Presentacion contido 2 bach

5,379 views
5,368 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,576
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentacion contido 2 bach

  1. 1. CONTIDOS LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º BACHARELATO
  2. 2. BLOQUE I: O TEXTO  Compresión expresión.  Tres preguntas: 5 puntos dentro da proba.  Dúas breves de comprensión de 1 punto cada una.  Resumo breve do texto ou de parte del  Estrutura do texto  Ideas principais e secundarias  Intencionalidade do texto, opinión do autor sobre algún aspecto que se indique  Significado concreto no texto dalgunha palabra ou expresión.  E unha máis longa de expresión de 3 puntos.  Na pregunta longa de expresión, en aproximadamente 200 ou 250 palabras, pedirase nela a elaboración dun texto relacionado co texto proposto no exame. Valorarase na súa puntuación o xuízo crítico sobre ideas que conteña o texto, a capacidade de estruturación e exposición de ideas ademais da expresión correcta.
  3. 3. BLOQUE II: A GRAMÁTICA  Dúas son as preguntas de gramática que se lle proporán ao alumnado, cunha valoración de 1 punto cada una.  As preguntas de gramática centraranse en conceptos relacionados coa fonética, fonoloxía, morfoloxía, sintaxe, semántica e léxico ou dialectoloxía.  O apartado de dialectoloxía centrarase sobre as posibilidades dialectais que podería ter unha forma presente no texto ou a distribución dialectal dunha forma proposta no enunciado da cuestión.
  4. 4. BLOQUE III: SOCIOLINGÜÍSTICA  A pregunta de sociolingüística centrarase nalgunha das seguintes propostas:  1. As funcións sociais da lingua. Conflito e diglosia. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.  2. Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da norma.  3. Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalización.  4. O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.  5. O galego de 1936 a 1975: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.  6. O galego a finais do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.  Malia a posibilidade de estenderse nestas preguntas, será necesario que a resposta sexa resumida, aproximadamente nunhas 200 ou 250 palabras,. É moi importante centrarse no contido da pregunta e non pararse en consideracións xerais.
  5. 5. BLOQUE IV: LITERATURA  As preguntas que se proporán ao alumnado son as seguintes:  1. A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras.  2. A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas.  3. A prosa no primeiro terzo do século XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo).  4. O teatro no primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós.  5. A poesía entre 1936 e 1976: A Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais.  6. A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas).  7. A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras.
  6. 6. BLOQUE IV: LITERATURA  8. O teatro galego entre 1936 e 1976: a Xeración dos 50 e o Grupo de Rivadavia.  9. A literatura no exilio ente 1936 e1976: poesía, prosa e teatro.  10. A poesía a fins do XX e comezo do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias actuais máis relevantes.  11. A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias actuais máis relevantes.  12. O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis desenvolvidas ou máis esquemáticas.  Nesta pregunta non se poderán limitar o alumno a ofrecer unha listaxe de autores e obras, senón que deberá presentar unha explicacións das características da escrita dos autores, das tendencias ou das etapas. Verbo da extensión da proba oscilará entre as 400 e 500 palabras dependendo do grao de profundidade na exposición do tema.
  7. 7. CRITERIOS DE CORRECCIÓN  Aplicarase unha penalización máxima sobre a proba de 2 puntos por erros ortográficos. Os erros poderán ser:  1. Moi graves: Aquelas solucións alleas ó sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación do pronome persoal átono...). Descontaranse 0,2 puntos.  2. Graves: Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h. y...). Acentuación diacrítica. Descontaranse 0,1 puntos.  3. Leves: Solucións galegas alleas ó estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Penalizarase con 0,05 puntos.  Esta valoración negativa non se aplicará sobre a pregunta 3, xa que na propia valoración da pregunta irá incluído o desconto.
  8. 8. LECTURAS OBRIGATORIAS  Manuel Antonio; De catro a catro  Blanco Amor; A esmorga  Raúl Dans; Lugar (no CD que acompaña o libro o no blog de 2º de Bacharelato)

×