• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Mobilitzacions Ensenyament. Versi¢ Extensa
 

Mobilitzacions Ensenyament. Versi¢ Extensa

on

 • 1,025 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,025
Views on SlideShare
979
Embed Views
46

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 46

http://noalaconcertacion.blogspot.com 44
http://www.noalaconcertacion.blogspot.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Mobilitzacions Ensenyament. Versi¢ Extensa Mobilitzacions Ensenyament. Versi¢ Extensa Presentation Transcript

   • MOBILITZACIONS
   • EN L’ENSENYAMENT PÚBLIC
   • CURS 2008-09
  • DECÀLEG DE LA PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC
  • DECÀLEG DE LA PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC
  • DECÀLEG DE LA PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC
  •  
  • EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 238 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos Contenidos
  • EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA Bloque 1 . Contenidos comunes. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.
  • EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA
   • Bloque 2 . Relaciones interpersonales y participación.
   • Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones.
   • Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.
   • Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida.
   • Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo
   • y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos.
   • La participación en el centro educativo y en actividades
   • sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria.
  • EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA
   • Bloque 3 . Deberes y derechos ciudadanos
   • Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de las violaciones
   • de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria
   • y de los Tribunales Internacionales. Valoración de los
   • derechos y deberes humanos como conquistas históricas
   • inacabadas y de las constituciones como fuente de reconocimiento de derechos.
   • Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración
   • crítica de las opciones personales de los ciudadanos.
   • La conquista de los derechos de las mujeres (participación
   • política, educación, trabajo remunerado, igualdad
   • de trato y oportunidades), y su situación en el mundo
   • actual.
  • EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA
   • Bloque 4 . Las sociedades democráticas del siglo XXI.
   • El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública.
   • Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales.
   • Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. Distribución de la renta.
   • Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales.
   • Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y provocados.
   • La circulación vial y la responsabilidad ciudadana.
   • Accidentes de circulación: causas y consecuencias.
  • EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA
   • Bloque 5 . Ciudadanía en un mundo global.
   • Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización
   • de la pobreza». La falta de acceso a la educación
   • como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la
   • ayuda al desarrollo.
   • Los conflictos en el mundo actual: el papel de los
   • organismos internacionales y de las fuerzas armadas de
   • España en misiones internacionales de paz. Derecho
   • internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas
   • en favor de la paz.
   • Globalización e interdependencia: nuevas formas de
   • comunicación, información y movilidad. Relaciones entre
   • los ciudadanos, el poder económico y el poder político.
  •  
  • El procés de Bolonya (1)
   • El juny de 1999 els ministres d’educació superior de 29 països europeus varen signar la Declaració de Bolonya , que estableix els fonaments per a la construcció de l’ espai europeu d’educació superior (EEES) amb l’horitzó d’implementació general al 2010.
  • El procés de Bolonya (2)
   • E ls estudis universitaris oficials s’estructuren en tres cicles denominats, respectivament, grau, màster i doctorat.
   • Els estudis de grau ofereixen una formació acadèmica i professional que capacita els estudiants per incorporar-se al món laboral.
   • No obstant això, els graus corresponents a professions regulades —arquitectura, arquitectura tècnica, medicina, mestre/a, veterinària, professor/a d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes— podran tenir un nombre de crèdits i una durada establerta per la seva normativa específica.
  • El procés de Bolonya (2)
   • - Els estudis de màster permeten una formació avançada, orientada per una banda a l’especialització acadèmica o professional, i per una altra a promoure la iniciació de tasques investigadores.
   • - Els estudis de doctorat tenen per objectiu la formació avançada dels estudiants en les tècniques d’investigació.
  • El procés de Bolonya (3)
   • Pel que fa als estudis del pla antic, el curs acadèmic 2010-2011 ja no serà possible oferir places de nou ingrés a primer curs de les titulacions de llicenciat/ada, diplomat/ada, arquitecte/a, enginyer/a, arquitecte/a tècnic/a i enginyer/a tècnic/a, tot i que seguiran vigents fins al 30 de setembre de 2015 per als alumnes que ja hagin començat.
  • Cóm veuen Bolonya els estudiants ?
   • Els estudis de Grau són massa generalistes i no capaciten per a l’exercici professional superior.
   • El Postgrau o màster, que hauran de fer per especialitzar-se, s’encareix prou,de tal manera que molta gent no podrà costejar-se’l.
   • Els màsters d’especialització de cada carrera existiran en funció de la demanda que tinguen, per tant serà difícil poder estudiar el que realment vols.
   • Les diverses carreres s’ofertaran i impartiran en funció de la seua utilitat de cara al mercat laboral,el que implicaria la desaparició de certs estudis, i la consolidació d’un sistema de comercialització de l’ensenyament.
  • Cóm veuen Bolonya els estudiants ?
   • L’estudiant ho serà a temps complet: haurà de presenciar classes,tutories i fer treballs a casa, impossibilitat així de poder compatibilitzar els estudis amb el treball.
   • Desapareixen les beques actuals,es substitueixen per beques-préstec dels bancs,diners que hauràs de tornar quan acabes els estudis.
   • Únicament s’impartirà un màster en valencià. Recordem que l’objectiu de Bolonya és la homogeneització dels estudis a tota Europa, i l’eliminació dels particularismos a tota costa.
   • Destacar que l’oposició no ve sols de l’alumnat, i que molts docents estan també en desacord amb els canvis que patirà la Universitat.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • La 2a Guerra Mundial
  • ABANS D’ACABAR LA GUERRA ... UN NOU ORDRE ECONÒMIC INTERNACIONAL. ACORDS DE BRETTON WOODS. 1944.
  •  
  • EL NAIXEMENT DELS ESTATS DEL BENESTAR
   • A Europa, la URSS i els EUA han adquirit un gran prestigi i representen sistemes econòmics i polítics diferents.
   • L'economia europea està destrossada. Es nacionalitzen sectors econòmics que havien quedat desfets o que es consideraven estratègics (els transports, l'energia, ...).
   • Els EUA posen en marxa el Pla Marshall d’ajuda a la reconstrucció europea.
   • La por a la capacitat de contagi de la URSS facilita les concessions socials dels estats capitalistes als treballadors.
   • Naixen els estats del benestar, que intenten harmonitzar el mercat amb els drets i necessitats socials bàsiques.
   • Comença la guerra freda
  • LA GUERRA FREDA 1945-1989 NOVEMBRE 1989 EL TRIOMF DEL CAPITALISME
  • EL TRIOMF DEL CAPITALISME
  • EL TRIOMF DEL CAPITALISME El Consens de Washington
    • Sense complexes ni contrapesos, ara, el capitalisme dicta les seues regles:
    • Desregulació de l’economia.
    • Liberalització del comerç internacional.
    • Privatització del sector Públic.
    • Drets de propietat (patents de tota classe: sobre el coneixement, sobre organismes vius, sobre medicaments, …)
    • Reducció del dèficit pressupostari i dels impostos directes.
    • Hegemonia del mercat (el mercat governa i els estats garanteixen el seu funcionament).
  • EL DISCURS NEOLIBERAL
   • L’estat del benestar és insostenible: l’estat gestiona mal, i les demandes per part de la població són infinites i per tant imposibles de satisfer.
   • Augmentar el benefici empresarial és la base perquè augmente l’ocupació, la renda i el benestar social.
   • Les polítiques neoliberals són creadores de prosperitat.
   • La protecció social desincentiva l’esforç individual.
   • La búsqueda de la igualtat beneficia solament als mediocres.
   • Els preus subvencionats falsegen la realitat econòmica.
   • Més mercat (relacions de competència, individualisme, …) és la recepta.
  • LES PRIVATITZACIONS DE LES EMPRESES PÚBLIQUES
  •  
  • L’EUFÒRIA NEOLIBERAL ECONÒMICA I FINANCERA
  • L’EUFÒRIA NEOLIBERAL ECONÒMICA I FINANCERA (I) Primer gran avís de l’economia neoliberal i financera globalitzada
   • La crisi asiàtica de 1997.
   • La crisi- bombolla de les empreses Punto.com (2000 i 2001)
   • La crisi argentina, “El Corralito”(Desembre 2001)
   • La quebra de Enron (2001); Worldcom (2002); Rank Xerox (2002); Arthur Andersen (2002)
  • L’EUFÒRIA NEOLIBERAL ECONÒMICA I FINANCERA (II) La nova frontera: La privatització dels serveis i l’especulació financera
   • EDUCACIÓ PÚBLICA.- Deteriorament ensenyament públic, concerts batxillerats, dèficits d’infraestructures, falta finançament universitari, …
   • SANITAT PÚBLICA.- Privatització, a través de les noves formes de gestió (fundacions, consorcis, concessions administratives,…); desaparició dels organismes de salut pública; externalització de serveis,...
  • L’EUFÒRIA NEOLIBERAL ECONÒMICA I FINANCERA (II)
   • LABORAL I SINDICAL.- Atacs als drets laborals i sindicals: Directiva “Bolkestein”; Directiva 65h; sentències Viking, Laval i Ruffert; …
   • ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.- Subcontractacions de l’activitat de l’Administració: informes; instruccions; valoracions; propostes de resolucions sobre llicències i autoritzacions administratives; …
  • Les finances
   • Les oportunitats de negoci més grans actualment estan donant-se en el camp financer.
   • La producció industrial és una forma lenta de tindre beneficis i a més hi ha molts països emergents que estan complint eixa funció. És més rentable especular sobre la base material productiva.
  • Especulació
   • L'especulació es produeix principalment en els mercats anomenats de Derivats financers (Futurs, Divises ...)
   • Volumen de negociació
   • Mercat de divises
   • Any 2007
   • TOTAL MITJÀ DIARI 1,9 bilions $ USA *
   • TOTAL ANUAL 700 bilions $ USA
   • Com que el PIB mundial és aprox. 40 bilions $ USA
   • En un any econòmic, 3 setmanes correspondria a l'economia real i les 49 restants a l'economia especulativa.
   • * ”La causa de la crisis y sus soluciones”. Juan Torres López (Cat. D’Economia)
  • Vídeo “Les subprime (en broma)”
  •  
  • Vídeo “Voces contra la globalización”
  •  
  • INTERROGANTS
   • Actualitat dels fenòmens globals.
   • Als greus problemes que té plantejada la humanitat (notòries desigualtats econòmiques; precarietats laborals; cobertura bàsica de serveis públics; esgotament dels recursos naturals; canvi climàtic; pèrdua de diversitat; augment demogràfic; ...) se’ls dedica l’atenció que mereixen?
   • Existeix un equilibri entre els avanços globalitzadors en matèria econòmica, social i política?
   • Està sent el procés globalitzador un procés suficientment transparent i democràtic?
   • Pot funcionar correctament l’economia sense controls estatals?
   • Quina transcendència pot tindre la privatització de les empreses i els serveis públics?