• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
02 Bk 16122009
 

02 Bk 16122009

on

 • 380 views

 

Statistics

Views

Total Views
380
Views on SlideShare
379
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Партньорството с медиите е специално задължение с огромно значение за подкрепата на обществото .Телевизията,местните вестници,радиото,обслужват обслужват обществото,като посрещат неговите нужди.Имайки подкрепата на медиите може да ги използваме за целите си.По- време на истинска спешност-да се свържем със съществуващите и потенциалните донори.Медиите са съюзник не само при криза.Дълготрайните връзки с тях означава ,че ще има непрестанен канал за комуникация на най-различни съобщения . Изгарждането на добра връзка с медиите изисква : -проучване на медийниата политика на дадена медия/новини,свързани с местното общество се посрещат с най-голям интерес/ -Изграждане на списък на пресата/ -Контактувайте с хора от медиите персонално и представяйте себе си/пр. Има с журн от ресор здраве/ -Канете ги на акции -Профеционалния състав /лекари/да се включват в контактите с медиите/те биха могли да предлагат информация за интересни открития в тяхната област/ -Медийните работници да знаят,че тяхната работа е оценена и са помогнали и те. Социалните общности......Всяка общност има своите специфични особености. за да се работи успешно с етностите трябва да се изучат техните особености/има различни здруженив,на етническа основа ,и по етноси с които бихме работили завбъдеще.,да се проучат и да се установят контакти стях/ Обществените организации;В ресион Стара загора те са много на брои.Включват различни здружения,фондации,съюзиклубове,дружества,които според естеството си биха били полезни/макар и по различен начин /за доброволното и безвъзмездно кръводаряване.

02 Bk 16122009 02 Bk 16122009 Presentation Transcript

 • Безвъзмездно кръводаряване Промоция
 • Регламент
  • ЗАКОН ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО
  • Глава втора.
  • ДАРЯВАНЕ, ВЗЕМАНЕ, ДИАГНОСТИКА, ПРЕРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ
  • Чл. 10. Даряването е хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност, при който от дарителя безвъзмездно се взема кръв или кръвни съставки.
  •   Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Министърът на здравеопазването, министърът на образованието, младежта и науката, министърът на отбраната, Българският Червен кръст, лечебните и здравните заведения организират и извършват промоция на даряването на кръв или кръвни съставки.
  • (2) При организиране на промоцията по ал. 1 могат да участват и средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и религиозните институции, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.
  • (3) Органите на централната и местната власт, юридическите и физическите лица са задължени да съдействат за осъществяване на промоцията и при вземането на кръв.
 • Регламент
  • ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ
  • Чл. 1. (1) Българският Червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
  • Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Българският Червен кръст е автономна организация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението и за възпитанието му в дух на висока нравственост, милосърдие и благотворителност, както и при приемането, съхраняването и разпределянето на предоставената от чужди държави, организации и граждани помощ с хуманитарни, в т. ч. екологични и културно-просветни, цели.
  • Чл. 4. За постигане на своите цели Българският Червен кръст:
  • 2. работи за:
  • г) подпомагане, популяризиране и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване;
 • Набиране на кръводарители
  • Разпознаване на отделните групи и подходи към тях
  • Мотивиране за безвъзмездно даряване на кръв - образование и маркетинг - чрез ползване на различни методи за информация и образование
  • Социален маркетинг - проучваният продукт / услуга има социално значение
  • Стратегии на социалния маркетинг - целят да убедят хората да променят своите характерни навици
  • Маркетингов план - точно измерими и ясни цели
 • Кръводарители
  • Съществуващи донори
  • Регулярни донори
  • Нови кръводарители
  • Неподходящи и пенсионирани донори
 • Социален маркетинг
    • Анализ на ситуацията:
      • Нужди на потенциалните донори за информация и обучение
      • Възможност да се посрещнат тези нужди
    • Набелязване на “ пазари” – целеви групи за промоция
    • Пазарно проучване:
     • Културна среда,традиции,религия
     • Мотивиращи и демотивиращи фактори – страх от неизвестното и/или страх от спринцовката
    • Изграждане на маркетингови кампании и маркетингов план – КОЙ, КАКВО, КАК, КЪДЕ, КОЛКО!
    • Оценка на образованието и маркетинга
 • Практика и проблеми
  • 1.Привличане и задължане на доброволци:
  • доброволци – дарители
  • доброволци – промотиращи даряването
  • 2. Промоционни кампании и цели:
  • краткосрочни – резултат – даряват веднага:
  • училища и университети
  • други организирани групи/колективи
   • дългосрочни – възпитание и промяна на нагласите
  • детски градини и училища – начална степен
 • Подкрепа
  • Медии
  • Общност
  • Обществени организации
 • Които и да сме, където и да работим в областта на кръводаряването, ние можем да направим промяната ЗАЕДНО! Ние можем да спасим повече животи!
  • Благодаря за вниманието!
  Стефка Абаджиева