Državna matura iz matematike - viša razina
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Državna matura iz matematike - viša razina

on

 • 190,739 views

U okviru ciklusa webinara za državnu maturu Portala Moja matura u suradnji sa zajednicom Suradnici u učenju profesorica Nataša Leko održala je webinar Matematika - viša razina na državnoj maturi ...

U okviru ciklusa webinara za državnu maturu Portala Moja matura u suradnji sa zajednicom Suradnici u učenju profesorica Nataša Leko održala je webinar Matematika - viša razina na državnoj maturi 2010./2011.
Ovo je prezentacija s webinara.

Statistics

Views

Total Views
190,739
Views on SlideShare
10,656
Embed Views
180,083

Actions

Likes
0
Downloads
22
Comments
0

20 Embeds 180,083

http://mojamatura.net 97560
http://www.mojamatura.net 81148
http://mojamatura.hr 790
http://www.mojamatura.hr 233
http://moja-matura.com 82
http://mojamatura.com 62
http://www.mojamatura.com 60
http://moja-matura.net 45
http://webcache.googleusercontent.com 27
http://www.moja-matura.net 20
http://www.google.hr 20
http://translate.googleusercontent.com 11
http://gimnazija-privatna-jezicnoinformaticka-svijet-zg.skole.hr 9
http://www.moja-matura.com 7
http://mojamatura.net. 3
https://www.google.hr 2
http://www.google.at 1
http://www.google.gr 1
http://www.google.ba 1
http://www.mojamatura.net. 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Državna matura iz matematike - viša razina Državna matura iz matematike - viša razina Presentation Transcript

  • MATEMATIKA NA DRŽAVNOJ MATURI-VIŠA RAZINA
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • Izgled ispita
   Nataša Leko, prof.
   IX. gimnazija
  • Pristupnici dobivaju omotnice u kojima je:
   1. Ispitna knjižica
   2. Knjižica s formulama
   Nataša Leko, prof.
   IX. gimnazija
  • 3. List za odgovore
   4. List za koncept
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • Ispitna knjižicaa) Upute (prva stranica ispitne knjižice)
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • b) Zadatci višestrukog izbora
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • c) Zadatci kratkih odgovora
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • d) Zadatci produženih odgovora
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • Područja ispitivanja
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • Obrazovni ishodi
   -Moguće odstupanje udjela pojedine cjeline je 5%
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • 1. BROJEVI I ALGEBRA
   skupovi N, Z, Q, R i C
   elementarno računanje
   postotci i omjeri
   algebarski izrazi i algebarski razlomci
   mjerne jedinice
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • a) skupovi N, Z, Q, R i C
   razlikovati skupove N, Z, Q, R i C (poznavati termine: prirodan, cijeli, racionalan, iracionalan, realan i kompleksan broj te razlikovati navedene brojeve)
   uspoređivati brojeve
   prepoznati i rabiti oznake intervala
   zapisati skupove realnih brojeva intervalima i prikazivati ih na brojevnome pravcu
   rabiti zapis kompleksnih brojeva u standardnome i trigonometrijskome obliku
   PRIMJERI ZADATAKA:
   (Ljetni rok;75% učenika je točno odgovorilo)
   (Jesenski rok; 6% učenika točno je odgovorilo)
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • b) elementarno računanje
   zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, korjenovati, potencirati te određivati apsolutne vrijednosti
   zaokruživati brojeve
   rabiti džepno računalo
   PRIMJERI ZADATAKA:
   (Ljetni rok; 74%)
   (Zimski rok)
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • c) postotci i omjeri
   rabiti postotke
   rabiti omjere
   PRIMJERI ZADATAKA:
   (Jesenski rok; 56%)
   (Jesenski rok; 67%)
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • d) algebarski izrazi i algebarski razlomci
   provoditi operacije s potencijama i korijenima
   zbrajati, oduzimati i množiti algebarske zraze
   rabiti formule za kvadrat i kub binoma, razliku kvadrata i razliku i zbroj kubova
   zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti algebarske razlomke
   iz zadane formule izraziti jednu veličinu pomoću drugih
   primijeniti binomni poučak
   PRIMJERI ZADATAKA:
   (Jesenski rok; 5%)
   (Ljetni rok; 53%)
   (jesenski rok; 54%)
  • e) mjerne jedinice
   računati s jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i novac
   pretvarati mjerne jedinice
   rabiti mjerne jedinice u geometriji i u zadatcima s tekstom
   PRIMJER ZADATKA:
   (Probna matura 2009)
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • 2. FUNKCIJE
   pojam funkcije, zadavanje i operacije s njima
   linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti, funkcija drugoga korijena, polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije
   nizovi
   derivacija funkcije
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • a) pojam funkcije, zadavanje i operacije s njima
   rabiti funkcije zadane tablično, grafički, algebarski i riječima
   izvoditi operacije s funkcijama (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, komponiranje)
   PRIMJERI ZADATAKA:
   Rješenje:
   (Jesenski rok; 28%)
   (Ogledni ispit 2009)
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • b) linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti, funkcija drugoga korijena, polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije
   odrediti domenu funkcije i sliku funkcije
   izračunati funkcijske vrijednosti
   prikazati funkcije grafički i tablično
   interpretirati graf funkcije
   odrediti nultočke funkcije
   odrediti sjecišta grafa s koordinatnim osima
   iz zadanih svojstava, elemenata ili grafa odrediti funkciju
   odrediti i primijeniti rast/pad funkcije
   odrediti tijek funkcije
   razlikovati parne i neparne funkcije
   detalji u ispitnom katalogu
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • PRIMJERI ZADATAKA:
   (Zimski rok)
   (Jesenski rok; 48%)
   (Zimski rok)
   (Ljetni rok; 46%)
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • c) nizovi
   prepoznati zadani niz
   prepoznati aritmetički niz
   rabeći definiciju i svojstva aritmetičkoga niza odrediti opći član te zbroj prvih n-članova
   prepoznati geometrijski niz
   rabeći definiciju i svojstva geometrijskoga niza odrediti opći član te zbroj prvih n-članova i zbroj reda
   PRIMJERI ZADATAKA:
   (Ljetni rok; 1.60%, 2. 40%)
   (Zimski rok)
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • d) derivacija funkcije
   derivirati konstantnu funkciju, funkciju potenciranja i trigonometrijske funkcije
   derivirati zbroj, razliku, umnožak, kvocijent i kompoziciju funkcija
   odrediti tangentu na graf funkcije u točki
   rabiti derivaciju funkcije kod ispitivanja tijeka funkcije
   PRIMJERI ZADATAKA:
   Rj.:
   Rj.:
   Rj.:
   Rj.:
   (Zimski rok)
  • 3. JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE
   a) linearne i kvadratne jednadžbe i nejednadžbe
   b) jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima i s korijenima
   c) jednostavnije polinomske i racionalne jednadžbe i nejednadžbe
   d) eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe
   e) trigonometrijske jednadžbe
   f) sustavi navedenih jednadžbi i nejednadžbi
  • a) Linearne i kvadratne jednadžbe i nejednadžbe
   rješavati linearne jednadžbe i nejednadžbe
   rješavati kvadratne jednadžbe i nejednadžbe
   rabiti Vièteove formule
   PRIMJERI ZADATAKA:
   (Ljeto; 51%)
   (Jesenski rok; 67%, 37%)
   (Zimski rok)
  • b) jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima i s korijenima
   rješavati jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima
   rješavati jednadžbe i nejednadžbe s korijenima
   PRIMJERI ZADATAKA:
   (Ljetni rok; 64%)
   (Zimski rok)
  • c) jednostavnije polinomske i racionalne jednadžbe i nejednadžbe
   rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se mogu faktorizirati
   rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se supstitucijom mogu svesti na kvadratne, primjerice, bikvadratne jednadžbe
   PRIMJERI ZADATAKA:
   (Ogledni ispit 2009)
  • d) eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe
   rješavati jednadžbe/nejednadžbe s potencijama jednakih baza
   rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se mogu riješiti izravnom primjenom logaritmiranja ili definicijom logaritma
   rješavati jednadžbe/nejednadžbe u kojima se rabe osnovna svojstva računanja s eksponentima i logaritmima
   rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se supstitucijom mogu svesti na kvadratne
   PRIMJERI ZADATAKA:
   (Ljetni rok; 10%)
   (Jesenski rok; 28%, 15%)
  • d) trigonometrijske jednadžbe
   odrediti opće rješenje trigonometrijske jednadžbe ili rješenja iz zadanoga intervala rabeći definicije trigonometrijskih funkcija
   odrediti opće rješenje trigonometrijske jednadžbe ili rješenja iz zadanoga intervala rabeći trigonometrijske identitete
   rješavati jednadžbe koje se supstitucijom mogu svesti na kvadratne
   PRIMEJRI ZADATAKA:
   (Zimski rok)
   (Jesenski rok; 30%)
  • 4. GEOMETRIJA
   a) Elementarna geometrija
   elementarna geometrija likova u ravnini
   odnosi među geometrijskimobjektima u prostoru
   prizma, piramida, valjak, stožac
   kugla
   PRIMJERI ZADATAKA:
   (Ljetni rok; 62%)
   (Jesenski rok; 64%)
   (Zimski rok)
  • b) Trigonometrija
   trigonometrija pravokutnoga trokuta
   trigonometrija raznostraničnoga trokuta
   PRIMJERI ZADATAKA
   (Ljetni rok; 69%)
   (Zimski rok)
  • c) Analitička geometrija
   koordinatni sustav na pravcu i u ravnini
   vektori
   jednadžba pravca
   krivulje drugoga reda
   PRIMJERI ZADATAKA:
   (Ljetni rok; 32%)
   (Jesenski rok; 49%)
   (Ljetni rok; 32%)
  • 5. MODELIRANJE
   sva područja ispitivanja
   modelirati situacije rabeći:
   – brojeve
   – algebru
   – geometriju
   – funkcije
   – jednadžbe
   – nejednadžbe
   PRIMJER ZADATKA:
   (Jesenski rok; 4%)
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • KALKULATOR
   Zagreb, 08. travnja 2010.g.
   ...” U ispitnom katalogu za fiziku i za matematiku navedeno je da je dozvoljena uporaba
   znanstvenog kalkulatora, što ne znači grafičkog ili algebarskog (CAS) kalkulatora. U
   formalnom naputku koji je donesen kako bi se opisano u ispitnom katalogu propisalo i za
   provedbu ispita nije ništa drugačije definirano, osim što se spominju nazivi GRAPH i CAS
   (algebarski) što nije sporno, ali i tipke za deriviranje i integriranje koje su izazvale najveću
   uznemirenost. U tom trenutku nismo imali informaciju da postoji i jedan znanstveni kalkulator
   s navedenim tipkama, a koji nije grafički ni CAS (algebarski) kalkulator.
   Danas moramo objaviti da je razvidno da su i kalkulatori koji imaju tipku za deriviranje i
   integriranje, a koji NISU GRAPHIC ili CAS (algebarski), već su deklarirani kao znanstveni,
   jesu dozvoljeni na navedenim ispitima kao i to da će korisnici koji imaju znanstveni
   kalkulator i s manje funkcija moći riješiti ispite na isti način.
   Zagreb, 13. svibnja 2011.
   Važna obavijest svim pristupnicima ispitima državne mature 
   ...”Poništit će se ispit učeniku koji je na ispitu iz Matematike, Fizike ili Kemije rabio džepno računalo (kalkulator) nedozvoljenih karakteristika. “...
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • OCJENE
   Pragovi za ocjene na državnoj maturi iz matematike 2009./2010.
   Prag prolaznosti ispita određuje se prema prosjeku rješenosti ispita svih pristupnika.
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • ŠTO PONOVITI?
   Proučite još jednom ispitni katalog
   Ako još niste, nabavite formule
   Riješite ispite sa ljetnog, jesenskog i zimskog roka
  • NE ZABORAVITE...
   Ispit je 23.05.2011. , 09.00h-12.00h
   Naspavajte i najedite se prije ispita...
   Ponesite kalkulator, pribor (kemijska olovka, obična olovka, gumica, šestar, ravnalo) i osobni dokument...
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • SRETNO SVIMA
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija
  • VAŠA PITANJA 
   NatašaLeko, prof.
   IX. gimnazija