Državna matura iz Povijesti

12,997 views

Published on

U okviru ciklusa webinara za državnu maturu Portala Moja matura u suradnji sa zajednicom Suradnici u učenju prof. Tea Cerovečki održala je webinar - Povijesti. na državnoj maturi 2010./2011.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
12,997
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,742
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Državna matura iz Povijesti

 1. 1. DRŽAVNA MATURA IZ POVIJESTI 2010./2011. Tea Cerovečki
 2. 2. Što profesori misle o ispitu? <ul><li>“ Pitanja na koja su na ispitu iz povijesti na državnoj maturi trebali odgovoriti učenici mogu im poslužiti da se prijave na kviz “Milijunaš”, ali ne i da studiraju.” </li></ul><ul><li>prof. dr. sc. Neven Budak </li></ul><ul><li>( Jutarnji list , 19. 05. 2010.) </li></ul>
 3. 3. Što učenici misle o ispitu? <ul><li>“ Po meni, povijest je jedan od najtežih predmeta na državnoj maturi. Iznimno je detaljna. Ima mnogo knjiga različitih izdavača i to me živcira.” </li></ul><ul><li>“ U testu je bilo stvarno nekih glupih pitanja poput slika nekih vaza...” </li></ul><ul><li>“ Imam gimnazijske udžbenike, neku skriptu i još možda nabavim neki priručnik.” </li></ul>
 4. 4. Što statistika pokazuje? NCVVO (Pragovi ocjena i postotak učenika koji su dobili pojedinu ocjenu) 1 2 3 4 5 PRAG - 31 51 71 91 % 12 34. 6 28. 3 18. 3 6. 8
 5. 5. Krenimo ispočetka... <ul><li>Datum ispita: 25. 5. 2011. </li></ul><ul><li>Vrijeme ispita: 13 : 00 h </li></ul><ul><li>Trajanje ispita: 90 min </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Područja ispitivanja: </li></ul><ul><li>1. Uvod u povijest, pretpovijest i stari vijek </li></ul><ul><li>2. Srednji vijek i novi vijek do poč. XVIII. st. </li></ul><ul><li>3. Novi vijek u XVIII. i XIX. st. </li></ul><ul><li>4. Svijet XX. i XXI. st. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Dvije cjeline </li></ul><ul><li>Tipovi zadataka: zatvoreni i otvoreni tip </li></ul><ul><li>Dozvoljen pribor: plava ili crna kemijska </li></ul><ul><li>olovka </li></ul>
 8. 8. Što se od vas očekuje? <ul><li>Uvod u povijest, pretpovijest i stari vijek </li></ul><ul><li>1.1. Povijest kao znanost </li></ul><ul><li>povijesna terminologija </li></ul><ul><li>- razvoj povijesti kao znanosti </li></ul><ul><li>1.2. Pretpovijesno i prijelazno doba </li></ul><ul><li>karakteristike razdoblja </li></ul><ul><li>život ljudi </li></ul>
 9. 9. <ul><li>1.3. Visoke civilizacije i kulture staroga Istoka </li></ul><ul><li>vremensko – prostorne, geografske i gospodarske odrednice </li></ul><ul><li>društveni ustroj i državni razvoj te kulturni dosezi </li></ul>
 10. 10. <ul><li>1.4. Antički svijet </li></ul><ul><li>Grčka </li></ul><ul><li>isprepletenost političkoga, gospodarskoga i društvenoga života (+ hrvatski prostori) </li></ul><ul><li>Rim </li></ul><ul><li>ishodište civilizacije, osvajanja, organizacija vlasti te politički i društveni odnosi </li></ul><ul><li>(Republika – Carstvo) </li></ul><ul><li>kršćanstvo </li></ul><ul><li>hrvatski prostori </li></ul>
 11. 11. <ul><li>2. Srednji vijek i novi vijek do početka XVIII. st. </li></ul><ul><li>2.1. Rani srednji vijek: Europa, Sredozemlje i Bliski istok </li></ul><ul><li>migracije, države, društveni ustroj, crkva i država, dosezi kulture </li></ul><ul><li>2.2. Rani srednji vijek: Hrvatska </li></ul><ul><li>- etnogeneza i proces pokrštavanja, hrv. kneževine i Hrvatsko Kraljevstvo </li></ul>
 12. 12. <ul><li>2.3. Uspon Europe (XII. – XV. st.) </li></ul><ul><li>društvo i gospodarstvo, jačanje država, susreti civilizacija, uloga Crkve </li></ul><ul><li>2.4. Razvijeni i kasni srednji vijek </li></ul><ul><li>(XII. – XVI. st.): Hrvatska </li></ul><ul><li>- državno – pravni položaj, društveni odnosi, Bosna, kulturna baština, Osmanlije </li></ul>
 13. 13. <ul><li>2.5. Novi vijek (XVI. – XVIII. st.): </li></ul><ul><li>Svijet i Europa </li></ul><ul><li>prekomorski svijet, geog. otkrića, humanizam i renesansa, protestantska reforma i katolička obnova, apsolutizam i građanske revolucije </li></ul><ul><li>2.6. Novi vijek (XVI. – XVIII. st.): Hrvatska </li></ul><ul><li>- obrana od Osmanlija, Hrvati i Habsburgovci, osmanlijska i mletačka vlast, kulturni dosezi </li></ul>
 14. 14. <ul><li>3. Novi vijek u XVIII. i XIX. st. </li></ul><ul><li>3.1. “Stoljeće razuma”: Europa i svijet </li></ul><ul><li>prva ind. revolucija, razvoj FR i VB, prosvijećeni apsolutizam, postanak SAD, razvoj OC i BiH pod osmanlijskom vlašću </li></ul><ul><li>3.2. XVIII. stoljeće na tlu Hrvatske </li></ul><ul><li>- oslobodilački ratovi, razvoj Hrvatske, gospodarski i politički položaj Dalmacije, Istre i Dubrovnika te kulturni dosezi </li></ul>
 15. 15. <ul><li>3.3. Uspon građanskog društva do ½ XX. st. </li></ul><ul><li>Francuska revolucija, Napoleonovo doba, Europa i svijet nakon Bečkoga kongresa, stanje OC </li></ul><ul><li>3.4. XIX. st. na tlu Hrvatske </li></ul><ul><li>- hrv. zemlje u Napoleonovo doba, nacionalno buđenje, revolucionarna 1848./9., položaj Beča i Pešte, razvoj građanskog društva </li></ul>
 16. 16. <ul><li>3.5. Razdoblje 2/2 XIX. st.: Europa i svijet </li></ul><ul><li>druga ind. revolucija </li></ul><ul><li>imperijalizam </li></ul><ul><li>društveni odnosi </li></ul>
 17. 17. <ul><li>4. Svijet XX. i XXI. st. </li></ul><ul><li>4.1. Od poč. XX. st. do kraja Prvog svj. rata </li></ul><ul><li>doba napetosti, Prvi svj. rat </li></ul><ul><li>4.2. Od poč. XX. st. do 1918. g.: Hrvatska </li></ul><ul><li>- pol. situacija na poč. XX. st., vojno – politički položaj Hrvatske u razdoblju Prvog svj. rata </li></ul>
 18. 18. <ul><li>4.3. Međuraće na području Hrvatske </li></ul><ul><li>položaj Hrvatske u Kralj. SHS, u Kraljevini Jugoslaviji, kulturni dosezi </li></ul><ul><li>4.4. Međuraće u Europi i svijetu </li></ul><ul><li>- društveno – političke prilike od Versaillesa do velike gospodarske krize i od krize do poč. Drugog svjetskog rata </li></ul>
 19. 19. <ul><li>4.5. Drugi svjetski rat </li></ul><ul><li>ratna zbivanja, ratna diplomacija, strahote rata </li></ul><ul><li>4.6. Drugi svjetski rat i Hrvatska </li></ul><ul><li>- vojno – politički položaj, NDH, jugoslavenska federacija, kraj rata i nakon njega </li></ul>
 20. 20. <ul><li>4.7. Nakon Drugog svj. rata </li></ul><ul><li>poratni odnosi, Hladni rat, željezna zavjesa </li></ul><ul><li>4.8. Hrvatska nakon Drugog svj. rata </li></ul><ul><li>FNRJ, SFRJ </li></ul><ul><li>4.9. Suvremeni svijet </li></ul><ul><li>- EU, problematika suvremenog svijeta, samostalna i suverena RH </li></ul>
 21. 21. Primjeri zadataka <ul><li>Višestruki izbor </li></ul><ul><li>Koji je crkveni red, uz dominikance, nastao kao reakcija crkve na širenje heretičkih pokreta? </li></ul><ul><li>benediktinci </li></ul><ul><li>franjevci </li></ul><ul><li>isusovci </li></ul><ul><li>kapucini </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Koji redoslijed događaja točno opisuje kronologiju Francuske revolucije? </li></ul><ul><li>A. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina  jakobinska diktatura  napad na Bastille  uveden Direktorij </li></ul><ul><li>B. Napad na Bastille  Deklaracija o pravima čovjeka i građanina  jakobinska diktatura  uveden Direktorij </li></ul><ul><li>C. Jakobinska diktatura  uveden Direktorij  napad na Bastille  Deklaracija o pravima čovjeka i građanina </li></ul><ul><li>D. Uveden Direktorij  napad na Bastille  Deklaracija o pravima čovjeka i građanina  jakobinska diktatura </li></ul>
 23. 23. <ul><li>2. Dopunjavanje </li></ul><ul><li>Najznačajniji hrvatski znanstvenik XVIII. st. bio je ___________________________________. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>3. Povezivanje i sređivanje </li></ul><ul><li>Pojmovima pridružite njihova značenja. </li></ul><ul><li>amandman A. oružani sukob unutar jedne države </li></ul><ul><li>ustav B. oblik dopune i izmjene ustava, zakona ili drugog propisa </li></ul><ul><li>konfederacija C. savez samostalnih država s labavom središnjom vlašću </li></ul><ul><li>kongres D. teritorij jedne zemlje pod vlašću ili upravom druge zemlje </li></ul><ul><li>E. vrhovni i temeljni zakon neke države </li></ul><ul><li>F. zakonodavna vlast </li></ul>
 25. 25. <ul><li>4. Grozd </li></ul><ul><li>“ U ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Ja, ban bosanski Kulin, prisežem tebi, kneže Krvašu, i svim dubrovačkim građanima da ću biti iskreni prijatelj Vama od sada i do vijeka, i pravi mir držati sa Vama i vjeru dokle god sam živ. Sve Dubrovčane koji hode po mojoj državi, trgujući, ma gdje tko prebiva ili kuda prolazi, pravom ću vjerom i pravim srcem držati bez ikakve povrede, osim kao mi netko po svojoj volji pokloni. I da im ne bude od mojih carinika nasilja; i dok god budu kod mene, pružit ću im savjet i pomoć kao što i samome sebi koliko god budem mogao, bez ikakve zle primisli. Tako mi bog pomogao i ovo sveto evanđelje. Ja Radoje, dijak banov, pisah ovo banovo pismo od rođenja Kristova... ljeta, mjeseca kolovoza u dvadeset i deveti dan, na usječenje glave Ivana Krstitelja.” </li></ul><ul><li>Što je ban Kulin odobrio dubrovačkim trgovcima? </li></ul><ul><li>_______________________________________ </li></ul><ul><li>Što je takvom povlasticom želio osigurati za Bosnu? </li></ul><ul><li>_______________________________________ </li></ul><ul><li>Iz kojega je razdoblja srednjega vijeka ovaj dokument? </li></ul><ul><li>_______________________________________ </li></ul>
 26. 26. Prva ispitna cjelina PODRUČJE ISPITIVANJA ZADACI VIŠESTRUKOG IZBORA ZADACI DOPUNJAVANJA UKUPNO 1. 5 3 8 2. 5 2 7 3. 5 2 7 4. 5 3 8 UKUPNO 20 10 30
 27. 27. Druga ispitna cjelina PODRUČJE ISPITIVANJA VIŠESTRUKI IZBOR POVEZIVANJE I SREĐIVANJA GROZDOVI UKUPNO 1. 2 3 2 7 2. 2 3 3 8 3. 2 3 3 8 4. 1 4 2 7 UKUPNO 7 13 10 30
 28. 28. Važno!!! <ul><li>upišite odgovore na list za odgovore! </li></ul><ul><li>pravilno ispravljajte pogrešne odgovore </li></ul><ul><li>pažljivo čitaj pitanje </li></ul>
 29. 29. Mnogo sreće na državnoj maturi i na studiju!

×