Activitats t.6

270 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Activitats t.6

  1. 1. ACTIVITATS TEMA 64.Si un any hi ha males collites, preferiries ser parcer o arrandatari? Arrendatari. I si lescollites són bones? Parcer. Per què? Perque si les collites son males, em ve millor que jorecibixca diners, i si són bones em be millor que jo recibixca collites.5.Com influeixen les condicions econòmiques en lespai agrari? Influeixen en la tria delscultius, en les tècniques que susen...10.Fes un quadre comparatiu entre lagricultura intensiva i lextensiva.AGRICULTURA INTENSIVA AGRICULTURA EXTENSIVAUtilitza inversions de capital elevades i mà No fa servir tots els recursos tècnics nidobra a fi dobtenir el màxim rendiment. La humans per obtindre el màxim rendiment.producció es destina al comerç. La producció es destina al mercat o al consum propiGran productivitat: gràcies a la inversió de Gran productivitat: sempra tecnologia percapital, sobtenen collites abundants amb obtenir un rendiment elevat.escassa mà dobra.Baixa productivitat: empra nombrosa mà Baixa productivitat: tècniques emprades sóndobra però a penes invertix capital, rudimentàries, i els resultats escassos.resultats limitats.11.Copia en el teu quadern i uneix amb fletxes:Regadiu: fruiters i arròs. Secà: olivera.15.Fes un quadre comparatiu entre lagricultura dartiga i la intensiva de lÀsia monsònica. ARTIGA ÀSIA MONSÒNICASutilitzen tècniques de cultiu i utilllatges Paisatge agrícola caracteritzat per cultiusmolt rudimentaris. Es tala i es crema la darròs en petites parcel·les envoltades devegetació, de manera que les cendres canals daigua. Sobtenen unes quantesserveixen de fertilitzant. Les terres collites a lany.sesgoten en poc temps, aleshores elsagricultors es traslladen a un altre lloc.17.Fes un esquema en el teu quadern emb el tipus de bestiar depenent de lalimentació idels productes que se nobtenen.Ramaderia no estabulada: els animals es crien a laire lliure i salimenten de pasturesnaturals. Està destinada a produir carn. Es desenvolupa a les zones poc poblades.Ramaderia estabulada: els animals es concentren als estables i granges i salimenten depinsos. Es fan servir diverses tècniques, com selecció despècies, pràctiques sanitàriespreventives i controls de reproducció per a millorar les races i obtindre més productivitat.
  2. 2. És caracteríctica dels països desenvolupats dEuropa i dAmèrica del Nord.Ramaderia semiestabulada: a lestiu els animals estan a laire lliure i salimenten depastures naturals, a les èpoques descassetat dherba estan als estables alimentant-se depinsos. És característica de les zones humides i les regions dalta muntanya.18.Pot ser estabulada la ramaderia nòmada? No, perquè si fora estabulada, els pastorstindrien que tindre moltes granges per tot els llocs on van. I la transhumant? Si, perquècom soles es desplacen dues vegades a lany, poden tindre dues granges i serestabulada.21.Quina diferència hi ha entre els arts i les tècniques de pesca? Els arts són elsinstruments amb que es pesca, i les tècniques de pesca són com sutilitzen els arts.24.Fes en el teu quadern un quadre comparatiu en què relaciones els efectes negatius deles activitats del sector primari sobre el medi ambient amb les mesures correctores que esproposen. AGRICULTURA I EXPLOTACIÓ PESCA RAMADERIA FORESTALEFECTES La desforestació, Degradació del bosc, Captures pesqueresNEGATIUS lesgotament erosió del sòl i excessives i algunes dalguns sòls, la desforestació, tècniques fan malbé contaminaciñó del empobriment del sòl. els ecosistemes sòl i la marins. sobreexplotació dels aqüífers.MESURES Adobs naturals, Conservació i Prohibició deCORRECTORES productes orgànics, protecció dels espais larrossegament, llavors naturals i ús naturals, repoblació control de la racional de recursos dels boscos amb grandària mínima de hídrics. espècies autòctones les espècies i protecció contra capturades, reducció incendis. del nombre de captures i descans biològics i promoció dels aqüífers.1.Defineix els termes següents.Sector primari: conjunt dactivitats econòmiques que les persones duen a terme per aobtenir recursos de la natura: agricultura, ramaderia, explotació forestal, pesca i mineria.Espai agrari: espai natural que lésser humà ha modificat per a destinar-lo a activitatsagrícoles, ramaderes i forestals. Influeixen factors físics i humans.Policultiu o policultura: cultiu de diverses espècies vegetals en un mateix espai agrari. La
  3. 3. producció es dirigeix al consum familiar i a lalimentació del bestiar. Si sobra collita, esdestina al comerç.Agricultura de mercat: paisatge agrícola caracteritzat per una inversió elevada de capital,lús de tècniques avançades, productivitat alta i comercialització de la producció. Generainfraestructures de transport.Ramaderia estabulada: tipus de ramaderia en le que el bestiar està als estables i grangesi salimenta de pinsos.5.Observa el mapa i respon:a)En quines zones del món es desenvolupa lagricultura dartiga? En el nord dAmèrica delSud, en gran part dÀfrica i en les illes que hi ha entre Oceania i Àsia.I la de plantació? En el centre dAmèrica, lest dAmèrica del Sud i en altres petites zones.Què tenen en comú aquestes zones des del punt de vista físic? Que estan a lEquador oprop dell.b)Quins productes es conreen en cada un daquests paisatges agrícoles?Agricultura dartiga: fruits com el mill, la dacsa, la melca, la mandioca...Agricultura intensicva de lÀsia monsònica: arròs.Agricultura mediterrània de secà: blat, vinya, olivera...Agricultura mediterrània de regadiu: cultius hortofructícoles.Agricultura de plantació: cacau, te, café, plàtans, canya de sucre, pinyes...Agricultura extensiva de <<països nous>>: plantes de cereals.Agricultura avançada europea: flors, productes hortícoles holandesos, cerealsdAlemanya...c)En quina daquestes àrees es destina la producció a lautoconsum? A lagriculturadartiga i a lagricultura de lÀsia monsònica.I a la comercialització? A lagricultura mediterrània de secà, de regadiu, de plantació,extensiva de <<països nous>> i avançada europea.d)On es desenvolupa lagricultura extensiva dels <<països nous>>? Al sud dAmèrica delNord, al sud-est dAmèrica del Sus i a petites zones dOceania.Quines característiques té? Són grans extensions agrícoles en què sutilitza una màdobra escassa i maquinària abundant.e)Amb lajuda dun atles, esmenta dos països on es faça servir lagricultura intensivamonsònica. Tailandia i la India.f)Consulta una atles i explica quin tipus dagricultura predomina a Itàlia. Predominalagricultura mediterrània de secà.9.Comenta la fotografia daquest paisatge agrari. Segueix les pautes marcades enlapartat Tècniques de treball.A la fotografia shi veuen unes muntanyes al fons, també shi veuen uns pantans no moltgrans.Les parceles que hi ha són menudes, regulars (rectangles) i oberts.
  4. 4. Els cultius són de regadiu, sutilitza la monocultura i agricultura intensiva.Com he dit abans, hi ha construccions hidràuliques: es veuen dos pantans o llacs plensdaigua.El poblament que hi ha és dispers, perquè no shi veu un “poble” amb les cases totesapegades.Pertany a lagricultura mediterrània de regadiu, perquè allí és on hi ha més cultiu deregadiu i on hi ha més poblament dispers.Bé, veient la imatge daquest paisatge agrari es veu que no és un paisatge agrari del suddEspanya, perquè els paisatges del sud dEspanya solen tindre els cultius més grogencs,i aquest paisatge té els cultius verdosos, així que és o del nord o de la part centraldEspanya. Apareixen diversos pantans, així que també demostra que és un cultiu deregadiu i no de secà.Ángel Molina 3ºB

×