Utječem se Allahu dž.š., od kušnje pet stvari… (5)‫عن عبد ال له بن عمر- رضي ال له عنهما- قال: أقبل علينا رسول ال له ص لى ا...
Allah dž.š., je objavio Knjigu svoju – Kuran-i-Kerim – kako bi seprema njoj upravljali i kako bi po njoj drugim ljudima up...
muke, u duši i prsima, zbog poslanikove s.a.w.s., odredbe, već bašnasuprot tome – njegovu odredbu moramo punih prsiju prih...
Kada rob spozna navedeno postupanje i obavezni odnos spramPoslanika s.a.w.s., pokorava se i potpuno predaje njemu, kao i s...
Muslim, br. 2889., 4/2215., Sunen Tirmizi, br. 2176., 4/472.,Musannef Ibnu Ebi Šejbe, br. 31694., 6/311.)Navedene predaje ...
Spašen je onaj musliman koji se ne začahuri u konzervu svogamahalskog džemaat već bude dovoljno širokih prsiju da u njima ...
jedan od drugoga, ne prekidajte međusobne veze! Budite  pravi Allahovi robovi i iskrena braća!“ (Muttefekun alejh)3. Nep...
ljubav pretvorila u mržnju, a bliskost u daljinu. Braću posvađaše   dinari i dirhemi, žene i kuće, pozicija i vlast... „...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Utjecem se allahu dz.s., od kusnje pet stvari (5)

346 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Utjecem se allahu dz.s., od kusnje pet stvari (5)

 1. 1. Utječem se Allahu dž.š., od kušnje pet stvari… (5)‫عن عبد ال له بن عمر- رضي ال له عنهما- قال: أقبل علينا رسول ال له ص لى ال له عليه‬ ّ ّ ّ ّ ّ ‫وس لم فقال: » يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم به ن- وأعوذ بال له أن‬ ّ ّ ّ،‫تدركوه ن: لم تظهر الفاحشة في قوم ق ط ح تى يعلنوا بها إ ل فشا فيهم ال طاعون‬ ّ ّ ّ ّ ّ ‫والوجاع ا لتي لم تكن مضت في أسلفهم ا لذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال‬ ّ ّ‫والميزان إ ل أخذوا بال سنين وش دة المئونة وجور ال سلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة‬ ّ ّ ّ ّ ‫أموالهم إ ل منعوا القطر من ال سماء، ولول البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد‬ ّ ّ ‫ال له وعهد رسوله إ ل س لط ال له عليهم عد وا من غيرهم فأخذوا بعض ما في‬ ّ ّ ّ ّ ّ ‫أيديهم، وما لم تحكم أئ متهم بكتاب ال له، ويتخ يروا م ما أنزل ال له إ ل جعل ال له‬ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ‫» بأسهم بينهم‬Od Abdullaha b. Omera r.a., se bilježi: Prišao nam je Allahov Poslaniks.a.w.s., pa reče: „O skupino muhadžira, pet stvari, ako njimabudete kušani – utječem se Allahu dž.š., od toga da vas onesnađu: neće se, u nekom narodu, pojaviti javni nemoral irazvrat (fahiša), a da se među njima neće rasprostraniti kuga ibolesti koje nisu bile poznate njihovim minulim precima; nećezakidati na mjeri i vagi a da ih ne snađu sušne godine,ekonomska kriza i nepravedna zulumćarska vlast; zbog nedavanja zekata na svoj imetak neće im padati kiša sa neba, ada im nije stoke nikad im kiša ne bi ni pala; neće prekršitiugovor sa Allahom dž.š., i ugovor sa Allahovim Poslanikoms.a.w.s., a da im Allah dž.š., neće dati neprijatelja od drugognaroda, koji će ovladati njima, uzimajući jedan dio onoga što jeu njihovim rukama; njihovi imami i vođe neće vladatiAllahovom Knjigom, i neće odabirati rješenja iz onoga što jeAllah dž.š., objavio – a da Allah dž.š., neće dati da se samimeđusobom krve!“ (Hasen.Sunen, Ibnu Madždže, br.4019.; Musned,Bezzar, br.6175.; el-Mustedrek, Hakim, br.8623.; el-Muudžem el-Evset, Taberani, br.4671.; Šuabul-Iman, Bejheki, br.3042.)‫وما لم تحكم أئ متهم بكتاب ال له، ويتخ يروا م ما أنزل ال له إ ل جعل ال له بأسهم بينهم‬ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ „Njihovi imami i vođe neće vladati Allahovom dž.š., Knjigom, i neće odabirati rješenja iz onoga što je Allah dž.š., objavio – a da Allah dž.š., neće dati da se sami međusobno ne zakrve!“I zadnje na što nas upozorava naš Poslanik s.a.w.s., kroz ovaj hadis,jeste svađa i razdor koji će se pojaviti među muslimanima kaoposljedica naših grijeha, zbog nepoštovanja Kur´anskih propisa, zbogodabiranja od vjere onoga što nama lično odgovara i odbacivanja odvjere onoga što nama lično ne odgovara.
 2. 2. Allah dž.š., je objavio Knjigu svoju – Kuran-i-Kerim – kako bi seprema njoj upravljali i kako bi po njoj drugim ljudima upravljali, kakobi se po njoj vladali i kako bi po Kuranu drugim ljudima vladali, kakobi po Kuranu lično sebi sudili i kako bi po Kuranu iznosili sud o drugimljudima i situacijama.Onog momenta kada budemo zapostavili Kuran Allaha dž.š., i SunnetAllahovog Poslanika s.a.w.s., u svakom pa i u najsitnijem detaljunašega života, i od vjere budemo uzimali samo ono što nam ličnopasuje i odgovara tada možemo iščekivati svađe i razdor koji može bitigori čak i od stranog neprijatelja. Uzvišeni Allah dž.š. kaže: „Reci: Onje kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispodvaših nogu ili da vas u skupine podijeli i učini da silu jednidrugih osjetite. Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimodokaze da bi se oni urazumili.“ (El-En´am, 65.)Muslimanu koji svjedoči da nema drugog boga osim Allaha dž.š., i daje Muhammed s.a.w.s., Allahov rob i Poslanik, nije dozvoljeno daodbija riječi Allaha dž.š., i Allahova Poslanika s.a.w.s.! Kome se to desi– onda je to znak da ta osoba ne svjedoči iskreno da samo Allahadž.š., obožava i da je Muhammed s.a.w.s., Allahov Poslanik, za kojimse on povodi i kojega on slijedi. Svjedočiti da je Muhammed s.a.w.s.,Allahov Poslanik, to znači biti ubjeđen u to da je on Poslanik,pokoravati mu se u onome što nam je naredio, i kloniti se onoga štonam je zabranio. U suprotnom, onaj koji izgovara taj šehadet – nijeiskren u svome svjedočenju tome da je Muhammed s.a.w.s., AllahovPoslanik, i samim tim ta osoba odbija ono što Poslanik s.a.w.s., zbori.Allah dž.š., kaže: „I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće bitivjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe neprihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalotegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.“ (el-Nisa, 65.)Dakle, ova stvar nije ni malo lahka, i sa ovim se ne smijemopoigravati, jer je ovdje u pitanju sama vjera i nevjera!Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., u komentaru citiranoga ajetakaže: „Allah dž.š., se kune najvećom zakletvom tj. Samim Sobom, danemaju imana, i da nisu jedni od mumina/vjernika, sve dok Poslanikas.a.w.s., ne prihvate za sudiju u svim spornim životnim pitanjima - usvim oblastima dina/vjere. Dakle, čestica „MA“ označava sljedeće – iliće te Poslanika s.a.w.s., slušati u svemu ili vam nema imana, i ajet sene ograničava samo na ovo, već se akcenat stavlja i na obaveznuprostranost prsiju i lično zadovoljstvo Poslanikovom s.a.w.s., odlukomi presudom, gdje musliman ne smije osjetiti nikakve tjeskobe, niti
 3. 3. muke, u duši i prsima, zbog poslanikove s.a.w.s., odredbe, već bašnasuprot tome – njegovu odredbu moramo punih prsiju prihvatiti i jošna to pridodati apsolutnu pokornost.Dakle, Poslanikova s.a.w.s., odredba i propis se ne smije prihvatati nasilu, i piti ga zorom – jer je to u suprotnosti sa iskrenim imanom.Prihvatanje propisa mora biti sa kabulom, razilukom i prostranimprsima. Ako musliman želi da spozna sve navedeno neka pogleda usvoj hal, i neka vidi kako mu se ponaša srce kada naiđe na neki odpropisa i odredbi Allahovog Poslanika s.a.w.s., koja je u suprotnosti sanjegovom havom, porivima i strastima, ili koja je u suprotnosti saonim na čemu su bili preci i đedovi njegovi, krupne ili sitne stvari bileu pitanju.Allah dž.š., kaže: „Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi, & papita: ”Kada će Smak svijeta biti?” & Kad se pogled od strahaukoči & i Mjesec pomrači & i Sunce i Mjesec spoje & tog danačovjek će povikati: ”Kuda da se bježi?” & Nikuda! Utočištanema. & Toga dana biće Gospodaru tvome prepušten, & togadana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio,obaviješten biti, & sam čovjek će protiv sebe svjedočiti, &uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi.“ (el-Kijameh,5-15.)Subhanallah, koliko li je zavađe u dušama velikog broja ljudi savelikim brojem ajeta i hadisa, koji bi željeli da se oni nikako nisu niobjavili; koliko li je vatre u njihovim džigericama spram njih; koliko lije gorčine u njihovim grlima zbog njih. Ti ajeti i hadisi će da namukažu na njihovu nutrinu, lošu i prezrenu, na Dan kada nutrine buduotkrivane!Allah dž.š., se ne zadržava samo na spomenutom već na svenavedeno dodaje sljedeće: „...i dok se sasvim ne pokore!“ –potvrđujući glagol „selleme“, glagolskom imenicom i masdarom„teslim“: jusellimu-teslima!, koji označava predaju (el-teslim), ipotpunu poniznost (el-hudu), i podložnost (el-inkijad), odredbiNjegovoj, poslušno i zadovoljno, ne na silu i bez zadovoljstva – onakokako se pokoreni i pobjeđeni zna silom pokoravati pobjedniku.Ovdje je riječ o pokornosti roba prema svome Gospodaru, koji mu jenešto najdraže u životu, koji zna da je njegova sreća i spas upredanosti i pokoravanju samo Njemu, i koji zna da mu je On preči odsebe i svoga nefsa, i da će prije udovoljit Njemu nego li sebi, i da jeviše u stanju biti odan Njemu nego li sebi i svome nefsu.
 4. 4. Kada rob spozna navedeno postupanje i obavezni odnos spramPoslanika s.a.w.s., pokorava se i potpuno predaje njemu, kao i svakidjelić njegova srca, vjerujući da neće postići pravu sreću, ovog ibudućeg svijeta, osim uz ovakvu predanost i podložnost!“ (Pogledaj:el-Risala el-Tebukijja, 1/26.)Onog momenta kada se budemo poigravali sa vjerom, uzimajući jedandio od nje a odbacujući drugi – tada će muslimani neminovno zapastiu fazu međusobnih svađa, trvljenja pa čak i krvljenja, o čemu namgovori ovaj hadis a i sljedeće predaje:Od Saada b. Ebi Vekkasa r.a., a on od njegova oca, se bilježi da jeEbu Vekkas krenuo s Poslanikom s.a.w.s., ka medinskom naseljuel-Alijeh, pa kada naiđe na mesdžid Benu Muavijeh, uđe u njega ipreklanja dva rekata, gdje i mi klanjasmo s njime, nakon čega počedoviti svome Gospodaru veoma dugo. Nakon toga se okrenu premanama, i reče: "Tražio sam od mog Gospodara tri stvari – dvije mije dao, a jednu mi nije dao. Tražio sam od mog Gospodara dami ummet na uništi opštom sušom – što mi je uslišao; tražiosam od mog Gospodara da mi ummet ne uništi opštim potopom– što mi je uslišao; tražio sam od Njega da ne dozvoli da se mojummet međusobno krvi – što mi nije uslišao!" (Pogledaj: SahihMuslim, br. 2890., 4/2216.; Sahih Ibni Huzejmeh, br. 1217., 2/224.;Sahih Ibnu Hibban, br. 7237., 16/219., a šejh Šuajb Arnaut kaže:Sened mu je sahih po uslovu imama Muslima; Musned Ebi Jaala, br.734., 2/84., a šejh Husejn Selim Esed ga ocjenjuje sahihom; Musnedel-Bezzar, br. 1125., 3/328.; Musannef b. Ebi Šejbeh, br. 29509.,6/64., 31695., 6/311.)Od Sevbana r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:"Allah dž.š., mi sakupi zemlju, tako da vidjeh njen istok izapad. Moj ummet će ovladati cijelim prostorom koji mi biprikazan. Date su mi dvije riznice – crvena i bjela. MogGospodara sam zamolio da mi ummet ne uništi opštom sušom, ida ne dozvoli da mojim ummetom ovlada neprijatelj koji nijeod njih uzimajući im obraz i vlast. Gospodar moj je rekao: OMuhammede, kada ja donesem kakvu odluku – ona se nemijenja! Tvom ummetu sam dao to da ih neću uništiti opštomsušom, kao i to da njima neće ovladati neprijatelj koji nije odnjih ohalaljujući im obraz i vlast - makar im se sa svih stranakupili, sve dok jedni druge ne počnu ubijati, i sve dok jednidruge u zarobljeništvo ne budu odvodili!" (Pogledaj: Sahih
 5. 5. Muslim, br. 2889., 4/2215., Sunen Tirmizi, br. 2176., 4/472.,Musannef Ibnu Ebi Šejbe, br. 31694., 6/311.)Navedene predaje se bilježe od Allahovog Poslanika s.a.w.s., prekonekoliko puteva, a sva ona nam ukazuju na to da furka/raskol, iihtilaf/razilaženje, moraju nastati u ovom ummetu. Poslanik s.a.w.s.,je upozoravao na taj raskol i razilaženje kako bi se spasio odučestvovanja u svemu tome onaj koji se nada selametu od Allahadž.š.!Allahov Poslanik s.a.w.s., nam je u dva navrata opisao koja je tospašena skupina muslimana koja će ući u džennet za razliku od 72ostale skupine muslimana koje će ući u džehennem, pa se u jednojpredaji kaže: „Oni koji budu na onome na čemu sam ja i mojiashabi“ (Sunen, Tirmizi, br.2641.), dok se u drugoj predaji kaže:„Džemaat!“ (Sunen, Ebu Davud, br.4599.; Sunen, Ibnu Madždže,br.3993.)„Oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi“ tj. ljudikoji budu praktikovali moje sunnete i sunnete mojih ashaba – to suljudi koji će biti spašeni kako na ovome tako i na budućem svijetu.Kada se spomene riječ sunnet odmah razumite da ta riječ znači propis– pa što se više budemo usklađivali sa propisima Kurana i Sunneta, usvakoj sferi našega života u toliko su veće šanse da budemo spašenina ovome i budućem svijetu. Sunneti i propisi se dijele na farzove ivadžibe tj. obavezne propise, na mendube i mustehabbe tj.neobavezne ali ujedno tražene i pohvaljene propise, mubahe tj.dozvoljene propise, mekruhe-pokuđene, i harame-zabranjenepostupke, i svi oni zajedno predstavljaju Sunnet Poslanika s.a.w.s..Da bi smo bili na onome na čemu su bili Poslanik s.a.w.s., i njegoviashabi – to nismo u stanju sami izvesti, razumjevati niti dokučiti većnam je obaveza vraćati se, u spomenutim pitanjima, ljudima koji sustudirali i učili propise Kurana i Sunneta pred ulemom, koja je takođeriste te propise učila pred ulemom sežući sve do lanca ashaba iPoslanika s.a.w.s., u raznim islamskim naukama.„Džemaat“ tj. biće pripadnici spašene skupine samo oni muslimanikoji budu džematlije, koji budu džematski djelovali, i koji ne budu uanti džematskim aktivnostima! Kada se spomene riječ džemaat –komotno je razumjevajte i poistovjetite sa riječju Ummet, pa će naosnovu ovoga biti izvedena parola: „Djeluj džematski ali razmišljajummetski!“
 6. 6. Spašen je onaj musliman koji se ne začahuri u konzervu svogamahalskog džemaat već bude dovoljno širokih prsiju da u njima možestati sav Ummet Muhammeda s.a.w.s., sa svim njihovim razlikama ilimanjkavostima. Spašen je onaj musliman koji voli svoga bratamuslimana, brine za njega i pomaže ga – ne bitno koje je on bojekože, koje je nacije, kojeg je jezika, kojeg je plemena, kojeg jemezheba itd.. Spašen je onaj musliman od čije ruke i od čijeg jezikabudu pošteđeni i spašeni ostali muslimani. Spašen je samo onajmusliman koji bude radio za interes ummeta i džemaata a ne buderadio za interes vlaha!Na osnovu navedenoga možemo zaključiti to da je jedan od glavnihrazloga raskola i razilaženja među muslimanima praktikovanjeizmišljenih stvari i novotarija i činjenje djela na kojima nisu biliPoslanik s.a.w.s., i njegovi ashabi, uz anti-džematsko i anti-ummetskodjelovanje, koje nam razni pojedinci, razne skupine i razne strankeforsiraju i od nas traže, da okrenemo leđa jedni drugima, da okrenemoleđa ummetu i džemaatu, da okrenemo leđa Sarajevu i Tirani, daokrenemo leđa Istanbulu i Mekki – a da punim srcem priđemo njima! Razlozi i glavni faktori razilaženja, raskola i svađa: 1. Nevraćanje Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.w.s., u rješavanju sporova. Dva čovjeka će se razići i posvađati samo onog momenta kada se u rješavanju svoga spora ne budu htjeli povratiti Allahu i Poslaniku tj. Kuranu i Sunnetu tj. ulemi i učenjacima i dobrim poznavaocima Kurana i Sunneta, šeriatskim pravnicima, koji će ih upoznati sa ispravnim rješenjem njihova spora! Pogledajte samo u svađe prijatelja, supružnika, trgovaca, komšija – ili jedan od njih ili oboje su se u dotičnoj svađi odbili od prave istine i hakka makar za jedan pedalj. Zbog toga nam je Allah dž.š., naredio da se, u međusobnim sporovima, vraćamo Njemu, riječima: „Reci, ako se u nečemu sporite – spor svoj Allahu i Poslaniku vratite, ako u Allaha i Sudnji Dan vjerujete; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše!“ (el-Nisa, 59.) 2. Zavist – bolest koja ubija, anomalija koja razara i glavni faktor zbog kojeg je Iblis l.a., udaljen od Allahove dž.š., milosti. Šejtan prokleti zavist pokušava promicati među muslimanima svakog mjesta i vremena, navodeći čak i sina adema a.s., da iz zavisti ubije svog rođenog brata! Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ne mrzite se, ne zavidite jedan drugome, ne okrećite se
 7. 7. jedan od drugoga, ne prekidajte međusobne veze! Budite pravi Allahovi robovi i iskrena braća!“ (Muttefekun alejh)3. Neposlušnost jednih spram drugih – što se ogleda u tome da se prema svojim prijateljima lijepo ophodiš tako da nikada od tebe ne čuju riječ „ne“ ili „neću“. U svemu gdje nema nepokornosti Allahu dž.š. – bićeš im poslušan, što je i oporuka Poslaniku s.a.w.s., koju je ostavio Muazu i Ebu Musau r.a., onda kada ih je poslao u Jemen: „Olakšavajte a nemojte otežavati, obveselite nemojte plašiti. Slušajte se - nemojte se međusobno razilaziti!“ (Muttefekun alejh)4. Pretjerivanje u šali sa drugima, ne bitno da li su u pitanju šale riječima ili djelima. Allah dž.š., kaže: „Reci robovima Mojim da govore samo ono što je lijepo! Šejtan kruži među njima! Šejtan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj!“ (el-Isra, 53.)5. Džehl i neznanje – sa svim svojim vrstama i podvrstama:- Džehlul-Avam: Neznanje koje je prisutno kod običnog svijeta koje ih tjera da zapadaju u harame iz čega proizilaze razne svađe i razilaženja. Mješaće se jedni drugima u kupoprodaje, u prosidbe, ogovaraće jedni druge, neće isplaćivati jedni druge na vrijeme itd..- Džehlu men jentesibune ilel-ilm: Neznanje koje je prisutno među onima koji se pripisuju ilmu i znanju (džematlije).- Džehlu men lebise libase talebetil-ilm: Neznanje koje je prisutno među onima koji su se ogrnuli plaštom tragaoca za znanjem.- Džehlu bi-fikhil-hilaf: Neznanje u oblasti pravilnog razumjevanja razilaženja uleme u mišljenjima, kada čovjek neće razlučivati između primarnih (usul), i sekundarnih (furu), pitanja, između pitanja koja podnose dozu idžtihada i onih koja nisu podložna idžtihadu itd.. Ovakva osoba će se s tobom sporiti oko sitne stvari dok krupnu stvar nije u stanju primjetiti i u obzir je uzeti.6. Ljubav prema dunjaluku i pohlepa za njime. Koliko je onih koji su živjeli pod istim krovom ljubavi i bratstva, bliskosti i međupoštovanja da bi ih šejtan zbog dunjaluka zavadio pa se
 8. 8. ljubav pretvorila u mržnju, a bliskost u daljinu. Braću posvađaše dinari i dirhemi, žene i kuće, pozicija i vlast... „a ono što im šejtan obećava prava je zabluda!“ (el-Nisa, 120.) 7. Pristrasnost – naciji ili državi ili regiji ili gradu ili selu ili plemenu ili nekom pravcu, skupini ili učenjaku, pa i ako su svi oni odreda muslimanski, a šta tek reći ako je u pitanju pristrasnost prema svim navedenim pojmovima a oni budu nemuslimanski!Allah dž.š., kaže: „Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nikakose ne razjedinjujte! Sjetite se Allahove blagodati prema vama,kada ste bili neprijatelji, pa je On ujedinio srca vaša i vi stepostali, milošću Njegovom, braća; i bili ste na ivici vatrenejame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svojeajete, da biste na Pravom putu ustrajali.“ (Alu Imran, 103)Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikhaImam „Sultanija“ džamije, Plav, CG

×