Struktura a obsah internetové prezentace

609 views

Published on

Přednáška o základních principech fungování struktury a obsahu webů a eshopů.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
609
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Struktura a obsah internetové prezentace

 1. 1. Internetová řešenía online marketingwww.topinfo.czwww.topinfo.czStruktura a obsahprezentaceIng. Stanislav Vaskointernetový marketing, webdesignfacebook.com/stanislav.vaskotwitter.com/moreplavec
 2. 2. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing1Několik mýtů• Web stál tolik práce a peněz, ţe to prostě musíbýt někde vidět• Vytvoříme krásný web a uţivatelé si k němu uţnajdou cestu• Web nám stačí jak je, uděláme reklamu a SEO• Web lze udělat s reklamní agenturou nebografickým designem
 3. 3. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing2Dobrý a špatný webWeb není:• umělecké dílo• produkt programování• nákladová poloţka• Dobrý web je investicí nesoucí peníze• Dobrý web je marketing a webdesign
 4. 4. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing3Proč je tolik špatných webů?• Web je příliš snadné vytvořit• Vznikají nekompetentními osobami• Chyby jsou kopírovány od konkurence• Zadavatel není schopen formulovat zadání aniověřit kvalitu, často vše určuje grafika• Web je většinou brán za nákladovou poloţkou
 5. 5. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing4Dunning-Krugerův efektMíra odbornosti v daném oboru má vliv naschopnost hodnocení sebe i druhých.Lidé s nízkými schopnostmi či kompetencemi vdané oblasti dosahují nízkého výkonu, avšak majínaopak tendenci výrazně přeceňovat dosaţenývýsledek při srovnávání s ostatními.
 6. 6. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing5Hlavní chyby prezentací• Chybí marketing a self-promo• Přeplácanost a nejasná obsahová strategie• Špatná struktura• Drţí se zaběhlých principů a kopírují konkurenci• Neudrţuje se, zastaralé technické řešení• Chybí měření a vyhodnocování úspěšnosti
 7. 7. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing6Měření a internetové statistikyJsou zdarma a bez nich to nejde!Přesně změří například:• Jak se návštěvníci na stránkách chovájí• Kteří zákazníci provedli MDA• Odkud přišli• Kvalitu reklama a chování zákazníků z reklamy• Trendy chování a návštěvnosti
 8. 8. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing7Maslowova pyramida a webdesign• Emoce – emoce vedou k zapamatování, opětovné akci• Přesvědčivost – dokončení konverze, prodání výhod• Důvěryhodnost – jsem ochoten provést konverzi, má kredit• Pouţitelnost – lze jednoduše pouţívat, orientovat se• Přístupnost – web se správně zobrazí (mobil, nevidomí)• Dostupnost – web technicky funguje• Nalezitelnost – na web se dostane cílová skupina
 9. 9. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing8Hlavní stránka prezentace• Výjimečná stránka celé prezentace• Nejobecnější stránka prezentace• Unikátní rozloţení prezentované informace• Moţnost zaškatulkování návštěvníka• Moţnost udělat dojem a zapůsobit• Velký marketingový prostor• Drtivá většina návštěvníků ji uvidí• Platí zlaté pravidlo méně je více
 10. 10. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing9Navigace prezentace• Přímo svázána se strukturou• Mít jasné úrovně (hlavní, vedlejší)• Moţno více úrovní s jasnou logikou• Neustále na očích• Jasná funkčnost a predikovatelné chování• Omezit nelogické skoky bez zpětné vazby• Kaţdá stránka můţe být vstupní• Kaţdá stránka musí někam vést
 11. 11. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing10Struktura prezentace• Musí být okamţitě pochopitelná• Měla by být trychtýřovitá• Nesmí obsahovat duplicity• Nesmí být výrazně nevyváţená• Musí mít přesně daný prostorpro konkrétní téma• (Ne)musí respektovat určitézvyklosti
 12. 12. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing11Co ovlivňuje strukturu prezentace• Dimenzování prezentace a její rozloţení• Katalogy a jejich členění (produktový, sluţeb…)• Obsah jednotlivých stránek• Marketing• Navigaci a funkčnost• Netříštit pozornost čitatele• Rozloţení klíčových slov• Technické hledisko prezentace
 13. 13. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing12Struktura podstránky určité kategorie• První vnitřní stránkou „škatulky“• Plné navigační prvky shodné se zbytkem prezentace• Konkretizace tématu na „jsem tu dobře“• Proklik na konkrétní témata• Moţnost marketingově působit dle vybraného oboru
 14. 14. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing13Struktura produktové či konečné stránky• Poměrně specifická stránka• Popisuje a zpřehledňuje produkt či sluţbu• Výrazné menu s logickým stromem navigacedoplněné o MDA či kontext• Jednotný styl v rámci kategorie• Přehledné rozčlenění informace• Jasná charakterizace i vůči podobným produktům• Maximum informace přímo ve stránce
 15. 15. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing14Struktura kontaktních stránek• Přehledně zobrazit všechna kontaktní místa• Moţnost prokliku na detail kontaktního místa• Aktuální kontaktní informace• Ţivá mapa, GPS souřadnice• Otevírací doba, dostupnost apod.• Fotogalerie či případně specifické informace
 16. 16. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing15Struktura obsahové stránky• Jasné umístění v rámci prezentace• Shodné ovládání a funkční logiky celé prezentace• Důleţité věci na prvním místě• Záchytné body pro oči• Obrázky, grafy a odlehčující prvky• Viditelné akční či ovládací prvky• Masa textu na konci stránky
 17. 17. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing16Funkční prvky• Pochopitelné• Ucelené napříč prezentací• Jasně viditelné• Nesmí brzdit• Nesmí otravovat• Nesmí unavovat• Velmi opatrně zacházet se zvukem!
 18. 18. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing17Grafická stránka prezentace• Nikdy web nestavte na grafice!• Od určitého momentu na grafice nezáleţí• Grafika musí doutvářet celkový dojem apodtrhovat rozloţení a strukturu celé prezentace• Přispívá k orientaci• Můţe přispět ke konverzi• Měla by respektovat korporátní design
 19. 19. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing18Obsah prezentace, analýza klíčových slovVíte co lidé hledají?• Různé věci mají různá pojmenování• Různá slova mají různou konkurenčnost• Vydefinovat si unikátní fráze (30-50%)Co je důleţité pro zákazníky• Slovní spojeníTím je určen objem a pojetí prezentace, která tatoslova obsahuje
 20. 20. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing19Doporučení pro kvalitní prezentaci• Vydefinujte si svou cílovou skupinu• Pište a tvořte web pro něho• Vyčistěte titulní stránku prezentace• Na první místo dejte důleţité věci• Netopte se v detailech• Kaţdá stránka můţe být vstupní• Ţádná stránka nesmí být poslední
 21. 21. www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing20Dotazy?Děkuji za pozornost.

×