Vedecká evidencia poukazujúca na spojenie hmoty a vedomia

2,349 views

Published on

Vedecká evidencia poukazujúca na spojenie hmoty a vedomia. Túto evidenciu som prezentoval 25 augusta 2009 v K KLUBE, Detva, Slovenko.
Začína stručným prehľadom vedeckého pokroku za posledných pár storočí, prechádza cez 10 vedeckých experimentov, ktoré jasne poukazujú na toto spojenie. Ku koncu pojednávam o pohľade na realitu ako hologram čo sa zdá byť najlepšie vysvetlujúci model mozgu, vesmíru a vôbec reality ako takej.
Taktiež táto prezentácia sa opiera o poznaty z biológie, kvantovej mechaniky, astronómie, neurológie a pod.
Jej jediným účelom bolo priniesť najnovšie informácie, ktoré môžno ešte niesú také bežné na Slovenku kvôli jazykovej bariére. Záver je zameraný na bežného človeka a aku mu tieto poznatky môžu pomôcť rozšíriť pohľad na realitu na jeho silu s ňou vedome manipulovať silou mysle a emócií.
Nech sú všetky bytosti šťastné :)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vedecká evidencia poukazujúca na spojenie hmoty a vedomia

 1. 1. Vedeck á evidencia poukazu jú ca na spojenie hmoty a vedomia Martin Peniak 25/08/2009 , K KLUB , Detva, Slovensko “ Sadni si pred faktami ako malé dieťa a buď pripravený sa vzdať všetkých zar y tých názorov, s pokorou nasleduj kdekoľvek a s čímkoľvek Ťa dobrodružstvo prírody zavedie lebo inak sa nenaučíš nič. ” T.H. Huxley
 2. 3. Po ď akovanie <ul><li>PhD. Bruce H. Lipton </li></ul><ul><ul><li>medzin á rodne uzn á van ý biol ó g </li></ul></ul><ul><ul><li>www.brucelipton.com </li></ul></ul>
 3. 4. Po ď akovanie <ul><li>PhD. Thomas Campbell </li></ul><ul><ul><li>nukle á rny fyzik a vedec sk ú maj ú ci vedomie </li></ul></ul><ul><ul><li>www.mybigtoe.com </li></ul></ul>
 4. 5. Po ď akovanie <ul><li>Gregg Braden </li></ul><ul><ul><li>pova ž ovan ý za ved ú cu autoritu , ktor á poukazuje na spojenie hmoty a vedomia </li></ul></ul><ul><ul><li>www.greggbraden.com </li></ul></ul>
 5. 6. Po ď akovanie <ul><li>Mark Hingston </li></ul><ul><ul><li>nez á visl ý v ý skumn í k vedomia a v ý znamu ľ udskej re č i na formovanie reality </li></ul></ul><ul><ul><li>www.markhingston.com </li></ul></ul>
 6. 7. Venovan é moj i m rodi č om Odette a Miroslavovi
 7. 8. Časť I. Paradigmická zmena
 8. 9. 330BC – Aristoteles dok á zal, ž e Zem nie je ploch á ale sf é rick á 1687 – Newtonova fyzika 1905 - Einsteinova te ó ria relativity 1900 - Kvantov á mechanika 1970 - Te ó ria str ú n 1867 – James Clerk Maxwell Te ó ria Pol í ?
 9. 11. <ul><li>Nov á vedecká paradigma </li></ul><ul><li>Teória relativity </li></ul><ul><ul><li>Albert Einstein </li></ul></ul><ul><li>Kvantová mechanika </li></ul><ul><ul><li>Max Planck </li></ul></ul><ul><li>Holografický model </li></ul><ul><ul><li>Karl Pribram </li></ul></ul><ul><li>Morfogenetické polia </li></ul><ul><ul><li>Rupert Sheldrake </li></ul></ul><ul><li>Transpersonálna psychológia a </li></ul><ul><li>e videncia a kášického poľa </li></ul><ul><ul><li>Stanislav Grof </li></ul></ul><ul><li>Globálna teória systémov a </li></ul><ul><li>e videncia a kášického poľa </li></ul><ul><ul><li>Ervin Laslo </li></ul></ul><ul><li>Holonomický model, implicitný a explicitný systém postupnosti </li></ul><ul><ul><li>David Bohm </li></ul></ul>“ Ktokoľvek, kto sa za začne seriózne a naplno venovať vede, začne byť seriózne presvedčený, že určitý duch je manifestovaný v zákonoch fyziky, ktorý je neskutočne silnejší ako ten v človeku ” (Barrow and Tipler 1986. Goswami 1995, Bohm 1980, Pribram 1971, Sheldrake 1981, Laszlo 1993, 2003, 2004, Grof 2000, 2006, Talbot 1991, Bache 1988)
 10. 12. Zvláštnosti kvantového sveta <ul><li>Okamžitá komunikácia medzi atómami </li></ul><ul><li>Atómy reagujú na pôsobenie vedomia </li></ul><ul><li>Problém v meraní lokality atómov </li></ul><ul><ul><li>Heisenbergov princ íp neurčitosti </li></ul></ul><ul><li>Kvarky sa objavujú a v okamihu miznú </li></ul><ul><li>Atómy sa správajú ako elementárne častice, ale zároveň ako vlny – vlnov á funkcia je kolapsovaná účinkom pozorovania </li></ul>
 11. 13. Časť II. Experimentálna evidencia
 12. 14. Vedecké štúdie, ktoré zmenili náš pohľad na realitu <ul><li>Okamžitá komunikácia medzi atómami ( Browne 1997 ) </li></ul><ul><li>Teleportácia kvantovej informácie ( Zhao et al. 2004 ) </li></ul><ul><li>Emócie na diaľku pôsobia na DNA ( Motz 1993, Rein 1996 ) </li></ul><ul><li>Vys i elanie a pr íjem emócií na ďiaľku pôsobí okamžite ( Korotkov ) </li></ul><ul><li>Emócie a hudba definujú štruktúru vodných kr y štálov ( Emoto ) </li></ul><ul><li>Myse ľ sp ôsobila zmenu pH vody ( Tiller 2001 ) </li></ul><ul><li>Myseľ ovplyvňuje výsledky generátora náhodných čísel ( PEAR laboratory Princeton ) </li></ul><ul><li>Myseľ dokáže na vzdialenosť tisícok kilometrov pôsobiť na uzdravovací proces rastlín ( Schwartz Univer s ity of Arizona ) </li></ul><ul><li>Skupiny pozitívne mysliacich ľudí dokážu značne znížiť kriminálnu aktivitu, autonehody, úrazy a pod. ( Orme - Johnson 1988 ) </li></ul><ul><li>Srdce má vlastné bioenergetické pole, ktoré zachytáva budúce udalosti cca. 6sek. skôr ako sa naozaj stanú ( HeartMath institute ) </li></ul><ul><li>DNA vplýva na formáciu fotónov ( Gariaev et al. 1992 ) </li></ul><ul><li>Dokážeme meniť DNA na základe nášho myslenia a cítenia, naše životy nie sú predurčené našimi génami ( Lipton 1991, 2004 ) </li></ul>
 13. 15. Prepojenie elementárnych častíc
 14. 16. Experiment I. <ul><li>Fotón bol rozdelený na dve častice </li></ul><ul><li>Následne boli vystrelené proti sebe 14km cez trať z dvojitého optického vlákna </li></ul><ul><li>Na konci tejto trate si musela každá častica “ vybrať ” z dvoch náhodných ciest </li></ul><ul><li>Nezáleží , koľkokrát sa experiment opakoval, častice si zvolia tú istú cestu </li></ul><ul><li>Atómy sú oddelené geograficky, ale keď zmeníme jeden, ten druhý sa zmení tiež </li></ul>(Browne 1997)
 15. 17. Vplyv emócií a vedomého zámeru na hmotu
 16. 18. Experiment II. <ul><li>U.S armáda študovala efekt našich emócií na DNA </li></ul><ul><li>Odobrali DNA dobrovo ľníka a premiestnili ju do druhej miestnosti v tej istej budove </li></ul><ul><li>Dobrovoľníkovi boli premietané obrázky špecificky navrhnuté, aby spôsobili zmenu jeho emócií </li></ul><ul><li>Medzičasom bola odobratá DNA monitorovaná </li></ul><ul><li>Keď dobrovoľník prežíval silné emócie, tak merania zaznamenali silný elektrický výboj jeho buniek a tiež DNA v druhej miestnosti </li></ul><ul><li>Reakcia bola okamžitá a žiadne časové oneskorenie nebolo monitorované </li></ul><ul><li>Experimenty boli zopakované na 350km vzdialenosť </li></ul>( Motz 1993 )
 17. 19. Experiment III. <ul><li>HeartMath inštitút objavil energetické pole v tvare šisky, ktoré obklopuje srdce a pôsobí do vzdialenosti 2 metrov </li></ul>( Rein 1996 )
 18. 20. Experiment III. <ul><li>Ľudská DNA bola izolovaná v sklenenej nádobe </li></ul><ul><li>5 dobrovoľníkov bolo trénovaných vo vytváraní silného emočného pocitu známeho ako koherentná emócia </li></ul><ul><li>DNA bola chemicky a vizuálne monitorovaná </li></ul><ul><li>Štúdium ukázalo, že rôzne emócie pôsobili na DNA iným spôsobom, buď sa toto DNA zvinulo alebo rozivnulo </li></ul>( Rein 1996 )
 19. 21. Experiment IV. <ul><li>Dlhoročné experimenty Dr. Kon š tan ína Korotkovova dokázali, že príjímanie a vysielanie emócií je možné na akúkoľvek vzdialenosť </li></ul><ul><li>Žiadne časové oneskorenie nebolo monitorované </li></ul>
 20. 22. Experiment V. <ul><li>Dr. Masaru Emoto vystavoval vodu rôznym druhom emócií a hudby </li></ul><ul><li>Po tomto pôsobení vzorka z tejto vody bola zamrazená tak, aby sa vytvorila kryštalická štruktúra </li></ul><ul><li>Výsledky jasne ukázali, ako emócia a hudba dokáže vytvoriť buď krásne symetrické alebo dizorganizované nesymetrické tvary </li></ul><ul><li>Symetria závisí od kvality vibrácie, ktorá bola prenesená buď hudbou alebo emóciami </li></ul>( Emoto )
 21. 23. Experiment VI. <ul><li>Dr. William Tiller experimentálne dokázal, že myseľ dokáže zvýšiť alebo znížiť pH vody o jeden stupeň </li></ul>( Tiller 2001 )
 22. 24. Experiment VII. <ul><li>Experimenty z PEAR laboratória na Univerzite v Princetone dokázali, že náš zámer má silu pôsobiť a ovplyvniť výsledky generovania náhodných čísel </li></ul><ul><li>Náhodne vytvorený číselný reťazec pozostávajúci z binárnych čísel obsahuje viac 1 alebo 0 podľa toho, na čo sa dobrovoľníci viac zamerali </li></ul>( PEARlab University of Princeton )
 23. 25. Experiment VIII. <ul><li>Dr. Gary Schwartz demonštroval, že skupina ľudí dokáže na tisíce kilometrov energeticky pôsobiť na uzdravovací proces zámerne zranených lístkov </li></ul>( Schwartz University of Arizona )
 24. 26. Z hrnutie experimentálnych výsledkov <ul><li>Emócie a pôsobenie vedomia jednoznačne vplýva na hmotu či už ide o DNA , kryštalickú štruktúru vody a jej pH, uzdravovanie alebo generovanie náhodných čísiel </li></ul><ul><li>Efekty tohto pôsobenia sú vo väčšine prípadov okamžité, a tým pádom neobmedzené rýchlosťou svetla </li></ul>
 25. 27. Intuícia
 26. 28. Experiment IX. <ul><li>HeartMath inštitút potvrdil, že srdce reaguje na budúce udalosti, ktoré sú silne emocionálne podfarbené </li></ul><ul><li>Srdce zachytí tieto udalosti ešte skôr ako mozog </li></ul>( HeartMath Institue )
 27. 29. Myseľ, ľudské telo a DNA
 28. 30. Experiment X. <ul><li>Bruce H. Lipton demonštroval, že gény nepredurčujú naše zdravie a teda osud ako si mnohí myslia. </li></ul><ul><li>Bunky sú stále rovnako inteligenté aj po enukleácii a neskôr uhynú len kvôli neschopnosti sa prispôsobiť novým podmienkam kvôli absencii génov </li></ul><ul><li>“ Mozgom” bunky je jej membrána a nie jadro s génami </li></ul><ul><li>Membrána obsahuje receptory a efektory, ktoré komunikujú s okolím, čo dáva bunke inteligenciu </li></ul><ul><li>Bunky majú receptory identity, ktoré sa ladia na vonkajšie signály nesúce identičnú informáciu </li></ul>(Lipton 1977a, 1977b, 1991, 1992, 2004)
 29. 31. Frakt álna evolúcia <ul><li>Prvé 3 bilióny rokov sa evolúcia zameriavala na jednobunkové organizmy </li></ul><ul><li>Term í n frakt á l poch á dza z latinsk é ho fractus , čo znamená rozbitý </li></ul><ul><li>Fraktál je množina, pre ktorú platí, že jej Hausdorfova dimenzia je väčšia než dimenzia topologická </li></ul><ul><li>Fraktál je taký útvar, že pri jeho zväčšení dostaneme opäť rovnaký obraz, bez ohľadu na mierku </li></ul><ul><li>Emeritus Benoit Mandelbrot </li></ul>
 30. 32. Zhrnutie experimentálnej časti <ul><li>Všetky atómy sú určitým spôsobom spojené </li></ul><ul><li>Okamžitá komunikácia </li></ul><ul><li>Hmota podlieha vplyvu emócií, vedomého zámeru a tiež samotného DNA </li></ul><ul><li>Existuje v nás určitý systém, ktorý zachytáva budúce udalosti </li></ul><ul><li>Fraktálna a nie Euklideálna geometria najlepšie popisuje evolúciu, prírodné javy a vesmír </li></ul>
 31. 33. “ Neznamen á to, že prejavený svet je nesprávny, že objekty neexistujú na kažďom stupni reality. Je to o tom, že ak sa ponoríš do hĺbky a pozrieš sa na vesmír ako holografický systém, tak prídeš k inému pohľadu a k odlišnej realite. Táto realita dokáže vysvetliť fenomény, ktoré boli doposiaľ vedecky nevysvetliteľné, paranormálne javy, synchronicity, zdanlivo významné zhody náhod v udalostiach ” Karl Pribram
 32. 34. Mozog ako hologram <ul><li>Karl Lashley zistil, že pamäť nie je umiestnená na konkrétnych miestach v mozgu – experimenty s potkanmi v bludis ku </li></ul><ul><li>Toto tvrdenie bolo opätovne dokázané – po chirurgick ých zákrokoch mozgu pacienti nestratili žiadnu z ich pamätí, pri najhoršom sa len stali matnejšími </li></ul><ul><li>Zrak tiež s veľkou pravdepodobnosťou spracúváva informácie na holografickej báze – 98% optick ých nervov mačky bolo odobratých, čo neovplyvnilo funkciu jej zraku spracovávať komplexné úlohy </li></ul><ul><li>John von Neumann vypo čítal, že počas nášho života dokážeme uložit viac ako 280,000,000,000,000,000,000 bitov informácií </li></ul><ul><ul><li>Cm 3 holografického filmu dokáže uchovať toľko informácií, ktoré sa vyrovnajú obsahu z 50 bilií (Collier 1971) </li></ul></ul><ul><li>Experimentálna evidencia pre holografický mozog prišla práve od skeptikov tohto pohľadu (Pietsch 1972) </li></ul>(Talbot 1996)
 33. 35. Vesmír ako hologram <ul><li>Atómy sa správajú aj ako vlny, čiže všetky objekty obsahujú interferenčné vlny, ktoré sú typické pre hologram </li></ul><ul><li>Nelokálne spojenie všetkých atómov je ďalším podporujúcim faktom, že vesmír pracuje ako hologram </li></ul><ul><ul><li>“ nelokálne aspekty kvantových systémov s ú preto všeobecnou vlastnosťou v prírode ” ( DeValois 1979 ) </li></ul></ul><ul><li>600 metrov vysoký detektor GEO600 zachytil nevysvetlitelný šum (Chown 2009) </li></ul><ul><ul><li>Vedúci Fermilab centra pre časticovú astrofyziku po tomto objave povedal: </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Ak výsledky merania GEO600 sú to, čo predpokladám, </li></ul></ul><ul><ul><li>tak potom žijeme v obrovskom vesmírnom holograme ” </li></ul></ul>(Chawn 2009, Talbot 1996, Jadczik 2006, Palmer 2009)
 34. 36. Záver <ul><li>Vedecké experimenty jednoznačne ukazujú, že musíme prehodnotiť náš pohľad na : </li></ul><ul><ul><li>Real i t u </li></ul></ul><ul><ul><li>Silu mysle a emócií pôsobiacich na túto realitu </li></ul></ul><ul><ul><li>Našu úlohu v jej vytváraní </li></ul></ul><ul><li>Praktický dopad tejto prednášky je pri najmen šom si uvedomiť, že : </li></ul><ul><ul><li>N ie sme slabé bezbranné bytosti, ktoré nemajú nad ničím kontrolu </li></ul></ul><ul><ul><li>To , ako vn ímame realitu, závisí od nás a môžeme to zmeniť s vynaložením trochy úsilia a času </li></ul></ul><ul><ul><li>Nie sme kontrolovaní našimi génami a väčšina chorôb pramení z toho, že nepoznáme jednoduché zákony protipólov lásky a strachu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Už len z biologického hľadiska bunky môžu mať dva stavy, a to stav ochrany a stav rastu. Bunka nemôže byť v obidvoch stavoch naraz ! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Častokrát cez neustály strach je naše telo nútené produkovať adrenal ín, ktorý dočasne zoslabuje imunitný systém a dočasne znižuje funkciu logického myslenia, táto funkcia je potrebná na ochranu, ale... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>keď žijeme v neustálom strachu a starostiach a neveríme, že máme schopnosť byť plne zdravý a šťastný, tak ani nie sme, a následkom oslabenia imunity prichádzajú choroby </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Všetci sme dokonalé bytosti vo svojej podstate a tvorivej sile </li></ul></ul></ul>
 35. 37. “ Veda nemôže vyriešiť posledné tajomstvo prírody. A to z toho d ôvodu, že v poslednej analýze my sami sme časťou záhady, ktorú sa snažíme vyriešiť. ” Zakladate ľ kvantovej mechaniky – Max Planck

×