Ilmu Tajwid

28,404 views
28,197 views

Published on

20 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
28,404
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
2,219
Comments
20
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ض
 • ض
 • Ilmu Tajwid

  1. 1. Haji Mohamad Shalahudin Bin Marzuki Pegawai Hal Ehwal Islam (Naqib) Jabatan Agama Islam Sarawak
  2. 3. <ul><li>TAKRIF : </li></ul><ul><li>Bahasa : Mengelokkan sesuatu </li></ul><ul><li>Istilah : Mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya, serta memberikan haknya dan yang dihakkan kepadanya ( hak mendatang) . </li></ul>
  3. 4. <ul><li>HAK HURUF : </li></ul><ul><li>Sifatnya yang asal. </li></ul><ul><li>Iaitu sifat zat huruf yang ada pada huruf, seperti sabdu </li></ul><ul><li>( الشدة ), tinggi ( الاستعلأ ) dengung ( الغنة ) dan lain-lain. </li></ul><ul><li>Tidak boleh terpisah daripadanya. Sekiranya terpisah </li></ul><ul><li>daripadanya walaupun sedikit, maka salahlah </li></ul><ul><li>makhrajnya. </li></ul>
  4. 5. <ul><li>YANG DIHAKKAN KEPADANYA </li></ul><ul><li>(HAK MENDATANG) : </li></ul><ul><li>Sifat yang mendatang (sifat yang sepatutnya) bagi </li></ul><ul><li>huruf. </li></ul><ul><li>Sifat-sifat yang berlaku daripada sifat-sifat huruf </li></ul><ul><li>itu sendiri, seperti bacaan secara tebal ( التفخيم ), </li></ul><ul><li>iaitu kalimah tersebut keluar daripada huruf yang </li></ul><ul><li>tinggi ( الاستعلأ ). </li></ul>
  5. 6. <ul><li>Mempelajarinya adalah fardhu kifayah . </li></ul><ul><li>Beramal dengannya adalah fardhu ‘ain atas </li></ul><ul><li>setiap pembaca Al-Quran Muslim dan Muslimah. </li></ul>
  6. 7. <ul><li>Memelihara lidah daripada tersalah dalam </li></ul><ul><li>membaca Kalam Allah. </li></ul>
  7. 9. <ul><li>Kesalahan yang boleh mengubah makna atau </li></ul><ul><li>boleh mencacatkan status Al-Quran. </li></ul><ul><li>Hukumnya adalah haram. </li></ul>
  8. 10. <ul><li>Bertukar atau mengubah makhraj huruf </li></ul><ul><li>Berubah sifat huruf </li></ul><ul><li>Berubah baris </li></ul><ul><li>Menambah huruf </li></ul><ul><li>Mengurangkan huruf </li></ul><ul><li>Menambah kalimah </li></ul><ul><li>Mengurangkan kalimah </li></ul><ul><li>Mewakafkan di tengah kalimah </li></ul><ul><li>Bernafas di tengah-tengah kalimah </li></ul><ul><li>Ibtida’ di tengah-tengah kalimah </li></ul>
  9. 11. <ul><li>Kesalahan yang tidak mengubah makna dan tidak mencacatkan status Al-Quran. </li></ul><ul><li>Hanya sekadar mengurangkan fasohah dan menghilangkan kesenian bacaan. </li></ul><ul><li>Bacaannya makruh dan tidak afdhal dijadikan Imam sembahyang. </li></ul>
  10. 12. <ul><li>Tidak sempurna makhraj atau sifat-sifat huruf. </li></ul><ul><li>Tidak tepat membunyikan baris (fathah, kasrah, dhommah). </li></ul><ul><li>Tidak tepat membunyikan tarqiq, tafkhim, dan taghliz. </li></ul><ul><li>Tidak tepat /tidak sempurna sifat-sifat ghunnah. </li></ul><ul><li>Tidak sempurna pelaksanaan idgham, izhar, dan iqlab. </li></ul><ul><li>Tidak seragam kaedah toriq, riwayat atau Imam Qiraat. </li></ul>
  11. 14. <ul><li>TAKRIF : </li></ul><ul><li>Bahasa : Tempat keluar. </li></ul><ul><li>Istilah : Tempat keluar huruf. </li></ul>
  12. 15. <ul><li>Bilangan makhraj huruf ialah tujuh belas mengikut pendapat yang rojih. </li></ul><ul><li>Ia dibahagikan secara ringkas kepada lima bahagian </li></ul>
  13. 16. <ul><li>Al-Jauf ( الجوف ) – Rongga </li></ul><ul><li>Al-Halq ( ااحلق ) – Kerongkong </li></ul><ul><li>Al-Lisan ( اللسان ) – Lidah </li></ul><ul><li>As-Syafatan ( الشفتان ) – Dua bibir </li></ul><ul><li>Al-Khaisyum ( الخيشوم ) – Pangkal hidung </li></ul>
  14. 17. <ul><li>Iaitu tempat kosong yang terdapat di antara </li></ul><ul><li>mulut dan halqum. Daripada tempat tersebut </li></ul><ul><li>keluarnya tiga huruf mad, iaitu : alif mati ( ا ) </li></ul><ul><li>wau mati yang sebelumnya baris depan ( و ) </li></ul><ul><li>dan ya mati yang sebelumnya baris bawah </li></ul><ul><li>( ي ). </li></ul>
  15. 18. <ul><li>Keluar dari makhraj ini enam huruf iaitu : </li></ul><ul><li>ء ه ح ع غ خ </li></ul><ul><li>Makhraj ini dibahagikan pula kepada tiga bahagian. </li></ul><ul><li>ء dan ه di hujung rongga (ke arah pangkal dada). </li></ul><ul><li>ح dan ع di tengah tekak. </li></ul><ul><li>خ dan غ di pangkal rongga selepas daripada mulut. </li></ul>
  16. 19. <ul><li>Daripada makhraj ini keluar lapan belas huruf. Iaitu ; </li></ul><ul><li>ق ك ج ش ي ض ل ن ر ط د ت ص ز س ظ ذ ث </li></ul><ul><li>Makhraj ini terbahagi kepada 10 makhraj kecil. </li></ul>
  17. 20. <ul><li>10 Makhraj kecil : </li></ul><ul><li>Makhraj huruf ق ialah di pangkal lidah bersama naik ke lelangit atas. </li></ul><ul><li>Makhraj huruf ك ialah pangkal lidah bersama naik ke lelangit atas di bawah sedikit daripada makhraj ق . </li></ul><ul><li>Makhraj huruf ج ش ي ialah di tengah lidah bertentangan dengan langit-langit. </li></ul><ul><li>Makhraj huruf ض ialah salah satu daripada tepi lidah bertentang dengan gigi geraham atas di sebelah kiri atau kanan. </li></ul><ul><li>Makhraj huruf ل ialah di antara dua tepi lidah selepas daripada makhraj ض sehingga penghabisan hujung lidah bertentangan dengan gusi gigi atas . </li></ul>
  18. 21. <ul><li>Makhraj huruf ن ialah hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kapak sebelah atas di bawah makhraj ل sedikit. </li></ul><ul><li>Makhraj huruf ر ialah di hujung lidah serta sedikit belakang lidah bertentang dengan gusi gigi hadapan (gigi kapak). </li></ul><ul><li>Makhraj huruf ط د ت ialah belakang hujung lidah bertentangan dengan pangkal dua gigi kapak. </li></ul><ul><li>Makhraj huruf ص س ز ialah di hujung lidah bersama hujung gigi bawah bertentangan dengan dua gigi kapak. </li></ul><ul><li>Makhraj huruf ث ذ ظ ialah hujung lidah bersama hujung gigi atas (dikeluarkan lidah antara dua gigi). </li></ul>
  19. 22. <ul><li>Terdapat dua tempat keluar daripada makhraj ini. Daripada kedua-duanya pula keluar 4 huruf. </li></ul><ul><li>Perut bibir bawah bersama hujung gigi atas. Keluar darinya huruf ف </li></ul><ul><li>Dua bibir yang keluar bersekali. Daripada kedua-dua bibir tersebut keluar huruf ب م dan و yang hidup. </li></ul>
  20. 23. <ul><li>Keluar daripadanya huruf-huruf dengung iaitu nun mati atau tanwin dan mim ketika didengungkan. </li></ul>
  21. 25. <ul><li>أأ اب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق اك أل أم أن أو أه أي </li></ul>
  22. 28. <ul><li>Takrif : </li></ul><ul><ul><li>Bahasa : Nyata </li></ul></ul><ul><ul><li>Istilah : Mengeluarkan setiap huruf pada makhrajnya tanpa dengung pada huruf yang diizharkan. </li></ul></ul>
  23. 29. <ul><li>Apabila Nun Mati atau Tanwin bertemu salah satu dari 6 huruf . </li></ul><ul><li>أغح خعه </li></ul>
  24. 30. <ul><li>Terdiri dari 6 huruf Halqiah (Tekak): </li></ul><ul><li>ء ه ع ح غ خ </li></ul><ul><li>) أغح خعه ( </li></ul>
  25. 31. <ul><li>? </li></ul>
  26. 32. <ul><li>Cara bacaan adalah seperti bacaan Izhar Halqi. </li></ul><ul><li>Hurufnya ada 2 sahaja : ي dan و </li></ul>
  27. 33. <ul><li>1. الدنيا </li></ul><ul><li>2. بنيانهم </li></ul><ul><li>3. قنوان </li></ul><ul><li>4. صنوان </li></ul>
  28. 34. <ul><li>Takrif : </li></ul><ul><ul><li>Bahasa : Memasukkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Istilah : Bertemu huruf yang mati dengan huruf yang hidup sehingga dua huruf itu terbentuk satu huruf yang ditasydidkan. Diangkat lidah semasa menyebutnya. </li></ul></ul>
  29. 36. <ul><li>Ma’al ghunnah = Beserta dengung </li></ul><ul><li>Dinamakan Idgham Naqis, iaitu tidak sempurna kerana hanya hilang huruf nun mati dan tanwin tetapi masih tertinggal sifatnya iaitu dengung. </li></ul><ul><li>Apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari 4 huruf dalam dua kalimah. </li></ul>
  30. 37. <ul><li>ي ن م و </li></ul><ul><li>( ينمو ) </li></ul>
  31. 38. <ul><li>? </li></ul>
  32. 39. <ul><li>Bila Ghunnah = Tiada dengung </li></ul><ul><li>Dinamakan Idgham Kamil, iaitu sempurna kerana hilang huruf yang pertama beserta sifatnya iaitu dengung. </li></ul><ul><li>Apabila Nun Mati atau Tanwin bertemu salah satu dari dua huruf . </li></ul>
  33. 40. <ul><li>ل ر </li></ul>
  34. 41. <ul><li>? </li></ul>
  35. 42. <ul><li>Takrif : </li></ul><ul><ul><li>Bahasa : Menyembunyikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Istilah : Menyembunyikan huruf dengan sifat di antara Izhar dengan Idgham dengan tidak bertasydid serta didengungkan pada huruf pertama iaitu nun mati dan tanwin. </li></ul></ul>
  36. 43. <ul><li>Apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf. </li></ul>
  37. 44. <ul><li>? </li></ul>
  38. 45. <ul><li>Takrif : </li></ul><ul><ul><li>Bahasa : Membalikkan sesuatu daripada permukaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Istilah : Menjadikan huruf di tempat lain, iaitu ditukarkan nun yang mati dan tanwin kepada mim yang berada sebelum huruf ba dengan menjaga dengungnya serta diikhfa’kan mim. </li></ul></ul>
  39. 46. <ul><li>Apabila nun mati atau tanwin </li></ul><ul><li>bertemu huruf ب </li></ul>
  40. 49. <ul><li>Dinamakan ikhfa’ Syafawi kerana huruf mim dan ba sejenis tempat keluar dan sifat kedua-duanya (kedua-duanya keluar dari dua bibir). </li></ul>
  41. 50. <ul><li>Apabila mim mati bertemu dengan huruf ب </li></ul><ul><li>Hukumnya wajib diikhfa’kan </li></ul>
  42. 51. <ul><li>? </li></ul>
  43. 52. <ul><li>Apabila mim mati berjumpa dengan mim hidup </li></ul><ul><li>Dibaca dengan hukum idgham serta dengung </li></ul>
  44. 53. <ul><li>? </li></ul>
  45. 54. <ul><li>Apabila mim mati berjumpa dengan 26 huruf selain huruf Ikhfa’ Syafawi dan Idgham Mithlain. </li></ul><ul><li>Wajib dibaca secara izhar. </li></ul>
  46. 55. ?
  47. 56. <ul><li>Terbahagi kepada empat bahagian ; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Tartil ( الترتيل ) iaitu bacaan yang sederhana, tenang dan mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya dan memberikan haknya serta yang bersangkutan dengannya bersama ‘mentadabbur’ maknanya. </li></ul><ul><li>Tahqiq ( التحقيق ) iaitu bacan yang seperti Tartil ( الترتيل ) tetapi bacaan ini lebih tenang. Ia digunakan di dalam pengajian / pembelajaran. </li></ul><ul><li>Hadr ( الحدر ) Iaitu cepat di dalam bacan dengan menjaga hukum-hukumnya. </li></ul><ul><li>Tadwir ( التدوير ) Iaitu martabat pertengahan di antara Tartil ( الترتيل ) dan Hadr ( الحدر ). </li></ul>
  48. 57. <ul><li>Bacaan Tartil adalah sebaik-baik bacaan kerana Al-Quran diturunkan dengan bacaan ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi: </li></ul><ul><li>Maksudnya : …dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil </li></ul>
  49. 58. <ul><li>1. ( الألحان ) Al-Alhan </li></ul><ul><li>Membaca dengan lagu seperti nyanyian. Membaca dengan tarannum dibenarkan. Imam Syafie di dalam kitab Al-Mukhtasar menyatakan tidak mengapa membaca dengan lagu (taranum) selagi tidak keluar dari had Al-Quran. Tetapi jika terkeluar daripadanya maka haram cara bacaan yang tersebut. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. ( الترقيص ) At-Tarqis </li></ul><ul><li>Menarikan suara bacaannya serta menambahkan harakat mad dengan sebab memainkan peranan lagunya seolah seorang penari yang menggerak-gerakkan anggotanya semasa menari </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>3. ( الترعيد ) At-Tar’id </li></ul><ul><li>Membaca dengan cara menggetarkan suaranya seperti orang yang sangat sejuk atau suatu penyakit menimpanya. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4. ( التحريف ) At-Tahrif </li></ul><ul><li>Membaca Al-Quran secara beramai-ramai secara serentak dan berhenti serentak. Di antara mereka membaca beberapa kalimah sahaja kemudian disambung oleh jemaah yang lain tanpa memikir mengenai Al-Quranul Karim. </li></ul>
  50. 59. <ul><li>Maksud bid’ah di sini ialah membaca Al-Quran dengan cara tidak yang pernah Rasulullah SAW membacanya. </li></ul>
  51. 60. <ul><li>CONTOH : </li></ul><ul><li>Membaca bacaan dengan Lin ( لين ) dan Rakhawah ( رخاوة ) bererti melembutkan pada semua huruf dengan menyerupai bacaan orang malas. </li></ul><ul><li>Takalluf ( تكلف ) : Membaca dengan cara menekankan huruf sekuat-kuatnya. Seakan-akan orang sedang bergaduh. </li></ul><ul><li>Memotongkan huruf pada bahagian yang menyerupai saktah ( سكتة ). Selalunya perkara ini berlaku pada hukum-hukum Izhar ( اظهار ), disebabkan hendak menjelaskannya. </li></ul><ul><li>Tidak menjelaskan bunyi huruf-huruf yang dimulai dan juga huruf-huruf yang diwaqaf di atasnya. </li></ul><ul><li>Memanjangkan baris sehingga terjadi mad, ini boleh merosakkan makna. </li></ul><ul><li>Qalqalah ( قلقلة ) dibaca dengan kuat sehingga menyerupai baris hidup. </li></ul>
  52. 61. <ul><li>Mentafkhimkan ( تفخيم ) ra’ ( ر ) pada tempat yang sepatutnya di tarqiq kan( ترقيق ). </li></ul><ul><li>Mengikuti sifat huruf kepada huruf yang berdekatan, terkadang sifat huruf itu perlu di tarqiq kan ( ترقيق ) tetapi oleh sebab berdekatan dengan huruf yang perlu di tafkhim kan ( تفخيم ) maka ia dibaca secara tafkhim juga. </li></ul><ul><li>Memanjangkan baris huruf-huruf yang sebelum huruf-huruf akhir yang diwaqaf sehingga terjadi huruf mad. Contohnya : به dibaca بيه </li></ul><ul><li>Menggantikan huruf dengan huruf yang lain contohnya seperti المستقيم di baca المسطقيم </li></ul><ul><li>Meringankan huruf-huruf yang bersabdu atau sebaliknya, terutama huruf yang dijadikan waqaf. </li></ul><ul><li>Menghidupkan huruf-huruf yang berbaris mati seperti الحمدلله dibaca الحمدلله </li></ul><ul><li>Menambahkan harakah Mad Tabiie lebih dari 2 harakat seperti </li></ul><ul><li>Mengurangkan harakat Mad Tabiie kurang dari 2 harakat </li></ul>
  53. 62. <ul><li>Rukun bacaan Al-Quranulkarim ada tiga : </li></ul><ul><li>صحة السند : </li></ul><ul><li>Sah sanadnya iaitu membaca dan mempelajari dari seorang guru yang mahir yang mana sanadnya bersambung terus kepada Nabi SAW. Hendaklah membaca dari awal sehingga khatam dengan guru tersebut. </li></ul><ul><li>Mengetahui Rasam ‘Uthmani </li></ul><ul><li>Mengetahui tulisan ‘Uthmani seperti maqtu’, mausul, dan lain-lain. </li></ul><ul><li>Muafakat bacaannya pada satu wajah di antara beberapa wajah nahu walaupun dengan wajah yang daif. Sekiranya mempelajari Al-Quran dengan guru yang mengetahui ilmu nahu, maka masih sah bacaannya, ini menurut pendapat yang sahih. </li></ul>

  ×