• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Tundzina salavat...
 

Tundzina salavat...

on

 • 2,578 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,578
Views on SlideShare
2,578
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Tundzina salavat... Tundzina salavat... Document Transcript

  • „Tundžina“ salavat...Abdurrahman b. Abdusselam el-Safuri bilježi: Jedan arif reče: Bio samna jednoj lađi na putu, kada poče duvati snažna oluja koja nas htjedepotopiti. Ja sam u tom trenutku spavao, pa mi se u snu javio Poslaniks.a.w.s., pa mi reče: Kaži im da izgovore:‫اللهم صل على محمد صلة تنجينا بها من جميع الهوال‬ ‫والفات‬ ‫وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع‬ ‫السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها‬ ‫أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد‬ ‫الممات‬„Allahumme salli ala Sejjidina Muhammedin salaten tundžinabiha min džemiil-ehvali vel-afati, ve takdi lena biha džemialhadžati, ve tutahhiruna biha min džemiis-sejiati, ve terfeunabiha indeke ealed-deredžati, ve tubelliguna biha aksal-gajatimin džemiil-hajrati fil-hajati ve baadel memati“:“Allahu, neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda i rodMuhammedov, takvim salavatom da nas sačuva od svih sumnji,strahova i nevolja, da nam ispuni naše potrebe, da nas očisti od svihprljavih stvari, podigne nas na najviše deredže, dovede nas do najvišihciljeva, do svakog dobra u ovom životu i nakon smrti!“ Ja se probudih,primakoh se mojim saputnicima na lađi i rekoh im da izgovarajuspomenute riječi – nakon čega se oluja smirila uz Allahovu dž.š.,dozvolu.“ (Pogledaj: Nuzhetul-Medžalis ve Muntehabul-Nefais, 1/284.)Kada se „Tundžina“ salevat pretraži kroz savremenu islamskuelektronsku biblioteku „el-Mekteba el-Šamila“, koja sadržipreko 10.000 djela na arapskom jeziku, iz raznih oblastiislama, nalazimo da se „tundžina“ salevat bilježi samo usljedećim, gotovo nepoznatim, djelima, i to bez ikakva lanca odPoslanika s.a.w.s., ili nekog od njegovih ashaba, u vidu nekogusnulog sna ili samo kao citat vrste salevata bez ikakva lanca: 1. Tefsir Ruhul-Bejan, autor: Ismail Hakki el-Hanefi el-Halveti. 2. Intihabul-Avali, autor: Abdurrahman el-Kezberi.
  • 3. Nuzhetul-Medžalis, autor: Abdurrahman el-Safuri.Neka od pogrešnih ubjeđenja i neutemeljenih stavova vezanihza učenje „Tundžina“ salevata: 1. Abdurrahman el-Kezberi bilježi: Šejhovi kažu: Ko prouči „Tundžina“ salevat 1000 puta, zbog neke brige ili problema, Allah će mu tu brigu otkloniti i problem riješiti. Ko bude često učio ovaj salevat u vremenu haranja kuge – Allah če ga sačuvati nje. Ko bude učio ovaj salevat kada se popne na lađu biće spašen od potopa. Ko ovaj salevat prouči 500 puta – postignuće ono što želi od bogatstva, inšaallahu teala, što je sve odreda tačno i oprobano, a Allah najbolje zna. (Pogledaj: Intihabul-Avali, 1/43.) 2. Šejh Arif Muhammed Hakki ef. el-Nazili, u svome djelu, kaže: "Znaj, da su salavati raznovrsni, od 4000 do 12000 prema jednom rivajetu. Svaki od njih je odabran kod nekog džemata, bilo na istoku islamskog svijeta (Mašrik) ili na zapadu (Magrib), vec prema tome šta su oni ustanovili da im predstavlja odgovarajuću vezu između njih i Vjesnika a.s.. I shodno osobenostima i koristima koje su razumjeli iz određenog salavata, kao i tajnama koje su našli u njemu. Nešto od spomenutog je ustanovljeno putem ekperimenta i osvjedočenja u otklanjanju nesreća i postizanju željenog, kao što je slučaj sa ovim „TUNDŽINA SALAVATOM“. On je jedna od riznica Arša i onaj koji ga prouci 1000 puta ili više sredinom noći za bilo koju potrebu, bilo dunjalučka ili ahiretsku, Allah Uzvišeni će mu je ispuniti. On je brži u odzivu od munje, veliki je eliksir i neobično važan protuotrov (terijak), pa je neophodno njegovo sakrivanje i pokrivanje od onih koji ga nisu dostojni. Isto tako spominju osobenosti ovog salavata i objasnjavaju njegove tajne, negdje su izostavljene kako ne bi dospjele u ruke neznalica (dzahilun), a ovo na sto je ovdje ukazano dovoljno je. Pogledaj: http://ikre.islambih.net/forum/index.php? page=Thread&threadID=2144&l=1 3. Putniče na Putu Istine! Jedan od salavata koje su za učenje posebno izabrali „islamski učenjaci“ jeste “Salât-i-Mundžije“ – Salâten Tundžina). To je najdjelotvorniji salavat koji se uči naspram svake nevolje, belaja i straha. Zbog toga je i dobio ime: mundžije = “spasonosni”. U našim se džamijama ovaj salavat uglavnom uči po svršetku pet dnevnih namaza. Mudrost: Ovaj salavat je zaštitnik protiv svakog belaja i sumnje,
  • čuvar od svake sumnje, razlog i sredstvo da dobijemo duhovnu pomoć koja će nas spasiti toga svega. Treba da se uči nakon svakog namaza i lijepo bi bilo učiti ga u danu tri puta. Treba voditi računa o njegovom značenju, da bi se znala u čemu je ustvari, vrijednost salavata. Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli. Pogledaj: http://mustekim.wordpress.com/2010/02/07/salaten-tundzina- mundzije/4. Prenosi se u komentaru "Delailul-hajrata" od Hasan ibn Alija el- Esvanija: "Ko prouči ovaj salavat u svakoj brizi i belaju 1000 puta, Allah Uzviseni će mu pomoći i olakšati i on će postići ono čemu se nada." Pogledaj: http://www.forum.hr/showthread.php?t=139499&page=225. Neki šejh je rekao: "Ko ga prouči za neku važnu stvar ili prilikom neke nesreće 1000 puta, Allah Uzvišeni će mu dati izlaz i postići će ono čemu se nada. Ko ga prouči 500 puta poradi dobiti i bogaćenja, postići će ono što želi, ako Bog da." Pogledaj: http://www.forum.hr/showthread.php?t=139499&page=226. Šejhul-Ekber ga navodi sa spominjanjem porodice i kaže: "On je jedna od riznica Arša i onaj koji ga prouči 1000 puta sredinom noći za bilo koju potrebu, bilo dunjalučku ili ahiretsku, Allah Uzvišeni će mu je ispuniti." Pogledaj: http://www.forum.hr/showthread.php?t=139499&page=227. Ako neko pije alkohol, treba uzeti njegovu košulju ili bluzu opranu, pa naučiti na tu košulju 313 ajetul-kursijja, i hiljadu i jedan Ihlas, i hiljadu tundžina salavata i da ovu nosi košulju, pa se je nadati da će Allah poboljšati stanje. Pogledaj: http://www.islambih.net/knjige/KiTaB/m_26.html8. Stari bi rekli: Kada bi nanijetio sa tundžina-salavatom da kamen pukne - puko bi... Pogledaj: http://www.sarajevo- x.com/forum/viewtopic.php? f=6&t=66690&st=0&sk=t&sd=a&start=259. Šejh Nazim je propisao zikr koji se treba učiti kada rat počne, i onda da se svaki dan uči: 100 x HasbunAllahu ve ni`amel vekil, 100 x La illahe illa ente subhaneke inni kuntu minel-zalimin, 40 x Salavat Tundžina. Šejh Nazim Haqqani. Pogledaj: http://www.navrelumudrosti.com/index.php/sohbeti/ejh-nazim- haqqani/171-trei-svjetski-rat?
  • 8c38866addfbd7f0582d4930f210d643=d737e573c9c713b8e08e2e5bef 174018 Fetve uleme po pitanju učenja „Tundžina“ salavataPitanje: Želio bih da pojasnite fikhsko pravilo o pitanju učenja“Tundžina sala vata” kao sastavnog dijela zikra poslije namaza?Odgovor: Nije mi poznato da je Resulullah, a.s., učio poslije namaza,kao dio tradicionalnog poslije-namaskog zikra, navedeni salavat, aposebno ne redovno poslije svakog namaza, što su uobičajili neki našiimami. Smatram da se navedeni salavat može ponekad proučiti i prijei poslije namaza kao i u bilo koje drugo vrijeme, budući da ima lijepsadržaj, ali bi trebalo izbjegavati redovno učenje ovoga salavataposlije namaza kako se ne bi stekao dojam da je to učenje bila praksaResulullaha, a. s.. (Pogledaj: Preporod, br. 17/811, 1. septembar2005., str. 15.; na pitanje odgovorio dr. Enes Ljevaković.)Pitanje: Kakav je status učenja salevata riječima: „Allahumme salliala Sejjidina Muhammedin salaten tundžina biha min džemiil-ehvali vel-afati, ve takdi lena biha džemial hadžati, vetutahhiruna biha min džemiis-sejiati, ve terfeuna biha indekeealed-deredžati, ve tubelliguna biha aksal-gajati min džemiil-hajrati fil-hajati ve baadel memati“ – ili možda nekim drugimriječima?Odgovor: Čovjek treba nastojati da se poduči riječima AllahovogPoslanika s.a.w.s., (kada su u pitanju salevati, zikrovi, dove), jer će sena taj način čovjek čuvati od greške. Izmišljajući salevate na svojnačin – čovjek će možda preći granicu dozvoljenog, a nekada će se išturo izraziti. Sav selamet je u slijeđenju onoga s čime nam je došaoplemeniti poslanik Muhammed s.a.w.s., a što se sahih putem bilježi udva Sahiha, kao i u ostalim djelima Sunneta. (Pogledaj: Šerh SunenEbi Davud, 6/84., šejh Abdul-Muhsin el-Abbad, Medina)Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha