball.com </li></ul><ul><li>www.cyberglass.biz/customflash/ghostwhisperer/ </li></ul>
 17. 17. Gràcies!
 18. 18. Continguts <ul><li>Revisió d’operacions bàsiques </li></ul><ul><li>Operacions bàsiques amb nombres naturals. </li></ul><ul><li>Expressions algebraiques </li></ul><ul><li>Ús de símbols . </li></ul><ul><li>Del particular al general. Expressions algebraiques per expressar generalitzacions. </li></ul><ul><li>PROCESSOS </li></ul><ul><li>Resolució de problemes. </li></ul><ul><li>Raonament i prova </li></ul><ul><li>Comunicació i representació. </li></ul><ul><li>Connexions </li></ul>
 19. 19. Competència matemàtica <ul><li>Comprensió i ús dels nombres, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic. </li></ul><ul><li>Disposició favorable i de progressiva seguretat i confiança envers la información i les situacions (problemas, incògnites, etc.) que contenen elements matemàtics. </li></ul><ul><li>Formulació i comprovació de conjectures sobre les relacions entre nombres a partir de les activitats presentades. </li></ul><ul><li>Anàlisi, interpretació i expressió clara de les informacions, comprovacions i conclusions del treball realitzat. </li></ul>
 20. 20. Desenvolupament de les competències bàsiques . <ul><li>Per avançar en la consecució de les competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i aprenntatge al voltant dels quatre eixos següents: </li></ul><ul><ul><li>Aprendre a ser i actuar de forma autònoma </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a pensar i comunicar </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a descobrir i tenir iniciativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a conviure i habitar el món </li></ul></ul>
 21. 21. màgia i matemàtiques Vídeo 1 COMENCEM A CLASSE...
 22. 23. Competències bàsiques que s’identifiquen per a l’educació obligatòria Decret 143/2007 LOE
 23. 24. comentari final <ul><li>L’enfocament competencial implica entendre l’aprenentatge com un procés en que la integració I funcionalitat dels coneixements flueix paral·lelament a l’adquisició d’autonomia. En aquesta activitat, les matemàtiques constitueixen un poderós instrument per possibilitar als estudiants prendre consciència del seu raonament, així com de la gestió i autoregulació del seu aprenentatge. Cooperació i comunicació són elements inherents a l’activitat. A més, sorgeixen qüestions sobre l’agrupament d’estudiants segons la seva adaptació I les seves dificultats d’aprenentatge. </li></ul>
 24. 25. Thank-you! Pili Royo [email_address]
 25. 27. revision of numerical skills with a competential approach Vídeo 3 PRESENTATION DURING AN OFFICIAL EVENT IN THE COLLEGE...
 26. 28. RESULTADOS Valoraciones realizadas por los alumnos y alumnas A: declara conocerlo antes de la realización de la actividad B: declara haber mejorado después de la actividad. C: declara haberlo comprendido después de la actividad.
 27. 29. Valuations realised by all the students of the group. A: they were confident with the content before the activity B: they declare to have improved their confidence after the activity. C: they declare their understanding after the activity. Sum Subst Product Powers Divisibility Combined operations Polinomical descomp. Algebraic language A 11 7 2 2 2 0 0 B 0 4 8 6 5 2 2 C 0 0 0 2 4 7 5 O 0 0 1 1 0 2 4
 28. 30. Valuations realised by all the students of the group. Valoraciones de los 4 alumnos presentes duranet la activitat de forma constante. Valoraciones de 11 de los 12 alumnos del grup. A: they were confident with the content before the activity B: they declare to have improved their confidence after the activity. C: they declare their understanding after the activity.
 29. 31. Results obtained in the second written test. * they show an insufficient knowledge of this content * they show an sufficient knowledge of this content
 30. 32. Discussion <ul><li>The competencial approach implies understanding the learning like a process in which integration and functionality of knowledge flow together with both the acquisition of autonomy process and to become aware of it. In this activity, mathematics constitutes a powerful instrument to make the students conscious of their reasoning, of management and self-regulation of their learning. Cooperation and communication are inherent elements to the activity. In addition, questions could arise about grouping the students according to their adaptation and learning difficulties. </li></ul>
 31. 33. <ul><li>N x 12345679 x 9 = </li></ul><ul><li>N x ( 12345679 x 9) = </li></ul><ul><li>N x 111111111= </li></ul><ul><li>NNNNNNNNN </li></ul>El número màgic 12345679
 32. 34. L’ACTIVITAT Càlcul i matemàgia <ul><li>Connexions amb llenguatg, comunicació, expressió artística i tecnologia. </li></ul><ul><li>Nivell: ESO. </li></ul><ul><li>Organització: dues sessions setmanals d’una hora en la classe ordinària + una hora setmanal a l’aula d’informàtica. Treball: Individual, en petit grup i en gran grup. Durada: 4 setmanes. </li></ul><ul><li>Presentació final de d’un “espectacle de matemàgia”. </li></ul>

×