• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Struktura a obsah internetové prezentace
 

Struktura a obsah internetové prezentace

on

 • 308 views

Přednáška o základních principech fungování struktury a obsahu webů a eshopů.

Přednáška o základních principech fungování struktury a obsahu webů a eshopů.

Statistics

Views

Total Views
308
Views on SlideShare
308
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Struktura a obsah internetové prezentace Struktura a obsah internetové prezentace Presentation Transcript

  • Internetová řešenía online marketingwww.topinfo.czwww.topinfo.czStruktura a obsahprezentaceIng. Stanislav Vaskointernetový marketing, webdesignfacebook.com/stanislav.vaskotwitter.com/moreplavec
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing1Několik mýtů• Web stál tolik práce a peněz, ţe to prostě musíbýt někde vidět• Vytvoříme krásný web a uţivatelé si k němu uţnajdou cestu• Web nám stačí jak je, uděláme reklamu a SEO• Web lze udělat s reklamní agenturou nebografickým designem
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing2Dobrý a špatný webWeb není:• umělecké dílo• produkt programování• nákladová poloţka• Dobrý web je investicí nesoucí peníze• Dobrý web je marketing a webdesign
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing3Proč je tolik špatných webů?• Web je příliš snadné vytvořit• Vznikají nekompetentními osobami• Chyby jsou kopírovány od konkurence• Zadavatel není schopen formulovat zadání aniověřit kvalitu, často vše určuje grafika• Web je většinou brán za nákladovou poloţkou
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing4Dunning-Krugerův efektMíra odbornosti v daném oboru má vliv naschopnost hodnocení sebe i druhých.Lidé s nízkými schopnostmi či kompetencemi vdané oblasti dosahují nízkého výkonu, avšak majínaopak tendenci výrazně přeceňovat dosaţenývýsledek při srovnávání s ostatními.
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing5Hlavní chyby prezentací• Chybí marketing a self-promo• Přeplácanost a nejasná obsahová strategie• Špatná struktura• Drţí se zaběhlých principů a kopírují konkurenci• Neudrţuje se, zastaralé technické řešení• Chybí měření a vyhodnocování úspěšnosti
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing6Měření a internetové statistikyJsou zdarma a bez nich to nejde!Přesně změří například:• Jak se návštěvníci na stránkách chovájí• Kteří zákazníci provedli MDA• Odkud přišli• Kvalitu reklama a chování zákazníků z reklamy• Trendy chování a návštěvnosti
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing7Maslowova pyramida a webdesign• Emoce – emoce vedou k zapamatování, opětovné akci• Přesvědčivost – dokončení konverze, prodání výhod• Důvěryhodnost – jsem ochoten provést konverzi, má kredit• Pouţitelnost – lze jednoduše pouţívat, orientovat se• Přístupnost – web se správně zobrazí (mobil, nevidomí)• Dostupnost – web technicky funguje• Nalezitelnost – na web se dostane cílová skupina
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing8Hlavní stránka prezentace• Výjimečná stránka celé prezentace• Nejobecnější stránka prezentace• Unikátní rozloţení prezentované informace• Moţnost zaškatulkování návštěvníka• Moţnost udělat dojem a zapůsobit• Velký marketingový prostor• Drtivá většina návštěvníků ji uvidí• Platí zlaté pravidlo méně je více
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing9Navigace prezentace• Přímo svázána se strukturou• Mít jasné úrovně (hlavní, vedlejší)• Moţno více úrovní s jasnou logikou• Neustále na očích• Jasná funkčnost a predikovatelné chování• Omezit nelogické skoky bez zpětné vazby• Kaţdá stránka můţe být vstupní• Kaţdá stránka musí někam vést
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing10Struktura prezentace• Musí být okamţitě pochopitelná• Měla by být trychtýřovitá• Nesmí obsahovat duplicity• Nesmí být výrazně nevyváţená• Musí mít přesně daný prostorpro konkrétní téma• (Ne)musí respektovat určitézvyklosti
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing11Co ovlivňuje strukturu prezentace• Dimenzování prezentace a její rozloţení• Katalogy a jejich členění (produktový, sluţeb…)• Obsah jednotlivých stránek• Marketing• Navigaci a funkčnost• Netříštit pozornost čitatele• Rozloţení klíčových slov• Technické hledisko prezentace
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing12Struktura podstránky určité kategorie• První vnitřní stránkou „škatulky“• Plné navigační prvky shodné se zbytkem prezentace• Konkretizace tématu na „jsem tu dobře“• Proklik na konkrétní témata• Moţnost marketingově působit dle vybraného oboru
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing13Struktura produktové či konečné stránky• Poměrně specifická stránka• Popisuje a zpřehledňuje produkt či sluţbu• Výrazné menu s logickým stromem navigacedoplněné o MDA či kontext• Jednotný styl v rámci kategorie• Přehledné rozčlenění informace• Jasná charakterizace i vůči podobným produktům• Maximum informace přímo ve stránce
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing14Struktura kontaktních stránek• Přehledně zobrazit všechna kontaktní místa• Moţnost prokliku na detail kontaktního místa• Aktuální kontaktní informace• Ţivá mapa, GPS souřadnice• Otevírací doba, dostupnost apod.• Fotogalerie či případně specifické informace
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing15Struktura obsahové stránky• Jasné umístění v rámci prezentace• Shodné ovládání a funkční logiky celé prezentace• Důleţité věci na prvním místě• Záchytné body pro oči• Obrázky, grafy a odlehčující prvky• Viditelné akční či ovládací prvky• Masa textu na konci stránky
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing16Funkční prvky• Pochopitelné• Ucelené napříč prezentací• Jasně viditelné• Nesmí brzdit• Nesmí otravovat• Nesmí unavovat• Velmi opatrně zacházet se zvukem!
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing17Grafická stránka prezentace• Nikdy web nestavte na grafice!• Od určitého momentu na grafice nezáleţí• Grafika musí doutvářet celkový dojem apodtrhovat rozloţení a strukturu celé prezentace• Přispívá k orientaci• Můţe přispět ke konverzi• Měla by respektovat korporátní design
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing18Obsah prezentace, analýza klíčových slovVíte co lidé hledají?• Různé věci mají různá pojmenování• Různá slova mají různou konkurenčnost• Vydefinovat si unikátní fráze (30-50%)Co je důleţité pro zákazníky• Slovní spojeníTím je určen objem a pojetí prezentace, která tatoslova obsahuje
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing19Doporučení pro kvalitní prezentaci• Vydefinujte si svou cílovou skupinu• Pište a tvořte web pro něho• Vyčistěte titulní stránku prezentace• Na první místo dejte důleţité věci• Netopte se v detailech• Kaţdá stránka můţe být vstupní• Ţádná stránka nesmí být poslední
  • www.topinfo.cz – internetová řešení a online marketing20Dotazy?Děkuji za pozornost.