Avaluació competent

887 views

Published on

Published in: News & Politics
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
887
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avaluació competent

 1. 1. AVALUACIÓ COMPETENT Montse González Vera
 2. 2. AVALUACIÓ AUTÈNTICA Recollir informació Analitzar la Prendre informació i decisions emetre und’acord amb el AVALUAR judici sobre judici emès ella
 3. 3. DECISIONS De caràcterDe caràcter social: pedagògic: Qualificació per Avaluar per orientar regular i millorar Avaluació Avaluació sumativa formativa
 4. 4. Avaluar per regular i millorar Decisions orientades a identificar els canvis que hem d’introduir en el procés d’ensenyament- aprenentatge per ajudar als alumnes en el seu procés de construcció dels coneixements Alumnes Professorat Avaluar per regular i El professorat ha de compartir amb l’alumnat el procés avaluatiu millorar Autoavaluació Coavaluació Avaluació formadora
 5. 5. QUAN AVALUEM FORMATIVAMENT? AMB QUINA FINALITAT? • Diagnosticar i prendre consciència dels punts de Avaluació inicial partida, dels objectius • Identificar on estan les dificultats Avaluació mentre s’està • Comprendre les seves ensenyant- aprenent causes • Identificar els aprenentatges realizats i valorar la qualitat Avaluació final del procés d’ensenyament dissenyatNeus Sanmartí, Jornades Segrià, desembre 2008
 6. 6. Conceptes clau• Criteris de promoció: per a cada etapa i cicle educatiu• Criteris de qualificació: defineixen d’on sortirà la nota final en funció del pes que tindrà cada una de les accions educatives i del què avaluarem.• Criteris d’avaluació: Es seleccionen del currículum en funció de les competències, objectius i continguts que es treballen.• Instruments o mètodes per a l’avaluació: Per a l’Avaluació Inicial, del procés i final.
 7. 7. L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats Avaluar allò que poden fer i allò que saben
 8. 8. Guida Al·lès. Curs de CB
 9. 9. MÈTODES / INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ AUTÈNTICA  Observació del  Observació directa de professor/a l’aplicació dels  Elaboració de coneixements projectes  Valoració del treball fet  Experiments  Autoavaluació  Demostracions  Productes escrits  Rúbrica d’avaluació  Recerques  Examen oral i escrit  Debats  Valoració del dossier  Revisió i discussió  Portfoli de documents
 10. 10. Autentificar les proves Ref. C. MonereoInvestigació del professor C. Monereo: consisteix en introduir, en una prova o activitatd’avaluació habitual, canvis amb la finalitat de convertir-la en més autèntica. (P. Ex. A partir delscriteris PISA) Canvis en la situació problema Casos de la vida real. Casos rellevants a partir del quals es poden fer preguntes relacionades amb el que s’ha fet a classe Canvis en el tipus i la complexitat de les preguntes Preguntes que inclouen diferents maneres de representar la informació: gràfics, símbols, mapes, ... Diferents nivells de complexitat cognitiva (Taxonomia de Bloom) Canvis en els tipus d’ajuts i informació adicional Utilitzar recursos, internet, un company, successos inesperats, fer una pregunta al professor,... Canvis en la valoració de les proves Es fan públics els criteris de l’avaluació
 11. 11. Avaluació alternativa Portafoli Rúbriques Mètodes per aDebats l’avaluació Diaris del procés Mapes Projectes mentals
 12. 12. OBSERVACIONSConsisteix en un procés de descripció del comportament del’alumnat amb uns criteris prèviament determinats Es poden realitzar en situacions on l’alumnat: - Treballa en petit grup - Durant el procés de resolució d’un problema. - En un debat - En un anàlisi de casos - En simulacions, …
 13. 13. AUTOAVALUACIONS COAVALUACIONS
 14. 14. DIARIS DE CLASSE• El diari de classe es centra en tècniques d’observació i registre dels esdeveniments per part de l’estudiant.• Els permet sintetitzar els seus pensaments i els seus fets• Els sensibilitza sobre les seves pròpies maneres d’aprendre (metacognició)
 15. 15. Consisteix en una selecció d’evidències/mostres (activitats acadèmiques) que permeten a l’alumne demostrar allò que està aprenent i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge. Barberà, 2005“Col·lecció de materialsseleccionats amb la intenciód’explicar el rendiment ol’aprenentatge realitzat, reflexionarsobre aquest i avaluar-ho” PORTAFOLI de l’alumne https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/
 16. 16. QUIN ASPECTE TINDRAN? CARPETA CAPSA O FITXER DISPLAY Format electrònic E- portfoli DIARIS; QUADERNS DE NOTES Núria Alart, 2007
 17. 17. Rúbriques La rúbrica permet mesurar el treball del alumnes i també el seu funcionament durant el procés així com les seves habilitats per treballar de manera cooperativa Es poden dissenyar rúbriques per a l’autoavaluació individual o del grup, rúbriques perquè sigui el professor/a qui avaluï o avaluacions mixtesLa rúbrica permet establir indicadors dediferents nivells d’adquisició de lacompetència que volem avaluarEls indicadors han d’estar relacionatsamb els criteris d’avaluació i les CB oCAP
 18. 18. Rúbrica de textos escrits Productes i rúbriques https://sites.google.com/site/recursosdidacticscentaure/rec ursos-sd/productes-i-rubriques Per crear rúbriques d’avaluació: http://rubistar.4teachers.org/index.php?&sk in=es&lang=es&Exemples de matrius diferents per a lacreació de rúbriques:http://www.eduteka.org/MatrizEjemplos.php3Rúbrica d’avaluació de debats
 19. 19. Més sobre avaluació...• Núria Alart. L’avaluació competencial. Revista Guix TIC• Neus Sanmartí Avaluar per desenvolupar competències. Revista Guix nº 359• Neus Sanmartí . 10 ideas clave Evaluar para aprender. Graó, 2007• Montserrat Castelló, Patrik Cerrato i altres PISA como excusa. Graó, 2009

×