Ilmu Tajwid
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ilmu Tajwid

on

 • 22,782 views

 

Statistics

Views

Total Views
22,782
Views on SlideShare
21,940
Embed Views
842

Actions

Likes
10
Downloads
1,544
Comments
20

22 Embeds 842

http://aminsayuti.blogspot.com 333
http://pislampolimas.blogspot.com 329
http://ibnnasir.blogspot.com 41
http://aminsayuti.blogspot.sg 37
http://ulla24kliveislam.com 37
http://ulla24k-islam-online.com 16
http://www.slideshare.net 11
http://www.aminsayuti.blogspot.com 9
http://solah-syubrawi.blogspot.com 5
http://www.google.com.my 4
http://www.blogger.com 3
http://amin-sayuti.blogspot.com 3
http://www.slideee.com 2
http://www.solah-syubrawi.blogspot.com 2
http://translate.googleusercontent.com 2
http://aminsayuti.blogspot.de 2
http://abi-soleh.blogspot.com 1
http://www.pislampolimas.blogspot.com 1
http://aminsayuti.blogspot.jp 1
https://www.google.co.id 1
http://www.google.nl 1
http://www.amin-sayuti.blogspot.co.nz 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

15 of 20 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • ض
 • ض

Ilmu Tajwid Ilmu Tajwid Presentation Transcript

 • Haji Mohamad Shalahudin Bin Marzuki Pegawai Hal Ehwal Islam (Naqib) Jabatan Agama Islam Sarawak
 •  
  • TAKRIF :
  • Bahasa : Mengelokkan sesuatu
  • Istilah : Mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya, serta memberikan haknya dan yang dihakkan kepadanya ( hak mendatang) .
  • HAK HURUF :
  • Sifatnya yang asal.
  • Iaitu sifat zat huruf yang ada pada huruf, seperti sabdu
  • ( الشدة ), tinggi ( الاستعلأ ) dengung ( الغنة ) dan lain-lain.
  • Tidak boleh terpisah daripadanya. Sekiranya terpisah
  • daripadanya walaupun sedikit, maka salahlah
  • makhrajnya.
  • YANG DIHAKKAN KEPADANYA
  • (HAK MENDATANG) :
  • Sifat yang mendatang (sifat yang sepatutnya) bagi
  • huruf.
  • Sifat-sifat yang berlaku daripada sifat-sifat huruf
  • itu sendiri, seperti bacaan secara tebal ( التفخيم ),
  • iaitu kalimah tersebut keluar daripada huruf yang
  • tinggi ( الاستعلأ ).
  • Mempelajarinya adalah fardhu kifayah .
  • Beramal dengannya adalah fardhu ‘ain atas
  • setiap pembaca Al-Quran Muslim dan Muslimah.
  • Memelihara lidah daripada tersalah dalam
  • membaca Kalam Allah.
 •  
  • Kesalahan yang boleh mengubah makna atau
  • boleh mencacatkan status Al-Quran.
  • Hukumnya adalah haram.
  • Bertukar atau mengubah makhraj huruf
  • Berubah sifat huruf
  • Berubah baris
  • Menambah huruf
  • Mengurangkan huruf
  • Menambah kalimah
  • Mengurangkan kalimah
  • Mewakafkan di tengah kalimah
  • Bernafas di tengah-tengah kalimah
  • Ibtida’ di tengah-tengah kalimah
  • Kesalahan yang tidak mengubah makna dan tidak mencacatkan status Al-Quran.
  • Hanya sekadar mengurangkan fasohah dan menghilangkan kesenian bacaan.
  • Bacaannya makruh dan tidak afdhal dijadikan Imam sembahyang.
  • Tidak sempurna makhraj atau sifat-sifat huruf.
  • Tidak tepat membunyikan baris (fathah, kasrah, dhommah).
  • Tidak tepat membunyikan tarqiq, tafkhim, dan taghliz.
  • Tidak tepat /tidak sempurna sifat-sifat ghunnah.
  • Tidak sempurna pelaksanaan idgham, izhar, dan iqlab.
  • Tidak seragam kaedah toriq, riwayat atau Imam Qiraat.
 •  
  • TAKRIF :
  • Bahasa : Tempat keluar.
  • Istilah : Tempat keluar huruf.
  • Bilangan makhraj huruf ialah tujuh belas mengikut pendapat yang rojih.
  • Ia dibahagikan secara ringkas kepada lima bahagian
  • Al-Jauf ( الجوف ) – Rongga
  • Al-Halq ( ااحلق ) – Kerongkong
  • Al-Lisan ( اللسان ) – Lidah
  • As-Syafatan ( الشفتان ) – Dua bibir
  • Al-Khaisyum ( الخيشوم ) – Pangkal hidung
  • Iaitu tempat kosong yang terdapat di antara
  • mulut dan halqum. Daripada tempat tersebut
  • keluarnya tiga huruf mad, iaitu : alif mati ( ا )
  • wau mati yang sebelumnya baris depan ( و )
  • dan ya mati yang sebelumnya baris bawah
  • ( ي ).
  • Keluar dari makhraj ini enam huruf iaitu :
  • ء ه ح ع غ خ
  • Makhraj ini dibahagikan pula kepada tiga bahagian.
  • ء dan ه di hujung rongga (ke arah pangkal dada).
  • ح dan ع di tengah tekak.
  • خ dan غ di pangkal rongga selepas daripada mulut.
  • Daripada makhraj ini keluar lapan belas huruf. Iaitu ;
  • ق ك ج ش ي ض ل ن ر ط د ت ص ز س ظ ذ ث
  • Makhraj ini terbahagi kepada 10 makhraj kecil.
  • 10 Makhraj kecil :
  • Makhraj huruf ق ialah di pangkal lidah bersama naik ke lelangit atas.
  • Makhraj huruf ك ialah pangkal lidah bersama naik ke lelangit atas di bawah sedikit daripada makhraj ق .
  • Makhraj huruf ج ش ي ialah di tengah lidah bertentangan dengan langit-langit.
  • Makhraj huruf ض ialah salah satu daripada tepi lidah bertentang dengan gigi geraham atas di sebelah kiri atau kanan.
  • Makhraj huruf ل ialah di antara dua tepi lidah selepas daripada makhraj ض sehingga penghabisan hujung lidah bertentangan dengan gusi gigi atas .
  • Makhraj huruf ن ialah hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kapak sebelah atas di bawah makhraj ل sedikit.
  • Makhraj huruf ر ialah di hujung lidah serta sedikit belakang lidah bertentang dengan gusi gigi hadapan (gigi kapak).
  • Makhraj huruf ط د ت ialah belakang hujung lidah bertentangan dengan pangkal dua gigi kapak.
  • Makhraj huruf ص س ز ialah di hujung lidah bersama hujung gigi bawah bertentangan dengan dua gigi kapak.
  • Makhraj huruf ث ذ ظ ialah hujung lidah bersama hujung gigi atas (dikeluarkan lidah antara dua gigi).
  • Terdapat dua tempat keluar daripada makhraj ini. Daripada kedua-duanya pula keluar 4 huruf.
  • Perut bibir bawah bersama hujung gigi atas. Keluar darinya huruf ف
  • Dua bibir yang keluar bersekali. Daripada kedua-dua bibir tersebut keluar huruf ب م dan و yang hidup.
  • Keluar daripadanya huruf-huruf dengung iaitu nun mati atau tanwin dan mim ketika didengungkan.
 •  
  • أأ اب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق اك أل أم أن أو أه أي
 •  
 •  
  • Takrif :
   • Bahasa : Nyata
   • Istilah : Mengeluarkan setiap huruf pada makhrajnya tanpa dengung pada huruf yang diizharkan.
  • Apabila Nun Mati atau Tanwin bertemu salah satu dari 6 huruf .
  • أغح خعه
  • Terdiri dari 6 huruf Halqiah (Tekak):
  • ء ه ع ح غ خ
  • ) أغح خعه (
  • ?
  • Cara bacaan adalah seperti bacaan Izhar Halqi.
  • Hurufnya ada 2 sahaja : ي dan و
  • 1. الدنيا
  • 2. بنيانهم
  • 3. قنوان
  • 4. صنوان
  • Takrif :
   • Bahasa : Memasukkan
   • Istilah : Bertemu huruf yang mati dengan huruf yang hidup sehingga dua huruf itu terbentuk satu huruf yang ditasydidkan. Diangkat lidah semasa menyebutnya.
 •  
  • Ma’al ghunnah = Beserta dengung
  • Dinamakan Idgham Naqis, iaitu tidak sempurna kerana hanya hilang huruf nun mati dan tanwin tetapi masih tertinggal sifatnya iaitu dengung.
  • Apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari 4 huruf dalam dua kalimah.
  • ي ن م و
  • ( ينمو )
  • ?
  • Bila Ghunnah = Tiada dengung
  • Dinamakan Idgham Kamil, iaitu sempurna kerana hilang huruf yang pertama beserta sifatnya iaitu dengung.
  • Apabila Nun Mati atau Tanwin bertemu salah satu dari dua huruf .
  • ل ر
  • ?
  • Takrif :
   • Bahasa : Menyembunyikan
   • Istilah : Menyembunyikan huruf dengan sifat di antara Izhar dengan Idgham dengan tidak bertasydid serta didengungkan pada huruf pertama iaitu nun mati dan tanwin.
  • Apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf.
  • ?
  • Takrif :
   • Bahasa : Membalikkan sesuatu daripada permukaannya.
   • Istilah : Menjadikan huruf di tempat lain, iaitu ditukarkan nun yang mati dan tanwin kepada mim yang berada sebelum huruf ba dengan menjaga dengungnya serta diikhfa’kan mim.
  • Apabila nun mati atau tanwin
  • bertemu huruf ب
 •  
 •  
  • Dinamakan ikhfa’ Syafawi kerana huruf mim dan ba sejenis tempat keluar dan sifat kedua-duanya (kedua-duanya keluar dari dua bibir).
  • Apabila mim mati bertemu dengan huruf ب
  • Hukumnya wajib diikhfa’kan
  • ?
  • Apabila mim mati berjumpa dengan mim hidup
  • Dibaca dengan hukum idgham serta dengung
  • ?
  • Apabila mim mati berjumpa dengan 26 huruf selain huruf Ikhfa’ Syafawi dan Idgham Mithlain.
  • Wajib dibaca secara izhar.
 • ?
  • Terbahagi kepada empat bahagian ;
  •  
  • Tartil ( الترتيل ) iaitu bacaan yang sederhana, tenang dan mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya dan memberikan haknya serta yang bersangkutan dengannya bersama ‘mentadabbur’ maknanya.
  • Tahqiq ( التحقيق ) iaitu bacan yang seperti Tartil ( الترتيل ) tetapi bacaan ini lebih tenang. Ia digunakan di dalam pengajian / pembelajaran.
  • Hadr ( الحدر ) Iaitu cepat di dalam bacan dengan menjaga hukum-hukumnya.
  • Tadwir ( التدوير ) Iaitu martabat pertengahan di antara Tartil ( الترتيل ) dan Hadr ( الحدر ).
  • Bacaan Tartil adalah sebaik-baik bacaan kerana Al-Quran diturunkan dengan bacaan ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi:
  • Maksudnya : …dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil
  • 1. ( الألحان ) Al-Alhan
  • Membaca dengan lagu seperti nyanyian. Membaca dengan tarannum dibenarkan. Imam Syafie di dalam kitab Al-Mukhtasar menyatakan tidak mengapa membaca dengan lagu (taranum) selagi tidak keluar dari had Al-Quran. Tetapi jika terkeluar daripadanya maka haram cara bacaan yang tersebut.
  •  
  •  
  • 2. ( الترقيص ) At-Tarqis
  • Menarikan suara bacaannya serta menambahkan harakat mad dengan sebab memainkan peranan lagunya seolah seorang penari yang menggerak-gerakkan anggotanya semasa menari
  •  
  • 3. ( الترعيد ) At-Tar’id
  • Membaca dengan cara menggetarkan suaranya seperti orang yang sangat sejuk atau suatu penyakit menimpanya.
  •  
  •  
  • 4. ( التحريف ) At-Tahrif
  • Membaca Al-Quran secara beramai-ramai secara serentak dan berhenti serentak. Di antara mereka membaca beberapa kalimah sahaja kemudian disambung oleh jemaah yang lain tanpa memikir mengenai Al-Quranul Karim.
  • Maksud bid’ah di sini ialah membaca Al-Quran dengan cara tidak yang pernah Rasulullah SAW membacanya.
  • CONTOH :
  • Membaca bacaan dengan Lin ( لين ) dan Rakhawah ( رخاوة ) bererti melembutkan pada semua huruf dengan menyerupai bacaan orang malas.
  • Takalluf ( تكلف ) : Membaca dengan cara menekankan huruf sekuat-kuatnya. Seakan-akan orang sedang bergaduh.
  • Memotongkan huruf pada bahagian yang menyerupai saktah ( سكتة ). Selalunya perkara ini berlaku pada hukum-hukum Izhar ( اظهار ), disebabkan hendak menjelaskannya.
  • Tidak menjelaskan bunyi huruf-huruf yang dimulai dan juga huruf-huruf yang diwaqaf di atasnya.
  • Memanjangkan baris sehingga terjadi mad, ini boleh merosakkan makna.
  • Qalqalah ( قلقلة ) dibaca dengan kuat sehingga menyerupai baris hidup.
  • Mentafkhimkan ( تفخيم ) ra’ ( ر ) pada tempat yang sepatutnya di tarqiq kan( ترقيق ).
  • Mengikuti sifat huruf kepada huruf yang berdekatan, terkadang sifat huruf itu perlu di tarqiq kan ( ترقيق ) tetapi oleh sebab berdekatan dengan huruf yang perlu di tafkhim kan ( تفخيم ) maka ia dibaca secara tafkhim juga.
  • Memanjangkan baris huruf-huruf yang sebelum huruf-huruf akhir yang diwaqaf sehingga terjadi huruf mad. Contohnya : به dibaca بيه
  • Menggantikan huruf dengan huruf yang lain contohnya seperti المستقيم di baca المسطقيم
  • Meringankan huruf-huruf yang bersabdu atau sebaliknya, terutama huruf yang dijadikan waqaf.
  • Menghidupkan huruf-huruf yang berbaris mati seperti الحمدلله dibaca الحمدلله
  • Menambahkan harakah Mad Tabiie lebih dari 2 harakat seperti
  • Mengurangkan harakat Mad Tabiie kurang dari 2 harakat
  • Rukun bacaan Al-Quranulkarim ada tiga :
  • صحة السند :
  • Sah sanadnya iaitu membaca dan mempelajari dari seorang guru yang mahir yang mana sanadnya bersambung terus kepada Nabi SAW. Hendaklah membaca dari awal sehingga khatam dengan guru tersebut.
  • Mengetahui Rasam ‘Uthmani
  • Mengetahui tulisan ‘Uthmani seperti maqtu’, mausul, dan lain-lain.
  • Muafakat bacaannya pada satu wajah di antara beberapa wajah nahu walaupun dengan wajah yang daif. Sekiranya mempelajari Al-Quran dengan guru yang mengetahui ilmu nahu, maka masih sah bacaannya, ini menurut pendapat yang sahih.
 •