Reklamy

376 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
376
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reklamy

  1. 1. Internetové reklamy – reklamy na FacebookuArgumentaceToto téma jsem si vybrala protože Facebook je „všude kolem nás“, je to aktuální téma. A konkrétněreklamy na Facebooku, protože je to něco nového, o čem ne každý ví, jak to funguje a mě samotnouto zajímalo a chtěla jsem zjistit víc. Protože studuji Ekonomii, toto téma do mého oboru rozhodnězapadá. Název práce jsem zvolila takovýto, protože jasně určuje, o čem článek bude.AnotaceV tomto textu je obsažena teorie o reklamách, jsou uvedeny různé druhy reklam a konkrétněji jsourozebrané internetové reklamy, jejich výhody i nevýhody. Nejvíce se probírají reklamy na Facebooku.Dozvíme se, jak správně takovou reklamu vytvořit, jak určit komu má být zobrazována, jak se zatakovou reklamu platí. Po přečtení této práce budete schopni vytvořit svou vlastní reklamu naFacebooku.Klíčová slovaReklama, internetová reklama, Facebook.Daný textCo to vůbec reklama je? Podle článku na Wikipedii [1] je reklama jakákoliv placená i neplacená formapropagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl předevšímzvýšení prodeje. Máme spoustu druhů reklam, reklamy v televizi, v novinách a magazínech,rozhlasové spoty, mobilní reklamy na autech a autobusech, různé plakáty a billboardy, propagačnípředměty, ale v této době je nejrozšířenější internetová reklama a tou se budeme dále zabývat. Témainternetové reklamy, konkrétně reklamy na Facebooku, jsem si vybrala, protože Facebook na světěpoužívá, podle České televize [2], více než miliarda lidí, v České republice je to okolo 3,3 milionu [3] avšechny uživatele tyto reklamy ovlivňují. Také mi přijde zajímavé cílené propagování reklam v přesněurčených skupinách lidí, protože každá reklama, která se mi na Facebooku objeví, má semnou něcospolečného, vždy je to o něčem, o co se zajímám.Internetová reklama má spoustu výhod i nevýhod, server www.podnikatelskyweb.cz [4] uvedlnejdůležitější z nich. Výhody jsou: nízké náklady – místo koupě celé strany v časopisu, si stačí koupitreklamní banner, který vyjde na 1 Kč i méně za skutečného zájemce; zacílení se na „vhodné“zákazníky – můžeme se zaměřit na různou část spotřebitelů například podle věku, bydliště nebozájmů; jsme flexibilní – hned vidíme výsledky a komentáře a podle nich můžeme reklamu upravovat,zastavit apod.; stále máme aktuální a přesné výsledky – stačí být online a o své reklamě zjistíme vše azákazník může s reklamou dále pracovat – na internetu si může najít další informace, rovnou siprodukt koupit apod. Naopak nevýhody jsou: každý na internetu není – třeba produkty pro důchodceje logičtější propagovat jinou cestou, protože internet používá, podle serveru www.lupa.cz [5], jen 2%lidí ve věku 60 – 79 let; zkušení uživatelé si mohou reklamy na internetu zablokovat; reklama jenenápadnější – nelze si koupit celou stránku a lidé se „naučili“ internetové reklamy ignorovat.Jak tedy správně vytvořit reklamu na Facebooku? Nejdříve bychom si měli položit otázku, zda mávůbec náš produkt na Facebooku šanci uspět. Z výzkumu [3] vyplývá, že na Facebooku je 3 300 000českých uživatelů a průměrný uživatel je online 55 minut denně. To je velký počet lidí, ale jak zjistíme,
  2. 2. že tyto lidi námi nabízený produkt zaujme? Měli bychom si položit následující otázky: Máme nějakoukonkurenční výhodu v prodeji daného produktu? Bude zrovna námi nabízený produkt v zájmuuživatelů Facebooku? Víme, co přesně chceme nabídnout? Víme, co bude lidi motivovat, stát sefanouškem naší stránky? Pokud odpovíme na všechny otázky kladně, můžeme o reklamě naFacebooku přemýšlet. V rozhodování nám také může pomoci graf nejvíce „lajkovaných“ typů stránek.Pokud tedy nabízíme nějakou z výše uvedených věcí, nemusíme váhat. Když jsme se rozhodli, žezkusíme vložit reklamu na Facebook, musíme splnit určité podmínky. Musíme být plátci DPH. PlátcemDPH se staneme automaticky, když spustíme kampaň pro komerční projekt. Pokud se nechceme státplátcem DPH, můžeme si zakoupit reklamu na Facebooku od nějakého zprostředkovatele, např. odfirmy igloonet, s.r.o.A teď k samotnému vytvoření reklamy. Pokud chceme na Facebook vložit naší reklamu, musíme vejítna stránku www.facebook.com/ads a kliknout na tlačitko „vytvořit reklamu“. Ukáže se nám nabídka,kde můžeme vybírat různé informace. 1. Určení – v této kolonce si vybereme na jakou stránku danáreklama, po kliknutí, přesměruje. 2. Typ – máme dva typy reklam: a, reklamní zprávy, u kterýchnemůžeme měnit text ani jiné parametry, ale zobrazují se přátelům našich fanoušků, což může býtefektivní a za b, reklamy na Facebooku , které jsou nejčastěji využívané, můžeme si určit vlastníobrázek i text reklamy. 3. Cílová karta – odkazuje na stránku, kterou uživatel uvidí po kliknutí nareklamu. Nejefektivnější je dát rovnou Eshop. 4. Název – lze změnit, pouze pokud propagujemeWWW stránky, při propagaci Facebook stránek, to je název dané stránky. 5. Text – čím zajímavěji náš
  3. 3. produkt popíšeme, tím více uživatelů to zaujme. 6. Obrázek – čím nápaditější a originálnější obrázekbude, tím více uživatelů si reklamy všimne. Při nízkých nákladech na Facebook reklamu, je dobrétexty i obrázky vyzkoušet v různých kombinacích a třeba po týdnu vyhodnotit, jaké mají největšíúspěch a ty ponechat.Další otázku, kterou si musíme položit je: „Komu se má reklama zobrazit?“. Na Facebooku si totižmůžeme vybrat, jakým uživatelům se bude naše reklama zobrazovat a to je velká výhoda. Mnohofirem tuto možnost nevyužívá, když však správně zacílíme naši reklamu, můžeme ušetřit spoustupeněz. Pokud inzerujeme nějaký kamenný obchod, nebo něco, na určitém místě, budeme vybíratpodle lokálního cílení. Vybereme lidi z určitého města či kraje, kterým se má reklama zobrazovat. Alenapř. u Eshopů je toto zbytečné, tady nám pomůže (využít to můžeme i u předchozí varianty) cílenína uživatele určitého věku, nebo na uživatele různých zájmů.A jak se za takovou reklamu platí? Jsou dva různé typy placení za reklamy: a, platba za zobrazení, kdeplatíme z každých 1 000 zobrazení. Nebo b, platba za proklik, tady si určíme, kolik jsme ochotnizaplatit za proklik a kolikrát se má reklama na Facebooku zobrazit.POUŽITÁ LITERATURA[1] Reklama. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama#Druhy_reklamy  aktuální informace  objektivní a přesné informace  informace jsou stejné jako na jiných stránkách, tady jsou však dané dohromady  stránka obsahuje funkční odkazy  stránka je přehledná[2] KET. Počet aktivních uživatelů Facebooku překonal miliardu. In: Česká televize: ČT 24 [online].2012, 4. 10. 2012 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/198374-pocet-aktivnich-uzivatelu-facebooku-prekonal-miliardu/  je uveden autor článku  je uvedeno, kdy byl článek vydán i aktualizován  článek je bez gramatických a typografických chyb  článek je přehledný  odkazy v článku jsou funkční [3] FÁBORSKÝ, Jinřich. Má smysl Váš produkt či službu propagovat na Facebooku?. In: Reklamy naFacebooku: Inzerujte na Facebooku [online]. 2011 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: http://www.facebook-reklamy.cz/ma-vas-produkt-sanci.html  je uveden autor  je uvedeno datum publikace  text je přehledný  informace jsou podložené výzkumy, na které jsou odkazy  text je napsán bez chyb (gramatických i typografických
  4. 4. [4] DOBIÁŠ, Richard. Internetová reklama a její výhody. In: Podnikatelský web: Internetový magazínpro drobné podnikatele[online]. 2012 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z:http://www.podnikatelskyweb.cz/internetova-reklama-a-jeji-vyhody/  je uveden autor  autor je vzdělaný v této oblasti  text je přehledný  text je bez chyb  je uvedeno datum publikace[5] CHVALOVSKÝ, Karel. Jsou dvě třetiny uživatelů českého Internetu teenageři? Ne!.In: LUPA [online]. 2000 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/jsou-dve-tretiny-uzivatelu-ceskeho-internetu-teenageri-ne/  je uvedeno datum publikace  je uveden autor  autor je specialistou v oboru  článek je bez typografických i gramatických chyb  článek obsahuje fungující odkazy

×