Taklimat Mata Pelajaran Bahasa Melayu STPM : Minggu Orientasi Pelajar 6 Bawah Sesi 2012-2013

99,622 views
99,525 views

Published on

Gambaran ringkas tentang sistem pentaksiran baharu STPM bagi mata pelajaran Bahasa Melayu

Published in: Education
10 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
99,622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
92,847
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
10
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taklimat Mata Pelajaran Bahasa Melayu STPM : Minggu Orientasi Pelajar 6 Bawah Sesi 2012-2013

 1. 1. PENGENALAN UMUM
 2. 2. JENIS PENGGAL/ KOD WAJARANTAJUK PENILAIAN & PEPERIKSAAN MARKAH KERTAS (%) PENTAKSIRAN STPM 1 910/1 100 33 5-8 Nov 2012 (1) 2 910/2 60 20 Jun 2013 PENILAIAN 3 910/3 65 22BAHASA BERPUSAT Nov 2013MELAYU JUMLAH 225 75 STPMBAHARU (2) 910/4 2 25 8 PENILAIAN 910/5 3 50 17 BERASASKAN SEKOLAH (PBS) (x buat = Gagal) JUMLAH 75 25
 3. 3. SKIMPENTAKSIRAN
 4. 4. Skim Pentaksiran baharu 25% 75% Ujian bertulis Kerja kursus
 5. 5. Wajaran mengikut penggal Penggal 3: Penggal 1: 39% 33% Penggal 2: 28%
 6. 6. APAKAH YANG AKAN ANDA PELAJARI
 7. 7. Sukatan Pelajaran
 8. 8. SUKATANPELAJARAN PENGGAL 1
 9. 9. 1.0 Sejarah dan 2.0 Fonologi Bahasa Perkembangan Melayu Bahasa Melayu3.0 Pembacaan Kritis 4.0 Penulisan Esei dan Analitis Tidak Berformat
 10. 10. Tajuk / subtajuk SP Penggal 11 Sejarah dan Perkembangan 3 Pembacaan Kritis dan Bahasa Melayu Analitis1.1 Asal Usul Bahasa Melayu  Teks Prosa : 300-3501.2 Bahasa Melayu Kuno patah perkataan1.3 Bahasa Melayu Klasik1.4 Bahasa Melayu1.5 Unsur Asing dalam Bahasa Melayu 4 Penulisan Esei Tidak Berformat2 Bidang Fonologi  Esei individu : 600-650 patah perkataan2.1 Fonetik dan Fonemik2.2 Penggolongan dan Penghasilan Bunyi  Bidang tajuk : Bahasa 4.1 Ekonomi2.3 Struktur Suku kata Bahasa Melayu 4.2 Pendidikan2.4 Sistem Ejaan Bahasa Melayu 4.3 Sukan dan reakrasi2.5 Tanda Baca 4.4 Bahasa/seni/budaya/sastera 4.5 Sains dan teknologi 4.6 kemanusiaan dan kemasyarakatan
 11. 11. 3 Pembacaan kritis dan analitis- Pemberian maksud perkataan, frasa, atau ayat dalam teks- Pembezaan fakta dan pendapat- Penyusunan dan pengolahan idea- Inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan- Pemberian pandangan, ulasan, dan kritikan- Penggunaan bahasa yang baik dan berkesan* Teks prosa: antara 300-350 patah perkataanHasil pembelajaran:Pelajar dapat menjelaskan maksud perkataan, frasa, klausa, atau ayatdalam teks, mengesan idea/mesej/fakta, membuat olahan semulaidea/fakta, membuat inferens, prafrasa, kesimpulan, dan mengulas isiteks dengan bahasa yang berkesan.
 12. 12. 1.0 Morfologi4.0 Penulisan 2.0Esei Berformat Sintaksis 3.0 Analisis Kesalahan Bahasa
 13. 13. SUKATANPELAJARANPENGGAL 2
 14. 14. Tajuk / subtajuk SP Penggal 21 Morfologi 3 Analisis kesalahan bahasa1.1 Bidang morfologi Ejaan1.2 Bentuk kata Tanda baca1.3 Golongan kata Diksi Morfologi1.4 Proses pembentukan kata Sintaksis Penanda wacana Penulisan Esei Berformat2 4 Bentuk format : Laporan Sintaksis Syarahan/Ceramah/Teks ucapan2.1 Bidang sintaksis Memorandum2.2 Jenis dan binaan frasa Minit mesyuarat Kertas cadangan2.3 Jenis dan binaan klausa Surat kiriman rasmi2.4 Pola ayat dasar2.5 Susunan konstituen ayat  Dinilai dalam Penilaian Berasaskan Sekolah2.6 Ragam ayat (PBS)2.7 Jenis ayat  Dibuat dalam waktu PdP2.8 Bentuk ayat  7 Esei individu2.9 Proses penerbitan ayat  600-650 patah perkataan  SKR : tidak kurang 250 patah kata  Markah : 25 setiap esei  Wajaran : 8 %
 15. 15. 3 Ejaan Tanda Penanda baca wacana Kesalahan bahasa Sintaksis Diksi MorfologiHasil pembelajaran:Pelajar dapat mengenal pasti kesalahanbahasa, menjelaskan sebab kesalahan, danmembetulkannya.
 16. 16. SUKATANPELAJARANPENGGAL 3
 17. 17. Tajuk / subtajuk SP Penggal 3 Wacana Semantik1.1 Konsep wacana 5.1 Konsep semantik 5.2 Makna denotatif dan makna konotatif1.2 Ciri wacana1.3 Jenis penanda wacana 1 5.3 5.4 Konsep, perkataan, dan rujukan Perkaitan makna perkataan dari segi leksikal Retorik 5 5.5 Perubahan makna2.1 Konsep retorik2.2 Jenis retorik dan cirinya2.3 Teknik penyampaian idea 2 Pragmatik 6.1 Konsep pragmatik Variasi bahasa 6.2 Bahasa dalam konteks budaya 6.3 Kesantunan berbahasa 63.1 Konsep variasi bahasa3.2 Jenis variasi bahasa dan Penulisan Ilmiah Penulisan esei ilmiah (hasil penyelidikan) cirinya 3 Dinilai secara PBS Panjang 2000-2500 patah kata Esei berkumpulan Laras bahasa Pembentangan (pembahagian individu)4.1 Konsep laras bahasa Wajaran :4.2 Jenis dan ciri laras 4 - Penulisan : 60% - Pembentangan : 40% 7
 18. 18. 6 Kajian bahasa dari sudut pengguna; pilihan yang perlu dibuat oleh penutur dengan 6.1 Definisi/ pertimbangan terhadap Konsep maksud situasi tertentu, kontekspragmatik pragmatik budaya-sosial, dan kesan penggunaan bahasanya kepada peserta dalam sesuatu komunikasi. Hasil pembelajaran: Pelajar dapat menjelaskan konsep pragmatik.
 19. 19. PENTAKSIRAN MENGIKUT PENGGAL
 20. 20. Penggal 1 Kod & MarkahNama Kertas Jenis Ujian Masa Pentadbiran (Wajaran) 910/1 100 Pentaksiran Ujian bertulisBahasa Melayu (33%) berpusat 1 Bahagian A: Soalan aneka pilihan 20 20 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: Soalan berstruktur 2 jam 30 3 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian C: Soalan esei tidak berformat 50 3 soalan diberikan Jawab 1 soalan
 21. 21. Penggal 2 Kod & nama Jenis ujian Markah Masa Pentadbiran kertas (wajaran) 910/2 Ujian bertulis 60 1½ jam PentaksiranBahasa Melayu (20%) berpusat 2 Bahagian A: 30 Soalan aneka pilihan 30 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 30 Soalan berstruktur Jawab semua soalan
 22. 22. Penggal 2 (sambungan)Kod & nama Jenis ujian Markah Masa Pentadbiran kertas (wajaran) 910/4 Kerja kursus: 25 Sepanjang Pentaksiran oleh Bahasa (8%) penggal 2 guru sekolah bagi Melayu 4 calon sekolah Esei berformat 25 kerajaan dan calon Calon sekolah bantuan dikehendaki kerajaan. menulis Pentaksiran oleh sekurang- pentaksir yang kurangnya tujuh dilantik bagi calon esei, iaitu satu sekolah swasta dan esei bagi setiap calon persendirian format. individu.
 23. 23. Penggal 3Kod dan Jenis ujian Markah Masa Pentadbiran nama (wajaran) kertas 910/3 Ujian bertulis 65 1½ jam Pentaksiran Bahasa (22%) berpusatMelayu 3 Bahagian A: 20 Soalan aneka pilihan 20 soalan diberikan Jawab semua soalan 45 Bahagian B: Soalan berstruktur Jawab semua soalan
 24. 24. Penggal 3 (sambungan)Kod & Jenis ujian Markah Masa Pentadbiran nama (wajaran)kertas910/5 Kerja kursus 50 Sepanjang Pentaksiran olehBahasa (17%) penggal 3 guru sekolah bagiMelayu Kerja projek- calon sekolah kerajaan dan 5 Penulisan esei ilmiah 50 calon sekolah bantuan Pilih 1 daripada 2 kerajaan. tema yang diberikan & hasilkan satu esei ilmiah. Pentaksiran oleh pentaksir yang Tema sama ada dilantik bagi calon daripada tajuk dalam sekolah swasta dan calon penggal 1, penggal 2, persendirian atau penggal 3. individu.
 25. 25. PERINCIANPENTAKSIRAN MENGIKUT PENGGAL
 26. 26. Peperiksaan STPM Baharu : Penggal 1Peperiksaan Berpusat 910/1 2 jam (3 bahagian A / B / C Markah keseluruhan 100 dengan Wajaran 33%Bahagian A 20 soalan objektif (20 markah) Jawab semua Tajuk : - Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu dan; - Bidang FonologiBahagian B : Pembacaan Kritis dan Analitis 3 soalan (30 markah) Jawab semua 2 soalan jawapan pendek 1 soalan esei 150 patah perkataanBahagian C : Penulisan Esei Tidak Berformat 3 Soalan (50 markah) Jawab 1 Esei tidak berformat 600-650 patah perkataan
 27. 27. Contoh Kertas Soalan STPM 910/1
 28. 28. Peperiksaan STPM Baharu : Penggal 2Peperiksaan Berpusat 910/2 1 jam 30 minit Markah keseluruhan 60Wajaran 20% PBSBahagian A 30 soalan objektif (30 markah) Jawab semua Penulisan Esei Berformat Tajuk : Morfologi & Sintaksis Bentuk format : • LaporanBahagian B • Syarahan/Ceramah/Teks ucapan 8 soalan (30 markah) 21m+9m • Memorandum Bentuk struktur (Jawab semua) • Minit mesyuarat 7 soalan jawapan pendek (21m) • Kertas cadangan • Surat kiriman rasmi (SKR) 1 soalan Analisis Kesalahan Bahasa (9 markah) berdasarkan teks. - mengesan kesalahan bahasa Diajar dan diuji dalam 40 waktu PdP - membetulkan kesalahan bahasa 7 Esei individu - menyatakan alasan kesalahan 600-650 patah perkataan bahasa SKR : tidak kurang 250 patah kata Markah : 25 setiap esei Wajaran : 8 %
 29. 29. Contoh Kertas Soalan STPM 910/2
 30. 30. Peperiksaan STPM Baharu : Penggal 3 PBSPeperiksaan Berpusat 910/3 1 jam 30 minit Markah keseluruhan 65 Wajaran 22%Bahagian A Penilaian Berasaskan Sekolah 20 soalan objektif (20 markah) Penulisan esei ilmiah Jawab semua (hasil penyelidikan) Tajuk : - Wacana Panjang 2000-2500 patah kata - Retorik - Variasi bahasa Esei berkumpulan - Laras bahasa Pembentangan (pembahagian individu) - Semantik - Pragmatik Wajaran - Penulisan : 60% - Pembentangan : 40%Bahagian B 12 soalan bentuk struktur Dibimbing dalam 40 waktu PdP Jawab semua (45 markah) soalan jawapan pendek
 31. 31. PBS Hasil kajian yang dibuat oleh pelajar secara berkumpulan Penulisan esei 2000-2500Markah: 50 ilmiah (hasil patahwajaran:17% penyelidikan) perkataan Pembentangan dinilai secara individu
 32. 32. Contoh Kertas Soalan STPM 910/3
 33. 33. PENILAIANBERASASKAN SEKOLAH (PBS)
 34. 34. PBS Penggal 2 dan Penggal 3Contoh Kertas Soalan 910/4 & 910/5
 35. 35. Bahan Rujukan
 36. 36. antara……….Rujukan lain : Laman web teknikjawabbmstpm.blogspot.com khirjoharimajid.blogspot.com Slideshare dll
 37. 37. www.mpm.edu.my

×