SEMINAR KECEMERLANGAN PENDIDIK DALAM PENYELIDIKAN
DAN INOVASI

Penggunaan Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran Dikal...
PENGENALAN

Criswell (1989) mendefinisikan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) sebagai penggunaan komp...
PERNYATAAN MASALAH

Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran semakin penting pada masa kini. Sebagaimana menu...
OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan komputer dikalangan pensyarah Jabatan Kejuruteraan
Mekan...
REKABENTUK KAJIAN

Kajian ini merupakan kajian berbentuk deskriptif. Justeru itu, diharapkan akan dapat
memberikan satu ga...
KAJIAN RINTIS

Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan soal selidik yang telah disediakan. Bagi tujuan ini...
ANALISIS DATA
Taburan kekerapan bagi demografi.
ANALISIS DATA
Penggunaan komputer dalam pengajaran dan
pembelajaran
ANALISIS DATA
Tujuan utama penggunaan komputer
ITEM

N
YA

Tujuan utama

 

PERATUS %
TIDAK

 

YA
 

TIDAK
 

menggunakan...
ANALISIS DATA
Faktor utama yang mendorong menggunakan komputer
ITEM

N
YA

Faktor utama yang

 

PERATUS %
TIDAK

 

YA
 
...
ANALISIS DATA
Pendorong menggunakan komputer
ITEM

N
YA

Pendorong responden

 

PERATUS %
TIDAK

 

YA
 

TIDAK
 

menggu...
ANALISIS DATA
Analisis kekerapan, peratusan dan min 
responden bagi masalah penggunaan komputer
ANALISIS DATA
Perbandingan masalah penggunaan
komputer dikalangan pensyarah lelaki dan
wanita.
PERBINCANGAN

Dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa terdapat beberapa kemungkinan yang
menyebabkan berlakunya situasi ya...
PERBINCANGAN

KEPENTINGAN KEPADA POLITEKNIK
Berdasarkan perolehan maklumat dan data kajian, pihak politeknik dapat
mengena...
PERBINCANGAN

KEPENTINGAN KEPADA PENSYARAH
Hasil kajian ini adalah sebagai rujukan kepada pihak politeknik yang
telah meny...
PERBINCANGAN

Kepentingan Kepada Jabatan Pengajian Politeknik dan Kementerian Pengajian Tinggi
Kajian yang dijalankan ini ...
KESIMPULAN

Terdapat banyak fakor yang mempengaruhi kecenderungan pensyarah untuk menggunakan komputer
dalam pengajaran da...
RUJUKAN

∗ Azizi Yahya, et al (2006). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. PTS Professional.
∗ Baharuddin Aris.(2000)....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penggunaan komputer dalam_pengajaran_dan_pembelaja(1)

1,050 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,050
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penggunaan komputer dalam_pengajaran_dan_pembelaja(1)

 1. 1. SEMINAR KECEMERLANGAN PENDIDIK DALAM PENYELIDIKAN DAN INOVASI Penggunaan Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran Dikalangan Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Mohd Nizam Bin Mohd Talib Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
 2. 2. PENGENALAN Criswell (1989) mendefinisikan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dan melibatkan pelajar secara aktif serta membolehkan maklum balas. Teknologi telah mengubah cara manusia bekerja. Hjetland (1995) menyatakan bahawa “Technology can make our lives easier. Everyday tasks are simplified”. Beliau juga menyatakan bagaimana teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi pendidik seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengurusan dan kerja-kerja pengajaran pembelajaran. Becker (1991) menyatakan “ empayar di masa depan ialah empayar pemikiran dan minda”. Bagi mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya, pendekatan pengajaran dan pembelajaran teknologi maklumat di institusi pendidikan perlu digubah kepada pemikiran penyelidikan, mengumpul maklumat, menganalisis data ke arah menggalakkan kreativiti dan motivasi pelajar. Faharol Razi (1998) menyatakan istilah Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran diambil daripada istilah asalnya dalam Bahasa Inggeris iaitu Computer-Based Instruction (CBI) yang bermaksud pengajaran terancang berasaskan komputer.
 3. 3. PERNYATAAN MASALAH Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran semakin penting pada masa kini. Sebagaimana menurut Musa (2001), cara yang paling berkesan untuk memanfaatkan keupayaan komputer adalah dengan menjadikannya alat untuk membantu kerja-kerja kita supaya menjadi lebih mudah dan berkesan. Pengkaji ingin mengkaji tentang penggunaan komputer, perisian-perisian yang digunakan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Polteknik Sultan Haji Ahmad Shah dalam penggunaan komputer untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui pengalaman dan pemerhatian penyelidik secara rambang, didapati penggunaan komputer di kalangan pensyarah untuk tujuan pengajaran masih di tahap minima. Pengajaran yang dirancang dengan baik akan mendatangkan kesan pembelajaran yang baik. Pensyarah mestilah menggunakan komputer untuk menyediakan nota pelajaran, menganalisa markah pelajar, penyediaan soalan peperiksaan dan ujian serta surat-surat rasmi. Oleh yang demikian, ianya menimbulkan minat pengkaji untuk menjalankan satu kajian tentang penggunaan komputer dikalangan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah kerana penggunaan komputer oleh pensyarah ini akan memberi gambaran secara keseluruhannya terhadap penggunaan komputer di kalangan pensyarah Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah khususnya dan pensyarah di Politeknik Malaysia amnya.
 4. 4. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan komputer dikalangan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Polteknik Sultan Haji Ahmad Shah. Antara objektif kajian ialah ; 1. Mengenalpasti penggunaan komputer dikalangan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Meknikal, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. Mengenalpasti jenis perisian komputer yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dikalangan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Meknikal, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. 3. Mengenalpasti masalah-masalah penggunaan komputer dikalangan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Meknikal, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah dalam pengajaran dan pembelajaran. 4. Mengenalpasti adakah terdapat perbezaan antara jantina dalam masalah penggunaan komputer dikalangan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Meknikal, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.
 5. 5. REKABENTUK KAJIAN Kajian ini merupakan kajian berbentuk deskriptif. Justeru itu, diharapkan akan dapat memberikan satu gambaran yang jelas dan maklumat yang tepat mengenai penggunaan komputer bagi membantu proses pengajaran dikalangan pensyarah. Sampel kajian terdiri daripada kalangan pensyarah Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Populasi kajian hanya tertumpu kepada pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal sahaja. Sampel kajian ini melibatkan seramai 35 orang pensyarah sebagai responden daripada 68 pensyarah yang berkhidmat di jabatan berkenaan Instrumen yang digunakan untuk kajian ini adalah berbentuk soal selidik. Kelebihan menggunakan kaedah ini adalah responden tidak memerlukan masa yang banyak untuk menjawab soal selidik dan mengganggu responden yang mempunyai tugas-tugas tertentu.
 6. 6. KAJIAN RINTIS Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan soal selidik yang telah disediakan. Bagi tujuan ini seramai 10 orang pensyarah telah dipilih secara rawak untuk kajian rintis bagi soal selidik ini. Menurut Wiersma (1991) pekali kebolehpercayaan adalah di antara 0 hingga 1.0. Sekiranya kebolehpercayaan adalah menghampiri 1.0, maka komponennya dikatakan sah. Ini bermakna semakin hampir nilai alpha kepada 1.0, maka semakin tinggi kebolehpercayaannya. Menurut Mohd Majid Konting (1990) kebolehpercayaan yang bernilai 0.60 dan ke atas sering digunakan untuk menentukan tahap kebolehpercayaan sesuatu alat ukur kajian. Pekali alpha Cronbach telah digunakan untuk menentukan kebolehpercayaan instrument kajian. Berdasarkan kajian rintis yang dijalankan, nilai keseluruhan instrumen ialah alpha 0.83. Nilai menunjukkan item-item dalam soal selidik mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan boleh digunakan.
 7. 7. ANALISIS DATA Taburan kekerapan bagi demografi.
 8. 8. ANALISIS DATA Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran
 9. 9. ANALISIS DATA Tujuan utama penggunaan komputer ITEM N YA Tujuan utama   PERATUS % TIDAK   YA   TIDAK   menggunakan komputer Pencarian sumber 35 0 100 0 35 0 100 0 Pembentangan pengajaran 21 14 60 40 Hiburan/permainan 16 19 45.7 54.3 Menjadikan proses P&P 12 23 34.3 65.7 18 17 51.4 48.6 pendidikan Pengurusan data atau maklumat lebih menarik Penyampaian lebih kemas
 10. 10. ANALISIS DATA Faktor utama yang mendorong menggunakan komputer ITEM N YA Faktor utama yang   PERATUS % TIDAK   YA   TIDAK   mendorong menggunakan komputer Keperluan akademik 34 1 97.1 2.9 Minat 29 6 82.9 17.1 Melambangkan imej 9 26 25.7 74.3 Pengaruh persekitaran 18 17 54.4 48.6
 11. 11. ANALISIS DATA Pendorong menggunakan komputer ITEM N YA Pendorong responden   PERATUS % TIDAK   YA   TIDAK   menggunakan komputer Pegawai atasan 25 10 71.4 28.6 Organisasi 23 12 65.7 34.3 Rakan sekerja 19 16 54.3 45.7 Rakan 23 12 65.7 34.3 Keluarga 15 20 42.9 57.1
 12. 12. ANALISIS DATA Analisis kekerapan, peratusan dan min  responden bagi masalah penggunaan komputer
 13. 13. ANALISIS DATA Perbandingan masalah penggunaan komputer dikalangan pensyarah lelaki dan wanita.
 14. 14. PERBINCANGAN Dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan berlakunya situasi yang dinyatakan seperti di atas. Walaupun melebihi 80% pensyarah yang merasakan penggunaan komputer itu satu cara yang terbaik dalam proses pengajaran dan pembelajaran, namun ianya tidak dapat dijalankan dalam erti kata yang sebenarnya. Secara amnya, dapatlah dinyatakan di sini bahawa dapatan menunjukkan bahawa pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Polteknik Sultan Haji Ahmad Shah berada di tahap yang tinggi dalam menggunakan komputer untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Penyelidik beranggapan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Polteknik Sultan Haji Ahmad Shah memanfaatkan sepenuhnya kemudahan komputer yang di politeknik dan ini selaras dengan seruan kerajaan untuk menjadikan pendidikan di negara kita ini adalah bertaraf dunia.
 15. 15. PERBINCANGAN KEPENTINGAN KEPADA POLITEKNIK Berdasarkan perolehan maklumat dan data kajian, pihak politeknik dapat mengenal pasti kekurangan samaada dari segi kemudahan, keperluan, perancangan dan pendekatan serta mengambil langkah yang sewajarnya bagi meningkatkan kemahiran warga politeknik dalam penggunaan komputer. Hasil kajian ini juga adalah sebagai rujukan kepada pihak politeknik yang telah menyediakan komputer kepada pensyarah khususnya di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah agar ianya digunakan dengan sebaik mungkin bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini juga dapat memberi maklumat khususnya kepada politeknik untuk meningkatkan tahap pengurusan dan pentadbiran bagi penggunaan komputer adalah secara menyeluruh.
 16. 16. PERBINCANGAN KEPENTINGAN KEPADA PENSYARAH Hasil kajian ini adalah sebagai rujukan kepada pihak politeknik yang telah menyediakan kemudahan komputer kepada pensyarah khususnya di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah agar ianya digunakan dengan sebaik mungkin bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran. Hasil kajian ini juga diharapkan pihak politeknik dapat mengadakan perancangan, pendekatan bagi meningkatkan penggunaannya pada masa akan datang. Kajian ini juga dapat memberi maklumat khususnya kepada politeknik untuk meningkatkan tahap pengurusan dan pentadbiran bagi penggunaan komputer adalah secara menyeluruh.
 17. 17. PERBINCANGAN Kepentingan Kepada Jabatan Pengajian Politeknik dan Kementerian Pengajian Tinggi Kajian yang dijalankan ini juga diharapkan dapat memberikan beberapa idea baru kepada Jabatan Pengajian Politeknik dan Kementerian Pengajian Tinggi dalam memantapkan lagi sistem pendidikan yang sedia ada. Hasil kajian yang akan diperolehi ini diharapkan dapat memberikan pandangan serta pendekatan kepada pihak Jabatan Pengajian Politeknik dan Kementerian Pengajian Tinggi agar merancang sesuatu yang baru berkaitan dengan perkembangan IT di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik. Kemajuan teknologi ini mampu melahirkan lebih ramai lagi golongan cerdik pandai dan pakar teknologi dan tenaga mahir sebagaimana yang diharapkan oleh negara menjelang tahun 2020 nanti.
 18. 18. KESIMPULAN Terdapat banyak fakor yang mempengaruhi kecenderungan pensyarah untuk menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Diantara kecenderungan pensyarah menggunakan komputer didalam pengajaran dan pembelajaran adalah faktor pengetahuan, sikap, sifat-sifat inovasi, personaliti dan sokongan organisasi amat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji di masa hadapan dicadangkan menjalankan kajian yang lebih mendalam mengenai sikap pensyarah terhadap sifat-sifat komputer dan faktor-faktor yang menyebabkan penolakan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya kebolehcubaan adalah faktor utama penolakan, maka adalah wajar untuk mengadakan perancangan yang lebih teliti dan mencari jalan yang berkesan demi meningkatkan tahap keramahan penggunaan komputer dalam kalangan pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran dan disesuaikan mengikut keperluan individu yang berbeza.
 19. 19. RUJUKAN ∗ Azizi Yahya, et al (2006). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. PTS Professional. ∗ Baharuddin Aris.(2000). Teknologi Pendidikan dari yang Tradisi kepada yang Terkini. Jabatan Multimedia Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia. ∗ Becker, H.J. (1991). How computer are used in United State Schools. Basic data from the 1989 1-E-A. Computer in education survey. Journal at Educational Computing research. Vol. 7 (4), 385-406. ∗ Crouse. (1995). A Scalable Dynamically Reconfigurable Hierarchical WDM Network for High-Performance Clustering. HDDP, 220-229. ∗ Ee Ah Meng (1997), Pedagogi II pelaksanaan pengajaran, Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd. ∗ Faizulkisnu Ibrahim (2003), Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu: Halatuju guru pelatih Bahasa Melayu, Universiti Sains Malaysia: Tesis Sarjana. ∗ G.S Rao & A.K. Rao (1989), Pengenalan literasi komputer, Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. ∗ Hamdan Nawawi (2003). Penggunaan Komputer Dan Internet Di Kalangan Guru Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Menengah Teknik di seluruh Kelantan. Tesis sarjana muda tidak diterbitkan. Universiti Teknologi Malaysia. ∗ Jong Soe Han, Chong Jon pong, Lin Soo King, Hatim Mohd Tahir: Literasi Komputer,Fajar Bakti, 1993. ∗ Kamus Dewan edisi keempat, (2007) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ∗ Khalid Abdullah (1997). Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan. Kertas Seminar Pembangunan Komputer Dalam Pendidikan. Universiti pertanian Malaysia. ∗ Norhayati Yaacob (2003). Penggunaan Komputer Di Kalangan Pensyarah- Pensyarah Politeknik Johor Bahru, Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran – Satu Kajian Kes.Tesis sarjana muda tidak diterbitkan. Universiti Teknologi Malaysia. ∗ Awang (1998), Perkakasan pendidikan telah bertambah………..tugas guru lebih mencabar, Konvensyen Teknologi Pendidikan Malaysia ke XI. Kota Bharu: Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia. ∗ Thomas, K. (2000). The Net get An ‘A’ For Schoolwork, Computimes : NST, 10 April, pp. 28. Universiti Teknologi Malaysia. (2001). Panduan Menulis tesis.Pusat Pengajian Siswazah. ∗ V.Pang, Y.K Yap dan Y.M Tan, (1992). Buku Sumber Komputer Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur : Siri Pendidikan Longman. ∗ Yeow Leong Swee (1997). Pengenalan kepada internet. Penerbitan Pelangi: Johor Bahru. ∗ Zahidi Salleh (2002). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Guru-Guru Teknikal Terhadap Penggunaan Komputer Di Sekolah Menengah Teknik Nibong Tebal, Pulau Pinang. Projek Sarjana Muda. UTM. (Tidak Diterbitkan)

×