Sessio2vo

180 views
101 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Humboldt remarked two centuries ago: “languages cannot be taught, we can only create the condition for somebody to learn them”.
  Ref: http://ow.ly/ePCi7
  “The first programm for bilingualism was launched in Canada in 1965” pag. 21.
  Ref: http://is.muni.cz/th/53866/pedf_d/Iva_Slezakova.pdf”
 • Ref: CLIL is a relatively new term, launched by David March and Anne Maljers, (Finland 1994).
  http://theses.cz/id/gh1572/Diplomka_Zurek_Ondrej.pdf
  http://is.muni.cz/th/53866/pedf_d/Iva_Slezakova.pdf
 • Si analitzem el que demanem als alumnes veiem que els demanem que descriguin, que expliquin, que analitzin. Tots això són habilitats cognitives ja que han d e posar en joc sistemes de raonament i alhora habilitats lingüístiques perque han de demostrar que saben escriure els diferenst tipus d e text associats.
  En la pràctica s’ha comprovat la importància de cpmpartir amb els alumnes les regels de joc del que volem que afcon quan els demanem que descriguin, que expliquin o que justifiquin.
  Aquestes definicions de les diferenst habilitats són les que es van fer en el marc d’un grup interdisciplinars a l’iCe de la UAB.
  Un problema important és l’ambiguitat del terme “explicar”. Un text explicatiu des de les classes de llengua pot ser explicar una pel.licual, que has fet avui, Sense fer cap referència a la teoria. Quan a classe de cie`ncia demnaem que xpliquin volen que ens diguin el perquè
 • Sessio2vo

  1. 1. Serveis Territorials Vallès Occidental Seminari d’Intercanvi PILE Neus Lorenzo Sessió 2: Metodologia 13 de novembre 2013 Neus Lorenzo
  2. 2. OBJECTIUS DE LA SESSIÓ • Utilitzar l’entorn web del semari d’intercanvi. • Definir AICLE a partir de la pràctica col·laborativa. • Fer modelatge d’activitats AICLE. • Descriure el procés de planificació d’una unitat AICLE. Neus Lorenzo • Aplicar aquests criteris a activitats pròpies. Neus Lorenzo
  3. 3. Temes de debat: AICLE en el PILE • Context • Finalitat: què i per què? • Presa de decisions (Tips) – Conceptes – Principis – Estratègies Neus Lorenzo • Visió de conjunt • Exemples concrets Neus Lorenzo
  4. 4. Catalunya: Alineació amb Europa •El PILE vol afavorir el desenvolupament de projectes plurilingües de qualitat. •En especial, vol facilitar les actuacions que impliquin l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts curriculars en llengües estrangeres (AICLE) en almenys una àrea no lingüística del currículum, i actuacions que incideixen tant en els aspectes metodològics vinculats amb el desenvolupament de les classes, com en la potenciació d’activitats complementàries i projectes que facilitin l’ús de les llengües en contextos reals i significatius. Ref: http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c5a8e8f3-cc43-4a62-97aa-d000f38507e4/PILE.pdf European Union: On 25 October 2011, the Council of Europe concluded to: Neus and new “Encourage innovative forms of European co-operation, experimentation Lorenzo approaches to language teaching and learning, such as content and languageintegrated learning (including in bilingual schools), opportunities for language immersion mobility and, where appropriate, more extensive use of ICT also in creative language learning environments.” Ref: Council (2011). Council Conclusions on Language Competences to Enhance Mobility., Official Journal of the European Union. Council of the European Union.. EDUC 256 SOC 891 CULT 83, 20.12.2011 (2011/C 372/07) Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0027:0030:EN:PDF Neus Lorenzo
  5. 5. AICLE: Finalitat o recurs? Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera Neus Lorenzo Ref: Imagtge a http://ow.ly/f1Wud Neus Lorenzo
  6. 6. CLIL… què i per què? CLIL : Content and Language Integrated Learning CLIL is a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of content and language with the objective of promoting both content and language mastery to predefined levels. Ref: Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, FrigolsMartín, Mehisto, (2010). http://tiny.cc/51k1dw Neus Lorenzo …and with the objective of promoting learning strategies, creative curiosity, cognitive growth, active participation, social engagement, active citizenship, enterpreneurship... Ref: http://ow.ly/f7qDP, slide 26 Neus Lorenzo
  7. 7. After watching the video, check your diamond 9 again to take into account what David Marsh says about good CLIL teaching, and rewrite it if necessary adding new statements. Neus Lorenzo DAVID MARSH AND THE CLIL TEACHER PR Neus Lorenzo
  8. 8. AICLE, vers el coneixement connectiu • Continguts • Criteri (autonomia) •Comunicació (projectar-se) (saber) Neus Lorenzo • Cognició (ser) •Comunitat (estar) • Creativitat (empreneduria) Neus Lorenzo
  9. 9. AICLE, dimensió competencial altres visions sobre el tema CREATIVITAT per la presa de decisions criteri i judici, avaluació i acció , actuació fonamentada Cognició Comunicació (saber ser, saber pensar) (saber fer, projectar-se, interactuar) Comunitat AICLE competencial (saber estar, participació cultural Continguts Neus Lorenzo (sabers) (dades, informació, i coneixement) 6-C Diamant competencial de les 6-C Ref: ICE-UB: Group 6.Sis 2009 COMPLEXITAT diversitat, pluralitat, globalitat Neus Lorenzo
  10. 10. 4 Cs FRAMEWORK Communication (comunicar, interactuar) COMPETENCES CLIL Neus Lorenzo Content Cognition Community Context Culture (saber -conceptes, fets-, saber fer -procediments-) (saber ser, saber pensar) (saber estar, participar) Ref: Adaptat de Do Coyle Neus Lorenzo
  11. 11. Com organitzem una sessió AICLE? (1) Neus Lorenzo Image Ref: http://goo.gl/WdcJs (1) Planificació sincrònica Neus Lorenzo
  12. 12. CONTENT WHY Appropriate WHAT WHEN content Syllabus Learning by doing Subject methodology HOW According to the level Takes longer Neus Lorenzo HOW LONG Neus Lorenzo
  13. 13. Communication Key vocabulary and specific language and grammar structures. Language for of Language functions (discussing, giving reasons, reporting,...) Language needed for task completion and classroom management through Learnin g Neus Lorenzo Difficult to predict before carrying out the activities. Language that comes up in the process. Neus Lorenzo
  14. 14. Neus Lorenzo Neus Lorenzo
  15. 15. Language of learning Essential vocabulary, grammar associated with the topic and the theme content Key phrases needed Neus Lorenzo Key vocabulary Neus Lorenzo
  16. 16. Language for learning Language needed to operate in the learning environment and in particular this lesson: How to describe How to explain How to justify Learning how to learn: The language for group work Understanding instruction How to deal with not understanding How to make a mini presentation Neus Lorenzo Neus Lorenzo
  17. 17. Language for learning Where the language which emerges through the learning context is built on to assure that there is cognitive and cultural capital: Dictionary use for vocabulary extension homework research Neus Lorenzo Neus Lorenzo
  18. 18. Classify the words and sentences using the table 1. RIVER 2. I AGREE WITH YOU 3. THIS HAPPENS BECAUSE THE WATER PARTICLES WERE MORE SEPARATED 4. WHAT DOES “BONE” MEAN? 5. BONE 6. MOUNT EVEREST IS THE HIGHEST IN THE WORLD 7. SHAPE: IT HAS GOT... 8. CITYSCAPE 9. READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY 10. HOW MANY TIMES DO YOU BREATH IN A MINUTE? LANGUAGE OF LANGUAGE FOR River I agree with you Bone Shape: It has got… Cityscape What does ‘bone’ mean? Read the instructions carefully LANGUAGE THROUGH This happens Neus Lorenzo because… Mount Everest is the highest in the World How many times do you breath in a minute? Neus Lorenzo
  19. 19. COGNITION • Effectiveness and challenge • Critical thinking. • Inquiry based learning. - Which tasks will I develop to encourage higher order thinking? - Which thinking skills will we concentrate on which Neus Lorenzo are appropriate for the content? • Thinking skills: Bloom’s taxonomy Neus Lorenzo
  20. 20. Neus Lorenzo Image Ref: http://blocs.xtec.cat/clilpractiques1/files/2009/03/clil-times-10.jpg Neus Lorenzo
  21. 21. Exemples d’activitats ďv.1betting game plants.pdf ďv.1clil_glossary.pdf ďv.1running dictation-Changes of state.pdf ďv.1who is ho-Five Kingdoms.pdf Neus Lorenzo https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile2012ssttvo/materials-formacio/2asessio-de-formacio-28-de-novembre Neus Lorenzo
  22. 22. AICLE: principis estratègics Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera •Integració d’aprenentatges (continguts i llengua) •Integració curricular (desenvolupament competencial) •Gestió del coneixement (creixement cognitiu) •Experimentació educativa (innovació) •Coordinació docent (cohesió de centre) •Funcionalitat comunicativa de la llengua (context, vehicle i objectiu d’aprenentatge) Ref: http://ow.ly/f1Wud AICLE: Neus Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera Lorenzo CLIL: Content and Language Integrating Learning EMILE: Enseignement de Matières par l´Intégration d´une Langue Étrangère Neus Lorenzo
  23. 23. Suggested sequences Neus Lorenzo http://www.juicygeography.co.uk/images/lynton%20map%20sync.jpg Neus Lorenzo
  24. 24. Com organitzem una sessió AICLE? (2) (2) Planificació diacrònica Objectius Identificació compartida Nucli organitzador • Dubte, tema, pregunta, problema… Detonant Necessitat - Motivació - Interès • globalitat • Fase I: Preparació de la TASCA Activació, negociació i consens: Posada en comú, i organització de coneixements previs. Decisió sobre el producte final (criteris). Fase II: Construcció Continguts Tasca 1 anàlisi Tasca 2 … Tasca n-1 Activitats abans Activitats durant Activitats després Tasca n síntesi Fase III: Aplicació/expansió/creació • Elaboració del producte final i difusió. Reflexió/Avaluació Ref: Adaptat de Vicens Pacual , 2012  Disciplinars (Acadèmics)  Lingüístics  Cognitius  Culturals Neus Lorenzo  Actitudinals (Criteri, creativitat, implicació, emprenedoria…) Critèris i evidències  de progrés  d’assoliment Neus Lorenzo
  25. 25. El repte cognitiu: és una oportunitat comunicativa 1 _________ 25.000 Which scale is more detailed? 1 ____________ 100.000 - Which of these two scales would give you a more detailed map of the territory? Classroom language Now it’s your turn… We can look it up on... What’s the meaning of... Interaction language I agree / I don’t agee... In my group, we think that… We need to agree on how... Discipline: (knowledge) -scale, legend, -Physical & Political map -(numbers)... Cognition (Frames, Lorenzo Neus Patterns) -If scale is at one to one, then... -We can see… we cannot see -There are more details than in… Adapted from http://www.mcc.cc.ms.us/techprep/lessons.htm Neus Lorenzo
  26. 26. La interacció dialògica: compartir, una estratègia AICLE TO DESCRIBE TO EXPLAIN TO JUSTIFY TO GIVE EVIDENCE And... Or... Such as... First... Second... When... then If... then.... Despite /Despite of... Neus Because... Lorenzo In order to... Whenever... As we can see at... So it happens when... Therefore... Neus Lorenzo Ref: Adaptat de Neus Santmartí, http://www.slideshare.net/francescvilabatalle
  27. 27. Recordeu! • Tenim accés a materials autèntics (eLibrary) • Podem compartir materials al Wiki • Cal anar incorporant principis AICLE Tasca 2. Abans de la propera sessió, cal: Neus Lorenzo a) Revisar i/o ampliar la activitat AICLE presentada avui (cal lliurar-la). b) Afegir l’avaluació (criteris, estratègies) - Alumnat - Activitat presentada c) Lliurar-ho al/la formador/ra (no es farà públic) Neus Lorenzo
  28. 28. Entorns de recursos CLIL Neus Lorenzo Ref: http://primary-secundary-clil-units.wikispaces.com/SCIENCE http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_6.htm / http://www.primaryresources.co.uk http://e-clil.uws.ac.uk/ Neus Lorenzo
  29. 29. La única cosa que sabem del futur, és que serà diferent. Peter Drucken És tasca de l’escola ajudar a les noves generacions a descobrir i imaginar el futur que volen construir... Neus Lorenzo Neus Lorenzo

  ×