Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1

98,969 views
98,911 views

Published on

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

Published in: Education
4 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
98,969
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
171
Comments
4
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1

 1. 1. Penggubalan semula sukatan pelajaran Bahasa Melayu ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan olehMPM terhadap sistem peperiksaan STPM yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang Tujuan utama MPMbaharu ini, pengajian tingkatan enam memperkenalkan akan dibahagikan kepada tiga sistem peperiksaan penggal dan calon akan menduduki yang baharu ini peperiksaan pada setiap akhir adalah untuk penggal. memperbaiki Penggubalan semula sukatan orientasi P&P di pelajaran Bahasa Melayu ini tingkatan enammerupakan proses pengemaskinian supaya tidak jauh tajuk, kandungan, dan kemahiran berbeza dengan orientasi P&P di supaya selaras dengan kolej dan universiti. perkembangan bahasa.
 2. 2. Perbezaan antara sukatan STPM Baharu dengan STPM Sedia Ada
 3. 3. Sukatan Sukatan Butiran Pelajaran Pelajaran Rasional perubahan Sedia Ada Baharu1. Bilangan 13 tajuk 15 tajuk • Tiga tajuk baharu tajuk dikemukakan dalam sukatan pelajaran yang baharu, iaitu tajuk pembacaan kritis dan analitis, pragmatik, dan penulisan ilmiah kerana ketiga- tiga tajuk ini ada diajarkan di peringkat universiti. • Pendedahan asas dan awal perlu diberikan bagi ketiga-tiga tajuk ini demi memudahkan calon belajar di universiti.
 4. 4. Sukatan Sukatan PelajaranButiran Pelajaran Rasional perubahan Baharu Sedia Ada2. Perubahan Tidak Sejarah Waktu pengajaran diperuntukkan perkembangan bahasa telah disesuaikan waktu Melayuwaktu dengan jumlah jam pengajaran dan (25 waktu) pembelajaran waktu pengajaran bagi setiap Fonetik dan fonologi bagi setiap penggal tajuk (35 waktu) dan hasil pembelajaran yang Bacaan kritis dan diharapkan daripada analitis tajuk berkenaan. (24 waktu) Penulisan esei tidak berformat (36 waktu)
 5. 5. Sukatan Sukatan PelajaranButiran Pelajaran Rasional perubahan Baharu Sedia Ada Tidak Morfologi Waktu pengajaran diperuntukkan (24 waktu) telah disesuaikan waktu pengajaran dengan jumlah jam Sintaksis dan waktu pengajaran (38 waktu) pembelajaran bagi setiap penggal bagi setiap tajuk Analisis dan hasil kesalahan bahasa pembelajaran yang (18 waktu) diharapkan daripada tajuk berkenaan. Penulisan esei berformat (40 waktu)
 6. 6. Sukatan SukatanButiran Pelajaran Rasional perubahan Pelajaran Baharu Sedia Ada Tidak Wacana Waktu pengajaran diperuntukkan (12 waktu) telah disesuaikan waktu dengan jumlah jam pengajaran dan Retorik waktu pengajaran bagi pembelajaran (12 waktu) setiap penggal dan bagi setiap tajuk hasil pembelajaran Variasi bahasa yang diharapkan (16 waktu) daripada tajuk berkenaan. Laras bahasa (8 waktu)
 7. 7. Sukatan SukatanButiran Pelajaran Rasional perubahan Pelajaran Baharu Sedia Ada Tidak Semantik Waktu pengajaran diperuntukkan (12 waktu) telah disesuaikan waktu dengan jumlah jam pengajaran Pragmatik dan (20 waktu) waktu pengajaran bagi pembelajaran setiap penggal dan bagi setiap Penulisan ilmiah hasil pembelajaran tajuk (40 waktu) yang diharapkan daripada tajuk berkenaan.
 8. 8. Sukatan Sukatan Butiran Pelajaran Rasional perubahan Pelajaran Baharu Sedia Ada3. Pentaksiran Tiada kerja Terdapat dua Kerja kursus diberikan berasaskan kursus kerja kursus kerana adanya elemen sekolah kepada calon kemahiran insaniah sekolah yang boleh dinilai oleh kerajaan, calon guru di sekolah dan sekolah bantuan berlakunya kerajaan, calon pembelajaran dan sekolah swasta, penilaian sepanjang dan calon penggal. persendirian individu, iaitu pada penggal 2 dan penggal 3.
 9. 9. Sukatan pelajaran baharu terdiri daripada:(i) Ujian bertulis(ii) Kerja kursus
 10. 10. PENGGAL 1
 11. 11. Kandungan
 12. 12. 1.2 Bahasa Melayu kuno Hasil pembelajaran:Pelajar dapat mengenal pasti ciri BM kuno,menyatakan bukti, dan menjelaskan konsep BM kuno.
 13. 13. Hasil pembelajaran:Pelajar dapat menjelaskan konsep BM klasik, mengenal pasti cirinya, menyatakan bukti & fungsi BM klasik, serta memerihalkan perkembangan aksara Jawi.
 14. 14. (a) BM moden pramerdeka• Sumbangan tokoh asing − Winstedt, Wilkinson, Dussek, Marsden• Sumbangan tokoh tempatan− Raja Ali Haji, Abdullah Munshi, Mejar Mohd. Said, Za’ba,• *Sumbangan pertubuhan dan institusi− SITC, Pejabat Karang Mengarang, PBmPB, ASAS 50, dan Persatuan Sahabat Pena.
 15. 15. (b) BM moden pascamerdeka• Akta-akta yang berkaitan − Perkara 152, Akta DBP, Akta BK, − Akta Pendidikan 1996.• Dewan Bahasa dan Pustaka − Peranan DBP• Perancangan bahasa Melayu − Perancangan taraf − Perancangan korpus• Fungsi BM moden• Penubuhan UKM• Sumbangan tokoh Asmah Hj Omar, Nik Safiah Karim, Hassan Ahmad.• Sumbangan institusi lain − UM, IB, PBMUM, BBBK, dan PPMPB
 16. 16. Hasil pembelajaran:Pelajar dapat menjelaskan konsep BM moden,mengenal pasti cirinya, menjelaskan perancangantentangnya, menyatakan peranan institusi dan tokohdalam perkembangan BM moden, serta menjelaskanfungsinya. Pelajar juga dapat menjelaskanperkembangan ejaan dan membandingkan ciri BMkuno, klasik, dan moden.
 17. 17. Hasil pembelajaran:Pelajar dapat mengenal pasti unsur-unsur asingdalam BM dan sumbernya, mengelaskan unsurpinjaman serta menjelaskan sebab peminjaman.
 18. 18. 2.4 Sistem ejaan bahasa Melayu 2.4.1 Pola keselarasan vokal bahasa Melayu - Konsep keselarasan vokal dan polanya - Kekecualiannya 2.4.2 Pengejaan - Kata pinjaman - Kata berimbuhan - Kata majmuk - Kata ganda - Klitik - “di” dan “ke” sebagai kata sendi nama - “di-” dan “ke-” sebagai imbuhanPelajar dapat menjelaskan konsep keselarasan vokal,mengenal pasti pola dan kekecualiannya, sertamenggunakan sistem ejaan bahasa Melayu dengan betul.
 19. 19. Bidang tajuk esei: Sukan dan rekreasi Ekonomi Pendidikan Sains dan teknologi Bahasa/seni/ Kemanusiaan dan budaya/sastera kemasyarakatanHasil pembelajaran:Pelajar dapat menyampaikan isi/idea dan memperkembangkannyasecara tersusun, padat, dan lancar, dapat mengulas tajuk denganbernas, serta mampu menghasilkan esei yang menepati tajukdalam bentuk wacana yang utuh.
 20. 20. Kertas soalan contoh(Rujuk sukatan pelajaran)

×