ANIMASI DAN REKABENTUK PENERBITANTINGKATAN EMPAT
MODUL 1:MULTIMEDIABIDANG PEMBELAJARAN:1.Pengenalan Multimedia1.1. Definisi1.2. Industri Multimedia di Malaysia1.3. Peluang...
PENGENALAN KEPADAMULTIMEDIAPerkataan multimedia adalah berdasarkan duaperkataan iaitu Multi dan Media/medium.Multi memba...
DEFINISI MULTIMEDIAatu teknik yang digunakan untuk mengintegrasikan pelbagai media sepertiteks, grafik, audio, video dan a...
Elemen Peranan/ciri-ciriTeks - Merupakan asas utama bagi penyaluransesuatu informasi.- Mempunyai pelbagai jenis dan bentuk...
Grafik - Grafik digunakan bagi memberi penekanansecara visual terhadap sesuatu persembahaninformasi.- Grafik membantu dala...
Audio  - Digunakan untuk membantu penyampaiansesuatu maklumat dengan lebih berkesan.- Menimbulkan suasana yang lebih menar...
Video - Merujuk kepada siri gambar foto atau grafikyang dipersembahkan dalam satu kadar masayang pantas.- Video menawarkan...
Animasi     - Proses penerangan atau penyampaian sesuatumaklumat yang kompleks dapat digambarkandengan lebih mudah dan pan...
REKA BENTUK ASASMULTIMEDIAerdapat dua strategi rekabentuk asas multimedia iaitu lineardan bukan linear.erikut merupakan se...
Rekabentuk Asas MultimediaLinear Bukan Linear- Pengguna tidak mempunyai kawalanterhadap aplikasi.- Pengguna boleh mengawal...
HIPERMEDIA DAN HIPERTEKSnteraktiviti melalui satu sistem navigasi adalah menggunakanpautan.autan adalah rujukan atau eleme...
HIPERMEDIA DAN HIPERTEKSerdapat dua perkataan yang penting dalam pautan iaitu hiperteks danhipermedia.ipermedia dan hipert...
PERISIAN-PERISIANMULTIMEDIAagi komponen yang melibatkan penggunaan perisianmultimedia, terdapat beberapa jenis perisian mu...
BIDANG PENGGUNAANMULTIMEDIAMultimedia boleh digunakan dalam pelbagai bidangtermasuk perubatan, pengajaran, pembelajaran,pe...
PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAMPELBAGAI BIDANG
KELEBIHAN MULTIMEDIA- Maklumat dapat disampaikan dan diedarkan dengan lebihberkesan.- Dapat menyokong pembangunan teknolog...
KELEBIHAN MULTIMEDIA- Meningkatkan pemahaman tajuk atau topik pembelajarandisebabkan banyak media yang digunakan.- Boleh d...
KEKURANGAN MULTIMEDIA- Tidak dapat menggunakan sepenuhnya elemen multimediamenerusi rangkaian disebabkan kadar transmisi y...
KEKURANGAN MULTIMEDIA- Memerlukan kos yang tinggi untuk perkakasan, perisiandan pembangunan aplikasi- Memerlukan pendidika...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slide animasi dan reka bentuk penerbitan

380 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slide animasi dan reka bentuk penerbitan

 1. 1. ANIMASI DAN REKABENTUK PENERBITANTINGKATAN EMPAT
 2. 2. MODUL 1:MULTIMEDIABIDANG PEMBELAJARAN:1.Pengenalan Multimedia1.1. Definisi1.2. Industri Multimedia di Malaysia1.3. Peluang pekerjaan
 3. 3. PENGENALAN KEPADAMULTIMEDIAPerkataan multimedia adalah berdasarkan duaperkataan iaitu Multi dan Media/medium.Multi membawa maksud banyak/pelbagai dimana iamenandakan terdapat lebih daripada satu media yangwujud di dalam sesuatu aplikasi.Media pula merujuk kepda alat atau pengantara untukmenyampaikan atau mempersembahkan sesuatumaklumat seperti teks, grafik, audio, video dan animasi
 4. 4. DEFINISI MULTIMEDIAatu teknik yang digunakan untuk mengintegrasikan pelbagai media sepertiteks, grafik, audio, video dan animasi dalam satu persekitaran digital yangmempunyai ciri-ciri interaktiviti (Norazlin etc, 2007).erdapat lima elemen atau media utama di dalam Multimedia iaitu Teks,Grafik, Audio, Video, dan Animasi.etiap elemen tersebut mempunyai peranan yang tersendiri dalammewujudkan informasi yang menarik dan berkesan (Jamalludin danZaidatun, 2003)
 5. 5. Elemen Peranan/ciri-ciriTeks - Merupakan asas utama bagi penyaluransesuatu informasi.- Mempunyai pelbagai jenis dan bentuk tulisanyang berupaya memberi daya tarikan dalampenyampaian sesuatu informasi.- Boleh juga digunakan untuk memberikanpenekanan bagi sesuatu isi kandungan yangingin disampaikan. 
 6. 6. Grafik - Grafik digunakan bagi memberi penekanansecara visual terhadap sesuatu persembahaninformasi.- Grafik membantu dalam menerangkansesuatu informasi secara lebih berkesan.- Grafik wujud dalam pelbagai bentuk sepertiilustrasi, lukisan, carta, gambar, diagram dansebagainya. 
 7. 7. Audio  - Digunakan untuk membantu penyampaiansesuatu maklumat dengan lebih berkesan.- Menimbulkan suasana yang lebih menarikdan akan menghasilkan tumpuan terhadap isiyang dipersembahkan.- Contoh : Suara latar, muzik, lagu dan kesanbunyi. 
 8. 8. Video - Merujuk kepada siri gambar foto atau grafikyang dipersembahkan dalam satu kadar masayang pantas.- Video menawarkan satu persembahan ataupaparan yang lebih hidup dan realistik.  
 9. 9. Animasi     - Proses penerangan atau penyampaian sesuatumaklumat yang kompleks dapat digambarkandengan lebih mudah dan pantas.- Animasi membolehkan sesuatu persembahanyang disampaikan itu kelihatan lebih hidup ataurealistik. 
 10. 10. REKA BENTUK ASASMULTIMEDIAerdapat dua strategi rekabentuk asas multimedia iaitu lineardan bukan linear.erikut merupakan secara ringkas rekabentuk asas multimedia:
 11. 11. Rekabentuk Asas MultimediaLinear Bukan Linear- Pengguna tidak mempunyai kawalanterhadap aplikasi.- Pengguna boleh mengawalpersembahan aplikasi.- Aplikasi linear biasanya akan bermuladari awal hingga akhir atau ia akanmengulang semula maklumat.- Pengguna bebas untuk pergi kemana-mana bahagian maklumat yangdikehendaki melalui butang navigasi.- Aplikasi ini boleh digunakan untukmenyampaikan suatu maklumat kepadasekumpulan orang ramai ke atas skrinbesar atau monitor televisyen.- Aplikasi ini disusun dalam bentukmenu dan pengguna boleh pergikebahagian tersebut secara terus.- Contoh: Animasi dan Video - Contoh : Courseware, laman Web,Portal.
 12. 12. HIPERMEDIA DAN HIPERTEKSnteraktiviti melalui satu sistem navigasi adalah menggunakanpautan.autan adalah rujukan atau elemen navigasi dalam satu dokumen kedokumen yang sama atau ke dokumen yang lain.autan ini secara automatik membawa maklumat rujukan tersebutkepada pengguna apabila elemen navigasi tersebut dipilih olehpengguna.
 13. 13. HIPERMEDIA DAN HIPERTEKSerdapat dua perkataan yang penting dalam pautan iaitu hiperteks danhipermedia.ipermedia dan hiperteks merupakan antara kemudahan yangmembolehkan sesebuah sistem multimedia interaktif yang lebihberkesan dapat dihasilkan.
 14. 14. PERISIAN-PERISIANMULTIMEDIAagi komponen yang melibatkan penggunaan perisianmultimedia, terdapat beberapa jenis perisian multimedia yangdiperlukan untuk membangunkan perisian multimedia.erisian-perisian tersebut dikategorikan sebagai Perisian Grafik,Perisian Audio, Perisian Video, Perisian Animasi dan PerisianPengarangan/Pengaturcaraan.
 15. 15. BIDANG PENGGUNAANMULTIMEDIAMultimedia boleh digunakan dalam pelbagai bidangtermasuk perubatan, pengajaran, pembelajaran,pemasaran, perniagaan dan sebagainya.Penggunaan teknologi multimedia mampu memberikesan yang besar dalam bidang-bidang tersebut:
 16. 16. PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAMPELBAGAI BIDANG
 17. 17. KELEBIHAN MULTIMEDIA- Maklumat dapat disampaikan dan diedarkan dengan lebihberkesan.- Dapat menyokong pembangunan teknologi Internet danrangkaian.- Menjadikan aplikasi ramah pengguna dan menarik.- Persembahan dan penerimaan maklumat lebih mudah,berkesan dan interaktif.
 18. 18. KELEBIHAN MULTIMEDIA- Meningkatkan pemahaman tajuk atau topik pembelajarandisebabkan banyak media yang digunakan.- Boleh dicapai dan digunakan pada bila-bila masa, dimana-mana dan dengan kelajuan yang diingini.- Memudahkan cara untuk berkomunikasi dengan pelbagaicara yang disediakan.
 19. 19. KEKURANGAN MULTIMEDIA- Tidak dapat menggunakan sepenuhnya elemen multimediamenerusi rangkaian disebabkan kadar transmisi yang rendah.- Memerlukan ruang storan yang besar disebabkan saiz aplikasiyang besar.- Penyalahgunaan teknologi multimedia berleluasa seperti cetakrompak dan pornography.- Pengguna akan sepenuhnya bergantung kepada komputeruntuk melakukan apa sahaja
 20. 20. KEKURANGAN MULTIMEDIA- Memerlukan kos yang tinggi untuk perkakasan, perisiandan pembangunan aplikasi- Memerlukan pendidikan, latihan dan pembelajaran yangkhas untuk menggunakan multimedia.- Memerlukan masa yang lama untuk menghasilkanaplikasi multimedia.

×