Pengajian am penggal 2

70,598 views

Published on

Khas untuk semua tingkatan 6 atas penggal 2 (2013)

Published in: Education
52 Comments
93 Likes
Statistics
Notes
 • terima terima kasih..atas slide yang sangat membantu dalam pembelajaran sya..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • terima kasih atas perkongsian ini
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • terima kasih atas slide yang sangat membantu memudahkan pembelajaran saya. hanya allah mampu membalas jasa anda ats prkongsian ilmu ni.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tq kerana memudahkan saya semoga allh membalas jasa baik anda
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • terima kasih, semoga Allah membalas jasa anda
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
70,598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
3,632
Comments
52
Likes
93
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengajian am penggal 2

 1. 1. (PENGGAL 2)Berpandukan BukuPengajian Am LocalPublications (LP)TINGKATAN 6 Mohamad Fazrul Bin Abdul Razak
 2. 2. TUJUAN UJIAN Kefahaman Sintesis TUJUAN Penggunaan Analisis
 3. 3. ASPEK TEKNIKAL  Tajuk  Petunjuk  Penulisan skala (optional)  Sumber  Unit  Paksi  Carta pai
 4. 4. KEMAHIRAN ASASKEMAHIRAN HURAIANKEMAHIRAN Mengetahui jenis media 1KEMAHIRAN Memahami Kehendak Soalan 2KEMAHIRAN Aspek yang dinilai 3
 5. 5. KEMAHIRAN 11) Graf bar atau garis kompaun2) Graf bar atau komponen3) Graf bar atau garis positif & negatif4) Graf bercampur (bar & garis)5) Graf bar berpasangan / cermin / piramid6) Carta pai mudah7) Carta pai berganding8) Carta pai bertingkat
 6. 6. GRAF BARIS KOMPAUN
 7. 7. GRAF BARIS KOMPENAN
 8. 8. KEMAHIRAN 2 Mengenalpasti kehendak soalanMemahami maksud petikan pemahaman Membina jadual dan skala Membina graf atau carta
 9. 9. KEMAHIRAN 3 Pengkelasan angkubah Kesesuaian teknik Ketetapan isi Kejelasan
 10. 10. PANDUAN MEMBINA GRAFLANGKAH 1Fikirkan bar kompaun / komponen / berpasangan.LANGKAH 2 ( rujuk kepada jadual )• Jika ada jumlah, nilai unit sama, boleh dijumlahkan: Bar Komponen/kompaun•Jika tiada jumlah, nilai unit beza, tidak logik dijumlahkan (% kadarperubahan, indeks, nisbah, harga): Bar kompaunLANGKAH 3 ( komponen )• Soalan: Bina graf bar untuk menunjukkan jumlah: bar komponen=15%, barkompaun=06%•Soalan: tiada menyatakan menunjukkan jumlah/ membandingkan setiapsektor(%, indeks, nisbah, harga): mesti bar kompaun (bar komponen=7% /0%)LANGKAH 4 ( piramid/pasangan/cermin )•Jadual ada peringkat umur, data umur di tengah graf piramid•Jika jadual kompleks, perlukan dua jadual, terdapat 4 pemboleh ubah yangkompleks. ( satu pemboleh ubah libat 2 perkara: bandar & L bandar,Lelaki&Perempuan, 2 tahun)•Bar berpasangan.
 11. 11. PETUNJUK NEGARA MAJU & SEJAHTERA1)Sumber alam dimanfaatkan sepenuhnya.2)Dapat mengatasi masalah kependudukan.3)Industri menjadi teras perekonomian & berkembang dgn pesat.4)Tingkat & kualiti hidup masyarakat tinggi.5)Kebanyakan eksport adalah hasil industri & perkhidmatan.6)Kemudahan prasarana yg moden & mencukupi.7)Kesedaran & kepatuhan kepada undang-undang , kesetaraangender , & penghormatan terhadap hak asasi manusia.8)Tingkat Pendidikan Relatif Tinggi.9)Tingkat Pendapatan Penduduk Relatif Tinggi.10)Tingkat Kesihatan Tinggi.
 12. 12. LANGKAH MEMBINA NEGARA MAJU & SEJAHTERAA. Melakukan penghematan & memperketat perbelanjaan negara.B. Membina ekonomi berasaskan pengetahuan.C. Meningkatkan sumber daya manusia.D. Memperkukuh asas & fundamental ekonomi negara , serta mencipta bidang-bidang pertumbuhan baru .E. Memperbaik sistem penyampaian & menghapus sistem birokrasi yg rumit.F. Meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui pembinaan & penyediaan prasarana rakyat.G. Mewujudkan kestabilan politik , ekonomi , & sosial.
 13. 13. TAJUK DASAR ²RUKUN WAWASAN PEMBANGUNANNEGARA 2020 NEGARA
 14. 14. 1.1 LATAR BELAKANGRUKUN NEGARAAmalan yang perlu dilakukan & satu visi bagi merealisasikan kontrak sosial yang dipersetujui oleh kaum-kaum utama di Malaysia.Satu doktrin untuk mencapai perpaduan kaum demi keharmonian & kemakmuran di Malaysia.
 15. 15. 1.2 KONSEP RUKUN NEGARARUKUN NEGARAMenggariskan lima prinsip yang lahir daripada aspirasi masyarakat & negara Malaysia, dibentuk mengikut acuan Malaysia & dimiliki bersama-sama oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama.
 16. 16. 1.3 PRINSIP RUKUN NEGARA
 17. 17. 1.4 OBJEKTIF & MATLAMAT RUKUN NEGARA Mencipta masyarakat adil Memelihara cara hidup demokratik Mencapai perpaduan yg lebih erat Membentuk sikap yg liberal terhadap tradisi kebudayaan yg kaya & berbagai-bagai corak Membina sebuah masyarakat progresif dgn menggunakan sains & teknologi moden
 18. 18. 1.5 PENJELASAN PRINSIP RUKUN NEGARA KEPRCAYAAN Menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu KEPADA bangsa dan negara yang berdaulat. TUHANKESETIAN KEPADA Mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan RAJA DAN Raja Berpelembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. NEGARA KELUHURAN Sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitanPERLEMBAGAAN dengan sistem pemerintahan , perundangan, kehakiman negara. KEDAULATAN Setiap negara memerlukan undang-undang untukUNDANG-UNDANG mengawal & mewujudkan satu masyarakat yang aman , makmur dan stabil. KESOPANAN Panduan supaya anggota masyarakat sentiasa & bertindak sesuai dengan keperibadian bangsa & nilai-nilai murni yang diamalkan di Negara ini. KESUSILAAN
 19. 19. 2.1 LATAR BELAKANG WAWASAN 2020Satu pemikiran & rangka kerjamengenai matlamat Malaysia menjadisebuah negara maju pada tahun 2020.Bukanlah satu dasar khas.Merupakan tindak balas kepadaperkembangan ekonomi , sosial , danpolitik yang berlaku di peringkat nasional& antarabangsa.
 20. 20. 2.2 OBJEKTIF WAWASAN 20201. Pembentukan sebuah negara Malaysiayang benar-benar maju menjelang tahun2020.2. Wawasan 2020 bertujuan menjadiMalaysia negara maju dengan caranyatersendiri .  Kemajuan yang tidak semata-mata diukur dari segi pencapaian lahiriah atau fizikal.  Meliputi perwujudan satu masyarakat yang sempurna dengan nilai moral & etika yang tinggi & boleh dicontohi oleh negara-negara lain.
 21. 21. 2.3 CABARAN WAWASAN 2020CABARAN 1 Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa & dikongsi bersama-sama.CABARAN 2 Mewujudkan masyarakat yg berjiwa bebas, tenteram & maju dengan keyakinan.CABARAN 3 Mewujud & membangunkan masyarakat demokratik yang matang .CABARAN 4 Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika.CABARAN 5 Mewujudkan masyarakat liberal & bertolak ansur.CABARAN 6 Mewujudkan masyarakat saintifik & progresif.CABARAN 7 Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi.CABARAN 8 Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi.CABARAN 9 Mewujudkan masyarakat makmur .
 22. 22. ISU UTAMA MENCAPAI TARAFNEGARA MAJU. Pembentukan Satu Negara BangsaMalaysia. Negara Perindustrian. Keadilan Ekonomi & Sosial. Moral & Etika. Pembangunan MasyarakatBerdasarkan Sistem Kekeluargaan.
 23. 23. 3.1 PERANCANGAN PEMBANGUNAN NEGARA.Dirancang melalui : 1 2 Rangka Rancangan Perancangan Jangka Jangka Panjang (RRJP). Sederhana / Rancangan Atau Pelan Rangka Malaysia Lima Tahun Perspektif (OPP) [RMLT] 3 Perancangan Jangka Pendek / Bajet Tahunan
 24. 24. Rumusan Dasar & Rancangan Pembangunan Negara
 25. 25. 3.1.1 DASAR EKONOMI BARU (DEB) 3.1.4 3.1.2 DASARMODEL BARU PEMBANGUNAN DASAR EKONOMI PEMBANGUNAN NEGARA NASIONAL (DPN) (MBE) 3.1.3 DASAR WAWASAN NEGARA (DWN)
 26. 26. 3.2 DASAR-DASAR NEGARA 3.2.1 DASAR EKONOMI1) DASAR AUTOMOTIF NASIONAL (NAP)2) DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA (DPN3)3) DASAR AGROMAKANAN (2011-2020)4) DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008-20025) PELAN INDUK PERINDUSTRIAN KETIGA (PIP3)6) EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN7) SOGOSHOSHA MALAYSIA
 27. 27. 3.2.2 DASAR SOSIAL & BUDAYA1) DASAR SOSIAL NEGARA2) DASAR SUKAN NEGARA3) DASAR ALAM SEKITAR NEGARA4) RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (RFN)5) DASAR WANITA NEGARA6) PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)7) DASAR TEKNOLOGI HIJAU
 28. 28. 3.2.3 DASAR-DASAR KERAJAAN DALAM MEMBENTUK PERPADUANDASAR PERPADUANINTEGRASIASIMILASIDASAR-DASAR KERAJAANDASAR PENDIDIKANAKTA BAHASA KEBANGSAANDASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAANSUKAN ALAT PERPADUAN
 29. 29. 3.2.4 PROGRAM KERJASAMA TEKNIKAL MALAYSIA (PKTM)1) LATAR BELAKANG Suatu manifestasi Malaysia dalam konteks kerjasama di antara negara Selatan-Selatan(South-South) & lain-lain negara yg sedang membangun.2) OBJEKTIF.3) STRATEGI PELAKSANAAN
 30. 30. 3.2.5 PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Dirangka berdasarkan Gagasan 1Malaysia , RakyatDidahulukan Pencapaian Diutamakan. Kerajaan & perkhidmatan saling bergantung &melengkapi antara satu sama lain , khususnya dalampelaksanaan NKRA & MKRA.Dilaksanakan dalam tiga fasa.Meluaskan akses pendidikan berkualiti &berkemampuan.Mengurnagkan kadar jenayah.
 31. 31. 3.2.6 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA atau NKRA (NATIONAL KEY RESULT AREAS)1) LATAR BELAKANG2) TERAS NKRA3) PELAKSANAAN NKRA4) TUJUAN PELAKSANAAN NKRA
 32. 32. 3.2.7 PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI (PTE) Minyak Greater Kuala Sawit Perkhidmatan Lumpur / Lembah Klang Kewangan Kandungan komunikasi & Pelancongan infrastruktur 12 BIDANG EKONOMIMinyak ,Gas Perkhidmatan UTAMA,dan Tenaga Perniagaan NEGARA (NKEA) Elektrik Pertanian & Elektronik Pemborongan Penjagaan & Kesihatan Pendidikan Peruncitan
 33. 33. 3.2.8 LIMA KORIDOR PEMBANGUNAN1) Koridor Pembaharuan Tenaga Sarawak (SCORE)2) Iskandar Malaysia WPI3) Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER)4) Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)5) Koridor Pembangunan Sabah (SDC)
 34. 34. 3.2.9 Belanjawan 2012 Terdapat 5 fokus utama : FOKUS 1 Meligat Pelaburan. FOKUS 2 Mengugguli Modal Insan , Mencerna Kreativiti Dan Mencetus Inovasi. FOKUS 3 Program Transformasi Luar Bandar (RTP). FOKUS 4 Memperkejap Perkhidmatan Awam. FOKUS 5 Meredakan Inflasi Dan Mengimarah Kehidupan Rakyat.
 35. 35. 2 . EKONOMI 1 . AGAMA & 3 . POLITIK KEPERCAYAA N8 . INTEGRASI 4. & TAJUK PRASARANA PERPADUAN 7 . SAINS 5 . SOSIAL & & TEKNOLOGI BUDAYA 6 . EKOLOGI
 36. 36. 1.1 LESBIAN , GAY , BISEKSUAL , & TRANSGENDER (LGBT) LGBT MAKSUD Perempuan yg mempunyai tarikan seksual terhadap LESBIAN kaum sejenisnya , perempuan homoseksual. Lelaki yg mempunyai tarikan seksual terhadap kaum GAY sejenisnya , lelaki homoseksual. Cenderung untuk melakukan hubungan seks dgn lelaki BISEKSUAL & juga wanita (bukan org) Seseorg (lelaki/perempuan) yg berperasaan & TRANSGENDER berpenampilan sbg anggota jantina yg satu lagi, & kdng² menukar organ jantinanya melalui pembedahan.
 37. 37. 1.1.1 LANGKAH PENYELESAIAN. Mewujudkan Kumpulan saintis , ahli mekanisme & pelan sosiologi & agamawan perancangan yg rapi perlu duduk bersama- dalam memulihkan sama mencari kaedah terbaik kumpulan (LGBT) LANGKAH PENYELESAIAN Menubuhkan satu badan Menyediakan strategi bukan kerajaan khusus & membimbing & diberi tempat pemulihan dana secukupnya
 38. 38. 1.2 SENSITIVITI AGAMA JAMIN KEHARMONIAN KAUM. FAKTOR TIMBULNYA SIKAP KURANG SENSITIVITI AGAMA Kejahilan atau Kurangnya Kurangnya tiada pendedahan pendedahan perbincangan yang berterusan mengenai amalan soal etika mengenai amalan dan budaya perhubungan dan budaya keagamaan. antara agama. beragama oleh penganut yang berlainan.
 39. 39. 2.1 2.2Keadaan Ekonomi Industri Kecil Malaysia & Sederhana (IKS) EKONOMI 2.5 2.3Mengindustrikan Industri Sektor Tani Kraf Tangan Negara 2.4 Industri Makanan
 40. 40. 2.1 KEADAAN EKONOMI MALAYSIA SEKTOR PERKILANGAN SEKTOR SEKTOR PERKHIDMATAN PEMBINAAN IMPORT SEKTOR KASAR PERTANIAN SEKTOR UTAMA EKSPORT SEKTOR KASAR PERLOMBONGAN KEDUDUKAN KEADAAN LUARAN PASARAN MALAYSIA PEKERJA
 41. 41. LANGKAH MENGATASI KEMELESETAN EKONOMI Pihak majikan telah mengambil langkah memberhentikan kerja. BAGI Perancangan & pengurusan yang proaktif oleh PIHAK majikan .MAJIKAN Melaksanakan skim pemotongan gaji kakitangan antara 10% hingga 20% ketika krisis kewangan berlaku.
 42. 42. Mencari kaedah terbaik & meningkatkan kedudukan ekonomi pada paras yang stabil. Mengatasi masalah pembuangan pekerja, pengangguran , upah yg rendah , masa singkat. Melaksanakan Program Penempatan Pekerjaan BAGI JobsMalaysia PIHAKKERAJAAN Melaksanakan liberasi dalam sektor perkhidmatan. Melaksanakan liberasi dalam sektor kewangan. Memperkenalkan Pakel Rangsangan Ekonomi Kedua.
 43. 43. 2.2 INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (IKS) IKS terbahagi kepada 3 : 1.Industri berskala kecil : segala tugas dilakukan pemilik & dibantu oleh anggota keluarga. 2.Industri sederhana : pekerja di antara 50 - 199 orang. 3.Industri berskala besar : pekerja 200 orang ke atas. 2.2.1 PERANAN & SUMBANGAN IKS : 1.Penggenap kepada industri besar. 2.Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. 3.Mempercepatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. 4.Mewujudkan kepakaran tradisional. 5.Memberikan pendedahan pengetahuan tentang pengurusan , pengedalian peralatan , kira-kira, pemasaran & sebagainya. 6.Pemindahan teknologi. 7.Membantu mengurangkan kadar inflasi. 8.Meningkatkan jumlah tabungan dalam ekonomi negara.
 44. 44. 2.2.2 CABARAN & MASALAH YANG DIHADAPIKekurangan modal.Persaingan tenaga kerja.Persaingan pasaran.Kekurangan penggunaan teknologi.Hubungan intra-industri.Kehadiran IKS dari negara asing.2.2.3 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAHMewujudkan konsep rantaian.Membuka pasaran baru untuk pasaran.Menyediakan tenaga buruh yang mencukupi.Penggunaan teknologi.Penawaran insentif.Memberi tumpuan sampingan.
 45. 45. 2.3 INDUSTRI KRAF TANGAN2.3.1 MASALAH :1.Perusahaan yang berbentuk keluarga sahaja.2.Perusahaan ini tinggal dalam keadaan yang mundur.3.Masalah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM).2.3.2 LANGKAH MENGATASI MASALAH INDUSTRI KRAF TANGANPenubuhan Perbadanan Kemajuan Kraftangan kerajaan.Pasaran diperluaskan dan program latihan.Penyelidikan & Pembangunan.Bantuan Kewangan / Modal.
 46. 46. 2.4 INDUSTRI MAKANAN Meningkatkan rangkaian sektoral & khidmat sokonganMemastikan bekalan bahan mentah Memperluas & mempelbagai aktiviti memproses makanan serta mempromosi pertumbuhan bidang sasaran TUJUH TERAS Meningkatkan STRATEGIK R&D Memperkukuhkan daya saing Mengukuhkan Mengukuhkan pembangunan sokongan institusi & sumber manusia sistem penyampaian
 47. 47. 2.5 MENGINDUSTRIKAN SEKTOR TANI NEGARA  Merangkumi kepentingan persekitaran serta penggunaan sumber lestari di samping mengekalkan nilai murninya kepada masyarakat. Meningkatkan nilai ditambah dalam ekonomi negara. Dijadikan asas penting yang mempunyai ciri. Mewujudkan industri luar bandar. Menerajui pembangunan agro makanan tanpa mengabaikan petani tradisional.
 48. 48. HURAIAN POLITIK :1) Kebebasan menjalani kehidupan yang mengikutlunas undang-undang, agama & budaya, hak untukmendapat pelajaran & mencari pekerjaan , hakbersuara dan hak beribadat misalnya adalah sesuatuyang asasi dan fitrah bagi setiap individu.2)Hak-hak digariskan oleh setiap perlembagaan bagisesebuah negara & agama perlu diakui dan perluditegakkan secara adil, berhemah dan bijaksana.
 49. 49. 4.1 SISTEM PENGANGKUTAN AWAM.Dikenali sebagai transit awam suatu perkhidmatan yg boleh dikongsi antara pengguna & menawarkan perkhidmatan berjadual tetap tanpa tempahan yg melibatkan laluan darat , bawah tanah , udara & laut atau sungai.4.2 CABARAN SISTEM PENGANGKUTAN AWAM. 1.Pengguna tidak yakin dgn perkhidmatan yg disediakan. 2.Berlaku kelewatan & pembatalan perjalanan tidak konsisten. 3.Tidak mempunyai jadual / jadual luput tarikh kuat kuasa. 4.Kekerapan perjalanan terlalu lama & tidak menyeluruh. 5.Tahap keselamatan kurang diberi tumpuan. 6.Kurang kemudahan untuk OKU. 7.Bilangan penumpang terlalu ramai & kurang tempat duduk. 8.Sistem pengurusan tidak komprehensif & berpadu.
 50. 50. 4.3 PENYELESAIAN MASALAH PENGANGKUTAN AWAM KEUTAMAAN KERAJAAN MEMBERI TUMPUAN Gerabak yang Kebolehpercayaan mempunyai rakyat terhadap ruangan ketetapan masa. khas. Meningkatkan kualiti perjalanan. Memberi jaminan Mencukupkanrakyat dapat akses mudah jumlah untuk semua jenis pengangkutan pengangkutan
 51. 51. LALUAN DIKATEGORIKAN KEPADA 4 JENIS : JENIS LALUAN HURAIAN LALUAN Menyediakan 3 laluan perkhidmatan bas yang tidak EKSPRES berhenti-henti atau sekali berhenti di antara stesen utama. LALUAN Menyediakan 19 laluan dari subbandar ke kawasan luar UTAMA pusat bandar. LALUAN Menyediakan perkhidmatan kepada penumpang untuk BANDAR jarak dalam bandar yang menghubungkan pusat komersial dan pentadbiran. LALUAN Menyediakan 140 laluan yang menghubungkan stesen TEMPATAN utama ke kawasan petempatan.
 52. 52. 5.1 PENDIDIKAN TEKNIK & VOKASIONAL Bertujuan menyediakan para pelajar yg cenderung ALIRAN PENDIDIKAN kepada bidang teknikal di peringkat menengah atas bagi membolehkan mereka melanjutkan TEKNIK pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang teknikal. Bertujuan melahirkan pelajar yang cenderung ALIRAN PENDIDIKAN kepada bidang vokasional pada peringkat menengah atas. Membolehkan pelajar mendapat VOKASIONAL pekerjaan sebagai pekerja mahir & separa mahir.
 53. 53. CABARAN :1) Melahirkan tenaga kerja yang berkualiti.2) Memperkasakan pendidikan teknik danvokasional.3) Menghadapi arus perubahan semasa.LANGKAH :1) Memantapkan peranan pendidik.2) Menstrukturkan kurikulum pendidikan teknik &vokasional.3) Sistem penilaian yang berkesan.
 54. 54. 5.2 PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA DEFINISI Kemampuan & pencapaian cemerlang Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan untuk mempelopori perubahan & kemajuan dinamis. CABARAN MENUJU PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA Penghijrahan Peperiksaan Pensyarah Mengikut (brain drain) Keupayaan Dominasi Jantina Dalam Profesyen Perguruan
 55. 55. LANGKAH MENJADIKANPENDIDIKAN DI MALAYSIABERTARAF DUNIA REFORMASI PELBAGAI ASPEK ORGANISASI PENDIDIKAN PENGKORPORAT- PERUBAHAN AN SISTEM UNIVERSITI PENDIDIKAN MEMPERBAIK PENGGREDAN KUALITI SISTEM UNIVERSITI PEPERIKSAAN LANGKAH ² MENGATASI PENUBUHAN MASALAH INSTITUSI PENGHIJRAHAN PENGAJIAN PENSYARAH TINGGI SWASTA (BRAIN DRAIN) MENINGKATKAN MELONGGARKAN PROFESIONALIS- SISTEM ME PERGURUAN PENDIDIKAN
 56. 56. 5.3 MASALAH REMAJA 5.3.1 PUNCA MASALAH SOSIAL REMAJA Salah satu faktor masalah sosial berlaku ialah faktor keluarga Pengaruh persekitaran boleh mempengaruhi corak kehidupan remaja Pengaruh Media Massa Pengaruh di sekolah dalam pembentukan akhlak remaja
 57. 57. 5.3.2 CARA MENGATASI MASALAH REMAJA 1) Peranan Ibu Bapa / Penjaga 2) Pendekatan akademik & kokurikulum 3) Mewujudkan sistem perundangan di sekolah 4) Penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis. 5) Peranan guru kaunseling 6) Peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)
 58. 58. 6.1 PENCEMARAN ALAM SEKITAR JENIS PENCEMARAN Kehadiran / penambahan sesuatu bahan semula jadi atau bukan semula jadi ke dalam persekitaran , sehingga merosakkan sebahagian atau keseluruhan ekosistem. 1) Pencemaran Air 2) Pencemaran Udara 3) Pencemaran Tanah 4) Pencemaran Bunyi 5) Pencemaran Sinaran 6) Pencemaran Haba
 59. 59. PUNCA PENCEMARAN1) Kenderaan dan jana kuasa2) Industri perkilangan3) Industri pertanian4) Industri perkapalan5) Pembakaran terbuka6) Kesan rumah hijau KESAN PENCEMARAN1) Masalah kesihatan2) Masalah Alam Sekitar3) Kesan rumah hijau & perubahan cuaca & aras laut
 60. 60. CARA MENGATASI PENCEMARAN UNDANG- UNDANG PENDIDIKAN AMALAN ALAM HARIAN DI SEKITAR RUMAHMEMPERBANYAKKANPEMBINAAN TEMPATMEMBAKAR SAMPAH KITAR SEMULA SECARA TERTUTUP CARA LAKUKANKAJIAN KESAN TEKNOLOGI TERHADAP KUMBAHANALAM SEKITAR (EIA) PERTANIAN PERSEKITARAN KENDERAAN TERKAWAL & MESRA ALAM PENGAWALAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOTEKNOLOGI
 61. 61. GANGGUAN KESIHATAN BERKAITAN ALAM SEKITAR1. Alergi2. Beguk3. Cacat4. Kerosakan Ginjal5. Gangguan Hormon6. Kelemahan sistem Imunisasi7. Penyakit Jantung8. Kanser9. Keracunan plumbum10. Keracunan Raksa11. Kerosakan Sistem saraf12. Tumbuhan beracun13. Jangkitan virus
 62. 62. 6.2 PEMANASAN GLOBAL 6.2.1 PUNCA PENCEMARAN INDUSTRI PENGGUNAAN PENEBANGAN BAHAN BAKAR HUTAN SECARA FOSILTIDAK TERKAWAL BERLELUASA KEGIATAN MANUSIA PENIPISAN PELEPASAN GAS LAPISAN OZON RUMAH HIJAU PENEROKAAN HUTAN BERLELUASA
 63. 63. 6.2.2 KESAN Peningkatan Pemanasan aras laut Ramai org global terkena menjejaskan penyakit / sektor mati pertanianKenaikan Menggiatkan suhu kesan El Nino KESAN Kesihatan Pemanasan manusia global terganggu Perubahan Kenaikan iklim Paras Laut
 64. 64. 6.3 BIODIVERSITI 6.3.1 APAKAH MASALAH & CABARAN BODIVERSITI DUNIA ?  Kegiatan pembangunan & eksploitasi ekonomi oleh manusia.  Kerakusan penerokaan hutan.  Penukaran hutan.  Perubahan iklim dunia & faktor semula jadi.  Sikap pengguna yg menggunakan sumber biologi secara tidak lestari / tidak mesra alam.
 65. 65. 6.3.2 LANGKAH MEMELIHARA BIODIVERSITIMengadakan bengkel mengenai pengurusan biodiversiti. Mengalakkan & memperbanyakkan penubuhan Pusat Penyelidikan & Pembangunan (R&D).Mengetatkan kawalan & melakukan pemantauan yg lebih telus.
 66. 66. 6.3.3 KEPENTINGAN BIODIVERSITI 1. Mengekalkan kitaran hidrologi. 2. Air dari tanah akan dibebaskan melalui proses transpirasi. 3. Mengawal banjir & kejadian bencana alam lain. 4. Memberi khidmat ekosistem. 5. Mempengaruhi keadaan iklim & menyederhanakan suhu. 6. Menghalang hakisan tanah. 7. Mengawal daripada berlakunya bencana alam. 8. Menghasilkan oksigen untuk pernafasan & respirasi. 9. Menyelenggara kitaran oksigen & nitrogen. 10. Sebagai sumber perubatan .
 67. 67. 7.1 TEKNOLOGI DIPERBAHARUI  TENAGA ALTERNATIF - tenaga yg boleh diperbaharui & sentiasa berterusan . 7.1.1 JENIS TENAGA ALTERNATIF Jenis tenaga alternatif Tenaga Tenaga Tenaga hidroelektrik suria/solar biomas
 68. 68. 7.1.2 MASALAH UNTUK MEMAJUKAN TENAGA ALTERNATIF 1) Tahap teknologi rendah. 2) Modal besar. 3) Kekurangan buruh mahir. 4) Saiz pasaran kecil.7.1.3 KEBAIKAN TENAGA KETERBAHARUAN KEPADA NEGARA² SEDANG MEMBANGUN 1) Mesra alam & tidak kehabisan. 2) Mengatasi masalah krisis tenaga dunia
 69. 69. 7.2 TEKNOLOGI HIJAU 7.2.1 CABARAN PELAKSANAAN TEKNOLOGI HIJAU I. Mengukuhkan kerangka institusi. II. Menyediakan Persekitaran Pembangunan Teknologi Hijau yg Kondusif. III. Memperkukuh Pembangunan Modal Insan dalam Teknologi Hijau. 7.2.2 FAEDAH PELAKSANAAN TEKNOLOGI HIJAU 1. Menangani masalah alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan kualiti hidup rakyat dgn menjamin kualiti alam sekitar yg lebih mapan. 3. Memacu pembangunan negara.
 70. 70. 7.3 TEKNOLOGI LASER MAKSUD Sumber cahaya yg diperkuatkan hasil drpd rangsangan / stimulasi pancaran radiasi. 7.3.1 SUMBANGAN CAHAYA LASER 1) Bidang hiburan. 2) Bidang percetakan iaitu menggunakan pencetak laser. 3) Bidang informasi & teknologi maklumat. 4) Bidang perniagaan . 5) Bidang keselamatan. 6) Bidang perubatan.
 71. 71.  PENGENALAN PERPADUAN & INTEGRASI NASIONAL Satu proses menyatupadukan pelbagai kumpulan masyarakat yg mempunyai budaya & sosial yg berbeza ke dalamsatu sistem wilayah bagi mewujudkan identiti nasional.8.1 HALANGAN & CARA MENGATASI MASALAH PERPADUAN & INTEGRASI NASIONAL  Nilai & sikap masyarakat yg berprasangka , perkauman dan etnosentrisme (pandangan / sikap yg percaya bahawa golongan / kebudayaan etnik sendiri lebih unggul drpd golongan / kebudayaan etnik lain) .  Tahap kefahaman yg rendah tentang cara hidup & masalah² hidup kaum lain.  Dari segi kebudayaan.  Pemisahan fizikal.
 72. 72. 8.2 USAHA & STRATEGI KERAJAAN DALAM MEMANTAPKAN PERPADUAN &INTEGRASI NASIONAL. PENDIDIKAN SOSIAL USAHA & & EKONOMI KEBUDAYAAN STRATEGI POLITIK
 73. 73. KERTAS PROJEK Satu daripada komponen penilaian untuk penggal dua . Wajaran markah bagi komponen kertas kerja projek ini adalah sebanyak 20%. Pentaksirannya Berasaskan Sekolah (PBS).
 74. 74. Objektif Penilaian Kertas Projek JENIS OBJEKTIF KEMAHIRANKEMAHIRAN Mengenalpasti & Menghuraikan masalah & isu ygKEMAHIRAN berkaitan dgn pembangunan negara serta mencadangkan langkah mengatasinya. KOGNITIF Mencari & mengumpul pelbagai jenis data & maklumat dari pelbagai sumber.KEMAHIRAN Diperoleh melalui aktiviti memerhati , merekod,MANIPULATIF menemu bual & mengkaji selidik. Mahir berkomunikasi secara lisan & tulisan dgn berkesan .KEMAHIRAN Berupaya mengurus masa mengikut jadual kerja INSANIAH yg ditetapkan serta menyelesaikan masalah.
 75. 75. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KERTAS PROJEK1) Menerima soalan2) Memahami skop tugasan3) Merancang jadual kerja4) Mengumpul data & maklumat5) Memperoleh data & maklumat6) Menyusun dapatan7) Memproses data & maklumat8) Mempersembahkan data & maklumat9) Membincangkan dapatan hasil kajian10) Menulis penulisan yg lengkap mengikut format11) Menyemak & membuat penambahbaikan12) Menyediakan bahan pembentangan13) Pembentangan kertas projek
 76. 76. FORMAT PENULISAN KERTAS PROJEK Digalakan menggunakan komputer Saiz kertas : A4 putih sahaja. Tulisan : Times New Roman (Front 12) Langkau (spacing) 1.5 Panjang penulisan tidak melebihi 5000p.p Laporan dalam bentuk bercetak & berjilid Menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong jawapan
 77. 77. STRUKTUR PENULISAN 1. Sinopsis 2. Kandungan 3. Penghargaan 4. Pengenalan 5. Objektif Kajian 6. Lokasi Kajian 7. Kaedah Kajian 8. Dapatan kajian & perbincangan 9. Rumusan & kesimpulan 10.Rujukan 11.Lampiran
 78. 78. Semoga kawanku semua dapat ilmutambahan & manfaat dari slide saya ini.. Papai kawanku sekalian AHLA WASAHLA

×