Digital
kompetanse
og
Fremtid
Malmø 24.04.09 Morten Søby, ITU/UiO
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Fremtiden
skapes...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Message  Di...
Tar
vi
høyde
for
en
flat
verden?
•nåværende generasjonen av
beslutningstagere fra politikere til lærere
•ser verden fra et...
tech
trends
1 mobiles
2 cloud computing
3 geo-everything
4 personal web
5 semantic-aware applications
6 smart objects

cri...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Digital
kompetan...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Sammensatt
kompe...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Digital
dømmekra...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G
 ITUs
aktivitete...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G ITU

  Forsknin...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G ITU

  Premissl...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G
 www.itu.no
...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G
2009      ...
Notat
om
digital

kompetanse
03
•Tilgang
•Organisere
•Integrere
•Evaluere
•Skape
+ digital dannelse/
dømmekraft
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G
 Tese,
antitese,...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Tese  Livsv...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Antitese
  ...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Protese=
digital...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Perspektiver...
2020 and beyond
Future scenarios for education
in the age of new technologies
                 SCHOOLI...
New
Millennium
Learners
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G New
Millennium
L...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G NML

  I OECD p...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G NML

  Dealing ...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G MeWe
generasjone...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Context:
Norway
...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Norge

  Storti...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G ......veien
vide...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Nytt
skolebiblit...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Kompetanse,
Comp...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Det
innovative
b...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Digital
dannelse...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Det
skapende
-
d...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Kreativ
med
digi...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Digital
kompetan...
mix
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Ikke
mulig
å
fly...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Bruke
IKT
pedago...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G LMS

  Skol...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G L06
-
en
sammens...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Digitale
verktøy...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Samfunnsfag-
bru...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Utdanning.no
-

...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Du
Bestemmer/
Yo...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Spill
som
læring...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Fremtidens
elev/...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Dataspill
en
lær...
FREMTIDENS
SKOLE

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G
9.02.05          ...
F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G
9.02.05          ...
F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G
20.04.05          ...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G
2009      ...
F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G
9.02.05          ...
F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G
9.02.05          ...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G
2009      ...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Fra
Elvebakken
v...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Elevene
vil
forv...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Elevene
vil
forv...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Fremtidens
lærer...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G ...from
e-learni...
takk
for
oppmersomheten
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G sjekk
itu.no
og
...
web
2.0
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G 1
Status
quo
sko...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G 2
Skolen
i
forfa...
F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G 3
Digital
skole
...
Digital kompetanse og fremtidens læring
Digital kompetanse og fremtidens læring
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digital kompetanse og fremtidens læring

2,653 views
2,574 views

Published on

foredrag på Malmø Høgskole 24.04.09

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital kompetanse og fremtidens læring

 1. 1. Digital
kompetanse
og
Fremtid Malmø 24.04.09 Morten Søby, ITU/UiO
 2. 2. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Fremtiden
skapes
nå 2009 Malmø www.itu.no
 3. 3. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Message  Digital kompetanse  New Millennium Learners  Digitale læringsressurser  Fremtidens læring 2009 Malmø www.itu.no
 4. 4. Tar
vi
høyde
for
en
flat
verden? •nåværende generasjonen av beslutningstagere fra politikere til lærere •ser verden fra et annet perspektiv enn den digitale generasjonen •de unge kan ikke huske en verden uten Internett, SMS, MSN, iPod, MySpace og Facebook •barn og unge; ifølge en ny OECD-studie New Millennium Learners
 5. 5. tech
trends 1 mobiles 2 cloud computing 3 geo-everything 4 personal web 5 semantic-aware applications 6 smart objects critical challenge: digital competence
 6. 6. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Digital
kompetanse
definisjon Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. (Digital skole hver dag, ITU 2005) 2009 Malmø www.itu.no
 7. 7. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Sammensatt
kompetanse:  Digital kompetanse er summen av enkle IKT- ferdigheter, som det å lese, skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier.  IKT-ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder, mens den kritiske og kreative evnen også fordrer evnen til evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjangrer og medieformer.  (St. meld. Kultur for læring) 2009 Malmø www.itu.no
 8. 8. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Digital
dømmekraft 2009 Malmø www.itu.no
 9. 9. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G ITUs
aktiviteter Nasjonalt forsknings- og kompetansenettverk for IKT i utbildning 15/04/2009 www.itu.no
 10. 10. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G ITU  Forskningsfeltet: Digital kompetanse og digital dannelse  Kartleggings- og indikatorstudier: ITU Monitor (N) STEP(EU)  Tester i digital kompetanse  New Millennium Learners (OECD)  Formidling  Forskning viser  IKT-ABC skoleledelse  Tidsskriftet Digital Kompetanse 2009 Malmø www.itu.no
 11. 11. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G ITU  Premissleverandør og debatt 2009 Malmø www.itu.no
 12. 12. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G www.itu.no 15/04/2009 www.itu.no
 13. 13. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G 2009 Malmø www.itu.no
 14. 14. Notat
om
digital
 kompetanse
03 •Tilgang •Organisere •Integrere •Evaluere •Skape + digital dannelse/ dømmekraft
 15. 15. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Tese,
antitese,
protese 15/04/2009 www.itu.no
 16. 16. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Tese  Livsviktig for fremtiden:  Grunnleggende ferdigheter 2009 Malmø www.itu.no
 17. 17. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Antitese  fra Vahl skole www.vahl.gs.oslo.no/ 2009 Malmø www.itu.no
 18. 18. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Protese=
digital
bildning 2009 Malmø www.itu.no
 19. 19. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Perspektiver 2009 Malmø www.itu.no
 20. 20. 2020 and beyond Future scenarios for education in the age of new technologies SCHOOLING 2021 EDUCATION, LEARNING AND SCHOOLS OF THE FUTURE
 21. 21. New
Millennium
Learners
 22. 22. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G New
Millennium
Learners
(OECD)  1980s onwards and who have been raised in a context where digital technologies form an inextricable part of daily life  the first generation to grow up surrounded by digital media, and most of their activities dealing with peer -to-peer communication and knowledge management, in the broadest sense, are mediated by these technologies.  are thought to be adept with computers, creative with technology and, above all, highly skilled at multitasking in a world where ubiquitous connections are taken for granted  they are also often referred to as the Net Generation, homo zappiens 2009 Malmø www.itu.no
 23. 23. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G NML  I OECD prosjektet ser man på unge lærende født fra ca 1985 og utover som er kjennetegnet ved at de  Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt  Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst  Er komfortabel med multitasking  Tilegner seg kunnskap gjennom å prosessere oppstykket, ikke- lineær informasjon 2009 Malmø www.itu.no
 24. 24. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G NML  Dealing with information skimming skills, using multiple parts of the brain; visual, textual, sounds, integrate scanning of screens  Adopting a holistic approach instead of an analytical and linear one  Celebrating individuality, mobility, weirdness, inconsistency and global openness…  Today’s solutions (schools) are structured in the context of yesterday’s problem  Education is underestimating the Cyberkids/NML 2009 Malmø www.itu.no
 25. 25. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G MeWe
generasjonen  Nordisk ungdom (Lindgren mfl. 2005)  Mobile og multiple i sine vurderinger  Gruppeorienterte individualister  Født på midten av 80-tallet, oppvokst i 90 årene og tidlig 2000-årene  Nye digitale medier og tjenester trigger behov og livsstil  Utviklingen av Internett; web 2.0  web 2.0 is the two-way web where the content finds you 2009 Malmø www.itu.no
 26. 26. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Context:
Norway
  National education reform in the last year  a new national curriculum for primary and secondary schools  a major aim is to strengthen basic competencies for Norwegian pupils with ICT as one of the five basic competencies now integrated in the curriculum  Programme for Digital Competence (2004-2008) eNorway 2009; focus on the development of ICT skills and digital competence  Norway also strives towards major progress in e assessment using digital portfolios. 2009 Malmø www.itu.no
 27. 27. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Norge  Stortingsmeldinger fra Kulturdepartementet  Den ene meldingen er Stortingsmelding nr 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv.  Den andre meldingen er Stortingsmelding nr 23 (2008-2009) Biblioteka: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid 2009 Malmø www.itu.no
 28. 28. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G ......veien
videre
for
bibliotekene
 2009 Malmø www.itu.no
 29. 29. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Nytt
skolebiblitek? 2009 Malmø www.itu.no
 30. 30. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Kompetanse,
Compétence,
Capacité...  Kompetanseutvikling angår hele mennesket  å kunne forholde seg aktivt til utfordringer i omgivelser og i samtiden  å møte krav med en høy grad av kompleksitet  ikke bare kunnskaper og ferdigheter, men også strategier, holdninger og rutiner  vise kompleksiteten i digital kompetanse  åpner for oppdatering av dannelsesbegrepet 2009 Malmø www.itu.no
 31. 31. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Det
innovative
bibliotek  Hvordan lan skolebiblioteket være en ressurs i digital kompetansutvikling?  Flere krevende, digitalt kompetente brukere  Utvikling av Internett og IKT  Skarp konkuranse fra andre tilbydere  Hvordan bli et nødvendig og vitalt bibliotek?  Digitale tjenester er tilpasset den enkeltes behov  Informasjonskompetanse vs digital kompetanse  Bibliotekar - en kompetansenomade? 2009 Malmø www.itu.no
 32. 32. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Digital
dannelse  OECD-rapporten DeSeCo: ferdighetsbegreper gir et for snevert perspektiv på utdanning og læringsaktivitet  Informasjonssamfunnet: digital dannelse og kompetanse viktigere enn ferdigheter  Helhetlig: hvordan individer lærer og hvordan de utvikler sin identitet - hvordan ferdigheter, kvalifikasjoner og kunnskaper anvendes  Reflektere IKT i metalæring, kommunikativ kompetanse, sosial kompetanse, kreativitet osv. 2009 Malmø www.itu.no
 33. 33. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Det
skapende
-
dannelsesperspektivet  Generelle delen av læreplanen: eleven skal stimuleres til å bli et skapende menneske  Kompetansemålene L06(den nya läroplanen): lite rom for at eleven kan benytte sin kreativitet? - aktiv produsent av egen kunnskap.  ”gjøre rede for”, ”diskutere”, ”forklare”, ”beskrive” og ”fortelle om”  Hvordan oppdatere allmenndannelsesperpektivet og det skapende...digital dannelse? 2009 Malmø www.itu.no
 34. 34. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Kreativ
med
digitale
verktøy  Digital technology could enable an extraordinary range of ordinary people to become part of a creative process. To move from the life of a “consumer” of music – and not just music, but film, art, and commerce – to a life where one can individually and collectively participate in making something new...  ...through Internet...share that creativity with others. (Lawerence Lessig) 2009 Malmø www.itu.no
 35. 35. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Digital
kompetanse-
operasjonalisering
  Tilgang  Vite om og hvordan man skaffer og/eller gjenfinner informasjon  Organisere  Organisere informasjon i forhold til klassifikasjon, sjanger...  Integrere  Fortolke og presentere informasjon. Innebærer oppsummering, sammenligning og kontrastering  Evaluere  Bedømme kvalitet, relevans og nytteverdi i informasjonen  Skape  Skape informasjon gjennom tilpasning, tilføyelser, design, oppfinnsomhet og gjennom dette forfatte ny informasjon 2009 Malmø www.itu.no
 36. 36. mix
 37. 37. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Ikke
mulig
å
flykte
fra
IKT 2009 Malmø www.itu.no
 38. 38. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Bruke
IKT
pedagogisk
og
målrettet 2009 Malmø www.itu.no
 39. 39. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G LMS
  Skoleledelse  Skoleutvikling 2009 Malmø www.itu.no
 40. 40. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G L06
-
en
sammensatt
tekst  digital kompetanse i praksis i norsk:  4. trinn: foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy  7. trinn: bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster  VGO: arbeide med sammensatte tekster via digitale medier 2009 Malmø www.itu.no
 41. 41. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Digitale
verktøy
i
naturfag  til forskning, måling, visualisering, simulering, registrering, publisering av forsøk mm  Utgangspunkt i kompetansemål i L06  4. trinn: finne informasjon/fortelle om planetene i solsystemet  7.trinn: foreta relevante værmålinger og presentere resultatene  VG1: gjennomføre datasimuleringer for å illustere naturfaglige fenomener og teste hypoteser 2009 Malmø www.itu.no
 42. 42. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Samfunnsfag-
bruke
digitale
verktøy  inneber å gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema.  å vere orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke og følgje reglar og normer som gjeld for internettbasert kommunikasjon.  å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsreiskapar inneber å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt, kommunisere og samarbeide med elevar frå andre skular og land (Utdanningsdirektoratet 2006: 120) 2009 Malmø www.itu.no
 43. 43. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Utdanning.no
-
  A portal gathering online information about education, career and learning  http://utdanning.no 2009 Malmø www.itu.no
 44. 44. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Du
Bestemmer/
You
decide  A resource about the importance of protecting your personal data on the Internet  http:// www.dubestemmer.n o/english.php 2009 Malmø www.itu.no
 45. 45. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Spill
som
læringsarena  James Paul Gee på ITU- konferansen 2006: ”I dataspill tilegner spillerne seg komplisert kunnskap gjennom erfaring - ikke gjennom bruksanvisninger!” 2009 Malmø www.itu.no
 46. 46. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Fremtidens
elev/lærende  Gee sammenligner dataspilleren med eksperten og forskeren  Begge arbeider i simulerte, komplekse systemer  “...it turns out that at the cutting edge of science scientists often talk and think as if they were inside not only the simulations they build, but even the graphs they draw.”  good commercial games are built on sound learning principles  game technologies hold out great promise, beyond entertainment, for building new learning systems for serious purposes in and out of school 2009 Malmø www.itu.no
 47. 47. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Dataspill
en
læringsarena 2009 Malmø www.itu.no
 48. 48. FREMTIDENS
SKOLE

 49. 49. F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 9.02.05 www.itu.no 51
 50. 50. F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 9.02.05 www.itu.no 52
 51. 51. F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 20.04.05 www.itu.no 53
 52. 52. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G 2009 Malmø www.itu.no
 53. 53. F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 9.02.05 www.itu.no 55
 54. 54. F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 9.02.05 www.itu.no 56
 55. 55. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G 2009 Malmø www.itu.no
 56. 56. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Fra
Elvebakken
videregående
skole 2009 Malmø www.itu.no
 57. 57. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Elevene
vil
forvente...  å bli tilbudt fremgang og kontinuitet i bruken av IKT fra barneskolen til høyere utdanning  at nye web 2.0 tilbud som de oppdager kan brukes relevant i forhold til læreplanen  at det er lov å bruke tekstbehandling og Internett under eksamen  at datamaskiner ikke bare brukes til testing av ferdigheter men også til evaluering av kompetanse 2009 Malmø www.itu.no
 58. 58. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Elevene
vil
forvente...  at deres personlige valg av digitale medier blir respektert  at det de driver med utenfor skolen har interesse i skolen - alle er ekspert på noe  programvare som bygger på forståelse av læring fremfor business practice  interaktive digitale læremidler  innovativt skolebibliotek 2009 Malmø www.itu.no
 59. 59. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G Fremtidens
lærer  Kjennetegn: Hybrid aktør med digital dannelse  Formidler multimedialt  Utnytter simuleringsprogrammer faglig og dataspill konstruktivt  Veileder i prosjektarbeid med reflektert bruk av samarbeidsapplikasjoner og interaktiv bruk av Internett  Samarbeider med eleven 2009 Malmø www.itu.no
 60. 60. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G ...from
e-learning
to
c-learning?  Community learning  Communicative learning  Collaborative learning  ... at its heart learning is a social process  web 2.0 is the two-way web where the content finds you Futurelab 2006 2009 Malmø www.itu.no
 61. 61. takk
for
oppmersomheten
 62. 62. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G sjekk
itu.no
og
“delte
meninger” Tittel: Fotograf: Dia™/Deana Stad: Santa Cruz, Brukt i hht. - 2.0 Generic, jf: http://www.flickr.com/photos/deanaia/2327722639/ 2009 Malmø www.itu.no !!!!quot;#$!!%%quot;&'quot;()*+)quot;,)-.-/)01.-22quot;quot;quot;3# !41!41!%quot;quot;quot;53166
 63. 63. web
2.0
 64. 64. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G 1
Status
quo
skolen
(konservering)  Dagens skole fortsetter  Inte nasjonale planer om satsing på DK  Motstand fra byråkrati, lærere og interessegrupper fører til at målene med et digitalt kunnskapsløft ikke lykkes  Digital kompetanse utvikles i hovedsak av barn og unge i fritiden  Skolens betydning som kunnskapsarena svekkes  Utvikling av digitale skiller 2009 Malmø www.itu.no
 65. 65. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G 2
Skolen
i
forfall
som
læringsarena
  Utdanningspolitikken preges av kortsiktige intressekonflikter  Private skoler satser på digital kompetanse og offentlig skole taper og forfaller  Lærere i offentlig skole forsvinner til private organisasjoner  Bibliotekene avvikles  Dramatisk utvikling av digitale skiller 2009 Malmø www.itu.no
 66. 66. F
O
R
S
K
N
I
N
G
S-


O
G

K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
N
E
T
T
V
E
R
K


F
O
R


I
T


I


U
T
D
A
N
N
I
N
G 3
Digital
skole
hver
dag
  Best i verden i digital kompetanse  Skolen bruker IKT-kompetansen elevene utvikler på fritiden til faglig motiverte oppgaver  ABM/digitale tjenester er tilpasset den enkeltes behov  Digitale verktøy brukes for å fremme personlig læring og samarbeid  Visjonen om digital dannelse realiseres! 2009 Malmø www.itu.no

×